เอ็นจีโอใต้ประกาศหนุนพันธมิตรล้มระบอบทักษิณ


 


5 มิ.ย. ที่ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) อ.เมือง  จ.สงขลา คณะกรรมการ กป.อพช.ใต้ และเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ ได้แถลงข่าวประกาศจุดยืนเคียงข้างพันธมิตรล้มระบอบทักษิณ สืบเนื่องจากระบอบทักษิณเป็นปัญหาของชาติ และการชุมนุมของพันธมิตรไม่ใช่เงื่อนไขความรุนแรงของสังคมไทย


 


นายบรรจง  นะแส เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) กล่าวว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในทุกรูปแบบ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะได้รับชัยชนะ และกล่าวว่าต่อกรณีการเคลื่อนไหวรณรงค์ใช้สัญลักษณ์ ความเห็นต่างได้แต่ไม่ใช้ความรุนแรงนั้น เราเห็นด้วยกับการไม่ใช้ความรุนแรงกับทุกภาคส่วนในสังคมไทย แต่ประเด็นที่เป็นข้อคิดเห็นรัฐบาลภายใต้การนำของนายสมัคร สุนทรเวชไม่ได้หยิกยกขึ้นมาพิจารณา แต่ยกฉวยเอาขบวนการรณรงค์สัญลักษณ์สีขาวไปขยายผล  เบี่ยงเบนความสนใจของสังคมไทยทีกำลังสนใจกลุ่มพันธมิตรที่กำลังพยายามนำเสนอปัญหาของสังคมไทยที่เกิดจากระบอบทักษิณ และใช้แนวคิดดังกล่าวฟอกตัวให้กับตนเองและระบอบทักษิณ  เห็นได้จากการขยายผลไปยังกลุ่มต่างๆ ซึ่งสื่อเองไม่ได้นำเสนอข้อมูลความเลวร้ายของระบอบทักษิณที่ได้กระทำกับสังคมไทยตอลดระยะ 6 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นขอเรียกร้องให้สื่อควรให้ความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวปัญหาที่เกิดจากระบอบทักษิณกับสังคมไทยด้วยจึงจะเกิดความเป็นธรรมไม่ใช่เลือกนำเสนอหรือหยิกยกเพียงบางประเด็น บางด้านมาเสนอข่าวเท่านั้น


 


ต่อแนวคิดของนักวิชาการบางท่านที่ออกมานำเสนอประเด็นแนวคิดล้าหลัง คลั่งชาติมาตอบโต้กลุ่มพันธมิตรนั้น ตนเองคิดว่าคำว่าล้าหลังของการพัฒนาประเทศต้องมาตั้งคำถามว่าล้าหลังของใคร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบอบทักษิณไก้สร้างระบบคลั่งชาติขึ้นในสังคมไทย กรณีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาทักษิณไม่ให้ความเคารพความคิด ความเชื่อของศาสนิกต่างศาสนาทำให้เกิดความแตกแยก ก่อกระแสความเกลียดชังต่อพี่น้องมุสลิมในสังคมไทย  นี่คือรูปธรรมคลั่งชาติที่ระบอบทักษิณก่อขึ้น  ดังนั้นนักวิชาการอย่านำเสนอประเด็นลอยๆเพื่อสร้างวาทกรรมเท่านั้น แต่ต้องหยิกยกรูปธรรมที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์ด้วย


 


ด้านนายกิตติภพ สุทธิสว่าง องค์กรพัฒนาเอกชน ตอบประเด็นที่มีผู้สื่อข่าวถามกรณีการที่พันธมิตรปิดถนนสร้างความเดือนร้อนให้กับนักเรียนนักศึกษาและรถติดนั้น ว่าเวลานี้รัฐบาลและสื่อพยายามนำเสนอเฉพาะปัญหาเล็กๆที่เกิดขึ้นแต่ปัญหาของชาติและต้นตอของปัญหาไม่ได้ถูกนำเสนอ ในความเป็นจริงปัญหาจราจรเป็นปัญหาความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาที่เกิดจากระบอบทักษิณ แต่สื่อพยายามนำเสนอและให้ความสนใจ แต่ปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ระบอบทักษิณกระทำกับสังคมไทยกลับไม่ถูกนำเสนอทางสื่อ ทั้งที่ปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นกระทำของระบอบทักษิณไม่ว่าจะปัญหาเศรษฐกิจข้าวของแพง ราคาสินค้าขึ้นสูงริบทั้งข้าวสาร น้ำตาล น้ำมัน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเดือดร้อนไม่ว่ากรุงเทพฯหรือต่างจังหวัด ซึ่งต้นเหตุจริงๆมาจากการที่ระบอบทักษิณนำปตท.มาแปรรูปให้กับนายทุนเข้ามาถือหุ้นและกอบโกยเอาผลประโยชน์ท่ามกลางความเดือนร้อนของประชาชน


 


 


คำประกาศคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้


 


ประเทศไทยในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การยึดกุมอำนาจของพรรคไทยรักไทยและได้แปลงร่างมาเป็นพรรคพลังประชาชน สืบต่ออำนาจและระบบทุนนิยมสามานย์มาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม ในทิศทางที่ทำให้สังคมไทยเสื่อมทรามลงในทุกด้าน


 


ระบบเศรษฐกิจได้ผูกขาดรุมทึ้งตักตวงผลประโยชน์ของชาติไว้ในอุ้งมือของพวกพ้อง โดยวิธีฉ้อฉลทุกรูปแบบ  สังคมเสื่อมทรามไร้คุณธรรมและจริยธรรม  คุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมถูกทำลายลงอย่างย่อยยับ โดยรัฐบาลได้ชี้นำผลักดันให้สังคมไทยผูกโยงรัดตรึงให้มองเห็นแต่คุณค่าของเงินทองเป็นใหญ่เท่านั้น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นฐานปัจจัยการผลิตของผู้คนส่วนใหญ่ ไม่ว่าป่าไม้ ที่ดิน แม่น้ำ ลำคลอง ตลอดจนทรัพยากรชายฝั่งและในทะเลได้ถูกปล่อยปละละเลยให้ระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา  ไม่มีมาตรการปกป้องดูแลเกษตรกรและผู้อ่อนแอของสังคมในทุกอาชีพ  ปล่อยให้พี่น้องซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องเผชิญกับความอดอยากยากจน ดำเนินชีวิตตามยถากรรม ช่องว่างทางสังคมจึงถ่างออกไปเรื่อยๆ ช่องว่างระหว่างคนยากจนกับคนที่ร่ำรวยและได้เปรียบในสังคมปล่อยให้เป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัด  ระบบการศึกษาที่แท้จริงถูกละเลย  แต่ได้นำเอาระบบการศึกษาไปผูกติดกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว  --ทำให้ระบบการศึกษาเป็นธุรกิจการศึกษามากขึ้น  ทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเข้าไม่ถึง ได้รับผลกระทบกว้างขวาง นักเรียนบางคนต้องฆ่าตัวตาย


 


การจัดโครงสร้างการเมืองการปกครองของระบบทักษิณในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา  ได้มุ่งสู่การรวมศูนย์ทางอำนาจและรวมศูนย์ระบบเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ในหมู่บริวารของตัวเองเท่านั้น  ซ้ำมุ่งทำลายขบวนการตรวจสอบขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการยุติธรรมทุกระดับ พัฒนาประเทศด้วยโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่คำนึงผลกระทบและความเดือนร้อนของผู้คนชุมชน


 


ปรากฏการณ์ทางรูปธรรมที่เป็นตัวยืนยันถึงความเลวร้ายของระบอบทักษิณในรอบ 6 ปีในพื้นที่ภาคใต้มีมากมาย เช่น


 


1. สร้างความแตกแยกความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทำให้ชีวิตของผู้คนต้องสูญเสียจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโกรธแค้นเกลียดชังของประชาชนที่มีความแตกต่างทางศาสนา นับตั้งแต่เข้ามามีอำนาจจนถึงปัจจุบัน


 


2.  แทรกแซงองค์กรอิสระ สื่อมวลชน ละเมิดรัฐธรรมนูญแทรกแซงขบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้กำลังตำรวจเข้าสลายการชุมชนอย่างสงบของชาวบ้านในกรณีท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย  ซึ่งต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแล้วว่าชาวบ้านไม่มีความผิด และศาลปกครองก็ได้พิพากษาใช้ตำรวจชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้าน  แนวความคิดที่ไม่เคารพสิทธิของชุมชนและการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลทักษิณได้รับการส่งต่อราวกับมรดกมายังนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันในกรณีจะใช้อำนาจสลายการชุมชนของพันธมิตรฯ


 


3. สมคบกับต่างชาติเสวงหาผลประโยชน์เข้าพรรคพวกกรณีโครงการท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซียและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียผลประโยชน์โดยรวม แต่คนในระบบทักษิณได้ประโยชน์ไปเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังได้ใช้อำนาจละเมิดที่ดินวะกัฟ อันเป็นที่ดินสาธารณะที่ชาวบ้านได้มอบให้กับพระเจ้าตามหลักศาสนาอิสลาม ไปให้กับบริษัท ปตท. จำกัด นับเป็นการสร้างรอยแผลในสังคมที่ละเอียดอ่อนและลึกมาก


 


4.ปล่อยให้ทุนต่างชาติเข้ายึดกุมผลประโยชน์ของชาติเช่นกรณีบริษัทเชฟรอนที่เข้ามาผูกขาดการสำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ แหล่งน้ำมันในอ่าวไทยระยะยาวและแบ่งผลประโยชน์ให้ประเทศชาติเพียงน้อยนิดทำให้ประเทศเสียเปรียบต่างชาติ มีการต่อสัญญาต่อสัมปทานระยะยาวและไม่เปิดเผยผลประโยชน์ที่ชาติจะได้รับต่อสาธารณะ


 


5. วางแผนให้กลุ่มทุนไร้สัญชาติเข้ามาเสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลในอ่าวไทย  กรณีของบริษัทนิวคาสตอลที่ได้รับสัมปทานขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน  โดยไม่เปิดเผยผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับต่อสาธารณะ  ซ้ำร้ายบริษัทดังกล่าวก็ตั้งอยู่บนเกาะเคแมน ซึ่งรับรู้กันทั่วไปว่า  เป็นเกาะที่เป็นแหล่งฟอกเงินของเหล่าทุนสามานย์ทั่วโลก


 


6.  ผลักดันโครงการขนาดใหญ่กรณีโครงการแลนด์บริด สงขลา-สตูล โดยร่วมมือกับทุนข้ามชาติ  มีท่าเรือน้ำลึกทั้งสองฝั่ง ที่จะกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพของผู้คนจำนวนมาก แต่ไม่แยแสต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียว  รวมไปถึงท่าเรือมารีน่าในฝั่งอันดามันด้วย


 


7. ไม่ใช้กระบวนการยุติธรรมในการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีกรือแซะ และตากใบ ก่อให้เกิดความเคียดแค้นชิงชังขึ้นระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งผลให้ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ยังมองไม่เห็นทางยุติ


 


8. ซ้ำเติมปัญหาของเกษตรกรผู้ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประกอบอาชีพในพื้นที่ป่าชายฝั่งพื้นที่ประสบภัยสึนามิโดยใช้มาตรการแข็งกร้าว ตรวจจับยื่นฟ้องด้วยข้อหาที่รุนแรงต่อผู้คนที่ด้อยโอกาส


 


ในรอบ 6 ปีของระบอบทักษิณ  ปัญหาของพี่น้องคนส่วนใหญ่ของภาคใต้นอกจากจะไม่ได้รับการดูแล หรือมีเป้าหมายของการพัฒนาที่จะลดความอดอยากยากแค้น ไร้ความยุติธรรมแล้ว ระบอบทักษิณยังซ้ำเติมให้ปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น


 


คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช ใต้) ในฐานะองค์กรพัฒนาที่ทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  ผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในทุกสาขาอาชีพในภาคใต้ ได้ประชุมร่วมกันและวิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากขืนปล่อยให้พรรคพลังประชาชนอันเป็นพรรคการเมืองที่แปลงร่างมาจากพรรคไทยรักไทยในอดีต และใช้ระบอบทักษิณหรือทุนนิยมสามานย์ปกครองประเทศต่อไปแล้ว  ความเลวร้ายความอดอยากยากจนของคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการดูแลปกป้องแล้ว  เป็นไปได้สูงที่จะทำให้ประเทศชาติของเราล่มจม ผู้คนจะถูกกระทำย่ำยี  สังคมจะเสื่อมโทรมในทุกมิติ ความเป็นชาติไทย สังคมไทยจะสูญสิ้น


 


คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในทุกรูปแบบ  ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะได้รับชัยชนะ


 


 


 


 

ประหลาด อันดามัน

ไม่ใช่ความคิดเห็นของ NGOsใต้ทั้งหมด

เรื่องไม่ได้ถูกนำมาหารืออย่างกว้างขวาง

เป็นการแอบอ้างของNGOsส่วนน้อยที่

ฉวยโอกาสเท่านั้น

โปรดเข้าใจและอย่าด่าอย่างเหมารวมเหมารวม

เพทาย

ระบอบทักษิณฯมันปกครองกันแบบไหนครับมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปล่า แล้วมีข้าราชการไหมครับ ประชาชนเสียภาษีไหมครับบอกมาให้กระจ่างหน่อยครับเพราะเห็นพวกพันธมิตรพูดอยู่บ่อยๆว่าจะล้มล้างระบอบทักสิน แล้วประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบทักษิณฯตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ผมได้ยินแต่แหกปากกันอยู่ตลอด ทุกวันนี้ก็ยังเห็นมีสถาบันฯอยู่กันครบดีและประชาชนก็ยังเคารพกันดีอยู่เหมือนเดิม ตกลงพวกมึงแหกปากเอาอะไรกันแน่

...

โปรดฟังอีกครั้ง

สื่อมวลชนถูกหลอก
คนที่แถลงข่าวอยู่
คือ NGOsสงขลา
หรืออีกนัยหนึ่งคือพันธมิตรฯสงขลา
แอบอ้างชื่อ NGOs ใต้ทั้ง๑๔จว.

บองหลา

ถึง คห.1
คนแอบอ้างคงเป็นคุณมากกว่า
เอ็นจีโอคงไม่คิดเหมือนกันทุกคน อันนี้ไม่ต้องบอกใครๆก็รู้

แต่พวกที่ออกมาแถลงข่าวนี่ เห็นหน้าแล้วบอกได้เลยว่าเป็นเอ็นจีโอส่วนมากของใต้แน่นอน

...

วัตถุประสงค์คือการตัดหน้าการเคลื่อนไหวของ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของ
NGOs ทั่วประเทศ ที่มีมติรณรงค์ ให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย และ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

...

พวกเขาไม่ใช่คนเลวร้าย

ไม่ใช่พวกภาคนิยม

ไม่ใช่ลิ่วล้อประชาธิปปัตย์

เขาแค่เป็นพวกปฏิเสธทุนนิยม

และอยากพาสังคมย้อนยุคไปอยู่ในยุคบุพกาล

ถ้าย้อนไปไม่ถึง ขอกลับไปอยู่ในช่วงก่อนปี ๒๔๗๕ ก็พอ.....๕๕๕๕๕๕๕..เอิ๊ก!!!

...

คุณ คห.๔ งูดิน

ถ้าเป็นตัวจริง เป็นมติของ NGOsใต้จริงก็ให้เอารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ระเบียบวาระการประชุม มติที่ประชุม มาแสดงด้วยสิ!!!
อย่าไปหักคอเขา!!!

อยากรู้

เป็นมติของ กป.อพช.ใต้จริงๆหรือ? ใครก็ได้ช่วยเคลียร์หน่อย

Humyaan

ลูกน้องพรรคแมงสาป......หัว ค ว ย

เสรีประชาธิปไตย

ปัญหาของชาติที่แท้จริงคือ

1.เปรมคนสงขลา.....ต้นแบบระบอบอำมาตยาธิปไตย......กดหัวปชชให้เป็นทาสเป็นแค่ผู้ใต้ปกครองที่อดอยากขาดแคลน......ส่วนผู้ปครองพวกขุนนางศักดินานั้นกินดีอยู่ดี

2.พรรค ปชป ของนายหัวชวน นั่นแหละคือปัญหาของชาติ

ก่อตั้งพรรคมาหลายสิบปีประเทศยังด้อยพัฒนา......เป็นรัฐบาลมาหลายสมัยไม่เคยเห็นคนจนอยู่ในสายตา

เอ็นจีโอตัวจริง

เป็นเอ็นจีโอมา 20 กว่าปี รู้ดีว่า เอ็นจีโอไทย ส่วนมากเป็นพวกหลงตัวเอง วิสัยทัศน์แคบ มองปัญหาแต่ด้านเดียว ประชุมบ่อย ถกเถียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง (ได้เบี้ยเลี้ยงประชุม) ในบรรดาหัวๆของ เอ็นจีโอ มีไม่กี่คนที่รวย (เพราะมีหลายองค์กรในเครือ) คุณอย่าไปหวังเลยพวกเอ็นจีโอที่เคลื่อนไหวทางการเมือง...ตามกระแส พวกนี้ทำงานในหมู่บ้านมันรู้ทั้งรู้ว่า นโยบายขของทักษิณสร้างประโยชน์ให้กับชาวบ้านอย่างไร

ภูวดุ้น

จะได้รู้ไปเลยครับว่าม็อบพันธมิตรเป็นม็อบคนใต้ คนใต้สะดือ อิๆ

ตองหนึ่ง

จันทน์
Hero Member

กระทู้: 2747

เช็กบิล^*คตส.^*ตอกลิ่มวิกฤติ/ตำรวจขอหมายจับ^*สุนัย^*
« ตอบ #2964 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2008, 03:22:10 AM » อ้างถึง

--------------------------------------------------------------------------------
เช็กบิล^*คตส.^*ตอกลิ่มวิกฤติ/ตำรวจขอหมายจับ^*สุนัย^*

ไทยโพสต์
5 มิถุนายน 2551 กองบรรณาธิการ

ได้เวลาระบอบทักษิณเดินเครื่องล้างแค้น กองปราบฯ ออกหมายเรียก 11 คตส. ไปพบ 10 มิ.ย. โทษฐานเจาะอายัดทรัพย์สินแม้ว "สัก" ลั่นถึงออกหมายจับก็ไม่ไป

ซัดใช้อำนาจบิดเบือนกฎหมาย ร่อนหนังสือแก้ลำส่ง จม.ถึงศาลขอความยุติธรรม จี้ "หมัก" ช่วยดูแลลูกน้อง ฟ้อง คมช.ถูกตามเช็กบิลแล้ว ผงะ! ศาลออกหมายจับ "สุนัย มโนมัยอุดม" มือฟัน "ทักษิณ" ปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเอสซีแอสเสท

......................อ่านต่อ................
http://www.thaipost.net/index.asp?bk=thaipost&iDate=5/Jun/2551&news_id=159469&cat_id=501

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล บันทึกการเข้า

--------------------------------------------------------------------------------
เดือนเด่นคืนเพ็ญเห็นทาง เดือนมืดมิอ้างว้างก็เห็นหน
เดือนเลื่อนมิเคลื่อนกลางใจคน มีกมลสว่างสู้สู่เส้นชัย

bean
Full Member

กระทู้: 239

หน้าต่างความคิด ชีวิตอิสระ

สัมมนา “ทางเลือก ทางรอด ก่อนชาติล่มสลาย”
« ตอบ #2965 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2008, 09:42:32 AM » อ้างถึง

--------------------------------------------------------------------------------
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ กลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน
กำหนดจัดงานสัมมนา “ทางเลือก ทางรอด ก่อนชาติล่มสลาย”
ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ภายในงานพบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีปตัวแทนกลุ่มประชาธิปไตยยาตรา
พลตรีณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
นายณรงค์ โชควัฒนา ตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคม
คุณชิงชัย มงคลธรรม ตัวแทนกลุ่มการเมือง

