เปิดตัวกลุ่มสันติสีขาวที่ ม.เชียงใหม่ เรียกร้องใช้สันติวิธีคลี่คลายวิกฤต


 


เมื่อเที่ยงวานนี้ (4 ก.ย.) ที่บันไดทางขึ้นอาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มสันติสีขาว ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น นายรังสรรค์ ประทุมวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายทศพร คิวประสพศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นายจรัสพาธิ ศรีรัฐนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฯลฯ ได้แถลงจุดยืนและข้อเสนอทางออกวิกฤติการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย


 


โดยมีการแสดงของนักศึกษาสวมเสื้อสีแดงหมายถึงตัวแทนของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และนักศึกษาสวมเสื้อเหลืองหมายถึงตัวแทนของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเข้าต่อสู้ห้ำหั่นกัน โดยมีประชาชนในเสื้อขาวบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางและถูกป้ายเลือดด้วยสีแดง สื่อความหมายว่า ความรุนแรงของทั้งสองฝ่ายได้ป้ายสีความผิดให้ประชาชนที่บริสุทธิ์เหมือนผ้าขาว โดยระหว่างที่มีการแสดงนั้นมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก


 


ดังนั้น ทางกลุ่มสันติสีขาว จึงขอเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกที่ เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อนำข้อเสนอแนะและแนวทางไปแก้ไขปัญหาวิกฤติของสังคม โดยแนวทางสันติวิธีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย


 


โดยกลุ่มดังกล่าวได้ออกแถลงการณ์ "จุดยืนและข้อเสนอทางออกวิกฤตการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย" ดังนี้


 


1.คัดค้านการใช้ "ความรุนแรงทุกรูปแบบ" จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่รัฐต่อกลุ่มผู้ชุมนุมหรือระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยกันเอง ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สังคมไทยได้สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าวิธีการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เป็นการใช้สันติวิธีที่ปราศจาก "เลือด" เป็น "สันติสีขาว"


 


แต่ในขณะเดียวกัน "กลุ่มสันติสีขาว" ไม่เชื่อว่าการรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงแต่เพียงอย่างเดียวจะเหมาะสมหรือเพียงพอต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น แต่มองเห็นว่าทุกภาคส่วนในสังคมจำเป็นต้องออกมาร่วมกันแสวงหาทางออกโดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายที่มีความขัดแย้งชี้นำทิศทางหรือทางออกของปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว


 


ซึ่งทางกลุ่มสันติสีขาวจึงขอเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกที่เป็นรูปธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


 


2. "กลุ่มสันติขาว" จึงขอเสนอทางออกของความขัดแย้งด้วยวิธีการที่รูปธรรมดังนี้


 


2.1 กลุ่มสันติสีขาว (นักศึกษาและคณาจารย์) ขอเสนอตัวเป็นตัวกลางในการเจรจา (โดยมีทหารเป็น ผู้ช่วย) เพื่อจัดประชุมระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่มีความขัดแย้งระหว่างกัน


 


2.2 ในระหว่างการเจรจาให้ทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ


 


2.3 ให้ฝ่ายที่มีความขัดแย้งระหว่างกันจัดทำข้อเสนอความต้องการของตนเองมานำเสนอในการเจรจา เพื่อนำมาต่อรองและหาทางออกให้แก่ประเทศ


 


2.4 เมื่อสามารถเจรจาต่อรองกันได้ ทุกฝ่ายต้องยอมรับกติกาข้อหนึ่งร่วมกันคือทุกฝ่ายจะต้องทำตาม


ข้อตกลงและจะต้องไม่ออกมาทำการเคลื่อนไหวล้มล้างฝ่ายตรงกันข้ามเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี (1 สมัยรัฐบาล)


 


แต่ให้จัดช่องทางที่จะสามารถนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้โดยไม่สร้างสภาวะการณ์ที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์เหมือนในขณะนี้อีก


 


3. "กลุ่มสันติสีขาว" ขอทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะให้เพื่อนนักศึกษาหรือผู้คนในสังคมที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ไม่มีช่องทางในการสื่อสารหรือแสดงออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับสังคมร่วมกันโดยไม่แบ่งฝ่าย


 


นายจรัสพาธิ ศรีรัฐนันท์ นักศึกษาปี 2 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ม.เชียงใหม่ สมาชิกกลุ่มสันติสีขาว กล่าวถึงการเสียชีวิตของนายณรงค์ศักดิ์ กอบไธสงค์ ผู้ชุมนุมกลุ่ม นปก. ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่ 1 ก.ย. ว่า ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นคนฆ่ากันอย่างสมัย 14 ตุลาคม 2516 สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีคนถูกฆ่าทำให้ผมสะเทือนใจ ผมคิดว่านายณรงค์ศักดิ์มาชุมนุมด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ แต่การใช้ความรุนแรงทำให้เขากลายเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง


