Silence of the Lamp: ข่าวที่ไม่เป็นข่าว...เมื่อสื่อปิดปากเหตุการณ์หลากหลายมากมายเกิดขึ้นในแต่ละวัน ทั้งเหตุการณ์ที่ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณชน และสื่อมวลชนเห็นว่าควรเป็นข่าวและเหตุการณ์ที่ผู้เกี่ยวข้อง สาธารณชน และสื่อมวลชนเห็นว่าไม่ควรเป็นข่าวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป


 


เหตุการณ์ล่าสุดที่น่าถกเถียงในเรื่อง "ควร" หรือ "ไม่ควร" เป็นข่าวเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา คือ กรณีที่เจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจปทุมวันเรียกนายโชติศักดิ์ อ่อนสูง และนางสาวชุติมา เพ็ญภาค ไปรับทราบข้อกล่าวหาตามที่ถูกนายนวมินทร์ วิทยกุล ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพ เนื่องจากทั้งสองไม่ลุกขึ้นยืนในโรงภาพยนต์ขณะที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  คดีนี้เป็นคดีที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจติดตามอย่างใกล้ชิด* (อ่านรายละเอียด)


 


แต่สื่อไทยจำนวนมากกลับไม่นำเสนอข่าวนี้  มีเพียงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (Bangkok Post)  หนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์  และเว็บไซต์ข่าวประชาไทที่รายงานข่าวดังกล่าว


 


ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น (The Nation) ไปทำข่าวและเขียนรายงานข่าวนี้ส่งให้กองบรรณาธิการ แต่รายงานชิ้นดังกล่าวไม่ได้ถูกนำเสนอทั้งในหนังสือพิมพ์และบนเว็บไซต์ของ The Nation เมื่อสอบถามผู้บริหารข่าวถึงเหตุผลที่ไม่ตีพิมพ์รายงานข่าวชิ้นนี้* (อ่านรายงานข่าว)  เขาได้รับคำตอบว่า "มีปัญหาสุ่มเสี่ยงนิดหนึ่ง"


 


ขณะที่คำนูณ สิทธิสมาน ผู้ร่วมดำเนินรายการ "ยามเฝ้าแผ่นดิน" ของเครือผู้จัดการให้ความเห็นในทำนองเดียวกันว่ากรณีนี้ "เป็นประเด็นที่ล่อแหลม คิดอยู่นานพอสมควรว่าจะต้องมาเล่าให้ผู้ฟังดีหรือไม่"


 


"เรื่องนี้ไม่ปรากฎเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และในวิทยุ โทรทัศน์มากนัก เพราะว่า ผมเชื่อว่าคงจะระมัดระวังกันพอสมควร..."


 


ประเด็นที่เป็นข้อกังวลของผู้บริหารข่าว The Nation และผู้ดำเนินรายการ "ยามเฝ้าแผ่นดิน" รวมถึงกองบรรณาธิการสื่อต่างๆที่เลือกให้เหตุการณ์นี้ "ไม่เป็นข่าว" อาจจะไม่เกิดขึ้น หากมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา  และสื่อมวลชนไทยตระหนักถึงบทบาทและพันธกรณีในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 47 ประเทศแรกที่ร่วมลงนามรับรองไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491


 


มาตรา 112 เขียนไว้ว่า "ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์  พระราชินี  รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี"


 


จากบทบัญญัติดังกล่าว ไม่มีข้อความตรงไหนเลยที่ทำให้เข้าใจไปได้ว่า การทำหน้าที่สื่อมวลชนโดยการรายงานข่าวกรณีบุคคลถูกฟ้องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เป็นประเด็นที่ "สุ่มเสี่ยง" หรือ "ล่อแหลม"


 


ในทางตรงข้าม การเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชนโดยเลือกที่จะไม่รายงานข่าวนี้ไม่ได้เป็นแค่การปิดหู ปิดตา ปิดปากประชาชน  แต่ยังเป็นการละเมิดพันธกรณีสากลตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติข้อ 19 แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดังนี้


 


"บุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการแทรกสอดและที่จะแสวงหา รับ ตลอดจนแจ้งข่าว รวมทั้งความคิดเห็นผ่านสื่อใดๆ และโดยมิต้องคำนึงถึงเขตแดน"


 


บทบัญญัติข้อ 19 นี้ถูกอ้างถึงทุกครั้งที่มีการรณรงค์เสรีภาพสื่อในระดับสากล


 


สื่อมวลชนไทยไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันวิชาชีพสื่อมวลชนไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อน ผลักดัน ต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆ ไปกับเพื่อนสื่อมวลชนในภูมิภาคและในประชาคมโลก


 


ในประเทศไทย คำขวัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อมีการรณรงค์ต่อสู้เพื่อเสรีภาพสื่อ คือ


 


เสรีภาพสื่อ คือเสรีภาพประชาชน


 


แต่เมื่อสื่อลุกขึ้นมาปิดกั้นเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารของตัวเองเหมือนครั้งนี้ จึงหมายความว่าเสรีภาพของประชาชนได้ถูกปิดกั้นไปด้วย