ดำเนินรายการโดย นายเธียรธรรม เธียรสิริไชย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำรองที่นั่ง โทร. 0-2617-5854, 0-2533-9697

กำหนดการสัมมนา

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดการสัมมนาและแนะนำวิทยากร
โดย นายเธียรธรรม เธียรสิริไชย รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
09.15 - 10.45 น. วิทยากร เสนอ “ทางเลือก ทางรอด ก่อนชาติล่มสลาย”
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ตัวแทนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ตัวแทนกลุ่มประชาธิปไตยยาตรา
พลตรีณพล คชแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
นายณรงค์ โชควัฒนา ตัวแทนกลุ่มนักธุรกิจเพื่อสังคม
คุณชิงชัย มงคลธรรม ตัวแทนกลุ่มการเมือง

ร่วมนำเสนอและดำเนินรายการ โดย นายเธียรธรรม เธียรสิริไชย

10.45 - 12.30 น. ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มครู, กลุ่มเกษตรกร,
กลุ่มแรงงาน, กลุ่มนักวิชาการ, กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน, กลุ่มนักศึกษา, กลุ่มองค์กรอิสระต่าง ๆ (กลุ่มละ 3-5 นาที)
12.30 - 13.00 น. หาข้อตกลงร่วมกัน “ปฎิญญาว่าด้วยการปฏิวัติสังคมไทย”
ที่เป็นทางรอดของสังคมไทย โดย นายเธียรธรรม เธียรสิริไชย
13.00 - 13.30 น. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พร้อมทั้งเสนอผลรังสิตโพลล์ของมหาวิทยาลัยรังสิต
13.30 - 14.15 น. รับประทานอาหารร่วมกันและเตรียมการประชุมกลุ่มย่อย
14.20 - 16.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทาง และมาตรการตามปฏิญญา
16.30 - 17.00 น. สรุปผลและเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
17.00 น. กล่าวปิดการสัมมนา

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล บันทึกการเข้า

ดอกดินสยาม
Hero Member

กระทู้: 1833

บินไปให้ไกลสุดหล้า ทายท้าอุปสรรคที่ขวางกั้น

เบื้องลึก‘พปช.’ถือไพ่เหนือ5พรรคร่วม! เชื่อสูตรผสม ‘ปชป.’ตั้งรัฐบาลบ่มิไก๊!
« ตอบ #2966 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2008, 20:12:08 PM » อ้างถึง

--------------------------------------------------------------------------------
ลิ้งค์ "เบื้องลึก‘พปช.’ถือไพ่เหนือ5พรรคร่วม! เชื่อสูตรผสม ‘ปชป.’ตั้งรัฐบาลบ่มิไก๊!" คลิก---->

http://www.manager.co.th/mgrweekly/viewnews.aspx?newsID=9510000065644

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล บันทึกการเข้า

--------------------------------------------------------------------------------
หยาดฝนหลั่งรินมาจากฟ้า
นำความชุ่มชื้นฉ่ำเย็นมาให้
ความหวังเรืองรองร้องร่ำไป
นำชัยกลับสู่มวลชน

บนทางเดินข้างหน้าที่ไกลโพ้น
จะทะโยนทะยานไปให้สุดหล้า
จะทายท้าสู้อธรรมระยิบตา
ทางข้างหน้าจะฝ่าไปอย่างทรนง

sea-salt
Hero Member

กระทู้: 1129

นิเวศประชาธรรมด้วยเศษฐกิจพอเพียงอย่างไฮเทคคือคำตอบ

พะลังปะชาชั่วจะถูกพลังพลเมืองที่มีกึ๋นของประเทดนี้ถีบออกไป
« ตอบ #2967 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2008, 20:41:02 PM » อ้างถึง แก้ไข ลบทิ้ง

--------------------------------------------------------------------------------
ไม่ว่ามันจะมีไพ่เหนือกว่าพรรคตะกวดด้วยกันสักแค่ไหน....ทั้งเลื้องลึกและเบื้องตื้น

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล

--------------------------------------------------------------------------------
ก้าวข้ามทฤษฎีชนชั้นสามานย์ของทุกสำนักคิด
ต่อยอดด้านดีของทุกอารยธรรมมนุษย์
สร้างอารยธรรมมนุษยชาติยุคใหม่
ที่พิทักษ์บ้าน พิทักษ์โลก พิทักษ์ธรรม
เพื่อการอยู่ให้รอดของชาติพันธุ์มนุษย์ในโลกธรรมชาติ

ดอกดินสยาม
Hero Member

กระทู้: 1833

บินไปให้ไกลสุดหล้า ทายท้าอุปสรรคที่ขวางกั้น

Re: แกะรอยทางเดินเผชิญสถานการณ์
« ตอบ #2968 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2008, 21:28:48 PM » อ้างถึง

--------------------------------------------------------------------------------
นี่ไงครับรายชื่อผู้ถือหุ้น ปตท.
ตัวอย่าง 4 ใน 6 รายชื่อผู้ถือหุ้น ปตท มากสุดซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับพรรคไทยรักไทยทั้งสิ้น

1. นายทวีฉัตร จุฬารกูร – หลานของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ (เลขาธิการพรรคไทยรักไทย) 2.2ล้านหุ้น

2. นายประยุทธ มหากิจศิริ – กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 2ล้านหุ้น

3. นายดิษฐพล ดำรงรัตน์ – ญาติ นพ. พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ สส. กทม. พรรคไทยรักไทย 1.7ล้านหุ้น

4. นายสุธี มีนชัยนันท์ – ญาตินายวิชาญ มีนชัยนันท์สส. กทม. พรรคไทยรักไทย 3แสนหุ้น

จริงๆแล้ว 6 อันดับแรกนั้นได้หุ้นทั้งหมด 16 ล้านหุ้น มูลค่าขณะนั้นมีมูลค่าเพียง 385 ล้านบาท แต่2ปีถัดมามีมูลค่าถึง 1,377 ล้านบาทแล้ว ดูแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าทำไม ทรท ถึงอยากนำ กฟผ. เข้าตลาดหุ้นนัก แล้วนี่ก็คือเหตุผลที่นายยกไม่กล้าเผชิญหน้ากับกลุ่มประท้วง แบบนี้ไม่เรียกว่าขายชาติแล้วจะขายอะไรครับ

แหล่งข้อมูล: นสพ. ไทยรัฐ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 หน้า 19 หัวข้อ “ทักษิณกร้าว” แหล่งข่าวนี้ไม่ได้เปิดเผยถึง 2 หุ้นที่เหลือ แต่จำนวนที่หุ้นที่หักล้างจากจำนวนหุ้นของสี่บุคคลข้างบนนี้ก็คือ 2 หุ้นที่เหลือนั้นถือหุ้นถึง 9.8ล้านหุ้น

จากคุณ : pp - [ 28 ก.พ. 47 18:37:33 A:203.107.155.190 X: ]
จาก จากพันทิพ(ip:203...208) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 20:11:42 น.

....................................................

รายชื่อผู้ถือหุ้น ปตท.
1 กระทรวงการคลัง 1,467,750,743 52.47

2 กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี 217,900,000 7.79

3 กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย 217,900,000 7.79

4 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 48,230,465 1.72

5 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 37,356,792 1.34

6 NORTRUST NOMINEES LTD. 32,417,142 1.16

7 HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C 30,860,100 1.10

8 CHASE NOMINEES LIMITED 42 28,493,200 1.02

9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,663,749 0.92

10 MELLON BANK,N.A. 22,473,466 0.80

11 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 22,227,000 0.79

12 สำนักงานประกันสังคม 22,143,500 0.79

13 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR AUSTRALIA, 19,309,013 0.69

14 CHASE NOMINEES LIMITED 1 18,992,148 0.68

15 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, FOR LONDON 18,619,204 0.67

16 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY 17,999,040 0.64

17 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 17,819,435 0.64

18 BARCLAYS BANK PLC-RE EQUITIES 16,200,000 0.58

19 GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C 14,277,900 0.51
----------
เผื่อมีคนสนใจ และอยากรู้

โดยคุณ คัดมาฝากน่ะ [10 Aug 2006 12:51]

--------------------------------------------------------------------------------

โดยคุณ 67 [27 May 2008 19:26] #104538 (9/9)
http://fridaycollege.org/index.php?file=forum&obj=forum.view(cat_id=at-gen,id=254)&PHPSESSID=54c63850ce.

ก้างขวางคอ (นายกทักษิณ)!
อ่า! มหกรรมแปรสมบัติของชาติให้เป็นหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้แผนอันแยบยลของนักธุรกิจการเมือง หวังเพิ่มความมั่งคั่งให้ตนเองและพวกพ้องน้องพี่นั้น เจออุปสรรคขวางกั้นซะแล้วสิ!

นึกว่าเล็งผลเลิศ กะงาบชิ้นปลามันแบบคล่องคออีกรอบ เหมือนตอนเขมือบหุ้น ปตท. จนร่ำรวยโกยเงินแทบไม่ทัน ดันเจอกระดูกชิ้นเบ้อเริ่ม เมื่อพนักงานรัฐวิสาหกิจรู้เท่าทันเกม จับมือกันคัดค้านต่อต้าน

ชิชะ! เรียกแบบสวยหรูว่า "แปรรูปรัฐวิสาหกิจ" เพื่อกระจายหุ้นในประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บริการ ระดมทุน เพื่อรองรับการขยายกิจการ มีข้ออ้างสารพัดจะยกมาตบตาชาวบ้านเพื่อไม่ให้รู้ทันเล่ห์เพทุบาย

"ประชาชน" ที่ว่านั้นที่แท้เป็นเพียงหยิบมือเดียว ล้วนเป็นนักธุรกิจการเมือง พวกพ้องเครือญาติทั้งนั้น นอนกอดใบหุ้นกองใหญ่เอาไว้กินกำไรส่วนต่างราคาหุ้น! ทั้งทุบสลับกับปั่น ทำกำไรไม่รู้กี่รอบ

พนักงานรัฐวิสาหกิจยังจนกรอบเหมือนเดิม โดนป้อนด้วยคำหวานผสมกับคำขู่ จนเอียนเต็มกลืน!

ใครจะรักชาติหรือขายชาติอย่างแท้จริง ไม่ต้องขอเวลาพิสูจน์กันใหม่ การกระจายหุ้น ปตท.เห็นกันชัดๆ! หน็อยแน่ พอเปิดจอง ญาติพี่น้อง พวกพ้องนักธุรกิจการเมืองกวาดหุ้นกองใหญ่ไปก่อนใคร จากราคา 35 บาท ตอนนี้ขายสูงกว่า 160 บาท หลังจากเคยกระฉูดไปถึง 190 บาท

แม่เจ้าโว้ย! ไม่รวยชาตินี้ แล้วจะแฮป***ชาติไหนอีก?

ด้วยเหตุนี้ พนักงานการไฟฟ้า การประปา ต้องต่อต้านกันสุดๆ คงทนไม่ได้ที่เห็นนักธุรกิจการเมืองเอาสมบัติของชาติไปขาย ผลสุดท้ายหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดต้องถูกกวาดให้อยู่ในมือของพวกรวยไม่รู้จักพอ

รัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องเป็นสมบัติของชาติต่อไป อย่าให้ตกไปอยู่ในกำมือใคร โดยเฉพาะพวกนักธุรกิจการเมือง ซึ่งขอรักชาติทุกๆ 4 ปี

มีข้อมูลอะไรต้องเปิดโปงให้ประชาชนรับรู้ การตัดน้ำ ตัดไฟ ต้องเป็นมาตรการขั้นสุดท้าย เมื่อมีการใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างรุนแรงเท่านั้น อย่าลืมว่านักธุรกิจการเมืองโลภมาก มัวเมาอำนาจ ถ้าหน้ามืด ก็กล้าทำทุกอย่าง

ตอนนี้ใช้สเปรย์พริกไทย ต่อไปอาจเป็นกระบอง หรือลูกปืนก็ได้!

ทุกวันนี้รัฐวิสาหกิจไม่มีความจำเป็นต้องเอาหุ้นไปขาย กิจการมีกำไร ทำไมต้องไปตามใจ หรือทำตามคำขู่ ของนักธุรกิจการเมือง? เมื่อมีกำไร ไป***้เงินจากสถาบันไหนก็ได้ แย่งกันให้***้ด้วยซ้ำ

ประชาชนควรรู้เช่นเห็นชาติ ธาตุแท้นักธุรกิจการเมืองเคยโก่งคอด่าคนอื่นว่าออก "กฎหมายขายชาติ 11 ฉบับ" แต่ตอนนี้ทำเสียเอง แถมยังเร่งรีบขายสมบัติของชาติอย่างมีพิรุธ!

หรือกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้นาน ถ้าชาวบ้านรู้ทันเล่ห์กลทุจริต เดินขบวนขับไล่ ต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่น หรือไงนิ? อิอิอิ!!!

โดย ธนาวุฒิ อัศวลักษณ์ (ip:203...237) เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2547 11:23:54 น.

print friendly version
จำนวนคนดู 319 ครั้ง ความคิดเห็น 1 รายการ ล่าสุดเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 47 20:11:42

....................................................

บทเรียนจากการแปรรูป ปตท.
บทความ โดย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6 วันที่ 22 มกราคม 2547 ปีที่ 27 ฉบับที่ 3551 (2751)

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ชี้แจงในการเสวนาโต๊ะกลมที่ประชาชาติเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า วัตถุประสงค์หลักของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะสาขาพลังงานนั้นคือ

- ไม่ใช่เพื่อใช้หนี้

- ปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการสู่มาตรฐานสากล

- เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินรัฐ

- ลดภาระการลงทุนของรัฐ(โดยการระดมทุนจากตลาด)

- เพิ่มความคล่องตัว และสร้างความโปร่งใส

- แข่งขันการให้บริการแก่ประชาชน

- สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาค

- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ

พื้นฐานหลักความคิด ของนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลชุดนี้ คือ globalization ปิดกั้นไม่ได้ ดังนั้น ประเทศไทยจะวางยุทธศาสตร์อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ โดยไม่เสียเปรียบประเทศอื่น โดยรัฐบาลมองเห็นความสำคัญของความเป็น "ใหญ่" ในด้านทุน หากทุนไม่ใหญ่พอแล้ว ก็จะไม่สามารถแข่งขัน กับบริษัทข้ามชาติทุนหนาต่างประเทศได้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ด้านพลังงานแบบผูกขาดรวมศูนย์ และเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรัฐยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลัก จึงถูกมองว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะนำรัฐวิสาหกิจไปสู่ความเข้มแข็งด้านทุน สามารถแข่งขันหรือเป็นใหญ่ได้ในระดับภูมิภาค

หากกลับมาดูที่วัตถุประสงค์ของการแปรรูป รัฐวิสาหกิจ ก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบการแปรรูปที่ให้ สิทธิรัฐวิสาหกิจในการผูกขาด เพื่อความเป็นใหญ่ในด้านทุน บรรลุวัตถุประสงค์หลายๆ ข้อ ทั้งการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน สามารถลดการลงทุนของรัฐ สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาค และให้ประชาชน (ส่วนหนึ่ง) มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการ

แต่หากเรามองลึกลงไปจะพบว่า ภายใต้ความเป็นใหญ่นำมาซึ่งความไร้สมดุล การเน้น "ทุน" เป็นหลักนำมาซึ่งประโยชน์ต่อรัฐ ในฐานะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และต่อนักลงทุน ซึ่งซื้อหุ้นจำนวนหยิบมือ ในขณะที่ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่เห็นเป็นรูปธรรมจริง ซ้ำร้ายผู้บริโภค ซึ่งก็คือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องเป็น "ผู้รับภาระ" ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายแปรรูป การบริหารกิจการแบบผูกขาดที่สามารถ "โบ๊ย" ภาระให้ ผู้บริโภค เพียงเพื่อหวังผลกำไร และตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ประสบการณ์การแปรรูปของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เป็นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) น่าจะเป็นบทเรียนสำคัญที่เราควรต้องศึกษาให้ถ่องแท้ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในขั้นต่อไป

ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่ถูกแปรรูปภายใต้รัฐบาลชุดนี้ รูปแบบการแปรรูป ปตท. แบบเข้าทั้งองค์กร โดยให้ บมจ. ปตท. คงสิทธิผูกขาดกิจการท่อส่งก๊าซ ซึ่งก็คือผูกขาดการจัดหาก๊าซ และให้รัฐถือหุ้นส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ได้กลายเป็นแม่แบบ ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานอื่น (อันได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟภ.) กว่า 2 ปี ที่หุ้นของ บมจ. ปตท. โลดแล่นอย่างโดดเด่น ในตลาดหุ้นไทยนั้น ใครได้ใครเสีย?

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงหรือ

ตามหลักการของการแปรรูปฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มการแข่งขันการ ให้บริการแก่ประชาชนตามที่ รมต.กล่าวอ้างนั้น จากผลงานที่ผ่านมาของ บมจ. ปตท.นั้นกลับไม่ได้ สะท้อนถึงหลักการนี้แต่อย่างไร ในทางตรงกันข้าม ความบกพร่องต่อหน้าที่ และการบริหารแบบไม่มีประสิทธิภาพ ยังคงมีต่อไป โดยไม่มี "เจ้าภาพ" ไม่มีใครรับผิดชอบ ภาระและความเสียหาย ยังคงตกอยู่ที่ประชาชน และผู้บริโภคต่อไป ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ

1.การทำงานที่ล่าช้าของ ปตท. ในการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานาในพม่า มายังโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ก่อให้เกิดเป็นภาระ Take-or-Pay ความเสียหายครั้งนี้มีมูลค่านับพันล้านบาท (มูลค่าปัจจุบันภาระดอกเบี้ยสุทธิ = 4,050 ล้านบาท ณ ปี 2545 -จากรายงานการจัดสรรภาระ Take-or-Pay ประจำปี 2545 ของ สนพ.-กฟผ.-ปตท. (หน้าที่ 7) แต่ ปตท.และ กฟผ. ยืดอกรับความรับผิดชอบความเสียหายครั้งนี้ เพียงคนละ 11% และ 13% ตามลำดับ ในขณะที่ผู้บริโภครับไปเต็มๆ 76% ทั้งๆ ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการบริหาร และตัดสินใจ

2.กรณีเกิดไฟฟ้าดับทั่วภาคใต้ 14 จังหวัด เป็นเวลาสูงสุดถึง 4 ชั่วโมง เมื่อต้นเดือนเมษายน 2546 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหาย และเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วทั้งภาค สาเหตุหลักของปัญหาไฟดับครั้งนี้มาจาก "ปัญหาทางเทคนิค" ของโรงแยก ก๊าซของ ปตท.ที่ขนอม แต่เช่นเคยปัญหาครั้งนี้ "ไม่มีเจ้าภาพ" (ไม่มีคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น) กฟผ.ไม่สามารถเอาผิด ปตท.ต่อความเสียหาย ที่เกิด เพราะสัญญาระหว่าง กฟผ. และ ปตท.มีความหละหลวม อะลุ่มอล่วยซึ่งกันและกัน

3.ประสบการณ์ความผิดพลาดในอดีต ไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นบทเรียน ปัญหาการบริหารงาน ของปตท. ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มายัง กฟผ. และ ผู้ใช้ไฟจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะ ปตท. ต้องการขยายกำลังการส่งก๊าซ ของท่อจากแหล่งยานาดา ส่งผลให้โรงไฟฟ้าราชบุรี ไม่สามารถใช้ก๊าซได้ตามปริมาณที่กำหนด ต้องหันมาเผาน้ำมันเตาแทน ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า ทำให้ภาระค่าไฟฟ้าใน ระหว่างนี้จะเพิ่มสูงขึ้น คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้าน คำถามก็คือ ใครจะรับผิดชอบ ปตท. ซึ่งมีสิทธิผูกขาด ก็คงหนีไม่พ้นที่จะทำการผลักภาระนี้ ต่อไปให้กฟผ. ซึ่งก็อาจจะผลักให้ผู้ใช้ไฟอีกต่อหนึ่งผ่านค่า Ft

