สมาชิกสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจฯ 13 องค์กรไม่ร่วมหยุดงานตามมติ สรส.

1 .. 51 -   นายณฐกร แก้วดี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บมจ.ปตท.ในฐานะประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย(สพรท.) กล่าวว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 แห่งที่เป็นสมาชิกของ สพรท.ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และยังคงปฏิบัติงานตามปกติ ไม่ได้มีการนัดหยุดงานในวันที่ 3 ก.ย.นี้ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) มีมติออกมาเมื่อช่วงบ่ายนี้


 


ทั้งนี้ สพรท.มีจุดมุ่งหมายในการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเรื่องปัญหาแรงงานเป็นสำคัญ โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เพราะหากต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองก็ควรไปสมัครเป็นนักการเมืองโดยตรงน่าจะดีกว่า


 


สำหรับสมาชิก สพรท.เป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ(สร.) 13 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.), บมจ.อสมท (MCOT), บริษัท ไปรษณีย์ไทย, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, สถาบันการบินพลเรือน, องค์การสะพานปลา, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บมจ.ทีโอที เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกของ สร.ไม่เกิน 1 แสนคนจากจำนวนพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเกือบ 5 แสนคนจาก 60 องค์กร ขณะที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) มีสมาชิกเป็น สร. 43 แห่ง ซึ่งมีจำนวนสมาชิกของ สร.ราว 2 แสนคน


 


ขณะที่ นายธีรพงษ์ กฤษฎาธีระ รองประธาน สร.ปตท.ในฐานะโฆษก สพรท.เชื่อว่า พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นสมาชิกของ สรส.ทุกคนไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีที่มีมติให้หยุดงาน เพราะมติดังกล่าวไม่ใช่แค่ส่งกระทบต่อประชาชนเท่านั้นแต่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง


 


"เราจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้ ทุกเดือนเก็บค่ารักษามิเตอร์และยังเก็บค่ามัดจำมิเตอร์ ถ้าประชาชนได้รับผลกระทบก็สามารถไปฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายได้"นายธีรพงษ์ กล่าว


 


นายธีรพงษ์ กล่าวว่า การที่ สรส.มีมติออกเช่นนี้จะเป็นผลเสียต่อองค์กร เพราะก่อนหน้านี้ออกมาประกาศที่จะปกป้องรักษาองค์กรไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน แต่กลับมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยอ้างสิทธิ์ที่จะหยุดงานแต่ต้องไม่ลืมหน้าที่ด้วย เพราะประชาชนไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่จะเข้ามาคุ้มครอง


        


"คุณเคยบอกว่าแปรรูปไม่ดี คนอื่นจะเข้ามาทำก็ตีกันไว้ แต่คุณทำกันอย่างนี้ทำให้ประชาชนเอือมระอากับการทำงานอย่างนี้" นายะรพงษ์ กล่าว


 


โฆษก สพรท.กล่าวว่า หากพนักงานรัฐวิสาหกิจที่หยุดงานหรือเฉื่อยงานโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาเกี่ยวกับสภาพการจ้างถือเป็นความผิดตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคงต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบด้าน


 


 


ที่มา: อินโฟเควสท์


 


 


 

คนยะลา

เรียนท่านผู้รู้ กรุณาชี้แนะแนวทางฟ้องร้องเอาผิดกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ที่หยุดงานประท้วงรัฐบาล ซึ่งประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน เข่นไม่มีน้ำประปาใช้ั้งที่ไม่มีสาเหตุข้อขัดข้อง แต่การประปาไม่ปล่อยน้ำออกมาให้ใช้ เพียงแต่สงสัยว่า ศอ สระอา นอ จะเห็นด้วยว่าประชาชนเดือดร้อน จะรับฟ้อง หากท่านเห็นว่า ชาวบ้านเดือดร้อนบ้าง ก็
ทนกันไป เพราะจุดมุ่งหมายของท่านกับผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นไปในทางเดียวกัน

ดี

สหพันธ์แรงงานที่ถูกแปรรูปไปเป็นบริษัท
ย่อมต้องเกรงกลัวฝ่ายบริหาร ที่มาจากผู้ถือหุ้นเป็นธรรมดา
เปลี่ยนสีไปแล้ว จะต้องสนใจกับเพื่อนผู้ใช้แรงงานทำไม

แหม..อ้างเป็นห่วงผู้บริโภค-ผู้ใช้บริการ
แน่จริงอย่าปล่อยให้ราคาน้ำมันเกินจริงสิครับ สหภาพ ปตท.

