พีระพันธุ์ผุด“อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม”ให้คนเป็นสายลับสอดส่องกันเอง“มาร์ค”สมัครคนแรก

พีระพันธุ์ผุด อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมให้มาร์คเป็นสมาชิกคนแรก

นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการ "อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม" ซึ่งจะเริ่มรับสมัครเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 โดยจัดงานขึ้นที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานและสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมเป็นคนแรก

 

โครงการ อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ความยุติธรรมที่มีจิตใจ อาสาสมัคร และไม่หวังค่าตอบแทน เพื่อป้องกันอาชญากรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นกลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น ในอันที่จะนำข่าวและข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และประมวล เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงนำมาแก้ไขปัญหาในกระบวนการยุติธรรม

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

 

 

เผยมีคนเจอเรื่องผิดกฎมาย แต่ไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ จึงสร้างช่องทางให้เป็นหูเป็นตา

สำหรับ ที่มาของโครงการดังกล่าว นายพีระพันธุ์เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งในกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิ ถูกกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ หรือไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ไม่ได้รับการตอบสนอง ยกตัวอย่าง หากพบเห็นสถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดเกินเวลา หรือเป็นแหล่งค้ายาเสพติด แต่ไม่รู้จะกล้าแจ้งเพราะกลัวอันตราย ตรงนี้เป็นช่องทางให้กระทรวงยุติธรรมเปิดรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ ยุติธรรม เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตา ส่งข้อมูลมายังศูนย์รับเรื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

"บาง คนถูกเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมจนได้รับความเดือดร้อน เช่น ไปยื่นเรื่องขอทำธุรกิจก่อสร้างอย่างถูกต้อง แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุมัติโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน แล้วสงสัยว่าจะถูกเรียกรับสินบนเงินใต้โต๊ะ ก็แจ้งมาให้หน่วยปฏิบัติลงพื้นที่ตรวจสอบได้เช่นกัน" รมว.ยุติธรรมกล่าว

 

 

ต้องการให้ทำงานด้วยใจ และ ร่วมกันพิทักษ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นอกจาก นี้ เรื่องที่ควรแจ้งเบาะแสและข้อมูลการกระทำความผิด ได้แก่ กระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กฎหมายยาเสพติด กฎหมายฟอกเงิน แชร์ลูกโซ่ ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความผิดภาษีอากร การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆ

 

สำหรับคุณสมบัติผู้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมได้นั้น จะต้องเป็นมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติเสียหาย และที่สำคัญคือ มีจิตใจอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น ทั้งการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ของอาสาสมัครแต่ละคน

 

"คน ที่เป็นอาสาสมัครต้องไม่หวังผลตอบแทน แต่ยังไงก็ตาม ในกฎหมายต่างๆ เช่น การแจ้งเบาะแสยาเสพติดแล้วนำไปสู่การจับกุมคนร้าย จะมีรางวัลนำจับ ผมต้องการให้คนที่มาสมัครด้วยใจ ทำงานด้วยใจ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจควบคู่กันคือ ร่วมกันพิทักษ์ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์"

 

 

เป็นสายลับให้กระทรวงยุติธรรม ตั้งเป้ามีสมาชิก 50,000 คนทั่วกรุงเทพฯ

นาย พีระพันธุ์อธิบายว่า ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม จะทำหน้าที่ทั้งการรับสมัครและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เมื่อสมัครแล้วจะได้รับรหัสประจำตัว เราจะปกปิดชื่อนามสกุลของอาสาสมัคร เพื่อรับประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งการเป็นแนวร่วมในการพิทักษ์ความยุติธรรมนั้น ถือได้ว่าเป็นสายลับให้กับกระทรวงยุติธรรม แต่เป้าหมายคือ ไม่สร้างภาระในการทำงานของตนเอง ขอให้อาสาสมัครใช้ชีวิตตามปกติ เพียงแต่พบเห็นสิ่งผิดกฎหมาย ก็ขอให้รู้ว่ามีกระทรวงยุติธรรมเป็นที่พึ่ง

 

"ผม เชื่อแรงกระตุ้นที่จะทำให้ประชาชนสนใจสมัครเป็นสายลับให้กระทรวงยุติธรรมคือ ความเดือดร้อนของตัวเอง แต่กลับรู้สึกเคว้งคว้างหาที่พึ่งไม่เจอ ตรงนี้เป็นโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเริ่มรับสมัครในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน คาดว่าจะมีผู้สนใจสมัครราว 50,000 คน ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ"

 

รมว.ยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ทดลองนำร่องโดยใช้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และตรวจสอบการกระผิดกฎหมายอยู่แล้ว แต่โครงการนี้ต้องการให้ประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการดูแล และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม ในเบื้องต้นข้อมูลข่าวสารที่อาสาสมัครแจ้งเข้ามานั้น จะนำมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเตรียมจัดตั้งหน่วยงานใหม่คือ กรมบังคับคดีอาญา ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ

 

ผู้ สนใจเข้าร่วมโครงการ "อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.0-2502-6500 หรือเว็บไซต์ www.moj.go.th

 

 

ที่ปรึกษาพีระพันธุ์ระบุ หากอาสาสมัครฯ เจอใบปลิว-เว็บไซต์หมิ่นให้แจ้งได้

ขณะที่เมื่อ 14 พ.ค. นายอุทัยรัตน์ ชัยประเสริฐ ที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม กล่าวว่า นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมขึ้น เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และป้องกันปราบปรามการทุจริต และการทำผิดคดีอาญาต่างๆ จึงขอให้ประชาชนมาสมัครได้ในวันที่ 17 พ.ค. ที่สโมสรกองทัพบก

 

อาสา สมัครพิทักษ์ยุติธรรมจะทำหน้าที่แจ้งเบาะแสคดีหมิ่นสถาบัน โดยหากพบว่ามีผู้ใดพิมพ์ใบปลิว หรือเผยแพร่เว็บไซต์อันมีข้อความไม่เหมาะสมอันเป็นการหมิ่นสถาบัน ก็ให้แจ้งกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบดำเนินคดีที่ปรึกษารมว.ยุติธรรม กล่าว

 

 

มาร์คบอกให้ความสำคัญกับโครงการ เพราะต้องการให้พูดได้เต็มปากว่า คนไทยต้องไม่โกง

ล่าสุด วานนี้ (17 พ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม จัดโดยกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตัวแทนภาครัฐและเอกชน และอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

 

โอกาส นี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมีนโยบายในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสนับสนุนให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้พยายามทำให้บ้านเมืองปกครองด้วยระบบนิติรัฐและ นิติธรรม และต้องการพูดให้ได้เต็มปากเต็มคำว่าคนไทยต้องไม่โกง จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด

 

 

ฝาก พีระพันธุ์ใช้โครงการนี้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง-ปกป้องสถาบัน

พร้อม กันนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากความหวังไว้กับกระทรวงยุติธรรมที่จะขับเคลื่อน เรื่องนี้ไปข้างหน้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษากฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และที่สำคัญคือปกป้องสถาบันหลักของชาติ เฝ้าระวังการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ จึงถือว่าโครงการนี้เป็นโอกาสดีที่ทำให้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นในการดำรง รักษาความยุติธรรม และสถาบันหลักของชาติ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยืนยันว่าแท้จริงนี้หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่ ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่จะทำให้การรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และฝากให้ขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคด้วย

 

นายก รัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม ว่า จำเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนในการร่วมปฏิบัติการ โดยใช้วิธีแจ้งข่าวสาร ให้ข้อมูล หรือหรือแจ้งเบาะแส เฝ้าระวัง สอดส่องปัญหาในสังคม ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการแจ้งเบาะแสหรือข่าวสารต่างๆ ของอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม จะได้รับการตอบสนองจากการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในการตอบสนองเบาะแสต่างๆ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งด้วย

 

จาก นั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำปฏิญาณตนให้อาสาสมัครมึความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ โดยเมื่อกล่าวจบแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบบัตรสมาชิกให้นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็น สมาชิกลำดับที่ 1 พร้อมชมนิทรรศการ ก่อนเดินทางกลับ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าสมัคร ร่วมทั้งดารานักแสดงแล้วกว่า 2,000 คน

 

 

พีระพันธุ์เตรียมผุดโครงการสายลับประชาชนมาตั้งแต่มีนาคม

จาก การตรวจสอบของผู้สื่อข่าวพบว่า โครงการดังกล่าวนายพีระพันธ์ได้เตรียมริเริ่มมานานแล้ว อย่างน้อยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อ 22 มี.ค. 52 ที่ หอศิลปะแห่งกรุงเทพมหานคร นายพีระพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ภายหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดงาน 117 ปี พระบารมีปกฟ้า ปวงประชาร่มเย็น เนื่องในโอกาสที่กระทรวงยุติธรรมสถาปนาครบ 117 ปี

 

โดย นายพีระพันธ์ระบุว่า รัฐบาลได้เน้นย้ำในการปราบปรามการทุจริต จึงได้เร่งดำเนินการในด้านการปราบปรามทุจริตในหลายๆ ด้าน และมีนโยบายการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมภายใต้ชื่อ "อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม" ซึ่งจะเริ่มรับสมัครในวันนี้ โดยอาสาสมัครจะมีภารกิจหลักคือการพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการแจ้งเบาะแส

 

 

ที่มา: เรียบเรียงจากไทยโพสต์ เดลินิวส์ สำนักข่าวไทย และสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์