 


เป็นการปิดหู ปิดตา ปิดปาก ประชาชนทุกชนชั้น


ทั้งไพร่ และเจ้า

kontai

เอานิยมนิยายอะไรกับสื่อ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ผมมีธุระต้องไปสถานีตำรวจแห่งหนึ่งตอนดึก ก็เป็นเวลาที่สถานีโทรทัศน์กำลังฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์และเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนปิดสถานีของทีวีช่องนั้น เหตุการณ์ดำเนินไปเพียงครึ่งทาง ทันใดนั้นสิบเวรก็ลุกเดินไปปิดเครื่องรับโทรทัศน์ทันที ผมกลับถึงบ้านก็เขียนจดหมายถึงนายโรจน์ งามแม้น(เปลว สีเงิน)สมัยที่ยังทำงานไทยรัฐเล่าเรื่องให้ทราบ แล้วขอท้ายคำฟ้องว่า สถานที่ราชการถ้าไม่เชิดชูพระมหากษัตริย์เป็นแบบอย่าง ประชาชนจะกระด้างกระเดื่องเอานะ ช่วยปรามๆเตือนๆให้หน่อยซิ น้องเปลวเฉย จบครับ

The Kingdom

สมควรไหมที่สื่อควรจะรวมตัวกัน ยื่นเสนอขอแก้กฏหมายนี้ เพราะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ยังสามารถนำมาใช้ได้อยู่ถ้าไม่มีการแก้ไข มัวแต่ไปตีเรื่องอื่นหลอกกินประชาชนและหลอกตัวเองไปวัน ๆ

xxx

จะมัวอ้างถืงเสรีภาพของสื่อมีเหตุีอยู่กลับไม่กล้าเสนอไอ้หัวโป้งเหน่ง

สื่อชั่วกับยามเฝ้านรกของหมู่มารขี้ขลาดตาขาวไอ้ทุเรศ

สื่อท้องถิ่น

มีข้อเสนอมาว่าให้เสนอข่าวเลียรัฐ อย่าเสนอข่าวเป็นลบกับนักการเมือง ไม่งั้นจะถูกปิด ปชช ควรจะรู้เอาไว้ว่ามีคนกำลังใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง เราตั้งวิทยุชุมชนเพื่อประโยชน์ของบุคคลในท้องถิ่น ไม่ใช่ตั้งเพื่อเสนอข่าวด้านดีของนักการเมือง และโจมตีฝ่ายที่อยู่ตรงข้าม นี่มันบังคับให้สื่ออย่างเราล้างสมองคนในชุมชน ทำดีซิครับเราจะได้ชม ไม่ใช่บังคับให้เราชม ทำแบบนี้มันจะต่างจากเผด็จการตรงไหนหรือ

ว ณ ปากนัง

*ข่าวที่ไม่เป็นข่าวมาเล่าแจ้ง
เหมือนสื่อแกล้งปิดตาพามืดหมอง
ข่าวที่ไม่เป็นข่าวเข้าทำนอง
เหมือนเสียงร้องเงียบสนิทปิดหูตา

*ใครอะไรที่ไหนและอย่างไร
ใครถูกใครทำร้ายหมายกล่าวหา
ใครทำร้ายเสรีภาพหยาบนานา
ใครอ้างฟ้าหาเหตุเฉดหัวใคร

*สื่อต้องหาความจริงสิ่งที่เกิด
สื่อต้องเปิดหูตาฟ้าแจ่มใส
สื่อต้องอยู่ตรงกลางอย่างตั้งใจ
สื่อต้องเชื่อถือได้ในความจริง

รมมณีย์

เมื่อยก็อย่ายืน
ไม่เมื่อยก็ยืน
เคารพสิทธิ์กันโดยเอาประเทศเป็นสำคัญ
และเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีการออกกฎหมายภาษีที่ดินก้าวหน้า พวกอภิสิทธิ์ชนที่มีที่ดินเป็นหมื่นเป็นแสนไร่จะได้เฉลี่ยการใช้ที่ดินกันอย่างเป็นธรรม

ลอง

ถ้าจะบอกว่าความเป็นสื่อต้องอีสระเสรีในการนำเสนอข่าว ก็นี่ไง การที่สื่อบางฉบับเอาข่าวเรื่องไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญฯ หรือบางฉบับไม่เสนอข่าวนั้น ก็เป็นเรื่องของอิสระเสรีของสื่อแต่ละฉบับว่าจะเสนอข่าวนนั้นหรือไม่ ไม่เห็นต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเป็นประเด็นอะไรเลย อีกอย่างหนึ่ง จะเอาอะไรกันนักหนากับสื่อแบบไทย ๆ ไม่เห็นจำเป็นต้องทำตามสื่อต่างประเทศไปซะทุกอย่าง ถ้าทำแล้วผลออกมาในทางสร้างสรรค์ก็ทำไปเถอะ แต่ถ้าผลมันจะออกมาในเชิงทำลายมากกว่า สื่อก็ต้องคิดให้หนัก ว่าจะเป็นเป็นสื่อในแบบฝรั่งหรือสื่อในแบบไทย