Homo erectus

ความเห็น 2

สหภาพแรงงานที่หยุดงาน ก็ไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพแต่อย่างใด มันก็แค่ปกป้องผลประโยชน์เครือข่ายฯ พรรคพวกตัวเองที่โดดเข้าร่วมพันธมิตรไปแล้ว และกลัวตกรถไฟขบวนสุดท้าย ...พวกมึงไม่ได้มีสำนึกชนชั้นและพิทักษ์ผลประโยชน์สังคมส่วนรวมแม้แต่น้อย...ถุยส์

ดัดจริง

อริน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ มีวิญญาณส่วนหนึ่งเป็น "อำมาตยา-อภิชนาธิปไตย" ต่างจากสหภาพแรงงานวิสาหกิจเอกชน ประการแรกที่ชัดเจนที่สุด เกือบหรือใกล้เคียง "การจ้างงานตลอดชีพ" แบบเดียวกับ "ระบบราชการ" ประการต่อมา ประกันการรับผลกำไรพิเศษหรือในรูปโบนัส-เงินพิเศษ-เงินล่วงเวลา และ/หรือรางวัลพิเศษเช่นสิทธิการศึกษาดูงาน-การเพิ่มวิทยฐานะ-สอทธิในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสมาชิกในครอบครัวและแม้กระทั่งเงินช่วยบุตร เช่น การศึกษา ประการที่สาม ถ้าการบริหารไม่งี่เง่าเกินไป ไม่โกงกินเกินไป อภิสิทธิ์ในการขยายการผลบิต เพื่อผลกำไรที่มากขึ้นในอนาคต ก็ทำได้ง่ายกว่าวิสาหกิจเอกชน เพราะรัฐใช้งบประมาณที่มาจากภาษีอากรของประเทศ ไปค้ำประกันเงินกู้เพื่อลงทุนขยายกำลังการผิฃลิต เช่น ซื้อที่ดินเพิ่ท-สร้างโรงงานเพิ่ม-ซื้อเครื่องจกรเพิ่ม-หรือแม้แต่จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาการผลิตนะครับ
ในกรณีที่ พนักงานระดับสูงที่ขาดจิตสำนึกในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผู้ใช้แรงงานทั้งระบบ หรือแม้แต่ที่อยู่ในวิสาหกิจเดียวกัน แต่ไร้โอกาสทะยานขึ้นไปมีชีวิตอีกระดับหนึ่ง เช่นเดียวคนอย่าง "ผู้นำ" หรือ "อดีตผู้นำสหภาพ" ที่ "ขายวิญญาณ" ให้แก่ "ปิศาสจเมฟิสโตฟิลิส" หรือนัยหนึ่ง "วสวัตติมาร"
ก็จะนำพาสหภาพปลีกตัวหลุดพ้นจากการร่วมชะตากรรมกับ "พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย" ในอดีตอย่างเช่น ผู้นำหลายๆคนไปรับใช้องค์กรฝ่ายทุนทั้งที่ชัดเจนและแอบแฝง เช่น ICFTU, BATU หรือแม้แต่ ILO
ซึ่งส่วนใหญ่ "นักสหภาพแรงงาน" ที่กลายสภาพเหล่านี้มักจะ "เกิดขึ้นและดำรงอยู่" ใน "สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั่นเอง โดยเพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาการทางสังคม ทางการผลิต และทางการเมืองที่มีลักษณะลักลั่น อย่างในประเทศไทย ที่ช่องว่างทางการจัดลำดับชั้นผู้คนในสังคมมีระยะห่างไกลเกือบจะสุดลูกหูลูกตาเช่นนี้
โอกาสที่ดีที่สุด ที่เราหวังจากบรรดา "อภิชน" ในภากการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่เหล่านั้น คือ การ "ตืน-รู้" และตระหนักใน "สภาวะ" ที่ "สัตว์ (ผู้ใช้แรงงาน) ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย ด้วยกันทั้งนั้น"
สาบานว่า ผมมีวุฒิการศึกษาสุดท้ายแค่ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของปีการศึกษา 2514 เท่านั้น แต่ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองยืนค้อมหลังให้แก่หน้าไหนที่จ้องเอารัดเอาเปรียบสูบเลือดสูบเนื้อผมแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต
ด้วยภราดรภาพ

