สองคำถาม ที่คนเสื้อแดงควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งต่อไป

บทความจาก "ประวิตร โรจนพฤกษ์" ว่าด้วยคำถามที่เสื้อแดงต้องตอบให้ได้ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

 
ประวิตร โรจนพฤกษ์


หนึ่งเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์เมษาเลือด ถือได้ว่า แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ในการเผยแพร่บทเรียนของตัวเองให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่สาธารณชนในวงกว้าง นอกจากการออกมาให้สัมภาษณ์เพียงไม่กี่ครั้งของแกนนำบางคน
 
คำถามสำคัญที่คนเสื้อแดงต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งต่อไปก็คือ จะทำอย่างไรให้การต่อสู้ของพวกเขาเป็นไปอย่างสงบ ดำเนินไปอย่างเป็นประชาธิปไตย และเปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการชุมนุมด้วย และสิ่งที่ยากยิ่งกว่านั้นคือ การพัฒนาให้การต่อสู้ของพวกเขา ก้าวพ้นไปกว่าคำว่า “สู้เพื่อทักษิณ” และเปลี่ยนไปเป็น “สู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง” 
 
หากคนเสื้อแดงต้องการพัฒนาขบวนการของพวกเขาให้เป็นขบวนการเพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง พวกเขาจะต้องเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่ เลิกมีมุมมองอย่างสุดขั้วและตื้นเขิน อย่างการมองว่า เหล่าชนชั้นศักดินา ทหาร และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็น “ศัตรู” และ “ปีศาจ" เพราะถึงแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตย แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาต้องเลวอย่างสัมบูรณ์ และคนเสื้อแดงเองที่ต่อต้านเผด็จการ ก็ไม่ใช่จะดีประเสริฐเช่นกัน ดังคำกล่าวที่ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สีขาวกับดำ
 
นอกจากนี้ การมีมุมมองต่อผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็น “ศัตรู” ก็ยังทำให้เกิดความคิดที่ตามมาว่า ไม่ว่าคนเสื้อแดงจะนำวิธีการใดมาจัดการกับปีศาจตนนี้ ก็ถือว่าไม่ผิดและสามารถนำมาใช้ได้ทั้งสิ้น นั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะความหลากหลายทางความคิดเป็นของคู่กันกับระบอบประชาธิปไตย แค่การคิดต่างกัน ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้มนุษย์เกลียดชังกัน และถึงขั้นลุกขึ้นมาฆ่าแกงกัน 
 
จริงอยู่ที่ในการชุมนุมครั้งที่ผ่านมา ชาวเสื้อแดงผู้มาชุมนุมส่วนใหญ่ดำเนินการชุมนุมด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธ แต่นั่นคงไม่เพียงพอสำหรับวิถีแห่งสันติวิธี
 
การชุมนุมโดยดำเนินตามสันติวิธีจะเกิดขึ้นได้ ก็เมื่อผู้ชุมนุมมีจิตใจสงบและมีทัศนคติที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรง หากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีการชุมนุมของคนเสื้อแดงครั้งที่ผ่านมาคือ การปราศรัยที่โจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงตลอดเวลา เวทีคนเสื้อแดงจึงกลายเป็นเพียงเวทีแห่งความเกลียดชังทางการเมืองเท่านั้น

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงนั้น ทัศนคติที่พึงมีสำหรับผู้ที่ต้องการยึดถือสันติวิธีคือ เราต้องไม่มองผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นศัตรู และมองอย่างอาฆาตเกลียดชัง จนถึงขั้นเห็นว่าเขาสมควรตาย หรือไม่เป็นไรถ้าเขาจะตายไปซะ เพียงเพราะว่ามีความเห็นทางการเมืองที่ต่างออกไป

ถึงแม้ว่าสันติวิธีท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้จะเกิดได้ยาก แต่ถึงแค่ความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้ว เพราะมันอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการต่อสู้ทางการเมือง ที่มีความสงบ เป็นอารยะมากขึ้น
 
ในประเทศเกาหลีใต้นั้น การประท้วงที่รุนแรงได้ทำให้รัฐบาลตัดสินใจออกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิในการชุมนุมประท้วง ส่วนในประเทศไทย การชุมนุมของคนเสื้อแดงและพันธมิตรฯ ก็ได้ทำให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะกำลังพิจารณาจะนำมาตรการที่ลิดรอนสิทธิการชุมนุมมาใช้เช่นกัน และถ้ามีกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิในการชุมนุมออกมาบังคับใช้แล้วละก็ ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมิใช่แค่คนเสื้อแดง หรือคนเสื้อเหลืองเท่านั้น แต่กระทบถึงทุกๆ คนที่คิดจะทำการชุมนุมประท้วง
 
คำถามข้อถัดมาที่คนเสื้อแดงควรตอบตัวเองให้ได้คือ พวกเขาจะทำอย่างไร ให้การชุมนุมครั้งต่อไปมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
 
ในการชุมนุมเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้น แกนนำ นปช.ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการนำชุมนุมอย่างเป็นประชาธิปไตย แกนนำมักตัดสินใจเรื่องต่างๆ กันตามลำพังเท่านั้น ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชุมนุมได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลย และที่ร้ายกว่านั้นก็คือ การตัดสินใจบางอย่างอาจมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณโดยตรงเพียงคนเดียว นี่จึงเป็นการนำการชุมนุมที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลย เพราะมีแต่การสั่งการแบบบนลงล่างเพียงอย่างเดียว

การชุมนุมที่มีแต่คำสั่งจากบนลงล่างดังกล่าว ได้ทำให้คนส่วนล่างซึ่งนำด้วยคนขับแท็กซี่จำนวนหนึ่ง นำคนไปล้อมปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อย่างไรก็ดี พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีวิธีการสื่อสารที่ดีกับแกนนำ นปช. จนทำให้ผู้ชุมนุมบางคนในบริเวณนั้นบอกกับผู้เขียนว่า แกนนำ นปช.ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเอาเสียเลย 
 
ในการชุมนุมที่ผ่านมาไม่นาน ผู้ร่วมชุมุนมคนหนึ่งได้แสดงความเห็นว่า คนเสื้อแดงมักชอบที่จะแสดงความเห็นและแสดงออกอย่างรุนแรง แทนที่จะพยายามทำความเข้าใจเรื่องการเมืองและประชาธิปไตยที่พวกเขาหวนหา แต่ถึงอย่างนั้น คนเสื้อแดงซึ่งประกอบไปด้วยชนชั้นล่างและผู้ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ ก็ยังเป็นผู้ที่เราน่าจะฝากความหวังไว้ให้มากกว่าคนชั้นกลางผู้ซึ่งไม่เคยจดจำบทเรียนที่เขาได้รับจากการสนับสนุนเผด็จการ สังคมจึงควรจะอดทนรอความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากคนเสื้อแดงผู้มีการศึกษาน้อยกว่าชนชั้นกลางผู้สนับสนุนเผด็จการเหล่านี้ 
 
แต่ในที่สุดแล้ว แม้ว่าคนเสื้อแดงจะสามารถตอบคำถามทั้งสองข้อได้ คนเสื้อแดงก็ยังต้องพบกับปัญหาข้อสำคัญนั่นคือ ทักษิณ! 
 
การโค่นล้มทักษิณโดยการรัฐประหารในปี 2549 ได้ปลุกให้คนจนชนชั้นผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรจำนวนมาก รวมถึงชนชั้นกลางผู้ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารจำนวนหนึ่ง ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเหล่าศักดินาและอำมาตย์ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม หากแกนนำ นปช.ยังปล่อยให้การใช้ความรุนแรงคงอยู่ต่อไป โดยไม่คิดแก้ไขแล้ว ความหวังที่จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากความตื่นตัวดังกล่าวก็คงจะลอยไปกับสายลม
 
ถ้าหากคนเสื้อแดงยังไม่สามารถที่จะจัดการกับประเด็นทักษิณให้ขาวสะอาดได้แล้ว มันคงยากที่จะคาดหวังให้มีคนมาสนับสนุนเคนเสื้อแดงเพิ่มขึ้นอีก การจะทำเช่นนี้ได้ ต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนว่า ทักษิณได้เคยทำความผิดไว้ ทั้งในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหลังจากนั้น แต่การยอมรับว่าทักษิณเคยทำความผิดก็ไม่ได้แปลว่าเรื่องทุกอย่างจะจบ หากแต่มันเป็นก้าวแรกในการพิสูจน์ให้เห็นว่า คนเสื้อแดงมีความตั้งใจที่จะก้าวให้พ้นไปกว่าคำว่า "ม็อบเพื่อทักษิณ"
 
จะดีหรือไม่ ถ้าหากคนเสื้อแดงได้หลุดจาก "ม็อบเพื่อทักษิณ" ซึ่งทำให้คนเสื้อแดงถูกตราหน้าว่าเป็นการชุมนุมที่ถูกบงการและจ้างโดยทักษิณให้มาก่อความรุนแรง  
 
และสำหรับผู้ที่เรียกตนเองว่า "หัวก้าวหน้า" พวกเขามักให้เหตุผลในการสนับสนุนคนเสื้อแดงว่า เมื่อเทียบทักษิณกับเหล่าศักดินาชนชั้นสูงแล้ว ทักษิณถือได้ว่ามีความชั่วร้ายน้อยกว่า
 
พันธมิตรฯ ก็ใช้หลักคิดเช่นเดียวกับพวกเขาเช่นกัน หากแต่เป็นไปในทางตรงกันข้าม ซึ่งการคิดของพันธมิตรฯ ก็ได้ทำให้พวกเขาเห็นดีเห็นชอบไปกับการทำรัฐประหารในปี 2549
 
แต่ในที่สุดแล้ว เช่นเดียวกับที่ของฟรีนั้นไม่มีในโลก ทักษิณก็ไม่เคยให้เงินสนับสนุนใครฟรีๆ เช่นกัน
 
 
หมายเหตุ:
บทความของประวิตร โรจนพฤกษ์ เผนแพร่ครั้งแรกใน The Nation
แปลเรียบเรียงโดย ทวีพร คุ้มเมธา

เป้าหมาย 1 ของพันธมิตร

เป้าหมาย 1 ของพันธมิตร คือล้มระบอบทักษิณ แต่เพื่อที่จะล้มได้พวกเขาเห็นว่าจำเป็นต้องอาศัย คมช. พูดให้ตรงข้อเท็จจริงคือ พธม.ไม่ได้มีเป้าหมายสนับสนุนเผด็จการ แต่ยินดีให้เผด็จการเพื่อล้มระบอบอทักษิณ

เป้าหมาย 2 ของ พธม. คือสร้างการเมืองใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยโปร่งใสพ้นไปจากประชาธิปไตยภายใต้ระบอบทักษิณ แต่ พธม.ยังอาศัยแนวร่วมอำมาตย์ ประชาธิปัตย์ คนชั้นกลางในเมือง ภาพการเมืองใหม่ที่เป็นประชาตยแท้จริงจึงมัวๆ

เป้าหมาย 1 ของเสื้อแดงคือต่อต้านเผด็จการ คมช.
เป้าหมาย 2 ของเสื้อแดงคือเอาทักษิณคืนมา

เสื้อแดงที่ยืนยันเป้าหมาย 1 แทบทั้งหมดจะเป็นเสื้อแดงคนชั้นกลาง เสื้อแดงที่ยืนยันเป้าหมาย 2 แทบทั้งหมดจะเป็นเสื้อแดงคนชั้นล่าง คนชนบท กรรมกร คนขับแท็กซี่ ฯลฯ แต่เสื้อแดงที่เป็นคนชั้นกลางพยายามอธิบายแทนว่าพวกคนชั้นล่างต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตย

แต่ที่จริงเสื้อแดงคนชั้นล่างเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดความนิยมนโยบายประชานิยมของทักษิณ เขาจึงต่อสู้เพื่อทักษิณโดยแท้ ถ้าเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทำไม ปี 2535 ที่ต่อต้าน รสช.จึงไม่ปรากฏมวลชนคนชั้นล่าง

ที่เข้ามาโพสต์ความเห็นกันนี่ก็เป็นเสื้อแดงคนชั้นกลางทั้งนั้น คิดแทนเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่เป็นคนรักทักษิณว่าพวกเขารักประชาธิปไตย ซึ่งไม่จริง

สรุป: เป้าหมายของเสื้อแดงไม่ชัดในเรื่องประชาธิปไตย ต้องถือว่าคลุมเครือกว่าการเมืองใหม่ การชุมนุมครั้งต่อไปแกนนำหลักก็เป็นสมุนบริวารของทักษิณเช่นเดิม เสื้อแดงก้าวหน้าอย่าง อ.ใจ เป็นต้น ไม่มีบทบาทอะไรในการชุมนุมและต่อการเรียนรู้ของมวลชนรากหญ้า นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับ!!!

khun อากาสธาตุ Firstly, so

khun อากาสธาตุ

Firstly, so you admitted that the ultimate goal of PAD is, ridding Thaksin off Thai political realm. In doing so, every measure can be employed? In other words, the end justifies all means.

Now you're looking at the messes, PAD, military junta, the aristocrat/bureaucrats, judiciary, and other unidentified figures, help creating. The famous 'judicialization of politics' had turned the whole judicial syttem upside down, laws and judiciaries are no more than bunch of clowns. They gave birth to a anachronistic constitution, which in turn, created a weak coalition government, desperately depend on the support of military/bureaucrats. Are you happy with all this? Isn't there any better way to rid Thaksin?

Secondly, now that PAD decidedly jump into parliamentary politics, the same old corrupted politics! What's the vague 'new politics' anyway? Does simply finding 'decent' figures to run the election, mean 'new politics'? What's the criteria of 'decency'? Who's the one to judge people's decency? If so, your new politics is not a new system, it's just a 'make over' of old system.

khun อากาสธาตุ Firstly, so

khun อากาสธาตุ

Firstly, so you admitted that the ultimate goal of PAD is, ridding Thaksin off Thai political realm. In doing so, every measure can be employed? In other words, the end justifies all means.

Now you're looking at the messes, PAD, military junta, the aristocrat/bureaucrats, judiciary, and other unidentified figures, help creating. The famous 'judicialization of politics' had turned the whole judicial syttem upside down, laws and judiciaries are no more than bunch of clowns. They gave birth to a anachronistic constitution, which in turn, created a weak coalition government, desperately depend on the support of military/bureaucrats. Are you happy with all this? Isn't there any better way to rid Thaksin?

Secondly, now that PAD decidedly jump into parliamentary politics, the same old corrupted politics! What's the vague 'new politics' anyway? Does simply finding 'decent' figures to run the election, mean 'new politics'? What's the criteria of 'decency'? Who's the one to judge people's decency? If so, your new politics is not a new system, it's just a 'make over' of old system.

สิ่งที่เห็นและมันยังคงอยู่ก็ค

สิ่งที่เห็นและมันยังคงอยู่ก็คือ
สื่อสารมวลชนที่เลือกข้างเรียบร้อยนั่นเอง
บทความนี้อาจมองในแง่ของผู้หวังดีได้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ยังคงมองอย่างมีอคติว่าทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อ"ทักษิณ"
ซึ่งบางคนที่เข้าร่วมก็เป็นจริงอย่างที่ว่า แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เสียแต่ว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยมีโอกาศได้พูดและช้แจง
ในบางเรื่องอย่างที่ควรจะเป็น และสื่อสารมวลชนก็เลือกที่จะไม่นำเสนอข้อมูลอีกด้าน เพราะมีความเชื่อว่าม๊อบแดง
เป็นคนที่ถูกจ้าง ถูกครอบงำทางความคิด ประหนึ่งว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีสติปัญญาที่จะวิเคราห์ข้อมูลทั้งหลายที่ได้รับ
อย่างที่ ASTV เคยกล่าวในหลายๆทางว่า ทุกคนต้องเลือกข้าง ห้ามอยู่ตรงกลาง คนที่อยู่ตรงกลางคือคนไม่ดี
คนขี้ขลาด ทำให้ผูที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ ASTV คิดไปเองว่าผู้ที่อยู่ข้างเขา เป็นคนดี คนฉลาด แต่ในบางเรื่องที่
นำเสนอก็ไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างจริงจังว่าสิ่งที่เสนอไป จริง หรือ ไม่จริง เพียงแต่เป็นการพูดเฉพาะในห้วงเวลานั้นๆ
อาจเพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือ หาแนวร่วม หรือเพื่อความสะใจ กลายเป็นไฟใหม้ฟางในที่สุด ดังนั้นเรื่องของความเป็นกลาง
นั้นเลิกหวังได้เลย
ในประเทศนี้คำว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนั้น เป็นคำพูดสวยๆเพื่อให้คนชั้นล่างรู้สึกดี แต่ในทางปฏิบัติเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริง
ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำประเทศนี้ก็ตาม.......

เห็นด้วยบางอย่างกับข้อเสนอและ

เห็นด้วยบางอย่างกับข้อเสนอและคำถามของเจ้าของบทความ คุณ ประวิตร ลูกหม้อเนชั่น

แต่โดยรวมแล้วเจ้าของบทความมองคนเสื้อแดงด้วยจิตใจที่คับแคบเกินไป
อยากถามเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วคนที่ก้าวข้ามไม่พ้นทักษิณนั้นคือคนเสื้อแดง หรือ คนที่มีแนวคิดอย่างเจ้าของบทความ

ทักษิณ

ทักษิณ เป็นนายกฯบริหารประเทศที่สังคมเต็มไปด้วยความสับสน อำนาจเก่า-อำมาตยาธิปไตย เป็นอำนาจหลักของสังคมไทย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ก็มิได้หมายความว่าพวกเขาจะดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายที่มี และมิหนำซ้ำ กฎหมายที่มีอยู่ก็เป็นกฎหมายที่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มอำนาจซะเป็นส่วนใหญ่ การดำเนินการบริหารงานรัฐโดยรัฐบาลทักษิณนั้นก็เต็มไปด้วยแรงเสียดทานมากมาย เรื่องบางเรื่องมิใช่ว่ารัฐบาลหรือทักษิณจะเห็นชอบ แต่ก็จำใจต้องเงียบไว้หรือไม่ก็ต้องเออออตามน้ำไป สภาพเช่นนี้แม้ยุคนี้ก็ยังมีอยู่ เราจึงเห็นกันว่าทักษิณทำไม่ถูกก็มีมาก ที่ทักษิณนำนโยบายไปปฏิบัติให้กับประชาชน ดี และมีประโยชน์ก็มีมากมาย
แต่ความจริงก็มีอยู่ว่า รัฐบาลทักษิณถูกโค่นล้มด้วย"วิธีที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย" และไม่ใช่แค่โค่นล้มรัฐบาลทักษิณ หากแต่โค่นประชาธิปไตยของประชาชนไปด้วย ( จริงอยู่ แม้จะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ยังดีกว่าถูกริดรอน) และทักษิณก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมในการต่อสู้เพื่อเอาประชาธิปไตยคืนมา แล้วอย่างนี้จะให้ทำอย่างไรกับทักษิณ เขาเป็นคนไทย เขาเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่ถูกเผด็จการโค่นล้ม เขาจะต่อสู้ร่วมกับประชาชน เราจะตัดเขาออกได้อย่างไร?
แน่นอน ฝ่ายที่ต้องการ"กดหัวประชาชน"ไว้ ไม่ต้องการให้ประชาชนมีประชาธิปไตยมากกว่านี้ หรือหากเป็นความประสงค์ของพวกเขาจริงๆก็คือ"ยิ่งไม่มีประชาธิปไตยซะเลย ก็เป็นเรื่องที่พวกเขาต้องการอย่างยิ่ง" เขาก็ต้องกล่าวหาฝ่ายประชาชนที่รักประชาธิปไตยให้เกิดการสับสน ให้เกิดการขยาด ว่า เป็นการต่อสู้เพื่อคนๆเดียว พร้อมๆกับการกล่าวโทษทักษิณให้เป็นภูเขาเลากา สร้างให้ทักษิณเป็นผู้ร้ายให้ได้ด้วยการเอากระบวนการ"อำนาจรัฐ"ที่พวกเขาครอบครองอยู่เข้ามามีบทบาท เพื่อมึนชาหรือทำให้ประชาชนที่ด้อยการศึกษาเข้าใจผิด
ในความเป็นจริงนั้น คนไทยเราถูกพวกอำมาตย์ที่กุมอำนาจรัฐที่แท้จริงนั้น กดขี่ขูดรีดมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราโน่นแหละ การขูดรีดเหล่านั้นมันชั่วร้ายยิ่งกว่าความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่ทักษิณมีนับเป็นร้อยเท่าทวีคูณ วันนี้ เรายังจะร่วมกันด่าทักษิณ หรือเขี่ยทักษิณออกไป หรือพยายามทำให้พลังประชาธิปไตยสับสนจนอ่อนกำลังลงไป เพื่อให้พลังฝ่ายอำมาตย์และบริวาร" กดขี่ ขูดรีด และหลอกลวง"ประชาชนคนไทยต่อไปอีกหรือ?

หลุดจาก "ม็อบเพื่อทักษิณ"

หลุดจาก "ม็อบเพื่อทักษิณ"

เอ่อ แล้วจะเอาเงินไหนมาใช้เคลื่อนไหวล่ะ ไม่ได้แปลว่าใช้เงินจ้างม็อบนะ แต่การชุมนุมต้องมีเสบียงอาหาร น้ำ ฯลฯ ถ้าไม่ได้จากทักษิณ แล้วจะทำอย่างไร ขยับยากจริงๆ

อากาสธาตุ สรุป:

อากาสธาตุ

สรุป: เป้าหมายของเสื้อแดงไม่ชัดในเรื่องประชาธิปไตย ต้องถือว่าคลุมเครือกว่าการเมืองใหม่ การชุมนุมครั้งต่อไปแกนนำหลักก็เป็นสมุนบริวารของทักษิณเช่นเดิม เสื้อแดงก้าวหน้าอย่าง อ.ใจ เป็นต้น ไม่มีบทบาทอะไรในการชุมนุมและต่อการเรียนรู้ของมวลชนรากหญ้า นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับ!!!

Response:

This is exactly one of the tough questions Pravit deliberately asked all the readers. The reds must make themselves clear regarding Thaksin. 'Democracy' must be an ultimate goal of the movement, not merely a 'mean' to get Thaksin back. The reds must answer this question with their action ( in the next movement ) than mere empty rhetoric.

For PAD, they mustn't stop 'cleaning' the old corrupted politics at Thaksin only. Or Thaksin is the only corrupt politician in this country! People who agree that any measures ( including coup staging ) are justified to rid dirty politicians like Thaksin, please, go ahead and vote for PAD. Sometimes people need to learn things the hard way, so they won't easily forget the price they pay for their lesson.

ผมคิดว่า

ผมคิดว่า พวกที่ข้ามไม่พ้นทักษิณ ก็คือ "สื่อ" มวลชน นั่นแหละ

อ่านบทความของนายคนนี้ตั้งนานน

อ่านบทความของนายคนนี้ตั้งนานนึกว่าจะมี "อะไร" เพราะเห็นมีคนชมกันเยอะเหลือเกินว่า ประวิตร นี่คือ ระดับ "แนวหน้า" ในประชาไท แต่ อ่านแล้วก็รู้สึกว่า "แนวหน้า" ประชาไท ทำไมอ่อนด้อยจังวะ?

เอาแค่ประเด็นหลักของบทความนี้ก็ไปไม่ได้แล้ว

ถ้าไม่เอาเงินทักษิณ แล้ว ม็อบข้างแดงจะเดินได้ไงล่ะ?

ถ้าม็อบข้างแดงไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินทักษิณ ทำไมไม่อยู่ต่อให้ยาวๆ ตั้งแต่ 26 มี.ค. ให้ยาวมาถึงทุกวันนี้ล่ะ ทำไมถึงยังเป็น ม็อบ ประจำเดือน มาๆ หายๆ เหมือนเดิมอยู่อีกล่ะ

แล้วได้โปรดอย่ามาเถียงแบบเอียงข้างถูพื้น (ที่บ้านเรียก แถ) อีกว่า "ก็มันจำเป็นต้องหยุด เพราะพี่ทหารเขาสั่งให้หยุด" แบบแนวๆ นี้นะ!

(เพราะมันฟังไม่ขึ้น ถ้าช่วงสงกรานต์ คนข้างแดงชุมนุมโดยสงบจริง และ ไม่ฟังทักษิณ จริง คนเสื้อแดงก็ล้อมทำเนียบมันไปเรื่อยๆ ดิ้ แต่นี่ ออกมาดิ้นรน สะดีดสะดิ้ง แร่ด ไปถึงพัทยา ออกไปล้อมอนุเสาวรีย์ชัย และ ที่รู้ๆ กันนั่นแหละ ว่าเวรกรรมใดไว้บ้าง คิดหรือว่าทำแบบนี้แล้ว มีที่ไหนในโลกหรือ? เขาจะไม่สลายการชุมนุม)

ฉะนั้น ม็อบนี้มันก็คือม็อบของทักษิณเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละ! ส่วนไอ้ตัวอื่นๆ ที่เห็นออกมาเต้นๆ กัน ไม่ว่าจะไอ้ 3 เกลอหัวขวด หรือ นักวิชาการสำนักตัดตอนวิทยาทั้งหลาย ก็แค่อาศัย ความมักใหญใฝ่สูงของทักษิณเป็นหนทางสร้างฝันของตัวร่วมกับนายใหญ่แม้วเท่านั้นแหละ เขารู้กันทั้งบางแล้ว พี่น้องเอ๋ย! (ไม่ใช่พี่น้องเอ๊ย! นะ อย่าอ่านผิด)

แล้วอยากรู้ว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริง มันหมายถึง ประชาธิปไตย ที่ ไม่มี "สถาบัน" อย่างนั้นใช่มะ? ใครกล้า มาตอบที ดิ๊! แล้วเรื่องนี้จะมาเถียงต่อ ถ้ามีใครกล้าตอบ

*** พวกนักวิชาหางเครื่อง

*** พวกนักวิชาหางเครื่อง ทาสรับใช้เผด็จการทหารสามนย์และอำมาตย์เฒ่าเจ้าเล่ห์
ข้าฯ อยากกู่ร้องให้พวกคุณได้ยินว่า "ทักษิณคือคนเสื้อแดง" "แต่คนเสื้อแดงไม่ใช่ทักษิณ" โว้ย
พวกคุณเป็นบ้าอะไรกันนักหนา ถึงได้กลัวแม้แต่เงาของทักษิณ คำก็ทักษิณสองคำคำก็ทักษิณ
บ่นพรำเพ้ออยู่ได้ว่า "คนเสื้อแดง" ทำเพื่อทักษิณ

พวกข้าฯ "คนเสื้อแดง" ทำเพื่อเรียกร้องเอาประชาธิปไตย
ที่ถูกเผด็จการทหารสามานย์ ลูกสมุน "อำมาตย์เฒ่าเจ้าเล่ห์"
มันสุมหัวกันปล้นเอาไปเมื่อ 19 ก.ย.49 พวกคุณโปรดเข้าใจด้วยว่า
"รัฐธรรมนูญปี 50" มันคือ "รัฐธรรมนูญโจร" เพราะมันคือรัฐธรรมนูญที่โจรในเครื่องแบบ
มันร่างกันขึ้น และโจรมันก็ได้ตรากฎหมายโจรขึ้นมาเพื่อกดขี่ คนที่เห็นต่างกับมัน
มันแต่งตั้ง "ตุลาการลูกทาส" ที่เป็นพวกของมันคอยตัดสินคดี
มันแต่งตั้ง "พนักงานสอบสวนลูกทาส" มาตามไล่ตามล่าคนเสื้อแดง
มันอุ้มรัฐบาล "มาร์ค" ปากประชาธิปไตยแต่ใจเผด็จการอำนาจนิยมพรรค"ประชาวิบัติ"
พรรคพวกของมันขึ้นมาจากอำนาจปากกระบอกปืน และแต่ตั้งกันที่ราบ 11
มันปิดกั้นการติดต่อสื่อสาร มันปิดทีวี ปิดวิทยุ ของคนเสื้อแดง
มันปิดกั้นการแสดงออกและการชุมนุมโดยอ้างกฎหมายเถือน
และอำนาจเถือนของมันทุกรูปแบบ ขู่ กล่าวร้าย โจมตี ไล่ล่าทุกวิถีทาง
พวกคุณ "นักวิชาการหางเครื่อง" ยังไปเข้าข้างมันอีก

ข้า ฯ Red Shirt Soldier ทหารเสื้อแดง และคนเสื้อแดงล้านเปอร์เซ็นต์
ทำเพื่อประประชาธิปไตย ไม่ได้ทำเพื่อทักษิณ ทักษิณจะมาหรือไม่มา
ทักษิณจะอยู่หรือไม่อยู่ ไม่ได้ทำให้ชีวิตของดีขึ้นหรือเหลวลง
"คนเสื้อแดง" ทำเพื่อประชาธิปไตย โว้ย (ไอ้พวกนักวิการบ้า)
พวกคุณจะลองโทรหาข้าฯ บางก็ได้ว่า "คนเสื้อแดง" ทำเพื่อใคร
ที่เบอร์โทร 083-3540798
อย่ามัวแต่นั่งเทียนเขียนว่าพวกเราทำเพื่อทักษิณ
ในสมองของพวกคุณถ้าไม่มีคำว่า "ทักษิณ" แล้วมันจะลงแดงตายหรืออย่างไร
ไอ้พวก"ลูกทาส" อำมาตย์และลูกสมุนเผด็จการทหารสามานย์

โทษทีที่พูดแรงไป
ก็เพราะพวกคุณ
คำก็ทักษิณสองคำก็ทักษิณ
"คนเสื้อแดง" มีมันสมองคิดเป็น
ไม่ได้บ้าเหมือนพวกเองนะโว้ย

083-3540798
Tanachot342@hotmail.com
ที่นี่มีคำตอบให้กับลูกทาสอำมานตย์ทุกคน

หมายเหตุ

"ประชาไท" ไม่ต้องปิดความคิดเห็นผม
ผมชายชาติทหารกล้าพูกกล้ารับ
ถ้าคุณปิดความคิดเห็นผม
แสดงว่าคุณ "ประชาไท" ก็คือ "ลูกทาส" อีกคนหนึ่ง

เป้าหมายแดงคือต่อต้าน

เป้าหมายแดงคือต่อต้าน พวกอำมาตยา ต้องการ ปฃต จากพวกมัน
ไม่ต้องการ 2 มาตรฐาน เอา รัฐบาลที่มาโดยชอบธรรม เรียกร้องเอาทักษิณที่โดนปล้นไปจาก คมชและให้มือที่มองไม่เห็นเลิกยุ่งการเมือง

บทความไร้สาระของพวก The

บทความไร้สาระของพวก The nation
อ่านไปก็ยิ่งทำให้รู้ว่ามันคือพวกอำมาตย์ หากินบนความงี่เง่าของ ปชช รากหญ้า
ไม่ต้องอะไรมาก แค่เอารธน ปี 40 คืนมาก็พอ
พวกอำมาตยาบ้าอำนาจเลิกยุ่งการเมือง
แค่นี้ได้ไหม
ไอ่พวกควาย

เราเบื่อหน่ายและหยะแหยงมือที่

เราเบื่อหน่ายและหยะแหยงมือที่ไม่มองเห็นที่ยุ่งการเมืองจนป่นปี้ไปหมด
ปชช ทำอะไรพวกมันไม่ได้ เบื่อๆๆๆๆๆๆ

พวกเราชาวเสื้อแดงอย่าต่อว่า ค

พวกเราชาวเสื้อแดงอย่าต่อว่า
คุณประวิตรแรงๆ เลย ควรค่อยชี้แจงเขาด้วย
เขาอาจเป็นบัวใต้น้ำที่กำลังจะปริ่มๆน้ำแล้ว
ก็ขอชมคุณประวิตรว่ายังรู้จักตั้งประเด็นอยู่บ้าง

1.ในยุคปัจจุบัน2552 ที่เมืองไทยนี้ ....
ปมความขัดแย้งทางการเมือง
"มีสาเหตุ"มาจากความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ

เริ่มจากเศรษฐกิจ...อำมาตย์กับทักษิณหากินกันคนละวิธีการ
คนหนึ่งใช้อิทธิพลบารมี และทุนแบบเก่า
อีกคนใช้อำนาจ ความรู้ วิสัยทัศน์และทุนแบบใหม่

จึงนำไปสู่การปะทะกันระดับบน คือ "ใครจะได้เป็นผู้ครอบงำใคร

ประชาชนเสื้อแดงจึงเป็นพลังที่สามที่ลงสู่สนามการเมือง

ก่อน 19 กย.49 คนเหล่านี้ยังหลับ

ประชาชนเสื้อแดงมิใช่สู้เพื่อทักษิณ
ประชาชนเสื้อเพื่อตนเองและชนชั้นตนเอง
ประชาชนเสื้อแดงสู้เพื่อประชาธิปไตย(เพื่อตนมีอำนาจ 1 คน 1 เสียง)
ประชาชนเสื้อแดงสู้เพื่อชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองดีขึ้น อิ่มขึ้น
...มิได้ให้ทักษิณอิ่มขึ้น หรือเรียกร้องขอทรัพย์คืนให้ทักษิณ..
..มิได้สู้เพื่อทักษิณมาเป็นเจ้า....นี่จึงไร้สาระต่อการเข้าใจว่า
คนเสื้อแดงสู้เพื่อตนเองเป็นหลัก สู้เพื่ออนาคตของคนเสื้อแดงเอง

การเข้าใจเช่นนี้จะเห็นว่า
การต่อสู้ของคนเสื้อแดงจะมีต่อไปเพราะเขาสู้เพื่อเศรษฐกิจและฐานะของตนเองและครอบครัว

แล้วอยากรู้ว่า

แล้วอยากรู้ว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริง มันหมายถึง ประชาธิปไตย ที่ ไม่มี "สถาบัน" อย่างนั้นใช่มะ? ใครกล้า มาตอบที ดิ๊! แล้วเรื่องนี้จะมาเถียงต่อ ถ้ามีใครกล้าตอบ

Response:

Did anyone claim this? Do you have any evidence ( any documents, records etc ) support your serious allegation? Why did you and your PAD fail to prove this accusation after more than 3 years of vague allegation? I think if any bit of evidence did exist, you guys would file charges in no time.
A lot of constitutional monarchy under genuine democracy are everywhere in Europe. I think you know better than anyone here. So STOP your hypocrisy, be straightforward. You merely despise Thaksin, it's simple as that.

