หนังสือ (อดีตต้องห้าม) ที่น่าอ่าน

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 


 


ช่วงนี้มีสัปดาห์หนังสือจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ผมได้ไปมาและพบหนังสือที่คนไทยควรอ่านหลายเล่ม ที่น่าสนใจก็คือมีการพิมพ์หนังสือที่อดีตกลายเป็นหนังสือต้องห้าม แต่ปัจจุบันหนังสือที่ว่านี้ซึ่งอดีตถือเป็น "ของแสลงของผู้ปกครอง" นั้นกลับกลายเป็นหนังสือที่ทาง สกว.ได้ทำวิจัยและบรรจุให้เป็นหนังสือหนึ่งในร้อยที่คนไทยควรอ่าน หนังสือที่ผมเห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำความเข้าใจสภาพสังคมไทยในอดีตรวมถึงสภาวการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันด้วย  


 


หนังสือที่น่าอ่านเล่มแรก พระเจ้ากรุงสยาม โดย ส. ธรรมยศ หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ..๒๔๙๕ ครั้งที่สองเมื่อ พ.. ๒๕๔๗[1] และครั้งล่าสุด พ.. ๒๕๕๑ บทที่สำคัญที่สุด (.ธรรมยศเป็นผู้บอกเองและอาจจะเป็นบทที่ล่อแหลมและเป็นที่กล่าวถึงมากที่สุด) ในหนังสือเล่มนี้คือบทที่ ๗ หากใครต้องการทราบว่าบทที่ ๗ มีเนื้อหาว่าอย่างไรคงต้องไปหาอ่านกันเองอ่านแล้วจะรู้ว่า ทำไมหนังสือเล่มนี้จึงเคยเป็นหนังสือต้องห้าม


 


หนังสือเล่มต่อมาคือ นิราศหนองคาย ของหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์) หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.. ๒๔๒๑ แต่ก็ถูกเผาเสียหลังจากพิมพ์ออกมาได้ไม่นาน และมีการพิมพ์อีกครั้งในปีพ.. ๒๔๙๘ โดยผู้แต่งก็ถูกลงโทษด้วยการถูกโบย ๕๐ ที และจำคุกอีก ๘ เดือน หนังสือเล่มนี้พิพม์ครั้งที่สามเมื่อปีพ.. ๒๕๔๔ หนังสือนิราศหนองคายของหลวงพัฒนพงศ์ภักดีจัดเป็นหนังสือ ๑ใน ๑๐๐ ที่คนไทยควรอ่าน


 


หนังสือเล่มต่อมาคือ โฉมหน้าศักดินาไทย ของจิตร ภูมิศักดิ์ หนังสือเล่มนี้คงไม่ต้องกล่าวถึงให้มากความเพราะเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ปัญญาชนไทยมากที่สุดเล่มหนึ่ง มีการพิมพ์ซ้ำกันหลายครั้ง ระยะหลังมีการเผยแพร่เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ให้เป็นที่เผยแพร่ในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับประชาชนคนทั่วไป และคงไม่มีช่วงเวลาใดที่เหมาะสมไปกว่าช่วงเวลานี้อีกแล้วที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้


 


หนังสือต่อไป คือ เทียนวรรณ แต่งโดยคุณสงบ สุริยินทร์ แม้หนังสือเล่มนี้จะมิได้เป็นหนังสือต้องห้ามก็ตาม[2] แต่ก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านมาก เทียนวรรณนั้นเป็นนามปากกาของ ต... วรรณาโภ เป็นผู้ได้รับฉายาว่า "บุรุษรัตนของสามัญชน" ผู้เกิดในสมัยรัชกาลที่สามและมีชีวิตเรื่อยมาจนถึงสมัยของรัชกาลที่หก ในหนังสือเล่มนี้ได้บรรยายถึงชีวประวัติและผลงานที่คัดสรรของเทียนวรรณซึ่งปัจจุบันหาอ่านได้ยากยิ่ง เทียนวรรณนั้นเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์ นักกฎหมาย เทียนวรรณกล้าวิจารณ์สภาพสังคมในเวลานั้นอย่างตรงไปตรงมา เทียนวรรณเคยวิจารณ์ระบบทาส เจ้านาย ศาล ประเพณีที่คร่ำครึ ฯลฯ เทียนวรรณวิจารณ์หมด ทั้งๆ ที่ในยุคนั้นเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงไม่แปลกใจที่เทียนวรรณถูกจำคุกร่วมสิบแปดปี ที่น่าสนใจก็คือตอนเทียนวรรณออกจากคุกมีคนพูดเชิงสมน้ำหน้าเทียนวรรณว่า "แกมันชิงสุกก่อนห่าม"


