บทความ "ออซา ธิ" : การทรมานในเอเชีย ไม่ต้องการตัวอย่างของสหรัฐ

โดย ออซา ธิ (AWZAR THI)
คอลัมน์ : หลักนิติอำนาจ (Rule of Lords)

ยูพีไอ เอเชีย ออนไลน์ (UPI Asia Online http://www.upiasiaonline.com)
ฮ่องกง, 31 มกราคม 2551


บทความในเอเชียไทม์ "The Asia Times" ในสัปดาห์นี้ได้โยงกรณีที่มีการตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งเป็นความลับของสหรัฐในภาคอีสานของประเทศไทย กับการทรมานในภาคใต้ของประเทศดังกล่าว โดย Shawn W. Crispin กล่าวว่า 

"จากการตรวจสอบขององค์กรที่ทำงานด้านสิทธิเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภาคใต้ พบว่า มีความเหมือนกันอย่างโดดเด่นของการทำร้าย ระหว่าง เทคนิคในการทรมานของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งได้เรียนรู้มาเพื่อใช้จัดการกับผู้ก่อการร้าย...กับการปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในประเทศไทยใช้ในการต่อสู้ที่กระทำต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกองกำลังชาวไทยมุสลิม ในขณะนี้"

เหล่าทหาร กองกำลังเสริมของทหาร และตำรวจ ในภาคใต้นั้น ทรมานผู้ถูกคุมขังของพวกเขาเป็นประจำโดยไม่ต้องสงสัย นักข่าว ทนายความ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน มีรายงานเป็นร้อยๆ กรณีเกี่ยวกับดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเหยื่อ ครอบครัวของเหยื่อ และประชาชนที่บันทึกเรื่องราวของพวกเขา นั่นย่อมหมายถึงว่า ยังมีกรณีอีกจำนวนมากที่ไม่อาจนำมาเสนอต่อสาธารณะได้ อีกทั้งผู้ถูกข่มเหงเองก็ไม่มีคาดหวังที่จะเรียกร้องค่าชดเชยด้วยการนำคดีขึ้นสู่ศาล เนื่องจากสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าค่าชดเชยเพียงเล็กน้อย เพื่อแสดงถึงการยอมรับในความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งมันถูกเข้าใจเช่นนั้น ความเงียบของพวกเขาจึงถูกซื้อไปด้วย 

แต่มีคำถามว่า มีองค์กรด้านสิทธิที่บันทึก "ความเหมือนกันอย่างโดดเด่นของการตีทำร้าย" ระหว่างกรณีนี้กับอะไรที่เกิดขึ้นในกัวตานาโมจริงๆ หรือ มันเหมาะสมหรือไม่ที่จะกล่าวถึงความเหมือนที่โดดเด่น ระหว่างการข่มเหงที่เกิดขึ้นในภาคใต้กับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจทั่วประเทศ หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ ศรีลังกา หรือกัมพูชา


บางทีมันเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่เข้าใจผิดอย่างมหันต์เกี่ยวกับการทรมานในเอเชียที่ว่า มันเป็นตัวอย่างของเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของชาติ และที่ยืนยันว่า ผู้ทำผิดได้ใช้การทรมานเพื่อเค้นเอาข้อมูลจากเหยื่อของพวกเขาจริง 

จากการทำงานอย่างเข้มข้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย พบว่า การทรมานในภูมิภาคนี้ถูกใช้อยู่ทั่วไปในโลกของคดีอาญา ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดถูกทรมานไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กๆ น้อย เช่น คดีโจรขโมยกล้วย หรือคดีฝ่าฝืนกฎจราจร พวกเขาอาจถูกทรมานเพื่อให้รับสารภาพในข้อหาที่เพิ่มขึ้นจากคดีที่เขามีอยู่ ซึ่งเป็นข้อหาที่มีขึ้นหลังจากที่พวกเขาถูกคุมขังเรียบร้อยแล้ว พวกเขาอาจเป็นจำเลยผู้บริสุทธิ์ และผู้ทรมานเองก็อาจรู้ด้วยว่าพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ไม่สนใจ

จุดประสงค์ของการทรมานในเอเชียส่วนมากไม่ได้เป็นไปเพื่อการเค้นเอาข้อมูล แต่มันเป็นไปเพื่อให้มีการรับสารภาพ เพื่อขู่บังคับให้ใครคนใดคนหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้านาย

เหยื่อของการทรมานในเอเชียส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้าย พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความขัดแย้ง แต่พวกเขาเป็นเพียงคนจนและเป็นผู้ที่ถูกแยกออกจากสังคมได้ง่าย พวกเขาอาจมีบันทึกทางอาชญากรรม พวกเขาถูกกล่าวหาว่ากระทำการผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นวันต่อวัน เช่น ขโมยรถ ค้ายาเสพติด และเหนือไปกว่านั้น พวกเขาอาศัยอยู่ในประเทศซึ่งตำรวจและทหารมีอำนาจท่วมท้น และเป็นที่ซึ่งระบบศาลอ่อนแอ

การทรมานในเอเชียเกิดขึ้นเนื่องจากระบบตำรวจมีการคอรัปชั่นและมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเกิดขึ้นเพราะไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการทรมาน หรือหมายรวมถึงไม่มีการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทรมาน เพราะเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ต้องการรับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพราะไม่มีความพยายามอย่างยิ่งยวดในการหาระบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความชำนาญมากพอมาทำหน้าที่แทนที่ระบบการสอบสวนที่ล้าสมัย


