เครือข่ายศาสนิกชนฯ วอน รบ.ไทยหยุดสนับสนุน รบ.พม่า ด้าน YPD เรียกร้อง รบ.ไทย-ภาคธุรกิจหยุดลงทุนในพม่า

เครือข่ายศาสนิกชนฯ วอนรัฐบาลไทยยุติการสนับสนุนรัฐบาลพม่า

เครือข่ายศาสนิกชนแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการสนับสนุนรัฐบาลพม่า โดยขอหี้ท่าทีที่ชัดเจนในการคัดค้านการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมโดยสงบและสันติในประเทศพม่า รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลไทย แสดงจุดยืนที่ชัดเจน ในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามกฎบัตร สนธิสัญญา และอนุสัญญา เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทางการเมือง หรือผู้อพยพหนีภัยสงคราม ตลอดจนผู้หลบหนีจากการประสบชะตากรรมจากการล้อมปราบ หรือหลบหนีการกดขี่ข่มเหงจากการกระทำที่ขาดความเป็นธรรมของรัฐบาลทหารพม่าด้วย

 

ทั้งนี้ เพื่อคลี่คลายสถานการณ์รุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาชนไทยได้ในที่สุด นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการแสดงท่าทีและจุดยืนอันเหมาะสมและสง่างาม ในฐานะสมาชิกของประชาคมโลก ผู้คำนึงถึงหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ดังเช่นนานาอารยประเทศพึงกระทำอีกด้วย

 

 

YPD เรียกร้อง รบ.ไทย-ภาคธุรกิจ หยุดลงทุนหนุนการต่อท่ออำนาจเผด็จการในพม่า

ด้านศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการลาออก และปล่อยตัวนางอองซาน ซูจีให้ได้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาล เพื่อเป็นการคืนสิทธิอันชอบธรรมจากการที่นางอองซานได้นำพรรคสันนิตบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ชนะการเลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2533

 

รวมทั้ง เรียกร้องให้รัฐบาลทหารพม่าเลิกซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชน โดยการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การยังชีพ เพราะที่ผ่านมาประชาชนพม่าได้รับความทุกข์ยากจากการบริหารประเทศของรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

 

และขอให้รัฐบาลทหารพม่าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมดังกล่าวแสดงความรับผิดชอบด้วยการเข้ารับดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงคราม และให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา รวมถึงให้ชดเชยความเสียแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และความเสียหายที่มาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจ

           

นอกจากนี้ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD.) มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเฉพาะกาลของไทย ให้ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลทหารพม่า พร้อมทั้งประกาศตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารพม่าจนกว่าคณะรัฐบาลทหารพม่าชุดนี้จะแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน

 

รวมทั้งขอให้รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในพม่า หยุดให้การสนับสนุนการค้าการลงทุนในพม่า เพราะที่ผ่านมาการที่ภาคธุรกิจของไทยและจีนเข้าไปลงทุนในพม่า นอกจากไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนพม่าแล้ว ยังเป็นการต่อท่อน้ำเลี้ยงสร้างความมั่งคั่งให้รัฐบาลเผด็จการของพม่าบนความทุกข์ยากของประชาชน

 

 

 

000000

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ ๒
เครือข่ายศาสนิกชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการสนับสนุนรัฐบาลพม่า

            จากสถานการณ์รุนแรง เนื่องจากการปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์ ผู้ชุมนุมเรียกร้องอย่างสันติ ที่ประกอบไปด้วยพระสงฆ์ และศาสนิกชนในพม่า มาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ทราบอยู่แล้วนั้น

            ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้าน และมีดินแดนเชื่อมต่อกับประเทศพม่าเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร มีประชากรร่วมเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ กับประชาชนชาวพม่าอยู่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนประชากรทั้งสองประเทศ ต่างเป็นพุทธศาสนิกชนร่วมนิกายเถรวาทด้วยกัน เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของประชากรทั้งหมด

            เครือข่ายศาสนิกชนแห่งประเทศไทย ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย ดังต่อไปนี้

            . ขอให้รัฐบาลไทยแสดงท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจน ในการคัดค้านการใช้ความรุนแรง ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบและสันติ ในประเทศพม่า

            . ขอให้รัฐบาลไทยแสดงท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจน ในการคัดค้าน และประณาม การกระทำรุนแรงต่อนักบวชในพุทธศาสนา และศาสนิกชนชาวพม่า

            . ขอให้รัฐบาลไทยแสดงท่าทีและจุดยืนที่ชัดเจน ในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามกฎบัตร สนธิสัญญา และอนุสัญญา เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยทางการเมือง หรือผู้อพยพหนีภัยสงคราม ตลอดจนผู้หลบหนีจากการประสบชะตากรรมจากการล้อมปราบ หรือหลบหนีการกดขี่ข่มเหงจากการกระทำที่ขาดความเป็นธรรม ของรัฐบาลทหารพม่า

            . ขอให้รัฐบาลไทยงดเว้นจากการให้ความร่วมมือต่อรัฐบาลพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการปกปิดข่าวสาร หรือข้อเท็จจริง ในการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์ ของรัฐบาลพม่า

           

เครือข่ายศาสนิกชนแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารัฐบาลไทยจะรับฟังข้อเรียกร้องที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า เพื่อคลี่คลายสถานการณ์รุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรัฐและประชาชนไทยได้ในที่สุด นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการแสดงท่าทีและจุดยืนอันเหมาะสมและสง่างาม ในฐานะสมาชิกของประชาคมโลก ผู้คำนึงถึงหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ดังเช่นนานาอารยประเทศพึงกระทำ