Gneisenau

เออ โชว์พาว โชว์โง่กันเข้าไป ในอนาคตหากรัฐวิสาหกิจเวรตะไลเหล่านี้โดนแปรรูป จะสมน้ำหน้าให้ถึงที่สุดเลย

สาธร คะ

สาธร ว่า ต้อง ทําโทษ พนักงาน ที่ไป มีส่วน ร่วม กับพันธมิตร..ควรให้ ออก เลย มา ทํา ให้ ประชาชน ลําบาก ไม่ ใช้ ของ สนุก เเต่ สนธิ...จําลอง เขา สนุก เเน่ที่ใคร อยุ่ ข้าง เขา ทําไม มารบ กัน เองนะพวก คุณลุง ทั่ง หลาย เอ่ย...พวก หลานๆไม่ เอา ตัว อย่าง ด็อก เด๋อ ....ที่ หนู จะทําคือ อะไร ที่ ประ เทศ ไทย จะ ส่ง ของ ออก นอก ขาย ให้ กับ ประเทศ อื่น นะ เอา ทํา ให้ ดู เลย ทํา วัน นี้ ก็ จะเอา ตัว อย่าง วัน นี้เเต่ นี้ ลุงจําลอง ทําผิด นิสัย คนเเก่ ขนาด ว่า เรา...ไม่ มี อาวูธ เเล้ว ที่ เจ้า หน้า ที่ พบ จับ ใด้ ละ มัน ไม่ มีอะไร ดัง ที่ พูด หรอก หลอก...เด็ก..

red army

นอกจากมี เอ็นจีโอขุนนางแล้ว
ยังมี "สหภาพแรงงานขุนนาง" อีกด้วย มีเยอะมาก
ไม่เคย ปกป้องผลประโยชน์ของชาติหรอก พ่นออกมาได้
ที่แท้ ก็ ปกป้องผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องต่างหาก ทั้ง สวัสดิการและโบนัส
รัฐบาลชุดใหม่ "เตรียมเช็คบิล" ผู้นำรัฐวิสาหกิจกบฎทั้งหลายด้วย

สหภาพแรงงานการบิน
ทำเศรษฐกิจพังไปเท่าไหร่ ธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งเป็นพันล้าน แค่นี้ก็ชี้ชัดแล้ว
ว่า "รักชาติ" หรือ "ทำลายชาติ" กันแน่

แก้วใจ

ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย(สพรท.) กล่าวได้ถูกต้อง เหมาะสมกับนโยบายการดำเนินงานเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ อาคาร สถานที่ในรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเป็นของรัฐ ของประชาชน สหภาพที่หยุดงานเหล่านั้นอย่าได้บังอาจแสดงความอกตัญญูต่อประชาชนผู้เสียภาษี

เข้มแข็ง

ผู้ใช้แรงงาน มี อยู่ 2 ประเภท 1. ใช้เฉพาะแรงงาน (สรส) 2. ใช้แรงงานและสมอง (สพรท) ขอให้เห็นใจเขา โดยเฉพาะพวก สรส ซึ่งมีการชักจูงได้โดยง่าย

