ผ่านแล้วกฎหมายรัฐทหาร ! สนช.ไฟเขียว พ.ร.บ.ความมั่นคง 105 ต่อ 8

เวลาประมาณ 20.00 น. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยมติเห็นชอบ 105 ไม่เห็นชอบ 8 งดออกเสียง 2 โดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

 

20 ธ.ค.50   เวลาประมาณ 20.00 น. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ด้วยมติเห็นชอบ 105 เสียง ไม่เห็นชอบ 8 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญใดๆ ใน ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 

ทั้งนี้ นายภัทระ คำพิทักษ์ สมาชิก สนช. ผู้สงวนคำแปรญัตติไว้ 16 มาตรา เป็นผู้อภิปรายขอแก้ไขเพียงคนเดียวในการประชุม ในส่วนของมาตรา 7  ว่าด้วยการที่ผู้อำนวยการตามกฎหมายนี้จะมอบอำนาจให้ ผอ.รมน.ภาค ผอ.รมน.จังหวัด หรือผู้อำนวยการศูนย์ตามมาตรา 16 ปฏิบัติแทนได้ โดยนายภัทระขอให้แก้ไข ผอ.รมน.ภาค เป็น ผอ.รมน.เฉพาะกิจ  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมลงมติยืนยันตามคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

หลังลงมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. นายปณิธาน วัฒนายากร กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ... เสนอให้ศาลปกกครองมีแผนกคดีความมั่นคงโดยเฉพาะ เพื่อดูแลคดีความมั่นคงทั้งหมด

ด้านนายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สมาชิก สนช. กล่าวว่า "ขอให้ทำงานด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและพึงระลึกอยู่เสมอว่ามีคนระแวงว่าจะใช้กฎหมายนี้ผิด"
 

0000
 

รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ…...

หลังจากที่ประชุม สนช.ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคง ฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2550 ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย

 
1.นายโคทม อารียา
2. นายชัยอนันต์ สมุทวณิช
3.นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์
4.พลเอกโชคชัย หงส์ทอง
5.นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
6.นายปณิธาน วัฒนายากร
7.นายประกิจ ประจนปัจจนึก
8. นายประธาน วัฒนวาณิชย์
9. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
10. นายปรีชา วัชราภัย
11. พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์
12. นายพงศ์โพยม วาศภูติ
13. พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
14. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
15. พลเรือเอก วิชัย ยุวนางกูร
16. นายวิษณุ เครืองาม
17. พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์
18. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
19. นายสมชาย แสวงการ
20. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์
21.พลตำรวจโท สมศักดิ์ แขวงโสภา
22. นายสมหมาย ปาริจฉัตต์
23. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
24. นายอนุสิษฐ คุณากร

 

 

0000

 

อ่านเพิ่มเติม

 

คลิก! รายชื่อ สนช. รับ-ไม่รับหลักการ พ.ร.บ.ความมั่นคง จับตาด่านสุดท้าย

 

 

 

รวมบทความว่าด้วย พ.ร.บ.ความมั่นคง ของ สุรชาติ บำรุงสุข

 

สุรชาติ บำรุงสุข : รัฐประหาร 2549 และการสูญเสียความฝันถึงอนาคตการเมืองที่ไกลกว่า เอา-ไม่เอา ทักษิณ


บทความ "สุรชาติ บำรุงสุข": กระบวนการสร้างสถาบันของอำนาจทหารในการเมืองไทย


บทความ สุรชาติ บำรุงสุข: กฎหมายความมั่นคงภายใน: สาระปัญหาและผลกระทบ


บทความ "สุรชาติ บำรุงสุข" : รัฐประหารเงียบ !


สุรชาติ บำรุงสุข : "กฎหมายความมั่นคง": MBA สังคมไทยสร้างอมาตยาธิปไตยที่อำนาจทหารเป็นแกนกลาง


บทความ สุรชาติ บำรุงสุข : กฎหมายความมั่นคงภายใน ไม้ค้ำยันระบอบทหารในการเมืองไทย


บทความสุรชาติ บำรุงสุข (1) : กฎหมายความมั่นคงกับการละเมิดสิทธิ บทเรียนจากมาเลเซีย


บทความสุรชาติ บำรุงสุข (2) : กฎหมายความมั่นคงมาเลเซีย ข้อคิดสำหรับประเทศไทย


 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบ :

ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ... ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550

เอกสารประกอบ

ร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ... (ฉบับล่าสุด ผ่าน กมธ.วิสามัญ)

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์