กำลังใจเพื่อสหภาพแรงงานแห่งที่สองของภาคเหนือ: "เราเป็นคน ไม่ใช่แค่ปัจจัยการผลิต"


  ประชาไท - หลังจากที่พนักงาน บจก.โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง 13 ข้อ พร้อมลงลายมือชื่อกว่า 3,286 รายชื่อ ยื่นกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน และชุมนุมหน้าโรงงาน พร้อมกับเจรจาทวิภาคีกับนายจ้างมาหลายครั้งนับตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. นั้น


 


หลังการต่อสู้อันยาวนานนับเดือนนั้น เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา พนักงาน บจก.โฮยา ได้เปิดตัวสหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้าสัมพันธ์ (สอฟส.) และจัดการประชุมใหญ่สามัญขึ้นเป็นครั้งแรกขึ้นที่หน้าโรงงาน บจก.โฮยา กลาสดิสค์ ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน


 


นอกเหนือจากวาระในการประชุมใหญ่สามัญแล้ว แกนนำสหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องไฟฟ้าสัมพันธ์ (สอฟส.) ได้เชิญแขกที่มาร่วมงานขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับการก่อตั้งสหภาพแรงงานได้เป็นผลสำเร็จด้วย และต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแขกที่มาร่วมงานที่ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีกับการก่อตั้งสหภาพแรงงานแห่งที่สองของภาคเหนือ


 


 


000


 


รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ


อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 "แต่ก่อนนี้ตอนที่เรายังไม่มีสหภาพ เวลาจะพูดอะไรกับนายจ้าง เราก็ไม่กล้าพูด เวลาถ้าเราจะพูดกับเขาเราก็จะต้องไปกันเดี่ยวๆ แต่ตอนนี้พอเรามีสหภาพ เห็นไหมครับ เวลาจะเจรจาเราก็นั่งเท่าเทียมกับเขาเลยเพราะฉะนั้น ความเท่าเทียมกันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดี ความเท่าเทียมกันมันก็จะทำให้เกิดสันติสุขในการทำงาน ให้เกิดการเฉลี่ยผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม"


 "ก่อนที่จะมีสหภาพแรงงาน มันก็ต้องมีคนที่ลุกขึ้นมาจัดตั้ง คนเหล่านี้ผมเคารพเขามาก คือเขาเป็นคนที่ตัดสินใจ ที่จะเสี่ยงเพื่อพวกคุณ


 


เขาเสี่ยงยังไงครับ...


 


ผู้คนที่จะมาจัดตั้งสหภาพแรงงาน เขารู้ว่าสิ่งที่เขาอาจจะเผชิญคือ ...การถูกเลิกจ้าง


 


แต่คุณก็รู้ว่า คุณไม่ถูกเลิกจ้างวันนี้ วันหนึ่งมันก็มาถึง แต่ทำไมคุณต้องไปรอมันล่ะ คุณก็ต้องรวมตัวกัน ไม่ให้เขามาเอารัดเอาเปรียบ มาเลิกจ้างคุณอย่างไม่เป็นธรรม"


  


ขอให้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทุกคน จงสามัคคี คุณต้องสามัคคี คุณต้องไม่ลืมว่า คุณต้องรวมกลุ่มกันถ้าเกิดคุณรวมกันไม่เหนียวแน่น คุณก็จะถูกแยกสลาย มันจะมีอะไรที่จะพยายามมาแยกสลายคุณ เพราะฉะนั้น ต้องมีเอกภาพ ความสามัคคี


 


… กับผู้ใช้แรงงานด้วยกันเราเป็นพี่น้องกัน


 


000


 


"สวัสดีผู้ใช้แรงงาน วันนี้ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นสหภาพแรงงานแห่งที่สอง ผมคิดว่ามันคงจะต้องมีตามมาอีก เพราะมันเป็นเรื่องที่ผู้ใช้แรงงานต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อจะได้รับการคุ้มครอง ได้รับการเข้าถึงสิทธิ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการสากลอยู่


 


เมื่อเรามีสหภาพ ก็เห็นว่าเราจะมีกิจกรรม เราจะมีพื้นที่ยืน แต่ก่อนนี้ตอนที่เรายังไม่มีสหภาพ เวลาจะพูดอะไรกับนายจ้าง เราก็ไม่กล้าพูด เวลาถ้าเราจะพูดกับเขาเราก็จะต้องไปกันเดี่ยวๆ แต่ตอนนี้พอเรามีสหภาพ เห็นไหมครับ เวลาจะเจรจาเราก็นั่งเท่าเทียมกับเขาเลย


 


เพราะฉะนั้น ความเท่าเทียมกันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดี ความเท่าเทียมกันมันก็จะทำให้เกิดสันติสุขในการทำงาน ให้เกิดการเฉลี่ยผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม


 


ทีนี้เรามาพูดถึงว่าทำไมต้องมีสหภาพ เราจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มีความแตกต่างที่ตรงไหน ประเด็นแรกเรามาดูนายจ้าง เขาเป็นคนที่มีเงินทุน เป็นบรรษัทข้ามชาติ เขาใหญ่โตมาก เขามีโรงงานมีสาขาหลายแห่งในโลก เพราะฉะนั้นเขามีอำนาจเงิน เขามีโรงงาน เขามีทุน มีเครื่องจักร ส่วนลูกจ้างมีอะไร ... มีอย่างเดียวเลยก็คือ "แรงงาน"


 


เพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนี้เท่าเทียมกันไหม ไม่เท่าเทียม เพราะว่าอีกคนนึงมีพร้อมทุกอย่าง แต่ผมก็รู้ว่าคนที่เข้ามาทำงานในโรงงานส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือก คนที่ไม่มีทางเลือกทางฐานะเศรษฐกิจ เขาก็ต้องมาใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นในเมื่อความสัมพันธ์มันไม่เท่าเทียมกัน ระหว่างลูกจ้าง-นายจ้าง รัฐก็ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองคนที่อ่อนแอกว่า รัฐควรที่จะทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็เกิดกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เกิดขึ้น


 


แต่พอเวลาเราเข้าไปดูจริงๆ กฎหมายแรงงานนี้รัฐออกให้หรือ การที่คุณมีสหภาพแรงงาน รัฐเป็นคนเข้ามาส่งเสริมให้มีสหภาพแรงงานเหรอ...ไม่ใช่ การที่คุณมีสหภาพแรงงานได้ การที่คุณจะมีกฎหมายได้ รัฐจะออกกฎหมายก็ต่อเมื่อคุณ<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />มีพลัง มีอำนาจต่อรอง เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณมีอำนาจต่อรอง คุณก็ไปต่อรองกับรัฐให้ออกกฎหมาย กฎหมายแรงงานมันจึงเกิดขึ้นอย่างนี้


 


นี่ถามว่าเป็นเฉพาะในประเทศไทยไหม ไม่ใช่นะครับ อันนี้เป็นเรื่องสากล ประเทศในตะวันตก เขาก็พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมมาก่อน เขาก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่จริงมันมีที่กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์แรงงาน ให้คุณไปดูนะครับ ผู้ใช้แรงงานในช่วงแรกๆ ก็เป็นกุลีจีนแบกหาม มีชีวิตที่ย่ำแย่ ค่าจ้างต่ำมาก ประวัติศาสตร์เหล่านี้ มันก็ชี้ว่าคนที่ถูกกดขี่เขาก็มีจุดร่วมเดียวกัน มันก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วย