 


สำหรับกิจกรรมต่อไปของกลุ่มนั้น จะกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวก่อน จากนั้นจะเสนอตัวเองให้เป็นสื่อกลางในการเจรจาเพื่อแก้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จะมีการประสานงานกับกลุ่มนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต่อไป

พธมมีแนวคิดที่ดี

พอกันที นักการเมืองเลว ที่โกหกทุกวัน วันละหลายหน หลอกล่วงประชาชน ตีหน้าเศรhาเล่าความเท็จ
พอกันที นักการเมืองเลว ที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ นักเลง ตำรวจ ทหาร ที่ข่มรังแกประชาชน
พอกันที นักการเมืองเลวที่นำเงินภาษีประชาชนไปใช้ในการหาเสียง ให้พวกพร้อง ประมูลงาน เอาเงินภาษีประชาชน ไปใช้อย่างไม่โปร่งใสต่อประชาชนส่วนรวม ใครไม่เลือกพวกของตัวเองได้เงินงบประมาณน้อยหรือไม่ได้เลย
พอกันที่ นักการเมืองเลว ที่ไม่มีความชอบธรรมขาดจริยธรรม ไม่เสียภาษี มีเงิน จาก 30000 ล้าน เป็น 3000000 ล้าน เอาเงินของประชาชนไป
พอกันทีพวกนักเลือกตั่งที่พูดได้ สองภาษา ต่อหน้าชาวบ้านทำเป็นพูดดี ดูหน้าส่งสาร แต่ทาสแท่จริง ชอบเอาเงินภาษีประชาชนไปสร้างบ้าน ใหญ่โต สร้างธุรกิจใหญ่โต ให้เมียน้อย
พอกันที สื่อที่วีที่ใช้เงินภาษีประชาชนไปหาเสียงหลอกล่วงประชาชน บิดเบือนหลอกล่วงประชาชน ข้าวที่นักข่าวทาสนักการเมืองเลว ที่โกหกหลอกล่วงประชาชน
พอกันที นักวิชาการที่ดีแต่พูด หาชื่อเสียง เอาแต่ได้หลอกนักเรียน นักศึกษา รับเงิน นักการเมืองเลว หรือคิกล่ม ราชบังลัง ไม่เคยออกมาต่อสู้กับพี่น้องประชาชน ดีแต่ตำรา ทฤษฎีโคตรพ่อโคตรแม่เอามาพูfยังไงก็ให้เขาข้างตัวเองและพวกพร้อง
พอกันที พ่อแม่พี่น้องต้องออกมาสู้กับมัน พอกัน พอกันที พอกันที พอกันที พอกันที พอกันที

24

จะกล้าเร้อ เชียงใหม่ไม่มีพันธมิตรหรอก มีแต่ม็อบเสื้อแดง
แถวๆ โรงแรมแกรนด์วโรรสหลังวัดพระสิงห์นั่นน่ะ กล้าไปแจกริบบิ้นขาวหรือเปล่า
แล้วก็ระวังพวกตุ๊กๆ พวกนี้ก็พวกเสื้อแดง นปก.ทั้งนั้น
เชียงใหม่สีขาวออกมาไม่ได้ชนกับพันธมิตรหรอก
มีแต่จะถูกม็อบเสื้อแดงชนเอาเท่านั้น
จะกล้าเร้อ

******

ให้กำลังใจน้องๆหนูๆที่เสนอแนวทางที่เป็นกลางๆ
ดีกว่าเด็กแถวท่าพระจันทร์..ไอ้พวกนั้นจ้องตั้งโต๊ะ
ล่ารายชื่อไล่นายกลูกเดียว..วิญญาณท่านปรีดีคงร้องไห้

******

ให้กำลังใจน้องๆหนูๆที่เสนอแนวทางที่เป็นกลางๆ
ดีกว่าเด็กแถวท่าพระจันทร์..ไอ้พวกนั้นจ้องตั้งโต๊ะ
ล่ารายชื่อไล่นายกลูกเดียว..วิญญาณท่านปรีดีคงร้องไห้

มหาเทพ

จะสีขาวได้กี่วันละ และมีประโยชนือะไรนอกจากโก้ๆๆตามที่พวกซาตานหว่านหลอก เห็นๆอยู่ว่าชั่วดีเลวอย่างไร เกรงจะเป็นเครื่องมือขอองพวกลวงโลก จะเป็นสีแห่งความอัปลักษณ์ในอนาคตเสียมากกว่าคิดให้ดีๆๆลูกเอ่ย