ทักษิณ

ทักษิณ ควรนำการปฏิวัติประชาธิปไตยด้วยตนเอง ...จบข่าว

เสื้อแดง ควรทำเพื่อตนเอง..... เต้าข่าว

ยังไม่เห็นคนเสื้อแดงคนไหนทำเพื่อทักษิณแม้แต่คนเดียวเลย
ไม่มีใครเสนอให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดี
ไม่มีใครเสนอให้เอาทรัพย์คืนทักษิณ..นอกจากลูกเมียทักษิณ

คนเสื้อแดงทำเพื่ออนาคต และวันนี้ของเขาเอง..เริ่มข่าว

ทักษิณ

ทักษิณ ควรนำการปฏิวัติประชาธิปไตยด้วยตนเอง ...จบข่าว

เสื้อแดง ควรทำเพื่อตนเอง..... เต้าข่าว

ยังไม่เห็นคนเสื้อแดงคนไหนทำเพื่อทักษิณแม้แต่คนเดียวเลย
ไม่มีใครเสนอให้ทักษิณเป็นประธานาธิบดี
ไม่มีใครเสนอให้เอาทรัพย์คืนทักษิณ..นอกจากลูกเมียทักษิณ

คนเสื้อแดงทำเพื่ออนาคต และวันนี้ของเขาเอง..เริ่มข่าว

เจ้าของบทความมีอคติกับคนเสื้อ

เจ้าของบทความมีอคติกับคนเสื้อแดงค่อนข้างชัดเจน ฉันติดตามรายการของคนเสื้อแดงจากทีวีตลอดมา ไม่เคยพบว่าเสื้อแดงจะต้องการฆ่าฝ่ายตรงข้าม และถ้าจะมีเสื้อแดงจำนวนหนึ่งต้องการเอาทักษิณกลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพราะทักษิณขึ้นมาเพราะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเลือกเขา แต่เขาต้องจากไปเพราะการปฏิวัติ คนที่ยังพอใจในผลงานเขาจึงต้องการให้เขากลับมาตามที่ควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยดังเดิม ในปี2535ที่คนรากหญ้าไม่เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าประชาธิปไตยกินได้ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ แต่เมื่อมีทักษิณเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ผู้เขียนจะมาสรุปมั่วๆแบบมีอคติอย่างนี้ดูไม่เข้าท่าเลย

เสื้อแดงที่มีอุดมการณ์จริงๆ

เสื้อแดงที่มีอุดมการณ์จริงๆ ผมนะชอบและเห็นด้วย แต่ไอ้พวกเสื้อแดงหอกหักบริวารทักษิณนี่ซิ ต้องทำให้ผมคิดหนัก คิดออกแล้วคือ ผมไม่เอาด้วยหรอก ถ้าเติมเต็มพาครอบครัว วงศาคณาญาติ และพรรคพวกเพื่อนฝูงไปหนุนเสื้อแดง เดี๋ยวทักษิณก็กลับมามีอำนาจอีก เป็น CEO เจ้าของประเทศแต่เพียงผู้เดียว อีคราวนี้แหละประเทศไทยล่มจมแน่

2. ปัญหาเรื่องสันติวิธี

2. ปัญหาเรื่องสันติวิธี หรือไม่สันติวิธี ถูกกำหนดจากอะไร

ดูตัวอย่างนี้

2.1 โจรคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านของเรา..แล้วบอกว่า
บ้านนี้เป็นของเขา..เพราะบรรพบุรุษเขาสร้างมา..บรรพบุรุษเขามาเข้าฝันเมื่อคืนนี้
...แล้วให้เราขนของออกจากบ้านไป

เมื่อเขาไม่มีอาวุธ ...เราผู้เป็นเจ้าบ้าน..ต้องปกป้องทรัพย์ด้วย "สันติวิธี"
ดังนั้น จึงมีการพูด คุย ขอหลักฐาน อย่างมากก็ฟ้องกันในศาล

2.2 โจรอีกคนหนึ่งเข้ามาในบ้านพร้อมอาวุธปืนรถถัง และเขาได้พังประตูเข้ามาแล้ว(รัฐประหาร) และยิงคนบางคนในบ้านหลายคนแล้ว...พร้อมบอกว่าบ้านนี้ของกู(อำมาตย์)..เอ็งต้องฟังลูกกู(อภิสิทธิ์)...และเอ็งก็ออกไปหาเลี้ยงพวกกู(อำมาตย์-สุทพ-เนวิน)...และถ้าเอ็งเดือดร้อนอะไรก็เสนอมาคุยกันในสภาของพวกกู(ระบอบรัฐสภาของอำมาตย์)...จะได้เข้ามาคุยหรือไม่ก็ต้องลงสมัครแข่งกับลูกๆ ของกู(ตามกติกาสันติวิธี)

***เมื่อใครเป็นเจ้าของบ้านคนนั้นมีอำนาจสั่งการคนอื่น***

***ท่านจะกำหนดการต่อสู้แบบใด****

***ประวิตร...เอ๊ย คุณจะจับงูพิษ กับงูไม่มีพิษ จะต้องใช้วิธีต่างกันไหม

............
อย่ามองแต่ฝ่ายเสื้อแดง...ว่าเสื้อแดงจะทำให้คนไม่สนับสนุน

อำมาตย์ทำรุนแรงมาก ทำไพวกเขาไม่ต้องห่วงกังวลว่าประชาชนจะสนับสนุนหรือไม่

การเรียกหาทักษิณ

การเรียกหาทักษิณ ชูรูปทักษิณ
เอารูปทักษิณแขวนคอ

ก็เพื่อช่วยการต่อสู้ให้ได้ชัยชนะ

ใครเห็นว่าอะไรจะช่วยให้ได้ชัยชนะก็ต้องหามาเป็นอุปกรณ์ทั้งนั้น
เช่น ไม่ มีด ปืน ซีดี ใบปลิว ผ้าแดง เสื้อแดง เหรียญจตุคามฯลฯ

คนแขวนรูปหลวงพ่อคูณ...เขาทำเพื่อหลวงพ่อคูณ หรือเพื่อคุ้มครองตัวเขาเอง

ตอบด้วยนะอาจารย์ประวิตร

เจ้าของบทความมีอคติกับคนเสื้อ

เจ้าของบทความมีอคติกับคนเสื้อแดงค่อนข้างชัดเจน ฉันติดตามรายการของคนเสื้อแดงจากทีวีตลอดมา ไม่เคยพบว่าเสื้อแดงจะต้องการฆ่าฝ่ายตรงข้าม และถ้าจะมีเสื้อแดงจำนวนหนึ่งต้องการเอาทักษิณกลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพราะทักษิณขึ้นมาเพราะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเลือกเขา แต่เขาต้องจากไปเพราะการปฏิวัติ คนที่ยังพอใจในผลงานเขาจึงต้องการให้เขากลับมาตามที่ควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยดังเดิม ในปี2535ที่คนรากหญ้าไม่เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าประชาธิปไตยกินได้ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ แต่เมื่อมีทักษิณเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ผู้เขียนจะมาสรุปมั่วๆแบบมีอคติอย่างนี้ดูไม่เข้าท่าเลย

เจ้าของบทความมีอคติกับคนเสื้อ

เจ้าของบทความมีอคติกับคนเสื้อแดงค่อนข้างชัดเจน ฉันติดตามรายการของคนเสื้อแดงจากทีวีตลอดมา ไม่เคยพบว่าเสื้อแดงจะต้องการฆ่าฝ่ายตรงข้าม และถ้าจะมีเสื้อแดงจำนวนหนึ่งต้องการเอาทักษิณกลับมาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เพราะทักษิณขึ้นมาเพราะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเลือกเขา แต่เขาต้องจากไปเพราะการปฏิวัติ คนที่ยังพอใจในผลงานเขาจึงต้องการให้เขากลับมาตามที่ควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตยดังเดิม ในปี2535ที่คนรากหญ้าไม่เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะเขาไม่เคยรู้ว่าประชาธิปไตยกินได้ ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ แต่เมื่อมีทักษิณเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ผู้เขียนจะมาสรุปมั่วๆแบบมีอคติอย่างนี้ดูไม่เข้าท่าเลย

พูดไปก็เหมือนกับการแย่งชิงมวล

พูดไปก็เหมือนกับการแย่งชิงมวลชนเสื้อแดง เพราะในมวลชนเสื้อแดงมีทั้งพวกที่เอาทักษิณและไม่เอาทักษิณ การที่คุณประวิตรจะมาเรียกร้องให้คนเสื้อแดงทั้งหมดไม่เอาทักษิณมันไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง มันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะชุมนุมเพื่อนายกรมต.ที่เขาชื่นชอบ หรือใช้วิธีการใด ๆที่คิดว่าจะบรรลุข้อเรียกร้องของเขา เขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำและสรุปบทเรียนเอง หากคุณประวิตรหรือพรรคพวกไม่เอาทักษิณก็ตั้งกลุ่มของตนเองขึ้นซิ จะใช้เสื้อแดงเหมือนกันก็ไม่เป็นไร อยากจะดูว่าเสื้อแดงที่ไม่เอาทักษิณจะมีสักเท่าไร และมีความสามารถอย่างไรในการต่อกรกับอำมาตย์ และเผด็จการทหาร

คำถามที่ประวิตรตั้ง

คำถามที่ประวิตรตั้ง นั้นไร้สาระ ประวิตรยังคงเข้าใจผิดอย่างมหันต์หรือไม่ก้อาจจะพยายามชักจูงผู้คนไปในทางที่ผิดๆ
แบบดังเช่นเดียวกับที่เศษกระดาษเปื้อนหมึกเน่า ที่ออกข่าวบอกว่า คนเสื้อแดงใช้ปืนกลมือยิงฆ่าคนที่นางเลิ้ง
ต้องบอกว่าโคตรบิดามารดามัน เพราะคนเสื้อแดงมีแต่จุดสองห้อยนั่นคือจู๋กับลูกกะเป๋งสองลูก กับมือเปล่าอีก2ข้าง ขนาดมีดปลอกผลไม้ยังไม่มี
แล้วมันจะไปมีปืนกลมือได้ยังไง ทำไมไม่โกหกตอแหลให้หนักไปเลยเล่าว่าคนเสื้อแดงมันเอาปืนใหญ่เฮาวิตเซ่อร์มายิงถล่มฆ่าคนที่นางเลิ้ง ไอ้ส้นตีน ! ประเทศตอแหลแลนด์ที่ยุคนี้มีแต่โกหกมันตลอดเวลา ไอ้คณะกรรมเกินรายำที่ทำการตรวจสอบมันไม่รู้สึกละอายใจบ้างเลยหรือ
ประวิตรสมควรที่จะต้องกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร
แล้วถึงจะเข้าใจว่าอะไรคือตัวปัญหาที่แท้จริงของประเทศนี้
ความผิดพลาดที่คณะราษฎร์ได้กระทำเอาไว้แบบที่จะัส่งผลอย่างคาดไม่ถึงมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้
เหตุการณ์เมษาเลือด ไม่ได้แสดงว่าเป็นการพ่ายแพ้ของคนที่รักความเป็นธรรมหรือเป็นความพ่ายแพ้ของคนที่รักประชาธิปไตย
แต่อย่างใด แต่ทว่ามันเป็นการยืนยันความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งว่า การเรียกร้องประชาธิปไตย หรือเรียกร้องเพื่อหาความเป็นธรรมความเสมอภาคและความภราดรภาพนั้น ไม่อาจที่จะสำเร็จได้ ถ้าหากว่ามีแต่เพียงมือเปล่าๆทั้งสองข้าง
ประชาชนผู้รักเสรีภาพมีแต่ตกเป็นเหยื่อฆาตรกรรมหมู่โหดมาตลอด เหตุการณ์เช่นนี้มันปรากฏขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะที่ฝรั่งเศสยุโรป สหรัฐ และเอเซีย มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ
มันมีที่ใดในโลกบ้างที่ประชาชนออกมาเรียกร้องด้วยมือเปล่าๆแล้วพวกทรราชมันจะยินยอม ไม่เคยมี
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันตะวันออก เช๊คโกสโลวาเกีย ฮังการี่ ไอร์แลนด์เหนือ จีนสมัยมิถุนาเลือดที่เทียนอันเหมิน และของตอแหลแลนด์เองยุค14ตค16 และ6ตค19 9ล9 ประชาชนที่มีแต่มือเปล่าๆล้วนตายฟรีมันทั้งสิ้น
เกาหลีใต้ เมื่อครั้งที่มีการเดินขบวนของผู้คนจำนวนหลายล้านคน(ใช่หลายล้านคน)ที่เมืองกวางจู แตอัน อินชอน9ล9
ที่ทางการรัฐบาลเผด็จการทหารเกาหลีใต้เข้าทำการปราบปรามโดยใช้กระสุนแกสน้ำตากว่าสามแสนห้าหมื่นนัด รวมทั้งใช้ปืนเอ็ม16 เอ็ม2ระเบิดมือฆ่าประชาชนเกาหลีใต้ แต่นั่นประชาชนเกาหลีใต้คราวนั้น ไม่ได้ออกมาแต่มือเปล่าๆ พวกเขาได้เข้าทำการยึดศาลากลางจังหวัดที่เป็นที่ที่เป็นคลังแสงมีอาวุธปืนสงครามอย่างเอ็ม16รวมทั้งกระสุนและลูกระเบิดมือ เอาออกมาต่อสู้กับทหารของฝ่ายรัฐบาลด้วย ซึ่งเรื่องนี้ถึงกลับมีการนำเรื่องนี้มาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้เห็นเหตุการณ์
การสู้รบกันครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้(เดิมเกาหลีใต้มันก็เป็นแบบเดียวกับไทย และเวียตนามใต้ นั่นคือเป็นเผด็จการและคอรับชั่นมันตลอดแต่ทว่าก็พยายามโกหกชาวโลกว่าเป็นประชาธิปไตย)
เพราะเกาหลีใต้หลังจากเหตุการณ์นองเลือดครั้งนั้น(ตายด้วยกันเละเทะทั้งสองฝ่าย)มันทำให้เกาหลีใต้ได้กลายมาเป็นประชาธิปไตยและเจริญก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบัน ประธานาธิบดีที่เป็นนายพลทหารที่สั่งการฆ่านักศึกษาฆ่าประชาชนในครั้งนั้นต้องขึ้นศาล และถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ทว่าลดหย่อนให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต
กรณีเทียนอันเหมินนักศึกษาประชาชนจีนนับล้านที่ออกมาเดินขบวน ได้ถูกกองทหารบกของเติ้งเสี่ยวผิงออกมาล้อมฆ่าตายไปกว่า5พันคนบาดเจ็บหลายหมื่นคน นายกรัฐมนตรีของจีนในยุคนั้นที่เห็นด้วยกับนักศึกษาโดนคณะกรรมการกลางพรรคคอมของจีนปลดออก และถึงขั้นถูกจำคุกหรือถูกกักบริเวณอยู่ในบ้าน นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าอำนาจรัฐมันขึ้นอยู่กับปากกระบอกปืนจริงๆ นักศึกษาประชาชนจีนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งนั้นมีแต่มือเปล่าๆทั้งสิ้น
แต่เหมาตอนที่เขาสิงอยู่ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งและอยู่ในขบวนการนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องต่อต้ารัฐบาลเจียงไคเช็คนั้น เหมาไม่ใช่แค่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องแบบมีแต่มือเปล่าๆ แต่เหมาถึงขั้นจับพวกนักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งให้ฝึกอาวุธปืนเพื่อเอาป้องกันตนเองและต่อสู้กับกองทหารของนายพลเจียงไคเช็ค ลองถ้าเหมาและพวกนักศึกษาจีนยุคนั้นมีแต่มือเปล่าๆ รับรองว่าถุกทหารเจียงไคเช็คฆ่าตายเรียบ
แม้นแต่ในเหตุการณ์ที่เนปาลก็เช่นกัน ถ้าหากไม่มีกองกำลังติดอาวุธเหมาอิสต์ที่สามารถสู้รบตบมือกับพวกทหารได้แบบชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน เนปาลย่อมไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตย
หรืออย่างกรณีที่พวกโจรก่อการร้ายเหลืองขี้สดก็เช่นกัน ตอนที่พวกนี้ออกมาทำลายประเทศพวกนี้ มีกองกำลังคุ้มกัน
แถมอยู่เหนือกฏหมาย พวกนี้ไม่ต้องอยู่ในกฏกติกา ของมันเห็นๆกันอยู่
ที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องการให้เห็นภาพความจริง ไม่ได้ต้องการให้เกิดการฆ่าฟันกัน แต่ทว่า เพื่อความไม่ประมาทมันก็ต้องเอาบทเรียนที่ผิดพลาดมาแก้ไข และอุดช่องว่าง การที่หวังว่าพวกทรราชจะยอมลงมาอยู่ในกฏกติกาเดียวกันโดยสมัครใจนั้นมันคือสิ่งที่เข้าขั้นเพ้อเจ้อและเหลวไหล เพราะประวัติศาสตร์ที่มันได้เกิดขึ้นมันได้ชี้ให้เห็นจริงๆและเป็นแบบนี้มันทั่วโลก
มันมีแต่สมดุลแห่งกำลังเท่านั้นที่จะทำให้พวกนี้ยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา หรือยอมรับกฏกติกา ที่ว่ามนุษย์ควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน อยู่ในกฏกติกาเดียวกัน
สหรัฐอเมริกา ทำไมถึงไม่เคยมีการรัฐประหาร ทั้งๆที่่ประธานาธิบดีสั่งปลดแม่ทัพใหญ่ที่คุมกำลังทหารหลายล้านคนออกกลางอากาศ
นั่นเพราะ ทหารบ้านเขาคือทหารอาชีพ รู้จักหน้าที่ของตนเอง
แต่ที่ประการสำคัญ คนอเมริกันทุกบ้านล้วนครอบครองอาวุธเป็นของตนเองขนาดปืนอานุภาพแรงสูงอย่างเอ็ม107แบเร็ตต้าที่กระสุนของมันสามารถยิงทะลุเกราะทุกชนิดในโลกได้ คนอเมริกันก็ยังสามารถครอบครองได้ดังนั้นไม่ต้องนับประสาอะไรกับพวกปืนประเภทเอ็ม16หรือปืนที่มีอำนาจทำลายร้ายแรงอื่นๆ และพวกคนอเมริกันจำนวนไม่น้อยที่ฝึกยิงปืนเหล่านี้ทั้งหญิงทั้งชาย(ดูในยูทิวป์ก็จะเห็นเอง) มีการสำรวจพบว่าประชาชนชาวอเมริกันมีจำนวนปืนในครอบครองมากกว่้าจำนวนประชาชนเสียอีกแล้วแถมยังมีเสื้อเกราะอีกต่างหาก ก็ขนาดพ่อของทหารสหรัฐบางนายที่ไปในสงครามอิรัค
อาฟกันก็ยังซื้อเสื้อเกราะแบบดราก้อนให้กับลูกชายที่เป็นทหารเอาไว้ใส่ป้องกันตัว สิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งแห่งสมดุลของกำลัง ที่ทำให้ไม่มีใครกล้าเสี่ยงถึงแม้นว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองที่คุมกำลังก็เถอะ
เพราะต้องชดใช้สิ่งที่ได้กระทำลงไปอย่างแน่นอน

Quest and get an ans to

Quest and get an ans to yrself,

whether u hv to tolelate the kleptomaniac democrats and its knockkneed conspirators?

The Reds has already shifted storm of change weaving reinforcement hitting back all powers. As when the law illicitly do them injustice, they have every rights sounded their wills til the Eve of New Democ, in fresh new dawns for their descendents.

We,you and me, didn't fight for just a flash light or any single twinkle stars.
We do it to the moon, to the sun for the brighter souls in eash of us

ทำไมจะต้องมาย้ำแล้วย้ำอีกเล่า

ทำไมจะต้องมาย้ำแล้วย้ำอีกเล่า มันก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว แน่นอนว่า รากหญ้าเขารักและเทิดทูลทักษิณมากมาก เพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่ แต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆนะ รากหญ้าเขาชอบนโยบายทักษิณต่างหาก เฉกเช่น สมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่นำความเจริญสู่ชนบทอย่างล้นเหลือ เขาผิดด้วยหรือที่เขาจะรักผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขา ส่วนประชาธิปไตยเขาก็ชอบมากมากเหมือนกัน แต่คนเขียนบทความรู้สึกจะเหยียดรากหญ้าเกินไป มุมมองก็เหมือนพวกที่เรียกตนว่า ชนชั้นสูง นั่นแหละ คือ ความโง่ บรรดามีในสากลโลกนี้มอบให้แด่ชาวรากหญ้าแต่เพียงผู้เดียว ความเปราะบางมันจึงเกิดระหว่าง ชนชั้นสูง กับ รากหญ้า ไง ทางที่ดี ชนชั้นสูง ที่ยกยอตัวเองว่าฉลาดล้ำเลิศ มีปํญญาจะทำให้คนโง่ๆอย่างรากหญ้า รักและเทิดทูล เหมือนทักษิณใหมละ

บทความของประวิตรจะมองหรือคิดอ

บทความของประวิตรจะมองหรือคิดอย่างไร ก็ยังไม่หลุดพ้นปีศาจทักษิณมาเป็นประเด็นเกียงงอนเพื่อเป็นข้อกำกัดที่จะร่วมเดินทางไปสู่ประชาธิปไตย หากประวิตรตีกรอบความคิดจำกัดอยู่แค่นี้ ประวิตรก็ยังติดหล่มจมปลักอยู่กับคราบความคิดอีกฝากยังไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งๆที่ชาวเสื้อแดงไม่ได้หยุดนิ่งพร้อมที่จะก้าวต่อไป การเดินทางไกล แม้จะก้าวผิดพลาด แต่มิได้หมายความว่า เสื้อแดงนั้นราบคาบแลัว ยังมีอีกตั้งหลายก้าวที่ชาวเสื้อแดงต้องสะสมประสพการณ์ในการเรียนรู้ อย่าเพิ่งตราหน้ายังมีถนนอีกหลายสายที่จะเข้ามาเป็นแม่น้ำสายใหญ่อย่างชาวเสื้อแดง ทุกอย่างเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดกันได้ เสื้อแดงมิได้หมายถึงแต่เพียงรากหญ้าแต่ยังมีผู้รู้อีกมากมายที่ยืนเคียงข้างคนเสื้อแดง สองประเด็นหลักที่ประวิตรพูดถึง
มุมมองของประวิตรจะให้แยกทักษิณออกไปจากชาวเสื้อแดง ประวิตรจะมองอย่างไร ประวิตรก็ยังมองด้วยสายตาที่พล่ามัว เพราะประวิตรไม่ได้มองถึงรากเหง้าความเป็นมาของชาวเสื้อแดง หากไม่มีทักษิณ ก็ไม่มีเสื้อแดง เพราะทักษิณได้กลายเป็นหัวหอกของการต่อสู้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดหากทักษิณจะเป็นคนชี้นำ เราไม่ปฏิเสธว่าเราทำเพื่อทักษิณเพราะทักษิณคือกระบวนของประชาธิปไตย หากเราต้องทวงคืนความเป็นธรรมให้เขาพิสูจน์ตัวเอง มิใช่กล่าวหา และเลือกปฏิบัติภายใต้กฏหมายของเผด็จการสร้างขึ้นมาเพื่อกดหัวคนอื่น ทัศนของคนเสื้อแดงทักษิณมิใช่คนเลวร้ายแต่เป็นคนที่ชาวเสื้อแดงให้ความรักนับถือเป็นจิตวิญญาณของพวกเขา มันก็ไม่แตกต่างอีกฟากหนึ่งที่ยึดถือตัวบุคคลแลัวเราใช้ตรรกอะไรในการพิพากษาในการตัดสินคนอื่นว่าเลวหรือดี ผิดหรือถูก เราหาได้ด้วยหรือกับสังคมแบบไทยๆในเวลานี้
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นประวิตรป้ายสีให้คนเสื้อแดงนั้นออกจะเป็นมุมมองของคนตาบอดสีหรือไม่ก็ปิดตาข้างหนึ่งไว้ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลสอดรับกันอยู่อย่างลงตัวเพียงแต่เราจะหยิบเอาเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นใช้เป็นเครื่องมือสนองความชอบธรรมที่ยืนอยู่ฟากใหนโดยเฉพาะสื่ออย่างประวิตรแม้ยังประกาศตัวว่าเลือกข้างแต่แนวความคิดก็เอียงกระเท่ห์ไปค่อนตัวแลัว เพียงแต่ว่าเราจะลดความรุนแรงทางความคิดอย่างสุดโต่งของแต่ละขั่วได้อย่างไร เราจะหาทางออกกันอย่างไร? เชื่อเถอะว่าเสื้อแดงไม่ต้องการความรุนแรง แต่เราต้องการเนื้อที่ต่อลมหายใจ ต้องการทวงความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น

ในส่วนของคนจนนั้นจะถูกระบอบนา

ในส่วนของคนจนนั้นจะถูกระบอบนายทุนเลี้ยงอยู่ การที่คนจน หรือคนเสื้อแดง จะแดงจริงหรือปลอมก็สุดแท้แต่ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงคนรากหญ้า (อาจจะเป็นเสื้อแดงด้วยก็ได้) คนรากหญ้านั้นต้องทำมาหากิน คนรากหญ้า เราจะยังอยุ่กับการหลงในอบายมุขก็มากอยู่ (อบายมุขก็คือ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน เถิดเทิง เที่ยวดูการละเล่น คบคนชั่วเป็นมิตร ดื่มสุรา เกียจค้านทำการงาน ...อะไรทำนองนี้ถ้าจำไม่ผิด)จะเห็นว่าการดำเนินชีวิตแบบนี้ รังแต่จะถูกผู้มีอิทธิพลเข้ามาเทกโอเวอร์เพื่อเป็นพรรคพวกและเลี้ยงไว้ บางคนไปเป็นมือปืน บางคนถูกเลี้ยงไว้สามารถตายแทนนายได้ บางคนต้องทำงานให้นายไม่ว่านายจะด่าสาดเสเทเสียอย่างไรก็ช่าง บางคนหาเช้ากินค่ำ บางคนเลิกงานมาก็ร่ำสุรา ใช้เงินไปกับอบายมุข การคิดถึงอนาคตตัวเองยังไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้าบางคนโชคดีหน่อยได้เป็นนักการเมืองท่องถิ่นก็มีโอกาสเรียนสูงขึ้นตามนโยบายวิทยาลัยชุมชน แต่อุดมการณ์จะเปลี่ยนไปรูปแบบใดไม่ทราบ แต่ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับพื้นฐาน เช่น ป.๔ ป.๖ เพิ่มมาหน่อยก็ ม.๓ ที่สูงกว่านั้นเช่น ม. ๖ หรือปริญาตรี จบมาก็ต้องการทำงานสบาย เช่นรับราชการ ถ้าไม่ได้รับราชการก็ทำงานตามบริษัท น้อยคนที่จะทำอาชีพส่วนตัว แต่ก็มีหลายคนที่ทำอาชีพส่วนตัวและประสบผลสำเร็จ ซึ่งก็มีอยู่แต่น้อย ในด้านการเมืองท้องถิ่นจะมีนักการเมืองระดับบนส่งสมัครพรรคพวกเข้ามาช่วงชิงเก้าอี้นักกการเมืองท้องถิ่น เมื่อได้เป็นแล้ว ก็ยังคงมีอำนาจอยู่อย่างน้อยสองสมัย หลังจากนั้นก็จะส่งลูกหลานญาติพื่น้องลงสมัครต่อไป มีน้อยนักที่นักการเมืองท้องถิ่นจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของนักการเมืองระดับบนขึ้นไปอีก สรุปก็คือยากที่คนแดงจะรวมตัวกันติด แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยลูกหลานที่เรียนสูงๆมาเป็นฐาน แต่ก็ยากที่คนแดงจะเข้มแข็ง การจะศึกษาหาความรู้เพื่อมาเติมเต็มในส่วนที่คนทั้งหลายคิดว่าเขาขาด ยังคงต้องเอาใจช่วยต่อไป ถ้ารากหญ้ารวมตัวกันได้เมื่อไหร่ เช่นชาวนารวมตัวกันต่อรองการขายข้าว ชาวสวนชาวไร่ต่อรอง หรือดำเนินการหาตลาดเอง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากอยู่ แต่ถ้าเขาเกิดความรักและความจริงใจต่อกันและอยากจะผันตัวเองขึ้นเป็นผ้นำกุมอำนาจด้านเศรษฐกิจ ก็จะกุมอำนาจของประเทศไว้ ก็น่าจะเป็นไปได้ แต่.!!! ใครล่ะจะมาปลุกเขาขึ้นมา ซึ่งก็ยากอยู่ ไม่ง่าย ..............???????............

สังคมไทยยังติดยึดอยู่กับความเ

สังคมไทยยังติดยึดอยู่กับความเป็นทาสและผู้กดขี่ ไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ ที่สำคัญอำมาตย์ที่วางตัวเหนือทาส ก็ไม่พยายามที่จะปลดปล่อยทาสให้พึ่งพาลำแข้งตัวเองได้ .....นัการเมืองเลว นายทุนชั่ว ข้าราชการเฮงซวย ล้วนแต่รุมทึ้ง ผลประโยชน์จากทาสผู้ภักดี ....จึงไม่แปลกที่จะเห็นเมืองไทย แทบแหลกลานเป็นเถ้าธุลี เพราะมีแต่คนชั่วกินบ้านกินเมือง แก่มากชั่วมาก ยังคงเป็นความจริงให้ลูกหลานไทยได้เฝ้าจับตามอง ถึงวันล่มสลายของระบอบการปกครองเฮงซวย มีที่ใหน้ ใช้คนไม่กีคน ล้มล้างมติประชาชนเป็นแสนเป็นล้าน แล้วบอกเป็นประชาธิไตย ถุย....ประชาธิปไตยพ่อเองสิ

สีแดงมีหลายกลุ่มครับ

สีแดงมีหลายกลุ่มครับ

1 กลุ่มคนรักทักษิณ ประกอบด้วย คนที่มีผลประโยชน์จากระบอบท้กษิณมี นักการเมือง สื่อ นสพ"ไทยรัฐ เดลินืวส์ มติชน ข่าวสด เรดนิวส์ ประชาไท" โทรทัศน์ "ช่อง3 dstation" นักวิชาการ ข้าราชการบางส่วน ตำรวจบางส่วน อัยการบางส่วน ศาลบางส่วน กกต.บางส่วน (กกต.ถึงแม้จะถูกแต่งตั้งในสมัยคมช. แต่ก็ถูกทักษิณใช้เงินซื้อไว้หลายคน) ทหารบางคน แท็กซี่บางส่วน สุดท้ายก็ปชช.ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบอบทักษิณ เกษตรกรรากหญ้า คนเหล่านี้ยอมสู้ถวายหัวเพื่อเอาทักษิณกลับมาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะผิดหรือถูก ประเทศชาติจะเสียหายซักเท่าไร พวกนี้มีมากที่สุด

2 กลุ่มมาร์กซิสหรือคอมมิวนิส พวกนี้เป็นสมองให้ทักษิณคอยวางแผนให้ตลอดเวลา เช่น หมอมิ้ง จักรภพ เหวง จาตุรนต์ วีระ ดาตอปิโด พวกนี้ต้องการล้มสถาบันกษัตริย์ โดยเลี่ยงมาใช้คำว่าอำมาตย์แทน มีท่านเปรมเป็นเป้าหมาย ทำเพื่ออุดมการณ์ ยังแบ่งเป็น2พวกคือ คอมเก่าและคอมใหม่ พวกคอมเก่าชอบความรุนแรงเพื่อให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุด ส่วนพวกคอมใหม่ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่คอยปลุกกระแสไปเรื่อยๆเพื่อหวังผลในระยะยาว 2กลุ่มนี้เริ่มขัดแย้งกันเองให้เห็น หมอมิ้งประกาศไม่ยุ่งกับการชุมนุนของเสื้อแดงอีกต่อไป มีไม่กี่คน

3 กลุ่มโหยหาปชต.แบบอเมริกา หรืออังกฤษ ญี่ปุ่น พวกนี้มีอุดมการณ์ ไม่สนใจเงินทอง แต่ก็ไม่อยากได้ทักษิณเพราะเห็นว่าทักษิณก็ไม่ใช่คนดี เพียงแต่มาเพราะการประกาศจุดยืนใหม่ของแกนนำของพวกคุณ เพื่อหาแนวร่วมจากคนกลุ่มนี้เท่านั้น มีไม่มาก

4 กลุ่มรับจ้าง พวกนี้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาเรียกร้องอะไร ได้เงินก็มา ส่วนมากเป็นพวก กรรมกร เกษตรกร มอร์ไซร์รับจ้าง แท็กซี่บางคน แต่ที่สำคัญคือกองกำลังรับจ้างหรือพวกฮาร์ดคอร์ที่มีประมาณพันกว่าคน บางคนไม่ใช่คนไทย ถูกอำพรางอยู่ในรูปของบริษัทรักษาความปลอดภัยแถวปทุมธานี พวกนี้คอยก่อความรุนแรงตามคำสั่งเท่านั้น ไม่มีอุดมการณ์ใดๆเลย พวกนี้มีมากเหมือนกัน

นี่เป็นโครงสร้างของกลุ่มคนเสื้อแดงครับ แต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายและวิธีการแตกต่างกันไป การทำการเรียกร้องของพวกคุณเลยสะเปะสะปะไม่มีทิศทาง บางคนเอาทักษิณ บางคนไม่เอา บางคนไม่ชอบความรุนแรง แต่มีคนที่พร้อมสร้างความรุนแรงขึ้นมาได้เมื่อมีคำสั่งลงมา

แล้ว..พวกคุณตกลงกันได้หรือยังว่าจะเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณ ถ้าไม่เอาทักษิณจะเอาน้ำเลี้ยงที่ไหน

ส่วน พธม.ก็ต้องการประชาธิปไตยเหมือนพวกท่าน ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยสุจริต ไม่ใช่โกงเข้ามา แล้วมาเป็นประชาธิปไตยแบบเผด็จการณ์ทักษิณเหมือนที่ผ่านมา ทำให้พวกเราต้องพลีชีพไป10คนเจ็บอีกกว่า700คน เราไม่ปกป้องรัฐบาลชุดนี้เช่นกัน เพราะมีเชื้อพันธุ์ของความเลวยังคงหลงเหลืออยู่จากระบอบทักษิณ อย่างเนวิน เทพเทือก แต่จำเป็นต้องให้ท่านนายกจัดระบบการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเสียก่อน ไม่ให้โกงกันง่ายๆแบบเดิมๆ

การเมืองใหม่คือเป้าหมายของพวกเราเท่านั้นครับ

สรุปแล้วไม่เข้าใจประชาธิปไตยเ

สรุปแล้วไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยใช่มั๊ย
ถึงต้องดึงสถาบันลงมาด้วยทุกครั้ง กลับไปศึกษาใหม่นะว่าคืออะไร?????

สรุปแล้วไม่เข้าใจประชาธิปไตยเ

สรุปแล้วไม่เข้าใจประชาธิปไตยเลยใช่มั๊ย
ถึงต้องดึงสถาบันลงมาด้วยทุกครั้ง กลับไปศึกษาใหม่นะว่าคืออะไร?????

******ประวิตร.......หรอ.... *

******ประวิตร.......หรอ....

***คงได้ค่าเขียนบทความนี้มากเนาะ.....ถูกใจคนที่ไม่ชอบทักษิณ......
เอ...แต่ทำไม....ไม่ทำให้คนรักทักษิณ....คลายความรักทักษิณเลย.........
ประวิตรคงไม่รู้หรอกว่า....ถ้าทักษิณตายทางการเมืองแบบไม่ถูกปฏิวัติ แต่ตายทางการเมืองแบบการเมือง การเมืองทำให้ทักษิณตายเอง...ทักษิณจะตายสนิท........แต่เพราะกลัวว่าทักษิณจะไม่ตายทางการเมือง กลัวทักษิณจะทำให้ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญปี 40 มั่นคง และฝ่ายสมุหกลาโหมสูญเสียอำนาจ บารมี และบทบาททางการเมืองลดลง ก็ฆ่ารัฐธรรมนูญปี 40 ซะ ทักษิณก็ตายตามรัฐธรรมนูญด้วย ยิงกระสุนนัดเดียว ได้นกสองตัว

***ขบวนการตามล้างเกียรติยศทักษิณ ไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้น สร้างรัฐธรรมนูญปี 50 เพื่อสกัดคนรักทักษิณ และทายาททางการเมืองของทักษิณ มิให้ แตกกิ่งก้าน งอกรากหยั่งลึกลงไปอีก มีการบัญญัติมาตราที่ฆ่าล้างบาง...เจ็ดชั่วโคตรไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 การดำเนินการอื่นก็ทำต่อเนื่องหลายอย่าง สื่อมวลชนทุกแขนง อยู่ฝ่าย คมช. เนชั่น คงจะได้งบลับ และอภิสิทธิ์อะไรมากพอดู การทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ นักข่าว นักเขียน จริงเร้อ....ที่เปี่ยมไปด้วอุดมการณ์ มันก็โลภมาก ใน ลาภ สัการะ และอภิสิทธิ์ทั้งนั้น สื่อสารมวลชนยุคนี้ อยู่ฝ่ายยึดอำนาจประชาชน มากกว่าอยู่ฝ่ายทวงอำนาจให้ประชาชน ไม่เหมือนนักข่าวในยุค 14 ตค 16 หรอก ยุคนั้นนักข่าวและบรรณาธิการ อุดมการณ์แกร่งกันแทบทั้งนั้ฯ ถูกจับ ถูกขังก็ไม่กลัว

***ประชาชนพี่น้องเอ๋ย อย่ากลัวไปเลย ทักษิณเป็นแค่เพียงสมาชิกคนหนึ่งของคนเสื้อแดงเท่านั้น อย่ากลัวว่าถ้าไม่มีทักผษิณแล้วเราจะไม่สามารถเดินทางต่อเคียงบ่าเคียงไหล่ เพื่อเรียกร้องให้ได้รัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงคืนมา การชุมนุมครั้งต่อไป ก็คือการชุมนุมอย่างสันติเช่นเคย แม้มันจะเอา
M.16 ออกมาคุกคามเช่นเคย เราก็จะชุมนุมต่อไป ไม่กำหนดวันแพ้ชนะ แกนนำของเราก็ทำหน้าที่ของเขา เราอย่าไปแย่งการนำ เพราะมันจะมั่ว ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เกิดมีใส้ศึกขอมาร่วมเป็นแกนนำ เราก็แย่ ประวิตรมันก็เขียนเลีย คมช.เพื่อจะได้เป็นที่เสน่หา และไดลาภที่เขาให้โดยเสน่หาเท่านั้นเอง อย่าไปถือสามันเลย

***ในพระไตรปิฎก สูตรหนึ่งกล่าวว่า คนแบบเทวทัตก็จะรวมตัวอยู่กับเทวทัต คนแบบสารีบุตรก็จะชอบอยู่กับสารีบุตร
คนแบบพระโมคคัลลาก็อยู่กับพระโมคคัลลา คนชอบนุ่งห่มผ้าบังสุกุลก็ชอบอยู่กับมหากัสสปะ ฯลฯ...

