คำขวัญวันเด็กจากอภิสิทธิ์: ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

วันนี้ (22 ธ.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญและสาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ว่า "ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี" นอกจากนี้ยังได้ออกสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยสารดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้

 

สาร

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

 

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552

 

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552

 

 

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2552 นี้ ในนามของรัฐบาล ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็ก ๆ และเยาวชนของชาติทุกคน

 

เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง วันเด็กแห่งชาติจึงเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ใหญ่ในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ และเยาวชน และจะได้ร่วมกันให้การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และกล่อมเกลาจิตใจเพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตและแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติในวันข้างหน้า

 

เด็กและเยาวชนจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ด้วยการขยันตั้งใจศึกษา เล่าเรียน เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และญาติผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักความกตัญญู มีความประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และฝึกฝนตนเองให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตลอดจนการช่วยเหลือพ่อแม่รับผิดชอบงานบ้าน เพื่อการพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ของสังคม

 

ที่สำคัญเด็กและเยาวชนควรตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต เนื่องจากโลกเราทุกวันนี้เป็นโลกของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งมีความทันสมัย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจัยผลักดันให้เป็นสังคมของฐานความรู้ ดังนั้น ความรู้จึงมีพลังอำนาจมาก เด็กและเยาวชนจึงต้องพัฒนาตนเองด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทั้งในระบบการศึกษาของสถาบันการศึกษา และการขวนขวายเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีอยู่อย่างมากมาย ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเสรีและไม่มีขีดจำกัด แต่จะต้องรู้จักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับผู้อื่นได้ต่อไป

 

นอกจากนั้น เด็กและเยาวชนยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่ ด้วยการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมประชาธิปไตย โดยการฝึกฝนการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคี เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบร่มเย็น

 

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2552 ผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความเฉลียวฉลาด มีความแจ่มใสเบิกบาน และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของสังคม และนำความเจริญมั่นคงมาสู่ประเทศไทยของเราต่อไปในภายหน้า

 

---------------------------

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์