ใจตุ๊ด7895

เราถูกสอนให้ยืนซึ่งแสดงถึงความเคารพมาตั้งแต่เด็ก เมื่อไม่ยืนถือว่าไม่เคารพ

หากเป็นเมื่อก่อนผมคงเห็นด้วย ตอนนี้ผมตาสว่างแล้วครับ

-------------------------
อ่านเรื่องผมหน่อยนะครับ http://www.geocities.com/scb100yr

หนึ่งความเห็น

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 7 ตรงนี้ก็เป็นสื่อแล้ว เข้ามาอ่านก็เจอและมาแสดงความเห็น ส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ทั้ง 2 กระทำ เพราะจะกลายเป็นประเด็นให้ปวดหัว บ้านนี้เมืองนี้แค่นี้ก็แตกกันมากพอแล้ว จะมาเป็นตัวเพิ่มประเด็นให้คนแตกทำไม แค่เอาทักษิณกับไม่เอาทักษิณ บ้านเมืองก็ไม่เดินไปไหนอยู่แล้ว ไม่เห็นสนุกเลยที่จะมาเพิ่มประเด็นไปอีก ไม่อยากยืนก็ไม่ต้องยืน ลุกหนี ไปที่อื่นเสีย

ไม่สำคัญ

ถ้าผมเป็นสื่อ ผมไม่นำเสนอเรื่องของคุณโชติศักดิ์ หรอกนะ ปล่อยให้ดำเนินคดีไปเหอะ เพราะประเทศชาติมีเรื่องสำคัญกว่านั้นที่ประชาชนควรจะรับรู้มากกว่าเรื่องของคุณโชติศักดิ์ นั่นคือปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สื่อควรนำเสนอให้รอบด้าน ลึก เป็นธรรม และกระตุ้นให้สังคมร่วมกันคิดแก้ปัญหา เรื่องคุณโชติศักดิ์ เด็กๆ ถ้าผมเป็นบรรณาธิการ จะขยำลงถังขยะด้วยซ้ำ

9

วานนี้ไปยืนอ่าน"ใต้ฟ้าเดียวกัน"ที่ร้านหนังสือในตึกชา"ญอิสระ2

มีบทความที่ดูหมิ่นและอ้างข้อมูลด้านเดียว เพื่อโจมตีราชวงศ์ ผมรับไม่ได้จริงๆทำไมตำรวจไม่ไปจัดการ ยกตัวอย่างเช่น

หน้าในด้านหนึ่งเอารูปชาวบ้านที่ลักลอบตัดไม้และโดนจับ กับด้านหนึ่งเอารูปที่เจ้าหน้าที่กำลังตัดไม้เพื่อทำประโกฐ และเขียนโจมตีทำนองว่าทำไมชาวบ้านโดนจับ....!!!!

น่าตกใจในความอคติของพวกมันมากๆ ลองคิดดู พวกลักลอบตัดไม้ ถางป่า ให้นายทุน เพื่อเอาไปแลกเป็นเงินไปใช้ส่วนตัว มัน(นิตยสารใต้ฟ้า) เอาไปเปรียบกับพระโกฐได้อย่างไร

และไม้ที่เอาไปทำพระโกฐยังเป็นไม้ที่ตายยืนต้นแล้ว และตัดเป็นจำนวนน้อยกว่าน้อย และยังมีการปลูกทดแทนเป็นจำนวนหลายหมื่นต้น!!! แถมพระองค์ท่านยังมีคุณความดีต่อชาติบ้านเมืองขนาดไหน แค่โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. ก็ช่วยคนเป็นจำนวนหลายแสนแล้ว.....

รับไม่ได้จริงๆ อยากให้ตำรวจไปจับมัน และช่วยๆกันเข้าไปด่าที่เว็บมันด้วย....

ปล. พวกมันคนหนึ่งชื่อโชติสัตว์หนึ่งในสมาชิก นปก. และ19กันยา .... ไปดูหนังที่พารากอน...ตอนเพลงสรรณเสริญฯขึ้น มันไม่ยืน แถมยังทำท่ากวนตีน เลยโดนคนข้างๆสาดน้ำใส่ มันเลยฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกาย...คนที่สาดน้ำใส่เลยฟ้องกลับข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ....

นี่แสดงว่า พวก นปก.(โชตศักดิ์) เป็นพวกจ้องทำลายสถาบัน(พวกคอมมิวนิสอกหัก) และ นปก. รับเงินจากหน้าเหลี่ยม....แค่นี้ก็รู้แล้วว่าหน้าเหลี่ยมแท้จริงแล้วมันคิดอะไรอยู่...