***ในทำนองเดียวก้น คนชอบการปฏิวัติก็เชียร์และสรรเสริญพวกปฏิวัติ คนที่นิยมประชาธิปไตยก็อยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย เสื้อแดงไม่ตอบคำถามประวิตรมั้ง ตอบไปทำไม คำตอบมันก็ไม่ถูกใจฝ่ายปรปักษ์อยู่ดี แต่ผมก็ตอบของผมอยู่ในใจว่า ชุมนุมเมื่อไร ก็เป็นคุณแก่ประชาธิปไตยเมื่อนั้น และพวกได้ดีเพราะยึดอำนาจ และได้เป็นรัฐบาลเพราะ คมช.อุ้ม ก็หวั่นไหวทุกครั้ง คอยดูไปละกัน

***ความเห็นผม ก่อนหน้า

***ความเห็นผม ก่อนหน้า อุตส่าห์พิมพ์เป็นชั่วโมง ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย เพียงพาดพิง คมช.เท่านั้น ประชาไทจะไว้ใจได้หรือไม่ ก็จะตามศึกษาต่อไป

อ่านจากหลายความคิดเห็น

อ่านจากหลายความคิดเห็น รู้สึกว่าจะเข้าใจผิดในประเด็นที่ประวิตรต้องการสื่อสารอยู่มาก

1.ประวิตรไม่ได้ว่าร้ายคนเสื้อแดงที่ชอบ และสนับสนุนทักษิณ คนเสื้อแดงจะรักจะชอบทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องผิด แต่พวกคุณจะเถียงได้ไหมว่า ม๊อบเสื้อแดงที่ผ่านมาชูทักษิณ ในบทสัมภาษณ์อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย อ.จรัลก็บอกเองว่า ถ้าม๊อบไหนไม่ชูทักษิณ ม๊อบนั้นก็ไม่ติด

ประเด็นของประวิตรคือ ถ้าคนเสื้อแดงต้องการแนวร่วมเพิ่มขึ้น คนเสื้อแดงคงต้องพิจารณาที่จะสะสางเรื่องทักษิณให้โปร่งใส ถ้าคุณยังทำม๊อบต่อ แล้วบอกว่าทักษิณเป็นนายกที่ดีเลิศ ไม่เคยทุจริต คอรัปชั่น พวกคุณจะมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นไหม และการที่ม๊อบเสื้อแดงมีภาพลักษณ์ชูทักษิณอย่างสุดๆ ก็ทำให้ม๊อบเสื้อแดงดูเป็นม๊อบที่รุนแรง ถูกจ้างมา และอื่นๆ

คิดง่ายๆ ว่า ถ้าคุณไม่ได้เทิดทูนทักษิณจริง แค่พูดความจริงกันตรงๆ ว่า ทักษิณเคยทำผิดอะไรบ้าง หรือไม่ อย่างไร มันจะเสียหายหรอ มันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าคุณไม่ได้เป็นม๊อบแค่เพิ่อทักษิณ และมีความคิสูงกว่านั้นคือ เพื่อประชาธิปไตย ก็แค่นั้นเอง

Doctor J พูดไว้ดีมากในคอมเม้นอันหนึ่งว่า 'Democracy' must be an ultimate goal of the movement, not merely a 'mean' to get Thaksin back. --> ประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเคลื่อนไหว (ของคนเสื้อแดง) ไม่ใช่เป็นแค่ทางผ่านที่จะทำให้ได้ทักษิณกลับคืนมา

ถ้าคนเสื้อแดงทำให้ภาพของตัวเองชัดเจนได้ว่า พวกเขาต้องการประชาธิปไตยจริงๆ คนเสื้อแดงก็จะมีผู้สนับสนุนมากขึ้น มีความชอบธรรมมากขึ้น และมีโอกาสชนะมากขึ้น แค่นั้นเอง

2. ถ้าคุณคนไหนเห็นว่า ประวิตร มาจาก The Nation แล้วคิดว่า ประวิตรจะต้องเป็นแบบเครือเนชั่น ผมก็อยากแนะนำให้คุณไปอ่านบทความของประวิตรให้มากกว่านี้

3.เรื่องการใช้ความรุนแรง ที่ประวิตรเสนอให้คนเสื้อแดงใช้สันติวิธี นั้นก็เป็นข้อเสนอด้วยความหวังดีเช่นกัน เหตุผลง่ายๆ อย่างแรกคือ คนเราถึงจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างไร ก็ยังเป็นคนเหมือนกันอยู่ดี อย่าให้แค่ความคิดเห็นที่ต่างกันมาทำให้คนต้องฆ่าแกงกัน และเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยงว่าเป็นสีอะไร

เหตุผลข้อที่สอง จริงๆ พวกคุณควรกลับไปอ่านบทสัมภาษณ์อ.จรัล ซึ่งแกนนำก็ยังเรียนรู้เองว่า การใช้สันติวิธีทำให้คนเสื้อแดงสูญเสียความชอบธรรม

สรุปแล้วก็คือ ถ้าคนเสื้อแดงอยากได้แนวร่วมเพิ่ม อยากได้ความชอบธรรมเพิ่ม อยากชนะ ก็ควรจะ 1.ดำเนินการชุมนุมด้วยความสงบ และ 2.ให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเป็นไปเพื่อประชาธิปไตยจริงๆ โดยพูดกันตรงๆ เรื่องทักษิณ come clean with Thaksin

แต่ถ้าทั้งสองข้อ คนเสื้อแดงคิดว่า ทำไม่ได้ หรือไม่อยากทำ ก็ไม่เป็นไร มันเป็นแค่คำแนะนำจากประวิตร

ลืมบอกไปอีกอย่าง

ลืมบอกไปอีกอย่าง

ประวิตรมักจะเสนออะไรทีเขาก็พูดเองว่า romantic หรือว่า "เพ้อเจ้อ"

มันก็คงจะไม่แปลก ถ้าพวกคุณเสื้อแดงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ หรือเป็นไปได้ยาก

555 กรูมาอีกแล้ว "

555 กรูมาอีกแล้ว " ไอ้น้องไหม่ " มันออก คห เข้าท่าดี ฟังง่าย ไม่ต้องแปล เปรียบเทียบ ได้เห็นภาพ ถ้าทุกคนแยกหลักเหตุ และ ผล ได้ ก็จะได้คนแบบ " ไอ้น้องไหม่ " นี่แหละ ส่วน the other ( วัคซีนเสื้อแดง ) = รับจ้างโพส .... pad nont ( ไอ้ขี้เหลืองนนท์ ) = ทำเพื่อตัวเอง เพราะเขามีส่วนในคณะลิเกพันธมาร.... i pad ( i stupid pad ) = เสพ astv มาก ช่วงหลังมานี้ อาการเริ่มไม่ค่อยดี อาจคว้าดาบ ออกมาไล่ฟันคนบนท้องถนนได้ สังเกตุจากระยะหลัง เวลา ออก คห เริ่ม แต๋วแตก " ชาละวัน " เอง อาจมีส่วนเร่งปฏิกิริยา ทำให้บ้าเร็วขึ้น 555 นี่คือความเป็นมาบางส่วนของเสิ้อเหลือง ว่าเสื้อเหลืองมาจากไหนบ้าง ส่วนทุนสามานย์ และ ผลประโยชน์อำมาตย์ หลายท่านคงเห็นๆ กันอยู่ ไม่ต้องอธิบาย

555 ส่วนท่อนนี้ ใครไม่มีส่วนก็ไม่ต้องอ่านก็ได้ " ชาละวันกลายพันธ์ " จะช่วยเร่งให้ " i stupid pad " บ้าเร็วขึ้น จะได้ให้หมอมาจัดการก่อนวันที่ 27 เพื่อความปลอดภัย ของผู้ชุมนุม

555 กรูมาอีกแล้ว " บัก i stupid pad " แต๋วววว แตก เลยว่ะ โอยยยย กรูขำในความโง่ของมันจริงๆ กรูด่า ทั้ง paๆ maๆ มรึงครบเซ็ตเลย มรึงมาไม่ทัน ของกรูแหละโดนแบนเยอะสุด ส้นตรี....... ไม่รู้ก็แถไปเรื่อย กรูบอก pad ทั้งหลาย มาเอามรึงกลับไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อไหม่ ยังไม่มีใครไปรับมรึงเหรอว่ะ ไอ้โง่ คำว่า " anonymous " เกิดจากการลืมพิมพ์ชื่อเจ้าของ คห มันเป็นแบบ ออโต ซึ่งกรูแปลเอง แปลว่า " ขาจร " ถ้าแปลให้สวย เขาเรียก " คนนิรนาม " จำไว้ บักโง่ ของมรึงก็ลืมพิมพ์ชื่อ ( ไม่รู้เขาแบนยัง ) เพราะฉะนั้น ที่มรึงด่าบัก anonymous เท่ากับมรึงด่าตัวเอง กรูนึกว่ามรึงจะฉลาดกว่านี้ บักคว....... กรูบอกมากินเกลือ ไอโอดีน บ้านกรูก็ไม่มา เมื่อ 2-3 วันก่อนเขาปรับปรุงเว็ป ไม่มีใครเข้าได้หรอก บักปอบ ไม่รู้ hee รู้ tradd แล้วมาโพสมั่งนะมรึง คนอย่างมรึงไอ้ลิ้ม ชอบนักแล นี่ถ้า " คนเลือกข้าง " มาอ่านเจอ ราคามรึง คงเท่ากับ " ใส้เดือน " ที่ร้าน ปากน้ำฟิชชิ่ง หรือ โกฟิชชิ่ง แถวท่าน้ำนนท์ ใช่ม๊ะ ไอ้ขี้เหลืองนนท์ ตอนนี้ไม่รู้กล่องเท่าไหร่ แต่ก่อนกล่องละ 20 บาท ต้องถาม ไอ้ขี้เหลืองนนท์ดู ราคายุคอภิสิทธิ์ชน มันเท่าไหร่ กรูจะได้ตีราคามรึงถูก กรูก็จะ ก๊อป คห นี้ไว้เหมือนกัน กลัวมรึงไม่ได้อ่าน เด่วมรึงยังจะงง กับคำว่า anonymous อีก คห ก่อน กรูโดนแบน กรูอัดมรึง 120 db เลย เสียดายมรึงไม่ได้อ่าน แล้วมาบอกเขาเลือกลบแต่ คห มรึง ยังๆ ยังโง่บ่หายนะมรึง ราคามรึงตอนนี้ ไม่ 20 ก็ 30 หละ กรูว่า เท่าใส้เดือนลุงโอ๋ นี่แหละ 555 บักปรอบบบบ กรูหลงคุยกะมรึงตั้งนาน กรูเลยบ่แน่ใจ ว่าที่กรูออก คห แต่ก่อน มรึงอ่านเข้าใจป่าวว่ะ ไอ้เด็กเมื่อวานซืน ถ้าหัวมรึงหมุนไม่ทัน 7200 รอบ ต่อ นาที มรึงคงคิดไม่ออกว่ากรูแฝงอะไรไปบ้าง พูดกะ ไอ้ขี้เหลืองนนท์ ยังพอทน 555 เด่วกรูก๊อป ไว้แน่ๆ กลัวจริงๆ กลัวมรึงไม่ได้อ่าน 555
ส่วนการยิงไอ้ธิ บัก ไอเพด มันคงฟังกรูไม่รู้เรื่องจริงๆ เซลล์ สมองมันน้อย รอยหยักก็ไม่ค่อยมี ถ้าไม่มี กูเกิ้ล เสริ์จ กรูว่ามันคงคิดเองไม่เป็นว่ะ กรูหมายถึงว่า คนที่สั่งยิงเขาแค่สั่งสอน กรูไม่ได้ว่าไอ้ธิ มันสร้างสถานการณ์เอง มรึงคิดดูว่า กล้องวงจรปิด ไม่ทำงานตั้ง 50 ตัว มันจะเดินลงจากรถ ไปรัวซ้ำ ไห้กลายเป็นขนมหม้อแกงยังได้เลย ทหารเต็มทุกสี่แยก พวกมันขับรถ หรือ ขี่เครื่องบินมายิงว่ะ กรูพูดมันยังไม่เข้าใจอีก เหลือแต่จะเอาส้นตรี.... ยัดเข้าสมองมัน โง่บรมเลย ไอ้นี่ 555

ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแ

ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มเสื้อแดง มีรากฐานจากความอยุติธรรมที่สังคมอมาตยาธิปไตยสร้างไว้
เช่นการก่อรัฐประหารเพื่อล้มล้างทักษิณ
ใช้อำนาจรัฐที่ตนยึดมาจากประชาชน เคลื่อนไหวเพื่อทำลายทักษิณ
ใช้เงินใช้งบประมาณจากภาษีอากรประชาชนเพื่อทำลายทักษิณ (นับเป็นหมื่นล้าน)
ปฏิเสธความคิดเห็นของรากหญ้า ดูหมิ่นว่ารากหญ้าคือพวกโง่ที่หลงไหลทักษิณ โดยไม่ได้คิดเลยว่าพวกเขาเรียกร้องขอมีสิทธิมีเสียงในการให้รัฐสนใจชีวิต สวัสดิการของพวกเขาโดยผ่านทางทักษิณ
เมื่อความอยุติธรรมโค่นล้มทักษิฯด้วยกำลังทหารเกิดขึ้นมา พวกเขามีความเจ็บปวด
พวกเขาต้องการระบายความเจ็บปวดของพวกเขาออกไป
ทักษิณเป็นเพียงจุดหนึ่งของความเจ็บปวดที่พวกเขามีอยู่
เขาคิดถึงความสุขของพวกเขาในสมัยทักษิณ (ไม่ว่าใครจะกล่าวหาว่าพวกเขาถูกทักษิณซื้อหรือไม่อย่างไรก็ตาม)
นั่นคือปัญหาของเสื้อแดง
เขาต้องการเอาทักษิณกลับมา เพียงแค่ต้องการพิสูจน์ว่าพวกเขาต้อสู้กับอธรรม
หากว่าตกลงกันไม่ได้
ก็คงจะรบกันดีกว่า

เอ้อ!....... doctor

เอ้อ!....... doctor J

ผมถามว่าพวกคุณกำลังเพรียกหาประชาธิปไตยที่ไม่มีสถาบันใช่หรือไม่?

คุณงุนงงอะไรกับคำถามของผมเหรอถึงตอบมาแบบนี้

แต่เอาเถอะ! ผมจะตอบโต้คุณกลับไปบ้างเล็กน้อยๆ ละกัน

3 ปี แห่งการกล่าวหาที่เลื่อนลอยที่คุณว่ามานั้น น่าจะไม่ตรงตามความริงนะ J นะ

อย่างแรก คดีความต่างๆ (All case against Mr' Thaksin) เป็นคดีอาญาแทบทั้งสิ้น ซึ่ง procedure ปรกติของคดีอาญาในทุกประเทศ ย้ำ ทั่วทั้งโลกนะ การเปิดคดีจะต้องนำจำเลยมาแสดงตัวต่อหน้าศาลก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

ซึ่ง ข้อเท็จจริง นายเหลี่ยมก็เริ่มหนีตั้งแต่คดีกำลังจะเข้าสู่กระบวนการฯ แล้วนะ J

แต่นายเหลี่ยมดันอ่านสถานการณ์ผิดเองอ้ะ! คิดไม่ถึงว่า พธม. จะมีพลังรอบ 2 แรงขนาดนี้ไง J

ไอ้เหลี่ยมมันจึงประมาทยอมกลับเมืองไทยหลังเลือกตั้ง เมื่อ ธค. 50 เพราะมันคิดว่า พปช. จะสามารถล้ม รธน.50 ได้ และ คดีเก่ามันก็คงล้มแน่ มันจึงกลับมาเมืองไทย (ด้วยลีลาลากลิ้นเลียพื้นสนามบิน จนลิ้นบวม อันลือลั่นนั่นไง) แล้วมันก็ยอมเดินเข้าขบวนการในคดีที่ดินรัชดาฯ เพราะคิดว่าไงๆ เด๋วก็หลุด

แต่ชั่งเคราะห์กรรมดีแท้! พธม. รอบ 2 สามารถต้านการแก้ รธน. ได้จนจบฉาก ความฝันที่จะเห็น รธน. 50 ล้ม แล้วคดีก็จะได้จบยกฟ้องไป จึงไม่เกิด

แถมศาลมาตัดสินให้นังเมียกระบังเถิกผิดติดคุกให้ดูเป็นหนังตัวอย่างอีก พี่แม้วจึง หนี ยะ ย่าย พ่าย จะ แจ๋ ไปเลยไง เพียก!

แต่ขนาดนั้นเพราะความประมาท ที่ดันเดินไปขึ้นศาลคดีรัชดาฯ ก่อนจะหนี คดีนี้ในที่สุดศาลก็ได้กรุณาตัดสินออกมา ว่าพี่แม้วของน้องพจ ผิด ต้องติดคุก 2 ปี ไงครับ

หรือสรุป นี่ขนาดจำเลยหนีเป็นส่วนใหญ่ แต่กระบวนการยุติธรรมไทยยังเอาผิดนายแม้วได้ 1 คดีเลย

ในส่วนประเด็นถัดมาที่คุณอยากเห็นหลักฐานความเลวของนายแม้ว คุณเองภาษาอังกฤษก็พอใช้ได้ละนะ แล้วทำไมไม่ search เอาเองล่ะเพื่อน ดูจาก ยูตุ๊บ ก็ได้ จากสำนักข่าว ตปท. ก็ดี ลองหาเอาเหอะ ต้องเห็นแน่ๆ ยกเว้นใจคุณจะบอดจงใจไม่เห็นเอง ซึ่งก็ช่วยไม่ได้นะ ถ้าเป็นแบบนั้น

แต่แปลกนะ ทักษิณ

แต่แปลกนะ ทักษิณ น่ากลัวขนาดหนีไปไกลลิบ เลยเนาะ

แล้วพวกผม พธม. นี่ก็กลัวทักษิณกันจนจัดคอนเสิร์ตไปไม่รู้กี่รอบแล้ว. เป็นคอนเสร์ตแบบกลัวๆ น่ะ เต้นไปกลัวไป ร้องเพลงไปหวาดเกรงไป

กลัวจริงๆ กลัวจรืงๆ

นี่ไม่ได้พูดตลกนะ กลัวจริงๆ (กลัวมันไม่กลับมา)

ตาหลกจัง ไม่มีใครทำเพื่อทักษิ

ตาหลกจัง

ไม่มีใครทำเพื่อทักษินใช่มะ

แต่เวลาทักษิณโฟนอิน (ไม่เห็นหน้า นะ) สามเกลอ ยังยืมกุม Kapok ซะขนาดนั้น ไม่ได้ทำเพิ่อทักษิณจริงๆ ด้วย

เอ๊ะ! แล้วหลังเสื้อที่เขียนว่า "กรูจะรักทักษิณ ใครจะทำไม" นั่นก็ไม่ได้เป็นการทำเพื่อทักษิณเหมือนกัน ใช่มะ?

อือ! ทีนี้เข้าใจละคนเสื้อแดง ว่าอาการ "แถ" เป็นยังไง

ขอบใจนะ!!!

ตกไปประเด็น ที่ผมกล่าวว่า

ตกไปประเด็น

ที่ผมกล่าวว่า procedure ของการดำเนินคดีอาญาต้องนำจำเลยมาปรากฎตัวต่อหน้าศาลในวันเปิดคดี นั้นจริงนะครับไม่เชื่อไปเปิด ป. วิ อาญาได้

แล้วทำไม 3 ปี จึงดำเนินคดีพี่แม้วไม่ได้

คำตอบก็คือ เมื่อพี่แม้วเมื่อเริ่มมั่นใจว่าโดนศาลดำเนินคดีทุกคดีที่เหลือแน่ (จริงๆ แล้วคือเมื่อมั่นใจว่าถุงขนมหมดมนต์ขลังน่ะแหละ อิ้อิ้อิ้) มันจึงชิงหนีก่อนที่ ปปช. จะนำคดีที่ค้างจาก คตส. ที่เหลือมาฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไงครับ?

หลักฐานก็คือ คดี คตส. ที่ ปปช. พิจารณาเสร็จ แล้วมีมติสั่งฟ้อง พอไปถึงศาลฎีกาฯ ศาลฎีกาฯ ถามหาจำเลย พอ ปปช.บอกจำเลยไม่มา ศาลก็สั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว (ชั่วคราวนะคร๊าบบบบบ ไม่ใช่ยกฟ้องนะคร้าบบบบ) ทั้ง 2 คดี ที่ ปปช. สั่งฟ้อง (คดีอะไรจำไม่ได้ เพราะดึกแล้วขี้เกียจ Search อยากรู้จริงลอง search เองมั่งดิ้) เพื่อรอให้จำเลยมาปรากฎตัววันเปิดคดีไงเล่าครับ!

ผมสงสัยนะคุณวรรณ

ผมสงสัยนะคุณวรรณ ว่าทีวีเสื้อแดงที่คุณดูกับผมดูมันอันเดียวกันหรือเปล่า?

เพราะก่อนจะโดนปิดไปเมื่อวันที่ 13 เมษา 52 ผมเห็นใครก็ไม่รุ ทาง D-Station หน้าเหมือนโก๊ะตี๋ แต่ เห็นพวกคุณเรียกสุพร บอกว่า "พี่น้องเราต้องไปที่มหาดไทย ไปจับนากยฯ อภิสิทธิ์มาให้ได้ มันยิงพี่น้องเราตายไป 2 คน (ซึ่งจนป่านนี้ยังไม่มีหลักฐานเลยว่า จริง หรือ มั่วนิ่ม) ตายเป็นตาย" ซึ่งผมสงสัยนะว่าจากคำยุยง (ขอใช้คำนี้นะ เพราะมันเข้าข่าย ยุยง จริงๆ) ของโก๊ะตี๋สุพรเนี่ย ถ้าจับนายกฯ ได้จริง วันนี้นายกฯ จะยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่

แล้วโก๊ะตี๋คนเดิมนี่แหละ ก่อนวันที่ 13 เมษา แล้วก็มีหมอเหวง ด้วย พูดช๊าดดดด ชัด บอกว่า "เจอะนายกฯ ที่ไหนจับตัวทันที" คำพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการประทุษร้ายใช่มะ เพราะถ้าจับนายกฯ ได้จริงก็คงหอมแก้มนายกฯ แล้วปล่อยไปแน่เลย ใช่มะ?

มีอีกมีอีก มานิตย์ พูดเองว่า ตอนนี้เลิกใช้สันติวิธี ใครมีมีดใช้มี ใครมีอิฐใช้อิฐ ตกลงจะเอามีดเอาอิฐไปทำไรครับ หุงข้าวเหรอ?

ใครกันว่าคนชั้นกลางเสื้อแดงคิ

ใครกันว่าคนชั้นกลางเสื้อแดงคิดแทนคนชั้นล่าง คุณก็คิดแทนคนชั้นล่างเช่นกัน ยุคนี้คนชั้นล่างรู้จักคำว่าประชาธิปไตยแล้ว
คุณทักษิณทำให้คนชนชั้นล่างหวงแหนคะแนนเสียงที่ให้คุณทักษิณ
คนชนชั้นล่างไม่โง่นะ อย่าคิดแทนคนชนชั้นล่าง
คนชนชั้นไหนก็ต้องการประชาธิปไตยทั้งนั้น มีแต่อำมาตเท่านั้นที่เห็นประชาธิปไตยเป็นศรัตรู

555 ขอจาก สส. ไง

555 ขอจาก สส. ไง มรึงไม่รู้เหรอ เสื้อแดงนำ สส. ใครไม่เอาด้วย สอบตก เสื้อแดงมีคะแนนเสียงเป็นอาวุธ แค่นั้นเอง

555 กรู เสริมอีกนิด

555 กรู เสริมอีกนิด กรูพูดแต่เรื่องจริง ใครจะวิชาการอะไรก็ปล่อยเขาไป เสื้อแดงก้าวผ่านทักษิณไม่ได้หรอก ไม่ชูทักษิณ จะชูใครว่ะ อภิสิทธิ์ หรือ สมศักดิ์ ( หน้าตายังกะ หมอผี เรื่องแม่นาก ) ถ้าชนชั้นกลางชูประชาธิปไตย ชนรากหญ้าต้องชูทักษิณ เพราะตอนนี้ทักษิณคือโลโก้ ของคำว่าประชาธิปไตย ต่อสู้กับอำมาตย์ มันเดินไปด้วยกันได้อยู่แล้ว หรือจะให้ชู ปุโรหิตโต ( กรูไม่เอากะพวกมรึงแน่ ) เพราะกรูเกลียด สองมาตรฐานเข้าใส้ แค่นั้นเอง ( กรูไม่ชอบคนที่รังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า อย่างเช่นอำมาตย์ ทำอยู่ทุกวันนี้ )

555 ไอ้ขี้เหลืองนนท์ พวกมรึง

555 ไอ้ขี้เหลืองนนท์ พวกมรึง ก็ ต้องตอบโจทย์ ให้ได้ก่อน 2 ข้อๆ

1. พวกมรึงเอาไงกันแน่ จะประชาธิปไตย หรือ ปุโรหิตโต หรือ คัดเลือกตัวแทนคุมประเทศ แบบย้อยยุค บุโรทั่ง

2 . ถ้าตั้งพรรคจริงๆ แล้วพวกมรึงจะเลือก ไอ้หล่อ ปชป หรือ ไอ้หมอผี พธม ว่ะ กรูดูแล้วฐานเสียงเดียวกัน

ปรึกษากันมาดีๆ ตอบโจทย์ 2 ข้อนี้ก่อน เพราะกรูงงกับพวกมรึงจรึงๆ ยังไม่รวมเขาพระวิหาร ที่พวกมรึงเรียกร้อง พอล้มสมช.....ได้ ไหงพวกมรึงเงียบ ยังกะเป่าสากว่ะ และอีกมากมาย ไปยานใหญ่เลย

555 กรูมาอีกแล้ว " ไอ้คนชนบท

555 กรูมาอีกแล้ว " ไอ้คนชนบท " มรึงไม่อายหรือ ที่เอาคำว่า " คนชนบท " มาใช้ ไม่มีปัญญาตั้งชื่ออื่นหรือ มรึงพูดแบบนี้ ชาวบ้านเขาเสียหาย จริงอยู่ที่คนเหล่านั้น เข้าเน็ตก็ไม่เป็น แต่เขาก็มี สมอง และสองมือ เหมือนมรึงกะกรูนี่แหละ พูดแบบเดาๆ นี่หว่า

นี่คือคำพูดของมรึง " คนรากหญ้า เราจะยังอยุ่กับการหลงในอบายมุขก็มากอยู่ (อบายมุขก็คือ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน เถิดเทิง เที่ยวดูการละเล่น คบคนชั่วเป็นมิตร ดื่มสุรา เกียจค้านทำการงาน ...อะไรทำนองนี้ถ้าจำไม่ผิด ) "

555 ไอ้ส้นตรี....... แต่ที่กรูไปเห็น มันไม่ใช่แบบที่มรึงพูดเลย เขาตื่นทำงาน แต่ตี 4 ตี 5 ต้องไปทำสวน ทำนา ไอ้ห่..... ตื่นก่อนกรูอีก กรูละอายเลย พวกเขาทำงานหนัก เพราะพวกเขาไม่มีโอกาส พวกเขาสู้ในสิ่งที่เป็นไปได้ พวกเขาคำนวณกำลัง ว่าพวกเขาลงทุนอะไรได้บ้าง กับกำลังทุนกำลังแรงของพวกเขา เขาคิดเป็นกว่ามรึงอีก ส่วนมรึงคิดว่าเขาอยากมากุมอำนาจทางเศรษฐกิจ มรึงก็คิดผิดอีกแหละ มรึงไม่เข้าใจคนชนบทจริงๆ เขามีความสุขของเขาในจุดนั้น 555 ไม่รู้เหี้ี......อะไรเกี่ยวกับคนชนบท แล้วมากระแดะ กรูเกลียดนัก คนอย่างพวกมรึง

กรูจะบอกให้ ที่เขาจน ไม่ใช่เพราะเขาโง่ จำไว้ ไอ้ส้นตรี..... เพราะนโยบายของรัฐต่างหาก มรึงเคยไปเห็นต่างประเทศ สักทียังว่ะ กรูเคยเห็นชาวนา ใต้หวัน และ ฮ่องกง ขับ bmw ไปทำนาโว้ย กรูละงงเป็นไก่ตาแตกเลย เขาบอกว่ารัฐบาลเขา ประกันราคา พืชผลทางการเกษตร ไม่ให้ตกต่ำ ถ้าล้นตลาด รัฐบาลจะซื้อไปฝังกลบ เฉยเลย มันก็ไม่ได้ทำให้รัฐบาลเขาจนลง แต่อย่างใด แต่กลับมีแรงซื้อมหาศาลจากคนรากหญ้า ทำให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้ พวกทำงานแบงค์ยังหาเงินไม่เท่าชาวไร่ ชาวนาเลย พวกเขาก็มีความสุข ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองแต่อย่างใด

พวกทำงานห้องแอร์ก็มีความสุข อยู่ในสังคมไฮซ๊อสของเขา ข้าราชการก็มีความสุข ตำรวจประเทศใต้หวัน เขาไม่มีปืนด้วยซ้ำ โจรก็ไม่ชุมเหมือนบ้านเรา ทุกอย่างขึ้นอยู่กับนโยบาย ของรัฐ

จบข่าว........

'''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
หมายเหตุประเทศไทยในวันนี้
คงไม่มีเหตุผลใดในเหตุผล
กับคำถามขอคำตอบดูชอบกล
ถามวก วน วนย้ำคำตอบได้... บูมมะเร็ง

กอ่น เหตุการณ์

กอ่น เหตุการณ์ "สงกรานต์เลือด" 13 เมษ.52
ผมไม่เห้นด้วยกับการ ชู ทักษิณ เป็น สัญญลักษณ์การต่อสู้
ขอย้ำนะครับ ว่า "ชูทักษิณเป็นสัญญลักษณ์การต่อสู้" มิใช่ เป็น "ผู้นำ" การต่อสู้
แต่หลังเหตุการณ์ ผมคิดว่า คนเสื้อแดง
จะต้อง ชู"ทักษิณ" เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตย
เพื่อ ทวงคืน ความเป็นธรรม และ หลักนิติธรรม จาก "อำมาตย์"

ไม่ชูทักษิณ อำมาตย์ มัน ก็ "ปราบปรามคนเสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ อภิชน และ คนชั้นกลาง ก็ไม่เป็นแนวร่วมกับเสื้อแดงอยู่แล้ว แถมยังด่า
"รากหญ้า" มวชนเสื้อแดงที่ "รักทักษิณ" ว่า "โง่" เห็นแก่ "เงิน" ตลอดชาติ
ไม่ชูทักษิณ "สื่อมวลชน" ก็ด่า แกนนำ"เสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ " 30 อธิการบดี 40 ส.ว." ก็ไม่เอา "เสื้อแดง" วันยังค่ำ
ไม่ชูทักษิณ "องค์กรสิทธิฯ กำมะลอ" ล้วน "อคติ" กับเสื้อแดง เช่นเดิม

สรุป มีทักษิณ หรือ ไม่มีทักษิณ
"ขบวนการคนเสื้อแดง" ก้ยังถูก ใส่ร้ายป้ายสี สาดโคลน ดิสเครดิต อยู่แล้ว
"ไม่ชูทักษิณ" ก็ดี ชูทักษิณเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ ยิ่งดีใหญ่

"แล้วอยากรู้ว่า

"แล้วอยากรู้ว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริง มันหมายถึง ประชาธิปไตย ที่ ไม่มี "สถาบัน" อย่างนั้นใช่มะ? ใครกล้า มาตอบที ดิ๊! แล้วเรื่องนี้จะมาเถียงต่อ ถ้ามีใครกล้าตอบ"

**********************************

ไม่กล้าตอบ หวะ !!!

หลงอ่านมาตั้งยาวยืด
ถ้าเอ็งยังคิดได้แค่นี้
ข้าว่า เอ็งคงวนอยู่ในอ่าง อีกนานนนนนนน

เข้าใจความหมาย "บอดมา ก็บอดไป" มั้ย

กอ่น เหตุการณ์

กอ่น เหตุการณ์ "สงกรานต์เลือด" 13 เมษ.52
ผมไม่เห้นด้วยกับการ ชู ทักษิณ เป็น สัญญลักษณ์การต่อสู้
ขอย้ำนะครับ ว่า "ชูทักษิณเป็นสัญญลักษณ์การต่อสู้" มิใช่ เป็น "ผู้นำ" การต่อสู้
แต่หลังเหตุการณ์ ผมคิดว่า คนเสื้อแดง
จะต้อง ชู"ทักษิณ" เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตย
เพื่อ ทวงคืน ความเป็นธรรม และ หลักนิติธรรม จาก "อำมาตย์"

ไม่ชูทักษิณ อำมาตย์ มัน ก็ "ปราบปรามคนเสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ อภิชน และ คนชั้นกลาง ก็ไม่เป็นแนวร่วมกับเสื้อแดงอยู่แล้ว แถมยังด่า
"รากหญ้า" มวชนเสื้อแดงที่ "รักทักษิณ" ว่า "โง่" เห็นแก่ "เงิน" ตลอดกาล
ไม่ชูทักษิณ "สื่อมวลชน" ก็ด่า แกนนำ"เสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ " 30 อธิการบดี 40 ส.ว." ก็ไม่เอา "เสื้อแดง" วันยังค่ำ
ไม่ชูทักษิณ "องค์กรสิทธิฯ กำมะลอ" ล้วน "อคติ" กับเสื้อแดง เช่นเดิม

กอ่น เหตุการณ์

กอ่น เหตุการณ์ "สงกรานต์เลือด" 13 เมษ.52
ผมไม่เห้นด้วยกับการ ชู ทักษิณ เป็น สัญญลักษณ์การต่อสู้
ขอย้ำนะครับ ว่า "ชูทักษิณเป็นสัญญลักษณ์การต่อสู้" มิใช่ เป็น "ผู้นำ" การต่อสู้
แต่หลังเหตุการณ์ ผมคิดว่า คนเสื้อแดง
จะต้อง ชู"ทักษิณ" เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตย
เพื่อ ทวงคืน ความเป็นธรรม และ หลักนิติธรรม จาก "อำมาตย์"

ไม่ชูทักษิณ อำมาตย์ มัน ก็ "ปราบปรามคนเสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ อภิชน และ คนชั้นกลาง ก็ไม่เป็นแนวร่วมกับเสื้อแดงอยู่แล้ว แถมยังด่า
"รากหญ้า" มวชนเสื้อแดงที่ "รักทักษิณ" ว่า "โง่" เห็นแก่ "เงิน" ตลอดชาติ
ไม่ชูทักษิณ "สื่อมวลชน" ก็ด่า แกนนำ"เสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ " 30 อธิการบดี 40 ส.ว." ก็ไม่เอา "เสื้อแดง" วันยังค่ำ
ไม่ชูทักษิณ "องค์กรสิทธิฯ กำมะลอ" ล้วน "อคติ" กับเสื้อแดง เช่นเดิม

ดูเหมือนว่าจะ"อ่าน"commentของ

ดูเหมือนว่าจะ"อ่าน"commentของผมผิด หรือจงใจอ่านผิด

ที่คุณถามว่า" ประชาธิปไตยที่แท้จริง มันหมายถึง ประชาธิปไตย ที่ ไม่มี "สถาบัน" อย่างนั้นใช่มะ?"