 


ปัญญาชนสยามทั้งสามท่านคือ เทียนวรรณ ส.ธรรมยศ และ จิตร ภูมิศักดิ์ ล้วนแล้วแต่ใช้สติปัญญาผ่านคมปากกาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครองและสภาพสังคมไทยในขณะนั้น โดยบุคลิกที่คล้ายกันทั้งสามท่านคือการใช้ภาษาที่ดุดัน ตรงไปตรงมาแกมประชดเสียดสี ซึ่งย่อมสร้างความขุ่นเคืองให้กับกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย


 


ข้อสังเกตของวาทกรรมการชิงสุกก่อนห่าม


หลังจากที่เทียนวรรณออกมาจากเรือนจำก็มีคนตำหนิหรือด่าเทียนวรรณว่า ชิงสุกก่อนห่าม วาทกรรมชิงสุกก่อนห่ามเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อคณะราษฎรได้ทำการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) นั้นก็ถูกวิจารณ์ในภายหลังว่าเป็นการชิงสุกก่อนห่ามเนื่องจากรัชการที่ ๗ กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนอยู่แล้ว ผมเองไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ ไม่ทราบว่า หลังจากที่มีการก่อกบฎ ร.. ๑๐๓ ในสมัยรัชการที่ ๖ นั้น มีการอธิบายความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้นด้วยการกล่าวว่าเป็นการชิงสุกก่อนห่ามหรือไม่


 


จะเห็นว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านในอดีตจนถึงปัจจุบัน หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองไทยในด้านต่างๆ เช่นการเลือกตั้ง การได้มาซึ่งรัฐมนตรี ปัญหาการทุจริตของนักการเมือง ฯลฯ ชุดคำอธิบายหนึ่งก็คือความพยายามที่จะอธิบายหรือโน้มน้าวให้กับประชาชนว่า "ประเทศไทยไม่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก""ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ ประเพณี ประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนชาติใด ซึ่งมีนัยยะว่า เพราะฉะนั้น ไทยควรมีระบอบการปกครองแบบไทยๆ" หรือ "คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีการศึกษา ดังนั้น จึงไม่มีวิจารณญาณพอที่จะเลือกผู้แทน ซึ่งมีนัยยะว่า สมควรให้กลุ่มบุคคลหนึ่งมาทำหน้าที่นี้แทน"[3] ฯลฯ


 


ชุดคำอธิบายทำนองนี้กำลังถูกนำเสนอตอกย้ำมากขึ้นทุกทีๆ หากจะสรุปสั้นๆ ก็คือว่าสังคมไทยอย่าเพิ่งชิงสุกก่อนห่ามที่จะเป็นประชาธิปไตยแบบนานาอารยประเทศ เพราะคนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม ตอนนี้เอา "การเมืองใหม่" ไปก่อน หากทวยราษฎรมีการศึกษา ความเป็นอยู่ดีขึ้นมากกว่านี้ ก็ค่อยมาพูดเรื่องปาลิเมนต์ (Parliament) และก่อนที่จะนำไปสู่การเมืองใหม่ น่าจะจัดให้มีการทดลองหรือจำลองให้คนไทยรู้จักประชาธิปไตยโดยการสร้างเมืองคล้ายกับ "ดุสิตธานี" อย่างที่รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดให้มีการทดลองเกี่ยวกับการปกครองในระดับท้องถิ่น ในครั้งนี้น่าจะจัดให้มีเมือง "มัฆวาน" เพื่อให้ทวยราษฎรไทยมีความเข้าใจ "การเมืองใหม่" อย่างถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนั้นการปฎิรูปการเมืองไทยคงล้มเหลวอีกเช่นเคย