อมร

สหภาพแรงงานต่าง ๆ ที่ประกาศหยุดงานหรือจะตัดน้ำตัดไฟนั้น คุณเป็นคนไทยหรือเปล่า กินเงินจากภาษีประชาชนแต่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ที่อ้างว่าจะตัดเฉพาะสถานที่ราชการ มันก็แค่คำพูดให้ดูดีว่าไม่รังแกประชาชน แต่สถานที่ราชการคือสถานทีทำงานบริการประชาชนทั้งนั้นถ้าไฟดับก็ให้บริการประชาชนไม่ได้ รถเมล์ไม่วิ่งเด็ก ๆ ไปโรงแรยนไม่ได้ผู้ใหญ่ไปทำงานไม่สะดวกเพราะทุกวันนี้รถเมล์ก็แน่นจนแทบขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว โรงเรียนปิดหลายแห่งเด็กๆต้องหยุดเรียน สหภาพแรงงานที่ประกอบด้วยคนชั้นแรงงานแต่กลับทำร้ายประชาชนซึ่งเป็นสังคมหรือครอบครัวตัวเอง อ้างว่าไล่รัฐบาล มันไม่ใช่แล้วนี่มันทำร้ายประชาชน ในแต่ละรัฐวิสาหกิจก็ล้วนมีปัญหาในการทำงานอยู่แล้ว เช่น การบินไทยที่เจอปัญหาน้ำมันแพง ต้องลดเที่ยวบิน ต้องลดคุณภาพบริการ ทำให้พนักงานต้องลดวันทำงานขาดรายได้ หนักเข้าอาจถึงขั้นปลดพนักงานออกบ้าง อย่างนี้พวกสหภาพการบินไทยช่วยอะไรเกี่ยวกับสวัสดิภาพของพนักงานได้บ้าง แต่ดันออกมาเล่นการเมืองซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสหภาพแรงงาน พวกผู้นำสหภาพต้องรับผิดชอบ อย่าทำตัวไร้สมองพวกมากลากไป มันทุเรศ

ควายไท

คห.2 ชาวบ้านปัจจุบันนี้มีความรู้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน เขารู้ว่ารัฐวิสาหกิจแห่งไหนเป็นอย่างไร ใครเลี้ยงคนชั่วเอาไว้บ้าง การแปรรูปสามารถทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจนั้นๆได้ใช่หรือไม่ แต่รัฐวิสาหกิจที่เป็นรูปแบบเดิมๆถามว่า ประชาชนมีส่วนร่วมได้หรือ มันถึงได้กรางทำตัวคับบ้านคับเมืองเช่นนี้ ก่อนจะออกความคิดเห็นมากรุณาใช้สมองด้วย แล้วทางปตท.เค้าชี้แจงเรื่องราคาน้ำมัน คุณไปอยู่เสียที่ไหนเล่า หือ

ต.ประลอง

เท่าที่ผมทราบมาจากรุ่นพี่ช่างโยธา ที่เข้าไปทำงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
เค้ามากินเหล้ากับผมแล้วก็เล่าให้ฟังถึงเงินเดือน โบนัส และที่สำคัญได้ใช้ไฟฟรีด้วย
เงินดีมากๆเลย โบนัสก็5 เท่าของเงินเดือนขึ้นไป
เอาเปรียบสุดๆเลย ค่าไฟก็แพง

คนไทย

ครับ คห. 12 และยังมีบ้านพักตากอากาศติดทะเล เป็นถิวแถวสวยงาม แถวๆ หัวหิน และระยอง ผ่านไปลองสังเกตดูนะครับ นี่ละครับ รัฐวิสาหกิจไทย

รั้วของชาติ

ถ้าพวกมันหยุด พวกเราชาวบ้านก็ยึด แล้วทำกันเอง ไม่อยากทำไม่ต้องทำ ไปทำมาหากินโดยการประท้วง เอาดีทางประท้วงไปเลย เห็นชาวบ้านช่วยกัยเข็นรถไฟที่โคราชแล้วรับไม่ได้จริงๆเห็นชาวใต้ยึดสนามบิน คนวิ่งลงไปในรันเวย์ ชาวต่างชาติแตกตื่น ทุเรศว่ะ