 


ก็เลยเกิดการสร้างอำนาจต่อรองผ่านการรวมกลุ่ม เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีกลุ่ม คุณก็จะไม่มีอะไรไปต่อรองกับเขาได้ เพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มจึงสำคัญ เราก็มีกฎหมายสากล ที่บ่งบอกว่าประชาชนทั่วโลกมีสิทธิ ในเรื่อง หนึ่ง จัดตั้งสหภาพแรงงาน สอง มีสิทธิในเรื่องการเจรจาต่อรอง


 


เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ อันนี้เป็นสิทธิสากล เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน รัฐบาลไทยก็มีกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิอันนี้ เพียงแต่ว่าผู้ใช้แรงงานของเรา ในอีกหลายส่วนนะครับ ยังไม่เข้าใจในเรื่องของสิทธิอันนี้ เพราะเราไม่มีสหภาพ เราหวังให้รัฐ หรือว่านายทุนมาให้ความรู้กับเรา เป็นไปไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเรานะครับ เมื่อเรามีสหภาพแรงงานแล้วคุณต้องรู้ว่าก่อนที่จะมีสหภาพแรงงานเนี่ย มันก็ต้องมีคนที่ลุกขึ้นมาจัดตั้ง คนเหล่านี้ผมเคารพเขามาก คือเขาเป็นคนที่ตัดสินใจ ที่จะเสี่ยงเพื่อพวกคุณ


 


เขาเสี่ยงยังไงครับ...


 


ผู้คนที่จะมาจัดตั้งสหภาพแรงงาน เขารู้ว่าสิ่งที่เขาอาจจะเผชิญคือ ...การถูกเลิกจ้าง


 


แต่คุณก็รู้ว่า คุณไม่ถูกเลิกจ้างวันนี้ วันหนึ่งมันก็มาถึง แต่ทำไมคุณต้องไปรอมันล่ะ คุณก็ต้องรวมตัวกัน ไม่ให้เขามาเอารัดเอาเปรียบ มาเลิกจ้างคุณอย่างไม่เป็นธรรม


 


เพราะฉะนั้นคนที่ลุกขึ้นมาก่อตั้งนี่ คุณต้องปกป้องเขานะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีสหภาพแรงงานแล้ว ตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่...2,900 คน ยังไม่พอ


 


เพราะสหภาพจะเข้มแข็งได้ ต้องมีฐานสมาชิก เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณ ไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการ ก็คือต้องไปชักชวนให้คนที่ยังไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน มาเป็นสมาชิกให้ได้ นั่นก็คือความเข้มแข็ง เพราะคุณก็รู้ว่าถ้าเกิดคุณมีสมาชิกมาก อำนาจต่อรองคุณก็มี มีสมาชิกกองทุนคุณก็ได้ ในการที่คุณจะมารวมตัวกันวันนี้ได้เนี่ย มันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ถ้าเกิดคุณไม่มีกองทุนมาจัดการเก็บเงินสมาชิก คุณมาจัดกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้ คุณจัดกิจกรรมสืบต่อไปได้ นายจ้างไม่ทำให้คุณหรอก เขาอบรมคุณให้คุณผลิตให้มากเท่านั้นเอง รัฐบาลจะให้อย่างมากก็แค่ประกันสังคมนะครับ


 


เพราะฉะนั้น ผมฝากไว้นะครับว่า ในเมื่อเรามีสหภาพแรงงานแล้ว นี่ก็คือประวัติศาสตร์ การสร้างประวัติศาสตร์ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน นิคมนี้จัดตั้งขึ้น 30 ปี ใน 30 ปีนี้เราเพิ่งเกิดสหภาพแห่งแรกคือ สหภาพอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์เมื่อปี 2549


 


30 ปีอันยาวนาน ไม่มีสหภาพ มันเป็นนิคมปลอดสหภาพแรงงาน เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่รัฐเองเมื่อสักครู่ผมก็เจอ เขาก็บอกว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้น ผู้ใช้แรงงานก็ควรที่จะสิทธิของเขา สิทธิขั้นพื้นฐาน


 


โดยสรุป ผมหวังว่าเราคงจะได้เจอกันอีก และผมก็หวังว่า วันแรงงาน เขาเรียกวันแรงงานอะไรนะวันที่ 1 พฤษภาคม (มีเสียงตอบ - วันแรงงานแห่งชาติ) คุณยังเรียกว่าวันแรงงานแห่งชาตินะ แต่ผมเรียกว่าวันแรงงานสากล


 


เพราะวันที่ 1 พฤษภาคม มันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ไหม ประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นก็คือ


 


เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้วในชิคาโก [1] สหรัฐอเมริกา คนงานผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานทอผ้า รู้สึกถูกกดขี่มาก ชั่วโมงการทำงานสูง ไม่มีการจ่ายโอที ค่าจ้างต่ำ ค่าอะไรในการทำงานไม่มีเลย กฎหมายดูแลก็ไม่มี


 


เขายังไม่มีสหภาพที่เข็มแข็ง เขาก็ทำยังไงครับ เขาก็รวมตัวกันหน้าโรงงาน แล้วออกเดินไปตามท้องถนน ในวันนั้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว เขาเดินไป เกิดปะทะกับตำรวจ คนงานผู้หญิงส่วนหนึ่งก็เสียชีวิต


 


เพราะฉะนั้น วันที่ 1 พฤษภาคม จึงเป็นวันแรงงานสากล เป็นวันที่มีงานของผู้ใช้แรงงาน ผมเองก็จะไปร่วมเวลาที่ผมไปเรียนต่างประเทศ เราจะให้ดอกไม้สีขาว แล้วดอกไม้สีขาวมันจะเป็นดอกไม้ที่ออกดอกวันนั้นพอดีเลย แล้วเราจะเดินขบวนกันในวันนั้น เพื่อแสดงความสมานฉันท์ทางชนชั้น


 


เพราะฉะนั้นก็คงจะได้มีการจัดวันแรงงานสากลขึ้นครั้งแรกนะครับ ที่นิคมอุตสาหกรรม


 


ในส่วนของนักวิชาการเองนี้ เราก็คิดว่าเราก็อยากให้มีการศึกษาทางด้านแรงงานกันมากขึ้น ก็อาจจะมีกิจกรรมร่วมกันอันนี้ก็คงจะต้องคุยกัน สุดท้ายนี้ ก็ขออวยพร ก็คือ ให้การทำงานของสหภาพแรงงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ทำงานเพื่อส่วนรวม ให้สมาชิกคอยเป็นเกราะป้องกัน อย่าให้มีการกระทำที่มิชอบต่อผู้นำสหภาพ แล้วก็ขอให้ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทุกคน จงสามัคคี คุณต้องสามัคคี คุณต้องไม่ลืมว่า คุณต้องรวมกลุ่มกันถ้าเกิดคุณรวมกันไม่เหนียวแน่น คุณก็จะถูกแยกสลาย มันจะมีอะไรที่จะพยายามมาแยกสลายคุณ เพราะฉะนั้น ต้องมีเอกภาพ ความสามัคคี กับผู้ใช้แรงงานด้วยกัน


 


...เราเป็นพี่น้องกัน...


