การแก้ไขปัญหาเขาพระวิหารแบบ "สนธิ ลิ้มทองกุล"

ขณะที่ในคืนวันที่ 28 ก.ค. การเจรจาระหว่างไทย-กัมพูชาดำเนินไปที่เมืองเสียมราฐ และมีข้อสรุป 4 ข้อออกมานั้น ที่เชิงสะพานมัฆวาน "สนธิ ลิ้มทองกุล" แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพิพาทเขาพระวิหารในแบบฉบับของเขาด้วยเช่นกัน

 

กลางดึกของวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ระหว่างที่ปัญหาความขัดแย้งพรมแดนด้านเขาพระวิหาร อยู่บนโต๊ะเจรจาทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาดำเนินไปที่เมืองเสียมราฐ และมีข้อสรุป 4 ข้อออกมาในเวลา 22.00 น.

 

ขณะเดียวกันเมื่อเวลา 21.00 น. ที่เชิงสะพานมัฆวาน "สนธิ ลิ้มทองกุล" แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ก็เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพิพาทเขาพระวิหารในแบบฉบับของเขา แบบ "ใช้กำลังบังคับ"

 

โดยนายสนธิ กล่าวย้ำว่า เพราะประเทศชาติอยู่ในภาวะที่อันตรายที่สุด การตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศใหม่ ไม่ช่วยอะไร มีแต่จะทำให้สูญเสียอธิปไตยมากขึ้น วิธีเดียวที่จะแก้คือไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปก่อน แล้วเอารัฐบาลชุดใหม่เข้ามา ตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้ยังอยู่จะตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกสักร้อยคนก็ไม่มีความหมาย จะไม่มีวันแก้ปัญหาเรื่องเขาพระวิหารและอธิปไตยที่อยู่ติดชายแดนเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขมรได้เลย

 

เขาเสนอแนวทางแก้ปัญหาเรื่องปราสาทพระวิหารว่าเมื่อรัฐบาลชุดนี้ไม่อยู่ ได้แก่

 

หนึ่ง เมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สิ่งแรกที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องประกาศเป็นนโยบายคือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วที่ไปให้ความเห็นชอบในแถลงการณ์ร่วมให้เขมรขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร

 

สอง ตั้งคณะกรรมการอิสระที่เป็นกลาง และสังคมให้ความเชื่อถือมาไต่สวนหาความผิด จากนั้นให้แจ้งไปยังสหประชาชาติว่าหนึ่ง มติที่คณะกรรมการมรดกโลกมีต่อกรณีเขาพระวิหารว่าเป็นมรดกของเขมร เราไม่ยอมรับ และสอง เข้าไปชี้แจงต่อองค์การสหประชาชาติว่าคำพิพากษาของศาลโลก เมื่อ พ.ศ.2505 นั้น วันนี้เราขอให้รื้อฟื้นคดีเขาพระวิหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

 

สาม ให้ผู้แทนองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลไทยทำหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อยื่นต่อเลขาธิการสหประชาชาติว่าประเทศไทยขอลาออกจากองค์กรยูเนสโก และขอคืนสถานภาพโบราณสถานที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเอาไว้ในประเทศไทยทั้งหมด คืนให้เขาไปหมดเลย

 

สี่ เรียกเอกอัครราชทูตเขมรในประเทศไทยมาให้รับทราบว่า แผนที่ที่เขมรใช้เป็นแผนที่ฝรั่งเศสแผนที่เก่าที่รัฐบาลไทยไม่เคยยอมรับและไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย รัฐบาลไทยไม่ยอมรับแผนที่ที่เขมรเอามาใช้เป็นอันขาด

 

ห้า จัดตั้งตั้งคณะทูตพิเศษพร้อมทั้งหัวหน้ารัฐบาลนั้น จะต้องเดินทางไปตามประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม เพื่อไปพูดให้เข้าใจ และอาจต้องพูดอยู่ในเบื้องหลังไม่ได้เป็นการเจรจาเป็นทางการ ว่าให้เลือกระหว่างประเทศไทยกับหรือเขมร ว่าอยากคบไทยอย่างใกล้ชิดหรืออยากคบกับเขมรอย่างใกล้ชิด