9

กลุ่มที่ออกมาต่อต้านพลเอกเปรม กลุ่มรักทักษิณ และกลุ่มต่อต้านระบบพระมหากษัตริย์ จริงๆแล้วทั้งหมดเหล่านี้เป็นกลุ่มเดียวกันทั้งนั้น
เพียงแต่แบ่งงานกันทำเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
พวกเขาอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 5- 7 ปี โครงสร้างสังคม
จะถูกพวกเขาเปลี่ยน ระบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญจะ
ถูกพวกเขาปฏิรูปขึ้นใหม่ โดยใช้คนรุ่นใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินของพวกเขาจะประสบ
ความสำเร็จหรือล้มเหลวยากที่จะคาดเดา อย่าลืมว่า
ทักษิณมีเงินมากมายมหาศาล มีความทะเยอทะยานสูง
มีเล่ห์เหลี่ยมระดับสิบแปดมงกุฏ มีบริวานลิ่วล้ออยู่ใน
ทุกวงการของเมืองไทย การที่จะบอกว่าทักษิณจะ
เป็นผู้พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินหรือเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง
จนชั่วชีวิต ให้ดูตอนจบของคดีความต่างๆของทักษิณ
ถ้าทักษิณรอดพ้นคุกตะรางจะโดยวิธีใดของเขาก็ตาม
ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งมโหฬาร
และเมื่อวันนั้นมาถึง.........................หน้าเหลี่ยมและพวกจะโดนประชาชนยิงทิ้งก่อน

ไท

นี้คือ Double standard ไหนบอกว่าเป็นสื่อแท้ ที่แท้ก็เห็นประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสำคัญ สมควรแล้วที่โดนห้างฟ้อง สงสัยตีเมืองขื้นไม่สำเร็จ

เด็กท้ายซอย

เนชั่นยังเรียกตัวเองว่าเป็นหนังสือพิมพ์อยู่อีกหรือ เห็นมีแต่โฆษณาแฝงเต็มไปหมด ไอ้ตัวเล็กเอ๊กซ์เพรส ก็น่าสงสัยว่าทำโดยมนุษย์ต่าวดาว เพื่อมนุษย์ต่างดาวหรือไม่ เพราะไม่มีอะไรให้มนุษย์โลกอย่างเราอ่านเลย

ประเด็นข่าว ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ที่ควรนำเสนอให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด ไม่เห็นมีในเนชั่นยุคใหม่เลย

จริงๆ ถ้าหมดความสามารถแล้ว น่าจะปิดตัวเองไปเลย สง่างามกว่าเห็นๆ ดีกว่ามือไม่ถึงแล้วดันทุรังทำไปจนขาดใจตายทั้งหนังสือทั้งคน

ประชาจวย

หึๆๆๆ ตลกประชาไท งั้นประชาไทลองประโคมข่าวนี้ออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์วิทยุดูดีไหม หรือ ลองเผยแพร่บทความต่างๆที่ต้องการทำลายสถาบันออกทางโทรทัศน์ไปเลยดีไหม อยากให้สื่อเสนอข่าว ประชาไทไม่ใช่สื่อหรือ ก็เสนอเองไปเลย หรือ ดีแต่เห่าแต่ในเวป แล้ว ยืมมือคนอื่นเขา ประชาไทมีจุดมุ่งหมายใดๆกับสถาบัน ก็บอก ประชาชนชาวไทยให้รับรู้ไปเลย รำคาญมากๆ ดีแต่เห่าในรูแบบนี้ ปัญญาอ่อนแท้ๆ

10

คห.9

ในสมัย ร.5 มีบริษัทอังกฤษมาสัมปทานตัดไม้ทำลายป่าสักที่ภาคเหนือจนไม้สักทองเกือบสูญพันธุ์ ใครให้สัมปทาน ใครตัดไม้ทำลายป่ากันแน่ ใครเอาผลประโยชน์จากการขายสมบัติชาติแวเอาไปสร้างคฟหาสน์ ถึง 45 แห่งให้ลูกและตัวเอง

สมัยนี้ ใครเอาป่าไม้ดงดิบต้นนำ 1 ล้านกว่าไร่ทางภาคเหนือไปทำการเกษตรพื้นที่สูงแล้วแปรรูปส่งขายนอก สมบัติส่วนรวมนะครับ..คุณอย่างเอาขี้ปากศักดินามาทำ ปจว.ซิคร้าบ(ปจว.ปฏิบัติการจิตวิทยาล้างสมองประชาชน--ช่วงชิงมวลชน)

ตกลงโชตศักดิ์เป็นคอมมิวนิดอกหักหรือครับ...ทำไมไม่แต่งงานหากิ๊กใหม่คร้าบ

ตกลงศักดินากลัวคอมมิวนิสต์หรือครับ หรือกลัวทักษิณ

ปลุกผีคอมมิวนิสต์ไม่ขึ้นหรอกครับ..คนฉลาดขึ้นเยอะแล้วว่าอะไรเป็นอะไร...คอมมิวนิสเป็นปัญหาของคุณหรือของศักดินาครับ

...ศักดินาทั้งหลาย...ยอมจำนนเสียโดยดี...ขณะนี้เราถูกท่านล้อมไว้หมดแล้ว...

***ขณะนี้ศักดินาถูกล้อมโดยกระแสประชาธิปไตยสากล..สิทธิมนุษยชนสากล...คอมมิวนิสต์..ทักษิณ...นายทุน...นปก....และโชติศักดิ์..เอ้ายกมือขึ้นยอมจำนนคืนสมบัติชาติและเพชรซาอุเสียแต่โดยดี... [emo2.gif][emo12.gif][emo2.gif]

ทำไมคุณรู้ดีว่าทักษิณจะเปลี่ยนระบอบ..เขาไปประชุมที่บ้านป๋าหรือคร้าบ...