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ทำไม ปตท. จึงจัดการไม่ได้ ประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาที่มีต่อ contractor หรือผู้รับสัมปทานขายก๊าซใน ปตท.อีกที อยู่ที่ไหน หรือเป็นเพราะ ปตท.ซึ่งอยู่ในฐานะผูกขาด ไม่ต้องแข่งขัน จึงไม่มีแรงจูงใจใดๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะถึงอย่างไรก็สามารถผลักภาระให้กับผู้บริโภคได้

เดิมทีรัฐบาลมีมติ ครม.ชัดเจน ให้ ปตท.ต้องแยกกิจการท่อก๊าซธรรมชาติ ออกเป็นบริษัทจำกัด ภายใน 1 ปี หลังการแปรรูปในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อปูทางให้มีการแข่งขันในการจัดหาก๊าซธรรมชาติ สร้างแรงกดดัน ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และผู้บริโภค 2 ปีที่ผ่านไป ปตท. ยังคงคุมสิทธิผูกขาดการจัดหาก๊าซเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง และฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง ในขณะที่หุ้น ปตท.ได้ทะยานขึ้นสูงได้สร้างความร่ำรวย ให้แก่นักลงทุนหยิบมือเดียว

ในส่วนของราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตไฟฟ้า โดยมีเปอร์เซ็นต์ถึง 43% ในราคาค่าไฟฟ้าทั้งหมด ได้ถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากราคาเมื่อเดือนกันยายน 2544 ที่ 142.36 บาท/ MMBTU ขึ้นไปถึง 154.77 บาท/MMBTU ในเดือนมิถุนายน-กันยายน 2546 หรือขึ้นไปถึง 8.3% ทั้งที่ราคาของน้ำมันดิบของโลกได้ปรับลดราคาลดลง 17% ในช่วงเวลาเดียวกัน (ราคาของก๊าซธรรมชาติ จะขึ้นลงตามราคาน้ำมันดิบ และค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหรียญสหรัฐ) และ ปตท.ยังได้กำไรจากอัตราค่าเงินบาทของไทยที่แข็งตัวขึ้น จากช่วงกันยายน 2544 ถึงกันยายน 2546 จาก 44.5 บาท/$ ไปที่ 41.05 บาท/$ หรือคิดเป็น 8% จะเห็นว่าทุกปัจจัยภายนอก เอื้อให้ราคาของก๊าซธรรมชาติ มีราคาลดลงกว่า 10% เป็นอย่างน้อย แต่ราคากลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นข้ออ้างที่ว่า ประสิทธิภาพการบริการหลังการแปรรูปจะดีขึ้น และสะท้อนถึงราคาสินค้าที่ถูกลงนั้น จึงได้รับการพิสูจน์แล้วในแนวทางที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการเป็นเจ้าของจริงหรือ

ในช่วงของการ IPO หุ้นจองถูกซื้อหมดด้วยเวลาอย่างรวดเร็วภายใน 2 นาที มีประชาชนมากมาย ยอมอดหลับอดนอน ไปเข้าคิวหวังหุ้นจองเหล่านี้ แต่ก็ต้องกลับบ้านมือเปล่า เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ มีการล็อกกันเรียบร้อยแล้ว จากผู้มีอำนาจทางการเมือง-เศรษฐกิจ โดยหุ้นทั้งหมดของ ปตท.ที่นำมา "กระจาย" กลับตกอยู่ในมือของนักลงทุนเพียง 2,000 คน จากจำนวนประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศกว่า 60 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของประชากรทั้งประเทศเท่านั้น

นอกจากนี้ ราคาหุ้นของ ปตท.เมื่อครั้ง IPO อยู่ที่ 35 บาท/หุ้น แต่ตอนนี้พุ่งทะยานไปมากกว่า 170 บาท/หุ้น ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาเกือบ 500% นี้อยู่กระจุกตัวกับ ผู้มีหุ้นอยู่ในมือ ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก และรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.นั้น หนีไม่พ้นบุคคลที่ใกล้ชิดกับฝ่ายรัฐบาล

ดังนั้น ข้ออ้างที่ว่า การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ จึงดูเหมือนแค่คำพูดอันสวยหรูชวนเชื่อของรัฐบาล

แปรรูปแล้วลดภาระของรัฐ

และสร้างความโปร่งใสจริงหรือ

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ในกรณีของโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA) ในการนำทรัพยากรก๊าซธรรมชาติ ในพรมแดนเชื่อมต่อของไทย และมาเลเซีย ปตท. ในขณะนั้นยังเป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ทำการเจรจาตกลงกับประเทศมาเลเซีย การเจรจาได้ดำเนินต่อไป แต่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร ปตท.จากรัฐวิสาหกิจไปเป็น บมจ. ทำให้การตกลงได้เปลี่ยนจากเป้าหมาย เพื่อพัฒนาประเทศของรัฐวิสาหกิจ ไปยังกำไรของผู้ถือหุ้นไปซะแล้ว ข้อตกลงที่ได้ลงนามไปแล้วจึงมุ่งเอาประโยชน์ กับบริษัทมากกว่าประชาชน ดังเช่น เรื่องการขึ้นท่อก๊าซที่ฝั่งไทย การก่อสร้างโรงแยกก๊าซในประเทศไทย ซึ่งต้องรับความเสี่ยงจากมลพิษที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยที่ ปตท.หวังเพียงแค่กำไรจากการแยกก๊าซ หรือการปล่อยให้มาเลเซีย นำก๊าซฯไปใช้ก่อนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณที่สำรวจพบ โดยประเทศไทย แทบจะไม่มีหลักประกัน ที่จะได้เชื้อเพลิงเหล่านั้น กลับมาใช้ในประเทศในปริมาณที่เท่ากับ ส่วนของมาเลเซียนำไปใช้ ถ้าเชื้อเพลิงไม่มีการสำรวจพบเพิ่มเติมอีกในอนาคต

ความสับสนไม่ชัดเจนในบทบาทไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับ ปตท. ซึ่งเป็นทั้งรัฐวิสาหกิจที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจรจาผลประโยชน์ของประเทศ และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องปกป้องดูแลผลประโยชน์ของธุรกิจ แต่กับรัฐเองก็เกิดความไม่ชัดเจนเช่นกัน เช่น ในกรณีของบริษัท Trans-Thailand Malaysia (TTM) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ถือหุ้นร่วมกันโดย ปตท.และบริษัทปิโตรนาสของมาเลเซีย รัฐบาลทักษิณได้สั่งการให้ตำรวจกว่า 300 นาย ซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชน ให้ไปคุ้มครองอารักขาทรัพย์สินของบริษัท TTM นานเป็นเดือนๆ โดยที่ TTM ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ หรือทำธุรกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศโดยรวมแต่อย่างใด

ปล้นผู้บริโภคเพื่อปรนเปรอนักลงทุน?

แต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้ ยังไม่เท่ากับของขวัญชิ้นโบแดงที่รัฐบาลทักษิณ ได้มอบให้แก่ ปตท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2546 ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติแผนการลงทุนท่อก๊าซเส้นที่ 3 มูลค่านับแสนล้านบาท พร้อมทั้งประกันว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ ปตท. ลงทุนไปจะได้คืนพร้อมกำไรอย่างงาม 16% (equity IRR) ทั้งๆ ที่กิจการท่อก๊าซเป็นกิจการที่ผูกขาดไม่มีความเสี่ยงใดๆ และรัฐยังให้สิทธิพิเศษ BOI แก่ ปตท.อีก

นายเจน นำชัยศิริ ประธานกรรมการพลังงาน สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสม ของตัวเลข equity IRR ที่ 16% เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันอัตราเงินกู้ดอกเบี้ยขั้นต่ำ (MLR) อยู่ที่ 5.75% เท่านั้น หากบวกอีก 5% ให้ ปตท.เป็นค่าตอบแทนในการลงทุนต่างๆ รวมแล้ว คิดเป็นอัตราผลตอบแทน = 10.75% ก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่รัฐบาลกลับยอมให้ ปตท. ได้ถึง 16% ซึ่งสูงมากๆ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมในช่วงเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา (ครม. อนุมัติแผนวันที่ 9 ธ.ค.) ราคาหุ้นของ ปตท.จึงทะยานขึ้นจาก 109 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ถึง 183 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. !!! เพิ่มขึ้นถึง 70% ภายในเดือนเดียว

ในประเด็นนี้ รมว.พรหมินทร์ในฐานะผู้ดูแล ปตท. และประชาชน ตอบได้แต่เพียงว่า "รัฐไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะตอนขายหุ้นจอง ปตท.ได้เขียนล็อกไว้แล้วว่า equity IRR ของ ปตท.จะต้องเท่ากับ 16%" !!!

การแปรรูปของ กฟผ.ก็คงไม่แคล้วซ้ำรอยประสบการณ์ของ ปตท.อีก หากเราไม่เรียนรู้จากบทเรียนของ ปตท.

ประชาชาติธุรกิจ หน้า 6

แจ้งลบกระทู้นี้หรือติดต่อผู้ดูแล บันทึกการเข้า

--------------------------------------------------------------------------------
หยาดฝนหลั่งรินมาจากฟ้า
นำความชุ่มชื้นฉ่ำเย็นมาให้
ความหวังเรืองรองร้องร่ำไป
นำชัยกลับสู่มวลชน

บนทางเดินข้างหน้าที่ไกลโพ้น
จะทะโยนทะยานไปให้สุดหล้า
จะทายท้าสู้อธรรมระยิบตา
ทางข้างหน้าจะฝ่าไปอย่างทรนง

ฟฟฟฟ

ต้องยึก ปตท. กลับคืนมาเป็นของรัฐ ไอ้พวกผู้ถือหุ้นจางไลได้กำไรไปเยอะแล้ว.....เผลออาจจะต้องยึดทรัพย์ฐานเป็นลาภอันมิควรได้ด้วย......

ไอ้โคตรตระกูลผู้หุ้นทุกโคตรขอจงพินาศๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ไอ้ชั่วชาติให้คนไทยใช้น้ำมันแพงกว่าความเป็นจริงเพราะต้องแบกกำไรและผลประโยชน์ต่างๆ ของไอ้พวกผู้ถือหุ้น..แน่จริงพวกเมริงลงขันไปตั้งบริษัทน้ำมันเองสิฟะ....

ตองหนึ่ง

แหล่งข้อมูล: นสพ. ไทยรัฐ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 หน้า 19 หัวข้อ “ทักษิณกร้าว” แหล่งข่าวนี้ไม่ได้เปิดเผยถึง 2 หุ้นที่เหลือ แต่จำนวนที่หุ้นที่หักล้างจากจำนวนหุ้นของสี่บุคคลข้างบนนี้ก็คือ 2 หุ้นที่เหลือนั้นถือหุ้นถึง 9.8ล้านหุ้น
ฟฟฟฟ
ส่วนนี้ไอ้ทักชั่วชาติถือแน่นอน...แน่จริงเปิดออกมาสิฟะ

สมเพชไอ้พวกงั่งๆแถวๆนี้ ลิ่วล้อคนชั่ว

ปัญหา

ความจริงแล้วระบอบอื่นมากกว่าที่เป็นปัญหาของชาติในปัจจุบัน ที่ทำให้ไทยวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ ที่คอยหนุนหลังพันธมารอยู่ ระบอบที่คนบางคนอยู่เหนือกว่าคนอื่น ทำอะไรก็ดีไปหมด ระบอบทักษิณเป็นคำพูดของหมาดำไม่กี่ตัว หรือพวกแมลงสาบขี้อิจฉา มีที่ไหนระบอบทักษิณ มีแต่ระบอบที่ทำให้คนจนได้ลืมตาอ้าปาก ที่ทำให้ประเทศเกิดความเสมอภาค ไม่ประกระจุกอยู่กับคนไม่กี่คน หรือแค่บางครอบครัว ที่ทำนาบนหลังคนอื่น ไม่ได้ทำมาหากินแต่กลับมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่น และคอยหลอกลวงชาวบ้านมาตลอด

ขอให้พรรคพวกลูกลิ้วล้อของแมลงสาบเลิกออกมาหาเรื่องได้แล้ว กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดี เลิกออกมาเล่นกันนอกสภา อยากทำอะไรไปทำในสภา สร้างสถาณการ์ณยิ่งมาก ระวังคนทั้งประเทศหมั่นไส้ จะถูกเหยียบจมธรณี หาซากไม่เจอ

ร่างทรง

พวกนี้เป็นแค่ร่างทรงของพรรคประชาธิปัตย์ที่คอยช่วงชิงทางการเมืองแบบเน่าๆ โดยไมคำนึงถึงความเสียหายของประเทศ แม้แต่การเอาคดีจักรภพมาเล่นโดยไม่สนใจว่าจะกระเทือนต่อสถาบันหรือไม่ เพราะพวกนี้มันไม่จงรักภักดี

แคล้ว เมืองสุรินทร์

ก็มีแต่พวกปักษ์ใต้ที่จิตใจลำเอียงและภาคนิยมสุดๆ แบบสุดโต่งเท่านั้น แหละที่ทำอย่างนั้น คนใต้ที่เขาไม่คิดอย่างนั้นก็มี
ราคาสะตอปีนี้ไม่มีราคาหรอกพี่น้อง มีแจกและแถม

จิตประไพ โสภาวันดี

ดีค่ะ คุณบรรจง ฯ
ประกาศจุดยืน อันแท้จริงออกมา
เป็น "อีแอบ" อยู่ตั้งนาน

และเป็นการที่ดีมาก น่าจะรณรงค์ให้มี "การกระจายอำนาจ" สู่ท้องถิ่น รูปแบบใหม่ "เป็นรัฐใต้" แล้ว สถาปนา "ระบอบเปรม" ขึ้นมา "ระบอบทักษิณ" ก็จะล่มสลายไปเอง

คนเดินทาง

ขอสนับสนุน NGO เมื่อหลายเดือนที่แล้ว
ผมก็สนับสนุน นปก และสนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ แต่พอได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องเจาะลึก ขอเปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่า ทรราชจะหวลกลับมาเขมือบทรัพยากรของชาติในทุกด้านโดยมีรัฐบาลนอมินีดำเนินการไล่พวกมันไปดีกว่า ยังมีคนอื่น พรรคอื่นให้เลือกอีกมากมาย เขาไม่ได้วิเศษวิโสหรือเก่งอยู่คนเดียวหรอก คนเก่งกว่าเขาในประเทศนี้ยังมีอีกเยอะ

ทักษิณ เฮี้ย

ทักษิณขาย บ้านเมื่องเราไป ซื้อ ทีมฟุตบอล ไอพวกโง่ ตาสว่างหรือยัง [emo19.gif]

เด็กดี

คห.20คุณนี่ท่าทางจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ASTVน่ะเนี๊ย...อะไรๆ ก็โทษทักษิณ...ไม่มองประเด็นปัญหาที่มันกว้าง...และน่ากลัวกว่าทักษิณ...ใครโง่..ใครตาบอด..เด๊วก็รู้...ที่น่าสงสารคือคนที่มีความคิดอย่างพวกคุณคห.20เคยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฆ่านักศึกษาอย่างโหดเหี้ยมที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี19...อีก20ปีคุณจะตอบลูกหลานคุณว่าอย่างไร...

สมงิ

ระบอบทักษิณ แก้ปัญหาโดยคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลมาจากเลือกตั้ง

ไม่เอาแน่นอนระบอบประชุมขอมติข้างถนน ระบอบสนทิ ระบอบจำแลง

ไม่เอาระบอบอีแอบของอีเปม

NNGO

กล่าวโดยรวม ทำไมต่างชาติชอบที่ให้ประเทศอื่นขายรัฐวิสาหกิจ เช่น น้ำมัน,ไฟฟ้า,ธนาคาร
เรามาวิเคราะห์กัน
1.เมื่อเราขาย ธุรกิจน้ำมันออกไปเราไม่สามารถควบคุมตั้งราคาเองได้อีกต่อไป พวกกองทุน (ที่อาจได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากรัฐบาล USA) ก็ทำการกว้านซื้อน้ำมันแล้วก็ปั่นราคาให้สูงกันเอง เกิดเป็นกำไรมหาศาล สามารถควบคุมเศษฐกิจโลกได้โดยสิ้นเชิง นั่นคือเป็นการล่าอาณานิคมทางเศษฐกิจนั่นเอง
2.เมื่อขาย ไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ นอกใช้ได้มาจากเขื่อนแล้ว ยังก๊าซ หรือน้ำมัน
เมื่อนำมันปรับตัวราคาไฟฟ้าก็ถูกอ้างว่าต้นทุนสูงขึ้น ก็จะปรับราคาค่าไฟ เกิดกำไร 2 ต่อ ได้จากน้ำมันแล้วได้จากไฟฟ้าด้วย
3.NGO เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของประเทศเรา และรับเงินมาจากต่างชาติ อาจรับมาจาก มูลนิธิจอร์ส โซรอส ด้วย เราคงรู้จัก จอร์จโซรอสกัน ดังนั้น แนวความคิดต่าง ๆ ของ NGo อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับเราเสมอไป ถ้าเป็นไปได้ อยากให้มี มูลนิธิ NNGO(NOT NGO ) เกิดขึ้นในบ้านเรา เพื่อเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นเวที แสดงความคิดเห็นที่เป็นสาธารณะ ให้ประชาชนได้เข้าใจเหตุผล ไม่ใช่ได้รับฟังจาก NGo เพียงฝ่ายเดียว การอ้างว่ามีนกยูง 3 ตัว ทำให้ไม่สามามารถสร้างเขื่อนได้เป็นเหตุผลที่ฟังดูไม่ขึ้น
ลองคิดดูนะครับ ไม่ได้ต่อต้าน NGo แต่เราต้องเป็นตัวของเราเอง การที่ NGo ให้เหตุผลแก่ชาวบ้าน ก็ต้องมีหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ NGO ให้เหตุผลความรู้ด้านตรงข้ามด้วยเหมือนกัน หลังจากนั้น ชาวบ้านเชื่อฝ่ายใหนก็ต้องยอมรับ

เสียศรัทธา

ในที่สุดขบวนการภาคประชาชนก็แยกกันเดินอีกแล้วครับท่าน พวกพี่ๆๆเอนจีโอรุ่นเก่าๆครับผมหมดในศรัทธาพวกพี่แล้ว กปอพช.ชาติมีมติเป็นอีกอย่าง กปอพช.ใต้เป็นอีกอย่าง อย่างนี้เห็นได้ชัดว่าอุดมการณ์ของพวกพี่ๆๆมันหายไปแล้ว อย่าเรียกตัวเองว่า นักพัฒนาเลยครับ น่าจะเรียกว่า นักล้าหลังทางประวัติศาสตร์ ได้แล้ว บทเรียนของพวกพี่ๆๆไม่เคยจดจำกันใช่ไหม? ว่าอะไรคือขบวนการนักพัฒนา ฝากพี่ไพโรจน์ เคลียกับพี่บรรจงหน่อย จะเอาอย่างไรกันแน่ ? เห็นต่างไม่ผิดหรอก แล้วจะเคารพกติกากันอย่างไร? เบื่อพวกพี่ๆๆที่เรียกตัวเองว่า นักพัฒนาเอกชนมากๆๆเลย NGOsสำนึกหายไปไหน? เสียศรัทธา ครับ

Free man

พรรคประชาธิปัตย์ได้ถือกำเนิดก่อตั้งในวันที่ 6 เมษายน 2489 อันเป็นวันคล้ายวันจักรี อีกสองสามเดือนให้หลังก็เป็นวันสวรรคตของรัชกาลที่ 8

หัวหน้าผู้ก่อตั้ง ประกอบด้วย มรว เสนีย์ ปราโมช มรว คึกฤทธิ์ ปราโมช นายควง อภัยวงศ์

จะเห็นได้ว่า ทั้งสามคนล้วนมีความเกี่ยวพันกับศักดินาทั้งสิ้น ไม่ว่านายควง อภัยวงศ์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์)

