"เครือข่ายสันติประชาธรรม" ล่าชื่อผ่านเว็บ เรียกร้องแกนนำพธม.มอบตัว-เลิกภาวะฉุกเฉิน


เครือข่ายสันติประชาธรรมแถลงข่าว


 


เมื่อเวลา 13.00น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กลุ่มนักวิชาการในนาม "เครือข่ายสันติประชาธรรม" แถลงข่าวเรียกร้องให้ผู้นำพันธมิตรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และรัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


 


โดยนายประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มธ. เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์ร่วมของกลุ่ม โดยมีเนื้อหาเรียกร้องให้ผู้นำพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่นเดียวกับประชาชนธรรมดาทั่วไป เพื่อแสดงให้สังคมไทยเห็นว่าต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย และเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้นำพันธมิตรเคารพอำนาจศาลและกระบวนการยุติธรรม ส่วนมวลชนของพันธมิตรย่อมมีสิทธิที่จะชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยสงบสันติ ได้ต่อไป โดยปราศจากอาวุธใดๆ และรัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชน และอาจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิของประชาชนได้


 


นายประจักษ์ กล่าวว่า การรณรงค์ครั้งนี้ต้องการจุดประเด็น และส่งลูกต่อให้ประชาชน อาจมีประชาชนที่อึดอัดกับสภาพที่เป็นอยู่ ไม่พอใจนโยบายของรัฐบาล แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการขับไล่รัฐบาลของพันธมิตรฯ ที่ละเมิดกฎหมาย และไม่เห็นด้วยกับวิธีการของ นปช. ที่ใช้การเผชิญหน้ากับพันธมิตรฯ อย่างรุนแรง จึงอยากดึงพลังเงียบตรงนี้ออกมาให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมลงชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://ruleoflawthailand.wordpress.com/ หรือส่งไปรษณียบัตรมายัง เครือข่ายสันติประชาธรรม ห้อง 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 10200


 


ถ้าจะใช้อารยะขัดขืนเรียกมโนธรรมสำนึกของประชาชน แกนนำ พธม.ควรปฏิบัติตามกฎหมาย


ด้านนายประภาส ปิ่นตบแต่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า พันธมิตรฯ ควรเริ่มต้นทำการเมืองใหม่ด้วยการปฎิบัติตามหลักการพื้นฐาน ซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิมที่สำคัญของสังคม คือการปฎิบัติตามหลักกฎหมาย ไม่ใช่ปฎิบัติการทางการเมืองที่อาศัยความรุนแรงและใช้ประชาชนเป็นตัวประกัน รวมถึงการเมืองใหม่ก็ยังคลุมเครือและดูเหมือนจะลดอำนาจประชาชน เพิ่มอำนาจชนชั้นนำ 


 


นายประภาส กล่าวเสริมว่า อยากให้พันธมิตรฯ ที่พูดถึงอารยะขัดขืน ช่วยประคับประคองหลักของอารยะขัดขืน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอื่นๆ ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อปากท้องของตัวเอง เพราะหลักที่สำคัญของอารยะขัดขืนคือ ยอมรับการกระทำของกฎหมาย เพื่อสื่อสารกับสังคม และให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองมาแก้ปัญหา  


 


ต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรฯ เขามองว่า ถ้าพันธมิตรฯ วางตัวเองเป็นกองกำลังปฎิวัติประชาชน ทำแบบนี้ก็คงไม่ผิด คือถ้าแพ้ก็เป็นกบฎ ชนะก็ยึดอำนาจรัฐได้ แต่ถ้าพันธมิตรฯ ทำตามสิ่งที่ตัวเองพูดมาตลอดคือ อารยะขัดขืน บทบาทของอารยะขัดขืน คือต้องวางตัวเองเป็นองค์กรหรือกลไกตรวจสอบ ทำให้สังคมอารยะมากขึ้น สมัชชาคนจน 235 คนปีนไปในทำเนียบเมื่อปี 43 และยอมถูกจับ เพื่อใช้การกระทำนี้เรียกมโนธรรมสำนึกให้คนในสังคมมาฟังว่ารัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาอย่างไรจึงนำมาสู่การเคลื่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ถ้าพันธมิตรฯ อยู่บนหลักนี้ก็ต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมาย


 


ตราบใดที่พันธมิตรฯ ยังไม่เข้าสู่อารยะขัดขืนที่แท้จริง สังคมไม่ควรเจรจากับพันธมิตรฯ


นายอภิชาต สถิตินิรามัย อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางกลุ่มต้องการเป็นตัวกลางเพื่อบอกว่ายังมีทางออก และเพื่อยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องเป็นไปตามระบบ เราปฎิเสธอำนาจนอกระบบทุกชนิด


 


ทั้งนี้ นายอภิชาต แสดงความเห็นส่วนตัวว่า ไม่ว่าการเมืองใหม่ของพันธมิตรฯ หรือข้อเรียกร้องของพันธมิตรฯ คืออะไรก็ตามแต่ พันธมิตรฯ และผู้ติดตามมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเสนอ แต่การเสนอนั้นต้องทำตามกฎหมาย ไม่ใช่ตามวิธีที่ทำอยู่ สังคมยังไม่ควรรับฟังการเมืองใหม่ด้วยซ้ำไป ตราบใดที่พันธมิตรฯ ยังไม่เข้าสู่อารยะขัดขืนที่แท้จริง สังคมไม่ควรเจรจากับพันธมิตรฯ หลังจากพันธมิตรฯ ปฎิบัติตามอารยะขัดขืนอย่างแท้จริงแล้ว พันธมิตรฯ มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเรียกร้องอะไรก็ได้ที่อยู่ในกรอบของระบอบประชาธิปไตย หลังจากนั้น สังคมจึงจะนำข้อเสนอของพันธมิตรฯ มาถกเถียงต่อ


 


นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตอนนี้มีการใช้คำว่า สงครามกลางเมือง กันแพร่หลายเหมือนจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น แต่ตามสถานการณ์แล้วยังไม่เกิดและยากที่จะเกิด เพราะสงครามกลางเมืองจริงๆ เช่นในสหรัฐฯ ทั้งสองฝ่ายต้องสถาปนาอำนาจของตัวเองให้ได้ก่อน แต่สถานการณ์ของเรา คิดว่าอย่างมากที่สุด อาจเกิดรัฐประหาร โดยอาจเป็นรัฐประหารที่นองเลือด ซึ่งจะต่างกับรัฐประหาร 70 กว่าปีที่ผ่าน ที่ฝ่ายยึดอำนาจไม่เคยเจอกับการต่อต้านอย่างจริงจังและใช้กำลังเลย แต่ถ้าสถานการณ์ของเราคลี่คลายไม่ได้ด้วยระบบกฎหมายหรือนิติรัฐ ก็จะไถลไปสู่การยึดอำนาจด้วยการรัฐประหารที่นองเลือด เพราะไม่มีใครคุมได้ และประชาชนก็ถูกแยกเป็นหลายฝ่าย อาจมากกว่าสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สังคมยังมีสติอยู่ สิ่งที่นักวิชาการทำได้ก็คือพยายามเป็นสติของสังคม แม้ว่าจะแผ่วเบาก็ตาม


 


เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิทธิชุมนุมเป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่ต้องอยู่บนฐานของการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่ที่ผ่านมา การแสดงออกซึ่งความเห็นเหล่านี้ เป็นความพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรง เพราะฉะนั้น ข้อเสนอต่อสถานการณ์ปัจจุบันคือ แม้ว่ารัฐบาลควรเคารพสิทธิการชุมนุม แต่ก็ต้องชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ปลดอาวุธทั้งสองฝ่าย เพราะตราบใดที่ยังมีอาวุธอยู่ในมือ ความรุนแรงก็จะมากขึ้น และอาจนำไปสู่อำนาจนอกระบบได้


 


นายอาเต็ป โซ๊โก เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) กล่าวว่า ทุกคนอาจมองว่าประเทศชาติเข้าสู่ความเลวร้าย แต่อีกแง่ก็มองว่า เป็นความสวยงามของประชาธิปไตย ที่เห็นกลุ่มต่างๆ ออกมาเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม อยากเตือนสติเพื่อนนักศึกษาไม่ให้ใช้อารมณ์ในการเข้าร่วม ไม่ว่าจะเข้าร่วมกับกลุ่มไหน อยากให้ใช้เหตุผลในการชุมนุม เคารพในสิทธิการแสดงความเห็น แม้จะเห็นต่างกัน และอยู่ในกรอบของประชาธิปไตย


 


การต่อสู้ทางการเมือง คือการโน้มนำให้คนอื่นเห็นด้วยโดยเหตุผล ไม่ใช่บีบบังคับให้ยอมรับ


นายอุเชนทร์ เชียงเสน นักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนกลุ่มโดมแดง กล่าวว่า ข้อเสนอของเราไม่ได้ยุติความขัดแย้งทางการเมือง แต่ยุติความรุนแรงทางการเมือง ความขัดแย้ง หรือเห็นต่างเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ปัญหาทางการเมืองตอนนี้ คนในความขัดแย้งพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรง


 


เขาแสดงความเห็นว่า เวลาเรามองความรุนแรงเรามักมองไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่ยังมีความรุนแรงอีกแบบคือความรุนแรงจากประชาชน การยึดเอ็นบีทีและทำเนียบของพันธมิตรฯ ต้องการให้เกิดความรุนแรง เพื่อให้รัฐบาลใช้กำลังในการปราบปราม เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการโค่นล้มรัฐบาล เพราะคนเหล่านี้รู้ว่าการชุมนุมโดยปกติไม่สามารถล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ จึงต้องดำเนินการให้รัฐผิดพลาดในส่วนนี้


 


นายอุเชนทร์ กล่าวว่า ความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องยุติ แต่เราต้องการยุติความรุนแรง เพราะฉะนั้น วันนี้พันธมิตรฯ ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐปลดอาวุธกองกำลังของตัวเอง ตอนนี้แนวโน้มที่ดีคือเจ้าหน้าที่รัฐ ปลดอาวุธแล้วเหลือเพียงโล่และกระบอง


 


ที่ผ่านมา พันธมิตรฯ อธิบายว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นอารยะขัดขืน โดยอ้าง อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เหมือนกัน ทั้งนี้ อารยะขัดขืน คือการกระทำที่มีลักษณะสาธารณะ เปิดเผย สันติวิธี มีมโนธรรมสำนึก ตั้งใจขัดกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายบางอย่างของรัฐ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นด้วย  เพราะอารยะขัดขืนคือการพยายามเรียกร้องมโนธรรมสำนึกของสังคม ให้สงสัยว่า ทำไมคนดีๆ จึงตั้งใจละเมิดกฎหมาย ให้สังคมสงสัยว่า มีสิ่งผิดปกติในสังคมการเมืองแน่ๆ เพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องให้  ผู้นำพันธมิตรฯ ที่ตั้งใจละเมิดกฎหมาย เรียกร้องมโนธรรมสำนึกจากสังคมโดยการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