 


บทส่งท้าย


ใครก็ตามที่เบื่อเรื่อง "การชุมนุมแบบนันสต๊อป" และ "การเมืองใหม่" จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือที่แนะนำเป็นการลับสมองเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตก็จะดีไม่น้อย ยิ่งหากอ่านควบคู่ไปกับ "แถลงการณ์ของคณะราษฎร" ก็จะได้อรรถรสดีนักแล แล้วจะรู้ว่า หากเปรียบเทียบกับแนวคิดของเทียนวรรณก็ดี ข้อวิจารณ์ของจิตร ภูมิศักดิ์ ก็ดี แนวคิดเรื่องการเมืองใหม่นั้นกลายเป็นของคร่ำครึไปเลย หากเทียนวรรณยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ท่านคงนึกประหลาดอย่างยิ่งว่า เวลาผ่านไปร่วมร้อยปี แต่ความคิดหรืออุดมการณ์การเมืองไทยกำลังจะย้อนกลับไปสู่ยุคที่ท่านเทียนวรรณยังมีชีวิตอยู่ ผมไม่แน่ใจว่า กลุ่มพันธมิตร "เกิดช้าไป" (คือน่าจะเกิดในสมัยรัชกาลที่ห้าหรือรัชการที่หก) หรือพวกสนับสนุนประชาธิปไตย "เกิดเร็วไป" กันแน่ ถ้าคราวนี้เกิดรัฐประหารหรือมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลคุณสมชายและจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติสำเร็จโดยฝ่ายประชาธิปไตยพ่ายแพ้ และมีการยัดเยียดเรื่องการเมืองใหม่ไว้ในรัฐธรรมนูญสำเร็จ เห็นทีผมคงต้องพูดกับบรรดาผู้รักประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการว่า "พวกแกมันชิงสุกก่อนห่าม"


 
……………………………………………………….


[1] ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้โดยสำนักพิมพ์มติชนนี้ ปรากฎว่ามีการเก็บหนังสือมิให้มีการจำหน่ายอีกต่อไป ดังนั้นหากใครก็ตามอยากอ่านหนังสือเล่มนี้คงต้องรีบซื้อเก็บไว้


[2] ผมไม่แน่ใจว่าผลงานของเทียนวรรณเองเป็นหนังสือต้องห้ามในยุคหลังๆหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น "ศิริพจนภาคมีทั้งหมด 12 เล่ม เป็นการรวมผลงานของเทียนวรรณที่เขียนขึ้นก่อนถูกจำคุกและระหว่างถูกจำคุก และ "ตุลยวิภาค"


[3] การสรรหาหรือแต่งตั้งสว.ชุดปัจจุบันเป็นการสะท้อนแนวคิดนี้ที่ชัดเจนที่สุด


 

trainman

ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์หลายๆ กำลังอยากอ่านหนังสือแนวนี้อยู่พอดี อีกอย่างคือ ผมขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยอาจารย์เสมอ ในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมและเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมและประเทศชาติของเรา

พ่อเด็กแว้นท์

อย่าชิงสุกก่อนห่ามนะ...มันไม่ดี

เด็กน้อย

ผมเคยอ่าน ส.ธรรมยศ เล่มที่ว่าบ้างแต่ดันอ่านไม่ถึงบทที่อาจารย์ว่า เลยไม่รู้จริงๆว่าทำไมถึงเป็นหนังสือต้องห้ามท่านใดทราบบอกเป็นนัยๆบ้างสิครับ ขี้เกียจอ่านอีกรอบแล้ว

puzzle

ตุลยวิภาคพจนกิจ เป็น "แมกกาซีน" ที่เทียนวรรณทำครับ คิดว่าหายากมากแล้วในไทย แต่ดันมีเก็บไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น มันดูแปลกๆ เหมือนกัน หนังสือไทย แต่ต้องไปหาที่ญี่ปุ่น (เคยขอยืมจากอาจารย์ท่านหนึ่งไปถ่ายเอกสาร) ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่ต้องห้าม (แถมชนชั้นสูงสมัยนั้นหลายคนนิยมอ่านเสียด้วย)
พรุเจ้ากรุงสยาม ของ ส.ธรรมยศ พิมพ์ครั้งใหม่นี้รู้สึกเห็นขายตั้งแต่งานหนังสือคราวที่แล้ว คิดว่าคงไม่ถูกสั่งเก็บแล้วละครับ...

