แรงงานแคนาดอลร้องเรียน รองผู้ว่าฯ ระยอง ให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง

เมื่อวันที่ 1 เม.. 52 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ราชการ จ.ระยอง  ผู้แทนพนักงานบริษัทแคนาดอล เอเชีย จำกัด ได้มาแจ้งความเดือดร้อนเรื่องไม่ได้รับค่าจ้าง ตามข้อตกลงสภาพการจ้างระหว่างผู้แทนฝ่ายลุกจ้างและบริษัทแคนาดอล เอเชีย จำกัด ต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง


 


ดัง มีผลการหารือละการเสนอแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้


 


ข้อที่ 1 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองได้ดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541


 


ข้อที่ 2 พนักงานได้ยื่นคำร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ให้ดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ตามความในมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541


 


ข้อที่ 3ได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้างกรณีไมปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพการจ้างต่อผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลวกแดง เพื่อดำเนินการตามขบวนการของกกหมายอาญาต่อไป


 


ข้อที่ 4 การจ่ายเงินช่วยเหลือประกันสังคม กรณี 2,000 บาท ให้พนักงานผู้มีรายชื่อไปรับได้ที่หน้าบริษัทแคนาดอล เอเชีย จำกัด ในวันที่ 3 เมษายน 2552 ส่วนกรณีผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับเช็คได้โดยตรงที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม หรือยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย จะเร่งดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับเช็คเงินช่วยเหลือโดยเร็วตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้


 


ข้อที่ 5 ในการประสานงานต่อไปจะให้แต่งตั้งผู้แทนเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามกกหมายและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแรงงานจังหวัดระยองจะเร่งรัดให้นายจ้างจ่ายค่าและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็ว


 


ทั้งนี้นอกจากได้มีการบันทึกเอกสารช่วยจำไว้แล้ว ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้โทรศัพท์ คุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับปากว่าจะแจ้งมายังรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยได้ตกลงกำหนดวันในวันหารือร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อหาทางแก้ไข ปัญหา ในวันที่ 7 หรือวันที่ 8 เมษายน นี้ และท่านรองผู้ว่าราการจังหวัดได้สำทับเพิ่มเติมแก่หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองเพิ่มเติมว่าให้เชิญบุคคลที่ร่วมลงลายชื่อในวันทำบันทึกข้อตกลงสภาพการจ้างมาให้ครบทุกคน เพื่อมารับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน


 


ข่าว - รายงาน เกี่ยวเนื่อง:


รายงาน: ลำดับเหตุการณ์ 4 ปีแห่งการต่อสู้ของ "แรงงานแคนาดอล" , 21/3/2552


สหภาพแรงงานแคนาดอลประท้วง เรียกร้องนายจ้างปรับค่าจ้างและสวัสดิการให้เป็นธรรมขึ้น, 29/1/2552


แรงงานแคนาดอลบุกกระทรวงแรงงาน เรียกร้องให้ รมว.แรงงานช่วยเหลือกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรม, 28/2/2552


แรงงาน บ.แคนาดอล ไพพ์ จำกัด เตรียมเข้าให้การคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม, 11/3/2552