กานต์ ณ กานท์

ขออนุญาตแก้ขอมูลให้คุณ "9" (ความคิดเห็นที่ 11)

1. วารสารดังกล่้าว ชื่อ "ฟ้าเดียวกัน" (ไม่ใช่ "ใต้ฟ้าเดียวกัน")

"ใต้ฟ้าเดียวกัน" เป็นชื่อคอลัมน์หนึ่งในวารสารนั้น แต่ก็ไม่ใช่คอลัมน์ที่คุณอ้างถึง (ภาพคู่ขนานที่คุณเล่า)

2. คุณโชติศักดิ์ไม่ได้เป็นกองบก.ฟ้าเดียวกัน

3. คุณโชติศักดิ์ไม่ได้เป็นนปก.

อย่างไรก็ตาม ฟ้าเดียวกันเป็นวารสาร "บนดิน" (ดังที่คุณสามารถไปยืนอ่านฟรีได้ ตามที่อ้าง)

ดังนั้น เรื่องข้อมูลที่คุณอ้างว่า "ฟ้าเดียวกัน" ให้ข้อมูลด้านเดียวนั้น คุณสามารถเขียนเป็นบทความ หรือจดหมายตอบโต้ (ด้วยข้อมูล "อีกด้าน") ได้ โดยส่งไปที่ sameskybooks@gmail.com

หรือหากคุณเห็นว่าผิดกฎหมายจริง และต้องการใช้วิธีการทางกฎหมาย ก็สามารถทำได้

FREEDOM

FREEDOM OF EXPRESSION FREEDOM OF SPEECH
FREEDOM OF CRITICIZING SOMETHING THAT IS AGAINST DEMOCRACY
These freedom will only be a dream if we lose this war against the top boots

"ASTV+เนชั่ว+มติชน+แนวหน้าสื่อเลวแห่งยุค"

ก็ขนาดประโคมข่าวล่วงหน้าตั้งนาน คนยังมาชุมนุมน้อยเกินคาด ขืนปล่อยไปแบบนี้ พันธมิตรก็มีแต่ตายกับตาย

นายทุนก็ใจไม่ถึง จ่ายกระปริบกระปรอยเหลือเกิน เงินไม่มา งานก็ไม่มี ท่อน้ำเลี้ยงน่ะ ไม่ใช่ นปก. แต่เป็นแมเนเจอร์ ผู้แทนมูลนิธิรัฐบุรุษ อุตส่าห์ลงไปให้กำลังใจเองว่า ป๋ามาส่งใจนะ แต่งานนี้มันกร่อยพิกล (อือ แล้วบอกเปรม ไม่ยุ่งการเมืองนะ เปิดทางกันอ้าซ่าแบบนี้ มันถึงต้องโดนอัดกันรายวัน ขอให้เลิกด่า คนก็ไม่เลิก เพราะฝ่ายท่านนายกฯทัก เขาก็ว่า เมื่อคุณไม่เลิกเล่นทักษิณ ผมก็จะเล่นเปรมไม่เลิกเหมือนกัน ถ้าจะเอาผมเน่า ผมเลว คุณก็หมู หมาสกปรกเช่นกัน)

สำหรับ มธ. หลังจากมหา^*ลัยโดนเล่นเรื่องอมนกเขา และมอตโต้ชื่อดัง มหา^*ลัยนกเขา ทีมอาจารย์ มธ.หมดทางแก้ตัว เลยขอหย่าพันธมิตร ไม่เอาแล้ว ถอยดีกว่าๆ ขืนเดินต่อไป คงมีเรื่องอุบาทว์ เปิดกันในมหา^*ลัยนกเขามากกว่านี้

สื่อเล่า อุตส่าห์ร่วมเต้าข่าวปฎิวัติ เรียกแรงใจ แต่พลเอกบุญสร้าง ผบ.สูงสุด กับพลเอกวินัย ปลัดกลาโหม ไม่กล้ารับมุข หรือแค่ออกมาเตือนรัฐบาล เพราะรู้ว่า เสรีพิสุทธิ์โดนมาแล้ว เรื่องท้าทายนายสมัคร ไม่เหมือนท่านทักษิณ ลุงหมักแกใส่เลย

ส่วนอนุพงษ์ออกมาดับข่าว ผมไม่ปฎิวัติ กองทัพภาคหนึ่งเลยหยุดสนิท ส่วน ผบ.ทอ. โดนล็อคตามตัว เรียกว่าขยับเมื่อไร ตายเมื่อนั้น ผบ.ทร. ไม่ใช่คนกร้าว แค่ตามน้ำ ไม่มีผู้นำ ท่านก็ไม่ออกมาแน่

รวมความว่า ในแง่กองทัพ ทุกอย่างยังปกติ มีแต่สื่อตีข่าวเต้นไปเอง เพราะอยากให้พันธมิตรกับ ปชป. ครองอำนาจ แต่สื่อไทยยุคนี้ ไม่มีใครรับมุขแล้ว ปล่อยไป ก็มีแต่สะท้อนความเห็นผิด ความเห็นตรงข้ามกับประชาชน