ผมเลยถามกลับว่า คุณมีหลักฐานหรือเปล่าว่ามีใครพูดอย่างนั้นจริงๆ นอกจากการโจมตีกันแบบไร้หลักฐานแบบนี้มานาน ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีหลักฐานสักนิด คุณคงดำเนินคดีไปนานแล้ว

ส่วนคำถามnaive ที่คุณถาม เด็กๆที่ไหนก็ตอบได้ ว่า ปชต. จะมีหรือไม่มี"สถาบัน" ก็เป็นปชต.จริงแท้ได้ อย่างในยุโรป ก็มีปชต.ที่แท้จริงโดยมี"สถาบัน" อยู่ตั้งหลายประเทศ

ที่คุณกล่าวหาว่าทักษิณล้ม"สถาบัน" เห็นพูดกันมา ๓ ปีแล้ว ไม่เห็นมีหลักฐานสักชิ้น ถ้ามีจริงเอามาโชว์สิ แล้วฟ้องหมิ่น ฟ้องกบฎในราชอาณาจักรไปสิ

โดยส่วนตัวไม่ได้ชื่นชอบทักษิณเลย แต่ก็ขยะแขยงวิธีการของพธม. ทีชอบใช้ข้ออ้างเรื่อง"สถาบัน"มาโจมตีคนโดยไร้หลักฐาน เป็นพฤติกรรมที่"ทุเรศ" ไม่น้อยไปกว่าสิ่งที่คุณอ้างว่าท้กษิณทำเลย

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านทหารเ

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านทหารเสื้อแดง คนเสื้อแดงรักทักษิณ เนื่องเพราะทักษิณได้สร้างความเท่าเทียมขนาดย่อมให้กับคนรากหญ้าทั่วประเทศได้รับรู้รสแค่แตะปลายลิ้น จึงตระหนักถึงรสชาดของนโยบายที่ทรททำให้คนไทยรากหญ้าสดใสขึ้น ลองมาคิดดูสิว่า ประเทศไทยเคยมีนายกคนไหน เคยทำให้รากหญ้าสดใสได้บ้าง ทักษิณคนเดียวเท่านั้น ในอดีตไม่มี และในอนาคตไม่แน่ว่า จะคนเช่นทักษิณในประเทศนี้อีก

คุณ pad nont

คุณ pad nont การที่คุณลำดับความของกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นสิ่งเลวร้ายในความคิดของพวก pad ดัง

1.กลุ่มคนรักทักษิณ ประกอบด้วย คนที่มีผลประโยชน์จากระบอบท้กษิณมี นักการเมือง สื่อ นสพ"ไทยรัฐ เดลินืวส์ มติชน ข่าวสด เรดนิวส์ ประชาไท" โทรทัศน์ "ช่อง3 dstation" นักวิชาการ ข้าราชการบางส่วน ตำรวจบางส่วน อัยการบางส่วน ศาลบางส่วน กกต.บางส่วน (กกต.ถึงแม้จะถูกแต่งตั้งในสมัยคมช. แต่ก็ถูกทักษิณใช้เงินซื้อไว้หลายคน) ทหารบางคน แท็กซี่บางส่วน สุดท้ายก็ปชช.ที่ได้รับผลประโยชน์จากระบอบทักษิณ เกษตรกรรากหญ้า คนเหล่านี้ยอมสู้ถวายหัวเพื่อเอาทักษิณกลับมาเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้ โดยไม่สนใจว่าจะผิดหรือถูก ประเทศชาติจะเสียหายซักเท่าไร พวกนี้มีมากที่สุด

2.กลุ่มมาร์กซิสหรือคอมมิวนิส พวกนี้เป็นสมองให้ทักษิณคอยวางแผนให้ตลอดเวลา เช่น หมอมิ้ง จักรภพ เหวง จาตุรนต์ วีระ ดาตอปิโด พวกนี้ต้องการล้มสถาบันกษัตริย์ โดยเลี่ยงมาใช้คำว่าอำมาตย์แทน มีท่านเปรมเป็นเป้าหมาย ทำเพื่ออุดมการณ์ ยังแบ่งเป็น2พวกคือ คอมเก่าและคอมใหม่ พวกคอมเก่าชอบความรุนแรงเพื่อให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุด ส่วนพวกคอมใหม่ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่คอยปลุกกระแสไปเรื่อยๆเพื่อหวังผลในระยะยาว 2กลุ่มนี้เริ่มขัดแย้งกันเองให้เห็น หมอมิ้งประกาศไม่ยุ่งกับการชุมนุนของเสื้อแดงอีกต่อไป มีไม่กี่คน

3. กลุ่มโหยหาปชต.แบบอเมริกา หรืออังกฤษ ญี่ปุ่น พวกนี้มีอุดมการณ์ ไม่สนใจเงินทอง แต่ก็ไม่อยากได้ทักษิณเพราะเห็นว่าทักษิณก็ไม่ใช่คนดี เพียงแต่มาเพราะการประกาศจุดยืนใหม่ของแกนนำของพวกคุณ เพื่อหาแนวร่วมจากคนกลุ่มนี้เท่านั้น มีไม่มาก

4. พวกรากหญ้ากลุ่มรับจ้าง พวกนี้บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาเรียกร้องอะไร ได้เงินก็มา ส่วนมากเป็นพวก กรรมกร เกษตรกร มอร์ไซร์รับจ้าง แท็กซี่บางคน แต่ที่สำคัญคือกองกำลังรับจ้างหรือพวกฮาร์ดคอร์ที่มีประมาณพันกว่าคน บางคนไม่ใช่คนไทย ถูกอำพรางอยู่ในรูปของบริษัทรักษาความปลอดภัยแถวปทุมธานี พวกนี้คอยก่อความรุนแรงตามคำสั่งเท่านั้น ไม่มีอุดมการณ์ใดๆเลย พวกนี้มีมากเหมือนกัน

คุณเข้าใจความคิดของคนเสื้อแดงผิดเพี้ยนอย่างสิ้นเชิง กล่าวร้ายใส่ความเสียให้คนเสื้อแดง ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นความคิดเป็นอุดมการณ์ของ pad ที่เป็นกลุ่มคนที่เริ่มสร้างความวุ่นวายให้ประเทศสร้างสถานการณ์ให้สังคมแตกแยกเช่นปัจจุบัน

การยุบพรรคที่ได้รับความนิยมถึ

การยุบพรรคที่ได้รับความนิยมถึง2ครั้งทหารไม่ยอมทำอะไรช่วงพันธมิตรยึดสนามบินเเละทำเนียบรัฐบาลนานเกือบ5เดือนในสภา ป.ช.ป. ตีรวนทำให้บริหารไม่ได้เเละทำร้าย ป.ช.ต. ชนชั้นปกครอง นักกฎหมาย ชนชั้นสูง ข้าราชการ ทหารได้ทำให้คนไทยไม่เชื่อมั่นในด้านเศษฐกิจเเละสังคม เเละคดีความยังไม่คืบหน้าคนเสื้อเเดงโดนเเจ้งข้อหาเเล้ว เสื้อเหลืองยังไม่ครับเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับเเต่ไม่เชื่อมั่นการกระทำของคนเหล่านี้เเละเห็นด้วยที่บอกว่าคนเขียนบทควาสมใจคับเเคบครับคนเสื้อเเดงต้องการประชาธิปไตยเเละความยุติธรรมครับเเละใครตอบได้บางว่ากลุ่มคนที่ไปกินข้าวที่บ้านคนใหญ่คนโตไปทำอะไรตามที่พล.อ.สุรยุทธ์ยอมรับเเละยังมีบางคนให้สัมภาษณ์ว่าเเม้เเต่เรื่องอีหนูยังพูดไม่ได้ทำนองว่าไม่เกี่ยวข้องกับทหารที่ปฎิวัติและผมว่าถูกต้องครับเเต่ท่านทำอาชีพอะไรครับเเละมันเกี่ยวไหมกับเหตุการณ์ในขณะนี้ที่มันวุ่นวายเเละเมื่อผสมกับการใส่ร้ายป้ายสีถึงอดีตนายกในเรื่องต่างๆเเละการทำเช่นนี้มันทำให้ผู้ที่เคยทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาบ้างไม่มากก็น้อยต้องหนีไปอาศัยต่างประเทศมามากต่อมากเเล้วเช่นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคไม่เชื่อไปถามฐานเสียงของพรรคใหญ่ดูสิได้รับการดูเเลจากอดีตนายกครับส่วนการพูดจาที่ทำให้เป็นปัญหาว่าจะไม่พัฒนานั้นเราปองดองกันได้ไหมตามที่ปากพูดไม่ใช่ว่าต้องนำนักโทษชายมารับโทษ

เมื่อมองไปทั่วโลกเรื่องเเรกคื

เมื่อมองไปทั่วโลกเรื่องเเรกคืออัยการสูงสุดเกาหลีใต้ลาออกที่ทำคดีอดีตผู้นำเกาหลีใต้เเละตอมาอองฃานชูเจี่ยก็กำลังอยู่การพิจารนาคดีเเละทั่วโลกก็ไม่เห็นด้วยเมืองไทยก็นายกทักษิณครับเมื่ออำนาจเก่าหวาดระเเวงเเละจะไม่พัฒนาบางจังหวัดเเละข้อหาล้มสถานบันเเละตามด้วยคำพูดว่ามีเหตุผลพอสมควรเเละแม้เเต่เรื่องอีหนูยังพูดไม่ได้ทำให้คนไทยตัองลำบากครับ

ไม่จริงมั้ง

ไม่จริงมั้ง ที่ไม่เคยเห็นหลักฐานเรื่องความพยายามล้มล้างสถาบันของท้กษิณน่ะ j

ตลอดหลายปีที่เมืองไทยอยู่ในวังวน "ท้กษิณ" คนโง่ที่สุดที่อยู่ฝั่ง พธม. ยังรู้เลยว่าทักษิณจาบจ้วงและจ้อง "ล้ม" สถาบัน

ประเด็นเรื่องจาบจ้วงในทาง กม. ยังเป็นที่กังขาและคลุมเครือที่จะใช้ปฏิบัติเป็นบันทัดฐานได้ แต่ ลองสมมติดูว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในยุคระบอบสมบูรณาญาฯ ดูนะ

กิริยาของทักษิณ ที่ พูดว่า "ไม่มีใครไล่ผมออกได้ มีเพียงคนเดียว ........ กระซิบบอกข้างหูคำเดียวเท่านั้น กราบ ....... ลาออกทันที" (ในเครื่องหมายจุด เรารู้กันอยู่แล้วนะว่านายทักษิณมันพูดว่าอะไร

หรือ กิริยาของมันที่พูดว่า

"ถ้าไม่จง........ แล้วผีที่ไหนจะจง........ กันวะ" (ในเครื่องหมายจุดก็คืออย่างเดิมนะ)

ฯลฯ

การกระทำของคนที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนๆ นั้นตำรงสถานะนายกฯ ด้วย การกระทำอย่างนั้นไม่เข้าข่ายจาบจ้วง หรือ?

แล้วลองคิดตามที่ สมมตินะ ว่าถ้าเราอยู่ในยุคสมบูรณาญาฯ นายทักษิณเอ่ยวาจาอย่างนั้นจะคอขาดมั๊ย? (โดยที่กษัตริย์ไม่ต้องสั่งลงทัณฑ์หรอก ไพร่ฟ่าประชาชีกันเองนี่แหละจะจัดการกันเอง อย่างน้อยๆ ถ้าผมอยู่ยุคนั้น ผมฟันคอมันขาดแน่นอน)

แต่นี่เราอยู่ในยุคนี้ ยุคที่กลไกของรัฐฯ ถูกนายทักษิณแทรกแซงหมดแทบทุกองค์กร (อย่าเถียงว่าไม่จริงนะ เพราะถ้าคุณยังเถียงผมประเด็นนี้แล้วถามหาหลักฐานอีก ก็แสดงว่าคุณก็คือ ไข่แม้วธรรมดา ที่รักทักษิณเท่านั้นแหละ) จึงทำให้ความตั้งใจที่จะปกปักรักษาสถาบันถูกบิดเบือนไป จนกระทั่งการกระทำของนายทักษิณก็เห็นชัดๆ ว่าจาบจ้วง แต่ กลไกรัฐก็เพิกเฉยไม่นำพาที่จะดำเนินการต่อการจาบจ้วง ที่ไอ้ทักษิณมันตั้งใจทำ (ดูตัวอย่างคดีอีเพ็ญก็ได้ กี่ปีแล้ววันนี้อีเพ็ญยังไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ เลย เห็นมะ!)

และโชคดีเหลือเกินที่คุณ J มาถามผมเอาช่วงนี้ เพราะหลักฐานในช่วงนี้มันชัดเจนเหลือเกิน ผมจำไม่ได้ว่าได้ตอบคุณใน คห. ก่อนไปหรือยัง แต่ขอตอบซ้ำอีกที หลักฐานที่คุณถามหาคุณไปหาดูเอาได้ จากสำนักข่าวต่างประเทศ หรือ จากคลิปชั่วๆ ทั้งหลายใน ยูทู๊บ คุณก็น่าจะหาได้นะ เพราะภาษาอังกิดคุณก็ "พอได้" อยู่ (แค่พอได้นะเพราะผมว่า ภาษาคุณมันแปลกๆ เป็นสำนวนที่ฝรั่งจริงๆ หรือคนจบนอกจริงๆ เขาไม่ใช้กันนะ ไม่รู้คุณรู้ตัวหรือเปล่า?) น่าจะอ่านเอาจากหลักฐานที่สำนักข่าวเขาลงไว้ จากการสัมภาษณ์ "มัน" ในช่วงสงกรานต์ 52 ที่ผ่านมา มีทั้ง CNN BBC ฯลฯ คำพูดแบบนั้นมันส่อเจตนาชัดอยู่แล้ว

แต่ถ้าคุณจะถามหาหลักฐานที่เป็นเอกสารลงลายมือชื่อชัดเจนว่า มันจะตั้งใจล้มสถาบัน อะไรแบบนั้น! ผมว่าคุณก็คงจะ "เด็ก" เกินไป ไม่รู้ประสีประสา ว่าหลักฐานอย่างนั้น ในเรื่องอย่างนี้ใครที่ไหนมันจะทำทิ้งไว้ให้เห็นกัน

ส่วนคุณจะขยะแขยงหรือจะทุเรศกับการกระทำของ พธม. ผมก็ไม่สนใจหรอก เพราะพวกคุณอยากจะอยู่อย่างไหนก็เรื่องของคุณ และดีใจที่คนที่ "คิดได้" แบบคุณอยู่ให้ห่างแยกจาก พธม. นั้นดีแล้ว เพราะคนแบบพวกคุณก็คือสิ่งไร้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีหรือไม่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ สังคมนั้นก็เดินหน้าไปอยู่ดี แต่ถ้าไม่มีคนอย่าง พธม. ในวันนี้นี่สิ ป่านนี้ประเทศนี้คงเป็น "ขี้ข้า" ทักษิณกันหมดแล้ว

(ผมไม่ได้คุยนะ! ว่า พธม. คือ พระเอกของกระบวนการสกัดกั้นทักษิณนะ แต่ผมหมายความว่า พธม. และ ทุกองคาพยพของสังคมที่ร่วมกันยับยั้งทักษิณ เช่น ศาล ทหารบางส่วน นักวิชาการที่ดีๆ คนเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมไทยในช่วงนี้ โดยที่คนไทยที่รักทักษิณ คือ พวกที่เลวร้ายที่สุดที่พยายามทำให้สังคมไทยล่มสลายไป โดยมีคนไทยแบบคุณนี่แหละ เพิกเฉย ซึ่งหมายความว่าพวกกลางกลวงทั้งหลาย ไม่ได้มีคุณค่าอะไรในการขับเคลื่อนนี้เลย)

คุณควรลดอคิติลงแล้วลงพื้นที่ห

คุณควรลดอคิติลงแล้วลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องลึกของคนเสื้อแดงให้มากขึ้น เม้นท์ผมมันมีพื้นที่น้อยแต่ก็อยากจะเล่าให้คุณฟังว่า ชาวเสื้อแดงในพื้นที่ กทม และปริมณฑล เรารวมตัวกันเป็นภาคประชาชนตั้งนานแล้ว ในกลุ่มประชาชนแต่ละกลุ่ม และแต่ละเขตนั้นมีตัวแทนประสานงานกับ แกนนำหลัก นปช.และเรามีการประชุมสานเสวนากันอยู่บ่อยทุกสัปดาห์ตามแต่ มติกลุ่มจะกำหนด เนื้อหาการชุมนุม 99% ไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณ ชิณวัตร เราก้าวหน้ากว่าที่คุณคิด แต่ยามสมาชิกใหม่คนใดอยากระบายความรู้สึกเรื่องทักษิณ ก็ทักษิณมันโดนเผด็จการเล่นงานเหมือนกันเหมือนกัน ก็ไม่น่าเกลียดที่จะพูด แต่เราไปไกลกว่าทักษิณนานแล้ว แต่บางคนก็สร้างกระแสทาสทักษิณอยู่เสมอก็มันไม่อยากให้ฝ่ายปชต.มีมวลชนมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราเป็นภาคประชาชนเป็นกลุ่มย่อยมารวมกันการชุมนุมรอบที่ผ่านมาแกนนำหลักจึงควบคุมมวลชนไม่ได้ เพราะไม่ใช่มวลชนปชต.ทุกกลุ่มจะแสวงหาสันติทั้งหมด บางกลุ่มเค้าต้องการเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบเผด็จการด้วยวิธีรุนแรงมันก็ควบคุมยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดในมวลชนปชต. ก็เราไม่ได้มองแกนนำเป็นเทวดา เหมือนไอ้ม็อบเหลือง ที่ต้องเชื่อทุกฝีก้าว นี่คือเหตุผลที่อยากให้คุณอ่านหวังว่าคุณคงเปิดใจ เราน่ะตายได้เพื่อประชาธิปไตย เพราะเราต้องการอิสระแต่ก็ไม่นิยมความรุนแรงเช่นกัน วันนี้คุณเป็นนักวิชาการ ผม ไม่ขอให้คุณมายืนข้างเรา หวังเพียงตรงไปตรงมาและมีข้อมูลถูกต้องไม่บิดเบือน ขอบคุณ

คุณควรลดอคิติลงแล้วลงพื้นที่ห

คุณควรลดอคิติลงแล้วลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องลึกของคนเสื้อแดงให้มากขึ้น เม้นท์ผมมันมีพื้นที่น้อยแต่ก็อยากจะเล่าให้คุณฟังว่า ชาวเสื้อแดงในพื้นที่ กทม และปริมณฑล เรารวมตัวกันเป็นภาคประชาชนตั้งนานแล้ว ในกลุ่มประชาชนแต่ละกลุ่ม และแต่ละเขตนั้นมีตัวแทนประสานงานกับ แกนนำหลัก นปช.และเรามีการประชุมสานเสวนากันอยู่บ่อยทุกสัปดาห์ตามแต่ มติกลุ่มจะกำหนด เนื้อหาการชุมนุม 99% ไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณ ชิณวัตร เราก้าวหน้ากว่าที่คุณคิด แต่ยามสมาชิกใหม่คนใดอยากระบายความรู้สึกเรื่องทักษิณ ก็ทักษิณมันโดนเผด็จการเล่นงานเหมือนกันเหมือนกัน ก็ไม่น่าเกลียดที่จะพูด แต่เราไปไกลกว่าทักษิณนานแล้ว แต่บางคนก็สร้างกระแสทาสทักษิณอยู่เสมอก็มันไม่อยากให้ฝ่ายปชต.มีมวลชนมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราเป็นภาคประชาชนเป็นกลุ่มย่อยมารวมกันการชุมนุมรอบที่ผ่านมาแกนนำหลักจึงควบคุมมวลชนไม่ได้ เพราะไม่ใช่มวลชนปชต.ทุกกลุ่มจะแสวงหาสันติทั้งหมด บางกลุ่มเค้าต้องการเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบเผด็จการด้วยวิธีรุนแรงมันก็ควบคุมยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดในมวลชนปชต. ก็เราไม่ได้มองแกนนำเป็นเทวดา เหมือนไอ้ม็อบเหลือง ที่ต้องเชื่อทุกฝีก้าว นี่คือเหตุผลที่อยากให้คุณอ่านหวังว่าคุณคงเปิดใจ เราน่ะตายได้เพื่อประชาธิปไตย เพราะเราต้องการอิสระแต่ก็ไม่นิยมความรุนแรงเช่นกัน วันนี้คุณเป็นนักวิชาการ ผม ไม่ขอให้คุณมายืนข้างเรา หวังเพียงตรงไปตรงมาและมีข้อมูลถูกต้องไม่บิดเบือน ขอบคุณ

คุณควรลดอคิติลงแล้วลงพื้นที่ห

คุณควรลดอคิติลงแล้วลงพื้นที่หาข้อมูลเบื้องลึกของคนเสื้อแดงให้มากขึ้น เม้นท์ผมมันมีพื้นที่น้อยแต่ก็อยากจะเล่าให้คุณฟังว่า ชาวเสื้อแดงในพื้นที่ กทม และปริมณฑล เรารวมตัวกันเป็นภาคประชาชนตั้งนานแล้ว ในกลุ่มประชาชนแต่ละกลุ่ม และแต่ละเขตนั้นมีตัวแทนประสานงานกับ แกนนำหลัก นปช.และเรามีการประชุมสานเสวนากันอยู่บ่อยทุกสัปดาห์ตามแต่ มติกลุ่มจะกำหนด เนื้อหาการชุมนุม 99% ไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณ ชิณวัตร เราก้าวหน้ากว่าที่คุณคิด แต่ยามสมาชิกใหม่คนใดอยากระบายความรู้สึกเรื่องทักษิณ ก็ทักษิณมันโดนเผด็จการเล่นงานเหมือนกันเหมือนกัน ก็ไม่น่าเกลียดที่จะพูด แต่เราไปไกลกว่าทักษิณนานแล้ว แต่บางคนก็สร้างกระแสทาสทักษิณอยู่เสมอก็มันไม่อยากให้ฝ่ายปชต.มีมวลชนมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเราเป็นภาคประชาชนเป็นกลุ่มย่อยมารวมกันการชุมนุมรอบที่ผ่านมาแกนนำหลักจึงควบคุมมวลชนไม่ได้ เพราะไม่ใช่มวลชนปชต.ทุกกลุ่มจะแสวงหาสันติทั้งหมด บางกลุ่มเค้าต้องการเปลี่ยนแปลงล้มล้างระบอบเผด็จการด้วยวิธีรุนแรงมันก็ควบคุมยาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดในมวลชนปชต. ก็เราไม่ได้มองแกนนำเป็นเทวดา เหมือนไอ้ม็อบเหลือง ที่ต้องเชื่อทุกฝีก้าว นี่คือเหตุผลที่อยากให้คุณอ่านหวังว่าคุณคงเปิดใจ เราน่ะตายได้เพื่อประชาธิปไตย เพราะเราต้องการอิสระแต่ก็ไม่นิยมความรุนแรงเช่นกัน วันนี้คุณเป็นนักวิชาการ ผม ไม่ขอให้คุณมายืนข้างเรา หวังเพียงตรงไปตรงมาและมีข้อมูลถูกต้องไม่บิดเบือน ขอบคุณ

คนเสื้อแดงก้าวหน้ากว่าเรื่องท

คนเสื้อแดงก้าวหน้ากว่าเรื่องทักษิณนานแล้วคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเค้ารักประชาธิปไตยอย่างแท้จริง สมัย รสช.นั้นมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวคือชนชั้นกลาง แต่ตอนที่มีการสลายการชุมนุมชนชั้นล่างทั้งนั้นแหละตรับที่ตาย คุณตัดเค้าทิ้งจากประวัติศาสตร์ได้ยังไง คุณต้องยอมรับอย่างนึงว่าการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในมุมกว้างกับเรื่องปากท้อง มันสัมพันธ์กัน ฝรั่งเศษปฏิวัติเพราะขนมปัง เช่นเดียวกันวันนี้มวลชนต่างจังหวัดต้องการประชาธิปไตยมากขึ้นพร้อมจะสู้เพื่อมันมากขึ้น ก็เพราะสิ่งที่นายกที่พวกเค้าเลือกมอบให้ แล้วพวกเค้าได้รับ คุณอย่าพยามยามเบี่ยงเบน บิดเบือนดิ๊ บางครั้งเรื่องประชาธิปไตย ปากท้อง รักทักษิณ ต้านเผด็จการมันผูกกันแยกไม่ได้ ขอให้คุณเข้าใจ เอางี้คุณดูนะ เลือกตั้งครั้งต่อไป คนที่เลือกพรรค ปชป. ภูมิใจไทยจะมากขึ้น เพื่อไทยจะน้อยลง แต่มวลชนคนเสื้อแดงจะมีเท่าเดิม หรือมากขึ้นคุณคอยดู เรารักประชาธิปไตย ถ้า 111 ไปอยู่ฟาก ภูมิใจไทยคนดูใจคนเสื้อแดงว่าจะมีใครไปด้วย เพราะจุดยืนเรื่องอุดมการณ์ ในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญ เราจะไม่เป็นไผ่ลู่ลม

มาขอย้ำคำตอบให้ชัดๆ อีกที

มาขอย้ำคำตอบให้ชัดๆ อีกที เพราะ คห. เมื่อกี๊รู้สึก ผักบุ้ง เยอะไปหน่อย

ขอสรุปสั้นๆ เลยว่า

หลักฐานที่ถึงขั้นเป็นเอกสาร ไม่มี เพราะคนที่คิดจะทำการนี้ คงไม่ โง่ หรือ บ้า พอที่จะทิ้งหลักฐานไว้ให้เห็นหรอก

แต่เราเป็นมนุษย์ นะ J! การคิดของมนุษย์ไม่ได้มีแค่การคิดเชิงประจักษ์อย่างเดียว แต่การคิดเชิงอนุมาน การคิดเชิงสังเคราะห์ ก็ เป็นกระบวนการคิดที่ยอมรับในระดับวิชาการ ไม่ใช่เหรอ J?

ดังนั้น ในเมื่อไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่เราเห็นหลักฐานจากสภาพแวดล้อมในเรื่องเหล่านี้ เราก็เก็บรวบรวมมา แล้วเอามา อนุมาน สังเคราะห์ วิเคราะห์ แลวเราก็พอสรุปได้ว่า การกระทำ ที่เห็น มีเบื้องหลังอย่างไร? มี นัยยะ อะไร แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังการกระทำนั้น จนสามารถอ่าน "เจตนา" ที่แท้จริงได้

เช่น เรารู้ว่า อีเพ็ญ คือ ขี้ข้าทักษิณ คำพูดอีเพ็ญ ที่ FCCT และคำพูดอีเพ็ญ ที่ แมนเนเจอร์ออนไลน์ เคยเอามาลงที่มันไปพูดที่อเมริกา (ซึ่งผมคิดว่าคุณคงไม่เคยเห็น เพราะอ่านระหว่างบันทัดคุณแล้วคุณคงเกลียดผู้จัดการเสียจนไม่เข้า manager online แน่ๆ ซึ่งนับว่าน่าเสียดาย ที่คุณพลาดหลักฐานดีๆ ไป) มันส่อชัดว่าเจตนาอีเพ็ญต้องการอะไร

รวมถึงข้อเขียนของอีเพ็ญในที่ต่างๆ ก็บอกชัด ไม่ต้องเดา (อยากรู้ลองหาเอา แต่เชื่อว่าส่วนใหญ๋ถูกลบทิ้งไปหมดแล้ว โดยพวกมันกันเอง) ดังนั้น เจตนาของขี้ข้ามันบอกชัดว่าจะทำอะไร ดังนั้น เจ้านายของมันก็ต้องคิดเช่นนั้น เพราะ อีเพ็ญ ก็ทำงานตาม "เงิน" ที่ทักษิณ จ้างมา

กรณี ข้างบน เอามาอนุโลมใช้ได้กับแกนนำ นปก. ทุกตัวนะ

แต่อีกตัวที่ผมอยากยกเอามาให้เห็นชัดเจนก็คือ กรณี ไอ้ก่อแก้ว พิกุลทอง

ผมดู D - Station นะ ฉะนั้นอย่าเถียงว่าที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ไม่จริง เพราะผมนั่งฟังกับหูนั่งดูกับตา

ไอ้ก่อแก้วพูดบนเวทีที่ข้างทำเนียบชัดเจนว่า "พวกเราจะร่วมกันปลดรูปที่มีทุกบ้านลง"

ซึ่งคำพูดนี้คือคำพูดเดียวกันที่ไอ้แม้วเคยไปพูดให้ข้าราชการครูที่ จ.ร้อยเอ็ด บ้านผม แกมาเล่าให้ฟัง ว่ามันไปเยี่ยมแกที่บ้าน แล้วก็มองดู "รูป" นั้น พร้อมพูดว่า "อีกหน่อยรูปนี้ต้องเอาลงนะ" (แล้วชั่งบังเอิญเหลือเกินที่ ข้าราชการจากภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง หลายคน ก็เอามาเล่าตรงกันว่า ไอ้แม้ว ก็เคยพูดแบบนี้กับเขา เช่นกัน)

คนที่พูดอย่างนี้มันคิดอะไร ถ้าคุณ J คิดไม่ออก ผมแนะนำคุณ J เลิกเล่นเว็บบอร์ด แล้วกลับไปเรียนหนังสือใหม่เลยดีกว่า

คิดว่าผมคงตอบคำถามคุณ J ชัดเจนพอแล้วนะ

ส่วนกรณี อีดา ไอ้ชูชีพ ชีวสุทธิ์ ไอ้สุชาติ นาคบางไทร ไอ้สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ถ้าคุณ J ลองค้นคว้าเพิ่มเติม หรือลองไปค้นข้อมูลเก่าๆ ตามเว็บนรก อย่างซ่องพันทิพ, no coup, หรือแม้แต่ในประชาไท บางคอลัมน์ บางคอมเม้น ก้จะเห็นชัดเจนเอง ว่า ขี้ข้าทักษิณ คิดอะไร เมื่อ ขี้ข้าทักษิณคิดอะไร ตัวพ่อของขี้ข้าทักษิณก็ต้องคิดแบบเดียวกัน ตามหลักการสังเคราะห์ วิเคราะห์ อนุมาน นั่นแล (ไม่ต้อง สาธุ นะ นี่ไม่ได้เทศน์ อิ้อิ้อิ้)

ควายเอ๊ย ประชาธิปไตยมันเกี่ยว

ควายเอ๊ย
ประชาธิปไตยมันเกี่ยวไรกับสถาบัน

สถาบันก็คือสถาบัน
ประชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตย

เป็นpad แล้วทำไมต้องโง่ด้วย

คุณ J

คุณ J บังเอิญไปกดโดนอะไรเข้าไม่รู้ได้ ลิงค์ นี้มา

http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/far_east/7996781.stm

ลองเข้าไปดูบ้างนะ ในนี้ผมว่าคุณก็น่าจะเคยเห็นแล้วล่ะ เพราะช่วงสงกรานต์ 52 ก็ออกบ่อย

แต่ดูท่าทีของทกัษิณ ต่อคำถามต่างๆ ก็แล้วกันว่า ท่าทีอย่างนี้ มัน บริสุทธิ์ หรือ ผิดจริง ตามที่นักข่าวเขาถาม โดยเฉพาะประโยคที่นักข่าวถามว่า "Are you the man behind what we seen ......."

โธ่ไอ้โง่เอ๊ย! ก็เพราะประเทศไ

โธ่ไอ้โง่เอ๊ย!

ก็เพราะประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขน่ะสิ ไอ้งั่งทั้งโคตร!

ประชาธิปไตยไทย จึงต้องมีสถาบันสูงสุดควบคู่กันไป เป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้

ปัญหาอย่างนี้ ควายไทยทั่วไปที่ยังเดินไถนาอยู่ทุกวันนี้ยังรู้เลย แล้วทำไม ท หน้าโง่อย่างเมิงถึงไม่รู้หือ? แสดงว่าเง่าจริงไม่อิงแอบใคร! คริคริคริ!

แล้วโง่อย่างนี้ยังมีหน้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยได้ไงเนี่ย? กิ๊ว กิ๊ว

อ้อ! ลืมไปพวกเมิงมันรักทักษิณคิดร่วมมือกันจะล้มเจ้านี่เนาะ ก็เลยหลงคิดว่าประชาธิปไตยโดยประชาชนจะใช้ได้ในเมืองไทย อย่าฝันเลยไอ้เด็กน้อย กลับไปเลียไข่แม้วอย่างเดิมดีกว่า ความฝันนี้ของพวกเมิงอีก 2 พันปี ก็ไม่เกิด

เอาเวลาไปฝันเปียกเถอะ! อย่าเสียเวลาเลย ไม่ต้องเชื่อกรูนะ แต่รอดูไม่นานเมิงได้เห็นแน่

***ผมหรือ.?.....เป็นคนชั้นกลา

***ผมหรือ.?.....เป็นคนชั้นกลาง....... ที่คิดแทน..คนรากหญ้า...

ในวันเลือกตั้งไม่มีใครคิดแทนเขาได้เลย.... ทำไมเขาเขาเลือกไทยรักไทย.... พลังประชาชน......

ไปถามคนอิสานที่ชอบกินส้มตำซิว่า มีใครคิดแทนเขาได้ไหม ว่าจะกินส้มตำ หรือแฮมเบอเกอร์

ไปถามคนเสื้อแดงซิ่ว่า จะเอารัฐธรรมมนุญปี 40 หรือ 50... เขาคิดของเขาเป็น เพียงแต่เขาไม่ได้ออกมาโพสต์เท่านั้น

ถ้าไปดูตามบ้านเรือนของคนรากหญ้า.....ภาพข้างผนัง จะมีรูปถ่ายรับปริญญาของลูกหลาน....

ผมและพวกเขานั่นเองที่เป็นตัวแทนพวกรากหญ้าที่มาโพสต์ข้อความต่อต้านอำมาตย์......

คนชั้นกลางดั้งเดิมจะมีสักเท่าใด.....พวกนักวิชาการก็อย่าหลงว่าตัวเองเป็นชนชั้นกลาง จะกลายเป็นวัวลืมตีน....

พวกหนังสือพิมพ์เป็นใคร ไปนับดู เป็นลูกหลานพวกรากหญ้ากี่คน...เป็นเศรษฐีใหม่กี่คน.....

ใครที่กล่าวว่าพวกผมเป็นคนชั้นกลาง แสดงความคิดเห็นแทนพวกรากหญ้า ไม่ใช่เลย...บอกให้ว่าผมเป็นเด็กวัดเศวตฯ

คณะ 3 ที่เป็นรากหญ้า และกินข้าวก้นบาตรของพวกรากหญ้า......และจะทำหน้าที่แสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ของ

พวกรากหญ้าต่อไป........

เอ้อ! คุณ Red Soldier

เอ้อ! คุณ Red Soldier เป็นทหารจริงเหรอ?

ถ้าเป็นทหารแล้วทำไมไม่พูดมั่งว่ารักสถาบัน เพราะทหารต้องปฏิญาณตนทุกปีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ? ว่าจะจงรักภักดีน่ะ

ดูทัศนะคุณมันคลุมเครือนะ

แล้วที่คุณอ้างว่า รธน. 50 เป็นผลผลิตจากเผด็จการ แต่เนื้อหา รธน. 50 ก็แทบไม่แตกต่างจาก รธน. 40 นะ

แต่ รธน. 40 ไม่ได้ทำประชามตินะ แถม รธน. 50 ก็ได้คนเห็นชอบตั้ง 14 ล้านกว่า ส่วนคนที่ไม่เห็นชอบก็น้อยกว่าเกือบ 3 ล้าน

ถ้าคุณอ้างว่าเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย ทำไมมองข้ามความสำคัญของเสียงประชาชนที่สนับสนุน รธน. ฉบับนี้ล่ะ หรือ คุณจะเลือกเป็นประชาธิปไตยเฉพาะกรณีที่คุณต้องการ อย่างนั้นหรือ?