 


000


 


 


สืบสกุล กิจนุกร


นักศึกษาปริญญาโท สาขาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 การตั้งสหภาพของเราวันนี้ มันมีความสำคัญเพื่อจะยืนยันว่าเรานี้เป็นคน ไม่ได้เป็นปัจจัยการผลิต


 การตั้งสหภาพแรงงาน คือทางออกของการที่เรายืนยันว่า เราได้เป็นคนๆ หนึ่งในสังคม นี่คือหัวใจของการมารวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงาน และแน่นอนว่าการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานคือการที่จะบอกว่า เราต้องการศักดิ์ศรีความเป็นคนเราคืนมา


 


000


 


วันนี้ก็ดีใจและขอให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่ประจำปีในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน ในฐานะที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคณะสังคมศาสตร์ มีวิชาหนึ่งที่เขาเรียกว่า สังคมวิทยาอุตสาหกรรม วิชานี้รู้ไหมครับว่าเขาเรียนกันไปทำอะไร


 


วิชานี้เขาเรียนไปเพื่อที่จะบอกว่า นักศึกษาที่จบปริญญาตรีเรียนไปเพื่อที่จะมาอยู่ในโรงงาน แล้วเนื้อหาหลักๆ ของวิชานี้จะบอกว่าจะควบคุมคนงานเพื่อให้เชื่อฟังบริษัทอย่างไร อันนี้คือวิชาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่สอนในเรื่องเกี่ยวกับแรงงาน คือสอนว่าจะควบคุมคนงานไม่ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างไร นั่นก็เลยไม่แปลกที่เราจะเห็นว่ามันมีการควบคุมคนงานในขณะนั้น เพราะมันเป็นเรื่องที่มีตั้งแต่ในการศึกษา


 


ในที่นี้อยากจะพูดสั้นๆ เร็วๆ สามเรื่อง


 


เรื่องแรกผมอยากจะพูดว่า ในสามสิบปีที่ผ่านมานี้ภาคเหนือของเรามันเปลี่ยนแปลงไปมาก ผมเองก็เป็นคนเชียงราย ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่างที่หนึ่งคือในภาคเกษตรเรานี้มันอยู่ไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ส่งเสริม ไม่มีการปฏิรูปที่ดิน เราผลิตสินค้าอะไรมาก็ไม่ได้ราคา ติดหนี้สิน สุดท้ายคนก็ต้องออกจากการเกษตร เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครทำไร่ทำสวน เพราะทำไปก็ไม่คุ้ม อย่างที่สองคือรัฐบาลไม่ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหาก็คือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของบ้านเรานี้ มันไม่ได้ส่งเสริมทักษะฝีมือของคนงาน อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ แต่คราวนี้เรามีคนทั้งหมด 60 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ว่าก็เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ไม่มีความเข้มแข็ง อันนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน


 


เรื่องที่สองคือ ทำไมนิคมอุตสาหกรรมของต่างประเทศต้องย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทย


 


มันเป็นแบบนี้คือ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว การจ้างงานในประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือว่าญี่ปุ่น มันเจอปัญหาค่าต้นทุนมันแพง มันสูงขึ้น เพราะคนงานได้ต่อสู้และเรียกร้องความเป็นธรรม แล้วเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นแล้ว เพื่อที่จะให้โรงงานอยู่ได้ หมู่นายทุนก็เลยย้ายฐานการผลิตมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็คือประเทศไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แล้วทีนี้การย้ายฐานการผลิตของนายทุน ไม่ได้มาเฉพาะโรงงาน ไม่ได้มาเฉพาะเทคโนโลยี แต่มาพร้อมกับอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ


 


อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือ มันมีการสร้างความคิดให้คนในสังคมได้รู้ว่า เหตุที่คนงานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ทั้งในมาเลเชีย และอินโดนิเชียต้องใช้คนงานผู้หญิง เพราะอะไรรู้ไหมครับ ก็เพราะว่า ผู้หญิงนิ้วมือมันเล็ก มันเรียว ดังนั้นแล้ว อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคมันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ดังนั้นเขาเลยต้องการผู้หญิงนิ้วมือเล็กๆ เขาว่ามาอย่างนั้น


 


อันที่สองเขาบอกว่าที่ต้องรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงนี้หัวอ่อน ไม่เถียง จริงหรือเปล่า ก็ลองไปคิดกันเอาเองว่าถูกหรือไม่ถูก


 


อันที่สามที่เขารับผู้หญิงเข้ามาเพราะว่า ผู้หญิงยังไงๆ ก็ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่ได้ ขณะที่ผู้ชาย แต่งกันไปแล้วไม่ค่อยส่งเสียที่บ้าน ดังนั้นผู้หญิงถึงดีที่สุด


 


นี่คือความคิดที่รัฐบาลสร้างขึ้นที่นายทุนสร้างขึ้นแล้วมันล้างสมองคน แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า เขาบอกว่าคนนี้ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เขาเรียกว่า "ปัจจัยการผลิต"


 


แต่การมาชุมนุมในวันนี้ เรามาเพื่อที่จะยืนยันว่า เราก็เป็นคน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปัจจัยการผลิต ไม่ได้เป็นเครื่องจักร มนุษย์เราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เราต้องการคุณภาพที่ดีในการทำงาน เราต้องการค่าจ้างที่มันพอที่จะอยู่ได้ พอที่จะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรา


 


ผมคิดว่าการมาของเราวันนี้การตั้งสหภาพของเราวันนี้ มันมีความสำคัญเพื่อจะยืนยันว่าเรานี้เป็นคน ไม่ได้เป็นปัจจัยการผลิต ผมคิดว่านี่สำคัญที่สุด


 


และสุดท้าย ผมคิดว่าการตั้งสหภาพแรงงาน คือทางออกของการที่เรายืนยันว่า เราได้เป็นคนๆ หนึ่งในสังคม นี่คือหัวใจของการมารวมกลุ่มกันเป็นสหภาพแรงงาน และแน่นอนว่าการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานคือการที่จะบอกว่า เราต้องการศักดิ์ศรีความเป็นคนเราคืนมา


 


ตอนนี้ผมก็กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงาน แล้วช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ทำการส่งข่าวการชุมนุมประท้วงการเจรจา ปัญหาความทุกข์ความยาก ความไม่เป็นธรรม การถูกเอารัดเอาเปรียบ ของพี่น้องที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนนี้ไปที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อที่จะให้หมู่เพื่อน ๆ ที่เป็นนักกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งข่าวนี้ให้กับคนในสังคมญี่ปุ่นได้รับรู้ว่า การย้ายโรงงานจากประเทศญี่ปุ่นมาสร้างปัญหา ให้คนไทยอย่างไรบ้าง


 


ผมก็ขอเป็นกำลังใจและอวยพรให้การต่อสู้ของพวกเราประสบผลสำเร็จต่อไป


 


 


เชิงอรรถจากประชาไท


[1] ต้นกำเนิดของวันแรงงานสากล เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2429 คนงานแห่งเมืองชิคาโก ประเทศอเมริกา ได้นัดหยุดงานครั้งใหญ่และจัดการชุมนุมเดินขบวนเพื่อเรียกร้อง "ระบบสามแปด" คือ ทำงาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง และศึกษาหาความรู้ 8 ชั่วโมง การต่อสู้ครั้งนั้นอำนาจรัฐนายทุนได้ใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง


แต่หลังจากนั้น สหพันธ์คนงานแห่งอเมริกาก็ได้ฟื้นการต่อสู้เรียกร้องระบบสามแปดอีกครั้งหนึ่ง โดยมีมติให้เดินขบวนทั่วประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433


ขณะเดียวกันในช่วงนั้นก็เริ่มมีแนวคิดที่จะประกาศวันที่แน่นอนให้เป็นวันสามัคคีต่อสู้ของขบวนการกรรมกรทั่วโลก จนกระทั่ง พ.ศ. 2432 ที่ประชุมของสภาสังคมนิยมสากล ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส ได้มีมติให้วันที่ 1 พฤษภาคม 2433 เป็นวันเดินขบวนเรียกร้องให้ลดชั่วโมงทำงานตามที่สหพันธ์คนงานแห่งอเมริกาได้กำหนดไว้แล้ว และให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น "วันกรรมกรสากล" และเป็นวันเดินขบวนแสดงพลังของชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก


มติดังกล่าวได้รับการขานรับอย่างกว้างขวาง และการยืนหยัดต่อสู้ของคนงานชิคาโกและอื่นๆ ก็สามารถทำให้นายจ้างลดชั่วโมงการทำงานลงเหลือ 8 ชั่วโมงในทุกๆ แห่ง


สามารถอ่านประวัติวันแรงงานสากลโดยสังเขปได้ที่ Alexander Trachtenberg, the History of May Day http://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html


 


 


ข่าวประชาไทที่เกี่ยวข้อง


พนักงานโรงงานโฮยานิคมลำพูนยื่นข้อเรียกร้อง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ, ประชาไท, 11/12/2550


คนงานนิคมจ.ลำพูนรวมใจสู้-ร้องนายจ้างปรับปรุงสวัสดิการ-สภาพการทำงาน, ประชาไท, 12/12/2550


บทความ: เมื่อคนงานโฮย่ากลาสดิสก์ลำพูนรวมใจสู้: ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้, ประชาไท, 13/12/2550


คนงานโฮยาชุมนุมรอฟังการเจรจานัดแรก แต่ผลยังไม่คืบหน้า, ประชาไท, 14/12/2550


มุมมองทางเศรษฐกิจ จากกรณีการต่อสู้ของแรงงานโฮย่า กลาสดิสค์ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาไท, 18/12/2550


คนงานโฮยาชุมนุมหนที่ 3 - ทำพิธีสู่ขวัญเสริมกำลังใจ - รอฟังผลเจรจา, ประชาไท, 20/12/255


จดหมายจากพนักงานโฮย่า: บันทึกหนึ่งของการชุมนุม, ประชาไท, 20/12/2550


เครือข่ายปชช.เหนือ จม.เปิดผนึกสนับสนุนข้อเรียกร้องคนงานโฮยา กลาสดิสด์(ประเทศไทย) - ประชาไท, 25/12/2550


คนงานลำพูนชุมนุม รอบ 4 ร้องนายจ้างปรับปรุงสภาพการจ้างงาน, ประชาไท, 26/12/2550


คนงานโฮย่าชุมนุมครั้งที่ 5 เจรจายืดเยื้อถึงเที่ยงคืน, ประชาไท, 11/12/2551


คนงานโฮยา จ.ลำพูน ประกาศตั้งสหภาพแรงงานแห่งที่สองในภาคเหนือ, ประชาไท, 18/12/2551

ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับสหภาพแรงงานน้องใหม่ครับ
ขอชมเชยที่ท่านสามารถยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิของท่านได้สำเร็จ
กำเนิดสหภาพแห่งที่ 2 เป็นก้าวสำคัญขอ
งขบวนการสหภาพแรงงานในภาคเหนือ
ผมเชื่อว่า ก้าวที่ 3,4,5 และอีก 100 ก้าวจะเกิดขึ้น
ศักดินา

นายสำเร็จ จริงจังดี

ตัวแทนแกนนำทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เป็นเรื่องที่ดี แต่แกนนำบางคนลืมเหลียวหลังมองครอบครัว..อย่างนี้หรือเรียกว่าประสบความสำเร็จ ซึ่งคนเราจะต้องเรื่องจากความสำเร็จในจุดเล็ก ๆ..แล้วค่อยๆ พัฒนาสิ่งรอบ ๆ ตัวเรา..ฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับแกนนำ..

ทัพหลัง

ในการก่อตั้งสหภาพนั้นมีพวกหัวหน้างานคนไทยด้วยกันไม่สนันสนุนแล้วก็ยังคัดค้านอีกโดยเฉพาะ FA1 คงจะมีฐานทัพของพวกไอ้ยุ่นอยู่ที่นั้นสิท่า เท่าที่ข้าพเจ้าทราบพนักงานของ FA1เต็ม 100แต่หัวหน้างานก็หยั่งว่าและครับ ชอบเอาพวกหุ่นเชิดมาอ้าง ว่าเปิ่นสั่งฮื้อทำจ๊ะอั้นเด้อ ฮื้อหยะจ๊ะอี้เด้อ ถ้าตั๋วเก่าบ่หยะจะโดนลงโทษ....จ๊ะอี้หนา ทำไมคุณไม่ใช้ความคิดของคุณเองคุณมีความรู้แต่คุณยังขาดความมั้นใจนะครับ มาร่วมกับเราสิครับและพวกเราจะมอบกำลังใจไปให้คุณ **1ในสหภาพ** [emo18.gif]

เหรียญบาท

วันนี้มีการชุมนุมอีก จะขอยันยัน สู้.........ต่อไปเพื่อการจ้างงานอย่างเป็นธรรม HOYA....สู้ไม่สู้....สู้ๆ....... [emo1.gif][emo1.gif][emo1.gif][emo1.gif][emo1.gif][emo1.gif]

ขอระบายบ้าง

ผมวันนี้ที่อยากจะระบายให้ทุกคนฟังบ้างนะครับ ผมกับแฟนทำงานกันคนละแผนกใน HOYA เราเชื่อว่าสหภาพแรงงานจะทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผมกับแฟนออกโอมาร่วมชุมนุม บางวันออก Night ไปก็ต้องตื่นมาร่วมชุมนุมตอน 5 โมง เพื่อหวังว่าครอบครัวลูกเมียพ่อแม่จะสบายขึ้น มาถึง แต่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องออกโอมากขนาดนี้ ออกวันปกติผมก็ไม่เคยบ่น แต่บางทีคิดไปสิ้นเดือนนี้จะเอาอะไรกิน แฟนผมอยากทำโอ แต่ก็ถูกโทรมาด่าว่าเห็นแก่ตัว ก็ต้องออก พึ่งออกรถกระบะมาได้ 3 เดือนกว่า ๆ 2 คนรวมกันแรก ๆ ก็เอาผ่อนคนนึง เอาเงินอีกคนมาใช้ ส่งให้ที่บ้านให้แม่ช่วยเลี้ยงลูกอีก ค่าหอพอมีเงินเหลือเก็บบ้าง แต่ เดือนที่ผ่านมาแทบไม่มีเงินส่งค่ารถ ยิ่งมาโดนออกโอตามกันอีก แผนกไหนออกก็ต้องออก เมื่อไม่กี่วันก่อนผมมา Holiday Night ยังต้องออกตอนตีห้ากว่า ๆ ผมจะไม่ไหวแล้วครับ ใครช่วยหาทางออกให้ผมที ออกเฉพาะวันที่ชุมนุมก็พอทนแล้ว แต่อย่าออกแบบไม่รู้ชะตากรรมเลยครับ ผมยังมีลูกที่ต้องเลี้ยง มีพ่อมีแม่ที่ต้องส่งเงินให้ มีกระบะที่ต้องผ่อนแม้มันจะเป็นรถมือสองก็เถอะผมไม่อยากจะเสียมันไปอุตส่าห์ไปขอยืมเงินแม่มาดาว วันนี้ผมไม่อยากชุมนุมด้วยแล้ว ชวนแฟนออกโอไปช่วยกันคิดดีกว่าว่าเดือนนี้จะทำยังไง จะเอาอะไรกินคิดแล้วค่ารถยังไม่พอจะผ่อนเลย ลูกจะกินนมอะไร ผมไม่โทษใครเพราะผมก็ร่วมด้วย บริษัทไม่เห็นมันจะง้อเราเลย