 


ทั้งนี้ ไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบนายสมัคร แต่ไม่ควรให้พันธมิตรฯ เอาเงื่อนไขความรุนแรง เอาชีวิตผู้คนเป็นตัวประกัน เพื่อบีบให้รัฐบาลลาออก เพื่อบีบให้ทุกคนยอมรับเป้าหมายที่ตัวเองต้องการแต่ฝ่ายเดียว เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม และไม่สามารถยอมรับได้


 


นายอุเชนทร์ กล่าวว่า เขาต้องการสนทนากับแกนนำพันธมิตรฯ โดยตรงว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้ทางการเมือง คือการโน้มนำให้คนอื่นเห็นด้วยกับตัวเอง โดยการถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่การเข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลแล้วใช้เงื่อนไขความรุนแรงมาบีบบังคับให้คนอื่นยอมรับ ในคืนวันที่ 5 ก.ย. หลังจากหลายคนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา หรือลาออกนั้น สุริยะใส กตะศิลา ได้ปราศรัยว่า เราสำเร็จแล้วที่ทำให้คนอื่นเห็นด้วยกับเรา ซึ่งมองว่าไม่จริง เพราะเป็นการบีบคั้นให้คนอื่นเห็นด้วย


 


ร่วมรณรงค์สนับสนุนหลักการ "ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ"


7 กันยายน 2008


 


"เครือข่ายสันติประชาธรรม" ร่วมรณรงค์สนับสนุนหลักการ


ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ


1. ผู้นำพันธมิตรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


 


การชุมนุมเรียกร้องขับไล่รัฐบาลโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ดำเนินมานานกว่า 3 เดือน และยกระดับมาสู่การบุกยึดสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีและทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา จนนำมาสู่การปะทะกันระหว่างกลุ่มพันธมิตรและ นปช. และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยรัฐบาลนี้ กล่าวได้ว่าได้ทำให้สังคมไทยกำลังเข้าสู่ทางตันและสภาวะสงครามการเมือง โดยเฉพาะเมื่อฝ่ายพันธมิตรปฏิเสธที่จะประนีประนอมหรือยอมรับการเจรจาใดๆ และปฏิเสธที่จะเคารพต่อกฎหมายของบ้านเมือง เราเห็นว่าหนทางที่จะนำสังคมไทยออกจากความรุนแรงทางการเมืองในขณะนี้ คือต้องทำให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติเสียก่อน เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ สามารถช่วยกันแสวงหาแนวทางปฏิรูปทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตยและสันติ ได้อย่างแท้จริง แต่การจะกลับสู่ภาวะปกติได้ เราขอเรียกร้องให้


 


1. ผู้นำพันธมิตรเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรม เฉกเช่นประชาชนธรรมดาทั่วไป เพื่อแสดงให้สังคมไทยเห็นว่าต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย และเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้นำพันธมิตรเคารพอำนาจศาลและกระบวนการยุติธรรมซึ่ง เป็นหลักการพื้นฐานอันขาดไม่ได้ของระบบนิติรัฐ ในส่วนของมวลชนของพันธมิตรย่อมมีสิทธิที่จะชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยสงบสันติ ได้ต่อไป โดยปราศจากอาวุธใดๆ


 


2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเป็นกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและแสดงความคิดเห็นทางการ เมืองของประชาชน และอาจเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเมิดสิทธิของประชาชนได้


 


3. ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดห็นทางการเมืองอย่างสงบสันติ ทั้งนี้ ขณะที่ทั้งฝ่ายพันธมิตรและรัฐบาลต่างอ้างประชาชนเพื่อสนับสนุนความชอบธรรม ของตน แต่เราเชื่อว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องการให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ ภาวะปกติ และเห็นการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองด้วยสันติวิธี รักษาหลักการประชาธิปไตย และความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองเอาไว้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เลือกข้างยังขาดช่องทางการแสดงความคิดเห็นอย่าง มีพลัง เราจึงต้องการเป็นเวทีกลางที่รวบรวมความเห็นของพลังเงียบเหล่านี้เพื่อแสดง ให้ทั้งฝ่ายพันธมิตรฯและรัฐบาลตระหนักถึงความคิดเห็นของพวกเขา เราเชื่อว่าทางเลือกนี้ช่วยป้องกันการปะทะเผชิญหน้าระหว่างประชาชนฝ่ายต่างๆ และหลีกเลี่ยงความบาดเจ็บสูญเสียที่อาจจะเกิดจากการสลายการชุมนุม ทั้งยังไม่ต้องรอการจัดประชามติจากรัฐบาล ซึ่งอาจจะใช้เวลานานจนไม่ทันต่อเหตุการณ์ 


 


เราจึงอยากชักชวนให้ทุกคนมาร่วมแสดงออกทางการเมืองอย่างง่ายๆ
ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันเผยแพร่และสนับสนุนหลักการ:               


 


ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ


1. ผู้นำพันธมิตรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม


2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน


 


ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉลอง สุนทราวาณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไชยันต์ รัชชกูล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกษม เพ็ญภินันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สิทธิมนุษยชนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
จีรพล เกตุจุมพล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วีรศักดิ์ กีรติวรนันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัครพงษ์ ค่ำคูน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุญส่ง ชัยสิงกานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นพ. กิติภูมิ จุฑาสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
ฆัสรา มุกดาวิจิตร นักวิชาการอิสระ
คำ ผกา  นักเขียนอิสระ


 


โดยส่งรายชื่อและสังกัดของท่านไปยัง ruleoflawthailand@hotmail.com


หรือไปรษณียบัตรมายัง เครือข่ายสันติประชาธรรม ห้อง 9 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 10200


 


 


อมธ.ตั้งโต๊ะล่าแสนชื่อถอดถอนสมัคร


ขณะเดียวกัน ที่บริเวณลานโพธิ์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ได้ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ 1 แสนชื่อ เพื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาให้ถอดถอนนายสมัคร สุนทรเวช ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากนายสมัคร ไม่มีความเหมาะสมในการบริหารราชการแผ่นดิน และขาดหลักธรรมาภิบาล


 


 


 บริเวณทางเดินหน้าคณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์


 


 


 


อมธ.ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ บริเวณลานโพธิ์


 


 


 

โลกหมุนด้วยความแค้น

รับจ้างทั่วไป ความรู้น้อยนี้ลงชื่อได้ไหมครับ

ทำไมมีแต่คนจ๊าบๆ ทั้งนั้นนะ

ดังกันไปใหญ่

หน้าซ้ำ

555 ผมเห็นมีแต่หน้าซ้ำ เปลี่ยนแค่ชื่อเครือข่าย ชาญวิทย์งี้ ประภาสงี้ วิภาอยู่ป่าวเนี่ย รีบลงชื่อเร็วเดี๋ยวเพื่อนล้อแย่ หมดมุกแล้วเหรอ?

taetae

ผมว่ารัฐบาลพร้อมที่จะยุบสภาอยู่แล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้พันธมิตรยุติการชุมนุมก่อน นี่แหละคือปัญหา เพราะพันธมิตรนั้นยืนยันว่าจะไม่ยุติการชุมนุมถ้านายกไม่ลาออก และถ้าจะยุบสภาพันธมิตรก็ไม่เอา ผมว่าทางนักวิชาการ และเครือข่ายไปตกลงกับพันธมิตรให้ได้ก่อน ผมรับรองว่ารัฐบาลคุยด้วยไม่ยากหลอกครับถ้าทุกอย่างที่ทำแล้วมันจะดีกับประเทศและระบอบประชาธิปไตย

พิภพ มัจจุราช

นักวิชาการเขาออกมาหมดเกลี้ยงแล้ว เทวดา 5 ตัวนั้นมันยังไม่ฟังหรอก เหลือแต่พวกที่อยู่แถวนี้แหละที่ยังไม่ไปบอกมัน รวมตัวกันไปยื่นข้อเรียกร้องที่หน้าเวที พธม.เลยดีไหม

สาธร คะ

animal politique :Vous trouverez ici des informations sur les ที่ สพาน มัฆวาน หรือ ที่ทํา เนียบอยู่ เต็ม ไป หมด พวด เรา คิดว่าพวก เขา จะรอด กตหมาย ไป ไม่ ใด้ พวก พันธมิตร เขารอดกตหมาย ไป ใด้ ทุ่ก ครั่ง เลย พวก เรา เสีย เวลา คิด ว่า เเต่...ใคร ก็จะอยุ่ เหนือ กตหมาย ไป ไม่ ใด้ งาน นี้ ตอน นี้ เขา ฟ้งคํา ที่ เราพูด หรือ ปล่าวเรา จะมา ไม่ดี ไม้ใหน พวก เขา ตอบ ไม่ รับเขา ใด้ เเต่ คิด เรื่อง เอา ชณะเขาไม่ คู่ยหรือ เเพ้ กับเรือง ที่ จะยอมลุงจําลอง...สนธิใด้ทํา ร้ายประเทศไทย ตั่งเเต่วัน เเรกมีเเต่ commandantle pouvoir disparaîtความ สวย งาม ของ ความ เป็นไทย เอา เเต่ วิธี ถ้า ตี ท้า ต่อย เเล้วจะ มา เรียก ร้อง ให้ เรา ส่ง จูบใด้ อย่าง ไร...ตัวเอง มาเเบบ เสือ สิ้งโตไม่ ใด้ มา เเบบ ยกมือ สิบ นิ้ว วันทรา..ก่อน ดิฉัน เห็น เเล้ว เขาเล่นไม่ มีจูดไป ในทาง ที่ดี..