แล้วถ้าคุณคัดค้าน รธน. 50 ถ้าเช่นนั้นตอน สมัคร กับ สมชาย เป็นนายกฯ ทำไมคนเสื้อแดงไม่ออกมาต่อต้านตั้งแต่ตอนนั้นล่ะ! เพราะ ทั้ง สมัคร และ สมชาย ก็ได้เป็น นายกฯ โดยใช้ รธน. ฉบับที่คุณเกลียดนี่เหมือนกัน

หรือคุณจะเป็นอย่างที่ผมสงสัยในวรรคก่อนหน้า ว่า พวกคุณจะยอมรับประชาธิปไตยก็เฉพาะกรณีที่คุณต้องการเท่านั้น

ที่ผมว่ามันสนับสนุนความคิดพวกผมว่าจริง ก็คือ ทั้งที่ สมัคร สมชาย ก็ได้เป็นนากยกฯ ตาม รธน. 50 พวกคุณไม่เดือดร้อน เพราะ สมัคร สมชาย ก็คือ อะไหล่ของทักษิณ

แต่ เมื่อ รธน. 50 ฉบับนี้ไม่ทำให้ อะไหล่ของทักษิณ ได้เป็นนายกฯ พวกเสื้อแดงก็ออกอาการตามที่ทักษิณ "สั่ง" ทันที แล้วอย่างนี้ นปก., เสื้อแดง, คนรัก....... 51 ทั้งหลาย ฯลฯ จะข้ามพ้นคำครหาแห่งการเป็น ขี้ข้าทักษิณ ได้อย่างไร?

แล้วขอถามกลับให้ชัดๆ เลย อะไรคือ ประชาธิปไตย ที่คุณต้องการ มีเนื้อหา หลักการ ต่างจาก ประชาธิปไตยที่มีอยู่ทุกวันนี้ตรงไหน? ตอบให้ชัดหรือพอสังเขปก็ได้ แล้วจะรออ่าน นะ!

ที่คุณอ้างอิงถึง

ที่คุณอ้างอิงถึง ผมเคยดูมาแล้ว รวมทั้งManagerด้วย มันแค่การตีความกันเอง เพราะจนป่านนี้ สันติบาลก็ยังไม่เห็นสรุปสำนวนส่งฟ้องตามที่ขู่กันไว้เลย ทักษิณคิดอย่างไร ผมไม่อาจล่วงรู้ แต่ที่วิจารณ์ ผมถือเอาhard factเป็นเกณฑ์

ขออภัยที่ต้องทำให้ทนอ่านภาษาปะกิตฮ่วยๆของผม เพราะไม่มีโอกาสเรียนฟรี ๑๕ ปีเหมือนเด็กยุคนี้

ย้ำอีกครั้ง ผมไม่ได้ชื่นชมทักษิณ ออกจะเกลียดหลายสิ่งที่เขาเคยทำไว้ในยุคนั้น แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของพธม. ที่ทำให้สังคมยิ่งแตกแยก รวมทั้งไอ้......ภิวัฒน์นั่นด้วย ที่ยอมฉีกตำรา เผาหนังสือกฏหมาย ทำลายความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของคนในชาติ เพียงเพื่อกำจัดคนคนเดียว แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ บ้านเมื่องยิ่งฉิบหายหนักเข้าไปใหญ่ สังคมยิ่งแตกแยก จนตีกันตายอยู่ทุกวัน

ผมเคยไปmobพธม.เมื่อปี ๔๙ แต่ยอมรับการรัฐประหารไม่ได้ ถ้าคุณยืนบนวิถีทางของปชต.จริง ป่านนี้ผมไปนอนข้างถนนด้วยนานแล้ว แต่นี่คุณกำลังเผาเมืองเพื่อไล่เอี้ยตัวเดียว คนที่มีสามัญสำนึกอยู่ รับไม่ได้หรอก

อย่ากลัวผีทักษิณ จนขี้ขึ้นสมอง ลองใช้เหตุผลให้หนัก แล้วจะพอเห็นว่าวิถีทางปชต.ก็พอจะเอาทักษิณได้ ไม่ต้องเผาเมืองก็ได้ ลองคิดดู

ชาวเสื้อแดงทั้งหลาย ถ้าติดตาม

ชาวเสื้อแดงทั้งหลาย

ถ้าติดตามบทความของประวิตรมาอย่างต่อเนื่อง เราน่าจะมองออกนะครับว่า เขาเป็นแนวร่วมของเสื้อแดงอย่างชัดเจน ความคิดเห็นของมิตร เป็นสิ่งที่ควรเปิดใจรับฟัง และนำกลับมาพิจารณาสำรวจตัวเองมิใช่หรือ ?

ขบวนการคนเสื้อแดงเป็น “การต่อสู้ทางการเมือง” ไม่ใช่ “การต่อสู้ทางการทหาร” ชาวเสื้อแดงต้องสรุปบทเรียนความล้มเหลวเมื่อเดือนเมษาให้ดี เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อสู้ให้เหมาะสม

ผมคิดว่า ความล้มเหลวของคนเสื้อแดงเป็นผลมาจากการกำหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวแบบ “การทหารนำการเมือง” แทนที่จะเป็น “การเมืองนำการทหาร” สิ่งที่ชาวเสื้อแดงต้องพิจารณาให้มากๆ ก็คือ การต่อสู้ทางการเมือง ซึ่งหมายถึงการช่วงชิงความชอบธรรมทางสาธารณะ

แน่นอนว่า ประเด็นดังกล่าวนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย และหลายๆ คนอาจจะรู้สึกหมดหวัง ตัวอย่าง เช่น คห.ของคุณปัญญา รุ่งทอง
“ไม่ชูทักษิณ อำมาตย์ มัน ก็ "ปราบปรามคนเสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ อภิชน และ คนชั้นกลาง ก็ไม่เป็นแนวร่วมกับเสื้อแดงอยู่แล้ว แถมยังด่า
"รากหญ้า" มวชนเสื้อแดงที่ "รักทักษิณ" ว่า "โง่" เห็นแก่ "เงิน" ตลอดชาติ
ไม่ชูทักษิณ "สื่อมวลชน" ก็ด่า แกนนำ"เสื้อแดง" อยู่แล้ว
ไม่ชูทักษิณ " 30 อธิการบดี 40 ส.ว." ก็ไม่เอา "เสื้อแดง" วันยังค่ำ
ไม่ชูทักษิณ "องค์กรสิทธิฯ กำมะลอ" ล้วน "อคติ" กับเสื้อแดง เช่นเดิม”

แต่ว่า บทเรียนในประวัติศาสตร์(ไทย) มีครั้งใดบ้างที่ขบวนการประชาชนสามารถเอาชนะอำนาจรัฐได้ด้วยการต่อสู้ทางการทหาร ?

ผมไม่ได้กำลังเรียกร้องให้เสื้อแดงใช้สันติวิธี แต่กำลังจะบอกว่า เมื่อใดที่ชาวเสื้อแดงมีชัยในสมรภูมิทางการเมือง เมื่อนั้น การใช้ยุทธวิธีแบบการทหารจึงจะประสบผลสำเร็จได้

ขอบคุณที่กรุณาให้ความเห็นอย่า

ขอบคุณที่กรุณาให้ความเห็นอย่างสุภาพครับ

คุณนรยบ ผมไม่รู้ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหน เพราะไม่ว่าเป็นแดงกลุ่มไหน ก็จะอาศัยอุดมการณ์และมวลชนของแดงกลุ่มอื่นให้ร่วมมือด้วย ความจริงผมยังมีการแยกแยะกลุ่มสีน้ำเงินอีกแต่เห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับบทความอันนี้เลยไม่นำมากล่าวถึง

ผมอยากตั้งข้อสังเกตุให้คุณคิดดูนะ เช่น

ใครยิงคนเสื้อแดงและทหารจนได้รับบาดเจ็บทั้ง2ฝ่าย ตอนสงกรานต์เลือด แต่โชคดีที่ไม่มีใครตาย

ใครเป็นคนยิงชาวบ้านนางเลิ้งตาย2บาดเจ็บ7คน เสื้อแดงบอกว่าชุมนุมโดยสันติอหิงสาไง (ไม่ใช่อย่างจตุพรบอกหรอกนะ)

ทำไมทักษิณถึงมั่นใจว่ามีคนตายตอนให้สัมภาษณ์ cnn bbc จนทั่วโลกเขาจับโกหกได้ แล้วไร้ราคาไปเลย

ทำไมนายกต้องไปแถลงข่าวที่มหาดไทยทั้งๆที่ใกล้การชุมนุมและเสี่ยงเกินไป โดยไม่มีกองกำลังตร.หรือทห.มาคุ้มกัน จนโดนทุบรถเอาชีวิตเกือบไม่รอด (ไม่ได้จัดฉากหรอก) แล้วถ้านายกเป็นอะไรไปใครซวย ใครได้ขึ้นนายกแทน

ทำไมถึงมีรถหุ้มเกาะหน่อมแน้มวิ่งจอดตามสี่แยกให้เสื้อแดงไปปีนเล่น โดยไม่มีทหารคอยคุ้มกัน (นี่เป็นเครื่องหมายของการปฏิวัติแล้วนะครับ แต่เป็นของใครละ แดงหรือน้ำเงิน)

ทำไมไม่ให้พัชรวาทหรืออนุพงษ์คุมการสลายการชุมนุมของเสื้อแดง เปลี่ยนเป็นท่านทรงกิตติ จักรบาตร

ทำไมถึงมีระเบิดm79ยิงไปในทำเนียบตอนพธม.ชุมนุมอยู่

ทำไมถึงมีการลอบยิงคุณสนธิ (ไม่ได้จัดฉากอย่างจตุพรบอกอีกเหมือนกัน)

คุณจะหาคำตอบพวกนี้ไม่ได้เลย หรือได้แบบงงๆไม่ลงตัว (ไม่ใช่แบบที่จตุพรบอกหรอกนะ) หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยังสับสนแบบที่เสื้อแดงถกเถียงกันเองในกระทู้นี้ไง แต่พธม.และพวกสีน้ำเงินตอบได้หมดทุกข้อ

พวกเราพธม.ชัดเจนแน่นอนไม่ผิดพลาด เพราะเรามีข้อมูลที่ถูกต้องกว่าพวกคุณ

ผมว่าคุณนรยบ ไม่เข้าใจพวกเราหรือเข้าใจเราผิดๆมากกว่ามั้ง

ยู้ฮู.......มาแล้วจ๊ะ

ยู้ฮู.......มาแล้วจ๊ะ ชาละวัน

ตอบได้เลยไม่เอาอำมาตย์เหมือนกับพวกคุณนั่นแหละ แต่ไม่ยุ่งกับป๋าเปรมเหมือนพวกคุณ เพราะถ้าไปทำร้ายป๋าก็เหมือนไปทำร้ายพ่อท่านด้วย เรารักพ่อมากกว่าพวกคุณเข้าใจมั๊ย อำมาตย์ของผมหมายถึงพวกน้ำเงินตำรวจทหารข้าราชการของเนวินและของทักษิณไม่รวมถึงสถาบัน เพราะพ่อท่านไม่ได้ยุ่งอะไร มีแต่ทักษิณ อีเพ็ญ พยายามดึงท่านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท่านเปรมเพียงทำหน้าที่ปกป้องพ่อท่านจากทักษิณเท่านั้น
เลือกพธม.แน่นอน แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณสนธิจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค อย่าเดาสุ่มผมเองยังตอบไม่ได้เลย พธม.คงได้ไม่กี่คน ปชป.เขามีฐานเสียงของเขาอยู่แล้ว อีกอย่างตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเลือกปชป.เลย เคยบอกแล้วว่าผมก็เลือกทักษิณมาทั้ง2ครั้ง โง่ซะฉิบ เลยต้องมาเหนื่อยตอบคำถามพวกคุณเป็นการแก้ตัวไง
เรื่องเขาพระวิหารตอนนี้ท่านกษิตดูแลอยู่ คอยแก้ไขกับสิ่งที่รัฐบาลสมัครกับไอ้เหล่มันทำไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณจะถามว่าทำไมทหารเขมรถึงมีเรื่องกับทหารไทยตลอด บอกได้เลยก่อน27มิ.ยนี้คงมีการยิงกันอีกรอบเพราะฮุนแซนจะสั่งให้มีเรื่องตามที่ทักษิณขอมา เพื่ออะไรหรือ เพื่อดึงความสนใจทหารให้เคลื่อนกำลังออกไปตรึงไว้ที่ชายแดนไง อีกอย่างเพื่อหลอกคนอย่างคุณให้เชื่อว่าสิ่งที่ไอ้เหล่มันทำไว้ถูกต้องแล้ว ใช่มั๊ยล่ะ

สงสัยอะไรถามมาได้เลย

***ชาวเสื้อเขียวทั้งหลาย.....

***ชาวเสื้อเขียวทั้งหลาย.....

คนที่หวังดี แต่ประสงค์ร้ายเราก็พอดูออก ไม่ต้องมาหวังดีกับพวกเรา พวกเราคิดเป็น การชุมนุมโดยสงบไม่ใช่การต่อสู้ทางทหาร แต่รัฐบาลเอาทหารมายิงปืนใส่ มันไม่มีความพ่ายแพ้ในสถานการณ์ที่ไม่ใช่สงคราม ต้องประกาศออกมาซิ ใครออกมาชุมนุมโดยสงบ จะยิง เราจะได้ไม่ชุมนุมโดยสงบ เมื่อมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ชุมนุมโดยสงบได้เราจึงออกมา แต่รัฐบาลออกมายิง แสดงว่าไม่เคารพบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมันแสดงธาตุแท้ของหัวใจว่า....ปากประชาธิปไตย แต่หัวใจเผด็จการ กระหายอำนาจแต่เพียงกลุ่มพวกพ้องของตน

***อย่าไปด่าเขาหนักน้อง......

***อย่าไปด่าเขาหนักน้อง........

ถ้ามันเป็นคนชนบทจริง เขาเรียกว่า.....ไอ้.. วัวลืมตีน หรือ....คางคกขึ้นวอ

และก็ระวังไว้ ในประชาไท อาจมีไส้ศึกอยู่.....ความเห็นน้องจะถูกแบน

กาผมมองแบบนี้ เสื้อแดงแรกๆเป็

กาผมมองแบบนี้

เสื้อแดงแรกๆเป็นพวกศรัทธาปชต.ไม่เอารัฐประหาร มีปะปนกันระหว่างเอาทักษิณ กับไม่เอาทักษิณ
แต่ดูจะเคลื่อนไหวได้แคบ
ทีนี้ เสื้อแดงพรรคการเมืองเข้ามาในฐานะผู้ถูกกระทำอย่างไม่ควรจากรัฐประหาร พอผู้ถูกกระทำกลุ่มนี้เคลื่อนไหว ผู้ถูกกระทำตัวสำคัญที่หลับมานานก็ตื่นขึ้นมาตระหนักว่า พวกอำมาตย์ทำอย่างนี้กับพวกกรูไม่ได้ (คำว่า กรู กำลังฮิต ฮิฮิ) คือ กรูเลือกของกรู กรูเลือกใครมันเป็นสิทธิของกรู ประชาธิปไตยแปลว่า "อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน" กรูตั้งใจเลือกทักษิณแล้วมันได้เสียงข้างมาก มันก็ต้องได้เป็นรัฐบาล ถ้าเป็นเสียงข้างน้อยไม่ได้เป็นนายกฯก็แล้วไป รากหญ้าเค้าอยากพูดอย่างนี้ แต่พูดแบบเคร่งหลักการไม่ถนัดก็เลยพูดไปอีกอย่างว่าชื่นชมทักษิณรักทักษิณ
ฝ่ายออกเสียงเลือกตั้ง กับฝ่ายรับเลือกตั้ง เป็นผู้ถูกกระทำจากรัฐประหารและอำมาตย์ ความคิดใดๆที่บอกว่า ฝ่ายถูกกระทำอย่างจังอย่างคุณทักษิณไม่เกี่ยวนั้น แสดงว่าโคตรอคติ ขอถามคำเดียวว่าทักษิณ เป็นผู้ถูกกระทำจากรัฐประหารร่วมกับประชาชนใช่ไหม ?
อคติแปลว่า กรูจะใช้หลักการแบบเลือกคน ลองสมมติให้ ท่านปรีดี เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วถูกรัฐประหารตอน 19 กันยายน สงสัยจะเต้นยิ่งกว่ารากหญ้า ม็อบท่าจะยืดเยื้อเลือดสาด
เอาแค่จาตุรนต์ก็ได้ นี่ก็คือผู้ถูกกระทำจากรัฐประหารร่วมกับประชาชนร่วมกับทักษิณ
ถึงตอนนี้ ก็ต้องค่อยๆคิดว่า จะวางตำแหน่งกลุ่มต่างๆกันอย่างไร คนพรรคการเมือง, รากหญ้า, ชนชั้นกลางผู้ศรัทธาปชต.ที่ถูกกระทำจากรัฐประหารเหมือนกัน, ฯลฯ
ค่อยๆคิดกันเด้อ

*คนเสื้อแดง รวมพลัง

*คนเสื้อแดง รวมพลัง ตั้งใจมั่น
มาเถิดมา รวมกัน อย่าหวั่นไหว
เราแนวร่วม ประชาธิปไตย
มาร่วมใจ ต่อต้าน หมู่มารร้าย

*การต่อสู้ เผด็จการ อันยิ่งใหญ่
จะต้องใช้ ความกล้า อย่าขวัญหาย
เป้าประสงค์ ร่วมกัน มั่นมิคลาย
เราต้องใช้ กำลัง สามัคคี

*อย่าพะวง สงสัย ในมวลมิตร
จงร่วมจิต ร่วมใจ ให้เต็มที่
เรียกร้องความ เป็นธรรม นำเสรี
สู้ให้มี ประชาธิปไตย

*คนเสื้อแดง ไม่แบ่ง เป็นชนชั้น
ร่วมใจกัน แน่แน่ว แล้วยิ่งใหญ่
ปัญญาชน คนเสื้อแดง ไม่แล้งใจ
เข้ากันได้ กับมวลชน คนเสื้อแดง

*อำมาตยาธิปไตย ใฝ่เด็ดหัว
เหลือแต่ตัว หัวดับ จะอับแสง
ให้ทักษิณ เป็นหัว ยั่วให้แจ้ง
ตีเต็มแรง ก็ไม่ตาย คล้ายตีเงา

*ทักษิณ สัญลักษณ์ ความเปลี่ยนแปลง
อีกหนึ่งแรง ร่วมไป ไม่สูญเปล่า
ขาวสะอาด หรือไม่ ใช่เรื่องเรา
เพียงแต่เขา ร่วมประชาธิปไตย

555 บัก i stupjd pad

555 บัก i stupjd pad กรูมาอีกแล้ว ถ้าไม่เอาเบื้องสูงมาหากิน มรึงคงแ๊อ๊บแบ้วซินะ 555 อยากหัวร่อ เป็นภาษาลาว แล้วศาสดาลิ้มมรึง พูดว่า " ถ้าทักษิณไม่ลาออก หรือจะให้ในหลวงลาออก " มรึงว่าพูดแบบนี้หมิ่นไหม บักส้นตรี..... มรึงจะเห็นดี เห็นงามกับมันใช่ไหม บักปัญญาอ่อน พวกมรึงเอาข้อมูลมาจากไหน " ผู้จักกาก กับ astv " แม่นบ่ 555 บักคว...... ต้นฉนับมรึงยังไม่เคยเห็น ไอ้ปฏิญญาฟินแลนด์ มีแต่ไอ้ลิ้ม เมคขึ้นมา เอานั่นเอานี่ มาประติด ประต่อ กลายเป็นปีศาจ ที่น่ากลัว ต้อง กำจัดๆๆๆๆ กรูเห็นใน " ผู้จักกากออนไลน์ " แต่ละ คห นี่ กรูรับไม่ได้เลย ขนาดกรูว่า กรูปากสุนัขแล้วนะ ไปเจอในผู้จัดกาก มันยิ่งกว่า มันเหมือนพวกคลั่ง อะไรสักอย่าง ข้อหาต่างๆ ที่พวกมรึงยกมา กรูว่าหายวับไปทีละข้อหา ขนาดมาตรฐาน มันเอนไปทางพวกมรึงหมด กรูเห็นแต่อย่างเดียว คือซื้อที่ดิน ( 555 เมียซื้อ ผัวเซ็นร่วม ติดคุกเฉยเลย ) ไม่แปลกที่ " สมัคร " ทำกับข้าวออกทีวี ก็ไปปลดเขา มันน่าละอายจริงๆ แต่พวกทีทำมันยังมีหัวใจหรือป่าว

กรูสรุปเลยนะ บักปัญญาอ่อน ทุกข้อหาที่มรึงพูดมา มรึงไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ และไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ ฟังบักปรอบบบลิ้ม เล่ามา พร้อมเอกสารปลอม ถ้าคำพูดคำนี้ มรึงคิดว่าทักษิณโค่นบัลลังค์ คำพูดบักลิ้ม ไม่ยิ่งกว่าหรือ บักปรอบบบบบ 555

" 555 โทษทีพี่

" 555 โทษทีพี่ ถ้าผมได้พูดแล้วมัน มันส์ปากอ่ะพี่ แบบว่าอยากพูดให้เห็นภาพ เอาให้ขี้หูกระเด็นเลยอ่ะ อิๆๆ ไม่อยากออก คห หรอก แต่บางทีเราดูเขาพูดเรื่องที่มัน ไม่ใช่ความจริง แล้วมาแต่งเอา ทึกทักเอา ตีไข่ใส่สีซะเละ และที่สำคัญชอบดูถูก คนอื่น ดูถูกคนรากหญ้า ไปซ้ำเติมเขา คนเหล่านี้เราต้องช่วยเขา แค่เขาสู้กับทุนสามานย์ เขาก็จะโดนธนาคารยึดที่หมดแล้ว ทำไมต้องไปซ้ำเติมคนอื่น ช่วยกันแก้ปัญหาไม่ดีกว่าเหรอ 555 โทษทีพี่ ถ้าผมได้พูดแล้วมันเป็นแบบนี้แหละ อิๆๆ "

" ปล. thankssss ที่เตือน "

เข้าใจ! หมายถึงคนเสื้อแดงไง

เข้าใจ! หมายถึงคนเสื้อแดงไง แต่ไม่ต้องมาต้องไปหรอก เพราะบอดตลอดเวลาอยู่แล้ว

แต่ที่น่าขำคือวันนี้ฟังไอ้เสธ.แดง มันหันมาด่าพวกเดียวกันแล้ว ยังไม่ทันไรก็แตกกันเป็นเสี่ยงๆ แล้ว แล้วอย่างนี้มิฝันเปียกแย่เหรอ พวกนักเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งหลาย (อย่างงนะว่าดูไอ้เสธ. แดงจากไหน ก็จากช่อง ปีเปิลชันแน่ว นั่นไง)

เย็นนี้ขี้เกียจต่อล้อต่อเถียง

เย็นนี้ขี้เกียจต่อล้อต่อเถียง มาตั้งประเด็นยั่วให้แย้งดีกว่า

คนเสื้อแดงพยายามสร้างภาพให้เห็นว่า คนเสื้อแดงต้องการประชาธิปไตย ไม่ได้สู้เพื่อทักษิณ

เอ้า! อยากจะว่าอะไรก็ว่าไป คนทั่วไปเขาคิดได้เองแหละ ว่าชัวร์หรือมั่วนิ่ม

แต่ที่ผมอยากตั้งคำถามที่คิดว่าคนเสื้อแดงน้อยคนจะรู้

นปก. ทั้งหลาย รู้หรือไม่ว่าการที่ท่านออกมาเรียกร้อง ปชต. โดยที่ท่านหลงคิดว่า นช. ทักษิณ ก็เป็นผู้รัก ปชต. เหมือนกันกับท่าน

แท้ที่จริงแล้ว

นช. ทักษิณ ในชีวิตชั่วๆ ของมัน ได้สั่งทำรัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง แต่เนื่องจากฝีมือที่อ่อนด้อยของมัน จึงทำรัฐประหารไม่สำเร็จสักครั้งเดียว

วันนี้ขอตั้งประเด็นที่อยากพูด

วันนี้ขอตั้งประเด็นที่อยากพูดมาแต่เมื่อวานแล้ว แต่เมื่อวานมัวแต่ไปเถียงกับหลายๆ ท่านในบอร์ดนี้ ก็เลยลืมไปเลย

งั้นขอเอามาตั้งเป็นอีกกระทู้ในเย็นวันนี้

กระทู้นี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเหมือนกระทู้ก่อนหน้า แต่ไม่ทราบว่า นปก. ทั้งหลายเห็นหรือยัง ดัชนีหุ้น ทะลุ 600 จุด ไปเรียบร้อยแล้ว! เป็นข่าวดีของคนไทย แต่ไหงดูกลายเป็นข่าวร้ายของ นปก. ไปได้ก็ไม่รู้เนาะ!

ไม่ต้องโต้เถียงครับ ผมก็คิดเหมือนทุกท่านที่นี่ว่า ที่ ดัชนี มันทะลุ 600 จุด ก็ไม่ใช่ผลงานของอภิสิทธิ์ ผมเห็นด้วย!

แต่ที่ผมอยากชี้ให้เห็นก็คือ ผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไทยทุกยุคจะพยายามแทรกแซงทาง ศก. เท่าไร ผลของการแทรกแซงนั้นไม่เคยประสบผลจริงๆ

เพียงแต่ว่า รบ. นั้นไปอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงของ ศก. โลก เท่านั้น

ถ้าอยู่ช่วง Bullish ก็โชคดีของ รบ. นั้นไป ตัวอย่างก็คือ รบ. น้าชาติ และ รบ. นายแม้ว ต่อให้ 2 รัฐบาลนั้นไม่ทำอะไรเลย ศก. ไทย ก็พุ่งโลด

ในทางตรงข้ามถ้าใครไปเจอช่วง ศก. โลกเป็น Bearish ก็เจ๊กอั้กหน่อย เพราะพยายามยังไง๊ มันก็ไม่ Growth ตามต้องการ มีแต่จะ down trend ไปเรื่อยๆ ตย. ก็คือ รบ. คุณชวน รบ. เกรียงศักดิ์

ฉะนั้น ที่ท่านเชื่อว่าฝีมือด้าน ศก. ของหน้าเหลี่ยมนั้นสุดยอด ผมว่าท่านต้องคิดดูใหม่ (เพราะถ้าคุณคิดว่าหน้าเหลี่ยมสุดยอด ถ้างั้นน้าชาติสุดยอดกว่าเพราะยุคน้าชาติ ศก. โลกไม่ได้บวกมากมายอะไร แต่ ดัชนี ไปถึง 1200 จุดนะครับ)

แท้จริงแล้วที่ยุคหน้าเหลี่ยมดูเหมือนฟูเฟื่อง จริงๆ แล้วเป็นเพราะ ศก. โลกเป็นตัวเกื้อหนุนต่างหาก ก็เหมือนตอนนี้เปี๊ยบเลย เพราะตอนนี้ นายมาร์คก็ไม่เห็นได้ทำอะไรเลย เอาแค่หนีเสื้อแดงตอนสงกรานต์ก็หมดเวลาแล้ว แต่ทำมั๊ย! ดัชนี มันดันทะลุ 600 จุดไปได้ ชั่งไม่ไว้หน้าทักษิณเลยเนอะ

ทำไม นะ ทำไม

555 1. "

555 1. " ไอ้ก่อแก้วพูดบนเวทีที่ข้างทำเนียบชัดเจนว่า "พวกเราจะร่วมกันปลดรูปที่มีทุกบ้านลง" "

ตอบ ถ้ามีกรูว่าพวกมรึงถล่มเละแล้ว หรือ astv และ ข่าวทุกช่อง ไม่มีเครื่องบันทึกว่ะ

ไอ้แม้วเคยไปพูดให้ข้าราชการครูที่ จ.ร้อยเอ็ด บ้านผม แกมาเล่าให้ฟัง ว่ามันไปเยี่ยมแกที่บ้าน แล้วก็มองดู "รูป" นั้น พร้อมพูดว่า "อีกหน่อยรูปนี้ต้องเอาลงนะ" (แล้วชั่งบังเอิญเหลือเกินที่ ข้าราชการจากภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง หลายคน ก็เอามาเล่าตรงกันว่า ไอ้แม้ว ก็เคยพูดแบบนี้กับเขา เช่นกัน)

ตอบ ร้อยเอ็ด กรูผ่านประจำ ผ่านทีกรูต้องไปแวะ หลวงปู่ศรี มหาวีโร บางทีกรูก็นอนแถวนั้น ไม่เห็นมีอย่างมรึงว่าเลย ( ถ้ามี astv พวกมรึง และข่าวทุกช่อง ถล่มเละแล้ว ) ยิ่งทางภาคเหนือกรูไปอยู่เป็นเดือน ลำพูน ลำปาง เชียงไหม่ คนที่นี่น่ารักมาก มรึงไม่ไปไม่รู้ 555 กรูสนิทกับพวกเขา แทบจะพูดได้ว่านอนกะลูกสาวเขายังได้เลย ไอ้ที่มรึงแหลมา กรูไม่เคยได้ยินเลย

ถ้ามีจริง astv และข่าวทุกช่อง ถล่มเละไปแล้ว 555

*ผู้เชิดชู อิสรภาพ

*ผู้เชิดชู อิสรภาพ ทางปัญญา
คือทักษิณ คนกล้า น่าเลื่อมใส
ผู้ส่งเสริม วิถี ประชาธิปไตย
รู้คิดใหม่ ทำใหม่ ให้ผลดี

*ยุคทักษิณ บ้านเมืองดี เพราะมีทุน
สิ่งนำหนุน ความก้าวหน้า พาศักดิ์ศรี
บริหาร บ้านเมือง เฟื่องเต็มที่
นำผลดี ต่อรากหญ้า ประชาชน

*ประชาวิบัติ นอมินี อำมาตยา
เก่งปิดปาก หูตา พาหมองหม่น
ครอบงำสื่อ ยิ่งกว่าใคร ใจวกวน
ทั้งที่ตน ว่าเขาไว้ ไม่คิดอาย

*ประชาวิบัติ เก่งกู้ ชูคนรวย
ไม่ได้ช่วย รากหญ้า พาเสียหาย
ประชาชน อย่าหลงลม โง่งมงาย
ปีศาจร้าย หล่อใหญ่ ใจเป็นกา

*ทักษิณมา ตามวิถี ประชาธิปไตย
ไทยรักไทย พรรคตัวแทน ชนรากหญ้า
ถูกยุบพรรค หักพลัง ฝังกับตา
มาเถิดมากู้ประชาธิปไตย

I

I Pad

ถามยากๆแบบนี้เขาจะตอบได้เหรอ เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอก จริงจริ๊ง...........

555 กรูมาอีกแล้ว

555 กรูมาอีกแล้ว พูดอีกก็ถูกอีก เพราะกรู " ชาละวัน กลายพันธ์ " แต่ก่อนใย ไม่เคยมี ไอ้เข้ตัวนี้ ตอนนี้มันมาได้ไง เพราะสงกรานต์เลือด กรูจึงเกิดมา แต่ก่อนนั่งดูตาปริบๆ สองไม่สอง ใครมองก็คงรู้ มาตรฐานอะไรกัน สุดท้ายกรูเลยต้องออกมา อะไรที่ขัดแข้งขัดขาอำมาตย์ได้ กรูจะทำหมด ถ้ามันจะเหยียบ กรูก็วิ่งหนี แล้วก็กลับมาไหม่ ต่อยไม่เลิก ถ้ามันจะยิงก็ตัวใครตัวมันก่อน ( กรูฝังตะกรุดในแขน 2 ดอก ห้อยคออีก 6 ดอก พระอีก 5 องค์ นั่งปอกแอ็ปเปิ้ล เลือดอาบนิ้วเลย )

555 ก่อนกรูจะตอบมรึง

555 ก่อนกรูจะตอบมรึง มรึงตอบกรูก่อนบักเอ๋อไอโอดีน มรึงเอาข้อมูลมาจากไหน อย่าบอกนะว่าฟังมาจากปากทักษิณ 555

555 มาโง่อีกแล้ว

555 มาโง่อีกแล้ว มรึงจะเอาประเทศ มาอิงกับตลาดหุ้น มันพอๆกับซื้อหวยน่ะแหละ บักเอ๋อไอเพด 555 อยากหัวร่อ เป็นภาษาฝรั่ง ไอ้ดัชนีหุ้นนั้น มีขึ้นมีลง เหมือนน้ำทะเล ถ้าอยากดูว่ารัฐบาล เก่งจริงไม่จริง เขาดูที่ จีดีพี บักปรอบบบบ 555

น้องว. ณ.ปากนัง

น้องว. ณ.ปากนัง คนจิดหลุด
พาใจทรุด ล่องลอย เหม่อไม่เห็น
หลงทักษิณ จนบ้า หลุดประเด็น
เห็นมันเป็น เทพเจ้า อยู่ร่ำไป

เห็นกลอนน้อง แล้วทำ พี่ท้อถอย
ทำพี่พลอย สงสารน้อง ไม่ผ่องใส
มัวแต่เพ้อ เรียกร้อง ประชาธิปไตย
ไม่ใส่ใจ คนรักพ่อ อย่างพี่เลย

ไม่เข้าใจ ทำไมน้อง ถึงเกลียดพ่อ
ไปยกยอ ไอ้ทักษิณ เหมือนพ่อเฉย
เป็นคนใต้ แล้วทำไม แหกเหล่าเกย
หลงชมเชย ทักษิณ เป็นพ่อจริง

น้องพี่ต้อง ไม่สบาย ไปแน่ๆ
หาหมอแก้ ช่วยรักษา ให้น้องหญิง
อาการแย่ ตาเหม่อลอย ไม่ไหวติง
ฝันเหมือนจริง จริงเหมือนฝัน จิตลำเค็ญ

หรือจะพา ให้น้อง ไปหาพระ
ให้น้องละ จากสิ่ง ที่น้องเห็น
พรมน้ำมนต์ สักหน่อย ให้น้องเย็น
ให้น้องเป็น คนที่ดี ของชาติไทย

คิดติดหล่ม

คิดติดหล่ม สูเอ๋ยมองขามทักษิณมันไปซะ แล้วอะไรมันจะดีขึ้น ตูรำคาญสูเหลือเกินวะ

ชาละวัน มั่วอีกแล้วนะ

ชาละวัน

มั่วอีกแล้วนะ ที่ผมต้องมาให้ความเห็นเนี่ยะ เพราะผมเคยเลือกทักษิณมาก่อน เลยละอายใจหาทางแก้ตัว พยายามทุกอย่างที่จะทำให้การเมืองของเราสะอาด ไม่ให้คนโกงอย่างทักษิณหรือเนวินเข้ามามีอำนาจในรัฐบาลได้ ก็เห็นๆอยู่ว่ามันโกงอะไรบ้าง ถ้าไม่ตาบอดอย่างI Pad ว่า แล้วไอ้เรื่องทักษิณเซ็นให้เมียอะนะ เป็นเรื่องเล็กๆเท่านั้นที่ลากคอทักษิณหลุดจากอำนาจและเข้าคุกได้ บอกแล้วยังมีคดีบิ๊กๆรอมันอยู่อีกสิบกว่าคดี ไอ้หม้กปากหมาก็เหมือนกัน

อ้าวไม่ได้กลายเป็นไอ้เห้..หรอ

อ้าวไม่ได้กลายเป็นไอ้เห้..หรอกเหรอ ทำไมเป็นไอ้เข้เหมือนเดิมละ

เข้าใจถูกแล้วที่ว่าสองมาตรฐาน คือ ถูกกับผิด ดีกับเลวไง แค่นี้แยกไม่ออกเหรอ มาตรฐานถึงไม่เหมือนกัน

นักเลงอะไรวะวิ่งหนี เขามีแต่วิ่งเข้าใส่ ขนาดมีของขลังตั้งเยอะยังกลัวอีก หลวงพ่อท่านก็คงเกี่ยงกันเองเลยไม่มีองค์ไหนช่วยเลย

ศีล5นะทำได้หรือเปล่า เอาแค่นี้ก็พอแล้ว หรือจะเอาแบบทักษิณ 5ข้อมันทำผิดได้ทุกข้อ เทิดทูลกันอยู่ได้ มันนะเป็นคนทุศีล

ไม่เชื่อลองไล่ดูทีละข้อแล้วกันว่าจริงมั๊ย

ไม่ชูทักษิณแล้วจะเอาเงินที่ไห

ไม่ชูทักษิณแล้วจะเอาเงินที่ไหน แต่ถ้าชูทักษินก็แพ้ตั้งแต่คิดแล้ว ก็เลยเอาประชาธิปไตยขึ้นหน้าแล้วแอบเอาทักษิณไว้ข้างหลัง เอะ ใช่หรือไม่ใช่ หรือว่าใช่ ใช่มั๊ยๆ

ไม่ชูทักษิณแล้วจะเอาเงินที่ไห

ไม่ชูทักษิณแล้วจะเอาเงินที่ไหน แต่ถ้าชูทักษินก็แพ้ตั้งแต่คิดแล้ว ก็เลยเอาประชาธิปไตยขึ้นหน้าแล้วแอบเอาทักษิณไว้ข้างหลัง เอะ ใช่หรือไม่ใช่ หรือว่าใช่ ใช่มั๊ยๆ