สงสารกันบ้าง

สุดท้ายแล้วผมอยากขอบคุณแกนนำด้วยครับที่ช่วยฝ่าฟันเรียกร้องมาให้พวกเราได้มากมายแล้ว และช่วยหาทางออกให้พวกผมด้วย พี่ ๆ บอกให้ผมเชือพี่ ผมก็เชื่อพี่แต่สุดท้ายแล้วพี่บอกผมได้ไหมว่ามันจะจบยังไง พี่บอกว่าการต่อสู้ต้องอดทน ยอมเสียวันนี้เพื่อรายได้ที่มากมายในวันหน้า แต่ตอนนี้ผมจะไม่ไหวแล้วครับ เดือนนี้คงต้องไปขอยืมเงินแม่มาใช้อีก หลังวันนี้ไปผมหวังว่าเพื่อน ๆ HOYA ทุกคนขอให้ออกโอเฉพาะที่ชุมนุมได้ไหมครับ ถ้าออกวันที่เป็น Shift โดดได้ก็ดีครับ อย่าออกวันที่มี Holiday work เลยครับ มันเสียความรู้สึก อุตส่าห์มาแล้ว ต้องมาออกโออีก ออกครึ่งวันมันเลย ขออย่าออกเพื่อความสะใจครับ เห็นใจกันบ้าง คนที่ไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีภาระก็ขอให้คิดว่าสงสารเพื่อนร่วม HOYA ด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ผมก็อยากบอกว่าผมยังเห็นด้วยกับการเรียกร้องของพวกเราอยู่เต็ม 100 % แต่เมื่อมันไม่มีจะกินก็ขอกันแค่นี้ครับ

พนักงานใหม่

คนเราเกิดมามี 2 มือมี 2 ตา 2 หู 2 เท้าธรรมชาติสร้างคนเรามาแบบสมดุล
ผมว่าเราลองมองแบบสองด้านนะครับลองเอากระจกมาส่องดูว่าการที่เราทำอะไรลงไปนั้นมันจะมีผลกระทบกับอะไรตามมาบ้างลองมองดี แล้วพี่น้องลองคิดดูว่าทำอะไรได้บ้างตอนเดือนนี้ไม่รู้เป็นไงคำนวณเงินเดือนแล้วเหลือไม่กี่บาทเมื่อก่อนผมสนับสนุนการชุมนุมเต็มที่แต่ตอนนี้ชักยังไงแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำยังไง รถต้องส่ง ค่าหอต้องจ่าย ต้องส่งให้ทางบ้านมีน้องใน line บอกว่าไปสมัครงานที่อื่นเขาบอกว่าถ้ามาจาก HOYA เขาก็ไม่เอาแล้วจะทำไงดีครับ หัวหน้าแกนนำท่านอย่าบ้าอำนาจคิดถึงใจเขาใจเราบ้างเดือนนี้ผมขอยืมเงินคุณ ๆ แกนนำหน่อยได้ไหม ถ้าท่านทำแบบมีเห็นผลหน่อยครับอุตสาห์ตัดสินใจออกบิกอัพมาแต่มันกำลังจะไปแล้วทำไงดีโอทีไม่ได้ทำ อย่าไปโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองดีกว่าปีใหม่นี้จะได้โบนัสไหมยังมองไม่เห็น ตอนนี้ผมเริ่มคิดถึงคำว่ากำขี้ดีกว่ากำตดแล้วครับ ผมว่าถ้าเราอยากได้เงินเขาเราก็ต้องทำให้เขาก่อนตอนนี้พี่น้องหลายคนจ้องแต่จะจับผิดกันถ้าอีกแผนกหนึ่งออกอีกแผนกก็ออกต้องออกตามเนื่องจากงานไหลไม่ได้ อันนี้มันก็จริงอย่างเขาว่า หวังว่าพรุ่งนี้คงได้ทำโอกันนะครับ อย่าเอาแต่ว่าเมื่อวาน QC ออกกูไม่ได้ทำ OT วันนี้แผนกกูออกบ้างมันก็จะไม่ได้ OT เหมือนกันอย่างนี้ตายแน่ครับ ผมว่าลองหันหน้าเข้าหากันดีกว่าจะเอายังไงก็ได้ขอให้มี OT ทำหน่อยนะครับยิ่งเห็นข่างบริษัทโนเกียร์ย้ายฐานการผลิตแล้วผมอ่อนใจเหลือเกินครับ ผมว่าเราเดินกันผิดทางไปไกลแล้วนะครับ กลับมาพูดจากันดี ๆ แบบให้จบ ๆ กันไปเลยเห็นใจเขาใจเราบ้างครับ

ไม่อยากคิดว่าหากโรงงานปิดจริง ๆ แล้วตูตะทำไงดีทุกวันนี้ทำงานแบบเหมือนคนไม่มีกระจิตกระใจเลยครับช่วย ๆ กันหน่อยนะครับเดินได้ดีกว่าเดินไม่ได้ ผมเข้าใจว่าบริษัทมันไม่ง้อเราเพราะว่ามันมีฐานการผลิตอยู่ที่อื่นเราควรจะสามัคคีกันไว้ครับไม่ใช่แบบนี้ มันไม่ใช่

เหมาะสมดีกว่า

นักวิชาการที่แสดงความยินดีคงช่วยได้ครับ ลองไปถามเขาดู ผมเคยว่าแล้วว่า ขออะไรมันควรจะอยู่ในสิ่งที่เหมาะสม ไม่ใช่เข้าข้างใคร เพราะในที่สุด มันจะได้ไม่คุ้มเสีย อะไรก็ตามถ้ามันมากไป มันก็จะไม่ได้ แถมไม่พอมันจะเสียหนัก คิดให้ดีนะ ผมอยากจะให้ยุติเอาแค่เหมาะสมดีที่สุด เพราะถ้าเราเสียหาย ไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยได้หรอกครับ แค่นี้ก็โอเคแล้ว ผมยังไมได้ผ่อนไร แต่ก็เห็นใจเพื่อนๆ