จะไปร่วมลงชื่อที่ธรรมศาสตร์ครับ

ขอบคุณคณาจารย์ในที่นี้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ยังเป็นคนดีมีคุณธรรมในสังคม
ผมถือว่าอยุธยาไม่่สิ้นคนดีจริงๆครับ

เพราะมีนักวิชาการหลายคนมากที่ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินว่าประเทศชาติบอบช้ำแค่ใหน
แถข้างๆคูๆเพื่อที่จะปกป้องคนทำผิดกฎหมายบ้านเืมือง

สิ่งที่พวกท่านเรียกร้องเป็นสิ่งที่ผมมีความคิดเช่นนี้มานานแล้ว มันตรงกับใจผมมากครับ เดิมทีก็ไม่รู้จะไปหาใคร และผมคิืดว่าคงจะอีกหลายคนทั่วประเทศที่คิดอย่างผม

tv

เรียกร้องให้ทักษิณมอบตัวด้วย เรียกร้องให้สมัครมีจิตสำนึกด้วย(นายกปกป้องGOD ARMY)

โดมพระยาท่าพระจันทร์

มีสิทธิอะไรเอาคำอาจารย์ป๋วยมาใช้เพือประโญชน์การเมืองของตัว

ทำเป็นว่าพันธมิตรผูกขาดความรักชาติ ป้ายสีคนอื่น พวกคุณก้ผูกขาดอาจารย์ป๋วย ใช้ท่านให้ร้ายฝ่ายตรงข้าม เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น

คนแสนๆ ของพันธมิตรมันชั่ว มันไม่รักสันติ มันไม่มีประชาธะรม มีแต่พวกเทวดาอย่างคุณหรือไง นายคนที่อ้างว่าอยู่เศรษฐศาสตร์ยิ่งน่าอายกว่าใครเขา

อยากตั้งกลุ่มปั่นแปะอะไรก็ว่าไป แต่อย่าใช้อาจารย์ป๋วยเป็นเครื่องมือเลยคุณ

Thought

POLY = a lot, many
TICK = blood sucking animal

POLYTIC(k) = Many blood sucking animal

This is a trouble for innocent people.

punyachon

What's wrong with us? Why don't we solve our political turmoil in the right direction? What is the cause of the problems?

Why Thai people always ignore the real ethiology of the political disease which could finally develop to become CANCER to our country?

Think carefully to solve the problem CORRECTLY and LEGALLY from its CAUSE not from its END!

Otherwise the same problem will arise again and again... and we all have to live under the threaten and pressure of the 5+1 PROXY with their BOLONY... and just destroy THAILAND DEMOCRACY to their SPOIL and CORRUPTION System??

punyachon

Frankly speaking,could we take on their DICTATORIAL MODEL"??? It is even worse than the COMMUNIST did in the past???

Tell me why we have to let the INVISIBLE HANDS of the powerful people behind the scene who do not believe in TRUE DEMOCRACY to set up their Rule of Law and are the ones to decide the DICTATOR System for THAILAND!!

punyachon

The world could not understand why our country could go to such a mess by the playing of the outside politics to get their dirty outcome to be so rude and only say bad to their NOMINEES' Opponents and use their propaganda to divide thai people apart!!

It's really is dangerous for our country to let them using the A-NA-RA-RA disobedience to the official govt. and destroy our business and threaten our people with their accusations to any one who are not their side!!!

punyachon

It seems to me that Thai people never want to do any thing judging by their PERFORMANCE because we are used to be SPOILED by ASKING the POWERFUL people we know to help our members of our family to get to work and THEY would sure to receive somethings from us in return!! THAI ways??

จดหมายเปิดผนึกถึงอจ.ในประเทศด้อยพัฒนา

จดหมายเปิดผนึกถึงอจ.ในประเทศด้อยพัฒนา อันไดแก่อาจารย์ที่แถลงการณ์ข้างต้น
๑.ถ้าท่านต้องการให้ยกเลิกพรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ท่านต้องลงมือทำมากกว่าพูด อาทิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนพรก.ฉบับดังกล่าว (ซึ่งเราทำได้ทำแล้ว ทำไมท่านไม่ทำ? )

๒.ผู้ต้องหาสามารถมอบตัวเมื่อไรก็ได้ตราบที่อายุความไม่หมด เป็นอารยะขัดขืน(ซึ่งสุจริตชนผู้ทำต้องยอมรับโทษจาการกระทำดังกล่าว ในเวลาที่เหมาะสม)

๓.ในประเทศด้อยพัฒนาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะมีคุณค่าความเป็น " ครู " ไม่สูง และต่ำกว่า ครูสมัยมัธยาม สมัยอนุบาล พวกท่านทำได้เพียงลอกคำตอบจากตำราที่เรียนมาจากต่างประเทศโดยไม่เข้าใจ ไม่มีสำนึกถูกผิด พวกท่านไม่มีทางสร้างสรรค์งานเป็นเพราะความถูกผิดชั่วดี ท่านยังแยกไม่ออก? อาจจะเหมาะสมแล้วที่ไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาเพราะบุคคลากรในประเทศจำนวนไม่น้อยเป็นอย่างท่าน

กง กง

เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ก็คงเหมือนเสียงนกเสียงกา เพราะสภาปฏิวัติประชาชนทั้ง 5 ไม่เห็นด้วย

ชนชั้นกลาง

คนกลุ่มนี้ที่ออกมาถือได้ว่า เป็นยุทธวิธีชนิดหนึ่งที่จะสลายการชุมนุม ผมอ่านมากพอจะทราบว่านายประพาด ปิ่นโตแตก สนับสนุนฝ่ายใด ไปหลอกคนโง่เถอะไป้

คนบางเขน

น่าเป็นห่วง อ.ชาญวิทย์ ที่ต้องมาเสียคนเอาตอนแก่

ถูกพวกรับใช้ระบอบทักษิณหลอกมาออกหน้า

เข้มแข็ง

คนที่มีคุณธรรม และ จริยธรรม ต้องมาประนามการทำผิดกฎหมายของ พธม และขับไล่ให้ออกจากทำเนียบ

เรียนคห.10,16 และไอ้กบฏขี้ขลาด

พวกคุณยังจะแถอีกนะไม่ดูเลยนะว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไร คนทั้งโลกเขายังมองเห็นความ
ระยำของพวกกบฏและพวกสนับสนุนกบฏ(คุณ) ทำไม่ไม่พวกคุณไม่ลืมหูลืมตาบ้าง

คิดจะให้พวกกบฏเอาหว่างขาคุณหลบอยู่ได้ บอก10ปีมอบตัวเมื่อไหร่ก็ได้ เอาส่วนใหนคิด
คนที่คิืดแบบนี้ปกป้องกบฏชั่วแต่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นในประเทศ เห็นแก่ตัวที่สุด ใช้ความเลวนำทางเพื่อไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการโดยไม่ฟังใครเลยอย่างนี้ มันพวกคนเถื่อนครับ

กบฎแปลว่าอะไร?

การก่อกบฏ หมายถึงการปฏิเสธการเชื่อฟัง ซึ่งอาจนำไปสู่ได้ทั้งการต่อต้านขัดขืนอย่างสันติ หรือความพยายามทำลายผู้มีอำนาจในขณะนั้น เช่น รัฐบาล

คณะหรือผู้เข้าร่วมก่อการกบฏเรียกว่า กบฏ หรือ ขบถ

ตลอดประวัติศาสตร์มีกลุ่มที่คัดค้านรัฐบาลของพวกเขามากมายที่ถูกเรียกว่ากบฏ ในสหรัฐอเมริกา คำดังกล่าวถูกใช้เรียกกองทัพคอนติเนนทัลของสหราชอาณาจักรในสงครามปฏิวัติอเมริกา

พระพุทธเจ้าก็ถูกกล่าวหาจากษัตริย์บางราชวงศ์ และพราหมณ์ในยุคนั้นว่าเป็นกบฎ

ขอเยาวชนและผู้อ่านโปรดไตร่ตรองดูเถิดว่า พลเมืองไทยที่รักชาติรักบุตรหลานพึงทำหน้าที่อย่างไรกับทรราชย์รัฐบาลหุ่นเชิดขายชาติ นายสมัคร นายทักษิณและพวก

ddd

เรียนคห. 22

เราขอข้าวต่างชาติกินหรือครับ ???

แล้วต่างชาติก็ไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่เรา และไม่ได้ทำให้ชาติเราเจริญมาทุกวันนี้ได้สะหน่อย

ต่างชาติต้องการเข้ามาบ้านเราเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้น

ถ้าคุณว่าการกระทำของคนจำนวนมากกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เงินเดือน ไม่มีผลประโยชนืในงบประมาณของชาติ เสี่ยงเจ็บตัว ฯ เป็นการกระทำที่ ระยำ แล้วการเป็นฝ่ายบริหารที่ไม่เห็นใจประชาชน ตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อหลอกแด้กงบประมาณแผ่นดิน หวังแก้กฎหมายเพื่อช่วยพวกพ้องและหัวหน้าของตนนี่ ใช้คำเรียกขานว่าอะไรดีครับ ???

ผมว่า มันเกิน ระยำ แล้วครับ

คนเฉย

เห็นด้วยทุกเหตุผล
เดินหน้าต่อไป
คนที่อยู่เฉยๆ ควรออกมาสนับสนุนแนวทางนี้

คนโบราณ

พวกนักวิชาการ สมองกล การทำงานของสมองเหมือนเครื่องจักรกลแข็งแรงแต่ไม่มีชีวิตชีวา
ไม่มีภววิสัย ดำรงตนไปตามอัตวิสัย

เลือดบนหญ้า สนามธรรมศาสตร์

ร่วมรณรงค์สนับสนุนหลักการ “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ”

-------------------------------------------------------------------------------------------
"ทักษิณ-พจมาน และนอมินี สมัคร อยู่เหนือกติกา นี้ ใช่ไหมครับ" ท่านนักวิชาเกินทั้งหลาย

เรียนคห.24

ถ้าคุณเห็นว่ารัฐบาลนี้มันระยำ คุณก็ต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องสิื่ครับ คุณก็ต้องอดทน
ผมไม่ไ้ด้พูดซักคำว่ารัฐบาลดีหรือเลว และคุณก็ไม่ได้มีหลักฐานจริงๆ อย่าได้เหมือน
พวกกบฏเลยครับพูดแต่ไม่มีหลักฐาน

ผมว่าถ้าคุณมองในแ่ง่บอกมากกว่านี้คุณก็คงจะคิดได้ว่าเขามีงบมาเพื่อพัฒนาประเทศ
ถ้ามีการโกงจริงก็จับตาดูสิครับ ยังไม่ทันไรบอกโกงแล้ว ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จบ

พวกกบฏ หรือขบถอะไรก็ตามแต่ แต่คุณเห็นด้วยหรือกับการกระทำที่เลวๆให้ได้มาซึ่ง
สิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักเลยว่าสิ่งที่จะได้มามันคุ้มกันไม้กับการที่เอา
ประเทศชาติไปเป็นเดิมพันอย่างนั้น ประเทศชาติเสียหายแค่ใหน

และผมก็ไม่ได้ขอข้าวต่างชาติกิน เพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่าต่างชาติเขาก็ยังเห็นเหมือน
กับพี่น้องส่วนใหญ่ของประเทศเราเห็นว่าพฤติกรรมที่ไปบุกยึด NBT บุกยึดทำเนียบน่ะ
มันไม่ใช่คนศิวิไลเขาทำกัน

