บทความประเวศ วะสี: ถอนเสี้ยนออกจากเนื้อ เพื่อสมานฉันท์ได้

ประเวศ วะสี


 


วิกฤตการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความวิตกกังวลกันว่าจะนำไปสู่ความรุนแรงนองเลือด แต่มองไม่เห็นทางออก หลายท่านเห็นว่าความแตกแยกเลยจุดที่จะสมานฉันท์กันได้ การจะรักษาโรคให้หายต้องรู้สมมุติฐานที่แท้จริงของโรค หลายอย่างที่นำมาเถียงกันเป็นเพียงปลายเหตุ ต้นเหตุอยู่ที่ความเชื่อเกี่ยวกับคุณทักษิณที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงและประนีประนอมกันไม่ได้


 


เนื้อที่มีเสี้ยนตำอยู่ย่อมสมานกันไม่ได้


เสี้ยนคือความเชื่อเกี่ยวกับคุณทักษิณที่แบ่งคนออกเป็น 2 ข้าง ข้างหนึ่งเชื่อว่าทักษิณเป็นคนดีมีความสามารถสนใจคนจนจะพาบ้านเมืองเจริญ อีกข้างหนึ่งเชื่อว่าทักษิณเป็นคนโกง ชอบใช้อำนาจ อันตรายต่อสถาบัน เป็นตัวแทนทุนต่างชาติ จะพาบ้านเมืองไปล่มจม


 


การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงไม่ใช่เรื่องหมากัดกันแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่เชื่อว่าระบอบทักษิณอันตรายต่อบ้านเมืองต้องต่อสู้ และเขาเห็นว่ารัฐบาลเป็นนอมินีที่ปกป้องผลประโยชน์และต้องการช่วยในทักษิณพ้นผิด คนที่เชื่อเช่นนี้มิได้มีที่เฉพาะมาชุมนุมเท่านั้น ถ้าอนุมานจากผลการเลือกตั้ง ฝ่ายที่นิยมชมชอบทักษิณคงมีประ  14 ล้านคน ฝ่ายตรงข้ามประมาณ  12 ล้านคน นับเป็นความแตกแยกของคนไทยขนาดใหญ่ที่สุดขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากความขัดแย้งใหญ่นี้ได้อย่างไร สิ่งที่เรารู้แล้วว่าไม่ได้ผล คือ


(๑)              รัฐธรรมนูญ ทั้งรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เพราะเมื่อใช้รัฐธรรมนูญ 2550 ก็มีเรื่องทักษิณ การประท้วงขนานใหญ่ และรัฐประหาร ถ้าเรากลับไปหารัฐธรรมนูญ 2540 อีกจะแก้ปัญหาได้หรือ รัฐธรรมนูญ 2550 ก็ไม่หายขัดแย้ง ความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญก็ถูกมองว่าเพื่อจะช่วยทักษิณ และเป็นชนวนที่จะนำไปสู่ความรุนแรง


(๒)              รัฐประหาร ทำกันมาหลายครั้งแล้ว แก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้


(๓)              ยุบพรรค เมื่อยุบพรรคไทยรักไทย ก็มีการตั้งพรรคพลังประชาชนขึ้นมาแทน สถานการณ์ความขัดแย้งก็เหมือนเดิม


(๔)             ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ใน 5-6 ปี ที่ผ่านไปมีการเลือกตั้งหลายครั้ง ผลก็ออกมาเหมือนเดิม แก้ความขัดแย้งไม่ได้


ถ้าเรายังวนเวียนอยู่ใน 4 เรื่องนี้ คือ รัฐธรรมนูญ รัฐประหาร ยุบพรรค ยุบสภา เราจะมีทางออกจากเขาวงกฏ แห่งความขัดแย้งหรือ ถ้าเช่นนั้นเราจะทำอย่างไร ขอเสนอ 3 วิธี ดังต่อไปนี้


 


 


 1. ยอมรับสภาพปัจจุบัน


และต่างฝ่ายพยายามทำให้ดีที่สุด


 


สภาพปัจจุบัน คือ พรรคพลังประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในฐานะมี ส.ส. จำนวนมากที่สุด อย่าไปคิดเปลี่ยนขั้วหรืออะไรเลย เรพาะมันจะขัดแย้งกันต่ไปไม่มีที่สิ้นสุด แต่ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดจากสภาพปัจจุบัน เช่น


(๑)         รัฐบาลต้องพยายามทำเรื่องดี ๆ อาจต้องปรับ ครม. อย่าให้ขี้เหร่เกิน ซึ่งเหมือนตบหน้าประชาชน อย่าพูดจาท้าทาย แต่มีวจีสุจริตชวนในคนมาร่วมมือกันทำงานสร้างสรรค์เพื่อประเทศ ต้องไม่ทำอะไรที่ทำให้สังคมเข้าใจว่าใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม


(๒)         การชุมนุมหรือเดินขบวนเรียกร้องอะไรก็เป็นสิทธิที่จะทำได้ในระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องอยู่ในขอบเขตกฎหมาย และสันติวิธี รัฐบาลไม่ควรสลายการชุมนุมเพราะจะทำให้บานปลาย


(๓)         ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับ (2) ก็มีสิทธิชุมนุมหรือเดินขบวนแต่ต้องไม่ปะทะกัน


            ทุกฝ่ายต้องใช้วิถีอาริยะคือไม่ใช้วิธีอันธพาล ใช้เหตุผล ความสุภาพ เอาชนะกันด้วยหลักฐานข้อเท็จจริง


            (4)  หากสังคมเข้มแข็ง เข้ามากำกับดูแลให้เป็นไปตาม 3 ข้อข้างต้น ก็จะเป็นการให้เวลาแก่บ้านเมืองที่จะพัฒนาประชาธิปไตยบนวิถีอาริยะ


 


2. ถอนเสี้ยนออกจากเนื้อ


ดังกล่าวข้างต้นว่าเสี้ยนที่ตำอยู่ในเนื้อสังคมทำให้สมานฉันท์ไม่ได้คือความเชื่อเกี่ยวกับทักษิณที่ต่างกันคนละขั้ว ไม่มีทางอธิบายหรือไกล่เกลี่ยใดๆ ที่จะช่วยให้สมานฉันท์ได้ วิธีถอนเสี้ยนออกคือการทำความจริงให้ปรากฏซึ่งสามารถเห็นตรงกันได้


 


วิธีทำความจริงให้ปรากฏที่ดีที่สุด คือกระบวนการศาลยุติธรรม เพราะมีการสืบหาหลักฐานข้อเท็จจริง และไต่สวนมูลความโดยละเอียดและมีหลักการว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง


 


ถ้าทุกฝ่ายเคารพความยุติธรรม มีกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง เราก็จะมีธรรมเป็นเครื่องยุติ


 


บ้านเมืองที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยนั้น ผู้คนจะต้องเคารพความยุติธรรม ถือความยุติธรรมเป็นหลัก มีระบบความยุติธรรมที่เข้มแข็ง ถูกต้อง เป็นธรรม


 


คนไทยทุกฝ่ายจะต้องเข้ามาสนใจระบบความยุติธรรมและสนับสนุนให้เรามีระบบความยุติธรรมที่เข้มแข็งวิกฤตการณ์ใหญ่ของเราคราวนี้ลึกๆ แล้วเป็นวิกฤตความยุติธรรม


 


3. บทบาทของคุณทักษิณเอง


ที่จริงคุณทักษิณเป็นคนคนเดียวที่สามารถถอดชนวนความรุนแรงได้ชงัดที่สุด จริงอยู่คุณทักษิณอาจจะคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ใครๆก็มีสิทธิที่จะคิดเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ก็อาจจะทรงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่ทรงคิดแก้แค้น ทรงให้อภัย ทรงหลีกเลี่ยงที่จะให้คนไทยปะทะกันเองเสียเลือดเสียเนื้อทั้งๆ ที่มีคนที่ภักดีต่อพระองค์อยู่ไม่ใช่น้อย ทรงเลือกที่จะประทับอยู่อย่างสงบในประเทศอังกฤษด้วยยึดมั่นในอหิงสธรรม


 