 

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีน ไปถามประเทศจีนว่าระหว่างประเทศไทยกับเขมรจะเลือกใคร ทำเช่นนั้น ล็อบบี้ไปตลอดเลยทุกประเทศในมนตรีความมั่นคง

 

พร้อมกับจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อในโลก เพื่อเอาเรื่องราวของประเทศไทยนั้น เรื่องเขาพระวิหารที่ถูกฝรั่งเศสรังแก ที่ถูกฝรั่งเศสบีบบังคับใช้แผนที่ฝรั่งเศสออกตามสื่อมวลชนต่างๆ ทั่วโลก และออกเว็บไซต์ในโลกนี้โดยใช้หัวข้อว่า "เรียลแฟกออฟเขาพระวิหารดอทคอม" แล้วใส่ข้อมูลที่แท้จริงเข้าไป

 

เสร็จแล้วเชิญนักวิชาการในเรื่องภูมิศาสตร์ ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ทางด้านภาพถ่ายดาวเทียมให้มาเปิดสัมมนากรุงเทพ หรือที่ฮ่องกง หรือที่มหานครนิวยอร์ก หรือที่ซิดนีย์ก็ได้ โดยประเทศไทยออกค่าใช้จ่ายให้ เพื่อยืนยันในการใช้หลักสันปันน้ำว่าทั่วโลกเขาใช้กัน ให้นักวิชาการถกเถียงกันว่าถ้าใช้หลักสันปันน้ำ พร้อมภาพถ่ายดาวเทียม เขาพระวิหารต้องอยู่ในพื้นที่ของไทย

 

เรียกประชุมทูตไทยที่อยู่ทั่วโลก พร้อมกำหนดภารกิจหลัก คือมีหน้าที่ต้องชี้แจงสื่อมวลชนในประเทศแต่ละประเทศให้รับทราบถึงจุดยืนของประเทศไทยที่มีต่อเขาพระวิหารและข้อเท็จจริงในเรื่องแผนที่ที่มีต่อเขาพระวิหาร และชี้ให้เห็นว่าเขาพระวิหารเป็นผลพวงที่เกิดจากการล่าอาณานิคมของรัฐบาลฝรั่งเศส และกำชับให้ทูตไทยให้ประเมินผลใน 30 วัน ถ้าแต่ละประเทศใน 30 วันไม่มีผลทางสื่อมวลชนเกิดขึ้นในประเทศที่ตนเป็นทูตอยู่ จะย้ายทูตคนนั้นทันที

 

หก แจ้งให้นักธุรกิจไทยที่ลงทุนในเขมร ประเทศไทยไม่มีนโนบายส่งเสริมให้ไปลงทุนในเขมร เนื่องจากอาจจะเกิดความขัดแย้งกันในอนาคต เรื่องอธิปไตยของพื้นที่ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ถอยออกมาจากเขมรเสีย หากมิเช่นนั้นแล้ว รัฐบาลไทยอาจจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ถ้าเกิดมีความขัดแย้ง เรียกว่าแจ้งให้รู้ล่วงหน้าก่อน

 

แจ้งให้ประชาชนชาวไทยที่ทำมาค้าขายอยู่ริมชายแดน ไม่ว่าจะเป็นที่ปอยเปต ที่สระแก้ว หรือที่อรัญประเทศ รวมทั้งคลองลึก ให้รับรู้ว่าถ้าเกิดความขัดแย้งกันเราอาจจำจะเป็นต้องปิดชายแดนพวกนี้ให้เตรียมตัวไว้ จะได้ไม่ว่ารัฐบาลไทยว่าไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้า

 

