ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน

 

วาน นี้ (20 พ.ค.52) ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณารับคำร้อง กรณีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 กรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 วงเงิน 4 แสนล้านบาท เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรค 1 หรือ วรรค 2 หรือไม่

 

สืบ เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 99 คน อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 185 เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในกรณีดังกล่าว ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้เสนอคำร้องแล้วเห็นว่าได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ คำร้องจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด 471 คน ตรงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 วรรคหนึ่งแล้ว จึงต้องส่งคำร้องดังกล่าวเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้องแล้ว จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185 และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 ข้อ 17 (11) ประกอบข้อ 25 และข้อ 27 พร้อมทั้งให้มีหนังสือแจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องเพื่อทราบและ เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา จึงให้มีหนังสือแจ้งนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะรัฐมนตรี และนายประเกียรติ นาสิมมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้แทนผู้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้จัดทำคำชี้แจงหรือเสนอความเห็นเป็นหนังสือไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน วันที่ 25 พ.ค. 2552

 

โดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนและนายประเกียรติ หรือผู้แทนเข้าชี้แจงด้วยวาจาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 26 พ.ค. 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องออกนั่งพิจารณาคดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจที่จะชี้แจงหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์