ผู้ว่าฯ สมุทรสาครสั่งนายจ้างคุมเข้มแรงงานต่างด้าว-ห้ามจัดงานประเพณี อ้างกระทบความมั่นคง


8 พ.ย.50   รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.ที่ผ่านมา นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงสำนักงานจัดกางานจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประกอบการทุกแห่งให้ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยระบุเหตุผลว่า ชุมชนต่างด้าว โดยเฉพาะพวกสัญชาติพม่า ซึ่งพักอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมาก  ทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ  ได้แก่ปัญหาด้านสาธารณสุขผู้ติดตาม และเด็กไร้สัญชาติ  ปัญหาอาชญากรรมและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของต่างด้าวในเทศกาล และงานต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม และไม่ควรให้การสนับสนุนเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของชุมชน อาจเกิดปัญหาในด้านความมั่นคง

 


หนังสือคำสั่งระบุอีกว่า หากผู้ประกอบการใดไม่ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดจะถูกจับดำเนินคดีโดยเฉียบขาด  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของคนต่างด้าวในเทศกาลและงานต่างๆ  ทั้งสิ้น


 


 


0000


 


(คัดลอก)


 


หนังสือด่วนที่สุด   ออกจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร    เลขที่  สค. 0017.2/3634


เมื่อวันที่  26   ตุลาคม   2550


 


 


เรื่อง    การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว


เรียน   จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร/ ผู้ประกอบการโรงงานทุกแห่ง


 


            ด้วยปรากฏว่า ในปัจจุบันได้มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงานในสถานประกอบการโรงงานในเขตจังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เข้ามาโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวในเรื่องของชุมชนต่างด้าว โดยเฉพาะพวกสัญชาติพม่า ซึ่งพักอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ ปัญหาด้านสาธารณสุขผู้ติดตาม และเด็กไร้สัญชาติ ปัญหาอาชญากรรมและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของต่างด้าวในเทศกาลและงานต่างๆ ที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม  และไม่ควรให้การสนับสนุนเพราะจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของชุมชน อาจเกิดปัญหาในด้านความมั่นคงและเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลที่ต้องการผ่อนผันเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานชั่วคราวเท่านั้น 


            ฉะนั้น จึงขอให้สถานประกอบการโรงงานทุกแห่ง ควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกจับดำเนินคดีโดยเฉียบขาด และไม่สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของคนต่างด้าวในเทศกาลและงานต่างๆ ทั้งสิ้น


 


            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป 


 


 


ขอแสดงความนับถือ


 


(นายวีระยุทธ   เอี่ยมอำภา)


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร


 


 


ฌอน

(นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อของท่านจะถูกจารึกไว้บนหนังหมา

Anniverz

อ่อ ประเพณีต่างด้าวจากพวกฝรั่ง(คริสต์มาส/เคานท์ดาวน์ปีใหม่) กินเจของจีน บูชาเทพของอินเดีย เทศกาลเดือนรอมฎอนของมุสลิม (ที่หลายๆคนชอบก่อการร้าย) พวกนี้ไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงเหมือนประเพณีของพม่าเหรอ ไอ่สาดดดดดดด

จำเรอญ

ผมว่าผู้ว่าฯ คงได้แนวคิดมาจาก ผอ.รร.นรต. สามพราน ที่แจ้งตำรวจมากวาดจับ แรงงานพม่าที่สนามฟุตบอลโรงเรียน หลังจากอนุญาตให้ใช้สถานที่ เพราะไม่คาดคิดว่าจะมากันมืดฟ้ามัวดินขนาดนั้น
ลองจินตนาการว่า นักเรียนไทย และแรงงานไทย ในสหรัฐฯ ทั้งที่เข้าประเทศโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
ถูกห้าม ทำบุญในงานประเพณี และไม่ให้มีการละเล่นใดๆ (เช่น เตะตะกร้อ)ที่แสดงออกถึงความเป็นชุมชน
เพราะจะกระทบถึงความมั่นคง
จำเรอญ

xx

ขอคาระวะแด่ผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครช่างใจแคบเสียจริง ๆ เป็นถึงขนาดผู้ว่าพ่อเมืองของจังหวัด มุมมอง โลกทัศน์ ชีวทัศน์ช่างแคบเสียกะไร มองเรื่องความมั่นคงแค่เรื่องที่เขาจะมาก่อปัญหาให้กับประเทศไทย ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงจริง ๆ มันต้องสร้างแรงจูงใจที่ทำให้เขารักประเทศไทยโดยให้เขามีสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรา เพราะถึงอย่างไรเขาก็คงไม่คิดที่จะไม่เข้ามาครอบครองประเทศไทยหรอก ยิ่งรังแกเขาปัญหาความมั่นคงที่ท่านกลัวยิ่งจะเป็นปัญหามากยิ่งขึ้น เรากอบโกยผลประโยชน์กับเขามาตั้งเยอะไหนจะเป็นเรื่องแรงงาน ไหนจะเข้าไปลงทุนดูดทรัพยากรจากประเทศเขาเข้ามาใช้อีกทำให้เขาเดือดร้อนต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็น รับผิดชอบสิ่งที่ทำหน่อย ต้องรู้จักหัดมองคนให้เป็นคน ประเทศชาติจะได้เจริญ