นาย ควง อภัยวงศ์ (หัวหน้า และ ผู้ก่อตั้งพรรค ประชาธิปัตย์)
เป็นบุตรของ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่มอภัยวงศ์)

นาย ควง อภัยวงศ์ เป็นน้องชายของ พระอภัยพิทักษ์ (เลื่อม อภัยวงศ์)
และ เป็นอาของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6
ซึ่งเป็นธิดาของพระอภัยพิทักษ์ (เลื่อม อภัยวงศ์)กับคุณเล็ก บุนนาค

พระนางเจ้าสุวัทนา พระนามเดิมว่า "เครือแก้ว (ติ๋ว) อภัยวงศ์"
ประสูติ พระราชธิดา ทรงพระนามว่า "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"

พันตรีควง อภัยวงศ์ หรือ รองอำมาตย์เอก หลวงโกวิทอภัยวงศ์

เป็นนักเรียนไทยในฝรั่งเศส รุ่นเดียวกับ นายปรีดี พนมยงค์
และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พันตรีควง อภัยวงศ์
ขณะยังมีบรรดาศักดิ์เป็น หลวงโกวิทอภัยวงศ์

ผู้ก่อตั้งพรรค ประชาธิปัตย์

จุดประสงค์ของการก่อตั้งพรรค คือ
การเป็นฝ่ายค้านคานอำนาจของนายปรีดี พนมยงค์
ที่หลายฝ่ายในขณะนั้นมองว่าจะส่อเค้าเป็นเผด็จการ

คำว่า "ประชาธิปัตย์" ผู้บัญญัติชื่อนี้คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคคนที่สอง
โดยมีความหมายว่า "ผู้บำเพ็ญประชาธิปไตย" หรือ
"ประชาชนผู้ถืออำนาจอธิปไตย" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
Democrat Party โดยหมายจะให้เป็นพรรคของคนจน
เช่นเดียวกับพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกา

พูดง่ายง่าย นายควง เป็นอาเจ็กของ ร.6
หม่อมเสนีย์ และ หม่อมคึกฤทธิ์ เป็นราชนิกุล
ผู้ถือศักดินา เต็มเพียบในพรรค ประชาธิปัตย์

หากจะถามว่าต้นตระกูลอภัยภูเบศร์ทำชอบสิ่งใดนา หาอ่านดูได้ที่

www.sameskybooks.org/board/index.php?showtopic=7030&mode=threaded&pid=56804

ก่อนที่จะถูกblock เช่นเวปบางเวป

เข้าใจหรือยังว่าพรรคประชาธิปัตย์มีที่มาที่ไปอย่างไร

คนเดือนพฤษภา 35

คนใต้บางส่วน ปชป.และพันธมิตรมีสมองสำหรับคิดเพียงเสี้ยวเดียว

พันธมิตรไม่มีสติปัญญาเพียงพอที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

รัฐประหารกับ ประชาธิไตย อันไหนคือสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์มากกว่ากัน

เขารู้แต่ว่ารัฐประหารจะทำให้เขาได้ประโยชน์มาก

ศักดินาสามานย์กับทุนใหม่..ต่างกันทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ

(ศักดินากินฟรี แต่ ทุนนิยมมีการออกทุนสมทบ)

เช่นเดียวกันที่พันธมิตรเขายอมปิดตาที่ไจไม่ดูการเอารัดเอาเปรียบของบรรดาเจ้านายขุนนางอำมาตย์

พวกพันธมิตรปิดตาเสีย...ไม่กล้าพูด...และยังจะรักษาความล้าหลังไว้อีกด้วย

ดังนั้น...จะกี่คำพูด กี่กิจกรรม กี่คนที่มีชื่อเสียง..กี่คนหัวโล้นไม่โกนคิ้ว....กี่คนเดือนตุลา และซ้ายฉวยโอกาสฯลฯ

พวกพันธมิตรก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จได้..เพราะฝืนกงล้อประวัติศาสตร์

โดยดูจากเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาคือ

"เป้าหมายเพื่อรักษาอำนาจของศักดินามหาอำมาตย์ไว้" ซึ่งเป้าหมายนี้...คือสิ่งที่ประชาชนรากหญ้าสมัยใหม่ไม่ต้องการแล้ว

พันธมิตรคือศัตรูของประชาชนอีกองค์กรหนึ่ง

อย่าหลงผิดคิดว่าคนที่เคยอ้างว่ารักประชาชนรากหญ้าจะไม่ทรยศประชาชน(เช่น.. /หงา/อมร/ประพันธ์/ชัยว้ฒน์/ประยูร/เทิดภูมิ/ วินัย เพิ่มพูนทรัพย์ /ทปท.สามจังหวัด(เพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย) /อิสานใต้บางส่วนฯลฯ)

ส่วน..จำลอง สนธิลิ้ม สุริยใส สมเกียริติ ภิภพ สมศักดิ์ โก กรรมกรขุนนาง ฯลฯ พวกนี้ไม่ใช่คนฝ่ายรากหญ้าอยู่แล้ว..ดูง่าย.. ไม่สับสน

เคยหวังกับNGO

ผมไม่แน่ใจว่ากป.อพช.ภาคอื่นอย่างอีสาน เหนือ กลาง กรุงเทพฯเอาด้วยหรือไม่ เพราะเห็นอาจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ง อดีตNGOเก่าดูจะปรามาสพันธมิตรหนนี้ไว้แรงว่า มีแต่พวกฮาร์ดคอร์ร่วมกับพันธมิตรคือสันติอโศกของมหาจำลอง กับแฟนขาประจำASTV แต่ภาคประชาชนตัวจริงอย่างNGOหายหน้าหมด

การปราฎตัวของNGOภาคใต้เลยเท่ากับลบคำปรามาสของอาจารย์ประภาส และไปเพิ่มน้ำหนักให้พันธมิตรซะอย่างนั้น

ที่ผมว่าน่าประหลาดใจก็คือ ผมเองมีความหวังกับNGOที่มากกว่านี้(หวังประมาณเดียวกับอาจารย์ประภาส) หรือว่าNGOใต้ก็เหมือนคนใต้ส่วนใหญ่ที่มีลักษณะภูมิภาคนิยม ...หากเป็นงั้นก็น่าผิดหวัง

ผมเองรู้จักชอบพอกัคุณบรรจงอยู่มาก่อน เลยงงเล็กน้อยว่า แกไม่ใช่คนยังงี้นี่หว่า

ดช. เฟียม

[emo29.gif]

แถลงการณ์ ฉบับที่3/2551
เรื่อง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

1 ทักษิณทำให้นำแข็งขั้วโลกละลายเกินอัตราปกติ ทำให้ในอนาคตภาคใต้จะต้องจมทะเล
2 ทักษิณสั่งพัลลภ(มือเผาสน.ตำรวจนางเลิ้งปี35)ให้ถล่มกรือเซะแล้วสั่งให้ทำคาร์บอมบ์ถล่มตัวเองอีกทีเพื่อหวังฆ่าตัวตายหนีความผิด
3 ทักษิณซ้อนท้ายจักรยานยนต์(โดยมีเนวินเป็นคนขับและมีหมอมิ้งค์นั่งประกบหลังอีกที -ทั้ง3ไม่สวมหมวกกันน็อคอีกต่างหาก)แล้วออกอาละวาดเอามีดไล่ฟันคอพระสงฆ์เล่น ในช่วงที่ลงไปประชุมที่ภาคใต้เพื่อหาทางทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น
4 ทักษิณสั่งรมต.มหาดไทยสมัยนั้น(วันนอร์)เผารร.ทั่วภาคใต้หวังกลั่นแกล้งผู้รับเหมา-ที่(เกือบ)ทั้งหมดเป็นหัวคะแนนสังกัดพรรคประชาธิปัตย์-ให้ทำงานก่อสร้างไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนจนหัวใจวายตาย อันถือได้ว่าเป็นสุดยอดวิชามาร เพื่อหวังเอาชนะการเลือกตั้ง
5 ทักษิณกินหมูย่างเมืองตรังแล้วชักดาบไม่จ่ายตังค์(125บาท)
6 ทักษิณร่วมหุ้นกับจ๊อร์จ โซร้อส เปิดบาร์เกย์บนเกาะยอ(ตรงหัวสะพานติณณสูลานนท์)โดยไม่ทำประชาพิจารณ์
7 ทักษิณทำให้เกิดสึนามิ

เราขอประกาศให้ก้องไปถึงอินโดนีเซียว่าบาป7ประการของทักษิณดังกล่าว เป็นเหตุผลเกินพอที่ทำให้เราต้องขอเชิญชวนทหารที่ตากใบให้ร่วมมือกับอดีตคมช.ทำรัฐประหารอีกซักครั้ง เพื่อล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไป.....

ด้วยรักและดักดาน

คณะเวรกรรมประสานงานเครือข่ายคนสิ้นคิด(สาขาภาคใต้)

[emo27.gif]

ว ณ ปากนัง

*ล้มทักษิณล้มไปฉันม๊ายพรือ
ฉันจะถือความเท่าเทียมเป็นใหญ่
อย่าล้มล้างอำนาจอธิปไตย
ที่ปวงชนชาวไทยเป็นผู้ครอง

*จะล้มล้างรัฐบาลการเลือกตั้ง
ก็จงยั้งจงคิดที่ผิดหมอง
ให้ทุกสิ่งงดงามตามครรลอง
อย่าสนองภาคนิยมมาอำนวย

*อันระบอบแบบทักษิณมิสิ้นสุด
ตราบมนุษย์กินอยู่ดูของสวย
การค้าขายมีอยู่คู่ความรวย
มีตัวช่วยคือเสรีที่มั่นคง

สาว

คนใต้ย่อมไม่ทิ้งคนใต้
ผิดถูกเอาไว้ทีหลัง

ยังโชคดีที่ยังพอมีคนใต้ดีๆ อยู่บ้าง
มีเหตุ มีผล ตัดสินถูกผิดบนความเป็นจริง

จิตประไพ โสภาวันดี

1) คนใต้ ที่เป็นสมาชิกพรรค ปชป. ส่วนมาก โดน ครอบงำจาก ผู้บริหารพรรค มาตลอด ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ แถมจิตใจยังคับแคบ ไม่เปิดกว้างทางความเห็น(ด่าพรรคอื่น คนอื่นได้ แต่ด่า พรรค ปชป. ด่าไม่ได้)

2) คนใต้ ที่ไม่เป็น สมาชิกพรรค ปชป. แต่เลือกพรรค ปชป. มาตลอด กล่มนี้มีวิจารณญาน เป็นของตัวเองอยู่ คุยกันได้บ้าง

3) คนใต้ ที่ไม่เป็นสมาชิกและไม่เลือกพรรค ปชป. ก็มีเหมือนกัน กลุ่มนี้ วิพากษ์วิจารณ์ พรรค ปชป. และ ระบอบ เปรม มาโดยตลอด

เพราะฉะนั้น ใครก็ตามเวลาเขียนแสดงความเห็น เกี่ยวกับ "คนใต้" ต้องระวังตัวไว้ด้วย เดี๊ยวโดน "นักรบศรีวิชัย" อุ้ม นะคะ

กระจก 8 ด้าน

เท่าที่รู้ NG = ง, O = โ

รวมแล้วคือ"โง่" นะครับ และผมเห็นด้วยกับ ค.ห.ที่ 2 นะ ส่วนที่บอกว่าระบอบทักษิณได้สร้างระบบคลั่งชาติขึ้นในสังคมไทย ผมเหล่า 5 กุ๊ย แห่งสะพานมัฆวาน มากกว่านะ ที่ปลุกกระแสคลั่งชาติ เป็นชาวใต้ อยากให้ใต้แค่สถานที่ อย่าใต้เรื่องข้อมูลข่าวสารนะครับ มิฉะนั้นคุณจะด้อยปัญญา ไม่รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด แยกแยะไม่ออก แล้วที่บอกว่าไม่เอาระบอบทักษิณแล้วจะเอาระบอบอะไรครับ ระบอบชวน ระบอบอภิสิทธิ์ ที่คุณคิดว่ามันจะทำให้ประเทศชาติเจริญได้เช่นนั้นหรือ หรือไปเชิญ 1 ใน 5 กุ๊ย แห่งสะพานมัฆวาน มาเป็นนายกใช่ไหม ถึงจะพอใจชาวใต้ และ NGO ที่จะทำให้ไทยเจริญ (ถอยหลัง) มากขึ้น

ปรวย salty head

จะเอ็นจีโอ นักวิชาการ องคมนตรี ฯลฯ
หรือแม้กระทั่งให้เป็นเมียพระมหากษัตริย์ด้วยเอ้า
มีสิทธิอะไรมาล้มรัฐบาล
ในเมื่อประชาชนเขาเลือกตั้งกันมาแล้ว

ที่พูดนี่หมายถึงว่าถ้ายังปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะ

เอ็นจีโอ(ที่ไม่โง่)

ข่าววงในแจ้งว่า พวกพันธมิตรต่อต้านประชาธิปไตยโกรธอาจารย์ประภาสจนหนวดกระดิก โดยเฉพาะสายที่เคยอยู่เอ็นจีโอ เพราะเสียหน้าที่โดนวิจารณ์แคะคุ้ยอบ่างถึงกึ๋น ด้วยประการฉะนี้ จึงไปขุดบรรจงมาแถลงแก้หน้าให้ เป็นการหักดิบเอ็นจีโอของแท้ ส่วนบรรจงนั่งรอส้มหล่นอีกครั้ง หลังจากหน้าแตกยับที่ไม่ได้เป็น สว.เพราะตกรอบการสรรหา ทั้งๆที่รับใช้แบบสุดจิตสุดใจมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร เอ็นจีโอใต้คนอื่นๆต่างระอากับวัฒนธรรมฉกฉวยโอกาสเอาชื่อองค์กรไปใช้ แต่เขามีงานอื่นที่สำคัญกว่าต้องทำ ปัญหาประชาชนสำคัญกว่ามานั่งทะเลาะกับพวกฉวยโอกาสนี้

Darksingha

"เอ็นจีโอใต้" ขอร้องอย่าอ้างความเป็นใต้ทีเถอะ รวมทั้งผู้วิจารย์ การเหมารวมแบบนี้มันอันตรายครับ

เท่าที่รู้จักคนใต้ออกมาต้านตอนรัฐประหาร ไม่เอา ปชป ก็เยอะครับ ดังนั้นเลิกพูดอะไรแบบเหมารวมที ภูมิภาคนิยมก็ไม่ต่างจากชาตินิยมแบบบ้าคลั้งรังแต่จะเป็นการทำร้ายประชาชนตัวเล็กๆเท่านั้น

ยืนยันไม่ใช้ใต้ทั้งหมดครับ คนใต้ที่ผมรู้จักเขา 2 ไม่เอาก็เยอะ ดังนั้นเราจะเห็นถึงความหลากหลายของมัน การเหมารวมมันไม่ยุติธรรมกับความต่างที่ไม่ได้ถูกเหมา

คุณบรรจง คุณน่าจะรู้ดี อย่ามองปัญหาแบบตัดตอน เหตุผลที่คุณอ้าง มันไม่ใช่แค่ทักษิณหรือระบอบทักษิณ แต่มันคือชนชั้นนำทั้งหมด รวมทั้งประชาธิปปัตย์พันธมิตร และ... อย่ามองปัญหาแบบแยกส่วน และอย่ายกอะไรมาอ้างแบบเหมารวม [emo2.gif]

suphap phusanawan

สง่างามมาก สำหรับ คุณบรรจง,คุณหมี,น้าโย และคนอื่นๆ ที่กำลังจะขึ้นเวที อีกหลายท่านไม่เหมือนกับ ngo สายสองสลึง 50 - 50 เช่นพวกในทีมงาน Thaingo.org โดยเฉพาะ นักเขียนบทบรรณาธิการ ซึ่ง ใคร ๆ ก็เห็นกันว่า ไปรวมตัวร่วมไล่ อยู่ที่ท้องสนามหลวงด้วย ในวันที่มีการชุมนุมใหญ่ไล่ทักษิณ พอทักษิณ ถูกรัฐประหาร กลับมาเขียนต่อว่า ปัญญาชนไทย โดยหาว่า พันธมิตรประชาชน สร้างเงื่อนใข การรัฐประหาร แล้วอยู่ๆ ngo สายกลาง ก็ไปเข้าร่วมกับรํฐบาล ที่เอ็นจีโอเห็นร่วมกันว่า เป็นเผด็จการ ซึ่ง ใครที่ปัญญาไม่อ่อนนัก ก็เห็นอย่างนั้นได้เช่นกัน การออกมาติติง หรือการออกมาผูกริ้บบิ้นขาว อย่างไม่เป็นกลางจริง ถือเป็นการรับใช้ ทุนนิยมสามานย์ ดั่งเช่น นักวิชาการ และ ngo ที่เคยเป็นทั้ง ปรึกษารัฐบาลและ เป็นที่ปรึกษาสมัชชาคนจน ในเวลาเดียวกัน เนท่านใดที่ไม่มีความชัดเจน ให้ถือว่าเป็น ngo สายสองสลึง ใครที่ไม่เป็น ngo สายสองสลึงก็ให้รีบออกมาร่วมกัน ขับไล่ระบอบ ทุนนิยมสามานย์ ร่วมกันโดยเร็วเถิด ช้าไม่ได้เด็ดขาด เพราะการชุมนุมครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิวัติย่อยๆ ของประชาชน

suphap phusanawan

เรียกร้องให้แยกประเด็น การแก้ใขรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องคงต้องแก้กันในโอกาศหน้า กับการโค่นระบอบ ทุนนิยมสามานย์ ว่าสมควรจะเลือกทำอะไรก่อน ตรึกตรองเอาเอง อนึ่ง การนำประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในชุมชนที่ท่านทำงานอยู่ มานำเสนอในเวทีสาธารณะ นี่เป็นโอกาศที่ดีมากๆ สังคมไทย จะได้ช่วยกันขจัดปัดเป่าปัญหาร่วมกัน อย่างไปกังวล หรือเกรงใจกับ พวก ngo รุ่นใหญ่ในถังส้วม ที่เห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้ว

จิตประไพ โสภาวันดี

"คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช ใต้) ในฐานะองค์กรพัฒนาที่ทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในทุกสาขาอาชีพในภาคใต้ ได้ประชุมร่วมกันและวิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากขืนปล่อยให้พรรคพลังประชาชนอันเป็นพรรคการเมืองที่แปลงร่างมาจากพรรคไทยรักไทยในอดีต และใช้ระบอบทักษิณหรือทุนนิยมสามานย์ปกครองประเทศต่อไปแล้ว ความเลวร้ายความอดอยากยากจนของคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการดูแลปกป้องแล้ว เป็นไปได้สูงที่จะทำให้ประเทศชาติของเราล่มจม ผู้คนจะถูกกระทำย่ำยี สังคมจะเสื่อมโทรมในทุกมิติ ความเป็นชาติไทย สังคมไทยจะสูญสิ้น "

-----------------------------------------------
เรียนคุณ บรรจง นะแส

1) คุณเชื่อในระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบ อำมาตยาธิปไตย กันแน่

2) คุณเคารพเสียงส่วนใหญ่ ของประชาชน หรือ เสียงส่วนน้อยของพันธมิตร ฯ

3) คุณเชื่อมั่นในระบอบ "การลากตั้ง"ของเผด็จการ มากกว่า "การเลือกตั้ง" ของประชาชน ใช่ใหม(อันนี้สรุปจาก การลงสมัคร ส.ว.แบบสรรหา)

ใจ อึ๊งภากรณ์

ดูวิดีโอใหม่เรื่องตากใบ
http://www.youtube.com/watch?v=seSIT8nfPg0
ดูวิดีโอเรื่องพันธมิตร
http://www.youtube.com/watch?v=BTqw_rGBkzo
ทำโดย “นักวิชาการบางคน” ดูว่าพูดลอยๆ แค่ไหน

ขอให้คุณบรรจงช่วยชี้แจงด้วย
ว่ามี ngos องค์กรไหนบ้างที่มีมติเห็นชอบกับการตัดสินใจของคุณ

อย่าไปเหมาเอาทั้งหมด

รู้อยู่ว่าเป็นขาใหญ๋อยู่ภาคใต้ แต่ไม่ควรทำอย่างนี้ มันเสียหาย มันเสียน้ำใจกัน

หลานลุงเชื้อ

๑.ถ้าไม่มีระบอบทักษิณดังที่ กป.ใต้กล่าว จะไม่มีโครงการต่าง ๆใช่ไหมครับ คนสามจังหวัดจะไม่ออกมาสร้างความรุนแรงเหรอครับ หรือว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนมาแผนพัฒนาภาคใต้ก็ยังเป็นไปเหมือนเดิมเพราะจริง ๆแล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องถูกจูงจมูกโดยนายทุนทั้งสิ้น หรือเป็นข้อกล่าวอ้างส่งเดชที่จะหาเหตุผลเข้าร่วมพันธมิตร
๒.เป็นการประกาศเข้าร่วมแต่ปาก หรือว่าจะพาคนขึ้นไปตายด้วย มีมวลชนจริง ๆหรือว่าขาลอย พ่น้องที่ลานหอยเสียบเหลือสักร้อยนึงหรือเปล่า พี่น้องเครือข่ายเกษตร เหลือสักร้อยคนไหม
๓.ผมว่าพวกคุณเสียคิดแล้ว

กรนา

คห.20 โง่เป็นควาย

เด็กดี

อึดอัดมานานครับกับท่าที่NGOแก่ๆที่หากินกับชาวบ้านมาหลายสิบปี...โดยไม่ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างแท้จริงกับชาวบ้าน...ครั้งนี้จะเห็นชัดเจนที่สุดที่NGOส่วนใหญ่ได้ทำลายการเติบโตของชาวบ้านคือเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรฯเพื่อสนุบสนุนให้เกิดการรัฐหาร โดยใช้ข้ออ้างเกี่ยวกับทักษิณ...ทักษิณน่ะหมดไปนานแล้วครับละเมอไรกันอยู่อีกพี่...
ปล.NGOกลุ่มที่สนับสนุนพันธมิตรฯส่วนมากก็จะเป็นพวก...
1.ลงเลือกตั้งสว.ชาวบ้านก็ไม่เลือก
2.อดีตสนช.ที่รับใช้เผด็จการ
3.อดีตสสร.50 นี่ก็รับใช้เผด็จการ
4.สมัครสว.สรรหาแล้วก็ไม่ถูกคัดสรร... อิอิ..จริงป่าวเพ่...