พวกกบฏ(ขบถ)ไปเอาคำว่าอารยะขัดขืนจากฝรั่งมาใช้ พวกอารยะขัดขืนคือพวกที่ขัดขืน
จากพระแคทอลิกที่ครอบงำรัฐสมัยกลาง แต่พวกกบฏ(ขบถ)เอามาใช้กับยุคสมัยนี้มันคนละ
สถานการณ์ครับ ฝรั่งมันเป็นคนคิดคำนี้เองมันยังรับไม่ได้เลยคุณ

นางจิตประไพ โสภาวันดี

ที่น่าสมเพชเวทนา กว่า พันธมิตร ฯ คือ พรรคประชาธิปัตย์
เรียกร้องให้ นายก ฯ ลาออก บ้าง ให้ทบทวน ตนเองบ้าง
ไม่เคยหันมาดู ตัวเองบ้างเลย ความกล้าหาญทางจริยธรรมต่อพรรคต้วเองไม่มี
ร่วมมือกับ พันธมิตร ฯ แต่ไม่กล้ายอมรับความจริง

1) ส.ส. ในระบบ เอย(สมเกียรติ ฯ ไกรศักดิ์ ฯ)
2) ส.ส. สอบตกเอย (ประพันธ์ ฯ สำราญ ฯ วัชระ ฯ และอีกหลายคน)
3) สมาชิกพรรค ร่วมบุกยึด สถานีข่าว NBT ด้วย
แยกกันเดินรวมกันตี ปั่นป่วนบ้านเมือง ทำลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ฯลฯ

อภิสิทธิ ฯ ที่รัก จะรับผิดชอบ ทั้ง 3 กรณี ข้างต้น อย่างไร
อย่ามัวแต่ เรียกร้องความรับผิดชอบต่อคนอื่นเลย
พิจารณาตัวเองโดยด่วน ก่อนจะหมดอนาคตทางการเมือง

ละอองดาว

เราขอร่วมลงชื่อ สนับสนุน ด้วยคน

พีเคซี

ปรากฎการณ์ในครั้งที่ไล่ทักษิณ จนเป็นที่มาของเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเกิดขึ้นมากมายจนสร้างกฎเกณแห่งการปฎิวัติภาคประชาชนที่มีโครงสร้างของพันธมิตรภิวัฒ หรือตุลาการภิวัฒ นักวิชาการภิวัฒ และอื่นๆอีกมากมาย จนประเทศชาติขาดแล้วซึ่งหลักการณ์แห่งความถูกต้องของระบอบ และจบลงที่ ไม่มีกฎเกณในประเทศนี้เลย การกระโดดลงมาของเหล่านักวิชาการที่มุดหัวตามรั้วมหาลัย แล้วคอยจ้องโอกาสในการกระโดดลงมารับส้มที่หล่นลงมาเพื่อให้ตนเองได้รับตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ เหมือนอย่างในครั้งปฎิวัติ 19 กย ที่ผ่านมา การออกมาแสดงความเห็นของเหล่านักวิชาการไม่ว่าจะเป็นหัวหงอก หัวดำ หรือแม้แต่เด็กที่ฟันน้ำนมยังไม่ทันล้วงหมดปาก ต่างก็พยายามเกาะกระแสเกิดกันเป็นทิวแถว หลักวิชาการ หลักรัฐศาสตร์ หลักนิติศาสตร์ กลายเป็นหลักปักขี้ควายไปโดยปริยาย อนาคตทางการศึกษาในภาควิชาการเหล่านี้ กลายเป็นปัญหาของประเทศชาติแบบไม่มีทางเจริญเลย ไร้อนาคตจริงๆ เด็กนศ ที่จบภาควิชาเหล่านี้ จะมีพื้นฐานการศึกษาที่มีแต่คำว่าผลประโยชน์ มากกว่าคำว่าอุดมการณ์ แล้วสุดท้าย ก็จบลงที่ ประเทศนี้ของกู

ชอบนักวิชาการกลุ่มนี้จัง

เห็นด้วยจ๊ะ .....แต่มันอาละวาด ป่วนเมือง เหมือนเมายาบ้าขนาดนี้ ...จะฟังหรือ

คนไม่ดัง

คนไม่ดัง สตางค์น้อย ลงชื่อด้วย...

" เบื่อ ม็อบพันธมิตร "

Homo erectus

ddd

ไม่มีใครบอกว่าการบริหารของรัฐบาลทักษิณ "ไม่มีปัญหา"

แต่หากคุณจะคิดพิจารณาการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมา ผ่านตัวแทนของฝ่ายต่างๆ จะพบได้ว่าขบวนการล้มทักษิณ ไม่ได้ "บริสุทธิ์" หรือเป็นการเมืองภาคประชาชน อย่างที่กล่าวอ้าง

หากแต่มีเบื้องหลังการให้ท้ายของอำนาจอื่น ที่เป็นกลุ่มอภิชนคนชั้นกลาง ศักดินาอำมาตย์ และกลุ่มทุนที่ขัดแย้ง .... ซึ่งใช้ "ระบอบประชาธิปไตย" เป็นตัวประกัน เพียงเพื่อต้องการกำจัดนายทุน(ทักษิณ) คนหนึ่ง ซึ่งกำลังแผ่อำนาจด้านเศรษฐกิจ-การเมืองขึ้นมาท้าทายอำนาจชนชั้นนำอีกฝ่าย ซึ่งครองอำนาจเบื้องหลังในโครงสร้างสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

แน่นอน มวลชนในพันธมิตรจำนวนหนึ่งไปร่วมด้วยความบริสุทธ์แน่ๆ (ผมเองก็เคยร่วมก่อนรัฐประหาร) และในอีกด้านมวลชนของฝ่ายนปช. ก็มีผู้ร่วมด้วยความบริสุทธิ์เหมือนกัน แต่ทั้งสองกลุ่มก็มีการผสมโรงของกลุ่มจัดตั้งด้วยกันทั้งสิ้น นี่เป็นลักษณะปกติของขบวนการเคลื่อนไหวการเมืองทั่วไป อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันทางอุดมการณ์การเมืองเบื้องหลัง ซึ่งเป็นเป้าหมายในข้อเรียกร้อง...ตรงนี้ผมอยากให้คิดพิจารณาทบทวนให้ดี

มวลชนพันธมิตร จ้องจะล้มทักษิณ และขณะนี้ไปไกลเกินกว่านั้น สิ่งที่เรียกร้องเป็นการล้มหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตย หมุนย้อนกลับไปสู่ระบอบที่เป็นเผด็จการ ไม่สนใจเสียงทักท้วง ข้อโต้แย้งต่างๆ แม้กระทั่งที่เป็นข้อทักท้วงอย่างเป็นหลักวิชาการก็ตาม

ดังนั้น เมื่อเป้าหมายของพันธมิตรนั้น "ผิด" ไม่ส่งเสริมภาคประชาชนอย่างที่แอบอ้าง ผสมโรงกับการปลุกปั่นกระแสราชาชาตินิยม จึงยิ่งเป็นการเดินที่นำไปสู่หายนะของคนทั้งสังคม ตรงนี้หากมวลชนพันธมิตรที่เข้าร่วมอย่างบริสุทธิ์ใจ ไม่ "ตระหนัก" คิดตามให้ดี เดินตามแนวทางของกลุ่มแกนนำ ซึ่งล้วนเสือ สิงห์ กระทิง แรด ทางการเมืองทั้งนั้น ...ผมกล้ายืนยันได้ว่าลงเหวแน่นอนครับ (อุดมการณ์เหล่านี้ แฝงไว้ด้วยวิธีของอภิชนเผด็จการ และอคติทางชนชั้นอย่างชัดเจน)

กลุ่มนปช. แม้มวลชนของพวกเขาจะเป็นกลุ่มผู้นิยมรัฐบาลทักษิณอยู่มาก แต่โดยพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยแล้ว พวกเขาไม่ได้ล้ำเส้นใดใด ในการล้มระบอบ ยังอยู่ภายใต้กติกา ถ้าหากคุณเห็นว่าพวกเขาเชียร์รัฐบาลที่ไม่ดี คุณก็ต้องแข่งขันทางความคิดทางการเมือง สร้างแนวร่วมที่เห็นต่าง และต่อสู้ภายใต้กติกาที่มีอยู่ครับ ...

Homo erectus

หากไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล ก็ต้องใช้วิธีที่อยู่ในกติกา ...ดังกรณีของนศ.อมธ. ซึ่งตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอน ตามระบอบรัฐธรรมนูญ นี่เป็นสิ่งที่น่ายกย่องยอมรับได้ครับ เพราะพวกเขาทำตามกฎหมาย ...ไม่ใช่การล้มระบอบ ไม่ทำตามกติกาเหมือนพันธมิตรอภิชนเพื่อศักดินาอำมาตย์เหล่านี้

ddd

ความคิดเห็นที่ 28
เรียนคห.24
125.24.10.ip
ผมว่าถ้าคุณมองในแ่ง่บอกมากกว่านี้คุณก็คงจะคิดได้ว่าเขามีงบมาเพื่อพัฒนาประเทศ
ถ้ามีการโกงจริงก็จับตาดูสิครับ ยังไม่ทันไรบอกโกงแล้ว ถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่จบ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การได้งบพัฒนาประเทศนั้นมาพร้อมกับการจัดสรรโดยนักการเมือง 80 % ของนักการเมืองไทย มีบริษัทรับเหมาของตนเองครับ แล้วคุณคิดว่าเค้าจะให้ใครเข้ามาทำถ้าไม่ใช่ บ. ตนเอง??

ข้ารราชการประจำที่มีตำแหน่งสูง ๆ ระดับผู้บริหารขึ้นไป ซี 8 up แทนที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติ กลับทะลึ่งโดดเข้าร่วมวงในการถลุงงบด้วย

ตัวอย่างเช่นการพิจารณางบที่ผ่านมา มีการทุ่มงบลงในส่วนของการบริหารส่วนท้องถิ่นมากสุด

แต่กลับมีการปรับลดงบในกระบวนการตรวจสอบเช่นงบของ สตง.

มันแปลว่าอะไรครับ ???

แม้กระทั่งวงการการศึกษา

ที่สุโขทัย มีการก่อสร้าง ม.ราม ฯ 3 งบประมาณ 200 ล้านบาท ให้ทายครับว่าที่ดินบริเวณนั้นใครกว้านซื้อไว้แล้ว

สามีเจ๊เป้าครับ

อีกอย่างที่คุณเห็นได้ชัดเจน มีนักการเมืองท่านใดบ้างที่เล่นการเมืองแล้วจนลง

มีแต่ รวย ขึ้น ๆ ๆ ๆ สส.เงินเดือนกี่บาทครับ ??

ถ้าคุณใช้วิธีการตามระบบแล้วมันได้ผลจริง พธม. เค้าคงไม่ออกมาชุมนุมหรอกครับ นอนอยู่บ้านสบายกว่า จริงไหมล่ะ

ละอองดาว

" สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้มีความวุ่นวายไม่รู้ว่าจะนั่งเรียนต่อไปทำไม "
..
....