เลิก-ลด

เลิกอ้วนลดโรคค่ะ http://deejung.asso.ws
เปลี่ยนแปลงตัวเอง....ก่อนสายเกินแก้

ppee

Impish

ผมว่านะ ท่านๆอย่าเพิ่งใจเสียกันไป บริษัทเขาไม่ย้ายง่ายๆหรอกครับ ตราบที่ยังมีผลกำไร หรือขาดทุนแต่ยังไม่ถึงจุดต่ำสุด เพียงแต่ตอนนี้ ผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกันใหม่กับพนักงาน โดยต้องเข้าใจว่าอะไรคือการเรียกร้องที่ถูกต้อง การรวมตัวกันออกโอโดยการที่ให้พนักงานเซ็นต์โอทีมันเป็นแผนกลยุทธ ให้พนักงานแตกคอกันเองแตกความสามัคคี เพียงแต่เรารวมมือกันทำงานตามปกติ และรวมตัวเรียกข้อเรียกร้องออกโอเฉพาะวันที่สหภาพนัดก็พอ และทางสหภาพก็ไม่ต้องนัดบ่อยเกินถ้าจะใช้สิทธิหยุดก็รีบใช้เลย ระวังพนักงานเกิดการเบื่อหน่ายเสียก่อนเดี๋ยวมันจะเข้าแผนเขา เมื่อโล่เปราะอะไรมันจะเกิด??? แต่ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให่ท่านที่เสียสละเพื่อพวกเรา
ส่วนท่านที่มีภาระก็คงต้องบริหารเงินให้ดีระมัดระวังกันหน่อยนะครับ ยังไงก็ไม่ควรประมาณอาจมีแผนจากเบื้องบนมาอีกก็ได้ในช่วงนี้

llll_ppp

ขอบอกชื่อเลยแล้วกันว่าใครที่กีดขวางอยู่ที่ Fac 1 ครับเป็น Ass อยู่ที่แผนก Ep (เอดส์) ครับช่อบปล่อยข่าวเสี่ยหายและว่าให้แกนนำของเราและกีดขวางไม่ให้พนักงานไปร่วมชุมนุมครับ เป็น Ass ของผมเองครับมันชั่วมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับไม่ให้ความร่วมมือและยังมากีดขาวงอิกครับ

ggggggggg

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ชาว Hoya

ppee

เดือนนี้ออก OT กระหน่ำเลย คงได้เงินน้อยน่าดูอยู่HOYAมา4ปีแล้ว มีOTตลอดHWก็ไม่เคยได้หยุดเหนื่อยมาก ออกOTก็ยากเหลือเกิน สวัสดิการก็น้อยมั่กมากล้าหลัง ต้องขอบคุณแกนนำของเราแต่ออกOTบ่อยเกินก็ไม่ไหวนะ จะเป็นด้วงแห้งอยู่แล้ว แต่ก็ให้ความร่วมมืออยู่นะแต่ขอออกเฉพาะวันที่ประท้วงกับshiftโดดได้ไหมเนี๊ยะ วันนี้ก็ไปนั่งประท้วงอยู่ผู้บริหารน่าเกลียดมาก ยกเลิกรถรอบ 2 ทุ่มไม่ให้พนักงานขึ้นรถบรษัทมาร่วมชุมนุมแต่สุดท้ายตัวเองก็เกือบไม่ได้กลับที่พักเหมือนกัน ขออะไรก็ยาก-งก-โครต...ตตตตตต
บริษัทเล็ก ๆ สวัสดิการเขายังดีกว่าHOYAซะอีกน่าไม่อายจริง ๆ เลย สารพัดคำขู่คำกลับกลอกสับปรับจริง ๆ คิดว่าพนักงานกลัวหมดละซิคนที่สู้ก็มีเยอะ คนหวั่นไหวก็มีบ้างก็ไม่ว่ากันความคิดใครความคิดมันแล้วแต่จะพิจารณาได้ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันอยากให้ช่วยกัน เราไม่ได้เรียกอะไรมากเกินไป แต่ถ้าว่าข้อได้ที่มันไม่สำคัญจะตัดออกบ้างก็ได้ ข้อหลัก ๆ อยากได้ค่าน้ำมัน เงินโบนัสเพิ่ม และเงินเดือนก็พอใจแล้วเพระค่าครองชีพมันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันนะ

ppee

มีเรื่องของหัวหน้างานที่น่าเกลียดจะเล่าให้ฟัง เมื่อวันที่ 20.1.08 มีพนักงานแผนก 2p2e อยากออกโอกัน Sup.เราให้พนักงานออกโอ แค่3 คน มีคนอยากออกประมาณ 12 คน แกบอกว่าอยากให้ออกไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นเพราะแผนกจะโดนจับตามองว่าเป็นแกนนำออกโอทำให้แผนกอื่นเดือดร้อน แล้วตอนที่sup. คนนั้นพูดนะมีแต่กลิ่นเหล้าสงสัยเมาค้าง แกบอกว่าแกโดนข้างบนจี้มาlสงสัยว่าจะเป็นDGM หรือเหตุผลส่วนตัว เหตุผลอะไรก็ไม่รู้แน่ชัด แต่ที่แน่ ๆ ให้จับฉลอกออกโอ แค่ 3 คน แถมยังพูดอีกว่าถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องสหภาพแรงงานเลย เป็นคำพูดที่แย่มาก ๆ และที่น่าเกลียดมากกว่านั้น "ตัวsup.เองแอบออกโอ พร้อมกับหลานชายที่อยู่แผนกเดียวกัน โดยที่ไม่ได้จับฉลากออกโอเลย ออกพร้อมกับหลานตัวเองรวมแล้วก็ออกประมาณ 5 คน แล้วคนที่มีธุระจริง ๆ ล่ะเขาจะทำอย่างไร เห็นแก่ตัวจริง ๆ

ตัวเล็ก

ขอแจมหน่อย เราก้อเป็นคนที่ไปนั่งชุมนุมทุกครั้งไม่เคยขาดเหมือนกันเพราะว่าอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้อยากรู้ว่าเราได้อะไรมาบ้าง วันนี้คิดว่าจะได้ค่าน้ำมันเพิ่มกลับไม่ได้อีก ก้อไม่ได้เบื่อหรอกนะยังเป็นกำลังใจให้เต็มที่แต่ก้อท้อบ้าง ยิ่งโดนออกโอแบบนี้อีก ทั้งวันปกติและ Holiday เดือนนี้ทั้งเดือนได้ทำโอแค่อาทิตย์เดียวเอง เมื่อไหร่เราจะดีขึ้นยิ่งมีข่าวลือต่างๆนาๆก้อชักหวั่นเหมือนกัน แต่ก้อเห็นด้วยกับค.ห.ที่11นะเราทุกคนต้องสามัคคีกันอย่าโทษแต่แกนนำ เพราะตอนที่เค้าชวนเราทุกคนก้อเห็นด้วยกับเค้า พอเกิดเรื่องแล้วเราอย่าว่าพี่เค้าตีกว่ายังไงเค้าก้อเสียสละเพื่อพวกเราทั้งนั้น แต่ทางที่ดีเราก้ออย่าโลภมากดีกว่าขอเค้าได้แค่ไหนเราก้อเอาแค่นั้นดีกว่าเพราะยังไงเรายังต้องพึ่งบริษัทเรายังต้องทำงานที่นี่อยู่ดีเรื่องมากไปก้อมีแต่พวกเราที่เดือดร้อนยังไงๆก้ออยากให้คิดกันบ้างนะ(แต่ผู้บริหารชุดนี้งกจิงๆ)อ้อคุณเกียติณรงค์ที่เป็นASS. EPน่ะเลิกยุ่งกับเรื่องที่พนักงานจะไปชุมนุมได้แล้วไปยุ่งเรื่องคนใกล้ตัว
ดีกว่ามีเรื่องให้คิดตั้งเยอะ