พธม.ไม่เห็นต้องขอเงินจากใครเล

พธม.ไม่เห็นต้องขอเงินจากใครเลย เราช่วยกันออกค่ารถมากันเอง คุณต้องไปขอสส.มาแล้วก็ให้เขาไปโกงเงินมาให้เหรอ อ๋อ เข้าใจและ

*คนเสื้อแดง สู้กับความ

*คนเสื้อแดง สู้กับความ อยุติรรม
สู้พวกนำปฏิวัติรัฐประหาร
สู้กับเหล่าพันธมิตรพันธมาร
สู้กับเหล่าอันธพาลมารแผ่นดิน

*รังแกเพื่อนแล้ววิ่งบังข้างหลังพ่อ
ทำอ้อล้อร้องว่าพ่อถูกดูหมิ่น
สมควรถูกผ่าปากแล้วลากลิ้น
ให้หมดสิ้นความตอแหลรังแกคน

*เหมือนคนพาลสันดานชั่วว่าตัวดี
เที่ยวป้ายสีคนไปให้สับสน
เพื่อปิดบังความชั่วติดตัวตน
ปิดกมลสันดานอันชอบพาล

*ถ้าแน่จริงอย่าดึงพ่อลงมาเกี่ยว
สู้เดี่ยวเดี่ยวตัวต่อตัวบ่กลัวบ่ยั่น
สู้ให้รู้ใครดีที่ทนนาน
และใครพาลทำชั่วกลัวความดี

ต่อ ประชาธิปไตยมันแยกได้ 2

ต่อ

ประชาธิปไตยมันแยกได้ 2 ประเด็น
ข้อแรก-การได้อำนาจ และใครได้อำนาจ
ข้อที่สอง-การใช้อำนาจ และการควบคุมการใช้อำนาจ

พวก'เผด็จการความคิด'พยายามเบี่ยงเบนประเด็นแรกโดยยกประเด็น2มาโจมตีทั้งยวง แต่ประชาธิปไตยแรกสุดต้องดูว่าอำนาจมีเจ้าของที่ถูกต้องหรือไม่ มาจากประชาชนหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ต้องสู้กันตรงนี้เลย ถ้าประชาชนไม่มีอำนาจอธิปไตย ประชาธิปไตยก็จบเห่ ไม่ต้องพูดถึงการใช้อำนาจและการควบคุม พูดง่ายๆ ไม่มีข้อ 1 ก็ไม่มีข้อ 2 ดังนั้นพวก"2ไม่เอา"ถึงมาเคลื่อนไหวด้วยตั้งแต่แรกๆเพราะไม่เอารัฐประหารแน่นอนซึ่งการไม่เอาไม่รัฐประหารเป็นสิ่งถูกต้อง

ทำไมการไม่เอารัฐประหารเป็นสิ่งถูกต้อง ก็เพราะมันถูกทางวิธีคิดและถูกทางปฎิบัติ ทางปฎิบัติพิสูจน์แล้วว่า 'เผด็จการความคิด' ทำรัฐประหารแล้ว ประชาชนก็ยังเลือกพรรคพปช. แสดงว่า ไอ้ที่ทำลายความเชื่อมั่นประเทศและทำลายเศรษฐกิจโดยรัฐประหาร แล้วใช้งบประมาณต่างๆทุ่มลงไปก็เจ๊งฟรี ไม่เกิดมรรคผล เมือประชาชนใช้อำนาจอีกครั้ง ประชาชนก็ไม่เอาพวก'เผด็จการความคิด'

เสื้อแดงโดยรวมต่อสู้ในประเด็นข้อ 1 เป็นหลักใหญ่ ไม่ได้พูดถึงการใช้อำนาจซะกะหน่อย ยกเว้นพวก '2 ไม่เอา' ที่พอได้ยินคำว่า'ทักษิณ'ก็ลังเล ก็สมควรลังเลเพราะมันปูพื้นสร้าง'ปีศาจระบอบทักษิณ'มาตั้งกะปี 2548 แล้วลงคอนกรีตปูกระเบื้องซะเรียบร้อย ยากจะรื้อถอนความคิด แล้วถ้ามีใครจะมารื้อถอนความคิดก็เข้ามาตบปากให้พูดว่าระบอบทักษิณมันเลว ถ้าไม่พูดตามนี้มรึงคือไอ้โง่ที่ไม่รู้จัก'ปีศาจระบอบทักษิณ' ก็จะบอกให้ว่า 'ปีศาจระบอบทักษิณ' มันไม่มีหรอก มันแค่สิ่งที่ 'เผด็จการความคิด' ใช้ลมปากสร้างปีศาจเพื่อหลอกคนแก่ให้ทำรัฐประหารที่สูญเปล่าและเจ๊งติดลบทั้งบ้านเมือง 'พวก 2ไม่เอา' ไปตรองดีๆว่าวาทกรรม 'ระบอบทักษิณ'นี้เป็นการปลุกปั่นสร้งกระแสสรางปีศาจเพื่อเอารัฐประหารเข้ามา เอาทหารเข้ามา เอาอำมาตย์เข้ามา เอาอำนาจจารีตเข้ามา ใช่หรือไม่ ซึ่งสิ่งที่เอาเข้ามาทั้งหมดนี้ ถ้าไม่ล้มเหลวก็เละเทะไปหมด ประชาธิปไตยยิ่งเสียหาย

'ปีศาจระบอบทักษิณ' มีความผิดแค่เซ็นเอกสารที่คนฐานะสามีต้องเซ็น ฆ่าตัดตอนเหรอ พวกอำมาต์แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบเองก็ไม่มีสิ่งที่จะเอาผิด ตากใบเหรอศาลว่าไงทหารก็ไม่ผิดใช่ไหม คอรัปชั่นเหรอผ่านมา 3 ปี CTX ไร้สาระ กล้ายางนี่เนวินใช่ไหม หวยบนดินเหอๆ เงินในคลังสำคัญไหมล่ะ รู้จักหาเงินดีกว่ารีดภาษีจากปูกับกู้8แสนล้านไหม ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม อ้าว ของดีๆไปยกเลิกซะ เงินเข้ารัฐหลายหมื่นล้าน มรึงไม่ตั้งกำแพงภาษีโทรคมนาคม นักลงทุนไทยที่ติดสัมปทานมันก็กล้าๆกลัวๆ มรึงจะให้พวกจ่ายสัมปทานลงทุน G3 จนแพร่หลายในภาวะเปิดเสรี แล้วก็รอต่างชาติเข้ามาลงทุนจากที่คนไทยบุกเบิกเหรอ เป็นไงหละ ประเทศข้างบ้าน แซงไทยเรื่อง G3 ไปหมดแล้วมั้ง ใครจะลงทุนตามวิธีคิดงี่เง่าอคติของมรึง เค้าก็ขายกิจการทิ้งไปเลย ต่างชาติมันไม่อคติจนโง่แบบมรึงนิ มันมาเทคกิจการที่คนไทยทำตลาดกะเครือข่ายไว้เยอะแล้วรายได้อยู่ตัวแล้ว มันมาเสี่ยงบุกเบิกแบบคนไทยเหรอ มันต่างชาติมันก็กลัวความเสี่ยงการลงทุนบุกเบิกนอกบ้านเหมือนกันนิ เป็นงัยล่ะ เกลียดทุนโทรคมนาคมไทย ตอนนี้ 2 รายใหญ่เป็นของต่างชาติไปล่ะ ทีนี้เงียบเชียว แล้วสมมติมรึงเกลียดทุนทักษิณ ทำไมคนอื่นต้องซวยด้วย DTAC งี้ มันผิดตรงไหน ?

วาทกรรม'ปีศาจระบอบทักษิณ' มันทำให้ทักษิณเลวเกินจริงไปเยอะ ไม่ใช่รัฐบาลทักษิณเหรอที่บุกเบิกไมโครเครดิตเงินกู้คนจนแบบแบบคนใจถึง ไม่ใช่รัฐบาลทักษิณเหรอที่บุกเบิกหลักประกันสุขภาพอย่างคนใจถึง ทั้ง 2อย่างนี้เป็นล้วนเป็นความฝันของแอคติวิสต์ มันไม่ใช่แบบให้ราชการทำซึ่งราชการมันกลัวความรับผิดชอบพอๆกับนักการเมือง แล้วก็ทำแบบไปทีละเล็กละน้อยแบบคนกลัวความรับผิดชอบ ไม่รู้ว่ากี่ชาติถึงจะได้มาแบบที่เห็นในปัจจุบัน ไอ้ที่โจมตีเรื่องงบประมาณกะวินัยการคลัง เงียบหมดตอนรัฐบาลเผด็จการยกเลิกการจ่าย 30 บาท รักษากันฟรีๆไปเลย แถมเพิ่มโรคที่จะรักษาเข้าไปอีก เหอๆ วินัยการคลัง งบประมาณ เลียน้ำลายตัวเองที่พื้นกันหมด

วาทกรรมละเลงน้ำลายเรื่องระบอบทักษิณมันเยอะมาก ตอกย้ำกันมาก ถามคำเดียวว่า นายกจากการเลือกตั้งถูกรัฐประหารมันถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องคืนความชอบธรรมในการได้อำนาจอธิปไตยจากประชาชนให้เขา ถ้าไม่ทำเราก็เป็นอย่างปี 35 ที่รัฐประหารแล้วรัฐประหารเลย เป็นอย่างปี 19 ที่รัฐประหารแล้วรัฐประหารเลย ประชาชนและนักการเมืองไม่กล้าหือ !

*ทักษิณ ประชาธิปไตย มีเสียง

*ทักษิณ ประชาธิปไตย
มีเสียง ส่วนใหญ่ นำหนุน
มาตาม ครรลอง ครองบุญ
มีทุน ก้าวหน้า พาเจริญ

*ทักษิณ ไปด้วย เผด็จการ
รัฐประหาร ต่ำตก ระหกระเหิน
รานสิทธิ์ เสรี ล่วงเกิน
มารเมิน ประชาธิปไตย

*จึงเป็น สัญลักษณ์ การต่อสู้
ให้รู้ สู้เพื่อ สิ่งไหน
สู้เพื่อ ประชาธิปไตย
ให้ได้ คืนเหมือน ดั่งเดิม

คนเสื้อแดงที่ต่อสู้จนบาดเจ็บล

คนเสื้อแดงที่ต่อสู้จนบาดเจ็บล้มตาย มักจะถูกประนามเหยียดหยามจากชนชั้นนำหรือกลุ่มพันธมิตรว่า "สู้เพื่อทักษิณคนเดียว"

ทั้งๆ ที่พวกเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่จริง มันเป็นคำพูดที่ไม่เข้าใจคนเสื้อแดงโดยถ่องแท้

ทักษิณ ชินวัตร เป็นอดีตผู้นำคนหนึ่งที่มีทั้งเรื่องที่น่าชื่นชม และเรื่องที่น่าตำหนิ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของสามัญชนคนธรรมดา ที่มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัว

แต่วิธีการที่คน(เลวหวงอำนาจ)กลุ่มหนึ่งใช้กำจัดทักษิณ (ซึ่งเขาคิดว่าถ้าปล่อยทักษิณไว้จะเป็นภัยต่อกลุ่มของพวกเขานั้น) มันไม่แฟร์สำหรับคนไทยทั้งประเทศ

เขามาจากการตัดสินใจของประชาชน เขาจึงต้องจากไปด้วยการตัดสินใจของประชาชน........เท่านั้น!!!

แต่แล้วเหตุการณ์เมื่อเดือน ก.ย.49 คนไทยกลับถูกตบหน้าอย่างรุนแรง

น่าแปลกใจที่คนไทยส่วนหนึ่งกลับมิได้รู้สึก หนำซ้ำบางส่วนกลับโห่ร้องยินดีที่ถูกกระทำชำเราจากอำนาจเผด็จการ

ฉนั้นเราจึงต้องสู้ เพื่อที่จะไม่ให้เหตการณ์เมื่อปี 2549 หวนกลับมาเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้า เราจำเป็นต้องจัดการให้มันซิ้นซากหมดไปอย่างถาวร....มันเป็นหน้าที่ของพวกเรา

เพื่อที่ลูกหลานของเราในอนาคตจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับอดีตนายกฯ ทักษิณ

ทักษิณก็เป็นเช่นประชาชนไทยอีก 63 ล้านคน ซึ่งประสบชะตากรรมร่วมกัน ได้รับผลกระทบจากการแทรกแทรงจากอำนาจนอกระบบ ที่ทรงอิทธิพลมาช้านานใน

สังคม โดยการสร้างภาพที่ดีงาม เพื่อปกปิดด้านมืดของพวกตน และเขียนกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนและพวกพ้อง

ทักษิณและคนไทยทั้ง 63 ล้านคน ต้องกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง มีชีวิตที่เปรียบเสมือนซากศพที่ไร้วิญญาณ ไม่มีสิทธคิดหรือเลือกทางเดินของตนเอง

ฉนั้น เราจึงมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะสู้และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเรา........เรา ประชาชนไทยต่างหาก คือเจ้าของแผ่นดินโดยชอบธรรม

การต่อสู้ของพวกเราคนเสื้อแดง จะนำพาความยั่งยืนมาสู้ประเทศชาติและประชาชนคนไทยในอนาคต

เรามิอาจเอื้อมที่จะแอบอ้างว่าเราทำเพื่อชาติ ไม่ขอแอบอ้างการปกป้องผู้มีบุญบารมีหน้าไหนทั้งสิ้น

แต่สิ่งที่เรามั่นใจก็คือ สิ่งที่เราทำอยู่ เราปกป้องตัวเอง ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นคนของเรา

ได้โปรดมองพวกเราเสียใหม่ด้วยความเข้าใจ หากยังไม่เข้าใจก็ยังเพิ่งพิพากษาพวกเรา

คนเสื้อแดงที่ต่อสู้จนบาดเจ็บล

คนเสื้อแดงที่ต่อสู้จนบาดเจ็บล้มตาย มักจะถูกประนามเหยียดหยามจากชนชั้นนำหรือกลุ่มพันธมิตรว่า "สู้เพื่อทักษิณคนเดียว"

ทั้งๆ ที่พวกเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่จริง มันเป็นคำพูดที่ไม่เข้าใจคนเสื้อแดงโดยถ่องแท้

ทักษิณ ชินวัตร เป็นอดีตผู้นำคนหนึ่งที่มีทั้งเรื่องที่น่าชื่นชม และเรื่องที่น่าตำหนิ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของสามัญชนคนธรรมดา ที่มีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัว

แต่วิธีการที่คน(เลวหวงอำนาจ)กลุ่มหนึ่งใช้กำจัดทักษิณ (ซึ่งเขาคิดว่าถ้าปล่อยทักษิณไว้จะเป็นภัยต่อกลุ่มของพวกเขานั้น) มันไม่แฟร์สำหรับคนไทยทั้งประเทศ

เขามาจากการตัดสินใจของประชาชน เขาจึงต้องจากไปด้วยการตัดสินใจของประชาชน........เท่านั้น!!!

แต่แล้วเหตุการณ์เมื่อเดือน ก.ย.49 คนไทยกลับถูกตบหน้าอย่างรุนแรง

น่าแปลกใจที่คนไทยส่วนหนึ่งกลับมิได้รู้สึก หนำซ้ำบางส่วนกลับโห่ร้องยินดีที่ถูกกระทำชำเราจากอำนาจเผด็จการ

ฉนั้นเราจึงต้องสู้ เพื่อที่จะไม่ให้เหตการณ์เมื่อปี 2549 หวนกลับมาเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้า เราจำเป็นต้องจัดการให้มันซิ้นซากหมดไปอย่างถาวร....มันเป็นหน้าที่ของพวกเรา

เพื่อที่ลูกหลานของเราในอนาคตจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับอดีตนายกฯ ทักษิณ

ทักษิณก็เป็นเช่นประชาชนไทยอีก 63 ล้านคน ซึ่งประสบชะตากรรมร่วมกัน ได้รับผลกระทบจากการแทรกแทรงจากอำนาจนอกระบบ ที่ทรงอิทธิพลมาช้านานใน

สังคม โดยการสร้างภาพที่ดีงาม เพื่อปกปิดด้านมืดของพวกตน และเขียนกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนและพวกพ้อง

ทักษิณและคนไทยทั้ง 63 ล้านคน ต้องกลายเป็นเหยื่อของความรุนแรง มีชีวิตที่เปรียบเสมือนซากศพที่ไร้วิญญาณ ไม่มีสิทธคิดหรือเลือกทางเดินของตนเอง

ฉนั้น เราจึงมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะสู้และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเรา........เรา ประชาชนไทยต่างหาก คือเจ้าของแผ่นดินโดยชอบธรรม

การต่อสู้ของพวกเราคนเสื้อแดง จะนำพาความยั่งยืนมาสู้ประเทศชาติและประชาชนคนไทยในอนาคต

เรามิอาจเอื้อมที่จะแอบอ้างว่าเราทำเพื่อชาติ ไม่ขอแอบอ้างการปกป้องผู้มีบุญบารมีหน้าไหนทั้งสิ้น

แต่สิ่งที่เรามั่นใจก็คือ สิ่งที่เราทำอยู่ เราปกป้องตัวเอง ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นคนของเรา

ได้โปรดมองพวกเราเสียใหม่ด้วยความเข้าใจ หากยังไม่เข้าใจก็ยังเพิ่งพิพากษาพวกเรา

ถึง คุณ I Pad ขอโทษที

ถึง คุณ I Pad

ขอโทษที ที่เข้ามาตอบข้อสงสัยของคุณที่ตั้งคำถามกับผมเอาไว้ ช้าไปนิดหนึ่ง เพราะเพิ่งเข้ามาอ่านเจอคำถามของคุณที่ตั้งคำถามเอาไว้กับความคิดเห็นของผม
มีประเด็นคำถามอยู่ 3-4 ข้อ และจะขอตอบตามที่คุณสงสัย ขอโทษด้วยทึอาจล่าช้าไปนิดหนึ่ง แต่หวังว่าคุณคงจะรออ่านคำตอบจากผม (ตามที่คุณบอกว่าจะรออ่านคำตอบ)

(1) คำถามข้อแรกที่คุณถามผมว่า ผม Red Shirt Soldier ทหารเสื้อแดง เป็นทหารจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นทหารจริงต้องรักสถาบัน เพราะทหารต้องมีการปฎิญานตนในความจงรักษ์ภักดี และคุณสงสัยว่าทัศนะชองผมคลุมเครือในเรื่องสถาบัน ?

*** ข้อที่คุณสงสัยว่า ผมเป็นทหารจริงหรือเปล่านั้น ข้อนี้ไม่ต้องสงสัยคุณ I Pad ผม Red Shirt Soldier ทหารตัวจริงเสียงจริง ผมให้ไว้ในการแสดงความเห็นทั้งเบอร์โทร และ E-Mail ในการติดต่อ ถ้าสงสัยก็ติดต่อได้ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณเป็นการส่วนตัว ผมชายชาติทหารกล้าเขียนกล้ารับ ไม่เป็นอีแอบ โทรหาผมได้ 24 ชัวโมง
คุณอาจสงสัยว่าถ้าผมเป็นทหารจริง ๆ ทำไมต้องออกมาอยู่ข้าง "คนเสื้อแดง" ทำไม่อยู่ข้างฝ่าย "อำมาตย์" หรือฝ่าย "รัฐบาล"
ขอตอบให้คุณ I Pad ได้หายสงสัยว่า สาเหตุที่ผมซึ่งเป็นทหารเลือกอยู่ข้างฝ่าย "คนเสื้อแดง" นั้น เพราะผมเป็นทหารที่ต้องทำงานเกี่ยวกับมวลชนในชนบท คลุกคลี่อยู่กับชาวบ้าน และเป็นสายข่าวให้กับกองทัพบก ผมได้เห็นความเป็นไปในช่วงที่มีการชุมนุม เมื่อ เมษายน ที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ออกมาชุมนุมกันหน้าศาลากลางจังหวัด และรวมกันส่งตัวแทนมาร่วมชุมนุมที่ กทม.นั้น เข้ามากันด้วยใจ มีแต่พากันบริจาคช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้ง บริจาคเงินทองกันคนละ 10/20/30/40/50/100/500/1,000 บาท ตามมีตามเกิด ตามศรัทธา แต่ก็ไม่วายถูกพวก
"สื่อไร้จรรยาบรรณ" และพวก "รัฐบาลอำนาจนิยม" กล่าวหาว่า "คนเสื้อแดง" มาเพราะมีคนเอาเงินจ้างมา ความจริงในเรื่องร้าวต่าง ๆ เกี่ยวกับ "คนเสื้อแดง" ถูกรัฐบาลและสื่อบิดเบื้อนมาตลอดหลายกรณี หลายเรื่อง จึงทำให้ผมรู้สึกเห็นใจ"คนเสื้อแดง" และสุดท้ายก็จึงเลือกอยู่ข้างฝ่าย "คนเสื้อแดง"

*** ข้อที่คุณว่าถ้าผมเป็นทหารจริงต้องมีการกล่าวปฎิญาณตนในเรื่องความจงรักษ์ภักดี และสงสัยในทัศนะของผมว่าคลุมเครือในเรื่อง "สถาบัน" นั้น ถูกต้องที่สุดครับ "ทหาร" และ "คนไทย" ทุกคนต้องจงรักษ์ภักดีต่อสถาบัน "กษัตริย์" อยู่แล้ว ผมและ "คนเสื้อแดง" ทุกคนก็เช่นกันมีความจงรักษ์ภักดีต่อสถบัน "กษัตริย์" เช่นกันครับ แต่ผมสงสัยว่าคุณ I Pad
อาจเข้าใจอะไรผิดสักอย่าง ก็เลยถือโอกาสขี้แจงเสียเลย ตั้งแต่มีการต่อสู้กันมาทางด้านความคิด ระหว่าง "เหลือง" กับ "แดง" ระหว่าง "อำมาตยาธิปไตย" กับ "ประชาธิปไตย" บอกตามตรงว่าผมและ "คนเสื้อแดง" ไม่เคยกล่าวร้าย จาบจ้วง ล่วงละเมิดต่อ "สถาบันกษัตริย์" เลยนะครับ ( มีแต่พวก "พันธมาร" พวก "รัฐบาลอำนาจนิยม" และพวก "สื่อทาส" สื่อไร้จรรยาบรรณ พากันกล่าวร้ายโจมตี และยัดเยียดข้อกล่าวหา)
ที่ "คนเสื้อแดง" ด่านั้น มันคือพวก "อำมาตย์สามานย์" และ "องค์มนตรีชั่ว" เป็นรายบุคคลเพียง 3-4 คนเท่านั้น และพวก "อำมาตย์สามานย์" พวก "องคมนตรีชั่ว" 3-4 คน นั้น มันก็ไม่ใช่ "สถาบันกษัตริย์" มันไม่ใช่ "เชื้อพระวงศ์"แต่อย่างใด เพราะมันก็คือ "ไพร่" เหมือนผมเหมือนคุณเหมือคนเสื้อเหลืองเหมือนคนเสื้อแดงทั่ว ๆ ไป แต่เพราะมันไม่มีจิตสำนึก "คนเสื้อแดง"จึงด่ามัน ในรัฐธรรมนูญเขากำหนดให้ผู้ที่เป็น "องคมนตรี" ต้องวางตัวเป็นกลางต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่องคมนตรีชั่วบางคนมันก็ยังพูดว่า "ผมเชียร์อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์ดีที่สุด" มันเสือกมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง มันเสือกละเมิดรัฐธรรมนูญ หลายเรื่องหลายร้าว หลายครั้งหลายครา เพราะฉะนั้นคุณ I Pad จงเข้าใจเสียใหม่ว่า"คนเสื้อแดง"นั้น จงรักษ์ภักดีต่อ "สถาบันกษัตริย์" จงรักษ์ภักดีต่อ "เชื้อพระวงศ์" ทุกพระองค์ครับ แต่ที่"คนเสื้อแดง" ด่านั้น มันคือ "ไพร่"

(2) คำถามข้อต่อมาที่คุณถามว่า รัฐธรรมนูญปี 50 ผ่านการลงมติ "เห็นชอบ" จากประชนถึง 14 ล้านเสียง มากกว่า
"ไม่เห็นชอบ" ถึง 3 ล้านเสียง แล้วรัฐธรรมนูญปี 50 ไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน ?

*** คุณ I Pad ครับ หวังว่าคุณยังคงจำได้เมื่อสมัยจะมีการลง "ประชามติ" รับไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญปี 50 รัฐธรรมนูญฉบับ"หน้าแหลมฟันดำ" ฉบับ คมช.โดยแท้ (ประธานยกร่างฯ ก็คนของ คมช.แต่งตั้ง และพวกสมาชิกร่างฯ ก็คนของ คมช.แต่งตั้งอีกนั้นแหล่ะ) รัฐบาลในยุคนั้นได้มีการโหมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหลงเชื่อกันว่า เพื่อบ้านเมืองจะได้สงบ
"ให้ลงมติเห็นชอบไปก่อน เมื่อใช้ไปแล้วไม่ดีตรงไหนค่อยมาแก้ไขกัน" ด้วยเหตุนี้ประชาชนเขาจึงได้พากันลงมติ "เห็นชอบ" ครับคุณ เสร็จแล้วเป็นอย่างไร ทุกวันนี้กลายเป็นรัฐธรรมนูญเทวดา ใครก็แตะต้องไม่ได้ ถูกค่าแหลก
อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณยังไม่ลืมก็คือ ก่อนวันลงประชามติและวันลงประชามติ ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ซึ่งทั้งหมดอยู่ใต้อำนาจ"เผด็จการ" ทหาร รัฐบาลส่งเจ้าที่ดังกล่าวลงไปคุมพื้นที่ทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอทุกจังหวัด บังคับให้ประชาชนต้องลงมติ "เห็นชอบ" จนแกนนำฝ่าย "ไม่เห็นชอบ"กระดิกกระเดี้ยไปไหนมาไหนไม่ได้ นี่คืออีกเรื่องที่หวังว่าคุณยังไม่ลืม และก็ได้ รัฐธรรมนูญปี 50 ฉบับหน้าแหลมฟันดำมา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่เป็น"ประชาธิปไตย" หลายกรณี ถ้าพูด 3 วัน 3 คืนก็คงไม่จบ ถ้าเขียนก็คงใช้เวลาหลายพันชั่วโมง เอาคราว ๆ 2-3 ประเด็นก็แล้วกัน เช่น
- รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะ มันถูกยกร่างมาโดย เครือข่ายคนของ"เผด็จการทหาร" คนของ คมช.
และคนของ"อำมาตย์สามานย์" ไปลองไล่เรียงรายชื่อดูก็จะเห็นชัดเจน และแต่งกันมา โดยเป้าหมายก็รู้ ๆกันอยู่ว่า เพื่อทำลายล้าง และโค่นล้ม "ระบบทักษิณ" นั้นเอง
- รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะ มันบ้าบอคอแตกให้อำนาจ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" เพียงไม่กิ่คนมีอำนาจสั่ง "ยุบพรรคการเมือง" ที่มีประชาชนเป็นสมาชิกทั่วประเทศ อำนาจของคนไม่กิ่คนทำไมต้องอยู่เหนืออำนาจของประชาชนทั้งประเทศ กรรมการบริหารพรรคเพียงคนเดียวกระทำผิด แต่ศาลบ้อบอมันมีอำนาจสั่งยุบพรรค มันทำร้ายจิตใจของคนทั้งประเทศ มันทำให้คนทั้งประเทศเจ็บปวด มันโหดร้ายสมมันเป็นเครือข่าย"เผด็จการทหาร" โดยแท้
- รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะ มันดูถูกภูมิปัญญาของประชาชา มันมีมุมมองว่าประชาที่ลงสมัครเป็นตัวแทนของประชนคือ ส.ส. นั้นชั่วช้าเลวทราม จ่องแต่จะเข้ามาโกงกิน มันมองตัวแทนของประชาชนว่าซื้อเสียง มันมองประชาชนว่าขายเสียง สาเหตุเพราะพวกมัน "อำมาตย์" ไม่อยากให้ประชาชนเป็นใหญ่ เพราะพวกมันเคยตัวและพอใจกับ
"อำนาจนอกรัฐธรรมนูญ" ของพวกมันนั้นเอง

(3) ประเด็นที่คุณถามและสงสัยเข้าใจว่าผมและ "คนเสื้อแดง" คือขี้ข้า "ทักษิณ" ใช่ไหม ?

*** คุณ I Pad ครับ "คนเสื้อแดง" ไม่มีใครเขาเป็น "ขี้ข้าทักษิณ" หรอกครับ "คนเสื้อแดง" นั้นมีอยู่หลายกลุ่ม ตามที่คุณก็คงจะพอรู้ ๆ ถ้าในจิตใจยังพอมีสปิริตแยกผิดแยกถูกได้ "คนเสื้อแดง" มีดังนื้
- "คนเสื้อแดง" ที่ "รักทักษิณ" สาเหตุเพราะตั้งแต่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมา ทั้งก่อน "ทักษิณ" และหลัง"ทักษิณ" ประชาชน เขาไม่เคยพบเคยเจอ "นายกรัฐมนตรี" คนไหนจะพูดจริงทำจริง ช่วยเหลือประชาชนได้จริงตามนโยบายที่หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้ง ฯลฯ คนพวกนี้เขาจึงรัก"ทักษิณ" และกลายเป็น"คนเสื้อแดง"
(คุณ I pad อ่านข้อนี้คงทำใจลำบาก)
- "คนเสื้อแดง" พวก "ต่อต้านเผด็จการทหาร" พวกนี้อาจเกลียดทักษิณอยู่แต่ก่อน แต่รับไม่ได้กับการที่ "อำมาตย์สามานย์" มันวางแผนกันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ของคนทั้งประเทศ มันส่งลูกสมุน "ขุนทหาร" ที่มันแต่งตั้งกันไว้ นำทหารและอาวุธออกมายึดและปล้นอำนาจไปจากประชาชนเมื่อ 19 ก.ย.49 เพราะ "คนเสื้อแดง" พวกนี้เชื่อว่าสันดานของ "เผด็จการทหาร" ไม่ว่าชาติไหน ๆ ในโลกเมื่อมันยึดอำนาจไปจากประชาชนแล้ว ไม่มี "เผด็จการมทหาร" บ้าที่ไหนมันจะคืนอำนาจ"ประชาธิปไตย"เต็มใบ ให้กับประชาชน คนพวกนี้เขาจึงกลายเป็น"คนเสื้อแดง"
- "คนเสื้อแดง" พวกที่ทนเห็นพฤติกรรมความไม่ยุติธรรมของอำนาจรัฐ "เผด็จการอำนาจนิยม" ไม่ได้ เพราะมันมีการ
ปฎิบัติต่อคนสองกลุ่มเป็นแบบ 2 มาตรฐานในเรื่องกฎหมาย คนพวกหนึ่งตั้งกองโจรยึดสนามทำเนียบ ยึดสนามบินนานาชาติก็ไม่ผิดไม่ติดคุก แต่พวกหนึ่งปิดถนนทำร้ายทรัพย์สิน หรือทำอะไรก็ผิดหมดไม่มียกเว้น คนพวกนี้จึงเห็นใจและกลายเป็น"คนเสื้อแดง" (ที่จริงมีมากกว่านี้ แต่ด้วยเวลามีจำกัดเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน)

(4) ประชาธิปไตยคืออะไร อะไรคือประชาธิไตย อะไรไม่ประชาธิปไตย แต่ก่อนกับปัจจุบัน รัฐธรรมนูญ 40 กับรัฐธรรมปี 50 เนื้อหาแตกต่างกันอย่างไร ?

*** ประเด็นคำถามนี้ของคุณ คงเป็นการลองภูมิเสียมากกว่าต้องการคำตอบ แต่ก็ขอบตอบตามที่ถามมา
- ประประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองของประประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน และเป็นเสียงข้างมากของประชาชน เหมือนเช่นการปกครองในสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของ "รัฐธรรมนูญปี 40" รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะรัฐธรรมฉบับปี 40 นี้ ประชาชนคนไทยทุคนมีส่วนช่วยกันร่วมร่างขึ้นมา ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 มันคือกากเดนเผด็จการทหาร ที่เรียกว่า คมช.ลูกสมุน"อำมาตย์เฒ่าเจ้าเลห์" แต่งตั้งพรรคพวกมาช่วยกันร่างขึ้นเพื่อทำลายล้าง
"ระบอบทักษิณ" เท่านั้นเอง เพราะ"อำมาตย์เฒ่า" มันโมโห"ทักษิณ" ที่มีประชาชนรักมากกว่ามัน มันกลัวมันตกต่ำกว่าทักษิณ ก็เท่านั้นเองสาเหตุ
- ปัจจุบันประเทศไทย มันเป็นแค่ประชาธิปไตยกากเดน"เผด็จการทหาร" เท่านั้น เพราะผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็คือทหารโดย คมช.แต่งตั้งพรรคพวกมาร่าง
- รัฐบาลมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะมันเป็นแค่เครื่องมือของ"อำมาตย์" และมันปิดกั้นสื่อสารมวลชนที่มีความคิดเห็นต่างกับมัน ปิดทีวี ปิดวิทยุ ปิดเวปไซต์ ที่มีความเห็นต่าง แต่มันเปิดให้กับพวกของมันที่แม้แต่ ด่าคนและปลุกระดม เช้า เที่ยงเย็น ตลอด 24 ชัวโมง นี่แหล่ะคือความไม่เป็นประชาธิปไตยของ"รัฐบาลอำนาจนิยม" พรรค "ประชาวิบัติ" รัฐบาลมาร์ค "ปากประชาธิปไตยแต่ใจอำนาจนิยม" ตัวจริงเสียงจริง

ขอตอบแค่นี้ก่อนนะคุณ I Pad เพราะผมจำกัดด้วยเวลา ไม่เหมือนคุณที่นั่งโพสต์ได้ทั้งวัน

Tel. 083-3540798
Tanachot342@hotmail.com

มึงนี่ก็ควายจริงๆ

มึงนี่ก็ควายจริงๆ ไอ้ลูกกระหรี่ติดหนอง (แถมพ่อมันเป็นหมาขี้เรื้อนเสียอีกนี่!)

ก็กรูก็เขียนอยู่ชัดๆ แล้วไงไอ้หัวกล้วยเหี่ยว ว่าดัชนีมันไม่ได้ขึ้นด้วยฝีมือนายกฯ (ไม่ว่านายกฯ คนไหนทั้งนั้นแหละ!) ไอ้ลูกกาหรี่อย่างมึง เรียนไม่จบ ป. 2 แหงเลยมึงเนี่ย กูก็เขียนอยู่ชัดๆ มึงนี่อ่านหนังสือไม่ออกจริงๆ นะเนี่ย! กูเตือนมึงแล้วอย่าเอาแต่เห่ามากนัก เห็นมะเริ่มอ่านภาษาคนไม่เข้าใจแล้ว

แล้วขอร้องอย่างมึงภาษาคนยังไม่เข้าใจ จะสะเออะหัวเราเป็นภาษาฝรั่งได้ไง? หรือหัวเราะเป็นภาษาพุ๊ดเดิล

อือ! ถ้าอย่างงั้นพอเข้าใจได้หน่อย (แต่อย่าสะเออะไปหัวเราะเป็นภาษาโดเบอร์แมนนะ เพราะ พวกใจ hee มด อย่างเมิงดูยังไงก็หัวเราะไม่ได้หรอก)

อย่าลืมนะ 27 มิย. โชว์พาวให้ดูหน่อยนะ อย่าอ้างว่าไม่ว่างนะ เพราะตอนกรูออกงาน กรูปิดโรงงานไปเลย ไม่มีว่างไม่ว่าง ไปตลอด

ก็ไม่รู้นะนาย ว. ว่า

ก็ไม่รู้นะนาย ว. ว่า การต่อสู้ของคุณจะจริงหรือเก๊ เชิญว่ากันไป แล้วก็สู้กันไปให้ได้ชัยชนะ ก็แล้วกัน สิทธิ์ของพวกคุณ

แต่ที่สำคัญคำพูดนาย ว. เริ่มไม่เป็นจริงแล้ว เพราะอย่างน้อยก็มีไอ้เสธ.แดงตัวนึงล่ะ ที่เริ่มเสียงแตก หันมาด่าพวกเดียวกันเองแล้ว ไม่รู้ช่วงนี้ได้ดู ปีเปิลชันแน่ว มั่งปะ ไอ้เสธ.แดง ไม่รู้มันเป็นอะไรนะ ด่า เสื้อแดงด้วยกันเองแล้ว แต่ก็ธรรมดานะ เสธ.ชาติสุนัขอย่างนี้ สันด่านมันก็ชอบแว้งกัดคนเป็นปรกติอยู่แล้ว

หากมีคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งชู

หากมีคนเสื้อแดงส่วนหนึ่งชู ทักษิณ พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น? พวกเขาเรียกร้องความชอบธรรม เรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมๆไปกับการเรียกร้อง ทักษิณ ให้กลับคืนมาเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้?