นี่เป็นความจริงในประเทศไทย ถึงแม้เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศนี้ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน แต่ปรากฏว่า ไม่มีการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอนุสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ระดับสูงยังต้องการปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาจากการตรวจสอบ และไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรที่จะนำมาเพื่อดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ มากไปกว่าการดำเนินการสอบสวนด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยกันเอง ความพยายามในการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้มีการไต่สวนสอบสวนอย่างเป็นระบบมากขึ้นต้องพบกับความไม่เป็นมิตรและถูกต่อต้าน

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำผิดด้วยการทรมานอย่างมากมายในประเทศ ในหลายกรณีมันเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณ เทคนิคที่ใช้กันมาก ได้แก่ การช๊อตด้วยไฟฟ้า การรนหรือเผาและบีบอวัยวะเพศ เหยื่อบางคนถูกทำให้หายใจไม่ออก และถูกแขนคอ บางคนถึงขั้นเสียชีวิต มีเหยื่อของการกระทำดังกล่าวเพียงจำนวนน้อยที่ออกมาเรียกร้อง พวกเขาไม่ได้หวังการชดเชย แต่หวังเพียงความปลอดภัยพวกเขา ว่าพวกเขาจะไม่ตกอยู่ในอันตราย

เพราะกลุ่มทำงานด้านสิทธิมนุษยชน นักวิเคราะห์วิจารณ์ และเหล่าสื่อมวลชนทางโทรทัศน์ ได้เข้าไปตรวจสอบการทรมานในภาคใต้ของประเทศไทย พวกเขาจึงพบว่ามีการทรมาน เพราะได้มีการตระหนักถึงผลของความรุนแรงที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมด และมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการวิเคราะห์สถานการณ์ มันเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการให้ความสนใจ


การข่มเหงผู้ถูกควบคุมตัวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ในจังหวัดอื่น ไม่ได้รับความสนใจอย่างแท้จริง มันไม่มีเอกสารหลักฐานใด ไม่ใช่เพราะมันไม่เกิดขึ้น แต่เพราะไม่มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเปิดเผยและรายงานเกี่ยวกับมัน

ไม่เหมือนที่นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ไม่มีใครตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในการทำงานของตำรวจและกองกำลังเสริมของทหาร ทั้งในอยุธยา สุรินทร์ หรือราชบุรี ในที่ดังกล่าวการทรมานมีแนวทางของมันที่ห่างไกลไปจากสิ่งที่นานาชาติถกเถียงกันในอบูกราอิบ (Abu Ghraib) หรืออัฟกานิสถาน มันห่างไกลไปจากการตรวจสอบหาความจริงขององค์กรระหว่างประเทศ และมันยังห่างไกลไปจากการตระหนักถึงของสื่อมวลชนในประเทศ

ปัญหาการทรมานในประเทศไทยซึ่งถือว่ามีมากที่สุดในเอเชีย เป็นสิ่งที่ทั้งหยั่งรากลึกและแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ปัญหานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในระบบตำรวจและระบบการป้องกันความมั่นคงที่คล้ายกัน พวกมันถูกหยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานระดับชาติในอดีต พอๆ กับในความคิดความเข้าใจของสังคมที่มองย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา

ขณะที่การขาดความรับผิดชอบและความแตกแยกที่ปรากฏชัดในกฎหมายระหว่างประเทศโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรบางประเทศของสหรัฐ ได้ทำลายการห้ามทรมานอย่างเด็ดขาดไปแล้วนั้น มันเป็นสิ่งที่ผิดที่พวกเขามักมีวิธีการใดก็ตามที่หลอกล่อให้ประเทศในเอเชียเข้าสู่ปฏิบัติการที่เลวร้ายเพื่อนำไปสู่การทำสงครามกับผู้ก่อการร้ายทั่วโลก ซึ่งมีการกล่าวอ้างกันเช่นนี้มานานแล้ว และมันจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีกนาน

การมองปัญหาการทรมานอย่างผิวเผินก็จะทำได้ไม่มากไปกว่าการเยียวยาอย่างผิวเผิน มันจะไม่เป็นเช่นนั้น การต่อสู้เพื่อให้ยุติการทรมานในเอเชียเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรที่น้อยไปกว่าการต่อสู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐตอบสนองต่อกฎหมาย เพื่อทำให้สมาชิกรัฐสภาตอบสนองต่อปัญหาสาธารณะ และทำให้ผู้พิพากษาเป็นอิสระและคำพิพากษามีอำนาจบังคับใช้ได้จริง มันไม่น้อยไปกว่าการต่อสู้สำหรับหลักนิติธรรมที่ต้องอยู่เหนือหลักนิติอำนาจทั้งหลาย


------------------
(ออซา ธี (Awzar Thi) เป็นนามปากกาของผู้ที่ทำงานในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนเอเชีย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมในประเทศไทยและประเทศพม่ามามากกว่า 15 ปี เวปบล็อคของเขาชื่อ หลักนิติอำนาจ "Rule of Lords" สามารถอ่านได้ใน
http://ratchasima.net/)

จาก
http://www.upiasiaonline.com/Human_Rights/2008/01/31/asian_torturers_dont_need_us_example/4877/

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์