ถ้าคุณทักษิณทบทวนตัวเองด้วยหลักธรรมทางพุทธ มีความนอบน้อมถ่อมตัว พยายามถอนตัวออกจากตัณหา มานะทิฐิ ให้อภัย ไม่คิดก่อเวร ใช้อหิงสธรรม หยุดเล่นการเมืองจริงๆ โดยสิ้นเชิง ไม่เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจชั่วคราว แบบชวนเขมรตั้งกาสิโนที่เกาะใกล้ประเทศไทย หรือนำนายทุนใหญ่จากตะวันออกกลางมาค้าข้าว เพราะทำให้ฝ่ายสงสัยไม่หายสงสัยในเรื่องประโยชน์ทับซ้อนและเชื่อมโยงเป็นการเมืองไป ถ้าคุณทักษิณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นพื้นฐาน (Transformation) จนคนเขามั่นใจ และหันกลับมารักใคร่นับถือไว้วางใจ คุณทักษิณก็สามารถทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งต่อประเทศไทยและต่อโลก


 


ผมพูดแบบนี้มาหลายครั้ง ไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณจะทำได้ แต่ถ้าทำได้จะเป็นการถอดชนวนความรุนแรงเฉพาะหน้าได้ชะงัดที่สุด

จิปาถะ

เนียนนะครับคุณหมอ พูดจาไพเราะ ข้อเสนอเหมือนพันธมิตรเปะ เป็นข้อเสนอที่มีฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายคุณหมอได้ และอีกฝ่ายเสีย มองแง่นี้คุณหมอนั่นเองที่กลายเป็นเสี้ยนที่ต้องถอน ด้วยความเคารพนะครับ อย่าเนียนอีกเลย

J o r n

ตกลง สรุปว่าความขัดแย้งในชาติ
ต้องแก้ที่ทักษิณเหรอครับ

ทำไมตอนท้ายมัน เหมือนจะสื่ออย่างงั้น
บอกให้ทักษิณเล่นการเมือง
ผมว่าทักษิณก็ทำแล้วนะครับ

ส่วนจะห้ามเขาทำธุรกิจ ก็ยากนะครับ
ผมว่า ข้อเสนอ อาจารย์หมอประเวศ
คงเป็นหมันอีกแล้วแหละ

ขี้เกียจฟัง

หมอประเวศมีข้อเสนอให้ทักษิณ ก็เลยอยากมีข้อเสนอให้หมอประเวศบ้างว่า หยุดเสนอโน่นนี่ได้แล้ว ขี้เกียจฟัง เบื่อมากเลย

คนจนที่ซื่อ

ทุด...ทูย ..คนแก่ใกล้ฝั่ง
หันหน้าเข้าวัดเข้าวาไปดีกว่า
ชีวิตจะได้สงบขึ้น
เตรียมตัวเตรียมใจได้แล้ว
ละวางเสียบ้าง ทำให้เป็นตัวอย่างหน่อยสิ
พูดอย่างเดียวมันไม่ดี ไม่เกิดประโยชน์หรอก
นะจ้ะ..จะบอกให้...
อ่านแล้วรู้สึกไม่ดีเลย...แย่มาก [emo17.gif][emo17.gif][emo13.gif]

Gneisenau

อ่านผ่านๆแล้วดูดี แต่ลงท้ายได้เนียนจริงๆครับ แสดงว่าหมอประเวศแกพัฒนาแล้ว เริ่มเนียนเก่งขึ้น....

บังวิน

ครับผมว่าก่อนอื่นคุณหมอประเวศคงต้องถอนเสี้ยนที่ตำใจตัวเองอยู่ออกเสียก่อนครับ ไม่อย่างนั้นก็จะเสนอโน่นเสนอนี่ที่ไม่เข้าท่าออกมาอยู่เรื่อยๆ ปล่อยให้กลไกประชาธิปไตยดำเนินต่อไปครับ ต้องมีความอดทนอดกลั้นครับ อย่าคิดเอาแต่ได้ อย่าคิดเอาแต่ใจตนเอง สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาบ้าง อยากให้เลือดนองท้องช้างบ้างลองไปคิดดูให้ดีเถอะครับแล้วจะเห็นว่าหลายครั้งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของหมอประเวศและตัวหมอประเวศเองนั่นแหละที่มีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันดำเนินมาเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้ หมอประเวศอาจจะคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าชาวบ้าน ตั้งตัวเองเป็นราษฎรอาวุโส อยู่สูงเหนือหัวกว่าชาวบ้านว่างั้นเถอะ
จึงคิดว่าตัวเองสำคัญจึงจำเป็นที่จะต้องเสนอโน่นเสนอนี่อยู่เรื่อยๆไม่หยุดยั้งหลายครั้งเหตุการณ์ที่มันแย่ลงไปคิดดูให้ดีมันก็มาจากความเห็น มาจากข้อเสนอแนะของหมอประเวศนี่แหละครับ
ผมว่าคุณหมอต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาและหยุดเสนอมั่วๆได้เเล้วครับผม ไม่อย่างนั้นประเทศชาติจะเสียหายไปมากกว่านี้ครับ

เด็กไทย

เมื่อก่อนน่ะเคยศรัทธาคุณหมอครับ แต่ปัจจุบัน บอกตรงๆผมเลิกคิดอย่างนั้นแล้ว และข้อเสนอของคุณหมอก็ชฃ่าง "เนียน" เสียเหลือเกิน ตกลงว่าฝ่ายที่มีคนนิยม 14 ล้าคน ต้องยอมแพ้ให้กับฝ่ายที่มีคนนิยมน้อยกว่าแค่ 12 ล้านคนงั้นเหรอครับ คุณหมอเป็นหมอ อยากทราบว่าใช้สมองส่วนไหนคิดครับ คุณทักษิณต้องเลิกเล่นการเมือง เลิกทำธุรกิจ และดูเหมือนจะแนะนำให้ไปอยู่ต่างประเทศอีกด้วย ถ้าคุณหมอคิดว่าข้อแนะนำของตัวเองเป็นข้อแนะนำที่ดี คุณหมอก็น่าจะเอาคำี่แนะนำนมาใช้ี้กับตัวเองนะครับ ลเอกทุกอย่างที่คุณหมอทำอยู่นั่นแหละ เลิกทำตัวเป็น "ราษฎรอาวุโส" เหนือหัวชาวบ้าน เลิกขอชี้นิ้วบอกคนในสังคมว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้ และไปอยู่เมืองนยอกซะ เผื่อ "เสี้ยนในเนื้อ" ชิ้นนี้ จะหลุดออกจากเนื้อสังคมไทยได้บ้างนะครับ ด้วยความเคารพครับ

pert

ไม่รู้ว่าคุณประเวท แกมีข้อมูล Feed Back เกี่ยวกับตัวแกหรือไม่ ที่ฝ่ายตรงข้ามแกเขาไม่สนใจในแนวคิดของแกแม้แต่น้อย มิหนำซ้ำยังถูกก่นด่าภูมิปัญญาอีกด้วย ไม่ทราบว่าทำไมแกจึงดันทุรัง เสนอแต่ความคิดที่ไม่ได้ความ แกทำเป็นรู้ทุกเรื่อง แม้แต่บางครั้งดูเหมือนว่าแกยุให้คนในชาติแตกความสามัคคีกันก็มี แกหมดเครดิตความเชื่อถือจากอีกฝ่ายหนึ่งหมดสิ้นแล้ว เข้าใจไหม

sd

ไม่เข้าใจว่า คนพวกนี้ยังวกวนอยู่กับทักษิณ พวกเขาก็ประกาศไปแล้วว่าเลิกเล่นการเมือง ไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วถ้ากลับมาก็ไม่ต่าง ตาจำลองลงเลือกตั้งครั้งสุดท้าย ที่แพ้ยับเยินให้ ดร.โจ ผมไม่เข้าใจว่านักวิชาการพวกนี้ไม่เคยคิดอะไรใหม่ๆ ยังวกวนอยู่กับการสร้างปีศาจให้กับทักษิณ ยอมรับมาซะว่ากลัวคนชั้นล่างจะตื้นขึ้นมาแล้วมาเบียดความสุขคนชั้นกลางไป หาจำเลยไม่ได้ก็ทักษิณนี่ละวะ

เชอรี่

เอ... ถ้าทักษิณเป็นพระปกเกล้า

แล้วใครเป็นคณะราษฎร์ดีล่ะ
คมช.หรือพันธมิตร

ใครจะเป็นปรีดี ใครเป็นแปลก

ดูเหมือนว่าตรรกะนี้มันจะกลับหัวกลับหางนะ... อุปมาอุปไมย กลายเป็นอุปมั่ว
ใช้เหตุผลแค่นี้ ไล่คนไปอยู่ต่างประเทศเลยเหรอ คุณหมอ