งานนี้ สบายใจได้ แต่ที่น่าหนักใจคือ ม็อบมหาประชาชนพรุ่งนี้ เพื่ออวดกำลังว่า ของจริงเป็นอย่างไร จึงเรียกว่าการชุมนุม

เล่นกันแบบนี้ ป๋า หมดทางเดิน พันธมิตรหมดทางรอด ส่วนสื่อล่ะ เช้านี้ ไม่มีใครเล่นข่าวพันธมิตรชุมนุม แม้แต่ข่าวนักเรียน 11 ขวบรุมโทรมเด็กประถม 1 ยังบังข่าวการชุมนุมเยอะ แล้วจะเหลืออะไรอีกสำหรับพันธมิตร

อีกประการโดย nature สมัครไม่ใช่ทักษิณ ยุทธศาสตร์สมัครอาจไม่เก่งเท่าทักษิณ แต่เรื่องตีหัวหมาล่อแม่ลิ้ม สมัครสูงเชิงกว่าทักษิณมาก ขนาดชวนที่ว่าปากดี แน่ๆ ตอนนี้ สื่อเงียบเลย หลังจากชวนแพ้สมัครแบบสิ้นลาย กลายเป็นกระสอบทรายกลางเวที

คำเชือดเฉือนของน้าชวน ทำได้กับนักการเมืองหัวไม่ไว แต่กับนักการเมืองพ่อบ้านสมองไว อีโต้สับหมูบะช่อแบบลุงหมัก พี่ชวนจะมีอะไรเหลือ !!!

กฏแห่งกรรม

จิตสำนึกดี จารีตประเพณี การกตัญญูต่อแผ่นดิน บูรพกษัตริย์ที่ทำให้พวกคุณมีแผ่นดินอยู่ คนที่เกิดมาไม่เท่าเทียมคนอื่นเขาเพราะคุณไม่เคยทำกรรมดีเลยในอดีต ย้อนนึกถึงในอดีตว่าคุณทำกรรมดีอะไรบ้างแล้วอยากรู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรก็มองปัจจุบันนี่แหละ ต้องเกิดมาสุขสบาย รำรวย หน้าตาดี ก้หมั่นทำกรรมดีไว้ ถ้าไม่เข้าใจว่ากรรมดีมีอะไรบ้างก็ไปเริ่มต้นที่ทาน ศีล ภาวนาตามลำดับ

ddd

ช่วงนี้ดูสื่อแต่ละสื่อจะมีค่าย.....เหมือนค่รายมวย เสนอเฉพาะด้านของตนเอง
เรียกว่าสื่อคิดแบบนี้ประชาชนลองคิดตาม ผมไม่ใช่แฟนประจำสื่อใด คิดว่าสิ่งที่ควรเชื่อหลังจากเสพสื่อตอนนี้คือ เชื่อตัวเอง เชื่อสิ่งที่ พ่อ แม่ ครูอาจารย์ สั้งสอนว่าคนไทย ต้องเคารพใคร ต้องอ่อนน้อมอย่างไร ต้องมีหลักฐานประจักษ์พยายานใดมาเพื่อประกอบการตัดสินใจ สุดท้ายต้องยอมรับหากมุมมองของเราออกนอกกรอบของสังคม และเคารพกฏของสังคม ทั้งกฏหมาย และ กฏจารีตประเพณี

ไม่มีราคาค่างวดอะไรเลย

17 โชติศักดิ์ ไม่ได้เป็น นปก. หรือ เป็น นปก. ไม่ใช่สิ่งสำคัญ หากแต่สิ่งที่เขากระทำมันบ่งบอกถึงการจงใจที่จะปฏิบัติให้ผู้คนในสังคมเห็นว่าเขาเป็นอย่างไร การอ้างทื่อ ๆ แบบนั้น ไม่มีประโยชน์อะไร นอกจากจะทำให้คนส่วนใหญ่ เขาเกลียดชัง ดูหมิ่น เหยียดหยาม ความไม่มีสติรู้จักยั้งคิด เอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่เท่านั้น ไม่มีราคาค่างวดอะไรเลย

อะตอม

ครับ ผมว่ากรณีนี้ เราต้องยอมรับและเข้าใจให้ได้ก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้สถานภาพสื่อเราอยู่ในสถานะตัวประกันซ้อนตัวประกันอยู่???