ในบทความชิ้นนี้ ประวิตร ยังคงพยายามยืนยันความเป็น "สองไม่เอา"
แทนที่พวกคุณ สื่อๆ ประวิตร นักวิชาการบางคน จะมานั่งด่า ทักษิณ ด่าคนเสื้อแดงที่ชู ทักษิณ พวกคุณๆ ควรด่าทหารที่มันทำ รปห.ซ้ำแล้วซ้ำอีกดีกว่า

ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ หรือถอยหลังลงคลอง พวกคุณล้วนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

ข้อแรกเห็นด้วยคือไม่ใช้ความรุ

ข้อแรกเห็นด้วยคือไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
คงสู้ทหารหรือตำรวจไม่ได้
ถ้าทำได้แบบมหาตะมะคานธีได้จะสุดยอดมาก

ข้อสอง
คนเสื้อแดงต้องการความยุติธรรมไม่สองมาตรฐาน

ต้องการประชาธิปไตยที่ไม่มีอำมาตย์แทรกแซงการเมือง

การเมืองที่กินได้ ซึ่งทักษิณคือต้นแบบ อาจจะมีบางเรื่อง
ผิดพลาดควรแก้ไขก็ว่ากันไป แต่รวมๆคนรากหญ้าได้ประโยชน์
อย่างไม่เคยได้รับมาก่อน จึงรวมตัวเป็นคนเสื้อแดง
แม้พรรคประชาวิบัติ และหรือ พรรคการเมืองใหม่ก็คงต้องcopy
มาใช้เป็นส่วนใหญ่(คาดเดา)

การจะเอาหรือจะชูทักษิณหรือไม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนเสื้อแดง
และคงไปห้ามความรักชอบส่วนตัวไม่ได้

คนที่ต้องการประชาธิปไตยที่ไม่มีอำมาตย์แทรกแซงการเมืองอย่างแท้จริง
การจะเอาหรือจะชูทักษิณจึงไม่ใช่ประเด็นที่จะขัดแย้งกัน

ยกเว้นพวกที่ชอบแอบหลังเกือกทหารและอำมาตย์
การจะเอาหรือจะชูทักษิณ หรือไม่ เขาก็ไม่มาร่วมต่อสู้กับคนเสื้อแดงอยู่แล้ว

หรือจะให้คนเสื้อแดงเลือกชูศาสดาโกเต็กหรือนังเปรมแทน
คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าแน่จริงลงเลือกตั้งสิ อิอิ

เพราะคนเสื้อแดงไม่ชอบการยึดสนามบิน การใช้กฎหมายสองมาตรฐาน
และการยึดอำนาจโดยทหาร ประเทศที่เจริญแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุน
ยกเว้น สาวกหางเหลือง(พวกบัณฑิตหลังเขา) และสาวกไอ้ห้อยยี้ อิอิ

คุณตอบแต่ คห. นี้

คุณตอบแต่ คห. นี้ ไม่รู้ได้อ่าน คห. ล่างผมหรือยัง?

แต่ถ้าจะเอา hard fact อย่างที่คุณว่า (ฝรั่งเขาใช้ strong evidence หรือไม่ก็ concreted evidence ก็ได้นะ J อย่าใช้ผิดบ่อย เพราะมันอ่านแล้วงงจริงๆ ว่าคุณพยายามพูดอะไร ไม่ได้แกล้งกระแดะนะ หรือให้ดีก็พิมพ์ไทยอย่างเดียวก็ด้ะ เพราะภาษาไทยผมชำนาญกว่าภาษาอังกิดซะอีก อิ้อิ้อิ้)

ผมก็ขออ้าง คห. ถัดไปของผมอีกที

บางครั้งหลักฐานเชิงประจักษ์มันไม่มีหรอก โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความผิด คนที่ทำย่อมต้องพยายามปกปิดการกระทำของตน อาชาญากรย่อมไม่เขียนใบเสร็จพร้อมลายเซ็นทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุหรอกว่า "นี่คือผลงานของผม ลงชื่อ แม้ว" อะไรยังเงี้ย ไม่มีหรอก จริงมะ!

แต่วิธีการหาความจริงที่แม้แต่ หน่วยสืบสวนชั้นนำของโลกก็นิยมใช้ ก็คือ การประมวลผลเชิงอนุมาน เชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ หรือ จะให้เรียกว่าการ "เดา" ก็ได้ แต่เป็นการเดาที่ไม่ใช่เดาสุ่ม แต่เป็นการเดาโดยมีหลักการ โดยอาศัยหลักฐานสภาพแวดล้อม เอามาประมวลผลหาคำตอบ

กรณี นี้ก็คือ พธม. เห็นหลักฐานการไม่แสดงความจงรักภักดีของนายแม้วหลายอย่าง จนในที่สุดการต่อต้านของเราทำให้ทักษิณตกจากอำนาจจาก 19 กย. 49

ในระหว่างนั้นเราก็เห็นหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่านอกจากไม่จงรักภักดีแล้ว ไอ้แม้วยังน่าจะมีความคิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย แล้วหลังจากนั้น (19 กย. 49) หลักฐานแวดล้อมของการปลุกกระแสไม่เอาสถาบันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

นั่นคือ การปราศรัยของเหล่าแกนนำ นปก. และ แนวร่วมทั้งหลาย ไม่ว่า กลุ่มคนวันเสาร์ฯ, กลุ่ม 24 มิย. ฯลฯ ที่สนามหลวง ตลอดปี 2549 - 2550 หลักฐานมันชัดเสียจนเชื่อได้ว่าคนพวกนี้ต้องการล้มเจ้า (หลักฐานเหล่านั้นผมเคยได้ดูในอันที่เป็น VDO Clip และเคยได้ฟังในอันที่เป็น Audio Clip มาเยอะแยะมากมาย และถ้า J จะอ้างว่าไม่เคยเห็นก็น่าเสียดาย เพราะผมเชื่อว่าจนวันนี้หลักฐานพวกนั้นคงโดนลบ หรือ ปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงหลักฐานพวกนั้นไปแล้ว)

ทีนี้ แล้วเรื่องการ ค้นหาความจริงเชิงอนุมานจะทำได้อย่างไร ในกรณีนี้ เรามาดูกัน

หลักฐานที่เห็น นปก. และแนวร่วม โจมตีสถาบันอย่างรุนแรง โดยแสดงชัดว่าไม่ต้องการให้มีสถาบัน (หลักฐานก็ที่อ้างไว้ใน 2 ย่อหน้าข้างบน แต่เสียใจนะที่เอามาแสดงไม่ได้หรอก เพราะไม่งั้นผมเองก็จะโดน ม. 112 ไปด้วย อยากรู้ก็ลองหาเอาเอง แต่อย่ามาปฏิเสธว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีนะ เพราะนักรบไซเบอร์ตัวจริง เขารู้กันทั้งนั้น)

นปก. ฯ ขับเคลื่อนการชุมนุมโดยมีทักษิณเป็นแนวร่วม และ พูดหลายครั้งหลายวาระว่าจุดมุ่งหมายที่ออกมาชุมนุมเพื่อนำพาทักษิณกลับสู่อำนาจ

ในเมื่อแนวร่วมของทักษิณ คือ นปก. แสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการเจ้า โดยที่ทักษิณก็แสดงชัดว่าตัวมันเองก็เป็นพวกเดียวกับ นปก. และแนวร่วม โดยไม่เคยปฏิเสธการแสดงออกในประเด็นโจมตีเจ้าให้เห็นเลย

ดังนั้น ด้วยหลักการอนุมานเราก็อนุมานได้ว่าทักษิณก็เห็นด้วยกับความต้องการล้มเจ้า ของ นปก. และ แนวร่วม เช่นกัน

สุดท้ายของกระทู้นี้ พธม. เคยแสดงออกตอนไหนหรือว่ากลัวทักษิณ ก็ พธม. ไม่ใช่หรือออกมาขับไล่ทักษิณในเวลาที่ทักษิณมีอำนาจในมือล้นฟ้าจนต้องระเห็จไปอยู่ต่างประเทศ และในขณะที่ทักษิณสร้างกลไกเครือข่ายด้วยรัฐบาลนอมินี ถึง 2 รัฐบาล เพื่อสร้างทางกลับสู่อำนาจ ก็ พธม. อีกไม่ใช่หรือ ที่ออกมาต่อต้านขับไล่รัฐบาลนอมินีทั้ง 2 นั้น จนตกบัลลังค์ไปในที่สุด แล้วในยามที่ บัดนี้ ไอ้แม้วยิ่งกว่าสัมภเวสีเป็นผีไม่มีศาลเสียอีก แล้วทำไม พธม. จะต้องกลัวทักษิณด้วย

นาย J! แล้วนายเอาหลักฐาน เหตุผล วิธีคิดแบบไหนมาบอกหรือว่า พธม. กลัวทักษิณ (นี่ถามแบบที่นายถามเราต่อกรณี หาหลักฐานว่าทักษิณคิดล้มเจ้าเลยนะ ขอโทษที่ต้องย้อนศรนาย)

พธม. กลัวทักษิณ 2 อย่าง 1. ทักษิณ ตายก่อนมารับโทษ กับ 2. ทักษิณไม่ยอมกลับมารับโทษ

อ้าว!

อ้าว! ไอ้ลูกกระหรี่

พูดอย่างนี้ก็แสดงว่า

1. ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไม่ได้ดู D -Station เลย

หรือ

2. ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไม่ได้ไปร่วมเป็นมวลชนข้างแดง กับ นปก. เลย (ที่สำคัญ ภาพนี้กรูได้ดูทั้งจากช่อง D และกรูก็ได้ดูจากที่ Astv เอามาออกอากาศทั้ง 2 ช่วง มึงมัวเอาหัวไปมุดรู hee หมา ที่ไหนอยู่เหรอ?)

เป็นอย่างไหนกันแน่น้า ไอ้ลูกโสเภณีอดอยาก

แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แสดงถึงความเป็นแนวร่วมชั้นกระจอก เหมาะสมกับความเป็นจิ้งจกใจ hee มด ของมึงเป๊ะเลย นายจิ้งจกลูกโสเภณีอดอยาก

แล้วโทดทีนะ ไอ้สัดเชี่ย! สำรากตลอดเวลาอย่างมึง ไปทางเหนือคงเอาได้แต่หมาขี้เรื้อนข้างทางเท่านั้นแหละ อย่าฝันแม้แต่จะได้เอาคนที่เป็นผู้หญิงเลยมึง ข้อนี้ที่มึงโม้มาเนี่ยกูว่าเป็นเรื่องที่โม้ได้โหลยโท่ยสุดๆ ของมึงเลย จิ้งจกลูกโสเภณีตกยาก

(เมิงไม่ฮา ก็ เรื่องของ Hee แม่มึง แต่กูพิมพ์ไป ฮา จริงๆ นะ มาเจอ ควายคิดเห็นของมึงอันนี้ อืมม์ อย่างน้อยก็มีแววไปเล่นตลกลามกหากินได้นะเมิงเนี่ย)

กรูสงสัย

กรูสงสัย วาจาภาษาส่อชัดว่าลูกกาrhee อย่างมึง เคยรู้สึกว่ามีภาษาที่สถุลกว่าคำพูดมึงด้วยเหรอ

กรูว่าเมิงนี่จัดอยู่ในขั้นเชี่ยขั้นเทพตัวพ่อแล้วนะจิ้งจก

แต่ถ้าจัดในเกณฑ์ใจ hee มด กูก็ว่าเมิงขั้นเทพตัวพ่อเหมือนกัน

(เหมือนเดิม เมิง ไม่ขำกูก็ไม่ว่า แต่กูพิมพ์ไปอั้นเยี่ยวไปตลอกเลย วันหลังสงสารกูมั่งอย่าออกควายเห็นอย่างนี้มาอีก ห้องน้ำอยู่ไกล)

ทักษิณ ไปด้วย

ทักษิณ ไปด้วย เผด็จการ
รัฐประหาร ต่ำตก ระหกระเหิน
รานสิทธิ์ เสรี ล่วงเกิน
มารเมิน ประชาธิปไตย

บาทนี้อ่านแล้วขำ

ถ้ารานสิทธ์ เสรี ล่วงเกิน

ไหงคนเอาดอกไม้ไปให้ ตะหาน กัน เยอะแยะเลยวะ ว.

สิทธิ์ที่ถูกรานน่ะ สิทธิ์ในการชำเราประเทศของทักษิณตะหาก ว. เอ๋ย

วันนั้น (หมายถึงช่วง 19 กย. 49 น่ะนะ) ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรู้สึกว่า พวกเขาได้รับสิทธิ์ที่ทักษิณ "ปล้น" ไป ตลอด 6 ปี ในอำนาจของมันตะหาก

(ยกเว้น พวกไข่แม้วจะมาแถอีกว่า คนที่ออกมาแสดงความยินดี, มอบคอกไม้ให้ทหาร เป็นคนที่ถูกจ้างมาโดย คมช. ก็ว่ากันเข้าไปนะ)

ข้าก็พล่ามเหมือนพวกไข่แม้วน่ะ

ข้าก็พล่ามเหมือนพวกไข่แม้วน่ะแหละ ที่ชอบไปอ้างตามบอร์ดต่างๆ ว่า ศก. ยุคเชี่ยแม้วครองเมือง เป็นฝีมือไอ้ลูกหมาแม้ว

แล้วเอ็งลองอ่าน คห. ของกูให้ดีๆ นะว่ากูว่าไว้ว่าไง มึงเนี่ยมาแนวเดียวกับไอ้ลูกจิ้งจกแม่ติดหนองอีกแล้ว (หายากจริงๆ เนาะ นปก. ที่อ่านหนังสือแตกเนี่ย)

ก่อนจบขอกูสอนมึงนิดนึง จีดีพี ก็ไม่ได้บอกความก้าวหน้าของระบบ ศก. นั้น ตัวเลขที่บอกสถานะความก้าวหน้าที่แท้จริงของระบบ ศก. ใดๆ เขาดูที่ 1. ระดับหนี้สาธารณะ, 2. เงินคงคลัง, 3. ดุลการชำระ ไม่รู้บอกไปแล้วพวกเมิงจะเข้าใจมั๊ย แต่ลองไปหาตำราศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะ

เพราะดูแต่ GDP เนี่ย เจ๊งมาหลายรัฐบาลแล้ว ทั้งรัฐบาลพ่อใหญ่จิ๋ว รวมถึงรัฐบาลไอ้แม้วด้วยถ้ามันยังเอา GDP มาหลอกชาวบ้านอยู่เรื่อยๆ แต่โชคดีที่ถูกรัฐประหารไปก่อน ไม่งั้นอาจกลับไปเป็นแบบยุคจิ๋วก้ได้ (อันนี้ไม่แน่ใจนะ แค่พูดลอยๆ เพราะมันไม่เกิดขึ้นจริง) ใครที่ดูแต่ GDP เนี่ยเขาเรียกเศรษฐศาสตร์ขั้นดูดนม

ทราบแล้วก็หายโง่ซะที (ฮา ก็ได้ ไม่ฮา ก็ได้ แล้วแต่ระดับปัญญา)

อืมม์! เอา

อืมม์! เอา เอา

อยากทำอย่างที่คิดก็เอาเลย ช่วยเชียร์ด้วยละกัน

แต่สู้ๆ หยุดๆ เนี่ย รุ่นหลานผมจะเห็นมะว่าเสื้อแดงชนะ

หรือที่ว่ามานี่หมายถึงชาติหน้าไม่ใช่ชาตินี้

สับสนแฮะ! คนข้างแดงไม่ชอบยึดส

สับสนแฮะ!

คนข้างแดงไม่ชอบยึดสนามบิน

แต่ชอบ

- ล้อมทำเนียบ (อย่ายอมรับนะว่า copy พธม. มา)

- ไปบุกโรงแรมชาวบ้าน

- ปิดสี่แยกอนุเสาวรีย์ชัยฯ (เฉพาะกรณีนี้ เอาไปวัดเสกลโดนเกลียดชัง คนเสื้อแดงทะลุเสกลออกนอกโลกไปเลย แซงหน้า พธม. แบบฝุ่นก็ไม่เห็น)

- ไปบุกโรงแรมชาวบ้านเขาอีกที แต่ทีนี้รวมทำลายทรัพย์สินเพิ่มเข้าไปอีก (ทำไงล่ะทีนี้ เคยว่า พธม. ทำลายทรัพย์สิน แล้วจะแก้ตัวว่าไง)

- ไปปิดสามเหลี่ยมดินแดง (อันนี้เสกลโดนเกลียดชัง ก็แทบทะลุไม่แพ้ข้อ 3 เหมือนกันนะ)

- ขอรวมเลยนะ พฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่ 13 เมษา ยัน 14 เมษา ข้อนี้ทำให้การด่า พธม. มาก่อนหน้านี้ทั้งหมด วกกลับเข้าท้องตัวเองจน ท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยว เยี่ยวเป็นหนองกันทั้งแดงเต็มแผ่นดินเลย เสียหมดเลยความดีที่เพียรสั่งสมมา

ตกลงแล้วจะเอาไง จะทำสงครามประชาชน (ต้องระบุด้วยนะว่า ที่ไม่มีการจัดตั้ง ไม่งั้นเพ็ญงอนตายเลย) หรือ จะต่อสู้ด้วย สงบ สันติ ปราศจากอาวุธ

สับสน และ งุนงงจริงๆ นะเนี่ย!

ก็มันไม่ได้ออกมาบงการเอง

ก็มันไม่ได้ออกมาบงการเอง ก็คือ อยู่เบื้องหลังไง ไม่น่าถามเลย

แต่อย่าลืมไปดูกระทู้ต่อไปนะ จะเล่านิทานให้ฟังก่อนนอน

เห็งล่วย อิ้อิ้อิ้ ปล.

เห็งล่วย

อิ้อิ้อิ้

ปล. น้องเลือกอยู่ไหน หาไม่เจอ คิดถึ๊ง คิดถึง ไม่มีคนมาสอนภาษาอังกิดให้ เด๋วคืนครูหมด ถ้าเจอบอกแวะมาหาผมบ้างนะ

555555

ยินดีที่จะได้ตอบ คห.

ยินดีที่จะได้ตอบ คห. ของคุณครับ

แต่ก่อนเข้าแต่ละข้อ ถามก่อนแล้วทำไมไม่เคยรู้ข้อมูลของ พธม. ทั้งสองช่วงหรือครับว่า (49 และ 51) พธม. ออกมาทำไม ออกมาเพื่ออะไร และ ออกมากันอย่างไร

แล้วทำไมถึงเลือกเชื่อแต่ นปก. หรือ คุณ เชื่อจริงๆ ว่า การชุมนุมของ พธม. เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ถ้าอย่างนั้น ขอถามก่อนเลย

คุณเป็นหน่วยสืบราชการลับแบบไหนถึงไม่เห็น การรวมตัวกันอย่างเป็นธรรมชาติของ พธม. เพราะ พลังขับเคลื่อน พธม. แม้แต่ในอิสานและเหนือ ก็เห็นชัดเจนยิ่งกว่า การขับเคลื่อนของ นปก. นะครับ

ขอเข้าข้อ 1. เลย ผมขอแย้งกับคุณเรื่องการประชุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเมื่อสงกรานต์ที่ผ่านมา ฝั่งคุณคุณก็กล่าวว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องแท้จริง แต่ที่ผมเห็น คนข้างบ้านผมเองมีคนมารับพร้อมเอาเสื้อมาให้และส่งเงินให้ด้วย 50 บาท แกรีบเร่งไปทันที ที่ผมรู้เพราะสามีแกมานินทาให้ผมฟัง สามีแกไม่เหลืองไม่แดง และช่วงที่ว่าผมเห็นเจ้าของร้าน ........... (เอาว่าอย่าออกนามเลยนะ กลัวถูกฟ้องหมิ่นประมาท) ออกขับรถตะเวนทั่วเมืองเรียกให้คนเสื้อแดงออกมาล้อมศาลากลางทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 10 - 14 เมษา และทุกครั้งที่ล้อมศาลากลางจังหวัด ผู้เข้าร่วมชุมนุมจะเมาเหล้าทุกครั้ง รวมทั้งการ์ดที่ทำหน้าที่ด้วย

การเคลื่อนไหวอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปโดยธรรมชาติหรือครับ มีการแจกเงินจูงใจให้เข้าร่วมชุมนุม เอย การอ้างว่ามาเรียกร้องประชาธิปไตยแต่กินเหล้าเมายากันทุกครั้ง เอย อย่างนี้ในฝั่ง พธม. ไม่มีนะครับ

ที่สำคัญที่สุด

คืนวันที่ 13 เมษา ผมขับรถกลับจากไปออกกำลังกายผ่านศาลากลาง เห็นผิดสังเกต เพราะ นปก. ไปนั่งอีกฝั่ง แถมปิดถนนทุกด้าน ด้วยความสงสัยและอยากรู้ ผมสำรวจตัวเองแล้วไม่มีเครื่องหมาย พธม. ผมจึงทำใจดีสู้เสือ เอารถเข้าไปจอดในที่ นปก. กั้นไว้ แล้วแกล้งเดินเข้าไปคุยกับ การ์ด และ มวลชน นปก. ที่มา ทั้งการ์ด และ มวลชนทุกคน อยู่ในอาการเดียวกันเลย คือ ยืนห่าง 1 ม. ก็ได้กลิ่นเหล้าหึ่ง และ ทั้งการ์ด และ มวลชน ก็บอกเหมือนกันว่า ถ้าคืนนี้ที่ทำเนียบ นปก. โดนสลายจะเผาศาลากลางทันที โดยมีหลักฐานประกอบคือแกลลอนน้ำมันที่มีหลายคนพกติดตัวไว้ (แต่ก็ยอมรับนะว่า ผมไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วในแกลลอนนั้นคืออะไร ไม่กล้าขนาดจะขอพิสูจน์ขนาดนั้น)

คุณ red soldier ที่ผมเล่ามาคุณทราบมาบ้างหรือไม่ แล้ว ถ้าเรื่องที่ผมเล่ามาผมไม่ขอให้คุณเชื่อว่าจริง แต่ถ้ามันจริงคุณว่าการกระทำแบบนั้นคือ การเรียกร้องหาประชาธิปไตยที่ถูกต้องหรือ

และผมสงสัยว่าคุณคงไม่เคยได้ดู Clip ต่างๆ ของ นปก., คนวันเสาร์ไม่เอาฯ, กลุ่ม 24 มิย.ฯ ที่ปราศรัยที่สนามหลวงช่วงปี 49 - 50 เลย กระมัง คุณถึงยังมั่นใจ (แบบผิดๆ) อยู่ว่าคนเสื้อแดง จงรักภักดี

ด้วยข้อ กม. ผมไม่อาจแม้แต่ยกตัวอย่างคำพูดของพวกมันได้ว่าพวกมันจาบจ้วงอย่างไร และ ขอแก้ความเข้าใจผิดเสียใหม่ คำพูดจาบจ้วงของพวกมัน เลยกว่าการด่าองคมนตรีอย่างแน่นอน เพราะมันไม่ได้เรียกว่าอำมาตย หรือ ป๋าฯ หรือ นังตุ๊.... อะไรอย่างนั้นเลย แต่ให้ใครฟังก็รู้ว่าพวกมันกล่าวถึงใคร

ฉะนั้น คุณจะเชื่อเรื่องนี้อย่างไร แต่ผมขอแนะนำให้คุณไปหาหลักฐานเอาเอง (ซึ่งผมเชื่อว่าป่านนี้หลักฐานเหล่านั้นในที่สาธารณะ เช่น ตาม บอร์ด ต่างๆ ฯลฯ คงถูกลบทิ้งโดยพวกมันเอง และ โดย จนท. ทางการหมดแล้ว แต่ถ้าถามว่าผมมีไหม ผมตอบได้เลยว่า มีสิ! ไม่งั้นผมจะกล้าเอามายืนยันได้อย่างไร แต่ ถ้าอยากจะขอให้ผมแสดง ก็ต้องบอกเสียใจ เพราะคุณคงคิดได้ว่าทำไมผมถึงไม่เอาให้คุณดู เรื่องระดับนี้คุณต้องดิ้นรนหาเอาเอง แต่ถ้าคุณไม่หาเอาเอง แล้วยังจะปักใจเชื่ออย่างเดิม ก็เรื่องของคุณ)

ขอส่งท้ายประเด็นนี้ โดยแนะนำให้คุณไปดู คห. ที่ผมตอบคุณ Doctor J ดูละกัน ว่ารายละเอียดของเรื่อง (เท่าที่เปิดเผยได้) คืออะไร ไม่งั้นมันจะยาวเกินไป

แต่ผมขอสรุปข้อนี้ว่า แท้จริงแล้วมี นปก. ที่ตั้งใจจะร่วมกับทักษิณเพื่อล้มล้างสถาบัน โดยที่มวลชนส่วนใหญ่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนี้ (อันนี้ผมยืนยันเองเลย) แต่ มวลชน นปก. บางส่วนก็คิดเหมือนแกนนำ (ผมมีหลักฐานการกระทำผิด ม. 112 โดยคนร้อยเอ็ด แต่ไม่มีภาพถ่ายยืนยันตอนลงมือกระทำ จึงไม่อาจเอาไปกล่าวหาได้ ไม่งั้น อีนังนั่นเสร็จไปนานแล้ว ผมรับรอง) หรือจะดูหลักฐานง่ายๆ ช่วงหลังจาก วันที่ 26 มี.ค. 52 ถ้าคุณเป็นทหารจริงและสามารถหา VDO ที่ D - Station บันทึกการชุมนุมไว้ได้ ทุกครั้งหลังเลิกชุมนุมทุกวัน นปก. จะบรรเลงเพลงสรรเสริญฯ คุณจะเห็นเลยว่าทุกวัน จะมีคนหลายคน ไม่ร้อง ไม่แสดงท่าทางเคารพเพลงสรรเสริญ (ยินไปอย่างแกนๆ บ้าง ชักสีหน้าไม่พอใจบ้าง ฯลฯ) ภาพมันฟ้องชัดว่า มวลชน นปก. บางคนก็ไม่เคารพสถาบันเลย

กลัวจะยาวไป ขอไปต่อ คห. หน้าละกัน

คห.

คห. แรกยาวหรือสั้นแค่ไหนก็ไม่รู้ เพราะ เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยไม่ทันใจเลย จะเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้ แต่ขี้เกียจรอแล้วมาว่าต่อเลย

ก่อนว่าต่อ ผมว่าคุณเองก็เป็นคนเล่นบอร์ดที่ดีนะครับ แต่ไอ้นิสัยแบบ นปก.ๆ เนี่ยอย่าใช่บ่อยนะ มันจะทำให้ดูไม่ดี

ผมก็จำกัดเรื่องเวลาเหมือนคุณนั่นแหละ ไม่ได้มานั่งโพสต์ทั้งวันอย่างที่คุณกล่าวหา ไม่เชื่อก็ลองเช็คเวลาโพสต์ คห. เก่าๆ ของผมดูก็ได้นะครับ เล่นกล่าวหาลอยๆ อย่างนี้ เดี๋ยวผมกล่าวหาคุณมั่ง จะมาว่ากันไม่ได้นะ

มาว่าข้อ 2. กัน ดีกว่า

ถ้าคุณจะอ้างว่าการลงประชามติ รธน. 50 มีการจัดการให้ผลโวตไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ละก็! ถ้าอย่างนั้นผมกล่าวหาบ้างได้หรือไม่ว่าการเลือกตั้งที่ พรรคไทยไทย พรรคพลังประชาชน ชนะการเลือกตั้งมามีการซื้อเสียง

เพราะการลงคะแนนในเมืองไทยผมก็เชื่อเหมือนคุณนะครับว่ามันไม่บริสุทธ์ตรงไปตรงมา แต่ในเมื่อคุณกล้ากล่าวว่า มีการจัดการเพื่อให้คนโวต "รับ" แล้วทำไมคุณไม่คิดบ้างว่า ก็น่าจะมีคนจัดการให้มีการโวต "ไม่รับ" เหมือนกัน อย่าอ้างเลยครับง่าชาวบ้านโวต "ไม่รับ" โดยบริสุทธิ์ใจ เพราะผมก็เห็นหลักฐานและได้ยินชาวบ้านกล่าวเหมือนกัน (เพราะผมก็ทำมาค้าขายกับชาวบ้านเหมือนกันครับ) ว่าจะโวต "ไม่รับ" เพื่อเอาทักษิณกลับมา โดยไม่ได้สนใจเลยว่า รธน. 50 มีดีอย่างไร

ประเด็นนี้ผมก็ยังเห็นตรงข้ามกับคุณเหมือนเคยว่า แท้ที่จริงแล้วมีความพยายามจากระบอบทักษิณเพื่อให้คนโวต "ไม่รับ" มากกว่า มีความพยายามจาก คมช. และ รัฐบาลนายเต่าเขายายเที่ยง ที่จะออกมารณรงค์ หรือ ใช้กลอุบายชักจูงให้คนโวต "รับ" เสียอีก ฉะนั้น 14 ล้านเสียง ที่รับนั้น คือเสียงจริง มากกว่า 12 ล้านเสียง ที่ไม่รับเสียมากกว่าครับ

ส่วนเนื้อหาของ รธน. 50 ดีกว่าอย่างไร ผมยมรับครับที่มาของ รธน. 50 มาจากการรัฐประหาร แต่ รธน. หลายๆ ฉบับก็มาจากการรัฐประหาร

ส่วน รธน. 40 ถ้าคุณว่าดี ก็ขออ้างย่อหน้าข้างบน ถึงจะดี ก็ไม่ได้มาจากเสียงคนส่วนใหญ่นะ และ ต่อให้ 40 ดี แต่เรก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่า 40 โดนข่มขืนกระทำชำเราอย่างไร

40 มีองค์กรตรวจสอบ รบ. เหมือน 50 แต่เห็นหรือไม่ว่าองค์กรตรวจสอบเหล่านั้นไม่ทำงานเลยเมื่อทักษิณอยู่ในตำแหน่งไปได้สักระยะหนึ่ง อย่าอ้างะครับว่าที่องค์กรเหล่านั้นไม่ตรวจสอบก็เพราะทักษิณยังไม่ทำผิด เพราะความจริงแค่เสนอเรื่องให้รับตรวจสอบ ซึ่งตามหน้าที่องค์กรเหล่านั้นต้องรับเรื่องเพื่อตรวจสอบโดยไม่อาจบิดพลิ้ว แต่ด้วยความที่เกรงอกเกรงใจ รบ. นั้นเหลือเกิน องค์กรพวกนั้นก็ไม่ทำหน้าที่ซะอย่างนั้นเอง ซึ่งกล่าวได้ว่าทักษิณครอบงำองค์กรตรวจสอบพวกนั้นไว้เรียบร้อย ผ่านการควบคุมผู้ทำหน้าที่จัดตั้งองค์กรตรวจสอบให้อยู่ใต้คำสั่งตนเอง นั่นคือ วุฒิสภา

แต่ 50 มาจัดระบบจัดสรรองค์กรตรวจสอบเหล่านั้นเสียใหม่ ไม่ให้วุฒิสภาที่เราเห็นแล้วว่าทักษิณซื้อได้เป็นผู้แต่งตั้งองค์กรตรวจสอบอีกต่อไป แต่ยกให้เป็นหน้าที่ของหลายๆ องค์กรที่น่าเชื่อถือกว่าวุฒิสภา แล้วทำไมคุณถึงคิดว่า 50 ไม่ดีกว่า 40 ล่ะ

ชักรู้สึกว่าจะยาวอีกแล้วขอต่ออันหน้า

สรุปประเด็น รธน. 50

สรุปประเด็น รธน. 50

ผมอยากถามกลับมั่งว่า ถ้า รธน. 50 ไม่ดี แล้วพวกคุณยอมรับมันในขั้นต้นด้วยการยอมใช้ รธน. 50 ออกเสียงเลือกตั้งเมื่อ ธค. 50 ทำไม ถ้าเห็นว่า 50 ไม่ดี ทำไมไม่บอยคอย รธน. ด้วยการไม่ออกมาลงคะแนนให้พรรคใดๆ หรือ กา โนโวต ไปเลย ด้วยจำนวนคนที่กาให้ พปช. สามารถล้มการเลือกตั้งครั้งนั้นได้สบาย แล้วก็จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นด้วยว่า นปก. ไม่รับ รธน. 50 อย่างแท้จริง

เพราะในขณะที่ รธน. 50 ทำให้ พปช. ชนะการเลือกตั้ง แล้ว พธม. ออกมาขับไล่ รบ. 2 รบ. ที่มาจาก รธน. 50 นั้น ผมไม่เห็น นปก. ออกอาการเดือดร้อนอะไรเลย ที่ พธม. คัดค้านไม่ให้แก้ รธน. 50

แต่พอเกิดเหตุหลัง 2 ธค. 51 ต่างหาก ที่ นปก. เดือดร้อนกับ รธน. 50

ฉะนั้น ผมจึงขอกล่าวหาว่าคุณยกเมฆเรื่อง รธน. 50 เอามาเพื่อเป็นข้ออ้างในการชุมนุมประท้วง และ จะได้สม ปย. ที่ว่าถ้า รธน. 50 ล้ม คดี คตส. ที่ทักษิณมีติดหลังอยู่จะได้พ้นไปด้วยตะหาก เพราะถ้าคุณอ่านด้วย รธน. 50 ด้วยใจเป็นธรรมอย่างที่คุณพูดเอง เด็กที่ไหนก็เห็นทั้งนั้นแหละว่า รธน. 50 ดีกว่า 40 ตั้งเยอะ

แต่ผมเห็นด้วยว่า รธน. 50 สามารถแก้ได้ คุณต้องลองฟัง พธม. Astv พูดเรื่อง แก้ รธน. 50 ใหม่นะครับ เพราะ พธม. และ Astv ไม่เคยบอกว่า รธน. 50 แก้ไม่ได้ (ก็ใน รธน. 50 เองมีข้อกำหนดในการแก้ รธน. อยู่แล้ว ดังนั้นทำไมจะแก้รธน. 50 ไม่ได้) แต่ พธม. ไม่ให้ สส. หรือ สว. หรือ คนในระบอบทักษิณ เป็นคนแก้ครับ การริเริ่มแก้ รธน. ต้องมาจากคนที่ไม่มีผล ปย. ทับซ้อนทางการเมืองกับการแก้ รธน. และระยะเวลาในการแก้ รธน. ก็ต้องไม่ใช่ช่วงนี้ รอไปอีก 4 - 5 ปี ศึกษาดูลองใช้ดูจนรู้จริง ว่าจุดไหนที่ไม่ดีแล้วค่อยแก้ก็ไม่ห็นสาย รธน. 40 ยังลองใช้มาตั้งเกือบ 10 ปี โดยที่ไมการแก้เลย

เหตุผลผมดูสมจริงกว่าหรือไม่ครับเรื่อง รธน. 50 (ส่วนเรื่องมาตราต่างๆ ถ้ามีเวลามาถกกันก็ได้ครับ เพราะผมก้เห็นจุดบอดเหมือนกัน)

ข้อ 3

ข้อ 3 ที่คุณอ้างว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณ ผมไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละ

เพราะอย่างที่บอก ช่วงสงกรานต์ 52 ผมดู ช่อง D Station มากกว่าดู Astv เสียอีก (สรุปผมดีกว่าไอ้จิ้งจกลูกโสเภณีเป็นหลายกอง อิ้อิ้อิ้ ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึง) สิ่งที่ผมมองเห็นมันเป็นอื่นไปไม่ได้เลยครับว่า นปก. คืออะไร? มีความเกี่ยวพันกับทักษิณในฐานะอะไร?