อะตอม

ขอบคุณสพรท.ครับ ที่ไม่ยอมลงไปเล่นหรือเพิ่มผู้เล่นในเกมอำนาจครั้งนี้ เพราะมันมีแต่ผู้เล่นเต็มไปหมด แม้ผมไม่ได้ถือหางรบ.แต่วิธีการของพธม.นี้ไม่ใช่การตรวจสอบดุลคานอำนาจ ภาคประชาชน แต่เป็นกองกำลังกลุ่มบุคคลเพื่อล้มล้าง เพื่อไปสู่อะไรก็ยังไม่รู้ มันไม่ใช่ทางเลือก หรือทางรอด

เพราะทั้งวิธีการและข้อเสนอ พวกนี้เถื่อนตกยุคหลงยุคตกขบวน หลายเรื่องไม่ว่าเรื่องระบบทุน การต่อต้านทุนนิยมโลกาฯ แบบหัวชนฝาในทิศทางแบบมนุษย์ถ้ำ(แกนนำพธม.เป็นถึงประธานฯและนายศิริชัยนี่ความคิดเขาตกขบวนระบบทุนแบบใหม่) ความคิดที่ตกยุคแบบนั้น จะมากำหนดทิศทางของประเทศ

ผมถึงบอกหลายครั้งว่า หลับตากันให้ดีๆ คนพวกนี้จะพาพวกคุณบังคับพวกคุณที่เป็นตัวประกัน เพื่อพาเรานั่งไทม์แมตชีน ย้อนยุคกลับไปไกลขนาดไหน ยุคพระเจ้าเหา หรือขนาดจูราสิกฯ เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีๆ เพราะเราเป็นเจ้าของประเทศแต่ตกอยู่ในสถานะตัวประกันของเกมอำนาจ

ตอนนี้ไม่ว่าข้อเสนอที่ระดับเทวดาทานมาให้ เขาก็จะเอามากระทืบจมบาทากระแสความขัดแย้งหมด เพราะคนพวกนี้ต่อให้เทวดามีจริง? ก็ต้องลงมาก้มกราบเขา เพราะในสถานะเจ้าลัทธิเจ้าโลกหรือหลุดโลกไปแล้ว เหนื่อย???

คนกันเอง

ขอให้แปรรูปรัฐวิสาหกิจทั้หมดเลยก็ดีนะ...จะได้ไม่ต้องมาอ้างอีก
จะได้ไม่ต้องมีรัฐวิสาหกิจอีกต่อไป...จะได้มีตำแหน่งใหม่ของคณะกรรมการบริหาร
โรงงานต่างๆว่างอีกหลายตำแหน่ง...รองรับทุนกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามา
ทุกอย่างจะได้สะท้อนต้นทุนอย่างแท้จริง...ทุกคนในชาติก็ต้องยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไป...
ยี่สิบกว่าปีตั้งแต่มีเหตุการณ์ไม่สงบมาตลอด...จนถึงทุกวันนี้มีแต่คำขู่และกล่าวอ้างทั้งนั้น
ที่ว่าตัดน้ำตัดไฟ ก็ยังไม่เคยเห็นทำจริงสักที...
สิ่งที่เป็นสาธรณูปโภคจริงๆ...คงไม่มีคนจะทำหรอก
สิ่งที่ประชาชนคนธรรมดาเดือดร้อน..ใครทำก็แย่มากๆ
มีแต่พวกที่จะยุแยงให้บ้านเมืองเพิ่มความรุนแรงเท่านั้นแหละ
ที่จะจ้องทำแบบนั้น....

