กยศ.เปิดโควต้าปี "51 ผู้กู้ยืมเรียนรายใหม่ ให้เฉพาะ "ม.4 - ปวช.1 - ปวส. 1 - ปี 1"

เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์รายงานว่า "กยศ.ปล่อยกู้เรียนปี 51 กว่า4พันล้าน" โดยเมื่อวันที่ 16 เม.ย. นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายปฎิบัติการ กล่าวว่า โควตาผู้กู้รายใหม่ของ กยศ. ประจำปี 2551 จะให้กู้จำนวน 1.25 แสนคน และยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม โดยครอบครัวต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.5 แสนบาทต่อปี


 


ทั้งนี้ กยศ.จะปล่อยกู้รายใหม่เฉพาะ ม.4 ปวช.1 ปวส.1 และ ปี 1 ไม่ปล่อยกู้รายใหม่ให้นักศึกษาชั้นอื่น เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการคำนวณงบประมาณรองรับ ซึ่ง กยศ. เตรียมเงินไว้ปล่อยกู้กว่า 4,000 ล้านบาท


 


สำหรับเงินกู้ กยศ.จะปล่อยกู้ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพ โดยระดับ ม.ปลายกู้ได้ 2.6 หมื่นบาทต่อปี ปวช.กู้ได้ 3.6 หมื่นบาท ปวส.กู้ได้ 4.9-5.4 หมื่นบาทต่อปี ส่วนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ กู้ได้ 8.4 หมื่นบาท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กู้ได้ 9.4 หมื่นบาท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กู้ได้ 1.04 แสนบาท สาขาแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ กู้ได้สูงสุด 1.74 แสนบาท

บัวสีฟ้า

หากไม่เกิดกบฎเสียก่อนการส฿กษาน่าจะไปได้ดีกว่านี้ งบหลายอย่างใช้แบบตรวจสอบไมได้ ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยกบฎขาดวิสัยทัศน์ก้าวไปข้างหน้า งบการศึกษาถูกตัดแต่ไปเพิ่มงบทางทหารมากมาย ทำไมไม่คิดว่าหากมีอาวุธยุทโธปกรณ์พรั่งพร้อมแต่ชาติอ่อนแอ ด้อยการศึกษา พื้นฐานง่อนแง่น มันจะเกิดประโยชน์อะไร

ขวัญ

ทำไมไม่ให้เด็กม6กู้ขืมบ้างอย่างนี้เรียนมหาลัยก๊ไปกู้ไม่ได้