คนต๋ำหมู่เนี่ย

สามัคคี+เข้มแข็ง+หนักแน่น ผมว่าต้องทำได้ครับ เราต้องสู้ครับ
* หลังพายุที่โหมกระหน่ำ ย่อมเจอกับท้องฟ้าที่สดใสขอให้ทุกคนช่วยกันครับ*
เราต้องดีกว่านี้ให้ได้

keijo2eแต่ที่แน่ๆไม่ใช้ITkeijo

แต่ละแผนกจะออกOTก็ช่วยๆบอกหรื่อประกาศให้แผนกอื่นรู้ด้วยนะคับจะได้เตรียมตัวกันก่อนให้รู้ก่อนสักวันสองวันก็ได้พวกที่จะไปทำฮอลลิเดย์จะได้ไม่ไปไปก็เสียอารมณ์อะนะไม่อยากจะเอ่ยเลย แล้วการออกOTใครเป็นคนวางแผนให้เราออกละเนี้ยผมว่าในการชุมนุมแต่ละเดือนนั้นทางแกนนำก็น่าจะ กำหนดให้แน่นอนไปเลยว่าจะออกกันวันใหนออกกี่วันเพื่อ1.ไม่ให้เกิดผลกระทบแก่เพื่อนสมาชิกในวงกว้างผลกระทบที่ว่านี้ก็คือเรื่องเงินเดือนนั้นเหละคับ"เงินไม่ใช้ทุกอย่างของชีวิตแต่ปัญหาส่วนใหญ่มาจากเงิน"นี้เป็นเรื่องจริงที่แกนนำจะมองข้ามไม่ได้2.เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้น3.เพื่อให้ได้รู้คับว่าสหภาพที่เราตั้งขึ้นมามีความสามัคคีจริงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไอ้ความสามัคคีที่เราพูดถึงมันมีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะถ้าดูแค่การออกOTหรื่อการเคลื่อนใหวต่างๆในแต่ละแผนกไม่สามารถคาดเดากันได้เลยเหมื่อนว่าต่างคนต่างทำไม่ได้ปรึกษากันเลยเพราะถ้าปรึกษากันก่อนทางแกนนำก็คงจะมาบอกกันก่อนแล้ว
นี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเล็กน้อยนะคับที่สมาชิกคนหนึ่งจะแสดงความคิด
ในส่วนของบริทผมคิดว่าผู้บริหารน่าจะรับฟังความคิดเห็นของสหภาพบางนะคับโดยเฉพาะ3ข้อหลักข้อใหนที่ให้ไม่ได้ก็น่าจะบอกมาว่าให้ไม่ได้เพราะอะไรจะได้หมดปัญหาไปสักทีเพราะที่ผ่านมากำลังใจและความตั้งใจของพนักงานลดลงไปมากนะคับ(แค่แผนกผมก็แทบจะไม่มีกะจัยในการทำงานกันแล้ว)

สรุปแล้วทั้ง2ฝ่ายก็คุยกันดีๆนะคับและหาข้อสรุปกันให้ได้สักที(แต่ถ้าทางแกนนำเห็นว่าคุยกันได้รู้เรื่องหรือว่าไม่ฟังความคิดเห็นกัน "ยอก" เลยคับเลยขะจัยมาที่keijo2eเน้อ

ปล.ตอนนี้เรามีสหภาพเต็มตัวแล้วนิเขาบอกว่าจะคุยกับนายจ้างทีไม่ต้องออกOTก็ได้"ชะงั้น" [emo12.gif]

มีเหมือนกัน

อย่าคิดว่าที่ EP มีคนเดียวสิหัวหน้าดีๆแบบนี้ Keijo ก็มีไม่น้อยหน้ากันหรอกคนเห็นแก่ตัวแบบนี้มีทุกแผนกแหละครับ พวกลูกเป็ดลูกไก่อ้าปากรอจะกินอย่างเดียวไม่ช่วยแล้วยังส่งเสียงรบ กวนอีก น่ารำคาญจริงๆๆๆๆๆๆๆๆ [emo5.gif]

น่าสงสาร

น่าจ๋งจ๋าน เมื่อวานคาโต้งอแงอยากกลับบ้าน

nata

ที่แผนก2p FA1ก็มีแต่เป็นsup shift A ที่ไม่ให้ความร่วมมือซักอย่างอีกทั้งพนักงานไปบอกอะไรก็ไม่เคยตอบ มัวแต่เล่นเกมส์อบรมพนักงานอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่ให้ใครเล่นเกมส์ในแผนกแต่ตัวกลับเล่นเอง อีกคนชื่อสายฝน อารมณ์เสียอะไรก็ลงกับพนักงานเวลาจะลาพักร้อนล่วงหน้ามีคนแทนแล้วต้องถามมันก่อนว่าลาได้ไหม คนที่มาแทนมันชอบหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเก็บลาพักร้อนของพนักงานไว้ให้ไปศพมันหรือเปล่าเกลียดมันมากๆๆๆๆทุกคนเลยที่เกลียดมันอยากให้มันกลับไปแผนกเดิมมัน เวลาที่มีการชุมนุมมันก็ไม่เคยไปแต่มันก็รับสวัสดิการที่ได้ทุกอย่างแน่จริงทำไมไม่เซนต์ว่าไม่รับสวัสดิการที่ได้มา พอหละขี้เกลียดพูดถึงไอ้นี้กินข้าวไม่อร่อย

2E

พอแล้ว แค่นี้ดีแล้ว อยากได้ของเค้าทำไม เค้าลงทุนมากก็ได้กำไรมาก ถามจริงที่ออก OT กันเพราะอุดมการณ์ หรือขี้เกียจ อย่าหวังน้ำบ่อหน้า อ้อสิ้นเดือนอย่าลืมไปชำระค่า สหภาพ 30 บาทนะ เดี๋ยวเค้าจะตัดสมาชิก เดี๋ยวจะแย่ เพราะชาตินี้ไม่ต้องคิดทำงานหากินกันแล้ว ออก OT แล้วมาชุมนุม ออก OT แล้วมาขุมนุม.... ก็ดีใช้สมองคน 7 คนคิดส่วนเราออกแรง ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรกูไม่รู้