บังวิน

จริงๆเอ็นจีโอกลุ่มนี้ก็เครือข่ายหรือลิ่วล้ออัณฑะมิตรเดิมนั่นแหละครับ ไม่มีอะไรใหม่
พวกนี้ยังเป็นลิ่วล้อประชาธิปัตย์และเปรมอีกด้วย จะทำอะไรก็ตาม อย่าลืมคิดถึงประชาชน ประเทศชาติบ้านเมืองครับ
ที่ทุกวันนี้บ้านเมืองแตกแยก รุนแรง และจะเกิดกลียุคก็เพราะพวกอัณฑะมิตรนี่แหละครับจริงๆแล้วเมื่อปี49ถ้าเราไม่ไล่คนผิด เราไล่ สนธิ จำลอง สุริยะใส พิภพ สมศักดิ์ สมเกียรติ์ แทน ป่านนี้บ้านเมืองคงสุขสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ก้าวหน้าไปไกลแล้วละครับสำหรับเรื่องการประท้วงต้องเลิกสนับสนุนครับ การประท้วงโดยสันติไม่มีในโลกครับมันเป็นแต่เพียงข้ออ้างเท่านั้น ประท้วงมันมีแต่ความรุนแรง ความทะเลาะเบาะแว้ง สุดท้ายก็มักจะเกิดจราจล ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขกันหรอกครับ เราควรหันมาสนับสนุนการพูดจากันด้วยดีโดยใช้เหตุใช้ผลกันจะดีกว่าครับ

คนไทยผู้รักความเป็นธรรม

ขอคารวะในจิตใจที่รักความเป็นธรรมท่าน

ประเทศเราต้องมีคนอย่างท่านNGO ใต้

ตอนนี้เงินทักษิณซื้อตำรวจออกอาละวาดออกหมายจับคุณสุนัย คตส

ทีคุณจักรภพ ตำรวจเงียบ

ประเทศนี้ใครเป็นเจ้าของครับ

จิตประไพ โสภาวันดี

ก็เห็นมีแค่ 2 ชื่อ คือ

1) บรรจง นะแส
2) กิตติภพ สุทธิสว่าง

แล้ว เอกชัย อิสระทะ ไม่ใช่ เอ็นจีโอ ใต้เหรอ หรือว่า ลาออกจาก เอ็นจีโอ เป็น ผปง. พันธมิตร ฯ เต็มตัว แล้ว
ส่วนคนอื่น ๆ ล่ะ เช่น พิศิษฐ์ ฯ จงรักษ์ ฯ วัชระ ฯ พิเชษฐ์ ฯ ภาคภูมิ ฯ ศยามล ฯ ธนู ฯ วิโชติศักดิ์ ฯ สมบูรณ์ ฯ และ อีกหลาย ๆ คน ออกมาประกาศจุดยืนหน่อย ว่าเห็นด้วยกับ คุณบรรจง ฯ หรือไม่อย่างไร

สยาม

"วาระ"และทิศทางการเคลื่อนไหวของพันธมิตรฯชัดเจนว่า ไม่ศรัทธาความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ แต่เชิดชูอภิสิทธิ์ชน ลึกๆแล้วสนับสนุนระบบที่แบ่งชั้นวรรณะ/ระบบเผด็จการของอภิสิทธิ์ชนกลุ่มเล็ก ดูแล้วสวนทางกับทิศทางของ กป.อพช.อย่างสิ้นเชิง ที่ต่อสู้มานานเพื่อสถาปนาการเมืองที่เคารพสติปัญญา,สิทธิเสรีภาพของชาวบ้าน มุ่งที่จะให้คนธรรมดาสามัญมีที่อยู่ที่ยืนในสังคม คุณบรรจง นะแส น่าจะลองไปแลกเปลี่ยนกับคุณสมเกียรติ พ้นภัย ดูว่าชาวบ้านธรรมมดาอึดอัดไหนภายใต้ระบบการเมืองที่พันธมิตรฯศรัทธา... ไม่น่าเชื่อว่า คนที่อ้างว่าทำงานกับชาวบ้านมานานจะมืดบอด จนประกาศเลือกข้างแบบไม่คำนึงถึงกระบวนการสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางการเมืองในระยะยาว นับว่าเป็นการประหาร/ฆ่าตัดตอน "ขบวนการภาคประชาชน" เป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ทำครั้งที่แล้วก่อน ๑๙ ก.ย.๔๙ ... เอวังก็ด้วยประการฉะนี้แล..สาธุ

จิตประไพ โสภาวันดี

ต่ออีกนิด ท้ายแถลงการณ์ ที่ว่า

"คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในทุกรูปแบบ ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะได้รับชัยชนะ "

1) ..ทุกรูปแบบ.. หมายถึง การก่อการจราจลทุกรูปแบบใช่ใหม เพื่อเรียกร้องให้ทหารออกมารัฐประหาร ใช่ใหม
2) ..ได้รับชัยชนะ.. หมายถึง ทำอย่างไรก็ได้ให้ สมัคร ฯ ลาออก หรือให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้ม คือชัยชนะที่ว่า ซึ่งมีอยุ่ทางเดียวเท่านั้นก็คือ การรํฐประหาร นั่นเอง

tong

เห็นด้วยกับ คห.18 แสดงตัวออกมาเลยนี่คือลูกผู้ชายตัวจริงขอเป็นแนวร่วมคับ

เราเอ้ง

ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรได้ นี้แหละคือประชาธิปไตย มิใช่วาใครคิดเห็นไม่ตรงกะเรา ก้อว่าเขาผิด คิดแบบนี้ก้อไม่ต่างจากความคิด ความคิดเผด็จการ

เราว่าถ้าไม่มั ngo ธรรมชาติวิถีชีวิตก้อเรียบร้อยไปแล้ว

Democratism

เราจะไม่ใช้ตำรวจและทหารไปย้าย/รื้อถอนสิ่งต่างของเหล่าผู้ชุมนุมที่กีดขวางการจราจร เพราะเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ผิดหน้าที่ เหล่าตำรวจต้องดูแลความสงบเรียบร้อย จราจรต้องดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจรใช้รถใช้ถนน ส่วนทหารต้องดูแลประเทศ หน้าที่เหล่านี้เป็นของสำนักทำความสะอาด หากมีสิ่งที่สกปรกหรือกีดขวางการจราจรต้องให้ผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้นๆเขาจัดการ เช่นฝนตก พายุ มีต้นไม้กีดขาวงก็ต้องให้เขาจัดการ มีขยะเศษใบไม้ใบหญ้าก็ต้องจัดการ ซึ่งในกรณีนี้อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สำนักงานเขตต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากสำนักงานเขตไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ ต้องถามผู้ว่าราชการกรุงเทพฯแล้วว่ารับผิดชอบไหวไหมเรื่องนี้ 5555 เกณฑ์ไปเลยจะใช้ซักกี่คนเชียว(น่าจะซัก 50 คน)คนทำความสะอาดนั้นปราศจากอาวุธอยู่แล้วมีแต่ไม้กวาดกะที่ตักผง แต่ทางตำรวจต้องคอยดูแลความเรียกร้อยนะอย่าให้ใครเข้ามาทำร้ายเพราะมันผิดกฏหมาย ใครเข้ามาทำร้ายต้องจับติดคุกสถานเดียว อ้อลืมไปสิ่งที่ไม่ได้กีดขวางการจราจรนั้นอย่าไปแตะต้องนะเพราะเป็นการชุมนุนโดยสงบไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นยกเว้นมีคนไปแจ้งความว่าทำให้ไม่สามารถเดินได้โดยปลอดภัยต้องลงไปเดินบนถนน 5555 ถ้าเขตและผู้ว่าไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ต้องถูกกล่าวหาว่าละเว้นแล้วหล่ะงานนี้ ขนาดสนามหลวงไม่กีดขวางอะไรยังต้องขออณุญาติเลยแต่นี่บนถนนนะคร้าบท่านผู้ว่า...............

ตนสุราษฎร์ธานี

แขกตัดหัวพระ NGO ใต้มุดหัวอยู่ที่ไหน
นักการเมือง คนใต้รวยเอารวยเอา NGO ทำอะไรอยู่ หรือมุดใต้กะดอนักการเมืองใต้ขี้ฉ้อ

+

พระเจ้าแผ่นเสด็จถนนราชดำเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำลองลบอกพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปทางอื่นก็ได้ นี้หรือคนบอกว่าจงรักภักดีต่อสถาบัน คนไทยคิดดูว่าจำลองจงรักภักดีจริงหรือ

บูรพา

ดช. เฟียม เอ็งแน่มาก รู้ใจคนใต้จริงๆ ว่าทักษินผิดตั้งแต่เกิดแล้วมีชื่อว่าทักษิณนี่แหละ

aa

เห็นความพยายามของพลังประชาขน พลังทักษิณ แต่จะพยายามแค่ไหนความจริงมันก็คือความจริง ที่จริง ความพยายามบิดเบือนอย่างนี้ ก็ทำมาตลอดสม้ัยรัฐบาลทักษิณ เคยลองถามตัวเองบ้างไหมว่าแล้วทำสำเร็จหรือไม่ ทำไมประชาชนจำนวนมากถึงยังออกมาไล่ทักษิณ
มันผิดที่ตรงไหนหรือ เคยหาคำตอบบ้างไหม โพสข้อความก็ตั้งเยอะแยะ ทำไมถึงโน้มน้าวคนให้เชื่อไม่ได้ ทำไมคนยังออกมา คนส่วนใหญ่ที่ออกมาก็เป็นคนชั้นกลางเสียด้วย

คนหนึ่งเคยเข้าร่วม แต่ตอนนี้กลับตัวแล้ว

NGO มีหลายประเภท มีทั้งที่รักตนเอง รักองค์กร รักความเป็นธรรม รักศักดิ์ศรี แต่ปัจจุบัน NGO ขาดศักดิ์ศรีมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวัน เพราะมันหมายรวมไปถึงการยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจใดอำนาจหนึ่งเพื่อให้ตนเองอยู่รอดให้ได้ในพื้นที่เดิม หรือ สถานะเดิม หรือสถานะที่ดีขึ้นนั้นเอง ซึ่งในผู้นำจำนวนหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรเพื่อล้มล้างประชาธิปไตยก็เป็นประเภทนี้ด้วยเช่นกัน

อย่าเอียงข้าง

คุณ aa ครับ ถ้าเค้าทำไม่ดีจริงเค้าคงไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลหรอกครับ ผมคนหนึ่งหล่ะที่ตอบได้ว่าเค้าทำสำเร็จ การเคารพกฏกติกา เคารพศาลยุติธรรม จะนำมาซึ่งความสงบสุข เว้นเสียแต่บางคนไม่พยายามที่จะเคารพ ในกรณีของทักษิณศาลยุติธรรมยังไม่มีคำพิพากษาออกมาเลยเราจะกล่าวหาว่าเค้าผิดอยู่ร่ำไปได้อย่างไร การที่ศาลยังไม่ตัดสินแต่คุณไปกล่าวหาเขานั่นแหละถือว่าหมิ่นประมาทในความเป็นคนของเขาอย่างที่สนธิเคยต้องคำพิพากษาจากศาลอาญาไปแล้ว (ถ้าอยากอ่านคำพิพากษาหาอ่านได้ตามเวปทั่วไป เข้าใจว่าคนที่เข้ามาในนี้คงมีความสามารถพอที่จะหาอ่านได้ไม่ยาก) นั่นเองพิสูตรได้ว่าในคดีที่ผ่านการตัดสินมาแล้ว (ในกรณีทักษิณ) เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างไม่ต้องสงสัย คำว่าบิดเบือนของคุณนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องชี้วัดเพราะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่คนละมุมไม่ได้มีการพิสูจน์โดยคนกลางมาก่อน ฉะนั้นคำกล่าวต่างๆที่ได้กล่าวหากันจึงไม่เป็นที่สนใจนักในคนหมู่กว้างยกเว้นคนในเมืองศิวิไลแห่งนี้ที่ยกตัวเองว่าเป็นคนชั้นกลางที่มักจะดูถูกคนต่างจังหวัด (ชนบทในมุมมองของคนกรุงเทพส่วนหนึ่ง) ว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง ส่วนที่ว่าประชาชนจำนวนมากออกมาไล่ทักษิณนั้น ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยมากนักเพราะอะไรหรือครับ คนที่มาชุมนุมนั้นแบ่งคราวๆออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. กลุ่มคนที่เป็นกำลังหลักในการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งมีไม่มากนัก 2. กลุ่มคนที่ถูกจัดตั้งเข้ามาร่วมกันชุมนุม ซึ่งกลุ่มนี้มากน้อยแล้วแต่การบริหารจัดการถายในของกลุ่มผู้นำในการชุมนุมเอง 3. กลุ่มประชาชนที่เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วเชื่อถือในข่าวสารที่ได้รับนั้นซึ่งกลุ่มสุดท้ายนี่เองที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้นำการชุมนุม ประเด็นของผู้นำการชุมนุมต้องนำประเด็นที่หมิ่นเหม่ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการกล่าวหามาจุดประเด็นความขัดแย้ง หากจะนับแล้ว ไม่มีประเด็นไหนเลยที่ได้ข้อยุติจากกระบวนการทางศาล ฉะนั้นจึงเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหา ถามว่าทำไมผู้คนในกลุ่มที่ 3 ถึงออกมาร่วมก็เพราะคนกลุ่มนี้อาจจะมี (อาจจะ) ความคิดเห็นส่วนตัวไม่ทางใดทางหนึ่งที่ขัดแย้งกับผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ก่อน หรือ อาจพูดได้ว่าไม่มีความชอบใจในผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วเป็นทุนเดิม

NPG

วัน ๆ พวกมึงไม่ทำอะไรเลยนะ ห่าเอ่ย จะคัดจะค้นก็ค้านลูกเดี๋ยว ไอ้พวกสิทธิมนุยหมาเฮงซวย แม่งก่อตั้งมาเพื่ออะไร เพื่อปากท้องของมึงเองใช่ไหม เวลามีเรื่องมึงมุดหัวหนี แต่เวลามีไอ้พวกนี้ออกมามึงยิ้มหน้าระรื่นออกมาเชียว

ไม่แปลกใจ

การที่ ngo ใต้ / คนใต้ ประกาศว่าจะยืนเคียงข้างพันธมิตรเพื่อล้มทักษิณ ไม่เห็นเป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรเลย ถึงเขาไม่ประกาศ ก็เป็นที่รู้อยู่แล้ว แต่เอาละใครอยากประกาศอะไรก็ประกาศไป ปากใครปากมัน หูใครหูมัน
ตอนนี้สิ่งที่อยากเห็น ไม่ใช่อยากให้สนธิลิ้มกลับมารักทักษิณหรือสมัครเปลี่ยนไปรักจำลอง คนพวกนี้แก่เกินแกงแล้ว ขอจงเกลียดกันต่อไปจนชั่วฟ้าดินสลาย
แต่พวกถือหางแต่ละฝ่ายนี่สิควรกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราจะรักคนของเราอย่างสร้างสรรได้อย่างไร
ไม่ว่าแฟนคลับพันธมิตรหรือแฟนคลับรัฐบาล ขณะที่เชียร์ไปก็ควรคิดไปด้วยว่าผู้นำของเรากำลังพูดวนเวียน เลอะเทอะ ข้างคู บ้าคลั่ง.......หรือเปล่า ถ้ารู้สึกว่ากำลังเข้ารกเข้าพงก็สะกิดเสียหน่อย อย่าส่งเสริมจน จากแค่อยู่คลีนิคจิตเวช แทนที่จะได้รับตัวกลับบ้าน กลับต้องส่งต่อโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาหรือศรีธัญญาไปโน่น
ตอนนี้คิดว่าน่าจะเอาวิกฤติเป็นโอกาสสำหรับทุกฝ่ายจะดีกว่า
พรรคพลังประชาชน ถึงแม้คุณจะโดนสารพัดข้อหา ไม่ว่าอะไรก็ตาม ขอให้นึกเสมอว่าเมื่อประชาชนอยู่ในคูหา เขากาคะแนนมาให้คุณถึงสองร้อยสามสิบกว่าเสียง มันมีความหมายมากกว่าการยืนตะโกนข้างถนนว่าฉันรักคนนั้น ฉันเกลียดคนนี้นะ คุณควรใช้โอกาสนี้ก้มหน้าก้มตาทำงานไป ให้สมกับที่เขาเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ ถ้าทำได้ดี คราวหน้าคุณจะได้คะแนนมากกว่านี้อีก เพราะประชาชนคงสงสาร ไม่อยากให้คุณเผชิญเวรกรรมกับการถูกกดดันจากพรรคอื่นเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ แต่ถ้ามันลากถูต่อไปไม่ไหวจริงๆ ก็คืนอำนาจให้ประชาชนเสีย ให้เขาได้ตัดสินใจใหม่ว่าอยากให้ใครมาทำหน้าที่นี้ต่อไป
พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นพรรคเก่าแก่ที่มีคนดี คนเก่ง(และคนหล่อ)อยู่เป็นจำนวนมาก ควรใช้โอกาสที่พรรคพลังประชาชนกำลังทำงานด้วยความลำบากยากเข็น เพราะเจอทั้งศึกในพรรค ศึกนอกพรรค ศึกในประเทศ และศึกเศรษฐกิจโลก คุณควรแสดงกึ๋นการแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนเห็น เก็ยคะแนนจากเขา โดยพักการตีฝีปากเสียดสีไว้ก่อน เมื่อเขาเห็นพรรคพลังประชาชนทำงานไม่เข้าตา เขาจะได้หันมาเลือกคุณอย่างเป็นกอบเป็นกำมากขึ้น
ฝ่ายพันธมิตร คุณเป็นกลุ่มที่ได้เปรียบมากที่สุด มีคนอยู่ในมือตั้งหลายสี ไม่ว่าจะสีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีขาว สีกลัก....มีทั้งกำลังคนที่จะเป่าปรี๊ดเรียกตัวมาเมื่อไรก้ได้ มีทั้งกำลังเงินที่ใส่ซองมาให้ไม่ขาดสาย โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบจาก คตส ปปช กกต .....หรืออะไรทั้งสิ้น อีกทั้งมีช่องทางการพูดที่ได้รับการคุ้มครองจากศาลเสียอีก ตลอดจนมีผู้ไปช่วยพูดเสริมแรงให้ในวาระโอกาสต่างๆที่สำคัญของประเทศ เขาช่วยคุณกันจนขนาดนี้ ไม่เห็นจำเป็นต้องไปยึดถนนด่าทอผู้คนเลย ทำลายตัวเองเปล่าๆ
อันที่จริงอาหารมัง พอมาคลุกปนกับปลาร้า หูฉลาม โรตี แกงเหลือง กินตอนแรกๆคนอาจจะอยากลอง เพราะเป็นของแปลก แต่พอกินไปๆ ปรากฎว่าปวดท้อง อยากอ้วก คงเป็นเพราะ อาหารคนละประเภท แล้วเอามาปนเปกัน แถมทำไม่สะอาดอีกต่างหาก เลยเกิดเป็นพิษ สรุปแล้วทิ้งขยะดีกว่า หมายังไม่กล้าให้กินเลย สงสารหมา

truth

http://www.prachathai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ID=2927&Key=HilightNews