เอ..แล้วเอาเจ้ามาเทียบไพร่ ไม่หมิ่นเหรอ

เชอรี่

เอ... ถ้าทักษิณเป็นพระปกเกล้า

แล้วใครเป็นคณะราษฎร์ดีล่ะ
คมช.หรือพันธมิตร

ใครจะเป็นปรีดี ใครเป็นแปลก

ดูเหมือนว่าตรรกะนี้มันจะกลับหัวกลับหางนะ... อุปมาอุปไมย กลายเป็นอุปมั่ว
ใช้เหตุผลแค่นี้ ไล่คนไปอยู่ต่างประเทศเลยเหรอ คุณหมอ

เอ..แล้วเอาเจ้ามาเทียบไพร่ ไม่หมิ่นเหรอ

ว ณ ปากนัง

*รับความจริงว่าพลังประชาชน
เลือกตั้งคนเข้ามาแก้ไข
รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย
เพื่อปวงชนเป็นใหญ่อย่างแท้จริง

*กระบวนการยุติธรรมจะล้ำเลิศ
หากไม่เกิด คตส. ก็ดียิ่ง
ยุติธรรมธรรมดาพาพึ่งพิง
ดีกว่าสิ่งตกค้างทางเผด็จการ

*ทักษิณเป็นคนไทยใฝ่การเมือง
ถือเป็นเรื่องธรรมดากล้าหาญ
ทักษิณใช่เทวาหรือว่ามาร
จึงต่อต้านไม่ให้ ใช้สิทธิ์ตน

*เสี้ยนตำเท้าเอาเข้าจริงสิ่งเป็นเสี้ยน
น่าจะเปลี่ยนเป็นคนไม่เห็นหน
พวกชอบใช้อภิสิทธิ์อิทธิพล
อภิชนแยกข้างต่างธรรมดา

ธรรมศักดิ์

"ที่จริงคุณทักษิณเป็นคนคนเดียวที่สามารถถอดชนวนความรุนแรงได้ชงัดที่สุด จริงอยู่คุณทักษิณอาจจะคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ใครๆก็มีสิทธิที่จะคิดเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ก็อาจจะทรงคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ไม่ทรงคิดแก้แค้น "

ราษฎรอาวุโส ช่างมีสติและสัมปชัญญะดีเลิศจริงๆ การออกความคิดเห็นแต่ละครั้งทำการบ้านมาอย่างดีเลิศแน่นอน เห็นได้จากคมเหตุคมผลของท่าน
การนำนายทักษิณ มาเปรียบเทียบกับรัชกาลที่ ๗ ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่อย่างไร แต่ราษฎรอาวุโสอาจสิ้นชื่อได้ในครานี้ เพราะเห็นๆอยู่ว่า การเมืองกับสถาบันเป้นคนละเรื่อง คนละเหตุผล ถ้าไม่มีธงในการออกความคิดเห็นแล้หละก็ คงจะไม่พลาดท่ายหเหตุผลละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสถาบันเช่นนี้มาเปรียบเปรย
การเรียกร้องให้บุคคลอื่น(ซึ่งทั้งไม่ใช่ญาติและเพื่อนพ้อง) ให้รับผิดชอบและรับภาระหนักอึ้งของปัญหาซึ่งป้นประเด็นสัวคม ราษฎรอาวุโสที่มีสติและตั้งมั่นอย่างมีคุณธรรม และพยายามแสดงตึวต่อสังคมไทยว่า เป้นผู้ใหญ่และมีความอาวุโส ย่อมไม่มักง่ายเช่นนี้
ถึเวลาแล้วที่สังคมจะต้องตรวจสอบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชอบทำตัวสั่งสอนบุคลอื่นแล้วว่า ผู้ใหญ่ทำตัวเป้นปัยหาทับถมให้กับสังคมหรือไม่ อย่างไร

คนรากหญ้า

วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ "พูดความจริงทั้งหมด" อย่าปิดบังความจริงบางอย่างอยู่ แล้วพูดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว

ปัญหามันอยู่ ที่ พล.อ.เปรม และคนที่ให้ทุนนายประเวศ วะสี ด้วย เจ้าของผ้าพันคอด้วย เมื่อคนกลุ่มนี้ยังไม่ยอมหยุด และนายประเวศก็ไม่กล้าพูดความจริง ก็ป่วยการที่จะมาเสนอทางออกครับ

ปล่อยให้ปัญหามันแก้ไขตัวของมันเอง สังคมมันต้องมีทางออกของมันเอง Life have it own ways. ชีวิตหรือสังคมย่อมมีทางออกของมันเอง มันจะหา solution ที่ดีที่สุดของมันเอง

ไม่ต้องให้ "ราษฎรอาวุโส" ที่ตั้งตนเอง และเห็นแก่ตัว มาเสนอทางออกหรอกครับ

คนบ้านนอก

มีอะไรก็โทษทักษิณ จะบ้าตายต่อมอิจฉามันขึ้นสมองจนหน้ามืดตามัว เลยทำให้มองอะไรมันไม่เข้าท่า ลองถามคนรุ่นใหม่ดูซิว่าใครกันแน่คือเสี้ยนของสังคม ลึกๆแล้วเสี้ยนคือสี่งที่เราตรวจสอบไม่ได้ต่างหาก เช่นพวกนอกรัฐธรรมนูญ กลัวว่าประชาชนฉลาดใช่หรือไม่ รู้ๆกันอยู่เราก็รอว่าเมื่อไรเส้ยนและพวกสนิมอำนาจเก่าแก่จะสิ้นซากไปจากประเทศไทย

จิตประไพ โสภาวันดี

เรียน ท่านประเวศ ฯ

ท่านไม่เบื่อตัวเองบ้างเลยเหรอ
ใคร ๆ เขาหน่ายท่าน อิดหนาระอาใจ กันหมดแล้ว เสนอความเห็นอะไรมาแต่ละครั้ง ก็เข้าตัวหมด

หนุ่มเมืองชล

นายประเวศ วะสี คนนี้ฝักฝ่ายประชาธิปัตย์แน่นอนมั่นคงอยู่ เคยพูดอภิปรายว่า ทักษิณโคตรโกงเลย หาว่าไปกว้านซื้อที่ดินย่านสนามบินสุวรรณภูมิมากมาย
เลิกได้เลยนะ ไอ้คำว่า ราษฎรอาวุโส น่ะ
เห้นที่สวนลุมมีสโมสรพลเมืองอาวุโสอยู่ก็เป็นที่ชุมนุมของผู้สูงอายุนั่นเอง
ส่วนที่ว่าเป็นนักวิชาการฝ่ายเป็นกลางก็เหมือนก้น สื่อเลิกกล่าวอ้างเลย น่ารำคาญ

ดช.เฟียม(ทารกแก่แดด)

[emo29.gif]

ทารกแก่แดด จงเจริญ !!
ราษฎรโกโรโกโส ลงนรกไป !!

[emo27.gif]

ถึง เชอรี่สีชมพู(คห.12)

: ถ้าทักษิณเป็นพระปกเกล้าฯ...?
: หมอประเวศก็ต้องเป็นปรีดีสิ เพราะเป็นหัวหน้า "คณะราษฎร์อาวุโส" งัย...........

[emo27.gif]

หนุ่ม

ข้อเสนอเอาแต่ได้
ไม่เห็นเสนอว่า จำลอง สนธิ คมช ต้องถอยบ้าง เห็นแต่ให้แต่ทักษิณถอย เลิกทำธุรกิจ

แล้วไม่บอกสนธิ ถอยบ้าง เลิกทำ ASTV

บอกทักษิณต้องขึ้นศาล แล้ว คมช ไม่ต้องขึ้นศาลหรือไง ข้อหาก่อกบถ ฉีกรธน

345

ถ้าผมขอเสนอว่า ให้หมอประเวศหยุดหายใจมั่ง จะรู้สึกอย่างไร

ชอบเสนออย่างโน้นอย่างนี้ ไม่เห็นได้เรื่องซะที
ผมจึงอยากเสนอมั่ง

นายสัตย็

หมอประเวศ พูดหลายครั้งสอดคล้องกับเผด็จการศักดินาอำมาตย็และนายสนธิกับกลุ่มกวนเมืองทั้ง๕คนว่า ประเทศไทยไม่สงบวุ่นวายเพราะความผิดของคนๆเดียว คือคุณทักษิณ แล้วแนะนำให้คุณทักษิณต้องเสียสละจากประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ต่างประเทศ

เฉกเช่นเดียวกันกับ ดร.ปรีดีพนมยงค็

เฉกเช่นเดียวกับ ดร. ปว๋ย อึ๊งภากรณ็ ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฉกรรจ็ จนอยู่เมืองไทยไม่ได้กระนั้นหรือ??