เราว่า เยาวชนนักศึกษา น่าจะใจเย็นๆ
สงบสติ มีเหตุผล..ฟังข้อมูลหลายๆทาง

เราไม่อยากเห็นพลังบริสุทธิ์ ของ เยาวชน ถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ
ควรคำนึงถึงความรู้สึก ของคนอื่นบ้าง
ผู้คนจำนวนมาก อยากเห็น บ้านเมืองสงบ จะได้ทำมาหากิน โดยไม่เครียด

เราอยากให้ "เยาวชนกู้ชาติ"
ช่วยนำความ สื่อไปยังบรรดา แกนนำพันธมิตรว่า.." มอบตัวเถิด "

โทษหนัก จะได้เป็นเบา

ละอองดาว

รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐
แม้จะมีข้อบกพร่อง เอื้อประโยชน์ต่อ เผด็จการเหล่าอำมาตย์
อย่างน้อย ยังเป็นหลักของสังคม

เราอยากถามถึง แกนนำ และ สาวกพันธมิตร ว่า
พวกท่านเคารพ กติกา หรือไม่
พวกท่าน ยอมรับ ในการตัดสินใจ ของประชาชน หรือเปล่า

ดังนั้น..เรามีข้อเสนอ ดังนี้...

"ขอให้ พันธมิตร ส่งตัวแทนของกลุ่ม ลงสนาม เลือกตั้งผู้ว่า กทม."

นี่อาจเป็นการ จำลองย่อส่วน ประชามติ ของคนชั้นกลาง
ที่พันธมิตร มักเอ่ยอ้างว่า สนับสนุน ตนเอง

ปล...ถ้าส่งสุริยะใส ก็จะเป็นทางออก ของพันธมิตร ที่น่าสนใจ
ถ้า พันธมิตร ชนะ ก็ได้เป็น ผู้ว่า กทม
ถ้า พันธมิตร แพ้...แพ้....
พันธมิตร จะยอมรับ ผลการตัดสินใจของ คนกทม.หรือไม่

อร007

ใช่ๆๆ..ต้องยึดแกนหลักเดียวกันก็เห็น ใครผิด ใครถูก หาก มั่วดั่ง พทม. ทะเลาะกับคนอื่นๆ ตลอดกาล เหมือนเพื่อนบ้านเกเรไม่เคยสร้งสรรค์ใดๆๆเลย ลูกหมูอย่าหลงกลลวง(ตายแน่)ต้องคดี"กบฏ"ไปด้วย หากไม่มีทนายช่วยก็ตายคาที่ ส่วนแกนนำเผ่นแนบ 70/30 ก็มั่วสุด จะพาไปเน่าที่ไหนกัน คนโผกผ้าที่ว่า แสนคน คิดๆๆไม่เป็นหรือ ชว่ยบอกที่อยากฟังๆๆๆๆๆๆๆๆ ต้องเปลี่ยนชื่อให่มเป็น " พทม.เพื่อเผด็จการ "

Homo erectus

คุณ ddd

การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผิด ยังไงก็ผิดครับ ...

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐต่างๆ ต้องถูกตรวจสอบครับ ขณะนี้ศาลก็พิจารณายึดทรัพย์ทักษิณและคดีต่างๆจำนวนมากก็อยู่ในกระบวนการ

หากคุณจะยกข้อมูลที่ได้รับมานั้น มาอธิบาย ก็คงต้องบอกด้วยนะครับว่า เมื่อมีอภิมหาโครงการฯ เกิดขึ้น กลุ่มทุนที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นเป็นของใครครับ?

เวลาก่อสร้าง คุณใช้วัสดุอะไรสร้าง ...กลุ่มทุนเหล่านั้นคุณลองลำดับสายสัมพันธ์ไปดูสิครับว่าเป็นของใคร?

ทำไมรัฐบาลต้องเร่งสร้าง รัฐสภาใหม่ในขณะนี้? ทั้งๆที่ปัญหาการเมืองรุมเร้าอยู่? ...เบื้องหลังเป็นยังไงครับ ถูกเรียกพื้นที่รัฐสภาเดิมกลับคืนเจ้าของเดิมใช่ไหม? และแน่นอนยิ่งก่อสร้างกลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์ แต่ไม่เคยต้องมารับหน้าเสื่อแบบรัฐบาลก็สบายแฮใช่ไหมครับ?

ใครครับ คือ กลุ่มทุนเหล่านี้?

มหาเทพ

น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะพธม.ได้ใช้วิธีการการรุนแรงใช้กำลังกายวาจาใจ เข้ายื้อแย่งๆชิงปล้นอำนาจของประชาชนอย่างไร้ฉันทานุมัติแบบสงบสันติยิ่งหรือไร้อารยแต่ป่าเถื่อนทั้งขบวนการและความคิดอุบาทว์เกินมนุษย์ไม่อาจยอมรับ ฉันทานุมัติที่สงบสันติย่งของปวงชนไทยคือโองการอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยใครบังอาจดูหมิ่นและแย่งชิงจะต้องไร้แผ่นดินสถานเดียว

ddd

เรียน Homo erectus
203.144.164.ip

คุณกำลังบอกผมว่า กลุ่มที่คุณไม่กล้าพูดออกมาตรง ๆ นี่คือใคร ??

แม้แต่ชื่อ คุณยังไม่กล้าที่จะพูดออกมา (หากข้อมูลที่คุณบอกมาเป็นจริง) คุณจะกลัวอะไร

แล้วคุณจะให้ผมเห็นด้วยกะคุณได้อย่างไร

ผมแจงรายละเอียดเรื่องของการพิจารณางบประมาณไปแล้ว และคงไม่แจงอีก คุณควรอ่านก่อน แล้วลดความพยายามเบี่ยงเบนให้เป็นเรื่องอื่น

การแก้ปัญหา ถ้าระบบไม่ได้ผล คือ ทำอย่างไรอยู่ในระบบก็แพ้ มันก็ต้องนอกระบบ

แต่ไม่ใช่แบบ นปช. หรือ นายขวัญชัย ไพรพนา ที่บอกว่า เจอ พธท.ที่ไหนให้เข้าไปทำร้ายที่นั่นเลย แบบนี้นอกระบบแบบไม่มีปัญญา

การนัดหยุดงาน หยุดเรียน เป็นวิธีการที่แสดงออกว่าไม่เห็นด้วย ซึ่งหลาย ๆ ประเทศก็มีมาตลอด

มันเป็นเรื่องของคนมีอำนาจ (นายก รัฐบาล) กับคนไม่มีอำนาจ สู้กัน ทั้งที่ความจริง ประชาชนที่ไร้อำนาจนี่เเหละครับที่มอบอำนาจให้นักการเมือง แต่คนที่เสพติดอำนาจนั้นโลภและไม่อยากออกจากอำนาจ มันก็แค่นั้นแหละครับ

Homo erectus

คุณ ddd

สิ่งที่ผมเสนอ ไม่จำเป็นต้องพูด ประเด็นอยู่ที่ปัญหา "มุมมอง" ทางการเมืองขณะนี้

การวิเคราะห์แบบโจมตีรัฐบาลด้านเดียว อาจทำให้สายตาที่มองการเมืองขณะนี้มัน "ผิด"

ขณะนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์ชัดๆ ...ผมคิดว่า "หลักการ" ที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะยืนหยัดอยู่ฟากไหน จะเป็นฝ่ายรัฐบาล หรือ พันธมิตรฯ

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ คือ คุณควรจะต้อง "รักษาหลักการ" ประชาธิปไตย!

มิเช่นนั้น การต่อสู้ของคุณจะกลายเป็นการ "เตะหมูเข้าปากหมา" ให้กับพวกนักฉวยโอกาส ที่อยู่หลังการต่อสู้ทางการเมืองขณะนี้

ความซับซ้อนของโลกาภิวัฒน์ และเครือข่ายฯทุน มันมากกว่าที่เราเห็นการต่อสู้ระหว่างขั้วรัฐบาล-พันธมิตรฯ แต่ตัวละครข้างใต้ ยอดภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้ นั่นแหละที่เป็นปัญหาหลัก

คุณจะยืนหยัดอย่างไร นั่นเรื่องของคุณ... ผมก็ได้แต่หวังว่าคำถามเหล่านี้ คุณจะลองคิดทบทวนพิจารณา

นักการเมือง อย่างไรเสีย เราก็ยังเห็นตัวได้ วิจารณ์ได้ และตรวจสอบได้ในบางระดับ แต่คนที่อยู่นอกกติกาคุณจะไม่มีวัน ตรวจสอบหรือวิจารณ์เขาได้เลย ...นี่นับว่าอันตรายยิ่ง!

Homo erectus

ผมเคยถูกวิจารณ์ก่อนนี้ว่า "ไร้เดียงสาทางการเมือง"

ผมเคยเถียง แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าก่อนนี้ผมอาจวิเคราะห์ผิด

หากคุณไม่ไร้เดียงสาทางการเมืองแบบผม คุณก็น่าจะเข้าใจดีว่า สังคมไทยมันเป็นสังคมที่ "พูดไม่ได้ในทุกเรื่อง"

เรื่องลึกลับซับซ้อน การอุ้ม ฆ่า สังหารหมู่นักศึกษา และบรรดาความระยำใต้ฉากสังคมที่ดูสามัคคีกลมเกลียวนี้ มีความ "มืดดำ" ซ่อนอยู่เยอะ

เราอยู่กันในสังคมแบบนี้แหละครับ สงครามนี้ไม่ใช่สงครามของคุณหรือผมหรอกครับ

คนที่จะกินอิ่มนอนอุ่น ก็บรรดาชนชั้นนำทั้งนั้นแหละ ....เราอาจจำเป็นต้องเลือกว่าเป้าหมายแบบไหนที่เป็นผลดีต่อ ประชาชนส่วนใหญ่ หรือมีความก้าวหน้ากว่าก็เท่านั้นแหละ

ฝากไว้แค่นี้ครับ

มนตรี

ผมกลับมองว่า NBT มันแย่กว่ามากนะ มันไม่ได้พยายามให้เกิดการปรองดองอย่างที่รัฐบาล
พูดไว้เลย ไม่ว่ารัฐบาลจะถูกกระแทกอย่างไร แต่นายกก็ควรจะแสดงสปิริตของความเป็นผู้ใหญ่นะ ดีใจที่มีการ Monitor กลุ่มความขัดแย้งต่างๆ แต่ผู้ทำการตรวจสอบ ก็อย่าเอียงสุดขั้วซะเอง อย่ามีอุดมการณ์ของมาร์กซิสต์เข้ามาแอบแฝง อย่าเอามาปนกันในเวลานี้นะครับ มันยังไม่ถึงเวลา ที่ผ่านมาท่านไม่แยกแยะเลยนะครับ ภาพหรือจดหมายที่ท่านเขียนกันไปมามันเลยไปเข้าข้างอีกฝ่ายมากจนน่าเกลี่ยด ท่านเองเลยถูกดูว่าเป็นพวกฉวยโอกาสไปอีกแบบ เตือนด้วยความรักครับ

