ภาคประชาสังคมไทย ประกาศไม่สังฆกรรมคณะอนุกรรมาธิการซีแอลของวุฒิสภา

 

16 พ.ค. 52 - ตามที่คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการบังคับใช้สิทธิ เหนือสิทธิบัตรยา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้ทำหนังสือเชิญตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ประเทศไทย), เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และกลุ่มศึกษาปัญหายา เข้าให้ข้อมูลการทำซีแอลของไทยในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้ ที่รัฐสภา
 
นายบริพัตร ดอนมอญ ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, มูลนิธิ เข้าถึงเอดส์ และกลุ่มศึกษาปัญหายา ได้ทำหนังสือแจ้งทางคณะอนุกรรมาธิการฯแล้วว่า จะไม่ไปชี้แจงเพราะเห็นว่าคณะอนุกรรมาธิการฯชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะทำ หน้าที่การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำเนินการทำซีแอล และก่อนหน้านี้ก็ทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภาถึง 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และ 30 เมษายน ที่ผ่านมา
 
“คณะ กรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมี มีแพทย์หญิงกิติมา ยุทธวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ซึ่ง เป็นสมาคมของบรรษัทยาข้ามชาติที่มีจุดยืนคัดค้านการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดย รัฐมาโดยตลอด และสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA) ก็ เป็นเจ้าของสิทธิบัตรยาที่ถูกประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร รวมอยู่ด้วย ดังนั้นการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้จึงขาดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิง แม้เมื่อวันที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯเข้าชี้แจงถึงความไม่ชอบธรรมดังกล่าว แต่
 
ทาง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่าความเห็นของคณะอนุ กรรมาธิการยังไม่สิ้นสุด และขอให้ทางเครือข่ายฯส่งข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการพิจารณา
 
ทาง เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม (ตามรายนามข้างล่าง) จึงกังวลถึงการทำหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขที่ไม่ได้แก้ ปัญหาที่ทางเครือข่ายฯร้องเรียน แต่กลับปล่อยให้คณะอนุกรรมาธิการทำงานต่อไปอย่างไม่ตระหนักถึงการทับซ้อนทาง ผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางเครือข่ายฯทั้งหมดจึงตัดสินใจไม่ส่งข้อมูลหรือร่วมประชุมใดๆกับคณะอนุ กรรมาธิการชุดนี้อีก และจะไม่รับผลการศึกษาใดๆที่เกิดจากคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ด้วย” ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ (ประเทศไทย) กล่าว
 
ทางด้านนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา มีผลการศึกษาเรื่องซีแอลทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เช่น HITAP (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยอิสระของกระทรวงสาธารณสุข, การประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งประกอบด้วย 6 หน่วยงานหลักระหว่างประเทศด้านการค้า กฎหมายและสาธารณสุข ซึ่งภาคประชาสังคมก็ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตลอด เพราะถือเป็นหน่วยวิจัยอิสระ ซึ่งคณะกรรมาธิการสาธารณสุขควรเอาข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาและเอาเวลาไปใส่ใจ แก้ปัญหาสาธารณสุขอื่นๆด้วย โดยเฉพาะปัญหายาราคาแพง คนเข้าไม่ถึงยา การทำการตลาดยาที่ไม่เหมาะสม”
 
ในหนังสือร้องเรียนที่มีไปถึงประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ระบุว่า “ที่ ผ่านมา คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้ได้ใช้อำนาจเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ประเด็นต่างๆ เช่น จะมีการทำประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (compulsory licensing) กับยาตัวใหม่หรือไม่อย่างไร หรือ กรณีคุณภาพของยา Clopidogrel เพื่อกดดันหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้ แต่กรณีที่บริษัทยาตั้งราคายาสูงมากและสามารถลดราคาลงได้กว่า 30 เท่าเพื่อแข่งขันกับยาชื่อสามัญ ทางคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้กลับไม่สนใจที่จะเรียกบริษัทยาไปชี้แจงว่าค้ากำไร เกินควรหรือไม่ หรือไม่ได้แสดงความพยายามที่จะหามาตรการในการลดราคายาที่มีราคาแพงเพื่อให้ คนไทยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น จนทำให้เกิดคำถามตามมาว่า คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิกา
ชุด ดังกล่าวซึ่งรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศกำลังทำหน้าที่ ให้กับใคร เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยหรือบริษัทยากันแน่ มีความตั้งใจจริงในการศึกษาเพื่อได้ข้อมูลที่เป็นกลางไปใช้ในอนาคตจริงหรือ หรือต้องการสร้างข้อมูลในการโจมตีการประกาศการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรของไทย กับยาที่ติดสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยาของประชาชน ของคนไทยด้วยกันเอง
 
ทั้งนี้เครือข่ายและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมลงนามในหนังสือดังกล่าวประกอบไปด้วย                    เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย, ชมรมเพื่อนโรคไต, เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, มูลนิธิเภสัชชนบท, มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์, กลุ่มศึกษาปัญหายา และกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น