ปาน

น้องนักศึกษาคนกลางหน้าตาเหมือนบีเวอร์

ดีมาก

ดีมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ทำต่อไป ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ชอบมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลุย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มอ ชอ สู้ สู้ ตาย โว้ย

คนรักแมว

ฮาความเห็นที่ 7

ท่านโอยาชิโร่

เข้ามาดูว่ามีใครโมเอะ ๆ หรือเปล่า

ข้อเสนอถือว่าดีีกว่าพวกเสี่ยว ๆ กลุ่มอื่นที่อะไร ๆ ก็ด่าแต่นปช. ไม่ว่าอะไรพันธมิตร แล้วก็จะเอาแต่ให้นายกออกโดยไม่สนอย่างอื่น

ทำดีแล้วครับแต่ยังดีไม่พอ ดังนั้น..

น้องๆควร รณรงค์ให้กลุ่มกบฏเลวยอมมอบตัวซะ อย่าได้เที่ยวหลบอยู่ใต้หว่างขาของ
อาจารย์บางคนของน้องๆเลย

เหนือกฎหมาย

หน้า เหมือน บีเวอร์ มาก ย่ำ เหมือนมาก 5 5 5+ บีเวอร์ ขาว สู้ๆ

ohio.

แน่ะๆๆๆๆ...ยังไม่ทันไรจะผสมพันธุ์กับสีแดงเสียแล้วละครเน่าสุดๆสีขาวไม่มีที่ไปกลัวตกขบวนประวัติศาสตร์ สีขาวนักตีกินขอย้ำ...นักตีกิน! พธม.ต่อสู้ตั้งแต่ปี2548 ให้ข้อมูลมาตลอด แต่ขบวนการนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการNGO โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งหดหัวซุกใต้ฝ่าตรีนอิทธิพลทุนสามาลย์แม้ว รอจังหวะโผล่หัวผสมโรงตีกินทำตัวเป็นอัศวินขี่ม้าขาวอมเมี่ยงจิบเมรัยโชว์หญิงจินตนาการฟุ้งแตกบนแก้วเหล้าเที่ยงวันยัน ม.เที่ยงคืน!'...ท่านอัศวินทั้งหลายจงถอดเสื้อเกราะสังกะสีแล้วลงจากม้าแกลบสีเทาของท่านเสียเถิดหันมามองความเป็นจริงบ้าง...ขบวนสุดท้ายแล้วครับ.

su

วิธีนั้นจริงอยู่ต้องใช้วิธีที่ไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น แต่ต้องสามารถป้องกันตัวได้หากมีอีกฝ่ายมาทำร้าย แต่หลักการนี่สิ ระหว่างความถูกต้อง กับความไม่ถูกต้อง จำเป็นด้วยหรือที่จะยืนอยู่ตรงกลาง เราจะประนีประนอมกับความชั่วหรือ ถึงเราจะยอมแต่โดยความเป็นจริงโดยตัวของมันแล้วมันเป็นไปได้หรือไม่ จริงๆพันธมิตรนอกจากให้นายกฯ ออกแล้วยังสนใจอย่างอื่นไม่ใช่ไม่สนอย่างอื่นอย่างที่ความคิดเห็นที่ 10 ว่าไว้ เช่นต้องสกัดคนเลวหรือพวกคอรัปชั่นมาเป็นรัฐบาล ทำอย่างไรจะได้ให้คนทุกส่วนทุกอาชีพมีตัวแทนจริงๆของตนเป็นปากเป็นเสียงในสภา ทำอย่างไรจะให้องค์การอิสระและศาลทำงานกันได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังสนใจในเรื่องสื่อว่าจะให้เป็นอิสระ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้อย่างไร ผลงานในการสกัดกั้นความชั่วของรัฐบาลในช่วง 3 เดือนกว่าก็มีถึง 30 กว่าข้อแล้ว เปิดหูเปิดตากันหน่อยเถอะครับ

ddd

จะไปฆ่าเขา
เขาสวนมาเลยเป็น วีรชนโดยบังเอิญ
เลิกบ้าแต่งตั้งคนผิดเป็นวีรชนกันเสียที แล้วสังคมจึงจะสงบได้
มิฉะนั้นคนจะหลงทางกันจนมีวีรชนเกลื่อนเมือง

วิดจี้

ใครว่า รังสรรค์ หน้าเหมือน บีเว่อร์ หา!

เราเห็นด้วย

อย่างแรง!!!

5555555555

เด้ก ปี1 นิติ

ก่อนที่จะหาสันติวิธี

ถามคนไทยก่อนดีไหมว่า คำว่าสันตินั้น แท้จิงแร้วมันคืออะไร