66

นปก.70%ไม่เชื่อว่า พันธมิตรทำสงครามด้วยอาวุธ

นปก.70% ไม่เชื่อว่าศักดินาจะหนุนหลังพันธมิตร ทั้งที่พันธมิตรบอกว่าหนุนจริงและมีหลักฐานแสดง

พันธมิตร 70 % เชื่อว่า ศักดินาหนุนฝ่ายตน ตนต้องชนะเสมอ

สรุบ คิดผิด เข้าใจผิด ย่อมใช้วิธีการที่ผิด

รู้ข้อมูลผิดๆ ก็เชื่อผิดๆ และทำผิด

รู้ว่าพันธมิตรไม่มีอาวุธ ก็ย่อมไม่คิดจะระวังตัว

ไม่คิดว่าฝ่ายพันธมิตรเขาทำสงคราม พวกเขาต้องการชนะด้วยสงครามและอาวุธ

เมื่อคิดว่า..จะเอาจำนวนคนไปยืนโชว์กันแล้วชนะพันธมิตร

ก็ย่อมคิดผิด

จับสัตว์ป่ากระหายเลือดและต้องการอำนาจ คนที่ฉลาดต้องใช้อาวุธที่เหนือกว่าเสมอ

นางจิตประไพ โสภาวันดี

ย้ำอีกทีน่ะคะ ว่า

"ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย บ้านเมืองต้องกลับสู่ภาวะปกติ"

1. ผู้นำพันธมิตรต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

2. รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

น่าสนใจ

ก่อนอื่นพรุ่งนี้ บ่ายสองโมง ศาลรัธรรมนูญท่าจะตัดสินว่านายสมัครพ้นสภาพนายกจากรายการชิมไปบ่นไปว่าผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่?

ส่วนคำถามที่ว่า การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผิด ยังไงก็ผิดครับ ... นั้นขอชี้ประเด็นดัวนี้

วิธีที่(อาจ) ผิดกฎหมายแต่ถูกศีลธรรมก็มี อย่างเช่น การไม่ยอมสังหารหมู่สัตว์ปีก แต่ทำระบบปิดพวกเขาแทน การไม่ยอมสังหารหมู่ผู้ที่ถูกรัฐบาลนายทักษิณ หรือฮิตเลอร์ กล่าวหาว่าเป็นชนชั้นต่ำ หรือผู้ทรงอิทธิพลและค้ายาเสพติด หรือการให้ทานขโมยที่มาขโมยอาหารให้ลูก

วิธีที่ถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมเช่นอาชีพ ฆ่าและค้าสัตว์

ดังนั้นต้องถามก่อนว่าที่ว่าวิธีที่ผิดนั้นผิดอะไร? ถ้าผิดกฎหมายแต่ถูกศีลธรรม ศีลธรรมจำเป็นและสูงกว่ากฎหมายใดใด

นี่คือปรัชญาธรรมชาตินิยม ปรัชญามนุษยนิยม

หลุมดำของสังคมไทย

สังคมไทย ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็น "หลุมดำ" พูดไม่ได้
วิเคราะห์ดู ฝ่ายหนึ่ง บังอาจกกระทำการฝ่าฝืนอำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ ด้วย"พลังมวลชนจัดตั้ง" กระจายตัวทั่วไปหมด
นั่นคือ การใช้พลังเงิน พลังยุทธศาสตร์ ที่กบฎทั้ง 9 ตัว ไม่มีปัญญาทำได้เองหรอก
อีกฝ่ายหนึ่ง มาจากการเลือกตั้งของประชนทั่วประเทศ ตามกระบวนการ ประชาธิปไตย ภายใต้การนำของ
"ขวาตกขอบ" อย่าง ออหมัก ที่ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ยื่นเคียงข้างสถาบันหลักของชาติ และสถาบันทหาร

แล้ว มันเกิดอะไรขึ้น กับประเทศไทย ในเวลานี้
คิดดู เอาเอง

น่าสงสาร2

ประเด็น**วิเคราะห์ดู ฝ่ายหนึ่ง บังอาจกกระทำการฝ่าฝืนอำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ ด้วย"พลังมวลชนจัดตั้ง" กระจายตัวทั่วไปหมด
นั่นคือ การใช้พลังเงิน พลังยุทธศาสตร์ ที่กบฎทั้ง 9 ตัว ไม่มีปัญญาทำได้เองหรอก

ต่อประเด็น**แล้วคุณคิดว่าเหตุการณ์พฤษภา35 ที่ แกนนำและมหาประชาชนเหล่านี้สู้กับคุณสุจินดา พวกเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเขาเองหรือ?
คุณสุจินดาก็มาจากการเลือกตั้งนะ

ไม่มีใครมาจัดตั้งพันธมิตรหรอกครับ ไม่มีใครละเมิดอำนาจอธิปไตยทั้งสามหรอกครับ พวกเขาทำอารยะขัดขืน เพื่อบุตรหลานเขา ไม่มีใครอยากให้บุตรหลานพวกเขาบูชาเปรตและอสุรกายเป็นตัวแทนในอุดมคติ

ตัวอย่างเปรต อสุรกายคืออย่างนายทักษิณ นายสมัคร นายยุทธตู้เย็น และนายยี้ห้อย ร้อยยี่สิบ

ลุงบอย

สุจินดาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ มาจากคณะ รสช.อย่ามั่ว ร.ต
ฉลาด วรฉัตร อดข้าวประทัวง จำลองออกมาขับไล่ จะเอานายกที่มาจากการเลือกตั้ง แล้ววันนี้เป็นไง จำลองกลืนน้ำลายตัวเองกลืนเลือกผู้เสียชีวิต จะเอานายกจากการแต่งตั้ง

ลุงบอย

คุณน่าสงสาร2 ผมว่าคุณน่าสงสารเหมือนชื่อนะ แค่เรื่อง พฤษภาทมิฬ ก็ผิดแล้ว สุจินดาร่วมกับ คุณสุนทร คงสมพงษ์ยึดอำนาจจากนายกชาติชาย แล้วตัวเองกลับมารับตำแหน่งนายก คนถึงไม่เห็นด้วย อย่าเอาอย่าง พธม.ที่พูดมั่วๆไปทุกเรื่อง

มั่นคง

สุดท้ายนักศึกษาถูกหลอกไปตายเหมื่อนปีสามห้า

กรุงเทพ

เห็นด้วยกับคห 53 เด็กโง่ ไม่แปลกใจหลอก ก็ดูพวกครูบาอาจารย์ของพวกเขาซิ แต่ก็ขอขอบคุณที่ยังมีอาจารย์ และผู้มีปัญญากลุ่มหนึ่ง และพลังเงียบกลุ่มใหญ่ เรียบกร้องให้พวกพธมทำตามกฏหมาย มอบตัวเสียเถอะพธม. โทษหนักจะได้เป็นเบา คนกรุงเทพขอร้อง

ทำไมไม่เหมือน?

ประเด็น**คุณน่าสงสาร2 ผมว่าคุณน่าสงสารเหมือนชื่อนะ แค่เรื่อง พฤษภาทมิฬ ก็ผิดแล้ว สุจินดาร่วมกับ คุณสุนทร คงสมพงษ์ยึดอำนาจจากนายกชาติชาย แล้วตัวเองกลับมารับตำแหน่งนายก คนถึงไม่เห็นด้วย อย่าเอาอย่าง พธม.ที่พูดมั่วๆไปทุกเรื่อง

ต่อประเด็น**คุสุจินดาได้รับเชิญจากสส.เสียงส่วนใหญ่ ที่ได้รับเลือกตั้ง(พรรคสามัคคีธรรม )มาเป็นนายก ทั้งที่ประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งนายกฯ ผลคือ การต่อต้านของมหาประชาชน ไม่มีการจัดตั้ง แกนนำพฤษภาทมิฬกับแกนนำพันธมิตรฯก็กลุ่มเดียวกัน

อย่าดูถูกประชาชนเลย

aa

พวกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พวกนักศึกษาที่เคยเข้าป่าและต่อสู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่บ้านเมือง พวกนี้ก็อยู่เหนือกฎหมายทั้งนั้น ต้องเอากลัีบมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองให้หมด นโยบาย 66/23 เป็นนโยบายที่ผิด ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Homo erectus

66 แม่งบรมโง่เลยว่ะ ...เหตุการณ์การเมืองไทย ขณะนั้นนั่นแหละเป็นแรงผลักให้นักศึกษาต้องหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์! บรรดาคนชั้นล่างที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากชนชั้นปกครองเผด็จการขณะนั้น ก็ต้องเข้าป่า

หึหึ...หากคิดว่านักศึกษาช่วงนั้น ต้องมารับโทษล่ะก็นะ ...ช่วยหา "ตัวใหญ่" ในเหตุการณ์สังหารหมู่นศ. 6 ต.ค.19 มาลงโทษหน่อยเหอะว่ะ อย่างสมัครน่ะตัวกระจิดขี้ประติ๋ว ...เอาตัวบงการตัวใหญ่ๆ เบ้งๆ เลยนะ ...(HA HA HA)

Homo erectus

ขออภัยพิมพ์ผิด ไม่ใช่ 66 แต่เป็น 56

คงมอบตัว

ถ้าทักษิณ กับพจมานกลับ พธม.คงมอบตัว

aa

สุจินดามาตามระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองจากการเลือกตั้งล้วนสนับสนุนเขาให้เป็นนายก ไอ้พวกที่ต่อสู้เดือนพฤษภา 35 เป็นพวกก่อความวุ่นวายไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ไม่เคารพกฎหมายของประเทศ เป็นพวกกบฎควรต้องออกมามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ก็แค่คนหนึ่ง

พันธมิตรบอกว่าเป็นการปฏิวัติโดยประชาชน แต่ที่ดูแปลกคือมีหรือที่กลุ่มประชาชนต้องการล้มล้างรัฐบาลที่มีจากการแต่งตั้ง และเปลี่ยนระบบให้เป็นประชาธิปไตยน้อยลง

การปฏิวัติโดยประชาชนย่อมทำได้ แต่ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ เช่น การโค่นล้มระบอบกษัตริย์ (เช่น การปฏิวัติฝรั่งเศส) การโค่นล้มระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการทหารที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจมา (อันนี้พบได้หลายแห่ง แม้ในประเทศไทย สมัย 14 ตุลา) หรือการโค่นล้มผู้นำที่แม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งแต่อยู่ในอำนาจนานเกินไปจนกลายเป็นเผด็จการ (เช่น มาร์คอส แห่งฟิลิปปินส์)

แต่คราวนี้พันธมิตรต้องการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบบและเพิ่งอยู่ในวาระไม่ถึง ปี (ยังไม่มีโอกาสเป็นเผด็จการ) และในสถานการณ์ที่องค์กรอิสระและตุลาการยังพอคานอำนาจกับอำนาจบริหารของรัฐบาลได้ ไยต้องปฏิวัติ

พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยจริงหรือ

Homo erectus

คุณ aa ความเห็น 60

กำลังเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่ว่ะ ....