พนักงานคนหนึ่ง

ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานใน HOYA ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับการที่จะมีสหภาพแรงงาน แต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการที่แกนนำทั้งเจ็ดทำเพราะว่า
1) ขาดความเป็นผู้นำ การเป็นผู้นำนั้นต้องมีมุมมองที่กว้างกว่านี้ ไม่ใช่ว่าหัวเด็ดตีนขาดก็จะเอาให้ได้ตามข้อเรียกร้องโดยมองแต่ความคิดของตัวเองอยู่มุมเดียวโดยไม่มีมุมมองของคนอื่นเลย ใครมีความเห็นไม่ตรง มึงผิดหมด
2) การเป็นผู้นำต้องคุยกันด้วยเหตุและผล ไม่ใช่ว่ามียุแยงตะแคงรั่ว ส่ง Mail ด่าบุคคลที่ไม่เห็นด้วยหรือบุคคลที่ไม่เข้าร่วมการชุมนุม (ซึ่งมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล) ซึ่งตรงจุดนี้ผมเห็นว่าทำให้ผู้ตามเกิดความคิดในแง่ลบ และสิ่งที่ตามมาคือความแตกแยก ระแวงกัน จนความรู้สึกดีๆในการทำงานเสียไป ซึ่งคนที่ทำงานใน HOYA ทุกคนสามารถสัมผัสได้ครับ
3) ตามที่แกนนำได้อ้างมาว่าพวกเขาทั้งหลายได้เสียสละตัวเองทำเพื่อพนักงาน แต่ในมุมมองผม ผมคิดว่าพวกเขาเหล่านี้ใช้พนักงานเป็นเครื่องมือ เพราะถ้าเขาคิดจะทำเพื่อเราจริงคงไม่ต้องให้เราออกโอให้เสียเงินเสียทองหรอกครับภาระของพนักงานบางคนมากกว่าพวกแกนนำเสียอีก ถามว่าถ้าไม่มีเงินจะกิน สหภาพจะจ่ายให้เราไหม ซึ่งจริงๆแล้วการเจรจาสามารถทำได้โดยสันติอยู่แล้ว แต่พวกเขาอาศัยพนักงานเพื่อเป็นแรงกดดัน
4) แกนนำเหล่านี้ขาดความรู้ความสามารถ ถ้าถามว่าการขึ้นเงินเดือน 20% และ โบนัส 2.5% เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์การตัดสิน ที่มาที่ไปมีหรือไม่หรือคิดตามความรู้สึกแบบบ้านๆ ไร้หลักการ ผมเห็นแต่ส่ง Mail มาเปรียบเทียบโบนัสกับบริษัทที่เป็นอุตสหกรรมหนักที่ผลิตรถยนต์ ถามว่า HOYA สามารถเปรียบโบนัสกับเขาได้หรือไม่ เพราะการประกอบการไม่เหมือนกัน
5) ความรู้ทางด้านกฏหมาย ผมถามว่ามีใครรู้กฏหมายอย่างถ่องแท้บ้าง เห็นแต่อ้างกฏหมายกัน เอะอะอะไรก็กฏหมาย เป็นพวกหัวหมอซะงั้น จริงๆ แล้วผมคิดว่ากฏมหายจะคุ้มครองทั้งนายจ้างและลูกจ้างอยู่แล้ว แต่แกนนำทั้งเจ็ดไม่รู้หรือไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับทางกฏหมายให้พนักงานเลย ไปชุมนุมทีไรมีแต่การปลุกระดม ซึ่งไม่เหมาะที่จะเป็นสุภาพชนปรือปัญญาชนเลย แบบนี้ยังจะมีหน้าหาว่าตัวเองเป็นผู้นำหรือตัวแทนของพนักงานอีก
ผม ในถานะทำงานอยู่ใน HOYA และผมก็รักที่นี่ แต่วันนี้ทุกคนมาแตกความสามัคคีกัน ผมถามว่าถ้าเรียกร้องกันไปโดยใช้วิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแบบนี้ จะเอาแต่ได้อย่างเดียวโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น วันหนึ่งถ้าไม่มี HOYA ให้ประท้วงแล้วทุกคนจะเหลืออะไร คิดถึงตรงจุดนี้บ้าง ถ้าถอยกันคนละก้าว แล้วคุยกันด้วยเหตุผลที่มันสมควรจะเป็น เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานี้ก็คงไม่เกิด จะเอาความสะใจหรือ ความอยู่รอดก็เลือกเอานะครับ เพราะตอนนี้มันกลานเป็นสงคราม มันไม่ใช่การเจรจา ถามว่าสงครามที่ไหนให้ผลดีบ้าง ไม่มีครับ สงครามมีแต่ก่อให้เกิดความเสียหาย และตอนนี้พนักงานตาดำๆ ก็ต้องมาเป็นผู้เสียหาย เดือดร้อนเพราะความบ้าอำนาจของแกนนำ (สังเกตดูความบ้าอำนาจนะครับ เวลาส่ง Mail ด่าใครต้อง HOGT FA-1, HOGT FA-2, หรือ THAI FA-1, THAI FA-2 แบบเนี่ย คือให้รู้ว่ากูใหญ่ กูจะทำอะไรก็ได้ ผมขอบอกเลยว่า ไอ้การกระทำแบบนี้ เขาไม่เรียกว่าผู้นำคนหรอกครับ เค้าเรียกว่า นักเลงครับ แล้วพวกคุณๆๆ ที่เป็นพนักงานยังจะให้พวกนี้มานำพวกคุณหรือครับ ผมเองอยากจะให้การทำงานมันกลับไปสู่ความรู้สึกแบบเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเคย ถ้าอยากจะได้ตามข้อเรียกร้อง ก็ต้องทำให้นายจ้างเห็นว่าเราสมควรจะได้ โดยการกลับมาทำทุกอย่างเหมือนเดิมที่เราเคยทำได้ดีอยู่แล้ว สุดท้ายผมขอถามแกนนำว่าพวกคุณมีเป้าหมายอย่างไรกันแน่ อยากจะให้ชีวิตของพนักงานดีขึ้น หรือจะถึงขั้นแตกหักโดยใช้อารมณ์และการไร้ซึ่งความเป็นผู้นำของพวกคุณมาบั่นทอนชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน

เรานี่แหล่ะ

ที่พวกเราทำมันก้อเกินไปจิงๆเห็นด้วยกับค.ห.ที่23 พูดแบบหลักการณ์ดีไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือนะเราก้อสมาชิกสหภาพคนนึงเหมือนกันแต่เราควรทำอะไรที่มีเหตุผลกว่านี้อย่าลืมว่าทำอะไรแล้วเราคือคนที่ต้องเดือดร้อนเค้าพูดถูกถ้าวันนึงไม่มีโฮย่าให้ประท้วงแล้วเราจะทำยังไงทำได้แคไหนก้อเอาแค่นั้นเหอะแล้วเราจะได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมภาระพวกเรายังมีอีกมากการย้ายฐานการผลิตเป็นไปได้น้อยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยถอยคนละก้าวมาคุยกันดีๆดีกว่ามั้ย

S2K

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสหภาพอิเล็คทรอนิกสและเครื่องใช้ไฟฟ้าสัมพันธ์ ทุกท่าน ส่งที่เราร่วมแรง ร่วมใจ ผลที่ได้รับมาถึงแล้วครับ นี่คือผลจากที่เราร่วมเรียกร้องกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้างต้องออกโอ บ้างต้องมาทำงานเช้ากว่าปกติ มาถึงตอนนี้ลองมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เราทำกันที่ผ่านมามันคุ้มค่าแล้วหรือยัง ก็อย่างที่ว่า ไม่เสียสละ ชัยชนะไม่เกิด ต่อจากนั้เราก็ทำงานอย่างมีความสุขกันสักที และที่สำคัญอย่าลืมว่าสหภาพฯ จะดำเนินต่อไปได้ ก็ต้องอาศัยกำลังใจจากทุกคน เราจะร่วมกันต่อไปครับ เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของเราครับ.....

jj

บริษัทย้ายฐาน คนตกงานประมาณ 4000 คน ลองคำนวณเล่นๆ หอพักว่างประมาณ 2000ห้องx1500=3,000,000ต่อเดือน พนักงาน4000xค่าใช้จ่าย100บาทต่อวัน=400,000 ต่อวัน อันนี้คิดเล่นๆผมว่าถ้าเขาจะย้ายจริงเจ้าของหอและแม่ค้าก็น่าจะร่วมด้วย และ เจ้าของหอและแม่ค้าควรทำความรู้จักเพื่อนสโนไวท์ด้วยก็ดีนะ