เจ็ด ทั้งหมดนี้ เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว ก็ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ เพื่อเชิญเขมรมานั่งประชุมทวิภาคี คือระหว่างเขากับเรา โดยยืนยันเราจะใช้เขตสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดน เขาก็จะยืนยันว่าจะใช้แผนที่ฝรั่งเศส ถ้าอย่างนั้นแล้วเราบอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ยึดคำตัดสินของศาลโลกชั่วคราวให้เขาออกไปอยู่ในเขตปราสาทพระวิหารทันที

 

และก็จะเคลื่อนกำลังทหาร อพยพประชาชนชาวเขมรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยและแจ้งเขมรว่า นอกจากเขตปราสาทเขาพระวิหารที่ศาลโลกพิพากษาแล้ว พ้นจากเขตที่ศาลโลกพิพากษาไม่ใช่เขตทับซ้อน แต่เป็นดินแดนของประเทศไทย แจ้งให้เขมรทราบเป็นทางการ และประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตย ในทุกวิถีทางที่เราทำได้ แม้ว่าจะเกิดสงครามก็ตาม

 

ในขณะเดียวกันเมื่อเขมรไม่ยอม เราก็จะปิดพรมแดนหมด 40 จุด รวมทั้งปอยเปตและอรัญประเทศ เสร็จเรียบร้อยเราก็ประกาศให้สายการบินที่ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางกรุงเทพฯ เพื่อขึ้นต่อไปพนมเปญ เสียมราฐให้หยุดบินทันที เพราะเส้นทางบินที่ไปท่องเที่ยวพนมเปญหรือเสียมราฐนั้น 70% ต้องมาขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ขั้นต่อไป สั่งให้กระทรวงกลาโหมสร้างฐานทัพเรือย่อยที่เกาะกูด แล้วเอาเรือรบหลวงไปตั้งที่เกาะกูด 2 ลำ พร้อมเรือตระเวนชายฝั่ง และสร้างสนามบินเพื่อให้เครื่องบิน F-16 ลงที่นั่น และประกาศยกเลิกคณะกรรมการที่ปักเขตแดนบนทะเลที่ทับซ้อนทันที พอยกเลิกเสร็จ ประกาศอย่างเป็นทางการ โดยเอาแผนที่ที่เราเป็นคนร่างแล้วบอกว่านี่แหละคือที่ของเราในทะเล

 

การกระทำเช่นนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร เขมรจะต้องฟาดงวงฟาดงา ฟาดไปเราไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น เพราะเขมรจะไม่กล้าปะทะกับเรา จะไม่กล้าเด็ดขาด เขมรที่กล้าส่งเสียง ข่มขู่ ก็เพราะคนของเราเป็นคนทรยศขายชาติให้เขา แต่ถ้าเขมรเห็นว่าทหารไทยมีจุดยืนที่มั่นคง รัฐบาลไทยมีจุดยืนที่มั่นคง ประชาชนชาวไทยพร้อมที่จะเสียสละชีวิตเพื่ออธิปไตยของไทย เขมรจะถอย เขมรจะทำอะไรไม่ได้นอกจากต้องพึ่งประเทศไทย และถ้าเขมรต้องการพึ่งเวียดนามก็ปล่อยให้พึ่งเวียดนามไป ก็จะมีปัญหาระหว่างคนเขมรที่เป็นคนเขมรแท้ๆ กับคนเวียดนามในอนาคตอย่างแน่นอน

 

ด้วยวิธีการทูตที่ผมเล่าให้ฟัง ประเทศจีนในทางเปิดเป็นเพื่อนทุกคน แต่ในทางปิดจีนจะรู้ว่าระหว่างเขมรกับไทย ต้องคบไทยมากกว่าคบเขมร

 

พื้นที่ทับซ้อนนั้นเมื่อเราประกาศเป็นของเราหมด เขมรต้องประท้วงแน่นอน ต้องทะเลาะกับเรา เราก็นั่งเฉยๆ เถียงไปสิ ผมไม่สน ถ้ามีเกาะแก่งตรงไหนเราก็เอาเรือรบไปยึดทันที ถ้าไม่มีเกาะแก่ง ถ้าเป็นพื้นที่ทะเลเราก็เอาเรือรบเราไปจอดตรงนั้นเลย