เพราะสื่อเป็นที่มั่นทางยุทธศาสตร์ที่ต่อสู้กันรุนแรงมาก ในยุทธภูมินี้ ในเกมอำนาจ สื่อจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทีจะไม่ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของใคร ทั้งเจตนาและไม่เจตนา

เช่นเรื่องของนายโชตินี้ สื่อต้องประเมินตัวเองให้ดีว่าลงไปเล่นแล้ว เป็นเครื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือปล่าว และมันตรงกับหน้าที่เราขนาดไหนกับการเสนอข่าวไปตามข้อเท็จจริงในหน้าทีกับกรณี เต้าข่าวบลิ้วเพิ่มสร้างเรื่องจนถึงเป็นเครื่องมือส่งไม้ต่อให้ผุ้วางเกมได้เล่นต่อไปยังเป้าหมายของเขา

โดยส่วนตัวเห็นว่ากรณีโชติที่เนื้อหาข่าวนี้พยายามจะเน้น(ไม่ต้องเห็นด้วยกับผมก็ได้ถ้ามีข้อมูลเชิงลึกกว่า) ผมเห็นว่าสื่อต้องระมัดระวังท่าที และไม่ควรลงไปเป็นเครื่องมือ

เพราะกรณีนายโชติ์นั้น เจตนารบรรจงเต็มบรรทัดจะใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ขยายประเด็นส่งไม้ต่อให้ไปไกลถึงระดับโลก เพราะมีคนเตรียมรับไม้ต่ออยู่แล้วรอแค่สื่อช่วยชงและบลิ้วสร้างมูลค่าเพิ่มให้กรณีแบบนี้

มันเป็นยุทธวิธีของอีกฝ่ายเกินไปการที่สื่อจะลงไปเล่นด้วยผมจึงไม่เห็นด้วยนอกจากการายงานตามข้อเท็จจริงตามที่ควรจะนำเสนอ ไม่ใช่กลายเป็นเครื่องมือขยายผลขยายประเด็น

และเรื่องนี้ผมมองว่าคนล่ะเรื่องกับเสรีภาพสื่อ (อย่าพยายามจะเอามาโยงอย่างมักง่าย)และถ้าสื่อเข้าใจในเจตนาการใช้สื่อเป็นเครื่องมือก็จะรู้ว่ากรณีนี้เป็นหมากในยุทธวิธีผมจึงเห็นว่าต้องประเมินให้ดีถ้าเจตนาจะช่วยกันช่วยสังคมและอย่าใช้เงื่อนไขปัญญาอ่อนเกินไปเรื่องเสรีภาพสื่อมาทำลายความน่าเชื่อถือของบทบาทสื่อ

ผมจึงเห็นว่าไร้สาระเกินไปที่จะไปให้ความสำคัญกรณีนายโชติ์ แต่หน้าทีสื่อมีอะไรต้องทำมากกว่านั้น เช่นการประกาศจุดยืนในวันสื่อโลก นั้นผมถือว่าเป็นการรักษาหน้าที่และประกาศจุดยืนที่สง่างามไปยังรัฐบาลว่าแต่ล่ะคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทำแบบใดจะต้องเคารพในบทบาทหน้าที่ของแต่ล่ะฝ่ายแบบใด

แต่อย่าเอาความสง่างาม แบบนั้นมาเล่นเกมเด็กนั่งงอนในโรงหนังเลย ผมสมเพส แต่ถ้าจะสนับสนุนในเป้าหมาเจตนาแบบนายโชติ ในบทบาทหน้าที่สื่อทำอะไรกับเรื่องแบบนี้ได้มากกว่านี้เยอะๆๆๆๆๆมากกว่านั้นถ้าจะทำ และได้มากกว่าสง่างามกว่าไปเป็นเครื่องมือใครแบบนั้น???

และจุดยืนของสื่อในวันสื่อโลกการประกาศออกมาแบบนั้นและต้องใส่ใจดุแลองค์กรตรงนั้นตรงนั้นให้เป็นไปตามนั้นให้มาก ว่าหน้าที่สื่อต้องยืนในบทบาทหน้าที่นำเสนอบนความเป็นกลางบนข้อเท็จจริง ไม่ใช่ใส่ความรู้สึกจนกลายเป็นแนวร่วม หรือตกเป็นเครื่องมือใครที่ใช้เกมยั่วยุนิดเดียว

ก็ใช้จุดอ่อนของคำว่าเหยี่ยวข่าวเอามาเป็นเครื่องมือในการขยายผล ขยายแผลแบบสเปะสปะเพราะกรณีโชติ์ ต้องจับเจตนาหรือมองอะไรให้ลึกกว่านั้น เช่น มันเป็นเกมของใคร? อย่ามักง่ายแค่ขายข่าวได้คนสนใจได้แต่ในการกระทำนั้น มันตกอยู่ในสถานะเครื่องมือของใครอยู่หรือเปล่า?อันนี้ต้องช่วยกันดูแลกันว่าใครไปเป็นแบบนั้นออกนอกทางแบบนั้น

ความรับผิดชอบตรงนี้ต้องมีและมากกว่าการขายข่าวได้เพราะคนสนใจ เพราะยุทธวิธีนี้ สื่อคือตัวส่งผ่านในการขยายผล

ดังนั้นกรณีนายโชตินั่งงอนในโรงหนัง จึงคนละอย่างกับ เสรีภาพสื่ออย่าเอามาโยงเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะเรื่องนี้ในมิติของความมั่นคงจะตอบได้ชัดกว่าถ้าใครเอาความสะใจเป็นที่ตั้งจนละเลยความละเอียดอ่อนตรงนี้ แต่มองแค่เป้าหมายและเอาแต่ได้ก็ต้องรีบทบทวนตรงนี้ให้มากหรือเคารพเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเรื่องนี้ด้วยเพราะสำคัญไม้น้อยไปกว่ามิติอื่น

จุดยืนผมคือผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใด(เพราะตอนนี้ขั่วอำนาจทั้งสองฝ่ายได้แสดงทาสแท้ของตัวเองออกมาให้เห็นแล้วว่าคือ???) แต่ผมยอมไม่ได้ที่หน้าสื่อที่ ผมเห็นว่าจะเป็นที่พึ่งสำคัญที่สุดของภาคประชาชนทีผมถือว่า อำนาจภาคประชาชนยังบริสุทธิและเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงแต่ถูกกระทำที่สุดตอนนี้ ผมกลัวว่าที่พึ่งของเขาของเราจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายใด

เอาล่ะตอนนี้ผมมองว่า หน้าที่สื่อตอนนี้คือตัวช่วยสำคัญในสถานการณ์ แม้พวกท่านจะอยุ่ในสถานะภาพตัวประกัน แต่เป็นตัวประกันที่ยังทำหน้าที่ได้อยู่ในระดับหนึ่ง และก็สถานะภาพตัวประกันนั้น ตอนนี้ไม่ได้ถูกกักขังจองจำ

แต่ถูกขีดกรอบจำกัดบริเวณเท่านั้น ตรงนี้และครับถ้าพวกท่านจะใช้กรณีแบบอารยะขัดขืน โดยบทบาทตรงนี้แบบถูกต้องไม่เดือดร้อนตัวเองมากนักและไม่ผิดกฎหมายจนเขาเล่นงานเราใด้เช่นร่วมกันแบนข่าวบางข่าว หรือนำเสนอให้น้อยลง

แต่การกระทำแบบนี้พวกท่านต้องเป็นเอกภาพ และไม่มีวาระซ่อนเร้นใดใด ทำบนเนื้อหาของความถูกต้องที่พวกท่านเข้าถึงและรู้จริงมากกว่าใคร อะไรถูกอะไรผิดและที่สำคัญเพื่อเคารพและให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในหน้าทีของตัวเองตลอดจนขอพื้นที่หรือถวงพื้นที่บทบาทหน้าที่สื่อคืนมาอย่างแยบยลและช่วยตัวเองตลอดจนสังคมได้

ส่งสัญญานทางอ้อม หรือใช้สัญญาลักษณ์อะไรบางอย่างแบบสัญญานเตือนภัยหรือสัญญานขอความช่วยเหลือ แบบในสัญญานที่ส่งตรงไปยังตำรวจเมื่อมีโจรปล้นแบ้งก์ธนาคาร ให้สังคมรับรู้หรือบอกเหตุเตื่อนภัยไปยังประชาชนตามข้อจำกัดแบบนั้น

มันทำได้แม้เราจะอยู่ในสถานะภาพตัวประกันก็เถอะนั้นคือสิ่งที่ควรทำและทำได้ แต่กรณีนายโชตินี้ผมมองเองว่าไม่ใช่(ส่วนผมจะประเมินกรณีนายโชติผิดหรือถูกก็ต้องเอาไปประมวลเองด้วยข้อมูลด้วยเหตุด้วยผลที่พวกท่านเข้าถึงได้กว่าใคร)

แต่เฉพาะส่วนตัวผม ผมมองว่ากรณีนายโชตินี้ถ้าเราลงไปเล่นด้วย เหมือนสมรู้ร่วมคิดในการปิตุฆาตร แต่ผมเห็นมาตรการที่เราควรดูแลพ่อเตือนพ่อไม่ใช่แบบนั้น แม้พ่อจะเป็นหล๋งจู้หรือพระยาอภิบาลในวิธีทำที่บางที่อาจะมีค้านเจตนาบ้าง

แต่ลูกหลานที่รู้อะไรผิดอะไรถูกและถ้าสำนึกในบุญคุณบรรพบุรุษ แม้ความจริงจะห่างญาติกันแต่ทุกหนึ่งในนั้น สังคมไทยที่ทุกหนึงคือเป็นอวัยวะของประชาธิปไตย มันปฎิเสธความเกี่ยวข้องกันไม่ได้แม้ใครจะบอกว่าไม่เกี่ยวกัน

ดังนั้นการส่งสัญญานเยียวยารักษาแต่ล่ะอวัยวะจึงต้องมีความเมตตารักษาไว้ให้ถึงที่สุดเป็ที่ตั้ง ไม่ใช่เน้นผิดตัดทิ้งกำจัดไปเช่นตัดแขนตัดขาตัดหัวตัวเอง

แบบนั้นมันคิดได้ทำได้ถ้าเอาความสะใจมักง่ายเป็นที่ตั้ง แต่ผลคืออัตวิบากกรรมต่อตัวเอง???

ta

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันในทุกๆเรื่อง (ขอย้ำว่าคนไทยทุกคนจริงๆ) ไม่มีใครเหนือกว่าใคร ประเทศไทยจะเจริญกว่านี้ถ้าทุกคนสามารถตรอบสอบได้