หมอประเวศ รู้แล้วไช่ไหมว่า ขณะนี้ ดร.ปรีดี เป็นบุคคลสำคัญของโลก

หมอประเวศ รู้แล้วไช่ไหมว่า ดร.ปว๋ย ไม่ได้เป็น คอมมูนิสต็ตามที่ถูกกล่าวหา

ทำนองเดียวกัน ศาลยุติธรรมได้พิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือว่า คุณทักษิณ เลวทรามต่ำช้า ขายชาติ โกงบ้านโกงเมือง จนต้องบอกให้เขาไปอยู่ต่างประเทศ

หากหมอประเวศ เป็นคนจริง รักความสัจจริง มีจิตใจดีงามสูงส่ง กอปร็ดว้ย เมตตา กรุณา มีมุทิตาจิต มีความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม มีจริยธรรมและคุณธรรมที่สูงส่งดังที่พร่ำบ่นจริง

หมอประเวศก็จะเห็นก้นบึ้งที่เป็นปัญหาตกผลึกที่แท้ของปัญหาความไม่สงบ ความวุ่นวาย จนประชาชนแตกแยกออกเป็น ๒ ฝ่ายในขณะนี้ได้ไม่ยาก ดังที่ประชาชนเกือบทั่วประเทศ ได้ทราบเป็นอย่างดีขณะนี้นั่นเอง คือ

เป็นปัญหา ระหว่าง ระบบอำนาจ เศรษฐกิจ เก่า กับใหม่

ระบบเก่าต้องการรักษา ต้องการกอดติดสิ่งที่ เคยมี เคยได้และเคยเป็นไม่ให้สูญเสียไป ในขณะที่ระบบใหม่ ตั้งอยู่บนฐานของความเท่าเทียมกัน บนฐานแห่งศักดฺศรีของความเป็นมนุษย็ ซึ่งทะลักหลั่งใหลมาจากนาๆอารยะประเทศ

ปัญหาจึงไม่ไช่เกิดจากคุณทักษิณ ที่นำระบบใหม่มาปฏิบัติจนประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ มีความหวังในชีวิต มีอยู่มีกินและลืมตาอ้าปากได้ ชนิดที่ไม่เคยมีรัฐบาลใดทำได้มาก่อน

คุณทักษิณทำเช่นนั้นเป็นความผิดฉกรรจ็ต้องไล่ไปอยู่ต่างประเทศหรือ?

การหาเหตูปฎิวัติโค่นล้มเขา กล่าวหาเขาสาระพัด ยึดอายัดทรัพย็สินของเขาและวงศ็ตระกูลหลายหมื่นล้านโดยศาลที่มีอิสระอย่างแท้จริงยังมิได้พิพากษาแม้แต่คดีเดียว

หมอประเวศมีทัศนคติเป็นผลร้ายแก่เขาอยู่ข้างเดียว เชื่อตามเขาว่า แต่ผ่านมาเกือบ ๒ปีพิสูจน้อะไรไม่ได้สักเรื่อง ทั้งๆที่กรรมการสอบสวนเขาก็มีแต่พวกจะกินเลือดกินเนื้อเขาทั้งสิ้น

ณ ขณะนี้ หมอประเวศไม่เคยติติงว่ากล่าวแก๊งพันธมิตรทั้ง ๕คนทีกำลังปว่นบ้านปว่นเมืองให้ล้มล้างรัฐบาลของประชาชนเลย เพราะเหตุใด??

ข้อเสนอของหมอประเวศ นอกจากไร้เหตุผลแล้ว ยังเต็มไปดว้ยอคติอีกดว้ย

หากจะบอกหมอประเวศให้สร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ในบั้นปลายชีวิตเพื่อความสุขสงบร่มเย็นของบ้านเมืองอย่างแท้จิง ก็ขอให้หมอประเวศทำดังนี้

๑ ให้ชว่ยบอกผู้มีบารมีและมีอำนาจยิ่งใหญ่ทั้งหลาย สั่งห้ามไม่ให้ทหารปฏิวัติ
๒ ให้ชว่ยบอกผู้มีอำนาจ มีบารมี
ทั้งหลาย สั่งให้นายสนธิ นายจำลองกับพวกหยุดปว่นบ้านปว่นเมืองได้แล้ว

๓ ให้ผู้มีอำนาจ มีบารมีทั้งหลาย ปล่อยให้ระบอบประชาธิปไตยเป็นไปตามครรลองของมัน
๔ ให้คุณทักษิณ ได้มีโอกาสต่อสู้คดีในศาลยุติธรรมที่เที่ยงธรรม โดยปราศจากธงที่พวกท่านหรือเผด็จการได้ตัดสินเขาไว้ลว่งหน้าแล้วนั้น ปล่อยให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีดว้ยความอิสระอย่างแท้จริง

ถ้าหมอประเวศ ทำได้ใน ๔ข้อข้างต้น คนไทยที่รักความยุติธรรม รักความสงบและรักประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย็ทรงเป็นประมุข ก็มีแต่จะแซ่ซร้องสรรเสริญ นอนตายตาหลับได้

ไม่ไช่ถูกก่นด่าดังทุกวันนี้.

ยุ่น ดอนเกลี้ยง

ได้อ่าน22ข้อความแล้วรู้สิกว่าเว้บของประชาไทยไม่เป็นกลางจริง

โน้ต

ความเห็นที่มีไม่เกี่ยวกับประชาไทมั๊งครับ เป็นกลางไม่เป็นกลาง เพียงแค่คนที่เห็นด้วยกับแนวคิดพันธมิตรที่อ่านประชาไทมีน้อยกว่าเท่านั้นเอง

way

กูไม่เชื่อว่าคนอย่างไอ้แม้วมันจะสยบอะไรง่ายๆ บ้านเมืองจะเดือดร้อนยังไงมันก้ไม่สนใจ

แต่ว่า ลองคืนเงินที่อายัติ และไม่ดำเนินคดีกับมันซิ

กูรับรองเลย มันเพ่นแน๊บ ไปนอนเกาพุงเล่น ยังสนุกกว่า

ThuRed

ไม่มีอะไรหรอก ก็ม๊อบพันธมิตร มันเป็นม๊อบค้านสายตา ฝืนความรู้สึกวิญญูชน ไม่มีความชอบธรรมใด ๆ

คนที่เข้าใจว่าตัวเองอยู่ในสายตา เป็นเหมือนเสียงของวิญญูชน รักความเป็นธรรม ออกมาให้ราคาม๊อบ
เท่านั้นเอง

Real man

ความจริงท่านอดีตนายกทักษิณท่านอโหสิกรรมให้แก่ผู้หยามท่านไปนานแล้ว ท่านไม่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นยืนยันว่าท่านภักดีต่อสถาบัน ท่านไม่ซื้อขีปนาวุธถล่มไทยจากต่างแดนแสดงว่าท่านรักประเทศไทย ท่านไมใช้ปืนยิงไกลเก็บบุคคลสำคัญบางคนที่ทำร้ายท่านยืนยันว่าท่านไม่แก้แค้นแล้ว แต่การที่คุณประเวศมาพูดจาเสียดสีหรือแดกดันท่านว่าเป็นเสี้ยนนี่แหละน่าจะจุดชนวนเพลิงแค้นให้ปะทุนะผมว่า คุณประเวศและคุณทักษิณลงสมัครแข่งขันเป็นผู้แทนคราวหน้าดีไหมจะได้วัดใจคนไทยไปเลยว่าคนดีแต่พูด กับคนดีแต่ทำ ใครจะเป็นคนดีที่ประชาชนเลือกให้เป็นผู้แทนของเขา น่าเอานะ

ไท

คุณประเวศ เสนอแบบตามใจตัวเอง ถ้าลองเป็นคนอื่น ถูกทำบ้าง จะทำอย่างไร
ที่มาของเรื่องเริ่มจากการไม่ทำตามกระบวนการยุติธรรม แล้วจะไปเรียกหากระบวนการยุติธรรมภายหลังได้อย่างไร
ลืมไปแล้วหรือว่า คุณหมอไปสนับสนุนการประท้วง การขอ ม7 การรัฐประหาร แล้วเป็นอย่างไร
ความศรัทธาของคนเกิดจากผลที่ได้รับ แม่ผมนอนโรงพยาบาลมาเป็นเดือน ถ้ารอคุณหมออยู่บนหอคอยตึกศิริราชชั้นสิบเจ็ด คงขายบ้านขายที่มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่แล้ว
อย่างไงประชาชนรากหญ้าได้รู้แล้วว่า แผ่นดินนี้ไม่ใช่เฝ้ารอฝนจากฟากฟ้าเท่านั้น เราสามารถเลือกคนไปจัดการหาน้ำมาให้เราได้