 

จนกระทั่งสหประชาชาติตั้งคณะกรรมการมาเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับเขมร วันนั้นค่อยไปนั่งโต๊ะกัน เมื่อนั่งโต๊ะแล้ว เราจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่เสียเปรียบเหมือนทุกวันนี้ เราจะอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบ วันนั้นบริษัทตะวันตก ประเทศทางตะวันตกที่ต้องการแหล่งพลังงาน ก็รู้อยู่แล้วว่าเนื่องจากรัฐบาลไทยชุดใหม่ไม่ใช่รัฐบาลขายชาติ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจรจาเอาใจเขมรฝ่ายเดียวจะหมดไปแล้ว ต้องมาเอาใจฝ่ายไทย

 

หลังจากเราลาออกจากยูเนสโกแล้ว และคณะกรรมการมรดกโลก เราต้องแจ้ง 7 ประเทศอย่างเป็นทางการว่าเราไม่ให้เขาเข้าประเทศเราเพื่อไปบูรณะปราสาทเขาพระวิหาร ถ้าจะไปปราสาทพระวิหารให้นั่งเฮลิคอปเตอร์จากเขมรมาลงบนปราสาทเท่านั้น เราไม่ให้แม้กระทั่งออกจากปราสาทเขาพระวิหารมาขี้ในส้วมของฝั่งไทย

 

วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทำได้ และสามารถทำได้ด้วย เชื่อผม

 

การเจรจากับประเทศที่เกเรอย่างเขมรนั้น จะเจรจาบนความอ่อนแอของเราไม่ได้ จะเจรจาบนพื้นฐานว่าคนของเราขายชาติก็ไม่ได้ เราต้องสร้างความสามัคคีในชาติ ความเป็นเอกภาพในประเด็นเขาพระวิหารและอธิปไตยของไทย แล้วเราค่อยพา "พลังแผ่นดิน" ทั้งหมดนี้ออกไปคุยกับเขมร

 

นี่คือแนวทางที่ต้องรีบทำ และผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเราทำเรื่องนี้ออกไปแล้ว อย่างเลวที่สุดก็จะย้อนกลับไปสู่ยุค 2505 ที่เขมรได้ไปเฉพาะปราสาทเท่านั้นเอง เท่านั้นเอง นอกจากนั้นไม่ได้

 

แต่ที่แน่ๆ จะตกลงกันได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญ ที่สำคัญที่สุดรัฐบาลชุดใหม่ต้องไม่ให้นักการพนันเมืองไทยเข้าไปเล่นบ่อนที่ปอยเปตเด็ดขาด เพราะว่าเจ้าของบ่อนที่ปอยเปตเป็นคนไทยทำกำไรได้เดือนละเท่าไหร่ต้องแบ่งกำไรครึ่งหนึ่งส่งให้ฮุนเซน เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีคนไทยไปเล่นฮุนเซนก็จะขาดรายได้อย่างนั้นทุกเดือน

 

ปัญหาชาติบ้านเมืองเป็นปัญหาที่แก้ได้ทุกเรื่อง ขอให้คนที่เข้ามาแก้มีความซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงานให้ส่วนรวม ไม่ขายชาติ ขายบ้าน ขายเมือง พี่น้องครับ ผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบ ถึงเวลาแล้วที่เมืองไทย ประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไป ต้องเดินหน้าต่อไป ผู้บริหารประเทศจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่มานั่งขายบ้านขายเมือง หรือมารังแกประชาชนเหมือนอย่างรัฐบาลชุดนี้

 

เพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้จะปรับคณะรัฐมนตรีอีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมาย จำคำพูดผมไว้ คุณเตช บุนนาค จะแก้ปัญหาปราสาทพระวิหารไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว เหตุผลเพราะว่านโยบายของรัฐบาลชุดนี้คือนโยบายขายชาติ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์