ทุนมาเลเซียกับอนาคตการพัฒนาชายแดนใต้

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซีย ปีการศึกษา 2552
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2552 ที่ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช แอนด์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษารัฐบาลมาเลเซีย ปีการศึกษา 2552 และ ผู้ปกครอง โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนไทยจากเขตพื้นที่การ ศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน 11 เขต ประกอบด้วย จ.นราธิวาส 15 คน จ.ปัตตานี 18 คน จ.ยะลา 18 คน จ.สตูล 5 คน และ จ.สงขลา 4 คน ที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2552 ภายใต้ความร่วมมือไทย-มาเลเซีย จำนวน 60 ทุน เป็นเวลา 6 ปี เพื่อเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสอนศาสนา Kajang ประจำรัฐ Selangor และโรงเรียนสอนศาสนา Labu ประจำ Negeri Sembilan ทั้งนี้จากการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียกับกระทรวงศึกษาธิการไทย
สำหรับปี นี้เป็นที่สองของโครงการมีนักเรียนสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก โดยดำเนินการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกระทรวง จนได้นักเรียนทุนครบจำนวน 60 คน ซึ่งเป็นนักเรียนมุสลิมจาก 11 เขต พื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางการมาเลเซียได้กำหนดคุณสมบัติและสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. มีความสามารถในการเขียนภาษาอารบิกและทักษะทางด้านอัลกุรอาน
5. มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. มีทักษะความเป็นผู้นำ
7. ครอบครัวของผู้รับทุนที่มีรายได้น้อยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
การ จัดการวันนี้นั้นต้องยกความดีให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูลเต็มๆ เพราะ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย ส่ง ตวน ฮัจญี ฮาเลล รองผู้อำนวยการกองกิจการโรงเรียนประจำและคณะมาร่วมเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ด้วย
ในระหว่างรอพิธีเปิดอย่างเป็นทางการผู้เขียนได้เห็นบรรยากาศของความดีใจของผู้ปกครองซึ่งบางคนขนญาติๆทั้งบ้านมาร่วมในพิธีในวันนี้
นายสะปิ อี บ่าวเต๊ะและนางสุใบเด๊าะ บ่าวเต๊ะผู้ปกครองของเด็กชายมูฮัมหมัดอามีน นักเรียนโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา ให้ทัศนะด้วยความดีใจและตื้นตันใจพอสรุปใจความสำคัญได้ว่า
เขาหวังจะส่งลูกชายคนโตคนนี้เข้ามาเลเซียเมื่อ 6 ปีที่แล้วไม่นึกเลยว่าความฝันของพวกเราเป็นจริงและการไปครั้งนี้ไปในนามของ ประเทศไทย เราคิดว่าน้องอามีนจะไม่ทำให้เราผิดหวังและอินชาอัลลอฮ์เมื่อเขาเรียนจบเขา จะกับมาพัฒนาสังคมและเป็นกำลังสำคัญของสังคมบ้านเราต่อไปแต่ก็ยังกังวลลึกๆ ว่าไม่รู้ลูกจะอยู่ที่มาเลซียได้หรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยห่างจากผู้ปกครอง
สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ทั้ง 60 คนจะออกเดินทางไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซียในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2552 นี้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมถึงแม้ภาคเรียนที่ 1 ของมาเลเซียจะเริ่มเดือนมกราคมปีหน้าโดยมีตัวแทนจกเขตพื้นที่การศึกษา 11 เขต เดินทางไปส่งและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งการเดินทางไปเยี่ยมเยียนเพื่อให้ เด็กมีขวัญและกำลังใจในการศึกษาได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมีความกังวล
อย่างไร ก็ตาม แม้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ แต่ทางภาครัฐและประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย ไม่เคยละทิ้งพี่น้องชาวมุสลิมโดยมอบทุนให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาแนวหน้า ยอดนิยมระดับประเทศของมาเลเซีย เพื่อหวังนำการศึกษาพัฒนาเด็กมุสลิมชาวไทยให้มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่เท่าเทียมนานาประเทศที่เจริญและสามารถบูรณาการ ระหว่างหลักสูตรศาสนาและสามัญในขณะเดียวกันสามารถทันยุคทันสมัย อยู่ร่วมสังคมอย่างสันติตามแนวทางของหลักศาสนาอิสลามและวิถีชาวมุสลิม
เมื่อสองปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่โรงเรียนสอนศาสนา Kajang ประจำรัฐ Selangor ซึ่ง นักเรียนของเราจะไปเรียนนั้นพบว่า โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มาตรฐานมากไม่ว่าวิชาการทั้งศาสนาและสามัญ เป็นที่รวมของครูชั้นยอด นักเรียนระดับเกรดเอ มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยแต่ไม่ทิ้งรากเหง้าของความเป็นมุสลิม
ผู้เขียนมั่นใจว่า มันจะสามารถ เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาและต่อไปเมื่อนักเรียนเหล่านี้จบกลับมา พวกเขาอาจจะมีแนวคิดหรือแนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองที่เหมาะสม บูรณาการได้กับวิถีไทยมลายูท้องถิ่น หลักการศาสนาอิสลามและปรับเข้ากันอย่างกลมกลืนกับโลกาภิวัตน์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เด็กเหล่านี้ จะไม่หลีกหนีจากกระแสการเผชิญหน้าทุกรูปแบบ และกล้าที่จะสนทนาแลกเปลี่ยน (Dialoque) ความ รู้ ประสบการณ์ และแนวคิดอย่างสันติกับทุกกลุ่มของลัทธิโลกาภิวัตน์ซึ่งแน่นอนที่สุดเยาวชน เหล่านี้ต่อไปจะนำความรู้นำมาปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนมุสลิมเอง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐ สถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และศูนย์การเรียนของมัสยิดที่สามารถปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กตลอดจนผู้ใหญ่

และ ท้ายสุดจะสามารถทำให้คนในพื้นที่สามารถใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยวิถีไทยมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเผชิญกับกระแสการก่อการร้าย การปะทะทางวัฒนธรรม และสังคมทุนนิยมของโลกยุคโลกาภิวัตน์

 
 
ไม่ เพียงทุนระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นที่ทางการมาเลเซียมอบให้แต่ยังมอบทุนแก่ นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในหลักสูตรต่างๆมากมาย เช่น
1.บริหารธุรกิจ และการเงิน
2.วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
3.วิทยาศาสตร์เกษตรกรรม
4.สังคมวิทยา และภาษาศาสตร์
 
โดยต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้
1.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดการเรียนที่ดี
2.เป็นผู้ที่ผ่านงานด้านกิจกรรมและอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
3.เข้าขอรับทุนตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับ
 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
4.มีสุขภาพที่ดี มีใบรับรองแพทย์
5.อายุไม่เกิน 21 ปี
 
สิทธิประโยชน์ของทุนการศึกษาที่จะได้รับ
1.ตั๋วเครื่องบินไประหว่างประเทศผู้รับทุนกับประเทศมาเลเซีย
2.ฟรีค่าเล่าเรียน โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ
3.ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
4.ค่าตำราเรียนและค่าเดินทางภายในประเทศ
5.การฝึกงานตามหน่วยงานที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้
 
เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1.สำเนาระเบียนทางการศึกษา
2.สำเนาพาสปอร์ตของผู้สมัคร
3.หลักสูตรที่ต้องการขอรับทุน
4.ภาพถ่ายขนาดติดสมุดเดินทาง จำนวน 2 ใบ
5.ใบรับรองแพทย์
6.แผนงานการวิจัย (สำหรับระดับปริญญาโท)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Scholarship Division
Ministry of Higher Education Malaysia
Level 4, Block 1, PjH Tower Precint 2
Federal Government Administration Centre
62100, Putrajaya
Malaysia
 

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์