p

อัณฑมิตร ใช้ความรุนแรง นักวิชาการ,สว.ลากหาง,สส.ปชป.ไปไหนหมดหรือว่า นปช.ไม่ใช่ประชาชนของท่าน ถนนพระอาทิตย์กลายเป็นเขตส่วนตัวของอัณฑมิตร ผมไม่แปลกใจรู้ถึงปัญญาของคนร่วมฟังอัณฑมิตร ไม่มีสาระมีแต่คำด่า ด่าไปด่ามากลับไปด่าไอ้นักการเมือง,ข้าราชการที่นั่งฟังว่าครรัปชั่น ไอ้คนนั่งฟังจ่ายสินบนเป็นคนเลว ถามไอ้ลิ้มซิว่าเคยจ่ายสินบนไหม ถามจำลองตอนเป็นผว.กทม.เครือข่ายเคยรับเงินไหม
ขอแสดงความนับถือสมาชิกที่เป็นคนดี ผมเดือดร้อนมากนำสินค้าออกจากการท่าเรือ,การท่าอากาศยานไม่ได้ต้องผิดสัญญาโดนคู่ค้าปรับ ไอ้พวกหยุดงานมันไม่สำนึกว่ารายได้ของมันที่นำไปเลี้ยงลูกเมียมาจากการทำการค้าของผม เพื่อนผมที่เป็นข้าราชการบอกว่าจะหยุดงานตอบโต้ไอ้พวกอัณฑมิตรบ้าง โดยหยุดจับผู้ร้าย

ภราดล

กฏหมายแรงงานระบุไว้ชัดเจนครับ การนัดหยุดงานในกรณีที่เป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวกับสาธรณูปโภคหรือที่ต้องบริการประชาชนนั้นห้ามกระทำครับ แต่ความผิดนั้นมันไม่รุนแรง หรือจะให้รุนแรงถึงขั้นไล่ออกก็ยังไม่มีใครเคยทำ เพราะเหมือนว่าคุณกำลังมีเรื่องกับคนกลุ่มใหญ่ เพราะท้ายสุดหลังจากทำความเสียหายมามากก็จะยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเช่น ให้จ่ายเงินตอบแทนในช่วงที่หยุดงานและให้รับพนักงานกลับเข้าทำงานโดยไม่มีความผิดและไม่ลงโทษใดๆ ไม่ทำตามก็หยุดงานต่อ กิจการเป็นต้องหยุด ประชาชนเดือดร้อน สุดท้ายก็ต้องยอม มันเกิดขึ้นเกลื่อนมืองอย่างกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสหภาพ สำหรับองค์กรเอกชน ก็มิต่างกัน ไม่ได้ดังใจ นัดหยุดงาน ไม่พอใจประท้วง อย่างเช่นที่ลำพูน ทำเอาเดือดร้อนไปทั่ว กลับมาเรื่องนี้อีกครั้ง พวกเขาเองก็รู้ว่าผิดจึงอาศัยเทคนิค โดยกล่าวอ้อมๆ ว่าเป็นสิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าร่วมชุมนุม และเป็นสิทธิ์อีกเช่นกันที่จะใช้สิทธิ์ลากิจ สองวันโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ จากนั้นก็สลับกันลาพักร้อน ลากิจ ไอ้ลาป่วยนี่ไม่ต้องขออนุญาติ แต่ถ้าจะเอาจริงก็ส่งตัวไปตรวจสุขภาพได้ เพราะเข้าข่ายขาดงานเป็นอาจิน และเป็นประจำ ทำให้ดูได้ว่าหย่อนยานแระสิทธิภาพ นำเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุในดารเลิกจ้างได้ คำถามคือใครบ้างที่กล้ามีเรื่องกับคนพวกนี้ เพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย ขนาดนายกมันยังทำแบบนี้เลย และแค่หัวหน้างานหรือ ผู้อำนวยการลองไปสั่งการเล่นงานพวกเขามีหวัง อนาคตดับวูบชัวร์ เลยต้องออกลูกง๊อ ขอความกรุณาและเมตตาจิต ต้องทำอย่างกลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดงาน ของการท่าเรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ให้มันเป็นกรณีตัวอย่างจะได้เลิกกระทำการเยี่ยงนี้สืบไป