ประชาไท – พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยภาคใต้ ออกโรงอัดผู้ว่าฯ สตูล – พัทลุงขวางชุมนุมไล่ทักษิณ ขู่ถ้าไม่เลิกพฤติกรรมอิงการเมือง จะขนม็อบ 8 จังหวัดไล่ผู้ว่าฯ ด้วย แฉเตรียมขนเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากปักษ์ใต้เข้ากรุง ชนม็อบพันธมิตรฯ

นายบรรจง นะแส จากเครือข่ายพันธมิตรกู้ชาติ – กู้ประชาธิปไตยสงขลา แถลงว่า ขณะนี้ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีการระดมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกว่า 400 คน มาเตรียมตัวขึ้นไปกดดันผู้ชุมนุมที่ท้องสนามหลวง ในวันที่ 14 มีนาคม 2549 ตนขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยกเลิกการดำเนินการดังกล่าวเสีย เพราะเป็นห่วงว่าจะเกิดความรุนแรง และเกิดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน เพราะเจ้าหน้าที่อุทยานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่ต้องการพ.ต.ท.ทักษิณ

อาจอง

กลับบ้านเก่าไปเถอะครับ
ทางบ้านให้อภัยแล้ว

ck

ngo=โง่แบบฝีดฟาด
อวดฉลาดตามคาดหมาย
อวดก้นพ่นลมหาวดาวกระจาย
เพียงลมตดเดี๋ยวหดหายกับสายลม

พักประชาวิบัติ

ไอ้พักเฮงซวย...ปะชาวิบัติ.....แม่งทำเฮี้ยอะไรก็ไม่เป็น...3 จ. ใต้ พื้นที่ที่มันต้องรับผิดชอบมานานนมแล้ว ก็ไม่เคยเห็นพวกมันไปแก้ไขให้ดีขึ้นได้เลย แถมยังหนักข้อขึ้นกว่าเดิมอีก....แม่ง....ไอ้พวกเฮี้ยนี่ยิ่งอยู่ยิ่งรวย..ที่ไร่ที่นาพวกมันได้มาอย่างไร มีทีเป็นพันๆไร่ คนจนก็จนต่อไป...เห่าก็เก่ง....ทุด....ไอ้ฉายาใบมีดโกนอาบน้ำผึ้งดีแต่เห่า...ดีใส่ตัว....ชั่วให้คนอื่น...ไอ้พวกคนกรุงเทพฯที่ยกหางตัวเองว่าฉลาดกว่าคนรากหญ้า...ที่แท้ก็ไอ้พวกโง่แล้วอยากอวดฉลาด...ถ้าพวกมันมีผลงานเป็นรูปธรรมคงไม่หลุดจากอำนาจง่ายขนาดนี้หรอก....เผลอๆต่อไปนี้คงจะได้เป็นฝ่ายแค้นไปตลอดชาติ

คนกรุง

ชื่อก็บอกแล้วว่า ngo แปลเป็นไทยก้คือไอ้โง่ แล้วยังมาอ้างชื่อ ngo ภาคใต้ ...แต่ก็คงไม่แปลกที่ ngo ภาคใต้จะไล่ทักษิณ ถ้าเชียร์ซิแปลก ก้แนวคิดมันคนละขั้วสุดลิ่มซะขนาดนั้น มันคงเป็นเรื่องภาวะจิตใจที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นคิดผิดกับตน ก็ต้องปล่อยไปตามใจพี่น้องละครับ.
ทักษิณ ทำงานมาอย่างไรฟื้นฟูประเทสพัฒนาเทียบเท่าหรือล้ำหน้าเพื่อนบ้านเขา พืชเศรษฐกิจภาคใต้จะราคาดีขนาดใหน ก็ยังไม่เห็นความดี คนเหล่านี้จิตใจคับแคบ นี่หรือที่เรียกว่ารักประชาธิปไตย พอพวกตนไม่สมหวัง ก็ออกมาม๊อบข้างถนน
มีเกียรติน่ายกย่องซะเหลือเกิน

โง่=NGO

ไปดูแลทางใต้ของตนเองให้ดีวะก่อน เขาถูกฆ่าตายรายวัน ไม่เห็นไปช่วยเขาเลย จะมาไล่นายกทักษิณ โง่จริงๆ นายกทักษิณเขาไม่ได้ลงเลือกตั้งนะครับ มั่วไม่มี หาเงินตลอด ขายชาติ=NGO=พันธมิตรอันธพาลสะพานมัฆวาน

aa

คห 57
ถ้าตามที่คุณคิด อย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่ชอบพรรคพลังประชาชนและทักษิณจำนวนมากเลย ถ้าดูจากการมาชุมนุมก็ไม่ต่ำกว่าแสนคนในการชุมนุมที่มีคนมามาก ถ้าดูจากการรับรัฐธรรมนูญ 50 หรือกรณีคนที่โนโวตเมื่อตอนเลือกตั้งเมษาฯ ปี 49 ก็เกินสิบล้านคนขึ้นไป ประชาชนจะไม่ชอบพรรคพลังประชาชนและทักษิณเป็นทุนเดิมมาก่อนมากขนาดนี้เชียวหรือ โดยที่ไม่ได้ดูจากผลงานการบริหารบ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมา สมมติฐานของคุณมันจะเหลือเชื่อไปหน่อยอย่าเอียงข้างให้มากนัก อะไรกันคนจะเกลียดตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาบริหารประเทศมากมายขนาดนั้น และคนที่ไม่ชอบฯ เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนชั้นกลางในเมือง ไม่ได้บอกว่าเขาฉลาดกว่าคนในชนบทหรอก แต่โดยเฉลี่ยเขาเหล่านี้มีระดับการศึกษา โอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสาร และฐานะทางเศรษฐกิจ สูงกว่าคนในชนบท ทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ชอบพรรคพลังประชาชนที่เป็นนอมินีพรรคไทยรักไทยและคุณทักษิณ

พวกคุณก็อุตส่าห์พยายามโพสในเวปไซต์โน้น เวปไซต์นี้ จำนวนโพสก็มาก ทำไมถึงโน้มน้าวให้คนเหล่านี้ให้เชื่อไม่ได้สักที ถึงบอกไงว่าความจริงมันก็คือความจริง ถ้าเหตุผลหลักการถูกต้องคนเขาก็เชื่อ ถ้าบิดเบือนมันก็หลอกคนไปได้แค่พักเดียว พอเขาได้ข้อมูลสองด้านเขาก็ตัดสินใจเองได้ ตราบใดที่มีคนไม่ชอบมากขนาดนี้ จะปกครองบ้านเมืองมันก็ต้องลำบากอยู่แล้ว จะมาอ้างเสียงส่วนใหญ่ โดยไม่มีเหตุผลในสังคมข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ มันก็จะมีคนออกมาประท้วงอย่างพันธมิตรนี่แหละ

นท

บ้ามากที่มาใช้ชื่อแบบนี้ ถ้านี่เป็นการแอบอ้างจริงก็หมายถึงพัฒมิตรใช้วิชามารหนักข้อขึ้นทุกวัน

จนไม่เหลือด้านดีให้เห็นอีกแล้ว

เป็นโจรในเสื้อพระเอก ที่กู่ไม่กลับอีกแล้ว

คนไทยคนที่2

อ่านสิ่งที่ไอ้พวก ค วา ย ไบซันจากลุ่มทะเลสาปสงขลา ที่อ้างตัวเป็นเอ็นจึโอเน่าภาคใต้ แล้วต้องบอกว่า พวกมันนี่สมควรเป็นไม่แค่ ค วา ย แต่ทว่ายังเป็น ลาดื้ออีกด้วย
เอ็นจีโอเน่าที่นำฝูงกระบือโดย
ค วา ย ไบซันบรรจง พวกนี้มันยังคงตกอยู่ในวังวนที่เน่าๆและวังวนที่เดิมๆ เรื่องระบอบทักษิณ ทั้งๆที่เขาไปไกลกันแล้ว
แต่ไอ้พวกกระบือ พวกนี้ ก็ยังคงมาซ้ำชั้นเป็นแผ่นเสียงตกร่อง อยู่เหมือนเดิม
ผู้คนหรือประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
เขากำลังพูดถึงขั้นความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ โดยที่ทักษิณ เขาก็ประกาศล้างมือไปตั้งนานแล้ว แต่ไอ้กระบือจากลุ่มทะเลสาปสงขลา ก้ยังเน่าแบบเดิมๆ เหมือนพวก ค วา ย แห่งพรรคประชาวิบัติ อ้อไม่สิ มันพวกเดียวกัน แต่เล่นแยกกันตี
เลิกทรราชเลิกเห็นแก่ตัวมันได้แล้ว
แค่ เขาจะสร้างท่อแกสเพื่อนำแกสจากท้องทะเลที่เป้นของไทย ไอ้พวก ควา ย
หน้าด้านเอ็นจีโอเน่า บรรจงมันยังออกไปคัดค้าน ทั้งๆที่เขาจะเอาแกสมาใช้ผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ไอ้อย่างนี้มันก็เลวรายำสุนัขไม่รับประทานใช่ไหม พี่น้อง

ตูดหมึก

พวกไม่มีระบอบ พวกม๊อบเติมเงิน พวกเอ็นจีโอเติมเงิน เติมเงินกันทั่วหน้า เกิดเป็นสิทธิขึ้นมา แล้วก่อความปั่นป่วนให้ประเทศชาติ พวกนี้ไม่รู้หน้าที่ ทำลายประชาธิปไตย ทำลายชาติของตนเอง ไม่ทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน พวกหนักแผ่รดิน พวกนี้ไม่ยอมให้ตรวจสอบฐานะการเงินของกลุ่ม เมื่อจะเคลื่นไหวอะไรก็ใช้วิธีการของโจรโจร พวกคนเก่งที่ไร้ค่า

โนเนม

สินค้าหลักของภาคใต้ที่สำคัญ คือยางพารา มันถูกกดขี่กดราคามานานแสนนาน ชาวภาคใต้ลำบากมานาน ก็ได้ระบบทักษิณนี่แหละ ปลดปล่อยการกดราคา จนราคาวันนี้ ไทยกำหนดเอง ไม่ใช่สิงค์โปร์ ไอ้เท่งทั้งหลายน่าจะยังจำได้

หัวแดง

เอาสีเหลือง เอาสีฟ้ามาหากิน เอาระบบทักษิณมาหากิน ใครก็ตาม รัฐบาลใดก็ตามที่ไม่ใช่กูบริหารประเทศ กูต้องบอกว่ามันเป็นระบบทักษิณไม่เอา คือเอาชื่อทักษิณมาอ้างเพื่อสร้างความปั่นป่วนในประเทศชาติ กูจะกู้ชาติ คนถ่อยคนอัปปรีย์ทำได้แค่นี้ ไม่สนใจชาวประมงภาคใต้ที่กำลังอด เพราะราคาน้ำมันแพง ชาวบ้านสวนยางก็ต้องจ่ายค่าคุ้มครอง ยาบ้าก็เต็มภาคใต้ ไอ้พวกไม่มีระบบ อยู่กินกันอย่างสบาย เงินหมดเติมเงินที่ไหนก็ได้

เสียดาย แทน คนใต้

น่าสงสารเอ็นใต้นะ เพราะตอนนี้ระบอบทักคือ ตัวแทนของประชาชนไทยทั้งประเทศ ถ้าเอ็นใต้ทนไม่ได้ก็คงช่วยม่ายล่าย บ่อนไปก็เท่านั้น เดี๋ยวก็หมดทุนเอง แปลกที่เอ็นใต้ ควรประท้วงโจรใต้ แต่กลับไปยุ่งเรื่องรัฐบาล แถมหาว่าระบอบทักทำให้เกิดโจรใต้ แกล้งโง่ขนาดนี้ ก็ไม่รู้จะช่วยคนใต้จริง ๆ ยังไงแล้ว

หนึ่งความเห็น

คำหนึ่งก็อ้างว่าหมิ่นกษัตริย์ อีกคำก็อ้างระบอบทักษิณทำลายชาติ อีกคำก็อ้างว่าโกงชาติ อีกคำอ้างก็ว่า ไพร่อุปถัมภ์ อยากถามว่า เราไม่เชื่อศาลยุติธรรมแล้วหรือครับ จึงไม่ยอมให้ศาลเป็นผู้ตัดสินตามหลักฐาน ทำไมถึงคิดว่า ตนเองเก่งกว่า ฉลาดกว่า คิดดีกว่า จงรักภักดีมากกว่า รักชาติมากกว่า คนอื่นโง่กว่า การศึกษาสูงกว่า ชาติตระกูลดีกว่า มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยมากกว่า ถ้าคนไทยไม่ยอมรักกัน คำว่า สิ้นชาติคงใกล้เข้ามาแล้ว

คนยะลา

กูคนหนึ่งที่เกิดริมชายฝั่งทะเลสาปสงขลา อาศัยกุ้งปูปลา หล่อเลี้ยงชีวิตมาจนป่านนี้ กูไม่เคยเห็นความเลวระยำขอมนุษย์กลุ่มใดที่เหมือนคนที่สนันสนุนให้มีการกั้นทะเล ห้ามเรือแล่นผ่าน ทรัพยากรธรรมชาติใต้ผืนน้ำตั้งแต่ ปากบางนางเรียม ทะเลน้อย เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะหา ปากพยูน ปากรอ มาจรถึงอ่าวปา่ขาด เกาะยอ ทิ้งหม้อ เมื่อก่อน บรรพบุรุษของกูแล่นเรือด่วน (ถ้าใครที่เกิดอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนปี 2510 จะเข้าใจ) บรรทุกสินค้า ข้าวสาร อาหารทุกอย่างจากระโนดมา สงขลา โดยใช้ทะเลสาปเป็นถนนของเรือ แต่เมื่อมีสัตว์นรกหลุ่มหนึ่ง สร้างสะพานกั้นโดยไม่เปิดให้เรือใหญ่แล่นผ่าน หลังจากนั้นพวกมันก็จับจองทะเลสาบ รอย ๆ เกาะยอ ไปจนถึงคลองปากรอ เขตอำเภอปากพะยูน ทำโพงพาง เลี้ยงปลาในกระชัง เป็นเหตุให้ทะเลสาปต้นขึ้นทุกวัน เพราะเครื่องเมือเหล่านี้จะดักขวางทำน้ำไหล อาจจะมีคนแย้งว่า เป็นไปไม่ได้ ลองขึ้นไปยืนบนเกาะยอแล้วใช้กล้องส่องทางไกลมองให้รอบ ๆ แทบจะไม่เห็นพ้นน้ำ คุณจะเห็นแต่ไม้ไผ่ที่ปักเป็นแนวกั้นคล้าย ๆ โป๊ะในภาคกลาง ทำไมพวก NGO(โง่) ทั้งหลายไม่เรียกร้อยให้คนกลุ่มนี้หยุดการครอบครองพื้นที่ทะเลปล่อยให้เป็นแบบเดิม เรือแล่นได้ ชาวประมงแบบพ่อกูที่ใช้เรือหางยาวเล็ ก ๆ สามารถไปวางกัด(ข่าย) เพื่อหาปลา หรืออาจะได้ปลา กระบอก 2 น้ำ ปลาโคบ ปลากะพง หรือกุ้งขาว กุ้งหางแดงบ้าง ถ้าพวกมึงคิดถึงประชาชนจริง ป่านนี้ทะเลสาปสงขลาคงไม่สกปรกเท่าจิตใจของนายบรรจง นะแส หัวหน้า (สำหรับนายบรรจง นะแส กำพืดไต่เต้าจากไหน อาสัยคราบนักวิชาการ มอ. สร้างค่าให้ตัวเอง
ขอความพินาศย่อยยับให้คนกลุ่มนี้เถิด

คนไทยคนที่2

ดีมากคห74 ที่ได้นำความจริง มาบอกกับผู้คนในบ้านเมือง

NGV

....กระบือเอ๋ย
...ทักสงทักสินอารายยย...ไล่ไปตั้งนานแล้ววว..
.....

....ยังมางมโข่งหลอกควายอยู่ได้..

...เบื่อควายจริงๆ

อุหมาด

ที่นั่งแถลงพอว่างๆม่านก็นั่งจั่วดัมมี่
นี่แหละเอ็นจีโอขาลอยของแท้

bb

66 ท่าน aa = โง่จริงหรือไม่ก็แกล้งโง่

อย่าเอียงข้าง

คุณ aa ครับ ยอมรับความจริงเถอะครับผมจะสอนเลขประถมมให้นะถนนราชดำเนินนอกมีทั้งหมดหกเลน เลนมาตรฐานกว้าง 3 เมตร ดังนั้น ถนนกว้าง 18 เมตร ดังนั้นถ้าให้คนนั่งเต็มความกว้างให้พื้นที่คนละ 50 เซนติเมตร จะได้คนนั่งตามความกว้างทั้งหมด 36 คน ความยาวของถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่สพานมัฆวาณไปจนถึงหน้ากองทัพบกยาวประมาณ 200 เมตร ให้พื้นที่สำหรับคนนั่งเท่ากันคือ 50 เซนติเมตร นั่นก็คือสามารถนั่งได้ทั่งหมด 400 แถว ดังนั้น คนที่ไปจะสามารถนั่งได้ทั้งหมดอย่างมากคือ 400 x 36 เท่ากับ 14400 คนครับ แต่ทุกวันนี้แม้กระทั่งวันเสาร์และอาทิตย์ที่บอกว่านัดชุมนุนใหญ่จำนวนคนที่ไปยังไม่เต็มพื้นที่เลยครับ อย่างมากก็เลยเขตขององค์การสหประชาชาติไปไม่เท่าไหร่ ส่วนถนนคู่ขนานทั้งสองข้างสมุมติว่าเต็มที่แบบอัดกันเลยนะครับ ผมคูณสองให้เลยหล่ะ 28800 คนครับ นี่คือการคิดแบบง่ายๆนะครับ เอาเป็นว่าถ้าได้ถึงแค่นี้ผมไหว้เลยเพราะผมยังไม่เคยเห็นตั้งแต่มาอยู่ที่มัฆวาณผมอยู่ที่นี่มาโดยตลอด ผมอายครับ อายคนอื่นเค้าที่คุณไปเที่ยวโอ้อวดในกระทู้อื่นๆว่าคนเป็นแสน 555 ผมว่าแสนสาหัสไม่ว่า เอาเป็นว่าผมสอนเลขคุณเท่ารี้หน่อยละกันนะครับ คราวหน้าจะออกความเห็นอะไรของให้มองความเป็นจริงด้วยนะครับ อย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก หลักเขามีไว้ให้ยึดไม่ใช่เจอหลักแล้วบอกว่าเกะกะถอนหลักออกไป สุดท้ายเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะไม่มีหลักให้เกาะเอาเสียเลย

triarrows

โอ้ย !!! จะกลุ่มไหน ก้อนไหนก็พากันเข้ามาเถอะ เดือดร้อนไม่มีอยู่มีกิน ก็พากันมา ที่เมืองมัฆวาน มีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ดี มาเหอะ พวกที่อดอยากทางใต้ รีบๆเข้ามา อย่ามาเป็นร้อย มาซักหมื่นก็ได้ ที่กินมี ที่นอนมี ส้วม กทม. ก็จัดให้ ไม่ต้องขออนูญาติด้วย ฮ่า ๆๆ พวกเดียวกั๊น มาเหอะ สะบายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ.