 

เครือข่ายศาสนิกชนแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์

๒๗ กันยายน ๒๕๕๐

 

0000000

 

แถลงการณ์ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย

เรื่อง      ขอให้รัฐบาลทหารพม่าแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สลายการชุมนุมด้วยการลาออก

            และให้รัฐบาลไทยรวมถึงภาคธุรกิจหยุดให้การสนับสนุนการต่อท่ออำนาจเผด็จการในพม่า

 

จากกรณีการขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่สนใจต่อปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนพม่าที่มีมานานนับสิบปีแล้ว จนนำไปสู่การชุมนุมประท้วงมาเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์แล้วนั้น

           

การชุมนุมประท้วงค่อยๆ ขยายตัวใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นการชุมนุมใหญ่ โดยมีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนจำนวนนับแสนคนเข้าร่วมการชุมนุมมาเป็นระยะเวลา 9 วัน นับเป็นการชุมนุมที่ใหญ่ที่สุดในพม่าในรอบหลายปีที่ผ่านมา  จนนำไปสู่การใช้กำลังปราบปรามด้วยความรุนแรงในวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา มีการใช้กระบองทุบตีจนทำให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย มีพระภิกษุมรณภาพอย่างน้อย 3 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้มีพระภิกษุรวมอยู่ด้วย

           

การสลายการชุมนุมครั้งนี้จึงนับได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวโลกจนเกินกว่าจะยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความรุนแรงต่อพระภิกษุ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจชาวพุทธทั่วโลกเป็นอย่างยิ่ง และจนถึงบัดนี้ทางรัฐบาลทหารพม่ายังปกปิดข้อมูลตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่แน่ชัด อันเป็นความพยายามกลบเกลื่อนการกระทำอันชั่วช้าของตน

           

ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD.) ในฐานะของขบวนการภาคประชาชนไทย ที่มีจุดยืนคัดค้านรัฐบาลทหารพม่าและพฤติกรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่ามาโดยตลอด จึงมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าแสดงความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

1.                    ขอให้รัฐบาลทหารพม่าคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการลาออก และปล่อยตัวนางอองซาน ซูจีให้ได้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาล เป็นการคืนสิทธิอันชอบธรรมจากการที่นางอองซานได้นำพรรคสันนิตบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ชนะการเลือกตั้งมาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2533

 

2.                   ขอให้รัฐบาลทหารพม่าเลิกซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชน โดยการลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่จำเป็นแก่การยังชีพ เพราะที่ผ่านมาประชาชนพม่าได้รับความทุกข์ยากจากการบริหารประเทศของรัฐบาลที่นำไปสู่การถอยหลังมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

 

3.                   ขอให้รัฐบาลทหารพม่าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมดังกล่าวแสดงความรับผิดชอบด้วยการเข้ารับดำเนินคดีในฐานะอาชญากรสงคราม และให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา รวมถึงให้ชดเชยความเสียแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย และความเสียหายที่มาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอำนาจ

           

            นอกจากนี้ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD.) มีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยและผู้เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนในพม่าดังต่อไปนี้

 

1.                   ขอให้รัฐบาลเฉพาะกาลของไทย ออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนในการประณามการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลทหารพม่า พร้อมทั้งประกาศตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารพม่าจนกว่าคณะรัฐบาลทหารพม่าชุดนี้จะแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน

 

2.                   ขอให้รัฐบาลไทยและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในพม่า หยุดให้การสนับสนุนการค้าการลงทุนในพม่า เพราะที่ผ่านมาการที่ภาคธุรกิจของไทยและจีนเข้าไปลงทุนในพม่า นอกจากไม่ได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนพม่าแล้ว ยังเป็นการต่อท่อน้ำเลี้ยงสร้างความมั่งคั่งให้รัฐบาลเผด็จการของพม่าบนความทุกข์ยากของประชาชน

 

            ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยมีความเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความเป็นประชาธิปไตย และความ สันติสุขเกิดขึ้นบนแผ่นดินพม่าในเร็ววัน จึงขอให้ประชาคมโลกและพลเมืองทั่วทุกดินแดน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ร่วมกันคว่ำบาตร บอยคอตและกดดันรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ทุกวิถีทาง เพื่อให้ยุติการปราบปรามพี่น้องประชาชนพม่า เรียกร้องให้กองทัพรัฐบาลทหารวางอาวุธและเจรจาสันติภาพ ปลดปล่อยนักโทษทางการเมือง ตลอดจนดำเนินการตามกระบวนการคืนอำนาจให้ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย โดยจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว

 

            ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ไม่มีแนวโน้มจะสงบลงจนถึงอาจเกิดการสังหารหมู่กลางเมือง จากการปราบปรามโดยป่าเถื่อนของรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ขอเรียกร้องให้มีมาตรการจากประชาคมโลกเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อผู้นำเผด็จการพม่าต่อศาลโลก และสหประชาชาติต้องพร้อมส่งกองกำลังสินติภาพเข้าไปหยุดยั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันชั่วช้า ป่าเถื่อนของรัฐบาลพม่าในทันที..

 

           

เชื่อมั่นในสันติภาพ สิทธิมนุษยชนและสังคม-ประชาธิปไตย

28 กันยายน 2550

 

ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย(YPD.)

YPSEA-Thailand

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์