ปลาตายในลำน้ำแม่คาว จ.เชียงใหม่ ไม่ใช่ฝีมือสุราพื้นบ้าน

หลังจากที่พบปลาลอยตายเกลื่อนที่ ลำน้ำแม่คาว และแม่น้ำปิง โดย ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าน้ำเน่าเสียครั้งนี้น่าจะมาจากโรงงานผลิตสุราพื้นบ้าน ที่อยู่บริเวณต้นน้ำ ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำ


 


ทั้งนี้เพราะสภาพของน้ำมีกลิ่นเหม็น คล้ายกับส่าเหล้า ทำให้ปลาขาดออกซิเจนหายใจ และซึ่งมักจะเกิดขึ้น ในช่วงวันหยุดเป็นประจำและเกิดขึ้นทุกปี แม้ว่าจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีใครมาเข้ามาแก้ไข


 


ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ำ ในลำน้ำแม่คาว บริเวณหน้าฝายน้ำล้นบ้านบวกครกน้อย ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำไปตรวจหาสารปนเปื้อน 


 


โดยผลการตรวจสอบได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 .. ที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุที่ปลาตายนั้นมีสารแอมโมเนียและโคลีฟอร์มจากอุจจาระและปัสสาวะปนเปื้อนในแหล่งน้ำจำนวนมากเกินค่ามาตรฐาน ไม่ใช่สาเหตุจากโรงผลิตสุราชุมชนดังที่ชาวบ้านเข้าใจ


 


นางสาวนันทินี รักรุ่งเรือง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เปิดเผยว่าจากการนำตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่คาวไปตรวจสอบแล้วนั้น ผลการตรวจสอบน้ำพบว่าส่วนใหญ่มีสารแอมโมเนียปนเปื้อนสูง รวมถึงแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจากอุจจาระ ที่ชุมชนต่างๆ ปล่อยลงสู่แม่น้ำ ไม่ใช่ส่าเหล้าจากการผลิตสุราชุมชนอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจ


 


โดยจุดที่พบสารแอมโมเนียและแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มปนเปื้อนสูงที่สุดคือบริเวณฝายน้ำล้นบ้านบวกครกน้อย และหลังหมู่บ้านศรีอนันต์ในตัวเมืองเชียงใหม่


 

ทั้งนี้แบคทีเรียโคลิฟอร์มปนเปื้อนมากับอุจจาระของคน ซึ่งสามารถก่อให้เกิดโรคได้ แต่โดยปกติคนสามารถต้านทานจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ดี เว้นมีการกระตุ้นการเชื้อปกติในทางเดินอาหารให้สามารถก่อโรคได้ เช่น พวกไวรัส ดังนั้น การผลิตอาหาร หรือ น้ำดื่ม จึงจะต้องมีการตรวจสอบจุลินทรีย์ ว่ามีอยู่ในปริมาณเท่าใด มีอันตรายหรือไม่

คนไทยคนที่2

พูดแมวๆออกมาได้ ว่าปลาตายเพราะอุจจาระปัสสาวะของคนที่ลงสู่แม่น้ำ
ลองถ้าเป็นอย่างที่กล่าว มันต้องกลายเป็นแม่น้ำอุจจาระ ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
พวกปลาแขยง หรือปลาหลายชนิดมันยังกินอุจจาระเป็นอาหาร หรือแม้นแต่พวกที่ทำฟาร์มไก่ หรือฟาร์มหมู ก็ยังขุดบ่อไว้ด้านล่างเพื่อให้อุจจาระไก่หรือหมูเป็นอาหารของปลา
แต่ที่แน่ๆ ส่าเหล้าที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำนี่สามารถฆ่าปลาในแม่น้ำแบบชนิดล้างบางได้ เพราะทุกครั้งที่พวกโรงเหล้ามันแอบทิ้งส่าเหล้าลงในแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีนนี่ปลาลอยหงายท้องตายเกลื่อน
สงสัยพวกนักสิ่งแวดล้อมไทยมันจริงๆ