ครบ 2 ปีแรงงานชั่วคราวเสียชีวิต "กปก." นัดรวมตัวขอใช้ "ทีวีไทย" สื่อสารกับสาธารณะ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปีการเสียชีวิตของ คณาพันธุ์ ปานตระกูล ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานชั่วคราวมากว่า 17 ปี "กลุ่มประสานงานกรรมกร" (กปก.) ชวนผู้ใช้แรงงาน-ประชาชน รวมตัวบริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าในเวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางไป "ทีวีไทย" ขอใช้พื้นที่ของทีวีสาธารณะ หวังสื่อถึงสังคมว่าปัญหาของผู้ใช้แรงงานคือปัญหาสังคม

นายฉัตรชัย ไพยเสน ผู้ประสานงาน "กลุ่มประสานงานกรรมกร" (กปก.) ออกจดหมายเชิญชวนผู้ใช้แรงงานและประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวครั้งแรกของกลุ่ม ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 ซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของนายคณาพันธุ์ ปานตระกูล ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำงานชั่วคราวมากว่า 17 ปี ซึ่งได้สละชีพเพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการจ้างงานชั่วคราวที่ไม่ต่างจากสัญญาทาส

โดยนัดรวมตัวในเวลา 11.00 น. บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก่อนถึงอาคารชินวัตรทาวเวอร์ เพื่อเดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ TPBS (อาคารชินวัตรทาวเวอร์) ถนนวิภาวดีรังสิต ขอใช้พื้นที่ของทีวีสาธารณะในการสื่อถึงสังคมว่าปัญหาของผู้ใช้แรงงานคือปัญหาสังคม อันได้แก่ ปัญหาการเลิกจ้างและความอยุติธรรมของการเลิกจ้าง ปัญหาความไม่เป็นธรรมของกฎหมายแรงงานและการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงาน ปัญหาการจ้างงานชั่วคราว เหมาช่วง-เหมาค่าแรงและการนำไปสู่การใช้แรงงานทาส ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการดำรงชีพของกรรมกร และเพื่อเผยแพร่และนำเสนอข้อเท็จจริงของปัญหาการจ้างงานและปัญหาของผู้ใช้แรงงานต่อสังคม รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางนำไปสู่การยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านสื่อมวลชน

นอกจากนี้ "กลุ่มประสานงานกรรมกร" ยังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ส่งถึงผู้ใช้แรงงาน สื่อมวลชน และประชาชน โดยระบุว่า ปัญหาแรงงานว่าเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไข เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มคนกลุ่มใด

อนึ่ง "กลุ่มประสานงานกรรมกร" ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสหภาพแรงงาน 16 แห่งและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 4 กลุ่ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้ใช้แรงงาน โดยระบุว่าจะมีแนวทางการทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่มีเงื่อนงำแอบแฝง ไม่มีการเมืองหนุนหลัง ไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ชนชั้น และต้นสังกัด และพร้อมจะสลายการรวมกลุ่มทันทีที่บรรลุหรือเป็นที่พอใจในการแก้ปัญหาข้างต้น

 

00000

 

 

แถลงการณ์ ฉบับที่ 1

เรียน ผองเพื่อน พี่น้อง ผู้ใช้แรงงานสื่อมวลชน และประชาชนที่เคารพทุกท่าน

 

 

ผู้ใช้แรงงานคือกลุ่มคนที่เสียภาษีให้กับรัฐมากที่สุด แต่กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุดและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากภาครัฐน้อยที่สุด ที่สำคัญคือยังถูกซ้ำเติมด้วยการออกกฎหมายที่เข้าข้างนายทุน ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานกลายเป็นทาสของนายทุน!!!

 

27 มกราคม 2550 ลูกจ้างชั่วคราวของภาครัฐนามคณาพันธ์ ปานตระกูล ที่ทำงาน ณ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี เป็นลูกจ้างชั่วคราวมากว่า 17 ปี ตัดสินใจสละชีพของตนเองเพราะมิอาจจะทนทุกข์กับการมีชีวิตเยี่ยงทาสที่ไร้ศักดิ์ศรีอีกต่อไปได้เพียงเพื่อต้องการให้สังคมได้เห็นว่าสัญญาจ้างงานทาสมันมีอยู่จริง นั่นคือชีวิตลูกจ้างชั่วคราวของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ลูกจ้างของภาครัฐเองยังขาดการดูแลเอาใจใส่ ประสาอะไรกับลูกจ้างชั่วคราว-เหมาช่วง-เหมาค่าแรงในภาคเอกชน...จะถูกเอารัดเอาเปรียบมากมายขนาดไหน???..แล้วจะหันหน้าไปพึ่งใคร?

 

นับตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ปัญหาการเลิกจ้าง ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงาน ปัญหาการไม่ยอมรับสิทธิของคนงาน ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ต่างรุมเร้าสู่ผู้ใช้แรงงานไปทุกหย่อมหญ้า นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ชัดว่า ชีวิตของผู้ใช้แรงงานกำลังจะกลายเป็นทาสของนายทุนอย่างสมบูรณ์แบบในเวลาอันใกล้นี้……

 

ทุกท่านต่างก็มีญาติพี่น้อง มีเพื่อนที่เป็นผู้ใช้แรงงานหลายท่านต่างมีบุตร-หลาน ที่ในอนาคตจะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานนักเรียน-นักศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นปัญหาด้านแรงงานจึงไม่ใช่เฉพาะปัญหาของผู้ใช้แรงงาน แต่มันคือปัญหาของสังคม มันคือปัญหาของทุกคน มันคือปัญหาระดับชาติ ที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันมิให้บุตรหลานในอนาคตต้องกลายเป็นทาสที่มิอาจลืมตาอ้าปากได้!!!!

 

เราอดทนอดกลั้นและขมขื่นกันมานานแล้ว วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานอย่างจริงจัง มันมิใช่เป็นการทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือเป็นปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่มันคือปัญหาของสังคมที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไข เป็นทำเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการทำเพื่อตัวท่านและญาติพี่น้องของท่าน หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการทำเพื่ออนาคตของบุตร-หลานของตัวท่านเอง

 

"ยุติสัญญาทาส เพื่อชาติและอนาคตลูกหลานเรา"

 

 

…………………………………………

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

16 สหภาพแรงงาน และ 4 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้ง "กลุ่มประสานงานกรรมกร"

1 ปีการจากไปของ "คณาพันธุ์ ปานตระกูล": มีอะไรดีขึ้นไหมสำหรับลูกจ้างชั่วคราว?

"ลูกจ้างชั่วคราว" อัตวินิบาตกรรม "ชีวิตของผมคงจะกระตุ้นพวกท่านให้มีความอนุเคราะห์ลูกจ้างชั่วคราวบ้าง

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์