ข่าวสารรัฐฉาน: "เจ้ายอดศึก" เสนอให้ทุกฝ่ายร่วมตั้งรัฐบาลผสม-เปลี่ยนผ่านพม่าสู่ประชาธิปไตย

(S.H.A.N. - 15 ม.ค. 52) - พ.อ.เจ้ายอดศึก ผู้นำกองกำลังรัฐฉาน (SSA-Shan State Army) หรือกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ และประธานสภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS - Restoration Council of the <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Shan State) เขียนบทความย้ำการเลือกตั้งโดยรัฐบาลทหารพม่าในปีหน้าอาจเป็นการลวงโลกหากไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายประชาธิปไตยร่วมแข่งขัน ส่วนโรดแมป 7 ขั้นแค่แผนประวิงเวลาให้รัฐบาลทหารชนะเลือกตั้ง แนะรัฐบาลทหารพม่าให้นิรโทษกรรมฝ่ายต่อต้าน ให้เสรีภาพทางการเมือง ให้ทุกฝ่ายร่วมตั้งรัฐบาลผสม ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนถ่ายโอนอำนาจสู่ประชาชน


 


โดยข้อแนะนำของ พ.อ.เจ้ายอดศึก ดังกล่าวเขียนเป็นบทความภาษาไทใหญ่เผยผ่านเว็บไซท์ www.taifreedom.com ซึ่งเป็นเว็บไซท์ของ SSA เมื่อ 13 ม.ค. ระบุว่า ขณะนี้ทั่วโลกกำลังวิเคราะห์และจับตามองการเตรียมการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารพม่า ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในปี 2553 กันอย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากจะเป็นการเลือกตั้งที่คนส่วนใหญ่มองว่าขาดความชอบธรรม เพราะรัฐบาลทหารพม่าไม่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งพรรคการเมืองร่วมแข่งขัน ดังนั้น การเลือกตั้งก็อาจเป็นเพียงการลวงโลกและสร้างความผิดหวังให้กับผู้รักสันติภาพ


 


พ.อ.เจ้ายอดศึก ได้ให้ข้อแนะนำในบทความว่า หากรัฐบาลทหารมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพม่า ก็ควรยึดหลัก 3 ประการ คือ 1.ประกาศกฎนิรโทษกรรมแก่กลุ่มต่อต้านต่างๆ 2. ให้สิทธิ์จัดตั้งพรรคการเมืองและให้พรรคการเมืองจัดการหาเสียงได้อย่างเสรี และ 3.เปิดโอกาสให้กลุ่มต่อต้านทั้งกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มการเมืองร่วมกันตั้งรัฐบาลผสม ขั้นตอนต่อมาคือร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และจากนั้นให้มีการถ่ายโอนอำนาจไปสู่ประชาชน


 


"ตราบใดที่รัฐบาลทหารพม่ายังไม่เห็นความสำคัญต่อหลักการ 3 ข้อดังกล่าว ความขัดแย้งในสหาภาพพม่าก็จะไม่มีวันจบสิ้นและอาจยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มต่อต้านเขาไม่สมความประสงค์และคงจะไม่ยินยอมกันได้ง่ายๆ" พ.อ.เจ้ายอดศึก กล่าว


 


นอกเหนือนั้น พ.อ.เจ้ายอดศึก ยังวิพากษ์วิจารณ์ขั้นตอนการปูทางสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 7 ขั้นตอน หรือ โรดแมป ของรัฐบาลทหารพม่าอีกว่า เป็นเพียงการถ่วงเวลาให้รัฐบาลมีโอกาสเตรียมความพร้อมเพื่อชนะการเลือกตั้งมากกว่า


 


ทั้งนี้ รัฐบาลทหารพม่าได้กำหนดแผนสร้างสันติภาพ "โรดแมพ" 7 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยขณะนี้ได้ลุล่วงไปแล้ว 4 ขั้น ซึ่งจะปูทางไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในพม่าในปี 2553 อย่างไรก็ตาม แผนดังถูกนักวิเคราะห์มองว่าเป็นเพียงแผนประชาธิปไตยจอมปลอม เนื่องจากตลอดช่วงเวลาดังกล่าวรัฐบาลได้มีการจับกุมนักเคลื่อนทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงขณะนี้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่าง นางอองซาน ซูจี พร้อมด้วยผู้นำการเมืองคนสำคัญอีกจำนวนมากยังถูกควบคุมตัวอยู่


 


 


ที่มาของข่าว:


สำนักข่าวฉาน (SHAN - Shan Herald Agency for News) เป็น สำนักข่าวอิสระจัดตั้งโดยกลุ่มชนไทยใหญ่พลัดถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐฉาน สหภาพพม่า ตลอดจนตามแนวชายแดนไทย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเมือง / การทหารกลุ่มใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shan_th@cm.ksc.co.th หรือ ติดตามอ่านข่าวสารภาคภาษาอังกฤษได้ที่ www.shanland.org และภาษาไทยใหญ่ที่ www.mongloi.org

สายลม

ท่านเก่งมากฝากดูถ้าไอ้แม้วหลบหนีไปที่รัฐฉานวานช่วยจับตัวไว้ให้ที่ มีลางวัลงาม