บางกอก

ผมเคยอ่านความคิดและผลงานของเกือบทั้งหมดนั่น ยกเว้นนิราศหนองคาย จำไม่ได้ว่าอ่านตั้งแต่ยุคฟื้นฟูครั้งแรกของหนังสือแนวนี้ช่วงปี๑๖ถึง๒๐ ไดอารี่เขียนด้วยลายมือเนื้อหาหนักกว่านี้ก็เคยอ่านเพราะมีบรรพบุรุษเกี่ยวข้องกับคณะราษฎร์อยู่บ้าง บอกประสิทธิ์เอาบุญว่า คนพวกนี้รู้จักประชาธิปไตยจากตำรา บ้างก็เรียนมาร์กเลนินแล้วก็วาดฝันไปเพ้อเจ้อไปว่ามันน่าจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในยุคนั้น คนเหล่านี้ได้เห็นและบางคนเช่นเทียนวรรณไม่เคยเห็นว่าเมื่อคนไทยเจอกับการปกครองระบบอบประชาธิปไตยแล้วจริงๆเกิดอะไรขึ้นมีการพัฒนาการไปในทางใดนักการเมืองไทยเป็นอย่างไร ประสิทธิกับผมมีโอกาสดีกว่ามากมายที่ได้เห็นด้วยตาตัวเองมาคนละหลายสิบปี มีโอกาสศึกษาย้อนหลังพร้อมเอกสารรายละเอียดจนถึงปี๒๔๗๕ เรารู้เช่นเห็นชาติประชาธิปไตยแบบไทยๆดีกว่าผู้เฒ่าเหล่านั้นมากมาย ผมชื่นชมยกย่องความกล้าหาญของท่านเหล่านั้นในการเขียนสิ่งที่ขัดแย้งต่อขั้วอำนาจขณะนั้นเป็นอย่างยิ่งแม้จะเห็นว่ามันไม่อาจนำมาใช้กับการเป็นตัวอย่างของสถานะการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง...จากฝ่ายที่ประสิทธิ์ส่งเสริมสนับสนุนอยู่...ผู้กล้าในอดีตที่ต่างก็เสียชีวิตไปนานแล้ว หากวิญญานผู้กล้ากลับชาติมาเกิดใหม่ ก็คงจะไปเกิดอยู่ฝั่งพันธมิตร ซึ่งกำลังหาแนวทางการเมืองใหม่ให้กับชาติไทยและชาวไทย ผู้คนที่มีภาวะจิตเข้มแข็งกล้าท้าทายสังคม อย่างเทียนวรรณ,ส.ธรรมยศหรือจิตร ภูมิศักดิ์ หากเขามีโอกาสเท่าประสิทธิ์ที่ได้เห็น๗๖ปีของตนไทยใต้ระบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งที่ประสิทธิ์โปรดปราน ผมรับรองว่าท่านไม่ปล่อยไว้หรอกครับ ...ป่านนี้ออกไปคัดค้านเป็นแกนนำพันธมิตรไปหมดแล้ว ระดับประสิทธิ์นั้นได้แค่อ่านงานเขียนของท่านแต่ยังอ่านอุดมคติความคิดของท่านไม่ขาดหรอกครับ รองไปอ่านดูอีกรอบนะครับ อาจเข้าใจว่าผมหมายถึงอะไร