Mr.XYZ

ไม่ชอบความเห็นท่านก็ไม่ต้องให้ราคาท่านด้วยการวิจารณ์ท่านหรอกครับ
ราษฎรอาวุโสแปลว่าแก่แล้วมีประสพการ์ณสูงแต่บางที่สมองทำงานไม่ค่อยปรกติตามภาษาผู้สูงอายุไงครับ ไม่มีราคาครับ

เต่าล้านปี

สำหรับผมแล้ว เสี้ยนที่ตำเนื้ออยู่ก็คือพวกที่แอบอยู่หลังพันธมารทั้งหลาย ทั้งเล็กทั้งใหญ่ รวมไปถึงกลุ่มพันธมาร รวมไปถึงกลุ่มคนที่คิดว่าตนเองเป็นพวกที่วิเศษ วิโสกว่าคนอื่น ฉลาดกว่าคนอื่น รวมไปถึงพรรคแมลงสาบ รวมไปถึงกลุ่มนักวิชาการที่ขายจิต วิญญาณ ขายชีวิต เสื่อกั๊ก กระเทย ฮิปปี้ คนเหล่านี้ต่างหากคือคนที่พยายามหลอกตัวเอง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นพวกที่ควรจะไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยหลังเขา เต่าล้านปี ไม่แปลกใจเลย ที่เห็นประเทศอื่นเขาเดินหน้า สร้างชาติกันจนเจริญล้ำหน้าเราไปทีละ 5-10 ปี ทั้งๆที่เมื่อก่อนเขาก็อยู่ข้างหลังเรา แต่ทุกวันนี้ประเทศเรามันต้องย่ำอยู่กับที่ ทั้งๆที่มีทรัพยากรมากมาย ก็เพราะมันมีคนแบบราษฎรโกโรโกโสแบบนายประเวศอยู่อีกมาก คงต้องรอคนรุ๋นนี้เดี้ยงให้หมดก่อนละมั้ง คงไม่สายเกินไปที่ไทยต้องไปเดินตามลาว เขมร หรอกในอนาคต

ดูตัวเองบ้าง

ขอถามอีกนิด ราษฎรโกโรโกโสนะแกเคยตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองหรือเปล่า อย่าลืมมองด้วนะว่าหัวแกยังติดอยู่ที่บ่าหรือเปล่า แกหน้าจะมาดูความเห็นที่ปชชแสดงความรู้สึกถึงแกว่า ปชชส่วนใหญ่ในประเทศเขายังรักแก หรืออยากจะจับแกยัดใส่ไหถ่วงน้ำ กันแน่ เพราะรู้สึกว่าแกเสนออะไรแต่ละอบ่าง
ล้วนแล้วแต่โดนด่าทั้งนั้น

ccc

เมื่อวานไปนั่งที่เต้นท์หน้าเวทีพันธมิตร

สนุกมาก....เป็นเวทีที่สนุกสนานไม่เครียดแบบที่คนทั่วไปคิด

ผมจากคอยตอบเวลสเขาถาม "ช่ายไม่ช่ายพี่น้อง"

เราตอบ "ช่าย"

"ช่าย"

กับโห่ "โห่ววววววววว"

"ติดคุก" " ออกไป" นี่สนุกมาก...ใช้เงินวันละ 1 ล้านบาท 24 วัน หมด 24 ล้าน

สนธิรวยมากขึ้น...ไม่ต้องควักตังค์ตนเองจ่ายลูกน้อง....ในส่วนสนธิได้ฟรีมีได้ค่าเวที ค่าถ่ายทอดสด ค่าเทป เบี้ยเลี้ยงลูกจ้าง น้ำมันรถ.ฯลฯ

จำลอง ดพธิรักษ์ สันติอโศก ก็ได้ค่าซื้อผัก

ถ้ากลับไปถนนพระอาทิตย์ก็จะไม่มีคนออกตังค์ให้

เรียกว่าย้ายสำนักงานจากถนนพระอาทิตย์มาหากินกันบนถนนมัฆวานเลย...แค่มาทำงานแบบเดิม..เข้าออกงานตามกะ..ก็ได้เงินเลี้ยงดูแล้ว

อย่างนี้คิดหรือว่าพวกมันจะเลิกป่วน

ก็อาชีพของเขา....เขาไม่ได้ออกเงินเองเลย

โกหกว่า "ไอ้นพดลเอ็งเตรียมกาแฟไว้เลยแสนถ้วย คนไปไล่เอ็งแสนคน...นี้ก็โกหกโดยยานวีระ......นั่งมองหน้ากันอยู่เพียง 3-400 คน บอกว่ามีเป็นหมื่น....พอจะไป กระทรวง ตปท.เป็นแสน ..นี่ก็ก็หกคนที่อยู่ทางบ้าน คนฟังวิทยุ ดูทีวีถูกหลอกไป...

พูดว่า "ตำรวจเอากุณแจมือมาเลย 1 ล้านอัน มาจับพวกเรา...นี่ก็โกหหกโดยนายสมเกียรติ

ผมอยู่หน้าเวที ดูพวกมันลอยหน้าลอยตาแสดงกันหน้ากล้อง หน้าไมค์ก็ขำดี...สนุก...พูดตามๆกันไป......

พวกเขาหวังหลอกคนทางบ้านกับคนต่างจังหวัดเป็นยุทธศาสตร์หลัก...รอบเวที..คนด่ามาก...สัปเหร่อวัดโสมออกมาด่าก็โดนนักรบศรีวิชัยตบเอา

jokerie

เพราะว่าแก่ถึงได้เป็นราษฎรอาวุโส ความหมายคือ
ประชาชนอายุเยอะ พ่อผมก็อายุเยอะ ผมเรียกพ่อผมว่า ราษฎรอาวุโส ได้ป่ะ สื่อไทยชอบประดิษฐ์
ตำแหน่งกันขึ้นมาเอง ยกย่องกันเอง ไม่เห็นชีวิตจะทำไรเลย ได้แต่ออกความคิดเห็นแปลกๆ ไม่เป็นไปตามครรลอง ของการปกครองแบบ ปชต เลย นี่มันพม่าชัดๆ คนไหนเป็นปัญหาจับขังไว้ในบ้านเลยไหม สักร้อยปี แล้วก็เลือกคนฝั่งตัวเองมาทำงาน เบื่อคนแก่แบบนี้

คนนอกขอบ

ท่านราษฎรเอาแต่ตำหนิวิจารณ์คนที่มีจุดยืนต่าง แต่ไม่เห็นเคยคิดทบทวนถึงความผิดพลาดของพวกตนเองเช่น องค์กรอิสระมหชาชน สสส. ที่พวกท่านผลักดันจัดตั้งขึ้นมาจากการขูดรีดภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อคนจน (สุราพื้นบ้านขวดละ 9 บาท)มาสนองแก่พวกหมออาวุโสปลดระวาง ทำงานซ้ำกับงานประจำของกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่เคยมีข่าวว่า สสส. ประเมินผลลัพธ์จากการทำงานปรากฏแก่สาธารณชน ดังที่เสียงวิจารณ์ของหน่วยงานราชการต่างจังหวัด (รวมทั้งสาธารณสุข) ว่าโครงการ สสส. เป็นการถลุงเงิน อย่างไร้สาระ จับต้องไม่ได้ ทำซ้ำกับงานประจำ เช่นเดียวกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็ล้วนเป็นพวกนักล่าโครงการเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบด้วย พวกห่างเหินการใช้แรงงาน หรือนักเล่นหวยการพนัน พวกนักฉวยโอกาสในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ด้วยข้ออ้างว่าเป็นเงินที่มาจากภาษีคนบาป ซึ่งก็คือคนจนผู้ด้อยโอกาสที่ดื่มเหล้าวันละ 2-3 เป้ก ที่ทั้งชาติต้องตกเป็นเหยื่อแก่ผู้เฉลียวฉลาดเช่น พวกแพทย์อาวุโส ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส)

เราเอง

เออ..เคยสงสัยเหมือน คห 33 เลย ไอ้ตำแหน่งราษฎรอาวุโส นี่มันได้กันมายังงัยวะ

ติดตามข้อมูลหมอประเวศหลังๆ (ตั้งแต่ร่วมกับ อ.จ. นิธิ อุ้มทักษิณ สมัยแรก จนตอนนี้ไม่ถูกใจ หลับหูหลับตาหาเรื่องล้มไปเรื่อย ) สันนิษฐานว่า ได้เพราะแก่และอยู่นาน