ๆๆ

หัวหน้าใหญ่ของกลุ่มคน NGOs
คือ.. นายอานันต์ ปัญยาฉุน
มีเเครือข่ายทั่วประเทศไทย
พนร้อมจะเป็รนประฑธานาธิบดี
ในทุกโอกาสวิกฤตประเทศไทย

อย่าเอียงข้าง

คุณ aa ผมว่าคุณลองอ่านความเห็นของผมดีๆ คนที่ไม่ชอบทักษิณนั้นจะให้ผมบอกด้วยไหมว่าเขาเลือกใคร ก็กระจายอยู่ตามพรรคต่างๆเหมือนกับที่คุณเลือกไงครับ สิ่งหนึ่งที่คุณแสดงออกมาแล้วทำให้หลายๆคนรับไม่ได้คือแสดงออกถึงถูมิปัญญาดังที่พัธมิตรแสดงออกมาคือใครไม่เห็นด้วยกับฉันต้องเป็นพวกทักษิณไปซะหมด ถ้าหากคุณยังคิดได้อยู่แบบนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยกับคุณเพราะคุณไม่สามารถที่จะแยกแยะสิ่งที่สมมุติและสิ่งที่เป็นจริงได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหากเพียงแต่ไม่ตรงกับใจคุณ สิ่งที่คุณบอกว่าจะเอาเสียงส่วนใหญ่มาอ้างโดยไร้เหตุผลนั้นคงเป็นไปไม่ได้ สิ่งนี้บ่งบอกถึงความคิดของคุณได้อย่างแน่ชัดคือคุณเป็นคนที่ต่อต้านสังคมเพราะสังคมส่วนใหญ่จะยอมรับกับความเห็นที่ได้รับการยอมรับหรือกล่าวคือเสียงส่วนใหญ่นั่นเอง ไม่ว่าที่ไหนสังคมใดย่อมจะมีกติกา กฏเกณฑ์ แม้กระทั่งการให้ออกเสียงทำประชามติรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูณฝ่ายรับมีเสียงที่มากกว่าแม้ฝ่ายที่ไม่รับก็มีมากแต่ก็หามีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ยอมรับกติกา กฏเกณฑ์ เหมือนอย่างคุณ จึงพยายามกล่าวอ้างต่างๆนานา โดยไม่แยแสกับกฏและกติกาต่างๆที่สังคมยอมรับ แม้กระทั่งคุณพยายามจะบอกว่าสิ่งที่หลายๆคนพยายามจะบอกกลับโน้มน้าวคนให้เชื่อไม่ได้ซักที นี่แหละที่อันตรายยิ่งกว่าเพราะคุณเชื่อโดยสนิทใจว่าการที่ใครสามารถจะโน้มน้าวผู้อื่นและให้ผู้อื่นเห็นตามนั้นเป็นการประสพความสำเร็จใช่ผมไม่เถียงว่าคนที่พูดแล้วคนอื่นคล้อยตามนั้นเป็นสิ่งวิเศษแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าคือการที่พูดแล้วคนไม่เชื่อคุณจะเชื่อสนิทใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งโกหก สุดท้ายสิ่งที่ผมจะเตือนสติของคุณก็คือ คนที่พูดโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วยกับคุณอาจจะไม่ใช่คนของใคร กลุ่มใด คณะใด แต่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงในสังคมเมืองไทย พวกเขาเหล่านั้นมีสติครบถ้วนสมบูรณ์ อย่าดูถูกดูแคลนหรือตัดสินเขาว่าเป็นศัตรูกับคุณเลย

v

แบ่งพวกรบกันให้ตายกันไปข้างดีกว่า พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่อง ใครอยากเป็นใหญ่ก็ใช้ปืนใช้กำลัง ฆ่ากันอย่างใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไง

กว่าจะรู้ตัวว่าโง่ ก็ตายกันไปค่อนประเทศ

เพราะหลงฟังไอ้พวกยุยง เพื่่อผลประโยชน์ตัวเอง

เพื่อให้พรรคการเมืองภาคใต้ได้เป็นรัฐบาลไง

ไอ้พวกแบ่งแยกแผ่นดิน

lสาย สีมา

สรุปว่า เวปนี้ เป็นชุมชนคนป่วยจริงๆ ผมมองเหมือนพวกใต้ดิน ในหนังอะไรสักเรื่อง
ในชีวิตจริงเขาเป็นคนอ่อนแอ น่าสงสารจริงๆ
คอส.๓

ช.ชนชั้น

พวกอับปรีย์จัญไรทั้งหลาย มันไม่มีสมองต่อสู้ทางระบบการเลือกตั้งพวกมันก็เอา
คำว่าระบอบทักษิณมาหากิน เหมือนไอ้หัวชวนที่ชอบพูดว่าระบอบทักษิณทำลายประเทศนี้ พวกมันมีสันดานสกปรกแบบสายพันธุกรรมและภาคนิยมตกขอบ แฝงผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกัน แต่บังเอิญมันสมองสู้กันไม่ได้ จึงต้องใช้การกล่าวหาอยู่รำไป ทั้งพรรคแงสาบพิมพ์เดียวกัน มันถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดี แต่ขอโทษทีนะวันนี้ชาวบ้านเขาทันเกมตื้นๆหมดแล้ว ต่อให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ก็ไม่มีทางชนะพปช.ได้หรอก นี่เป็นเหตุผลเดียวที่พวกอับปรีย์จัญไรทั้งหลายมันจึงต้องสุมหัวกันล้มนายกสมัครให้ได้ พวกมันจะทำทุกวิถีทาง
หากทหารเลวทนไม่ไหวก็ล้มกระดานแต่คิดดูให้ดีนะว่าประชาชนเขาจะยอมหรือเปล่า วันนี้มันแบ่งข้างกันชัดเจนแล้วและทำท่าว่าพวกอับปรีย์จัญไรจะพ่ายแพ้ต่อกระแสสังคมโดยเฉพาะคนในกรุงเทพฯเขาจะออกมาจัดการกับพวกมัน.. คอยดู เห็นที่ ม.รังสิตก็มีการจัดเสวนารวมกลุ่มพวกอับปรีย์จัญไรเหมือนกัน มันรับลูกกันแต่ประชาชนเขาก็รู้ว่ามันเป็นมหาลัยของใคร
เครดิตก็ใกล้เคียงกับมหาลัยนกเขานั่นแหละ นี่ถ้าเป็นประเทศจีนเขาเอาไปลงหลุมกันหมดโคตรแล้ว..ฮิฮิ

กึ๋ย

ผมคิดว่าปัญหาหรือชะตากรรมของสังคมที่อ้างถึงในหลายๆข้อในแถลงการณ์ที่กล่าวถึง ถึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณ หรือพรรคไทยรักไทย มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้

แต่ที่แน่นอนและสำคัญผมไม่เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ด้วย การรัฐประหาร หรือ รัฐบาลแห่งชาติ

บุญระยอง

NGO ผมไม่ชอบ เพราะเป็นกลุ่มขัดความเจริญที่นอกประเทศเขาให้ตังมาเพื่ออย่าให้ไทยเจริญขึ้น คนใต้ดี ๆ ก็มีมาก แต่ถ้าอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็รักกันเหมือนภาคอื่น ๆแหล่ะ ผมอยู่ระยองคนใต้ที่ไม่เอา NGO และ ปชป.ก็มีมากน่ะ ไม่ได้เข้าข้าง แต่ที่ออกสื่อได้มีมากกว่าเท่านั้นเอง อย่าลืมสื่อเดี๋ยวนี้เป็นกลางมีน้อย เราต้องเชื่อตัวเองแล้วมาพิจารณาน่าจะดีที่สุด อิงถึงกลุ่มพันธมิตร ผมว่าน่าจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมาก ๆ ดูอย่างสนธิ ลิ้มทองกุลซิ ปลุกระดมคนเพื่อล้มเพื่อนทักษิณ ที่ไม่ให้ผลประโยชน์กลุ่มตนเอง โดยอ้างทุกเรื่องแม้กระทั่งสถาบันสูง มันก็ทำ บางทีผมก็งงนะว่าคนที่ไปร่วมเห็นดีเห็นงามกับสนธิ ลิ้ม นอกจากอีก 4 ผู้นำ โดยเฉพาะไอ้เหี้...lสุริยะศัยทำไม่คิดกันไม่เป็น เขาว่าอย่างไรก็เชื่อไปหมด เหมือนอะไรที่ไม่มีสมอง งง คนที่สะพานมัฆวานจังเลย[emo12.gif]

surin boy

พวกนี้เป็นพวกภาคนิยมอย่างสูง
และสาวกพรรคประชาธิปัตย์ที่แท้จริง
ทำไมโง่จังน่ะ ภาคใต้ สิบชาติก็พรรคประชาธิปัตย์ พวกหมดความคิด

NGDOs.สตูล

ไม่เห็นด้วยกับจรรจงและพวก

อ้าง NGO.ทั้งหมดของภาพใต้

ยังมีภาพประชาสังคมอีกกลุ่มหนึ่ง

ในภาคใต้

ที่ไม่เห็นด้วยกับม็อบราชดำเนิน

และรัฐบาลนอมินี่

ไม่เห็นด้วยกับการค้านแหลกของ NGOs.ด้วยกัน

ค้านแบบไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่ว

อะไรเกิดประโยชน์อะไรทำลาย

มองการพัฒนาแค่เพียงมิติเดียว

วิสัยทัศน์สั้น

พวกลูกๆ ป.ไม่ถึงห้าเส้า

ฟฟฟ

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปัตย์

SUPAPP

THE FACT IS THUGSIN WANT TO BE RICHER AND BECOME MAFIA STYLE
THE GOVERNMENT AND PPP FOLLOW HIS AGENDA AND DO EVERY THING FOR HIM
THE PPP^*S GOVERMENT PRIORITY IS NOT FOR PEOPLE BUT FOR PERSON PROVIDE ITS MONEY
PEOPLE BECOME POORER AND MORE SUFFERING BECAUSE OF CORRUPTION.
CORRUPTION IS STILL WAY OF LIFE IN POLITIC AND CIVIL SERVICE .

นกไกลรัง

คงต้องขอใช้ภาษาฝรั่งกับเขาบ้างเพราะNGO หรือ NON GOVERNMENT ORGANIZATION องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล บางเอนจีโอก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวม บางเอนจีโอก็ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ รับทุนต่างชาติ เอนจีโอระดับโลก เช่นกลุ่มGreen Peace เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมกว้างขวางทั่วโลก
แต่กลุ่มเอนจีโอใต้ ไม่ค่อยได้รับรู้การทำงานของกลุ่มนี้ ผมเลยคงจะไม่เอาด้วย I say "no" to Sounthern NGO. แต่ขอSay "yes " to "M" หรือ "Majority " เสียงส่วนใหญ่ คือการปกครองด้วยเสียงใหญ่ Majority rule ที่เสียงส่วนใหญ่เลือกพรรคใดมาเป็นรัฐบาล
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากเสียงส่วนน้อยไม่ยอมรับและเคารพเเสียงส่วนใหญ่ จนมีการพูดกันว่า ประเทศไทยมีส่วนที่ค่อนข้างขาดไปสักนิดคือวัฒนธรรมในการเคารพเสียงใหญ่ What Thailand lacks is a culture of respect for the majority decision.
คงต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรกัน วิธีที่น่าที่จะไดัผลระยะยาว คงต้องบรรจุหลักสูตรประชาธิปไตยเข้าสอนในโรงเรียน
รวมทั้งโรงเรียน ผู้นำของมหาห้าขันด้วย

บุญรอด

ขอให้องค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ในแต่ละองค์กร กรุณาประกาศแสดงจุดยืนให้ชัดเจนด้วยว่าเหตุการที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแน่ ความเห็นทางการเมืองของคุณบรรจง
ที่มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการ กป.ใต้ เป็นความเห็นร่วมกันขององค์กรสมาชิกหรือไม่

ความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นทำให้ อพช.ถูกก่นด่า วิพากษ์วิจารณ์ จากสังคม ถือเป็นความเสียหายต่อขบวนนักพัฒนาทั้งหมด

จะเอาอย่างไรก็ประกาศออกมาให้ชัดเจนเลย เรื่องนี้เรื่องใหญ่ ส่งผลกระทบระยะยาวแน่

suphap phusanawan

อ้าว ! คนรักทักษิณ มารวมตัวอยู่ที่นี่กันหมด ทำให้เวทีประชาธิปไตย ที่ท้องสนามหลวง ของคุณ หมอเหวง วังเวง ไม่มีคนฟังเลย น่าเสียดายจริง เอ้า! ใครรักทักษิณ รีบไปรวมตัว ที่ท้องสนามหลวง โดยด่วนด้วยนะ แล้วฝากบอก พวกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ถ้าหายจากบาดเจ็บแล้วด้วยว่า อย่าไปรับรถเด็ดขาด ตำรวจเขาจะจับเข้าห้องขัง ข้อหา " ซิ่ง " มอเตอร์ไซค์ แล้วเอาทิ้งใว้กลางถนน ตั้ง 2 คัน แต่ ถ้ามีเงินค่าปรับ ก็คงไม่เป็นไรมั๊ง แล้วอย่าได้วิ่งทับวิน วินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่น เขาจะสูญเสียรายได้ แล้วรุมกระทืบเอาได้นะ อาจจะเกิด ม๊อบวินมอเตอร์ไซค์ VS ม๊อบวินมอเตอร์ไซค์ หน้าเวทีราชมวยราชดำเนิน ก็เป็นได้ ลูกแม่คนใหนกันหนอ ? ช่างคิดมุขได้ยอดเยี่ยม เด็ดสะระตี่จริงๆ รู้ตัวว่าเป็นใครเมื่อใหร่ จะยกนิ้วให้จริงๆ ด้วยนะ

จิตประไพ โสภาวันดี

หุบปาก เน่า ๆ ของคุณ คห. 94
คนที่ วิจารณ์พันธมิตร ฯ หรือ วิจารณ์ เอ็นจีโอ ที่เข้าร่วมพันธมิตร ไม่ใช่ พวกทักษิณ

คห. 94 คือ "เควี้ย" ในคอก แถวสะพานมัฆวาน ฯ ที่เป็น ทาสรับใช้ " 5 จิ้งเจี้ย"

*55555*

คงกระสันอยากให้ ปชป.เป็นรัฐบาลเต็มแก่ เพราะเป็นพรรคที่คนใต้งมงายจนมีคนพูดว่าต่อให้ ปชป.ส่งกระบือลงเลือกตั้งก็ยังได้รับเลือก.....ปชป.เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ ประเทศนี้จะปกครองด้วยระบอบพวกพ้องทันทีตามวัฒนธรรมฝังหัวของคนใต้ที่พรรคพวกต้องมาก่อน

บุญรอด

คห.95 คุณจิตประไพ ใจเย็นๆครับ

คุณสุภาพ คห.94 ไม่ใช่คนธรรมดาที่คุณจะกล่าวลบหลู่ท่านได้นะครับ

ที่ผ่านมาท่านยอมพลีกายลงมาขับรถให้ วสันต์ สิทธิเขต แต่เมื่อซึมซาบวิธีการอ่านบทกวีแบบกล่าวปราศรัยของคุณวสันต์ ดีแล้ว เลยคิดอยากเป็นศิลปินบ้าง ก็เลยขอขึ้นเวทีด้วย แต่วสันต์ไม่ให้ เลยหลุดแจกกล้วยให้เจ้านาย ผลก็คือตกงาน

คุณสุภาพเข้าใจตนเองว่าเป็นนักเคลื่อนไหว ก็เลยเกาะติดอยู่กับเวทีพันธมิตร แต่เขาไม่ให้ขึ้นช่วงที่คนเยอะ เพราะดีกรีไม่ถึงและมั่ว!!! ก็เลยอาสามาเป็นนักรบไซเบอร์ทำหน้าที่ป่วนเว็บอยู่ขณะนี้

ความจริงยังมีวีรกรรมเรื่องความพยายามในการเหยียบศพของนักสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมาดังอีกแต่ยังไม่อยากเล่า เอาไว้คราวต่อไป แต่คนประจวบยังจำคุณสุภาพได้ดี

ถ้าสนใจในวีรกรรมของท่านผู้นี้ยังมีอีกเยอะ
ลองเข้าไปค้นใน thai ngo ดูสิครับ เพียบ
แต่ไม่มีสาระอะไรหรอกครับ อ่านแล้วก็รู้สึกปลงสังเวช เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับ

จิตประไพ โสภาวันดี

เรียนคุณบุญรอด คห.97

ดิฉันไม่รู้เบื้อหน้าเบื้องหลังของ คห. 94 มาก่อนเลย แต่ทนไม่ไหวที่ ออกมาใส่หมวกให้กับคนที่ ไม่เห้นด้วยกับพันธมิตร ฯ ว่าเป้น พวกทักษิณ

ดิฉันขอขอบคุณ ที่ช่วยบอกความจริงให้ทราบ มิน่าล่ะ เป็นอย่างนี้นี่เอง และจะพยายามข่มใจ และ ใจเย็นให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เจ้าค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เจ็กกาบด

ข้าวกล่องที่เมืองมัฆวานใครรับข้าวไปแล้วให้เซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย....พอเปิดออกดู.....มียัดไส้มา 500 ด้วย..ดีจัง..ได้ตังแถมเข้าไปสืบราชการลับมาได้อีกด้วย..สภาประชาชนคนสนามหลวง...สู้ๆ....ตัวอยู่ที่มัฆวาน แต่หัวใจอยู่สนามหลวง....เอาใจช่วยคุณจิตรประไพ โสภา วันดี นะครับ....

เอาเลยพวก

ต้องทำใจครับ..... คนปักษ์ใต้ต้องนิยมการปกครองแบบ อำมาตยาธิปไตย

--- เหตุเนื่องจากบรรพบุรุษของพวกเขามาจาก การปกครองก่อน ร 5.