อยากอ่านบ้าง

อยากอ่านบ้าง หาซื้อได้ หรือยืมได้ที่ไหนบ้าง ช่วยบอกด้วย...ขอบคุณมาก

ว้า

อยากอ่านบ้างจัง ทำไงดีนะ

นวมทอง

หนังสือต้องห้ามมีมากมาย

เมื่อสี่สิบปีก่อน หนังสือเพลส์บอยส์ ก็ต้องห้าม

มีขายให้เฉพาะสมาชิก

ใครมีไว้ถือว่าเป็นชนชั้นสูง

ใครเขียนไม่ถูกใจอำมาตย์

ก็เป็นหนังสือห้ามขาย ถูกยึด ถูกจับ

เล่มล่าสุด เล่มดัง ขายระดับโลก

TKNS ถูกสั่งแบนห้ามนำเข้า

รัฐบาลถึงขนาดติดต่อสำนักพิมพ์ไม่ให้พิมพ์จำหน่าย

เป็นเรื่องระหว่าประเทศไปเลย

แต่ก็ต้องหน้าแหกกลับมา

อารยชนเขาไม่ทำกันครับ

แต่ก็แสวหาได้เมื่อสั่งทาง AmaZone

มันแปลกที่ สื่อแบบ ASTV ศาลปกครองกลับคุ้มครอง

แล้วสื่อที่แม่ยกใหญ่หรือซ้อเจ็ดหนุ่นอยู่

ก็ปลุกปั่นจนประเทศจะเกิดสงครามกลางเมืองอยู่แล้ว

ถ้าประเทศนี้มีอันเป็นไปต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้ว

ซ้อเจ็ดจะไม่มีที่อยู่เอานา

doctorJ

ขอแนะนำให้ทุกท่านอ่านกาลมสูตรก่อนครับ แล้วจะอ่านหนังสือได้อรรถรสมากขึ้น

อ่านเสร็จแล้วก็ควรใช้critical thinking และ wisdom

แล้วทุกท่านจะมีสุขบนcyberspaceนี้

อย่าเชื่อที่ผมบอก จนกว่าจะไคร่ครวญด้วยwisdomแล้ว?

cdh

ย่อหน้าที่ 6 จิตร ภูมิศักดิ์ เขียนไม่ถูกนะ

Your Dad

ข้อชี้แนะลำดับที่ 8 คุณคิดและทำอะไรของคุณ อนิจาๆๆๆๆ.......คุณด่าฟ้า.....และกระแทกแดกดันเบื้องบน.................ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์.....ดลใจให้คุณทำใหม่ คิดใหม่ นะครับ.....ผมขอร้อง
เพราะอ่านยังไงๆๆๆๆๆ.....................คุณก็หลบหลู่เบื้องสูง........คุณไม่ได้ตายดีแน่นอน

Your Dad

ให้ลบ ความเห็น ที่ 8ด่วน ที่สุด ถ้าคนประชาไทย ยังเป็นคนไทย อยู่

ผู้พิพากษา

ความเห็นที่ 5 เขียนได้มีเหตุผลมากเลย คนโบราณ ความคิดโบราณ ก็มีแต่แนวคิดเท่านั้น ไม่เคยได้ทดลอง แต่เมื่อทดลองแล้ว เจอข้อบกพร่อง ก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดี ดังเช่นที่พันธมิตรกำลังทำอยู่ผมว่าเดินถูกทาง นักการเมืองเลวๆ จะได้สิ้นซาก

อยากรู้

ผมอยากรู้จริงๆ นักคิดเก่าๆที่เรานับถือ เช่น จิตร ภูมิศักด์ ถ้าต้องมาเห็นประชาธิปไตย
ที่มีคนอย่างคุณทักษิณ จะแก้ไขอย่างไรครับ
ใครรู้แนวทางช่วยบอกหน่อยครับ
และถ้ามีประชาธิปไตยแบพวกคุณทักษิณ ผมขอเลือกแบบ Monarchy ย้อนยุค
ยังดีกว่ากันเยอะเลยครับ

K54

ความคิดก็คือความคิด

ที่ควรคิดต่อไปก็คือว่า ข้อสรุปต่างๆนั้นได้อาศัยการสำรวจข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพียงใด ถ้าไม่ได้สำรวจ ถือว่าเป็นการโมเม คิดเอาเอง คิดไปเอง

ก่อนนี้เคยมีคำพูดว่า "ไม่ได้สำรวจ ก็ไม่ควรออกความเห็น" คิดว่ายังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะ

ชิงเน่าก่อนสุก

คุณทักษิณแนะไว้ว่า อย่าชิงเน่าก่อนสุกนะจ๊ะ

ศักดินา ชนชั้นสูง ที่ใจต่ำ และพันธมิตร เอากลับไปคิดบ้างนะ

เพราะนรกอาจมีจริง ไม่ชาตินี้ ก็ชาติหน้า

คนชั่ว ย่อมก่อเวร ริษยาทำลายโลก พระท่านว่าไว้

หนอนอ้วน

พระเจ้ากรุงสยามไม่ได้ถูกเก็บ อ.ประสิทธิ์อาจจำผิด อีกเล่มที่มติชนเคยพิมพ์ คือ รุกสยาม เล่มนี้ก็ซื้อไว้ แต่ยังไม่ได้อ่าน

พระเจ้ากรุงสยาม ฉันเองก็เพิ่งซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือ ยังไม่มีเวลาอ่าน เห็นวางพร้อมกับนิราศหนองคาย แต่ไม่ได้ซื้อมา นิราศหนองคาย จัดพิมพ์โดยทวพ.(ไทยวัฒนาพานิช)

มีผู้ตัง้คำถามว่า ถ้า จิตร ยังไม่ตายจะรู้สึกอย่างไรกับการเมืองใหม่ เราอาจจินตนาการได้ แต่อย่างลืมว่า ถ้าเกิดจิตรยังไม่ตาย แต่เกิดแปรเปลี่ย%B

หนอนอ้วน

พระเจ้ากรุงสยามไม่ได้ถูกเก็บ อ.ประสิทธิ์อาจจำผิด อีกเล่มที่มติชนเคยพิมพ์ คือ รุกสยาม เล่มนี้ก็ซื้อไว้ แต่ยังไม่ได้อ่าน

พระเจ้ากรุงสยาม ฉันเองก็เพิ่งซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือ ยังไม่มีเวลาอ่าน เห็นวางพร้อมกับนิราศหนองคาย แต่ไม่ได้ซื้อมา นิราศหนองคาย จัดพิมพ์โดยทวพ.(ไทยวัฒนาพานิช)

มีผู้ตัง้คำถามว่า ถ้า จิตร ยังไม่ตายจะรู้สึกอย่างไรกับการเมืองใหม่ เราอาจจินตนาการได้ แต่อย่างลืมว่า ถ้าเกิดจิตรยังไม่ตาย แต่เกิดแปรเปลี่ยนไปล่ะ (ดูพิภพ เป็นตัวอย่างซิ)

แต่เราอาจถามคนรุ่นนั้น ที่ "ยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย"ได้ ลุงท่านหนึ่ง สู้มาตั้งแต่มธก.บอกว่า
เสียใจมาก ต่อสิ่งที่คนแต่ละรุ่นได้ถากถางทางกันมา กลายเป็นการเมืองใหม่ที่มีส่วนผสมย้อนยุคก่อน 2475

นักกฏหมายมหาชนระหว่าง อ.หยุด แสงอุทัย กับ สุรพล ลี้นิติไกรพจน์ ก็เป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบได้ดี

taatoey

อะไรคือฟ้าฮะ ผมไม่เข้าใจ ผมเพิ่งสนใจการเมือง / ฟ้า คือ ที่อยู่ของ ดวงจันทร์ ที่เมื่อนานมาเเล้ว คนอเมริกา ขึ้นไปเหยียบ ด้วย เครื่องมือ ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ รึป่าวฮะ !!/ คนอเมริกาเค้าดีนะ!! รู้จัก หลัก กาลามสูตร( วิทยาศาสตร์) มากกว่า ชาวพุทธเเบบเราๆซะอีก / 55++ /^_^

sutai

not good

ppppppppppppp

Have to laugh!! comment !!call ( your dad!! ) you must born in the wrong year? This is 2008!! the world haven't!! got crap thing ( like that any more!! ) you need to study more!! and learn how to get on with the real world!!( what you mean HIGH? and LAW?( do not work in England , America,Japan, and China! right now!! ( did work 500 year ago!! from England! Henry """8 the King of England!! you can check history!!) I do not understand!! what you mean High?!! sound to me like ( Dementia)