คนนอกขอบ

ท่านราษฎรฯ เอาแต่ตำหนิวิจารณ์คนที่มีจุดยืนต่าง แต่ไม่เห็นเคยคิดทบทวนถึงความผิดพลาดของพวกตนเองเช่น องค์กรอิสระมหาชน สสส. ที่พวกท่านผลักดันจัดตั้งขึ้นมาจากการขูดรีดภาษีที่มาจากหยาดเหงื่อคนจน (สุราพื้นบ้านขวดละ 9 บาท) มาสนองแก่พวกหมออาวุโสปลดระวาง จุ้นจ้านทำงานซ้ำกับงานประจำของกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และไม่เคยมีข่าวว่า สสส. ประเมินผลลัพธ์จากการทำงานปรากฏแก่สาธารณชน ดังที่เสียงวิจารณ์ของหน่วยงานราชการต่างจังหวัด (รวมทั้งสาธารณสุข) ว่าโครงการ สสส. เป็นการถลุงเงิน อย่างไร้สาระ จับต้องไม่ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ก็ล้วนเป็นพวกนักล่าโครงการ ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย พวกห่างเหินการใช้แรงงาน หรือนักเล่นหวยการพนัน พวกนักฉวยโอกาสในรูปแบบต่างๆ
ทั้งนี้ด้วยข้ออ้างอันชอบธรรม ? ว่าเป็นเงินที่มาจากภาษีคนบาป ซึ่งก็คือคนจนผู้ด้อยโอกาสที่ดื่มเหล้าหลังการตรากตรำทำงานวันละ 2-3 เป้ก ที่ทั้งชาติต้องตกเป็นเหยื่อแก่ปัญญาชนผู้เฉลียวฉลาด พวกแพทย์อาวุโส ผู้บริหารที่กุมนโยบายสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

จำเรอญ

ถ้าแกนนำพัธมิตรทบทวนตัวเองด้วยหลักธรรมทางพุทธ มีความนอบน้อมถ่อมตัว พยายามถอนตัวออกจากตัณหา มานะทิฐิ ให้อภัย ไม่คิดก่อเวร ใช้อหิงสธรรม หยุดหวังผลทางการเมืองจริงๆ โดยสิ้นเชิง ไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองชั่วคราว แบบใช้สถาบันฯชวนคนมาชุมนุม หรือชวนนายทหารใหญ่จากกองกลางมาค้าอำนาจ เพราะทำให้ฝ่ายสงสัยไม่หายสงสัยในเรื่องเจตนาแอบแฝงและเชื่อมโยงเป็นการเมืองไป ถ้าแกนนำพัธมิตรสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองขั้นพื้นฐาน (Transformation) จนเสียงส่วนใหญ่เขามั่นใจ และหันกลับมารักใคร่นับถือไว้วางใจ แกนนำพัธมิตรก็สามารถทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งต่อประเทศไทยและต่อโลก

เสี้ยนที่ปลายโผล่มันไม่ยากเกินที่จะคีบออก แต่เสี้ยนที่ฝังลึกใต้ตีนที่หุ้มด้วยหนังหนา ต้องขูดเนื้อหนังบางส่วนออกก่อนจนเลือดซิบ ถึงจะเห็นเสี้ยนที่แท้จริง

คุณหมอเข้าใจเปรียบเทียบดี จริงๆ
เพราะทั้งฝุ่นละอองและเสี้ยนก็เป็นสิ่งที่อยู่ใต้ตีนทั้งคู่

ทำอย่างไรคนไทยจึงจะเห็นเสี้ยนที่แท้จริง?

มองทะลุ

ปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหน ?

ปัญหาจริงๆอยู่ตรงนี้ แหละ

"การชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จึงไม่ใช่เรื่องหมากัดกันแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่ เ ชื่ อ ว่ า ระบอบทักษิณอันตรายต่อบ้านเมืองต้องต่อสู้ และเขาเห็นว่ารัฐบาลเป็นนอมินีที่ปกป้องผลประโยชน์และต้องการช่วยในทักษิณพ้นผิด คนที่เชื่อเช่นนี้มิได้มีที่เฉพาะมาชุมนุมเท่านั้น ถ้าอนุมานจากผลการเลือกตั้ง ฝ่ายที่นิยมชมชอบทักษิณคงมีประ 14 ล้านคน ฝ่ายตรงข้ามประมาณ 12 ล้านคน นับเป็นความแตกแยกของคนไทยขนาดใหญ่ที่สุดขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากความขัดแย้งใหญ่นี้ได้อย่างไร สิ่งที่เรารู้แล้วว่าไม่ได้ผล

ปัญหาคือ ค ว า ม เ ชื่ อ ร ะ ดั บ รุ น แ ร ง

ถามว่า ปกติ ความเชื่อแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ไหม ?

ขอบอกว่า ย า ก

ที่เกิดขึ้นได้ เพราะ มีการ "โฆษณาชวนเชื่อ" แล้วที่ผ่านมานั้น "สื่อสนธิ" มีบทบาทสำคัญในการ สร้างความเชื่อเรื่องระบอบทักษิณ สร้างความเชื่อเรื่องปีศาจซาตานทักษิณขึ้นมา

เพราะสื่อมันทำเกินเลยบทบาทตัวเอง

ปัญหามันอยู่ตรงนี้

ส่วนพวกฮาร์ดคอร์ชอบเดินขบวนชอบประท้วง นั่นไม่เท่าไหร่ ที่มันเท่าไหร่ขึ้นมาเพราะ สื่อสนธิ มีฐานมวลชนอยู่ แล้วพวกฮาร์ดคอร์เข้าไปร่วมกับฐานมวลชนของสื่อสนธิกับสาวกจำลอง

สมัยนี้เหรอ การมี่ส่วนร่วม-การเมืองภาคประชาชน ไม่จำเป็นต้องเดินขบวนชุมนุมประท้วงเสมอไปแล้ว กลุ่มสีขาวออกตัวนิดเดียว สั่นกันไปหมดแต่ได้ผลวงกว้างมาก หลายกลุ่มแค่ออกแถลงการณ์ก็สั่นกันเป็นเจ้าเข้า ... ใช้มวลชนที่ไหน ? ก่อหวอดที่ไหน ? ประท้วงที่ไหน ? ชุมนุมที่ไหน ? ปิดถนนที่ไหน ?

นี่คือประชาธิปไตยที่เราอยากเห็น คือ แสดงความเห็นต่าง แต่ก็ไม่ได้ละเมิดสิทธิคนอื่น

ถ้าประเด็นดี ไม่ต้องลงท้องถนน ก็มีผล ถ้าประเด็นห่วย ม็อบกี่หมื่นก็ไร้ราคา ได้แต่ปิดถนน บ่อนทำลายความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจทำมาหากินของชาวบ้านไปเรื่อยๆ

ทั่นประเวศ ถ้าทั่นไม่เห็นปัญหาสื่อ ก็หาทางออกจากปัญหานี้ยากกกกก คนที่ไม่อยากแตะสื่อมากที่สุด อย่าง นิธิ เกษียร ฯลฯ ก็แตะกันไปเยอะแล้ว ทั่นควรรู้ด้วยว่า ระดับพวกนี้ ไม่จำเป็นจริงๆเค้าไม่แตะสื่อให้เสียราคานักประชาธิปไตยหรอก มันเปลืองตัวน่ะ

ddd

ccc และคนเจียงใหม่

คุณคนเดียวกันนี่น่า โพสเหมือนกันเปี๊ยบแล้วเปลี่ยนชื่อ หาอะไรครับ

จะวิจารณ์คนอื่นก็ "ใจ" หน่อยครับ ขนาดในเว็ปยังมี 2 ชื่อ ถ้าต้อง แสดงความคิดในที่สาธารณะ คงไม่กล้า ....

นุ่งกระโปรงอยู่หน้าคอม ฯ เล่นเน็ตรึป่าวครับ

ddd

ccc และคนเจียงใหม่

คุณคนเดียวกันนี่น่า โพสเหมือนกันเปี๊ยบแล้วเปลี่ยนชื่อ หาอะไรครับ

จะวิจารณ์คนอื่นก็ "ใจ" หน่อยครับ ขนาดในเว็ปยังมี 2 ชื่อ ถ้าต้อง แสดงความคิดในที่สาธารณะ คงไม่กล้า ....