--- โดยมีหลักฐานจากคำว่า *** นายหัว *** มาเป็นคำประกอบ และยืนยัน

พวกมันจึงต้องทำลายละบอบทักษิญ เพื่อนายหัวของพวกมัน.... โดยมันมีนายหัวคอยให้ความชั่วเหลือทั้งการเงิน และ อำนาจ

**** อย่าไปว่าเขาเลย... บรรพบุรุษเขาเคยเป็นทาสจนเคยตัว ------

คนเมืองลุง

a. ไม่เห็นคุณบรรจง ออกมาตอบคำถามคุณจิตประไพ ใน คห.38 กับ คห.48 เลย

b. เอ็นจีโอ ใต้ ที่คุณจิตประไพ ระบุไว้ ใน คห.46 ก็เงียบกริบ ไม่เห้นออกมาประกาศจุดยืน เช่นกัน

บอล

โอ้โห หลังจากหายหน้าไปติดต่อโรงบาล เพราะแม่ยายเป็นมะเร็งกลับมานี่ ดูร้อนแรงกันจังเลย

ใจเย็นๆหน่อยดีไหมครับ โจมตีกันไปมาแบบนี้เด๋วความดันสูง เส้นเลือดในสองจะทำงานกันหนักเกิน

ด้วยความหวังดีครับ

แม้ว

การตัดสินใจของ NGOs ใต้ ถ้ามองในระดับ "ยุทธวิธี" ก็ดีนะ

แต่ถ้ามองในระดับ "แนวคิดเบื้องหลัง" ก็ขึ้นอยู่กับว่าคิดอย่างไร เช่น

1.ถ้ามีแนวคิดเบื้องหลังตามแนวที่ "จิตรประไพ" วิจารณ์ ก็ถือว่าแย่

2.แต่ถ้ายึดถือตามแนวที่ "จิตรประไพ" ยึดถือ ก็แย่พอกัน

(ขอใช้ชื่อจิตรประไพในฐานะตัวแทนแนวความคิดนะ)

อย่างไรก็ตามแอบหวังลึกๆว่า NGOs ใต้ มีแนวคิดในลักษณะที่คนที่คิดแนวเดียวกับจิตรประไพจะวิจารณ์ได้

หมายถึงว่ามีแนวคิดเบื้องลึกอีกลักษณะหนึ่ง ที่คนซึ่งคิดแนวเดียวกับจิตรประไพยังไม่เคยได้เรียนรู้แนวคิดเช่นนั้น (ดังนั้นจึงวิจารณ์ไม่ได้หรือถึงพยายามวิจารณ์ก็ไม่ถูกจุด)

โดยเฉพาะกับ "บรรจง" ซึ่งทราบมาว่า การเรียนรู้ทาง "สังคม" น่าจะไม่ใช่สิ่งที่บรรดา กว่า 100 ความเห็นข้างต้น จะเฉียดใกล้ได้ง่ายๆเลย (รวมถึงความเห็นอื่นๆที่อยู่ในแนวเดียวกัน ที่อยู่ท้ายข่าว/บทความอื่น หรือในบอร์ดสนทนาก็ตาม)

แม้ว

พิมพ์ผิด ขอแก้ไข

อย่างไรก็ตามแอบหวังลึกๆว่า NGOs ใต้ มีแนวคิดในลักษณะที่คนที่คิดแนวเดียวกับจิตรประไพจะไม่มีความสามารถพอจะวิจารณ์ได้

คนเมืองลุง

อ่านความเห็น 103 แล้ว งง

ข้องใจจัง ที่ว่า

"โดยเฉพาะกับ "บรรจง" ซึ่งทราบมาว่า การเรียนรู้ทาง "สังคม" น่าจะไม่ใช่สิ่งที่บรรดา กว่า 100 ความเห็นข้างต้น จะเฉียดใกล้ได้ง่ายๆเลย (รวมถึงความเห็นอื่นๆที่อยู่ในแนวเดียวกัน ที่อยู่ท้ายข่าว/บทความอื่น หรือในบอร์ดสนทนาก็ตาม)"

ประโยคนี้ ล้ำลึกมาก ลึกจนไม่เข้าใจเลยว่าคนพูดต้องการสื่ออะไร แสดงว่า คห.103 นี่ ล้ำลึกกว่า บรรจง หลายเท่า(ฮา)

"บรรจง คือ อัจฉริยะ" เช่นดัง จอมยุทธ งักบุกค้ง

แม้ว

บรรจงไม่ใช่อัจฉริยะ

แต่ทราบมาว่าเขามิใช่ "ชาล้นถ้วย" จึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ

ส่วนบรรดาแนวความคิดที่มาวิจารณ์เขานั้น เก่าเหลือเกิน (พูดถึงแนวความคิดนะไม่พูดถึงตัวบุคคล เพราะเห็นมีหลายๆคนชูธงความคิดคล้ายๆกัน)

บรรจงก็ควรถูกวิจารณ์นั่นแหละ แต่การวิจารณ์เท่าที่เห็นอยู่นั้น(คิด/คาดว่า) ยังไม่เพียงพอที่จะเฉียดใกล้ไป "ระคายเคือง" การเรียนรู้ของบรรจงได้เลย(หมายถึงแนวคิดเบื้องลึกที่เขายึดถือไม่ใช่บรรจงในฐานะตัวบุคคล)

โปรดอย่าสับสนประเด็น เรากำลังพูดถึงแนวความคิดผ่านตัวบุคคล ไม่ใช่พูดพุ่งไปที่ตัวบุคคล ไม่ว่าบรรจงหรือจิตรประไพ

คนเมืองลุง

ผมก็ไม่ได้ว่า "ต้วบุคคล"
แต่ "แนวคิดเบื้องลึก" คืออะไร มันต้อง "โปร่งใส"

มันต้องผ่าน "ภาคปฏิบัติการ"
คิดอยู่คนเดียว รู้อยู่คนเดียว
คนที่ วิจารณ์ จะรู้ได้ไง

ไหน ท่าน"แม้ว" ลอง ยกตัวอย่าง "แนวคิดเบื้องลึก" ที่เป็น "นามธรรม" ให้เห็นเป็น "รูปธรรม" หน่อยสิ ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไร

สยาม

สงสัยมากว่า กป.อพช. ตั้งแต่จอนฯ เป็นประธานฯ จนมาถึงไพโรจฯเป็นประธานในปัจจุบัน ก็ได้แสดงท่าที,จุดยืนที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมการเมืองที่มุ่งไปสู่การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเสมอภาคเท่าเทียมกันของพลเมืองไทยทุกเพศ วัย เผ่าพันธุ์ ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างทางเลือกที่เป็นอิสระจากอำนาจรัฐและทุน (ที่ไม่เป็นธรรม) ข้อเสนอต่อสถานการณ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็น่าสนุบสนุน รู้สึกจะประกาศในนาม "กป.อพช."ด้วย เวที่ที่รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่พยายามระดมความคิดหาทางออกเพื่อลดวิกฤติการเมือง/การปลุกเร้าให้ใช้กำลังเข้าทำร้ายกัน.. บรรจง นะแส ก็อยู่ด้วย แต่แล้วบรรจงฯกลับแถลงในนาม "กป.อพช.ใต้" ทำให้สงสัยในเรื่องการประชุมหามติ,การกำหนดท่าทีต่อปัญหาต่างๆของ กป.อพช.ว่า จะเชื่อถือได้อย่างไร? เอกภาพที่เป็นข้อสรุปรวมอยู่ตรงไหน? ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเห็นที่แตกต่างหลากหลายของคนในองค์กร เมื่อเป็นท่าทีทางการเมือง เป็นข้อเสนอที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะควรจะมีความเป็นเอกภาพ หากเป็นอย่างที่บรรจงฯกระทำ ผมว่า กป.อพช.ต้องทบทวนและมีคำอธิบายต่อสังคม ทางที่ดีบรรจงฯควรแถลงในนามกลุ่มพันธมิตรฯหรือชื่ออะไรก็ได้ ผมเสนอให้บรรจงฯรับผิดชอบโดยการประกาศลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการ กป.อพช.ใต้ เพื่อที่ว่าในอนาคตคนในองค์กรเอ็นจีโอจะต้องคิดให้รอบคอบว่าการกระทำโดยใช้อารมณ์/มักง่ายสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อขบวนการอย่างไร การสร้างสรรค์มีผู้คนมากมายช่วยกันอุตสาหะก่อร่างสร้างกันมาเกือบครึ่งศตวรรษ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง เรื่องนี้ผมขอเรียกร้องให้คุณไพโรจน์ พลเพชร ประธาน กป.อพช.ออกมาแถลง/อธิบายต่อสังคมให้เข้าใจ จะอธิบายอย่างไรก็ได้ แต่ต้องอธิบายครับ เพราะกระทบความน่าเชื่อถือของ กป.อพช. จริงๆครับ.

จบ

ในที่สุดก็โง่ทั้งภาค

nsm

จากการได้รู้จักคุณบรรจงมา แน่นนอนคุณบรรจงไม่เอาปชป. แน่นนอนคุณบรรจงไม่เอาศักดินา และแน่นนอนคุณบรรจงไม่เอาทักษิณ แต่ทำไม่คุณบรรจงมาเอาพันธมิตรซึ่งแน่นชัดว่าเป็นกองกำลังของคนที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นใคร
ซึ่งถ้าไม่เอาทักษิณจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องร่วมกับพันธมิตรก็ได้
มันก็ต้องถามกันต่อไปว่าทำไม

องค์กรเถื่อน

สังคมเถื่อน นักเคลื่อนไหวเถื่อนและสื่อเป็นพิษ
เรียกร้องหาอะไรในสังคมอยุติธรรม
ออกกฎหมายเอาผิดย้อนหลังมันทุเรศสิ้นดี

แม้ว

คนเมืองลุง

ก่อนอื่น
1.ผมไม่ได้กำลัง “การันตี” บรรจง เพียงแต่ผมรู้มาว่าเขา(และหรือ/กลุ่มของเขา) มีกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่เป็น “อีกลักษณะหนึ่ง” (ผมพยายามเลี่ยงไม่ใช้คำว่า ก้าวหน้ากว่า, เหนือกว่า,ไปไกลกว่า) ผมจึงคาดว่า “เขา” น่าจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ ที่บรรดา “ผู้วิจารณ์” ยังเกินกว่าจะเข้าใจ
2. คนเมืองลุง คงไม่หวังว่าจะ “บริโภค” แนวคิดเบื้องลึกดังกล่าว โดยหวังให้ผม “เสริฟ” แบบสำเร็จรูป แล้วบรรลุในสามนาทีหรอกนะ เพราะถ้ามันเป็นผลผลิตของการเรียนรู้ ก็แสดงว่าอย่างบรรจงเองเขาก็ต้องใช้เวลาในกระบวนการเหล่านั้นไปไม่น้อยเหมือนกัน

เข้าเรื่อง
ผมยืนยันว่า ถ้า “เราท่านทั้งหลาย” ยัง “ปนเปื้อน” หรือยังไม่ “ข้ามพ้น” ไปด้วย แนวคิดต่อไปนี้ เช่น
ยินดีกับ รปห. - ต่อต้าน/รังเกียจ รปห.
เลือกข้างนั่น-เลือกข้างนี่
จุดยืนนั่น-จุดยืนนี่
เป็นกลาง-ไม่เป็นกลาง
ซ้าย-ขวา
ประชาชน-อภิสิทธิชน/อภิชน
เสียงข้างมาก-เสียงข้างน้อย
ประชาธิปไตย-เผด็จการณ์/อำมาตยาธิปไตย
นครานั่น-นครานี่
ถูก-ผิด
ดี-ชั่ว
เอา-ไม่เอา
ใช่-ไม่ใช่
ชอบ-ไม่ชอบ
ยอมรับ-ต่อต้าน
ประโยชน์-โทษ
ก้าวหน้า-ล้าหลัง
โง่-ฉลาด
คู่ขัดแย้ง
ชนชั้น
ฯลฯ

ผมเห็นว่ายากที่จะเข้าใจ สถานการณ์ ที่เป็นอยู่ได้

และผมเดาว่า (ย้ำว่าเดา) บรรจงน่าจะข้ามพ้นเรื่องพวกนี้ไปมากแล้ว

จากนั้นจึงถึงขั้นการ “เลือก” วิธีการปฏิบัติ (ดังที่เราเห็นบรรจงเลือกออกมา) ผมจึงมองว่าน่าจะเป็นการเลือกในทางยุทธวิธี คนเมืองลุงคงเข้าใจดีนะว่า เมื่อจะลงมือปฏิบัติ มันก็ต้องเลือก “วิธีใดวิธีหนึ่ง” อยู่ดี นับตั้งแต่เลือกอยู่เฉยๆ หรือเลือกกระทำ แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อเขาลงมือทำ (ในกรณีบรรจงคือการแถลงข่าว) บรรดา “ผู้สังเกต” ย่อมยากที่จะหยั่งรู้ว่าเขามี “แนวคิดเบื้องลึก” แบบใด หนุนหลังการกระทำดังกล่าว

ผมก็ไม่รู้

แต่ผมเดาว่าเขาน่าจะข้ามพ้นบรรดาแนวความคิดที่ผมยกเป็นตัวอย่างไปมากแล้ว ผมจึงเห็นว่าบรรดาผู้สังเกต/และวิจารณ์ ซึ่งยังปนเปื้อนไปด้วยบรรดาแนวคิดดังกล่าว ย่อมยากที่จะผลิตคำวิจารณ์ให้ระคายการเรียนรู้ของบรรจง(แนวคิดที่บรรจงยึดถือ)ได้

ผมเลือกที่จะไม่ตอบว่า “แนวคิดเบื้องลึก” ของบรรจง “เป็นอย่างไร”
แต่เลือกที่จะตอบว่า “แนวคิดเบื้องลึก” ของบรรจง “น่าจะไม่เป็นอย่างไร”

คงจะทำให้คนเมืองลุง เข้าใจ ได้ ไม่แตกต่างกัน

ระบอบลัทธิสันติจำลอง

ระบอบลัทธิจำลองเป็นปัญหาของชาติทางด้านศาสนา

พาลทะมิด

พันธมิตรเพื่อ คมช. คำตอบคือ เงื่อนไขของความรุนแรงที่มีการชิงตัวจับจำลองเพื่อตัดคอเสียบประจาน

คนไทยคนที่2

ค วา ย ที่ใช้ชื่อว่าแม้วคห112 พูดอะไรมันเลอะเทอะส่งเดช เรื่อยเปื่อย ไอ้ กระบือบรรจง น่ะมันจะมีอะไร ควา ย อย่างไอ้ กระบือ บรรจง ก็สมุนของพวกแมลงสาปเน่าประชาวิบัติดีดีนี่เอง ที่ไม่ได้มีอุดมการอะไรทั้งสิ้น ไม่ได้มีความคิดที่ก้าวหน้าบ้าบอคอแตกสำนวนพวกคอมโบราณ
แมลงสาปเน่าประชาวิบัติ นั้นมันใช้ยุทธวิธีทุกรูปแบบ ในการให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยที่ไม่ได้มีความคำนึงถึงบ้านเมืองเลยแม้นแต่น้อย และวิธีการเน่าๆวิธีหนึ่ง ก็โดยการสภาปนาพวกของตนเองที่แต่ละกลุ่มมีไม่กี่ตัวทำเป็นเอ็นจีโอเน่า เอาไว้คอยก่อกวนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลนั้นไม่ใช่พวกประชาวิบัติ
มันมีอยู่แค่นั้น

Ghost

ขอให้ กป.ใต้ ช่วยชี้แจงด้วย

เพื่อความชัดเจน

ด้วยความสมานฉันท์

Ghost

ต่างด้าวว่ะ

แถลงการณ์ ฉบับที่3/2551
เรื่อง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้

1 ทักษิณทำให้นำแข็งขั้วโลกละลายเกินอัตราปกติ ทำให้ในอนาคตภาคใต้จะต้องจมทะเล
2 ทักษิณสั่งพัลลภ(มือเผาสน.ตำรวจนางเลิ้งปี35)ให้ถล่มกรือเซะแล้วสั่งให้ทำคาร์บอมบ์ถล่มตัวเองอีกทีเพื่อหวังฆ่าตัวตายหนีความผิด
3 ทักษิณซ้อนท้ายจักรยานยนต์(โดยมีเนวินเป็นคนขับและมีหมอมิ้งค์นั่งประกบหลังอีกที -ทั้ง3ไม่สวมหมวกกันน็อคอีกต่างหาก)แล้วออกอาละวาดเอามีดไล่ฟันคอพระสงฆ์เล่น ในช่วงที่ลงไปประชุมที่ภาคใต้เพื่อหาทางทำให้ราคายางพาราสูงขึ้น
4 ทักษิณสั่งรมต.มหาดไทยสมัยนั้น(วันนอร์)เผารร.ทั่วภาคใต้หวังกลั่นแกล้งผู้รับเหมา-ที่(เกือบ)ทั้งหมดเป็นหัวคะแนนสังกัดพรรคประชาธิปัตย์-ให้ทำงานก่อสร้างไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนจนหัวใจวายตาย อันถือได้ว่าเป็นสุดยอดวิชามาร เพื่อหวังเอาชนะการเลือกตั้ง
5 ทักษิณกินหมูย่างเมืองตรังแล้วชักดาบไม่จ่ายตังค์(125บาท)
6 ทักษิณร่วมหุ้นกับจ๊อร์จ โซร้อส เปิดบาร์เกย์บนเกาะยอ(ตรงหัวสะพานติณณสูลานนท์)โดยไม่ทำประชาพิจารณ์
7 ทักษิณทำให้เกิดสึนามิ

เราขอประกาศให้ก้องไปถึงอินโดนีเซียว่าบาป7ประการของทักษิณดังกล่าว เป็นเหตุผลเกินพอที่ทำให้เราต้องขอเชิญชวนทหารที่ตากใบให้ร่วมมือกับอดีตคมช.ทำรัฐประหารอีกซักครั้ง เพื่อล้มล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไป.....

ด้วยรักและดักดาน

คณะเวรกรรมประสานงานเครือข่ายคนสิ้นคิด(สาขาภาคใต้)

[emo10.gif][emo10.gif][emo10.gif]

ชอบบบบบบบบบบ

เพทาย

ระบอบทักษิณฯเขาปกครองแบบไหนกันครับ ทั่วโลกเขารับรองระบอบนี้ตั้งแต่เม่อไหร่ครับ แล้วการปกครองเขามีกาตริย์เป็นประมุขหรือเปล่า พวกที่เห่าๆอยู่ช่วยบอกหน่อยครับเพราะไม่เข้าใจระบอบเขาจริงๆ แล้วระบอบทักษิณฯนี่มันจะทำลายประเทศไทยเลยหรือ กับเหตุการณ์ที่ภาคใต้แบบไหนร้ายแรงกว่ากันครับ คนใต้ที่กำลังรวมหัวกันต่อต้านบอกให้รู้หน่อยสิครับ เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยได้เรียนการปกครองระบอบทักษิณฯเลย

เด็กดี

วาทะกรรมที่ถูdนำมาใช้ต่างกันต่างวาระ...
1.การชุมนุมแสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิ ตาระบอบประชาธิปไตย......แต่เมื่อหลังกันยาปี49จนถึงปี50...การแสดงออกทางการเมืองนั้นทำไม่ได้เพราะจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย..ควรให้โอกาสทหารและรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งทำงานก่อน...
2.เมื่อหลัง19ก.ย.ประเทศไทยเป็นนิติรัฐอย่าทำไรที่ผิดกฎหมาย(คำพูดของสนธิ บุญ ทั้งที่ตัวเองเพิ่งทำผิดกฎหมายโดยก่อกบฎ)
3.เราจะต่อสู้กับเผด็จการ....เมื่อปี2549..บอกว่าเป็นทหารประชาธิปไดย..ทั้งที่ใช้ปืนจี้ปล้นเอาอำนาจของประชาชนที่มอบให้รัฐบาลบริหารประเทศ..มองรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งว่าเป็นเผด็จการ...
ยังมีอีกหลายวาทะกรรมที่ถูกผลิตออกมาอย่างบิดเบือนและผิดหลักการณ์ผิดทั้งอุดมการณ์ของคำนั้นๆ...ท่านที่พูดแล้วบิดเบือนได้เช่นนี้ลองดูเองน่ะว่ามีใครบ้าง

โง่ (เอน จี โอ = โง่)

บรรจง ตั้งแต่จบมา ไม่มีอาชีพอะไร นอกจากเอ็นจีโอ

ระยะนี้ บรรยากาศแบบนี้ ต้องสร้างผลงาน เดี๊ยวเจ้าของทุน ไม่จ่ายเงินให้มาถลุงทำลายชาติไทย

บรรเจิด

จับตาบรรจง จะลงเลือกตั้งสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ จำเอาไว้