สุจินดาเป็นคณะรสช. หลังรัฐประหารแล้วบอกว่าจะไม่ "สืบทอดอำนาจ" แต่เสือกทะลึ่งมารับตำแหน่งนายกฯ พร้อมให้เหตุผลว่า "เสียสัตย์เพื่อชาติ"

มันมาจากระบอบประชาธิปไตยตรงไหนวะ? การต่อสู้ของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภา ก็ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารเหล่านี้ จึงมีความก้าวหน้าและชอบธรรม โดยยึดหลักการ ...ชุมนุมในท้องถนนจริง แต่ไม่ได้เข้ายึดสถานที่ราชการ อย่างทำเนียบรัฐบาล และสถานีโทรทัศน์แบบพันธมิตรฯ ทำโว้ย!

ที่สำคัญ พันธมิตรฯ กำลังทำลายระบอบประชาธิปไตยไม่เคารพเสียงผู้เลือกตั้งรัฐบาลเข้ามา โดยยังทำงานได้ไม่ถึง 4 เดือนดี ก็ออกมาชุมนุม! โดยข้ออ้างที่เปลี่ยนตามวัน จนคนตามไม่ทันแล้ว

คนละเรื่องกันครับ

ป.ล. ขออภัยจะไปทำงานจริงๆ แล้วครับ

aa

คุณ Homo erectus
อย่าหลอกตัวเอง พรรคการเมืองจากการเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้สุจินดาเป็นนายกฯ กรุณาอย่าสองมาตรฐาน

Homo erectus

เพิ่มเติมอีกนิดเดียว

คุณ aa ก่อนจะแสดงความเห็นอะไร ควรแยกให้ได้ก่อนว่าวิถีการแสดงออกทางการเมืองแบบใดมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย และไม่ใช่ประชาธิปไตย แบบไหนก้าวหน้า และแบบไหนล้าหลัง ...หากคุณแยกไม่ออกเหมือนที่ยกตัวอย่างข้างบนน่ะ

อายเขานะครับ

ป.ล. ไปจริงๆแล้ว

aa

Homo erectus
ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย จะไปอ้างลักษณะประชาธิปไตยเหมือนอ้างจริยธรรมเหมือนพวกพันธมิตรได้ยังไง เขามาตามรัฐธรรมนูญและผู้แทนประชาชนเป็นผู้เลือกอย่างถูกต้อง

Dr.Withya

1.เห็นด้วยที่ทุกคนควรจะต้องเคารพในกติกาและกฎหมาย ผิดก็ต้องยอมรับผิด ไม่ผิดก็ต่อสู้คดีไป ไม่ใช่ดื้อรั้นดันทุรัง ปากบอกว่าเคารพกฎหมาย แต่กลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมาก
2.โดยส่วนตัวเชื่อว่า เมื่อ 9 แกนนำไปมอบตัวกับตำรวจโดยดีเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาล รัฐบาลก็จะยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินแน่นอน ปัญหาก็คือ 9 แกนนำจะยอมเข้ามอบตัวเพื่อสู้คดีหรือ พวกที่ออกเวบที่เชียร์คุณจำลอง-สนธิ และคณะ ก็ลองไปคุยกับคุณจำลอง-สนธิ ดูซิว่ามีคนเขาเสนอให้เข้ามอบตัวจะยอมไหม ถ้ายอมเข้ามอบตัวแล้วรัฐบาลไม่ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน จะมีคนไปเข้าข้างพันธมิตรอีกเยอะเลย แต่ถ้าไม่ยอมไปมอบตัว แต่ยังคงขัดขืนนั่งให้เด็ก คนแก่ และผู้หญิง เป็นเกราะล้อมป้องกันตนเองไว้ คนเขาจะดูถูกเอานะว่าขี้ขลาดกลัวตาย ไม่สมกับราคาคุยที่ได้คุยอวดเอาไว้ คนเขาก็จะกลับไปเข้าข้างรัฐบาลทันที
3.เชื่อมั่นว่าถ้าทุกฝ่ายยึดมั่นในกติกาและเคารพกฎหมาย ทุกอย่างจะคลี่คลายลงด้วยดี และเมื่อทุกอย่างสงบเรียบร้อยก็เชื่อว่า นายกฯสมัคร จะประกาศยุบสภา เพื่อให้มีการเลือกตั้งกันใหม่ โดยแต่ละพรรคจะมีนโยบายให้ประชาชนช่วยพิจารณาตัดสินว่าจะเลือกฝ่ายไหน แก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญ แก้มาตราใดบ้างและแก้อย่างไร จะบรรจุพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติหรือไม่ ฯลฯ เป็นต้น

ที่กลัวมากๆก็คือคนหน้าด้านไม่เคารพกติกาและกฎหมายเท่านั้น เพราะคนพวกนี้ต่างหากที่ทำให้ชาติฉิบหายและประชาชนเดือดร้อน กล่าวคือคนพวกนี้แหละที่เป็นพวกทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตัวจริงเสียงจริงละ

อย่ายึดติดรูปแบบ

ประเด็น**การต่อสู้ของประชาชนในเหตุการณ์พฤษภา ก็ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารเหล่านี้ จึงมีความก้าวหน้าและชอบธรรม โดยยึดหลักการ ...ชุมนุมในท้องถนนจริง แต่ไม่ได้เข้ายึดสถานที่ราชการ อย่างทำเนียบรัฐบาล และสถานีโทรทัศน์แบบพันธมิตรฯ ทำโว้ย!

ต่อประเด็น** คู่ต่อสู้ของพันธมิตรฯในปีพศ.๒๕๓๕ นี่ชัดเจนคือนักเลือกตั้ง(พรรคสามัคคีธรรม )ที่จับมือกับทหารคือคุณสุจินดา คุณสุนทร(คุณทักษิณเป็นแนวร่วมของคุณสุนทรในยุคนั้น ) รูปแบบอารยขัดขืนพัฒนาไป ในปี๒๕๕๑ เพราะคู่ต่อสู้พัฒนาไปคือนักเลือกตั้ง(พรรคพังประชาชนหรือพรรคไทยลักไทยเดิม ) ร่วมมือกับทุนสิงคโปร์ จากเดิมยักษ์เห็นเขี้ยวจับปืน มาเป็นยักษ์ในเสื้อสูทและอาวุธโทรคมนาคมและอาวุธราคาพลังงาน(ปตท. )

รูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนไปจากทอ้งถนน มาเป้นสนามหญ้าหน้าทำเนียบ พัฒนาไปตามพัฒนาการของคู่ต้อสู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่ายึดติดรูปแบบ เลย รักเธอประเทศไทย

จันทร์

ในความคิดของผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า พวกพันธมารมันจะรีบร้อนยุบสภาหรือให้นายกลาออกทำหาอะไรในเมื่อศาลจ่อคดียุบ พปช.อยู่แล้วท่านคงอยู่ไม่ถึงสองปีหรอกไม่ต้องเรียกร้องให้เมื่อยคงจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้ งานสำคัญกว่าเลือกตั้งก็คือ งานของพระพี่นางฯ เดือนพฤศจิกายน 2551 งานวันพ่อ 5 ธ.ค. 2551 และงาน 116 วัน วันแม่ถึงพ่อ ฯ พวกเราคนไทยลืมกันแล้วหรือ เรามัวแต่ให้ความสนใจพันธมารมากไปจนลืมในหลวงพระองค์ท่านคงน้อยใจที่พวกเราคนไทยที่จงรักภัคดีแต่ปากแต่จิตใจไม่มีให้ เสร็จงานใหญ่ 3 งานนี้ท่านสมัครคงมีคำตอบให้นักการเมือง ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง และรวมถึงพวกพันธมารไม่ต้องมาไล่ให้ประชาชนที่มาร่วมต้องเดือดร้อนจนต้องคดีอาญาทางออกของกฎหมายมีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมู่ที่ผิดกฎหมายมากดดัน การกระทำแบบนี้จะทำให้ระบอบประชาธิปไตยบอบช้ำประเทศชาติล่มจมผมว่าหากทุกคนทำตามกติกาของบ้านเมืองประชาชนจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดูอย่างประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น เขาเคารพมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดบ้านเมืองเขาถึงเจริญรุ่งเรือง ขอร้องนักวิชาการอย่าตระแบงพูดเข้าข้างตนเองโดยปราศจากพื้นฐานของความเป็นจริงในสังคมไทยเรา ความรู้ท่านก็สูงขอให้ใช้ความรู้ของท่านช่วยเหลือประเทศชาติให้หลุดพ้นวิกฤตจะดีกว่า อย่าทำงานเอาแต่หน้าโดยไม่นึกถึงประเทศชาติคงไม่ถูกต้องนัก

อริน

คานธีมีหน่วยรักษาความปลอดภัยติดอาวุธไหม
สัตยาเคราะห์ของคานธีมีหน่วนคอมมานโดบุกยึดสถานีวิทยุไหม
ข้อสำคัญ คานธีลงคลุกคลีกับรากหญ้า และใหความสนใจ elite เท่ากับผู้คนอื่นๆ
ไม่ได้อาศัย elite มาโฆษณาว่าใครขึ้นเวทีบ้าง
และคานธี ไม่ปฏิเสธการดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไม่ชอบธรรม ไม่ใช่ทำตัวอยู่เหนือกฎหมายเป็นตัวอย่างให้ผู้คนแข็งข้อตอ่ "ระเบียบสาธารณะ" ซึ่งเท่ากับทำให้ "บ้านเมืองไร้ขื่อแป"
ด้วยภราดรภาพ

aa

อาศัยหลักการของ‘เครือข่ายสันติประชาธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุขและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ ขอเรียกร้องดังนี

1.ขอเรียกร้องให้อดีตพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย รวมทั้งนักศึกษาที่เข้าร่วมในช่วงหลัง 6 ตุลา 19 เข้ามอบตัวต่อสู้ในข้อหากบฎและทำร้ายเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ยกเลิกนโยบาย 66/2533 เพราะเป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้อง

