"กปก.-โดมแสบ" ค้านพ.ร.บ.ความมั่นคง ชี้ต่อไปรัฐประหารซ้ำ-ซ้อนไม่ต้องใช้รถถังแค่ประกาศใช้พ.ร.บ.นี้ก็พอ

วานนี้ (12 ก.ค.) เวลา 10.00 น. นักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก (กปก.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มโดมแสบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อกดดันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ...

 

โดยตัวแทนได้ปราศรัยว่า ขั้นตอนการดำรงอำนาจของ คมช.นั้น ได้แก่ 1. การกำจัดศัตรูทางการเมืองผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ คมช.สั่งการเช่น ยุบพรรค อายัดทรัพย์ 2. การควบคุมความคิดเห็นของประชาชนที่แตกต่างโดยผ่านกระบวนการชวนเชื่อต่างๆ เช่น บอกว่าเป็นพวกอำนาจเก่า เป็นม็อบรับจ้าง และ 3. คือการหาหนทางป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ได้รับผลร้ายจากสิ่งที่ได้กระทำ ซึ่งก็ได้แก่ การออก พ.ร.บ. ความมั่นคงฉบับนี้ เพราะเท่ากับว่าเป็นการให้อำนาจผู้นำกองทัพเท่ากับหรือมากกว่านายกรัฐมนตรี และถึงแม้มีการเลือกตั้งได้รัฐบาลพลเรือนเข้ามาจริง แต่จากพ.ร.บ. ฉบับนี้ ผอ.รมน. ก็จะมีอำนาจเทียบเท่าหรือมากกว่าด้วยซ้ำ และต่อไปถ้าจะเกิดรัฐประหารซ้ำหรือซ้อน ก็ไม่ต้องใช้รถถังแล้วแต่ทำผ่านการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้เลย

 

ตัวแทนยังกล่าวต่อว่า การจับกุมนายสมบัติ บุญงามอนงค์ แกนนำกลุ่มพลเมืองภิวัฒน์ที่จังหวัดเชียงรายในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ในนามของความมั่นคงแล้วทหารสามารถลิดรอน ห้าม หรือบังคับไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างไรบ้าง อีกประเด็นหนึ่งคือ สนช. ไม่มีสิทธิ์ผ่านร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะ สนช.ไม่ใช่ตัวแทนจากประชาชนเลยแม้แต่คนเดียว แต่เป็นการแต่งตั้งจากคณะทหารที่ยึดอำนาจมาได้อีกที

 

จากนั้น ตัวแทนได้อ่านแถลงการณ์ร่วม ก่อนจะแสดงละครล้อเลียนว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงเปรียบเหมือนจตุคามรามเทพที่ทำให้กองทัพมีอำนาจล้นฟ้า

 

 

 

แถลงการณ์

ต้านกฎหมายรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร

 

            ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พรบ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... เมื่อ 19 มิถุนายน 2550 หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศใช้ ก็จะเกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อส่วนรวม

            ดังนั้นพวกเรากลุ่มโดมแสบ และ กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก (กปก.) มีความเห็นดังนี้

1.รัฐบาลเผด็จการภายใต้การนำของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ไม่มีความชอบธรรมใดๆ ในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ เพราะรัฐบาลนี้มีที่มาจากการรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ ปล้นประชาธิปไตยไปจากปวงชน กฎหมายฉบับนี้มีความจำเป็นต้องตราหรือไม่ย่อมไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลเถื่อนชุดนี้ไม่ว่าจะอ้างความจำเป็นด้วยการกล่าวถึงผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตาม

            2.นี่คือ "อย่างหนา" ของการสืบทอดอำนาจ โดยเฉพาะกรณีที่ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับสืบทอดอำนาจแพ้ประชามติ แต่หากผ่านประชามติก็จะกลายเป็นการสืบทอดอำนาจหลายชั้นจนยากที่จะดิ้นหลุด กฎหมายรักษาความมั่นคงฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการทำรัฐประหารซ้ำ-ซ้อนในอนาคตโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารอีกต่อไป เป็นการสร้างวงจรอุบาทว์ของการรัฐประหารและสืบทอดอำนาจไม่สิ้นสุด

            3.กฎหมายรักษาความมั่นคงฉบับนี้จะกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงในการปกครองประเทศ เพราะจะมีศักดิ์และอำนาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับในอนาคต

            4.กฎหมายรักษาความมั่นคงฉบับนี้ทำลายหลักนิติรัฐลงอย่างราบคาบ เพราะแทบไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจโดยองค์กรใดๆ ได้เลย อีกทั้งยังนิรโทษกรรมความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัยไว้อย่างเสร็จสรรพ

            5.กฎหมายฉบับนี้จะสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวและสังคมแห่งความรุนแรงให้เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ยุคสมัยของการ "ถีบลงเขา เผาลงถังแดง" จะกลับมา การทำลายศัตรูทางการเมืองโดยอาศัยกฎหมายนี้จะเกิดขึ้นทั่วไป การก่อการร้ายโดยรัฐจะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

6.กฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบทอด"ระบอบผู้มีบารมี" ใครควบคุมกองทัพ ผู้นั้นควบคุมทั้งประเทศ นอกจากนั้นยังสร้าง ผบ.ทบ. ในฐานะ ผอ.รมน.ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

            7.กฎหมายฉบับนี้ละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรง อาทิ ห้ามใช้เส้นทาง ยานพาหนะ ห้ามชุมนุม มั่วสุม แสดงมหรสพ ห้ามโฆษณา ห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามซื้อขาย ครอบครองสินค้า อาวุธ เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค การจับกุม ควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ปราบปรามบุคคล ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ เคหะสถาน ยึด อายัด ทรัพย์สิน พยานหลักฐาน แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมด้วยการเรียกสำนวนคดีอาญามาตรวจสอบหรือเข้าร่วมฟังการสอบสวน ฯลฯ โดยให้อำนาจอย่างล้นฟ้าเหนือกฎหมายความมั่นคงที่มีผลบังคับใช้อยู่ทุกฉบับ ทั้งๆ ที่กฎหมายเหล่านั้นเพียงพอที่จะรักษาความมั่นคงแห่งรัฐได้โดยไม่จำเป็นต้องตรากฎหมายฉบับนี้แต่อย่างใด

8.กฎหมายฉบับนี้จะสร้างรัฐทหารถาวร สร้างสังคมใต้บงการของทหาร สร้างระบอบอำนาจนิยมที่ฝังรากลึก สร้างระบบควบคุมประชากรทุกหย่อมหญ้า ระบอบประชาธิปไตยไทยอาจถึงกาลอวสานไม่ได้ผุดได้เกิดอีก การปฏิวัติ 2475 จะล้มเหลวอย่างถาวร

ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ร่วมกันขุดโคตรเผด็จการให้สิ้นซาก ด้วยการปฏิเสธการรัฐประหารและผลพวงของการรัฐประหารทุกประการ ร่วมกันลงประชามติคว่ำรัฐธรรมนูญ และหยุดยั้งกฎหมายรักษาความมั่นคงเพื่อยุติระบอบอันชั่วร้ายให้จงได้

75 ปี ปฏิวัติ 2475 อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว

กลุ่มโดมแสบ

กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก (กปก.)

 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์