นุ่งกระโปรงอยู่หน้าคอม ฯ เล่นเน็ตรึป่าวครับ

สายล่อฟ้า

หมอเป็นพวกหล้าหลังคลั่งชาติไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไม่รู้จักวิธีหาเงินเข้าประเทศหมอแก่อัลไซเมอร์

มธ17

ขี้เกียจวิพากษ์หมอประเวศ เชียร์ความเห็นคุณคนนอกขอบดีกว่า

สสส.ที่หมอประเวศเชียร์ให้ตั้งขึ้น เก็บภาษีเหล้าบุหรี่ไปมากมายมหาศาล แต่เอาเงินไปใช้ไม่คุ้มค่าจริงๆ ไม่ได้คอรัปชั่น แต่ทำงานไม่เป็น เอาคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ ไปรณรงค์ให้เลิกเหล้าบุหรี่ ทำอะไรงี่เง่าหน่อมแน้ม เช่นเอาไปจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เอาไปจัดกีฬา เอาเนื้อหนูปะเนื้อช้างลงโฆษณาหนังสือพิมพ์กีฬา เป็นสปอนเซอร์งานเต้นติ๊ดชึ่งๆ ตามห้าง ฯลฯประเภทมีเงินมากจนไม่รู้จะเอาไปใช้อะไร ก็ใช้อีลุ่ยฉุยแฉก จ้างทำวิจัยเป็นล้านชิ้นแล้วมั้ง ไม่เคยเอามาใช้ได้

สสส.ควรเปิดเผยงบประจำปี ลงเว็บไซต์ให้ละเอียด ให้ชาวบ้านรู้กัน จะให้เห็นคาตาว่าไม่ได้โกงจริงแต่ถลุงเงินโดยเปล่าประโยชน์

ที่เหลือรับคือโครงการแจกเงิน 2 ล้านให้เอาไปทำอาคารปลอดบุหรี่ คุณรู้ได้อย่างไรว่าเขาทำจริง ทำแล้วได้ผลไหม เงิน 2 ล้านเอาไปแจกบริษัทห้างร้าน แจกคนจนดีกว่าไหม แถมยังเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จากเดิมที่อาคารต้องกำหนดให้มีที่สูบบุหรี่ กลายเป็นทั้งอาคารปลอดบุหรี่

สสส.คือตัวอย่างของแนวคิด NGO ขุนนาง คิดว่าตัวเองทำดีแล้วมีสิทธิบังคับคนอื่น ลึกๆ แล้วก็คือแนวคิดแบบหมอประเวศ ที่คิดว่าตัวเองเป็นเทวดา ชั่วชีวิตนี้พยายามทำเพื่อสังคม แต่ทำอะไรไม่สำเร็จซักอย่างเดียว

asshold@asshold.comunism

บุกทำเนียบฯ 20 มิ.ย.2551 บ่ายโมงตรง

กรุงเทพ

คุณหมด เปรียบคุณทักษิณ เป็นพระปกเกล้า แล้วพื้นฐานของการเป็นทักษิณ กับพระปกเกล้า เป็นมาอย่างไรเล่าค่ะ

noom^*

เบื่อไอ้แก่บ้านี่จริงๆ

beatles

ไม่รู้จะว่าอย่างไร

เพราะทุกคนด่าไปหมดแล้ว เฮ้อ

jj

หมอคนนี้ใครบอกนามว่าเป็นราษฏรอาวุโสฐานันดรนี้ ใครแต่งตั้ง ผมในฐานะคนไทย ไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนไทยที่พูดดี คิดดี ทำดี ขั้วการเมืองต่างกัน คิดต่างกัน บอกทางแก้ที่ชุ่ย ๆ

ชาวบ้าน

เห็นด้วยกับคุณหมอประเวศ

หากทักษิณแก้ข้อกล่าวหาไม่ตก
ก็ไม่มีทางที่จะเกิดความสงบในสังคมขึ้นมาได้

แต่วิธีแก้ข้อกล่าวหาโดยการใช้อิทธิพล เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการทางกฏหมายนั้น
มันเป็นได้แค่เพียงการผลัดผ่อนหนี้ไปชั่วคราวเท่านั้นเอง

ท้ายที่สุดก็ไม่อาจพ้นไปจากความผิดที่กระทำไว้นั้นจนได้

ผลเสียก็คือเวลาและความสูญเสียของทุกๆคนในชาติ ที่ต้องเอาไปแลกกับคนๆเดียว

ที่กำลังถูกข้อกล่าวหาของสังคมส่วนใหญ่ ที่ไม่ใช่ 14ล้านคน

เออ

เออ เราเห็นด้วยกะหมอประเวศน์ อย่าใช้อารมณืมาด่าคนแกซี จ้า ความคิดเห็น วิธีการต่างกันได้ ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ดช.บุ่ย(น้องดช.เฟียม)

[emo29.gif]

สรุป :
ถอนหงอก"หมองอย"ออกจากฝ่าตี-ราษฎร คือทางออกของแผ่นดิน !!!......

[emo27.gif]

อะตอม

ครับเคยวิจารณ์ข้อเสนอหมอประเวศ ในข้อเสนอท่านที่มันเป็นหมั่นไม่ได้รับการตอบสนองหลายครั้งเพราะท่านไม่ได้นำเสนอความจริงทั้งหมด???

ถ้าเป็นกรรมการก็จะประมาณเป่าฟาวส์ข้างเดียว เพราะคุณสมบัติกรรมการจะต้องและไกล่เกลี่ยจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันก่อนเสนอทางออก

แต่ท่านพูดเหมือนไม่รู้ความจริงอะไรเลยกับปัญหาระดับรากลึกของการขัดแย้งในเมืองไทย

ท่านแคะเอาเฉพาะปลายเหตุของปัญหา และจะจับแยกมวยเฉพาะ ตอนที่อีกข้างหนึ่งได้เปรียบ ทั้งๆที่ท่านรู้ทุกเรื่อง(ผมคาดเอาน่ะเพราะระดับท่านขนาดได้ชื่อว่าเป็นราษฎรอาวโสรู้แต่ไม่นำเสนอส่วนสำคัญ)

ทำไมจะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ ท่านไม่กล้าแตะต้นตอปัญหาแต่ตัดเฉพาะกิ่งเสียตำหนิหรือเสนอทางออกเฉพาะปลายเหตุแต่รากที่เน่าไม่เอามาวินิฉัยรวมเป็นการวินิจฉัยโรคจนถึงบอกแนวทางรักษา

การเอาเสี้ยนออกไม่ใช่ต้นตอของปัญหา บ้านนี้เมืองนี้ป่วยระดับอกกลัดหนอง แต่ท่านวินิจฉัยโลกแค่ให้เอาเสี้ยนออก

มันขาดน้ำหนักในทางออกที่จะรักษาอย่างถาวร โอเค ในมิติระงับเหตุชั่วคราวเหมือนให้ยาแก้ปวด คนเป็นโรค อก กลัดหนอง

ข้อเสนอท่านแม้คราวนี้จะเป็นทางออกระดับชั่วคราวปลายเหตุเป็นการให้ยาแก้ปวดช่วยคราว รักษาตามอาการ

แต่สำหรับคนที่รู้อาการที่แท้จริงของคนไข้ ผมว่ามากน่ะในเมืองไทยมันฟังแล้ว จนรู้สึกว่าไม่ต้องหาหมอก็ได้มาทำไมให้เปลืองค่ารถค่ารา

แถมเสียค่าหมอฟรีๆยาแก้ปวดแค่นี้ซื้อร้านหมอตี๋ก็ได้ นั้นล่ะครับผมถึงวิจารณ์หลายครังว่าถ้าท่านไม่พูดความจริงทั้งหมด หรือเป็นกรรมการเป่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบนี้

อย่าออกมาเสนอทางออกดีกว่าอยู่เฉยๆ เพราะมันจะเสียท่านมากกว่า เพราะเสนอไปก็เหมือนไม่ได้เสนออะไร? ท่ามกลางความคาดหวัง มาเจอการให้ยาแก้ปวดแค่นี้เสียความรุ้สึกที่อุตส่าห์ ดั้นด้นมาหา

ปิดคลีนิคดีกว่าครับถ้าจะทำการรักษาแบบนี้???

หนูแจ๋ว

อ่านดูบทความแล้วเหมือนต้นเหตุปัญหาของประเทศไทย

คือคุณทักษิณคนเดียว ไม่มีเหตุผลใดๆ อีกเลย

มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ป่ะ
หนูไม่เชื่อน้า

[emo1.gif]

f

ประเวส.......ง

ใครเขาจะเชื่อเอ็ง.. เป็นศัทรูกับเขา

แต่ดัดจริตเป็นคนกลาง ผู้ดีตีนแดง

ขนานแท้เชียววววว

""""" ฝ่ายที่นิยมชมชอบทักษิณคงมีประ 14 ล้านคน ฝ่ายตรงข้ามประมาณ 12 ล้านคน"""""""""

ฝ่ายตรงข้าม 12 ล้าน เอ็งนับจาก

อะไรฟ่ะ...จากคนที่ไม่เลือก พปช..งั้นรึ

งั้น14 ล้าน ก็อยู่ฝ่ายตรงข้าม อภิสิทธิ

เติ้ง เหนาะ ซิว่ะ.....คิดได้ฟายแท้ๆ

""""""""วิธีทำความจริงให้ปรากฏที่ดีที่สุด คือกระบวนการศาลยุติธรรม เพราะมีการสืบหาหลักฐานข้อเท็จจริง และไต่สวนมูลความโดยละเอียดและมีหลักการว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง """"""""

ตุลาการภิวัฒน์น่ะรึ..... เชื่อถือได้รึ...

ไอ้ที่นายใหญ่ของเอ็ง ออกมาอบรมณ์

ผู้พิพากษาถี่ยิบ มันหมายความว่าอะไร

"""""""ดังกล่าวข้างต้นว่าเสี้ยนที่ตำอยู่ในเนื้อสังคมทำให้สมานฉันท์ไม่ได้คือความเชื่อเกี่ยวกับทักษิณที่ต่างกันคนละขั้ว """"

แล้วตอนนี้ ความเชื่อ เกี่ยวกับ ปชป.

อภิสิทธิ ศาล ถาบัน ก็มีบางส่วน

เห็นต่างกันคนละขั่ว เมิง จะให้ทำยังไง

nekochan

หมอประเวศรับ job มาแล้วต้องทำครับ

ถ้าท่านไม่ทำ เราเดือดร้อน...หุหุ เห็นไหมครับ พากันไปเป็นพันไปประท้วง กกต จะทุบหม้อข้าวลุยทำเนียบ นี่จะไม่ไว้วางใจ รมต 7 คน นี่รัฐบาลเขาแค่แถลงงบประมาณเองนาครับ

ต้องทำครับ สัญญานมาแล้ว ลุยเป็นลุย แบบนี้ไม่มีเนียนแล้วครับ [emo13.gif]

ysostupid

ผมเสนอให้หมอประเวศไปพูดที่เวทีพันธมิตรให้มันรุ้แล้วรู้รอดไปเลย ดีไหม?

คนเมืองลุง

ประชาธิปัตย์ คือ เสี้ยนหนามของแผ่นดินที่แท้จริง ช่วยกันเขี่ยทิ้งเถอะพี่น้อง

ไพร่สม(น้ำหน้า)

(ก) ความรู้สึกพะอืดพะอมต่อข้อเสนอของประเวศมาจากอะไร? ถ้าเป็นพวกเสียสติ ให้พวกผู้นำสนตะพายอยู่ที่ชุมนุมพันธมิตรพูด จะเสียความรู้สึกหรือไม่?
(ข) ถ้าไม่ ทั้งๆที่เนื้อหาเหมือนกัน ที่แตกต่างก็เพียงความสุภาพและศัพท์แสงจากพจนานุกรมศาสนาพุทธที่ประเวศใช้ อาจจะต้องมาคิดใหม่ว่า ประเด็นอยู่ที่ตัวผู้พูด เราอาจจะคาดหวังว่าประเวศไม่น่าจะเห็นแบบนี้ แต่ก็มีคำถามตามมาอีกว่า ทำไม?
(ค) ทำไม ประเวศถึงไม่ควรพูดแบบนี้ เราไปคิดตามเขาเองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่น่านับถือในแผ่นดินหรือเปล่า?
(ง) แต่ถ้าเราเห็นว่า แท้จริงแล้วเขาก็คือ royalist fanatic คนหนึ่ง เราก็จะไม่รู้สึกผิดหวัง หรือ น่าแปลกใจอะไร
(จ) ขอระบายอารมณ์ตรงนี้หน่อย : ประเวศเอ๋ย คุณคิดว่าตัวเองเป็นปราชญ์ของบ้านเมืองหรือ? วิธีการใช้เหตุใช้ผลของคุณมันตื้นๆ ศัพท์พระที่ใช้ก็เพียงเอามาห่อความคิดเห็นที่โสมมเอาไว้ คุณเห็นว่าเรากินหญ้ากันหรือที่จะไม่เห็นว่า คุณกำลังเลียใคร อยากจะพูดว่า คุณสมควรตาย คุณก็จะว่าจิตใจต่ำช้า เป็นอกุศล เป็นบาป แต่คุณยังจำได้ใช่ไหม ว่าคุณก็คิดเช่นนี้กับทักษิณ ความจริงก็ไม่ได้ปรารถนาให้คุณตายเร็วๆหรอก คอยอยู่ดู ความทุเรศและ ความวิปริตที่กำลังจะทำให้สังคมไทยวายวอดด้วยกัน

Amant

คนอย่างหมอประเวศ

อย่าว่าแต่ทักษิณเลยครับ

นี่ถ้าท่านปรีดี พนมยงค์ ยังอยู่

ถ้า ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณื ยังไม่ตาย

และท่านทั้งสองทำความดีมีคุณูปการแก่สังคมไทย แก่ราษฎรอย่างแท้จริง ก็ไม่แคล้วที่คนอย่างประเวศจะออกมาสาปส่ง เพราะสันดอนของคนผุ้นี้คืออำมาตย์ที่พยายามจะเสนอทัศนะเอาใจเจ้านายเหนือหัวของมันโดยไม่สนว่าจะค้านกับความรู้สึกของชนชั้นรากหญ้าหรือไม่

หมอประเวศจึงเป็นได้แค่จิ้งจกไร้ราคาตัวหนึ่งเท่านั้น

เพื่อนใกล้ตัว

สังคมที่วุ่นวายอยู่ขณะนี้เพราะมีคนอย่างหมอมาพูดมาก สมัยหนึ่งก็ร่วมกัฝ่ายว้ายทำหนัสือหมอชาวบ้าน จำอ้ายมณฑลได้ไหม ทำตัวเป็นรู้ธรรม เป็นปราชญ์ พูดทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องไม่รู้อย่างเดียวคือพิจารณษตนเอง ที่จริงก็อยากดังแอบประชุมกับเอ็นจีโอ และอมาตยา เป็นประจำ

พันธมิตร

ให้กำลังใจคุณหมอ ทำดีที่สุดแล้วในฐานะคนไทยยคนหนึงมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
เสียใจที่เข้ามาอ่านในเวปนี้ มีแต่พวกเขมร
ถ้าทักษินติดคุกพวกคุณก็ไปจากประเทศไทยเลย ไอ้หอก

คนเมืองลุง

สาวก ลัทธิจำลอง ผู้งมงาย
สมุนรับใช้ นายหัวสนธิ ผู้บ้าคลั่ง
เลิก ป่วนบ้านเมืองได้แล้ว

กล้วยหวาน

เมื่อแต่ละท่านเลือกข้างแล้ว

สุดท้ายกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา

ผมก็เลือกข้างแล้ว แล้วคุณละ

เห็นใจคุณหมอ

ตั้งแต่ทักษิณทำ 30 บาท คนไม่อยากเป็นหมอกันแล้ว เพราะลำบากมากขึ้น ส่วนใหญ่ถ้าหัวดี หน้าตาสวยหล่อ ก็ไปเป็นนักร้อง นายแบบ ดารา หัวไม่ดี ก็ไปเป็นคนชั้นล่าง หัวดี หน้าตาไม่ดี ก็ไปเป็นอาจารย์ จะมานั่งคลีนิคมาก ก็ไม่ได้ เพราะเขาบังคับไปรักษาประชาชนที่ยากไร้ อจ หมอ ก็เสียประโยชน์ กันเยอะ เป็น 1 ในอาชีพ ที่ทักษิณทำลายล้างโดยไม่รู้ตัว นอกจากพวกค้ายา ให้เงินกู้ ที่ทักษิณกำจัดโดยตรง คุณหมอน่าเห็นใจมากนะ แต่ถ้ารู้จักเสียสละรับเงินเดือน บวกเงินพิเศษ เดือนละ 5 หมื่น 8 หมื่น ก็น่าจะพออยู่ได้ เสียสละให้พวกชนชั้นล่างที่เขารับเงินค่าจ้างวันละ 100 200 บาท บ้าง จิตใจจะได้ไม่ใฝ่ต่ำ กว่าวิทยฐานะ เห็นใจคุณหมออาวุโสจริง ๆ

กังหันลม

โอ้โห ประชาไท อิสระทางความคิด จริงๆ
ด่าคนที่คิดต่างจากตัวเองราวคนเสียสติ
เวรกรรมของประเทศที่มีคนที่คิดว่าเป็นปัญญาชน แต่จิตใจคับแคบแบบนี้