2.ขอเรียกร้องให้ผู้ต่อต้านรัฐบาลสุจิดา ในปี 2535 เข้ามอบตัวในข้อหากบฎล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

3.ขอให้แกนนำแบ่งแยกดินแดนในสามจังหวัดภาคใต้ เข้ามอบตัวสู้คดี เพื่อให้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดภาคใต้ยุติลงโดยเร็ว พร้อมยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน

4.ขอให้เร่งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยใช้หลักกฎหมายแบบนี้แก่สหประชาชาติ เพื่อเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาการขัดแยังทางการเมืองในทุกแห่งบนโลก ไม่ว่าเลบานอน ปาเลสไตน์ หรือกบฎมูโรในฟิลิปปินส์ เพื่อความสงบสุขของมนุษยชาติ

ง่ายๆ อย่างนี้ทำไมนึกกันไม่ออกตั้งแต่แรก

Rattana

ผู้ที่ต้องการลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ ขอให้ส่งชื่อจริง และสังกัดหรือที่อยู่ของท่านไปที่
ruleoflawthailand@hotmail.com

เพราะจะมีการรวบรวมจำนวนและรายชื่อให้ได้มากที่สุด เพื่อเสนอต่อสื่อมวลชนในภายหลัง
หากท่านโพสต์ในกระดานสนทนา ชื่อของท่านจะไม่ปรากฎในการรวบรวมของเรา ขอบคุณ

คนเดือนกุมภา

ข้อ 1 เห็นด้วย เป็นรูปธรรมชัดเจน
ข้อ 2 สถานการณ์ถึงขั้นนี้แล้ว เสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกเลยดีกว่า การแบ่งขั้วทะเลาะกันจะได้ลดอุณหภูมิลง เพราะตอนนี้มันแทบจะกลายเป็นสงครามส่วนตัวของแกนนำสองฝ่ายไปแล้ว ส่วนเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน ไม่ต้องผลักดันให้เลิก ก็ไม่มีใครปฏิบัติตามอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดในเวลานี้ พวกคุณเสนอข้อแรกด้วยหลักการทางกฏหมาย ที่ควรมีผลทางปฏิบัติอย่างไร แต่ข้อเสนอที่ 2 กลับเปิดทางให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในอำนาจต่ออย่างสงบเรียบร้อยโดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

non

คนสนับสนุนพธม.เป็นผู้ขาดความรอบคอบ มิได้มองถึงแก่นแท้ถึงที่มาว่าเป็นอย่างไร หากตั้งสติคิดให้รอบคอบจะเห็นความจริงว่า แท้จริงแกนนำล้วนแล้วแต่มีที่มาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่ชอบ ทำตัวเป็นเชื้อร้ายสืบทอดอำนาจของ คมช.รับใช้เผด็จการทั้งก่อนและหลังยึดอำนาจ

สุริยน

สุริยน ขอลงชื่อด้วยคน จะไปลงชื่อใน1-2 วันนี้ ทุกคนต้องปฎิบัติตามกฎหมาย

เพทาย

รัฐบาลลาออก พวกเทวดาทั้ง 5 ตัวมันก็บอกว่ารัฐบาลใหม่มันต้องมีส่วนร่วมและต้องปฎิบัติตามแนวทางของมัน แล้วนักวิชาการและสว.พร้อมกับคนของพรรคประชาธิปัติที่ต้องการให้รัฐบาลลาออกยอมรับได้หรือ ตกลงคนกลุ่มนี้มันต้องการอะไรแน่หรือจริงๆมันก็เป็นสาวกของเทวดาเหมือนกับกลุ่มคนในทำเนียบ พวกมันทำผิดกฎหมายเต็มๆแทนที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่มีหน้าที่ทำตามกฎหมายเสือกตำหนิ แต่กลับไปเห็นดีเห็นงามกับคนทำผิด มันต้องช่วยกันกดดันให้ขบวนการของเทวดา 5 ตัวพร้อมสาวกออกจากทำเนียบไม่ใช่ให้รัฐลาออก เมื่อพวกมันออกจากทำเนียบไปอยู่ในที่ที่ไม่ทำให้ส่วนรวมเดือดร้อนผลดีก็จะตามมาเอง การใช้พรก.ฉุกเฉินก็ไม่มีความจำเป็น อย่าไปสนับสนุนคนทำผิดกฎหมายที่ชัดเจนเลย เพราะคนเขาอาจจะบอกว่าพวกคุณอยากเป็นควาย

สันติธรรม

ไม่มีทักษิณก็ไม่มีพันธมิตร แก้ปํญหาที่ต้นเหตุ
ที่ผ่านมา เห็นด้วยเห็นด้วยกับความเห็นและบทบาทของ อ. ชาญวิทย์

แต่ ครั้งนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ยังไงก็เห็นว่าทักษิณและบริวาร
เลวร้ายกว่าพวกผู้ดีเก่าและพวกศักดินา อย่างไรก็ต้องกำจัด
ทักษิณก่อน เพราะสร้างความเสียหายให้ประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

shqwde

ข้อมูลเต็มสมอง ทั้งสองฝ่าย

สรุปเองเลย

สมัครไม่ยุบสภา ไม่ลาออก

เท่านั้น

เมื่อไหร่จะพายเรือออกจากอ่างกันซะที

วนกันอยู่ได้

ยึดความถูกต้อง การเข้ามาของรัฐบาล

รัฐบาลจะไปก็ให้รัฐสภาจัดการ

ฝ่ายค้านมีไว้ทำพระแสงหรือ

เมื่อไหร่จะจบซะที

กับพวกที่ชอบเล่นนอกระบบ ทั้งหลาย

ประชาชนโกรธแล้วนะเฟ้ยยยยยยยยยยย

คนเทพ

พ.ร.บ.ฉุกเฉินมันไม่กลัว ก็ต้องเปิดศึกตั้งปืนกลถล่มแม่งเลย อยู่ได้อยู่ไป ขี้คร้านแต่จะวิ่งช้าไป ฮะฮ้า........ ผบ.ทบ.ก็ควาย.......

ไอลิ้มขายฟางที่พันธมิตร

ถ้าสุจินดาเข้ามาเป็นนายกอย่างถูกต้อง แล้วไอ้ลองมันมาประท้วงทำห่าอะไร งั้นไอ้ลองมันก็ผิดน่ะซิ ที่มาประท้วงคนที่เขามาเป็นนายกอย่างถูกต้อง งั้นก็คงต้องเขียนประวัติศาสตร์กันใหม่แล้ว ว่าช่วงพฤษภาทมิฬ ผู้ประท้วงผิด แต่มันไม่ใช่ สุจินดามาจากการแต่งตั้งโดยใครก็ชั่ง แต่ที่แน่ๆไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแน่นอน คนเขาถึงต้องมาประท้วง เพราะการแต่งตั้งไม่เป็นประชาธิปไตยแน่นอน แล้วยังงั้นพันธมิตรยังจะเอาระบอบ 30/70 มาทำไม แล้วไอ้ลองมันไม่ประท้วงตัวเองหรือที่จะเอาระบอบแต่งตั้งเข้ามา ทั้งๆที่ช่วงพฤษภาทมิฬ ตัวมันเองไม่ใช่หรือที่เป็นแกนนำ ประท้วงสุจินดา ตกลงมันจะเอายังไงแน่ แก่แล้วเลอะเลือนหรือป่าว ว่าแต่ก่อนตัวเองคัดค้านการแต่งตั้งนายก แต่พอมาปี 2551 ดันจะเอาระบอบแต่งตั้งเข้ามาซะเอง กูละงงกับไอ้ลอง

แล้วเลิกอ้างกันซะที อารยะขัดขืน พันธมิตรมันโจร ไม่ใช่อารยะขัดขืนแน่นอน อารยะขัดขืนของจริงต้อง ปราศจากอาวุธ แต่พันธมิตรมันมีอาวุธ มีสารเสพติดอีกต่างหาก อารยะโจรใต้มากกว่ามั้ง ถึงต้องมี 4x100 กินเผื่อกล่อมประสาท ทำอะไรจะได้ไม่ต้องยั้งคิด เหมือนพวกเมายาบ้า

ตนยา

โต ๆ กันแล้วยังแยกดี ชั่วไม่ออกเหรอ ..จานนนนนนนนนนนนนน

chirapat

พันธมิตรจะต้องมอบตัวสู้คดี คนในบ้านเมืองไม่ว่าเป็นใครต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย จรัล ภักดีธนากุล ก็ต้องพ้นจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรฐานเดียวกับ ที่ได้ตัดสินนายสมัคร สุนทรเวช คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง ถ้ารายการความจริงวันนี้ทาง NBT เป็นความจริง

รอยต่อ

แสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดของแถลงการณ์ในที่นี้แล้ว อย่าลืมไปลงชื่อเป็นทางการทาง ruleoflawthailand@hotmail.com ด้วยครับ

เวรตะไล

ลงชื่อมาแต่ละตัวก็พวกซ้ายจรจัดทั้งนั้น เบื้องหน้าประชาธิปไตย ลับหลังก็ชักว่าวทางปัญญาด่าสถาบันโจ๋งครึ่ม

I Pad

ผมสงสัยนิดเดียว!

ตอนยุคทักษิณครองเมือง อาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่เห็นเคยรวมตัวกันแสดงความคิดต่อต้านอำนาจชั่วแบบทักษิณเช่นนี้เลย

แต่ในขณะที่ประชาชนยินยอมมาเป็นแนวร่วมกับ พธม. เพิ่มมากขึ้นๆ ด้วยอุดมคติของผองเขา อาจารย์เหล่านี้กลับกล้าที่จะสงสัยมวลชนที่เข้าเป็นแนวร่วมเหล่านี้

สถานการณ์ 2 ห้วง ข้างต้นนั้นมันมี "สภาวะ" อะไรต่างกันตรงไหน อาจารย์หัวกระเด้งเหล่านี้จึงมีความเห็นว่าสถานการณ์แรกขอหยุดนิ่งไม่กล้าแม้จะแสดงปฏิกิริยาต้านคนๆ หนึ่ง แต่สถานการณ์ที่ 2 เหล่าตูข้ารู้สึกเดือดร้อน (ขอยืมคำไอ้หมัก) จะเป็นจะตายเสียให้ได้ที่กฏหมายถูกละเมิด จนต้อง (ขอยืมไอ้หมักอีกที) กระเฮี่ยนกระหือรือกันรุมประนามการรวมพลังที่งดงามที่สุดในโลกของประชาชนว่าเป็น กบฏ

เออ! ยอมรับก็ได้ว่ากรูกบฏ แต่พวกกรูกบฏต่ออำนาจรัฐสามานต์ กลับกัน! อาจารย์ทั้งหลายเหวย! พวกสูเจ้าก็กบฏ แต่กล้ากบฏต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน