องค์กรชาวบ้านประณามกลุ่มอิทธิพลข่มขู่คนไร้ที่ดิน-รัฐบาลอภิสิทธิ์ อย่าเบี้ยวข้อตกลง

 

31 พ.ค. 52 - แนวร่วมกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.), เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.), กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม อีสาน (สสอ.) และกลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ (ปรส.) ออกแถลงการประณามกลุ่มอิทธิพลข่มขู่คนไร้ที่ดิน-รัฐบาลอภิสิทธิ์ อย่าเบี้ยวข้อตกลง
แถลงการณ์ประณามกลุ่มอิทธิพลข่มขู่คนไร้ที่ดิน-รัฐบาลอภิสิทธิ์ อย่าเบี้ยวข้อตกลง
สืบเนื่องมาจาก รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เคยแถลงนโยบายว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ มีรูปแบบโฉนดชุมชนและมีนโยบายเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าในอนาคต จนสร้างความประหลาดใจให้กับสังคมอย่างยิ่ง
ขณะ ที่ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท) ได้เจรจาแก้ไขปัญหาที่ดินกับรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและยึดหลักนโยบายของรัฐบาลมากกว่าการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
อย่าง ใดก็ตาม ไม่นานมานี้ ได้มีกลุ่มอิทธิพลพร้อมอาวุธ กระทำการข่มขู่คุกคามสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างอุกอาจป่าเถื่อน และพื้นที่อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้สะท้อนถึงความจริงจังจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในทางรูปธรรมได้เป็นอย่างดี
เรานามองค์กรประชาชนดังรายชื่อข้างล่างมีขอเรียกร้องต่อรัฐบาลอภิสิทธิ์และสังคมดังนี้
1ขอประณามของบุคคลอิทธิพลที่กระทำการอุกอาจการป่าเถื่อนต่อคนจนผู้ไร้ที่ดิน และรัฐบาลต้องดำเนินคดีบุคคลดังกล่าวโดยเร่งด่วนและมีมาตรการคุ้มครองคนจนผู้ไร้ที่ดินไม่ให้ถูกข่มขู่คุกคาม
2 รัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการอิสระหลายฝ่ายเข้าร่วมเพื่อดำเนินการตรวจสอบการ บุกรุกที่ดินของนายทุนที่หมดอายุสัญญาเช่า ไม่ว่าจะมีเส้นสายกับกลุ่มอิทธิพลการเมืองใดก็ตาม และนำที่ดินมาให้ผู้ไร้ที่ดิน
3 รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม อย่าเพียงเล่นสำนวนโวหาร หรือสักเพียงแต่พูดให้สังคมว่ามีนโนบายที่ดินเท่านั้น
4 ขอให้นักวิชาการและ สังคมติดตามและวิเคราะห์ว่า นโยบายภาษีที่ก้าวหน้านั้น ก้าวหน้าจริงหรือไม่ในทางเศรษฐศาสตร์ จะป้องกันมิให้นายทุนเจ้าที่ดินบิดเบือนหาช่องโหว่ได้อย่างไร และนโยบายนั้น มีความเสมอภาคในการดำเนินนโยบายมากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงสำนวนโวหารเท่านั้น
ด้วยความเชื่อมั่น

แนวร่วมกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)
กลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม อีสาน (สสอ.)
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ (ปรส.)

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์