ถ้า นปก. ไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณ ทักษิณ ก็ต้องมานำ นปก. ในวันสงกรานต์ตามคำพูดแล้ว

ดูได้จาก แกนนำ พธม. ไม่เคยคิดว่ามวลชน พธม. เป็นอื่นนอกจากเป็นพรรคพวกเดียวกัน ดังนั้นแกนนำ พธม. จึงอยู่กับมวลชนของตนตั้งแต่ต้นจนจบ

แต่การกระทำของทักษิณที่ ตลบแตลง ปลุกปั่น ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ สุดท้ายเป็นเพียงลมตดที่เบ่งออกมารดหน้า นปก. เล่นๆ เท่านั้นเอง ไม่เห็นทักษิณมันจะเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถืออะไร แถมพอเกิดเรื่องนักข่าวฝรั่งเขาถามว่าคุณเกี่ยวข้องกับ นปก. อย่างไร มันตอบหน้าด้านๆ เลย ว่าไม่เกี่ยวพวกเขาทำของเขาเอง มันแค่เอาใจช่วย

ขอโทษนะครับ ที่จะพูดว่า "เอาใจช่วยพ่อเมิงอ้ะดิ้"

เมิงพูดซะขนาดนั้นเขาไม่เรียกเอาใจช่วยหรอก ไอ้แม้ว! เขาเรียกหลอกใช้มากกว่า พูดสั่งทุกอย่าง ให้ไปพัทยา มั่งหละ ชมว่าแท็กซี่ไปล้อมอนุเสาวรีย์ดีแล้ว ถูกต้องแล้ว มั่งล่ะ บอกว่าอภิสิทธิ์ประกาศ พรก. ฉุกเฉินแล้วก็ไม่ต้องกลัว อย่าหนีกลับ เพราะอภิสิทธิ์จะเอากำลังมาล้อมปราบไม่ได้ พรก. นี้ มันเป็นคนสร้างขึ้นเอง มันรู้ดี มั่งล่ะ พูดว่าตอนนี้เราเข้าใกล้โอกาสทองแล้ว มั่งล่ะ อย่างนี้ถามจริงๆ เถอะ นปก. ยังรักทักษิณลงอีกหรือ ถ้าทักษิณเป็นเพื่อนผมแล้วทำอย่างนี้ ผมยิงหัวแม่งทิ้งไปนานแล้วครับ

ประเด็นสุดท้ายข้อ 4 ตอบไม่ยาวก็ขอตอบหน้านี้เลย

ปชต. ไม่ใช่อะไรที่คุณกล่าวมาหรอกครับ แต่ ปชต. ที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจที่ยอมรับหลักการ ปชต. ของประชาชนเท่านั้นเอง

การที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังยอมรับการบิดเบือนในทุกรูปแบบ (เช่น การยอมรับเงินซื้อเสียง, การยอมรับให้มีการคอรัปชั่นเล็กๆ น้อยๆ ได้ เป็นต้น) สภาพเช่นนั้นยังอยู่อีกห่างไกลจาก ปชต. ดังนั้นผมจึงเห็นด้วยกับคุณว่าเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้น พธม. ถึงออกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ เพื่อ ก้าวหน้าไปสู่ การเมืองใหม่ นั่นเอง

ว่าเสียดึกเลย

ว่าเสียดึกเลย ขอลาไปนอนละหมาที่บ้านก็รอกินข้าวอยู่ด้วย

แต่ขอทิ้งท้าย

ผมขอกล่าวหาว่า นช. ทักษิณ เหมือนเคย ว่ามันเคยสั่งทำรัฐประหารมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่สำเร็จสักครั้ง (อ่อนมาก)

ที่กล่าวว่าจะขยายความให้ฟังจึงขอเป็นพรุ่งนี้ ง่วงแล้ว

สวัสดี

ปล. คุณ red soldier คุณมีอะไรสงสัยอยากรู้ ติดต่อผมได้เลยที่เมล์นี้

sompongtrax@gmail.com บอกไว้ก่อนว่าเมล์นี้ไม่ใช่ชื่อจริงผมนะ ฉะนั้นอยากด่าอะไรเชิญเลย ผมไม่เดือดร้อน

ให้คะแนน I PAD 8.5 เต็ม

ให้คะแนน I PAD 8.5 เต็ม 10 ยังใจร้อนไปหน่อยอยากได้ข้อมูลเพิ่มอีกหน่อย ทหารเสื้อแดงให้ 5.5 คะแนน ให้ข้อมูลน้อยไปแถมอารมณ์รุนแรงไปใช้คำพูดเหมาะสมกับเป็นพวกเสื้อแดงหยาบ ต่อสู้ทางความคิดแต่อย่าแตกแยกกันเพราะกว่าจะเป็นไทยได้นั้นแสนยาก เขียนไปเรื่อยๆ แล้วจะเข้ามาอ่านบ่อยๆ มีเวลาว่างเยอะรวยแล้ว

555 กรูมาอีกแล้ว พ่อแม่

555 กรูมาอีกแล้ว พ่อแม่ พี่น้อง มาดู บัก ไอ เพด ไม่รู้จัก จีดีพี 555 แล้วมาสอนคนอื่นๆ ใครอยากเป็นแบบ บักไอเพด ยกมือขึ้นนนนนนนนนนนนนน 555

Dear I Pad: ที่คุณอ้างมา

Dear I Pad:

ที่คุณอ้างมา ก็ยังเป็นแค่การอนุมานกันเอง เรื่องหมิ่นฯ ล้มเจ้าฯ มันไมไช่เรื่องการเมือง มันเป็นอาญาฯ ดังนั้นควรดำเนินคดีตามกฏหมาย แต่ผมเห็นว่าพธม.หรือคุณหรือใครก็ตามไม่มีปัญญาเอาผิดเขาทางกฏหมายได้ในประเด็นนี้เลย

สอง ผมใช้คำพูดผิด ขอแก้ใหม่ ให้มันconcreteสุดๆ จะได้ไม่ถูกตีความถูไถอีก พวกคุณ"เกลียด"ทักษิณเสียจน ยอมทุ่มทุกอย่าง ยอมรับการรัฐประหารทำลายรธน. ยอมรับ.....ภิวัฒน์ ที่ทำลายหลักการพื้นฐานแห่งนิติรัฐ ทำลายความชอบธรรมของนิติรัฐ ทำลายความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เผาเมืองเพื่อไล่เอี้ย แล้วเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้น คนจำนวนมากไม่ยอมรับกระบวนการ"บี้"ทักษิณแบบนี้ (รวมทั้งผมด้วย ทั้งๆที่ผมก็ไม่เคยชอบทักษิณเลย แต่ยอมรับกระบวนการทำลายล้างทุกระบบในสังคม จากพวกคุณไม่ไหว )

สังคมแตกแยก ส่วนหนึ่งจากผลงานทักษิณ แต่ผลงานของพวกคุณสร้างความแตกแยกให้สังคมมากกว่าทักษิณเสียอีก ผมถึงสรุปว่าพวกคุณทั้งเกลียดและกลัวทักษิณ ยอมทำทุกอย่าง แม้แต่การเผาเมืองเพื่อไล่....ตัวนั้นตัวเดียว

ไอ้การเมืองใหม่ ของพวกคุณก็ไม่เห็นรูปร่างอะไรเลย นอกจากคำพูดที่เป็นนามธรรมที่สุดแสนจะvague ใตรคือน้ำดี เอากฏเกณฑ์อะไรมาตัดสิน ใครเป็นคนตัวสิน พวกคุณหรือ? หรือพวกคุณเท่านั้นที่เป็นคนดี ที่เหลือเลวหมด

คือว่า

คือว่า การต่อสู้ก็มีทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแหละจ้า

และก็มีกลยุทธนะจ๊ะ

.........
ยุทธศาสตร์ 2 อย่างคือ "ประชาธิปไตยของประชาชน"
หรือเพื่อ "เผด็จการของอำมาตย์"

ก็เลือกมาหนึ่งอย่าง

ยุทธวิธี 2 อย่าง คือ "สันติวิธี และต่อสู้ด้วยอาวุธ" ก็เลือกเอาเพียงหนึ่งอย่าง..
หรือจะเลือกทั้งสองอย่างก็ตามใจ ให้คิดกันเอาเอง

กลยุทธิ์ 2 อย่าง คือ จริงจัง จริงใจ ไม่จริงโจ้
และ ลับ ลวง พราง "ก็เลือกเอาไปใช้

...........
ถาม "ทักษิณ"เป็นยุทธศาสตร์ หรือว่าเป็นยุทธวิธี หรือว่าเป็นกลยุทธิ์กันแน่
ก็คิดเอาเองเถิดนะคุณพี่ ตามแต่ละคน หรือ"ทักษิณ เป็นได้ทุกเรื่อง
ขึ้นกับความรู้และความเข้าใจทางการเมืองของแต่ละคน
และขึ้นอยู่กับจุดยืนเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละคน

.................................
***ถ้าเลือกต่อสู้สันติวิธี...ท่านเสื้อแดงอาจต้องกำหนดแผนงานดังนี้

1.หาพวก..ยิ้มต้อนรับ เอาน้ำใหดื่ม เชิญนั่ง

2.ปรับทุกข์ ผูกมิตร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

3.ชวนคุยเรื่องข่าวการเมือง อำนาจ อิทธิพลอำมาตย์ โดยใช้ภาษาแบบผู้ดี

4.แจกซีดี แจกข้อมูลที่เป็นจริง โชว์หลักฐานการกอบโกยและการไม่เสียภาษีของอำมาตย์

5.แนะนำเว็ปไซต์ที่ส่งไปจากต่างประเทศ เรื่องที่แฉพฤติกรรมที่ไม่ดีของอำมาตย์ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินส่วนรวมเพื่อตนเองของอำมาตย์ต่างๆ เปิดเผยเงินค่าจ้างลูกสมุนอำมาตย์ ที่ต้องเอาเงินภาษีไปเลี้ยงดูคนเหล่านนี้ โดยพวกนี้มีข้าวกินฟรี 3 มื้อ ทุกวัน

6.กำหนดนัดหมายกันต่อสู้แบบสันติวิธีเช่น นัดกันโกนหัว อดข้าว ขังคุกตัวเอง น้ำมันราดตัวเอง นอนนิ่งๆ จุดธุปสาบ แช่ง (ก็ต้องจัดสอนอบรมวิธีการอดข้าวให้อำมาตย์เอ็นดูและ สงสาร)(ให้วางแผนว่าจะอดข้าวกี่คน กี่วัน---สัปเหร่อจะได้เตรียมงานได้ถูกต้อง)

7.ให้นัดกันไปนั่งหรือนอนแบบสันติวิธีหน้าบ้านอำมาตย์ทุกคน(สุรยุด เปรมเพื่อกราบเรียนให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายที่ร่วมการรัฐประหาร/การอยู่บ้านฟรี/การรุกที่ยายเที่ยงฯลฯ

8.เร่งจัดตั้งกองกำลังอาวุธ โดยใช้แต่ลูกแบงค์ ลูกกระดาษ

9.รีบยกกองกำลังติดอาวุธไปยังบ้านอำมาตย์โดยอย่าให้มีการเสียเลือดเนื้อ ทหารฝ่ายอำมาตย์ระดมยิงมา ก็อย่ายิงตอบโต้ ให้ตะโกนบอกว่า "เราใช้ลูกกระดาษ"
และให้เสื้อเหลืองไปมอบดอกไม้เสื้อแดง

นี่จึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่แท้จริง

คือว่า

คือว่า การต่อสู้ก็มีทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแหละจ้า

และก็มีกลยุทธนะจ๊ะ

.........
ยุทธศาสตร์ 2 อย่างคือ "ประชาธิปไตยของประชาชน"
หรือเพื่อ "เผด็จการของอำมาตย์"

ก็เลือกมาหนึ่งอย่าง

ยุทธวิธี 2 อย่าง คือ "สันติวิธี และต่อสู้ด้วยอาวุธ" ก็เลือกเอาเพียงหนึ่งอย่าง..
หรือจะเลือกทั้งสองอย่างก็ตามใจ ให้คิดกันเอาเอง

กลยุทธิ์ 2 อย่าง คือ จริงจัง จริงใจ ไม่จริงโจ้
และ ลับ ลวง พราง "ก็เลือกเอาไปใช้

...........
ถาม "ทักษิณ"เป็นยุทธศาสตร์ หรือว่าเป็นยุทธวิธี หรือว่าเป็นกลยุทธิ์กันแน่
ก็คิดเอาเองเถิดนะคุณพี่ ตามแต่ละคน หรือ"ทักษิณ เป็นได้ทุกเรื่อง
ขึ้นกับความรู้และความเข้าใจทางการเมืองของแต่ละคน
และขึ้นอยู่กับจุดยืนเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละคน

.................................
***ถ้าเลือกต่อสู้สันติวิธี...ท่านเสื้อแดงอาจต้องกำหนดแผนงานดังนี้

1.หาพวก..ยิ้มต้อนรับ เอาน้ำใหดื่ม เชิญนั่ง

2.ปรับทุกข์ ผูกมิตร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

3.ชวนคุยเรื่องข่าวการเมือง อำนาจ อิทธิพลอำมาตย์ โดยใช้ภาษาแบบผู้ดี

4.แจกซีดี แจกข้อมูลที่เป็นจริง โชว์หลักฐานการกอบโกยและการไม่เสียภาษีของอำมาตย์

5.แนะนำเว็ปไซต์ที่ส่งไปจากต่างประเทศ เรื่องที่แฉพฤติกรรมที่ไม่ดีของอำมาตย์ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินส่วนรวมเพื่อตนเองของอำมาตย์ต่างๆ เปิดเผยเงินค่าจ้างลูกสมุนอำมาตย์ ที่ต้องเอาเงินภาษีไปเลี้ยงดูคนเหล่านนี้ โดยพวกนี้มีข้าวกินฟรี 3 มื้อ ทุกวัน

6.กำหนดนัดหมายกันต่อสู้แบบสันติวิธีเช่น นัดกันโกนหัว อดข้าว ขังคุกตัวเอง น้ำมันราดตัวเอง นอนนิ่งๆ จุดธุปสาบ แช่ง (ก็ต้องจัดสอนอบรมวิธีการอดข้าวให้อำมาตย์เอ็นดูและ สงสาร)(ให้วางแผนว่าจะอดข้าวกี่คน กี่วัน---สัปเหร่อจะได้เตรียมงานได้ถูกต้อง)

7.ให้นัดกันไปนั่งหรือนอนแบบสันติวิธีหน้าบ้านอำมาตย์ทุกคน(สุรยุด เปรมเพื่อกราบเรียนให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายที่ร่วมการรัฐประหาร/การอยู่บ้านฟรี/การรุกที่ยายเที่ยงฯลฯ

8.เร่งจัดตั้งกองกำลังอาวุธ โดยใช้แต่ลูกแบงค์ ลูกกระดาษ

9.รีบยกกองกำลังติดอาวุธไปยังบ้านอำมาตย์โดยอย่าให้มีการเสียเลือดเนื้อ ทหารฝ่ายอำมาตย์ระดมยิงมา ก็อย่ายิงตอบโต้ ให้ตะโกนบอกว่า "เราใช้ลูกกระดาษ"
และให้เสื้อเหลืองไปมอบดอกไม้เสื้อแดง

นี่จึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่แท้จริง

555 กรูมาอีกแล้ว ว ณ

555 กรูมาอีกแล้ว ว ณ ปากนังด่าได้ผู้ดีมาก ด่าเป็นกลอน ข้อว่าล้มบัลลังค์ เป็นข้อหาเดียวที่พอมีน้ำหนัก เพื่อกล่าวอ้าง นำไปสู่การปฏิวัติ ซึ่งทำเพื่อพวกพ้องตัวเอง และข้อหาคอรัปชั่น เป็นเหตุผลที่สอง มาทุกยุคทุกสมัย เพื่อถ่ายโอนอำนาจ มาเข้าฝ่ายตัวเอง สมัยก่อนทำได้ง่าย ทุกวันนี้ สมองคนมันทันกันหมดแล้ว รู้ว่าใครทำอะไร เพื่ออะไร เสื้อแดงจึงค่อยๆ คลอดออกมาวันละ 5 คน 10 คน ในขณะที่เสื้อเหลืองแบ่งเค้กกันเรียบร้อย บางตัวอยากได้มาก เขาเลยสักรูปตะขาบ ไว้ที่หัว ให้รู้ว่า ใครคืออำมาตย์ ใครคือทาส 555 ( สมน้ำหน้ามัน ) ส่วนพวกอื่น กินอิ่ม นอนหลับแล้ว เหลืออยู่พวกเดียว ได้กินแต่ลูกปืน จึงต้องปลุกเสก " ค็อกเทลโกเต็ก " รอบไหม่ ใส่ส่วนผสมไหม่ " เรียกหรูว่า " การเมืองไหม่ " แต่ไปรู้จะไหม่ยังไง ไม่รู้จะโดนเตะตัดขา หรือไม่ แต่ที่เห็นๆ มั่วมาก นายพล บางคน จะเอา " ปุโรทั่ง " บักใส จะเอา " อำมาตย์ " สาวก บางคนจะเอา " ประชาธิปไตย " ไอ้หัวตะขาบ จะเอา " คอมมิวนิสต์จีน " ( คอมฯ จีน ไม่มีกษัตริย์ เด้อ บัก ไอเพด ระวังพวกมรึง จะเจ็ด ชั่วโคตะระ ) สรุป " การเมืองไหม่ " ไม่มีอะไรไหม่ ไม่มีนโยบาย แต่ต้องสร้างปีศาจเพื่อให้สาวกกลัว กลัวจนไม่รู้ว่า คนข้างนอกเขาเฮฮา ปาร์ตี้ ไปไหนมาไหน เขาฮากันตลอด กับ " ไอ้ลัทธิการเมืองไหม่ " 555

คือว่า

คือว่า การต่อสู้ก็มีทั้งยุทธศาสตร์และยุทธวิธีแหละจ้า

และก็มีกลยุทธนะจ๊ะ

.........
ยุทธศาสตร์ 2 อย่างคือ "ประชาธิปไตยของประชาชน"
หรือเพื่อ "เผด็จการของอำมาตย์"

ก็เลือกมาหนึ่งอย่าง

ยุทธวิธี 2 อย่าง คือ "สันติวิธี และต่อสู้ด้วยอาวุธ" ก็เลือกเอาเพียงหนึ่งอย่าง..
หรือจะเลือกทั้งสองอย่างก็ตามใจ ให้คิดกันเอาเอง

กลยุทธิ์ 2 อย่าง คือ จริงจัง จริงใจ ไม่จริงโจ้
และ ลับ ลวง พราง "ก็เลือกเอาไปใช้

...........
ถาม "ทักษิณ"เป็นยุทธศาสตร์ หรือว่าเป็นยุทธวิธี หรือว่าเป็นกลยุทธิ์กันแน่
ก็คิดเอาเองเถิดนะคุณพี่ ตามแต่ละคน หรือ"ทักษิณ เป็นได้ทุกเรื่อง
ขึ้นกับความรู้และความเข้าใจทางการเมืองของแต่ละคน
และขึ้นอยู่กับจุดยืนเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละคน

.................................
***ถ้าเลือกต่อสู้สันติวิธี...ท่านเสื้อแดงอาจต้องกำหนดแผนงานดังนี้

1.หาพวก..ยิ้มต้อนรับ เอาน้ำใหดื่ม เชิญนั่ง

2.ปรับทุกข์ ผูกมิตร แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง

3.ชวนคุยเรื่องข่าวการเมือง อำนาจ อิทธิพลอำมาตย์ โดยใช้ภาษาแบบผู้ดี

4.แจกซีดี แจกข้อมูลที่เป็นจริง โชว์หลักฐานการกอบโกยและการไม่เสียภาษีของอำมาตย์

5.แนะนำเว็ปไซต์ที่ส่งไปจากต่างประเทศ เรื่องที่แฉพฤติกรรมที่ไม่ดีของอำมาตย์ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินส่วนรวมเพื่อตนเองของอำมาตย์ต่างๆ เปิดเผยเงินค่าจ้างลูกสมุนอำมาตย์ ที่ต้องเอาเงินภาษีไปเลี้ยงดูคนเหล่านนี้ โดยพวกนี้มีข้าวกินฟรี 3 มื้อ ทุกวัน

6.กำหนดนัดหมายกันต่อสู้แบบสันติวิธีเช่น นัดกันโกนหัว อดข้าว ขังคุกตัวเอง น้ำมันราดตัวเอง นอนนิ่งๆ จุดธุปสาบ แช่ง (ก็ต้องจัดสอนอบรมวิธีการอดข้าวให้อำมาตย์เอ็นดูและ สงสาร)(ให้วางแผนว่าจะอดข้าวกี่คน กี่วัน---สัปเหร่อจะได้เตรียมงานได้ถูกต้อง)

7.ให้นัดกันไปนั่งหรือนอนแบบสันติวิธีหน้าบ้านอำมาตย์ทุกคน(สุรยุด เปรมเพื่อกราบเรียนให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายที่ร่วมการรัฐประหาร/การอยู่บ้านฟรี/การรุกที่ยายเที่ยงฯลฯ

8.เร่งจัดตั้งกองกำลังอาวุธ โดยใช้แต่ลูกแบงค์ ลูกกระดาษ

9.รีบยกกองกำลังติดอาวุธไปยังบ้านอำมาตย์โดยอย่าให้มีการเสียเลือดเนื้อ ทหารฝ่ายอำมาตย์ระดมยิงมา ก็อย่ายิงตอบโต้ ให้ตะโกนบอกว่า "เราใช้ลูกกระดาษ"
และให้เสื้อเหลืองไปมอบดอกไม้เสื้อแดง

นี่จึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยสันติวิธีที่แท้จริง

รัฐบาลนายอภิสิทธ์ควรจัดสอนการต่อสู้แบบสันติวิธีที่ถูกต้องให้กับคนเสื้อแดงด้วย
แล้วมอบประกาศนียบัตรให้ ต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนแล้วค่อยให้ออกไปชุมนุม

555 " บักขี้เหลืองนนท์

555 " บักขี้เหลืองนนท์ กรูก็เคยเลือกชวน มาก่อน ถึงจะเชื่องช้า แต่กรูก็ชอบมัน มันชูประชาธิปไตย มาตลอด "

" แต่ตอนนี้ ปชป ยุคไหม่ กลายพันธ์ ผสมกันเละ ทั้งเขียว ทั้งเหลือง ทั้งน้ำเงิน ไม่รู้ลูกออกมาเป็นตัวอะไร น่าละอาย 60กว่าปี ปชป "

" มาตอนนี้ กรูจะชู ทักษิณ ใครจะทำไม 555 ใครจะชูอะไรก็เป็นสิทธิ์ ของเขา ชนชั้นไหนจะชูอะไรก็ช่างเขา

" ถ้ากรูชู ทักษิณแล้ว ไม่มีชนชั้นกลาง ออกมาต่อต้านก็เรื่องของเขา กูเคารพการตัดสินใจของทุกคน ส่วนพวกขี้เหลืองจะเสพ astv จนออกมาเป็นแบบนี้ ก็เรื่องของมรึง กรูเชื่อในตัวของทักษิณ แม้บางคำพูดอาจจะหมิ่นเหม่ แต่ลักษณะการพูด เขาพูดแบบตัดพ้อ น้อยใจมากกว่า ( ถ้าคนอย่างผมไม่จงรักภักดี แล้วผีที่ไหนจะจงรักภักดี ) ต่างกับ ไอ้ลิ้ม ( ถ้าทักษิณไม่ออก หรือจะให้ในหลวงลาออก ) คำพูดเช่นนี้ เพื่อให้ใครบางคนออกหน้าแทน วิเคราะห์แค่คำพูด ก็ผิดกันในความหมายแล้ว "

" ส่วนการกระทำ ทักษิณอาจดูห้าวเป้ง ในสายตาของคนหลายคน แม้แต่กรูเองบางครั้งก็ไม่ชอบ แต่โดยรวมแล้ว เขาก็เป็นคนไทยคนนึง ที่รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่แพ้ทุกคนในชาติ "

" ส่วนเรื่องโกงประเทศนั้น ข้อมูลทุกอย่างที่กล่าวกันมา ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม ที่เห็น มีแต่เซ็นชื่อ ให้เมียซื้อที่ดิน ถึงกับติดคุก 555 ช่างน่าขัน "

" ส่วนคดีอื่นๆ เห็นแต่ astv กับ พันธมาร ที่ตัดสินไปเรียบร้อยแล้ว 555 "

555 กรูมาอีกแล้ว

555 กรูมาอีกแล้ว ไม่ให้คะแนนกรูมั่งเหรอ ถ้ารวยแล้ว ขอเดือนละร้อยได้ป่ะ๊ เอาไปให้ astv ขอยืมส่วนตัวอีก 2 ล้าน จะไปลงทุนต่อ ถ้าได้บอกนะกรูจะรอ อิๆๆ

555 กรูมาอีกแล้ว " บักไอเพด

555 กรูมาอีกแล้ว " บักไอเพด " บักปรอบบบบบ บอกว่าอยู่ร้อยเอ็ด จะมีการโค่นล้มบัลลังค์ 555 กรูไปบ่อยๆ บอกแล้ว กรูไปเอาของ กะ หลวงปู่ศรี มหาวีโร ไม่มีอย่างที่มรึงพูดหรอก บักห่...... กรูเป็นมากกว่าทหารสอดแนมอีก เพราะกรูไปกิน ไปนอน กะคนที่รู้จัก ทุกจังหวัดที่กรูไป ไม่เห็นมีใครจะล้มราชวงค์ แบบพันธมิตรกล่าวหาเลย ถ้ามรึงไม่เชื่อ " พี่ทหารแดง " หรือไม่เชื่อกรู มรึงของไปถามพวกที่เขาขาย ตลาดนัดสัญจร ตามบ้านนอกดิ 555 บักคว..... คนพวกนี้เป็นสายลับ ยังได้เลย

เขาไปทุกจังหวัด เขาทำแบบนี้มา เป็น สิบๆปี

555 ถ้ามรึงจะพูดแบบนี้ มรึงไม่สงสารคนจังหวัดมรึงเหรอ ที่ต้องมารับกรรมทางวาทะของมรึง หรือมรึงมาแบบไอ้ลิ้ม ลูก ka reee อพยพเหรอ มากินทรัพยากรประเทศไทย สงสัยตอนอพยพมา แม่มรึง กะ ไอ้ลิ้ม คงฟัดกันนัวเนีย 555 ถึงได้ผลผลิตแบบมรึง ถ้าไอ้ลิ้ม บอกว่า กินขี้แล้วมีประโยชน์ มรึงคงจะ ........ ( 555 กรูไม่อยากนึกภาพ หยะแหยงๆ )

" พี่ ทหารแดง คือผู้ที่ คลุกคลี กับชาวบ้านมา คงรู้ได้ เช่นเดียวกับผม ผมพูดว่า นอนกับลูกสาวเขายังได้เลย ( ถ้าเราอยากทำ ) เพราะเราจริงใจ เขาก็จริงใจ ยกลูกสาวให้เขาก็ยอม บัก " ไอเพด " มันบ่เชื่อ 555

คนเหล่าถูก ไอ้ลิ้ม( ลูกจีนกบฏ อพยพเข้ามาไทย เพราะหนีตาย ) และ สาวก กล่าวหาว่าจะล้มราชวงค์ 555 อยากหัวร่อเป็นภาษาชนบท นี่ถ้า ตาสี ยายมี ยายมา เข้า อินเตอร์เน็ต เป็น แล้วมาเจอ ความคิด " บักไอเพด " คงหัวร่อ ตีลังกาตกเตียง 8 ตลบ "

555 สมน้ำหน้าอำมาตย์ ส่งทหารไปลงพื้นที่ ไปๆ มาๆ เขารู้ความจริง ของชาวบ้าน สายข่าวกลายเป็นเสื้อแดงหมดเลย บอกแล้วเสื้อแดงคลอดออกมาทุกวัน กรูก็ใช่ คนคลอดลูกเป็นคน มารจะคลอดลูกเป็นเทพ ได้อย่างไร 555

ไม่นานเกินรอ ทั้งอำมาตย์ และ เหล่า สาวก จะต้องได้รับผลกรรม pad ทั้งหลาย อย่าพึ่งตาย รอดูก่อน ทุกวันนี้ กรรม ติดจรวด 555

555 กรูมาอีกแล้ว

555 กรูมาอีกแล้ว กรูจะเร่งให้มรึงบ้าเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรมแก็ส การเมืองไหม่ ของพวกมรึง คือ สร้างปีศาจ ซึ่งก็ได้ผล จนฝรั่งกลัวพวกมรึง ขี้หดตดหายแล้ว 555 เขากลัว พวกมรึง ยึดทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้าพวกมรึงได้จัดตั้ง รัฐบาล 555

555 บ้าวันไหน บอกกรูด้วย

555 บ้าวันไหน บอกกรูด้วย ค่าใช้จ่าย รพ. ศรีธัญญา กรูออกให้เอง 555

ถึงคุณ I

ถึงคุณ I Pad

คุณถามผมว่า
ช่วงปี 49 - 51 ได้ติดตามการชุมของ พธม.ไหมว่า
พธม.ออกมาทำไม ?
เพื่ออะไร ?
ออกมากันอย่างไร ?

ผมก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ พธม.มาตลอดนั้นแหล่ะครับ และผมก็รู้ ที่ พธม.ออกมาชุมนุมเริ่มต้นขึ้นเพราะ เพราะคนทรยศแผ่นดินเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ก่อกำเนินม๊อบ พธม.ขึ้น นั้นก็คือ "สนธิ ลิ้ม" เจ็กกบฎเจ็กทรยศแผ่นดิน มาอาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิสมภาร ก่อร่างสร้างตัวจนเติบใหญ่มีอยู่มีกิน แต่ผลตอบแทนที่ให้กับแผ่นดินก็คือ การทรยศต่อประเทศชาติ โดยการสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านกับเมือง ทำให้ชาติบ้านเมืองแตกแยกสามัคคี แบ่งคนเป็น 2 ฝัก 2 ฝ่าย ไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะทรยศแผ่นดินได้มากมายถึงเพียงนี้อีกแล้วในชาตินี้

เรื่มจากที่ "สนธิ ลิ้ม" เข้าไปขอความช่วยเหลือจากทักษิณ เกี่ยวกับการเงิน ให้ช่วยพูดกับสถาบันการเงินบางแห่งเข้ามาช่วยธุรกิจของตัวเองที่จะล้มละลาย แต่ทักษิณสุดปัญญาที่จะช่วยได้ และอีกหลาย ๆ กรณีที่ "สนธิ ลิ้ม" ไม่สมปรารถนาในการการขอความช่วยเหลือจากทักษิณ จึงทำให้ สินธิ ลิ้ม โกรธและอาฆาตทักษิณ "ชาตินี้มึงอย่าอยู่เลยเมืองไทย มึงต้องล้ม กูไม่ได้มึงก็อย่าหวังจะเจริญ และอยู่อย่างมีความสุข"

สนธิ ลิ้ม จึงได้ ออกมาปลุกระดม กล่าวร้ายโจมตีทักษิณ ทุกเรื่องราวที่เป็นจุดอ่อนของทักษิณ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เคยเชียร์กันออกหน้าออกตาว่า "ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นมีนายกคนไหนจะเก่งเท่าทักษิณ" เมื่อไม่สมผล
ประโยชน์ของตนเองทุกสิ่งก็บรรลัย มึงมีอะไรไม่ดีกูใส่มึงเต็มที จริงบ้างเท็จบ้าง ปั้นแต่งข้อมูลขึ้นมาก็มากมาย ปลุกระดมมวลชนทาง Astv ทางหนังสือพิมพ์ผู้จัด และทางเวปไซต์ผู้จัดการ สนธิ ลิ้ม และลูกสมุน ร่วมกัน ปลุกระดมกล่าวร้าย กล่าวหา โจมตี เช้า เที่ยง สาย บ่าย เย็นตลอด 24 ชัวโมง ทาง Astv "น้ำตกลงหิน หินมันยังกร่อน" จิตมนุษย์ก็เช่นกัน คนที่ดู Astv ถูกปลุกระดมซ้ำ ๆ ซาก ๆ ฟังแต่เรืองชัวช้าเลวทรามของทักษิณ ทุกวันเข้า คนที่ฟังประจำ จากคนมีสติก็กลายเป็นคนเสียสติ จากคนดีก็กลายเป็นคนบ้าน มีคนเขาพูดกันว่า "ฟัง Astv ทุกวันถ้าไม่เสียสติ ก็บ้าไปเลย" ดังมีตัวอย่างหนุ่มเสื้อเหลืองปาดคอสาวเสื้อแดง ที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์นั้นแหล่ะ บ้าขนาดไหนก็ลองคิดดู เขาพาไปยึดทำเนียบอยู่เป็นเดือนก็ยังอยู่ได้ เขาพาตั้งกองโจรสลัดอากาศไปยึดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิก็ยังไป ถูกผิดแค่นี้ก็ยังแยกแยะไม่ออก ถ้าไม่ว่าบ้าจะว่าอะไรครับ

ถ้าจะกล่าวจริง ๆ แล้วจะว่าแต่ สนธิ ลิ้ม และแกนนำ 5-6 คน ก็ไม่ถูก ถ้าไม่มีคนให้ท้าย พวกนี้ก็คงไม่กล้าหาญชาญชัยถึงขนาดนี้ แต่ที่พวกนี้กล้าหาญชาญชัยกระทำการอย่างอุงอาจเพราะมันมี "อำมาตย์ชั่ว" บางคนให้การสนับสนุน และเป็นแบ็คให้อยู่ด้านหลังอย่างใกล้ชิด สาเหตุก็เพราะกว่า "อำมาตย์ชั่ว" บางคน มันกลัวทักษิณจะยิ่งใหญ่เกินมัน เพราะตลอดระยะเวลาที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี ประชาชนต่างก็รักและนิยมชมชอบทักษิณมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน และอีกอย่างที่ "อำมาตย์ชั่ว"บางคนมันเคลียดแค้นทักษิณยิ่งนักเพราะ สมัยหนึ่งทักษิณย้าย ผบ.ทบ.ท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกสมุนของ "อำมาตย์"บางคน และนำรายชื่อทูลเกล้าฯ โดยไม่ได้ปรึกษา "อำมาตย์" บางคน ซึ่งเสมอเหมือนการ "ตบหน้า"
"อำมาตย์" บางคนอย่างแรง เพราะประเพณีแต่ก่อนนมนานมา ทุกนายกที่จะย้าย ผบ.เหล่าทัพ ต้องนำรายชื่อมาให้ "อำมาตย์" บางคน เพื่อเห็นชอบเสียก่อน แต่ครั้งนี้ทักษิณไม่ จึงทำให้"อำมาตย์" บางคน โกรธทักษิณเป็ที่สุด ตายเป็นตาย ชาตินี้ผีไม่ต้องเผาเงาไม่ต้องเหยียบ กูต้องล้มมึงให้ได้ทุกกรณี

ในเวลาเดียวกัน จึงได้เชิญ "สนธิ ลิ้ม" เข้ามาหาและวางแผนให้ พธม.สร้างความปั่นปวน ทำทุกอย่างให้เกิดความรุนแรงให้ได้ เพราะ "อำมาตย์" บางคน รู้ดีอยู่แล้วว่า สนธิ ลิ้ม มีความสามารถและมีวาทะศิลป์ในการพูดและปลุกระดมมวลชน จึงสนับสนุนอย่างเต็มที ให้กระทำการรุนแรงให้เกิดขึ้ให้ได้ โดยมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง

ความรุนแรงที่ พธม.สร้างขึ้น สมความมุงหมายของ "อำมาตย์" บางคน ทุกประการ พอที่จะอ้างได้ว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในการสั่งทหารลูกสมุนของตนออกมา "ปฎิวัติรัฐประหาร" ยึดอำนาจของทักษิณได้ สถานการณ์และช่วงเวลาเหมาะสม "ทักษิณ" มั่นใจและเชื่อใจ "กองทัพ" เพราะผู้นำส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนรุ่นเดียวกัน
19 ก.ย.49 ทักษิณอยู่ต่างประเทศ "อำมาตย์" บางคนได้เวลาเอาคืนทักษิณ "สนธิ บัง" นำกำลังทหารออกมาทำการยึดอำนาจของทักษิณ ซึ่งนั้นก็คือ "การยึดอำนาจของประชาชน" เพราะรัฐบาลทักษิณถูกเลือกตั้งมาโดยประชาชนทัวประเทศ ได้จำนวน ส.ส.มากที่สุดถล่มถลายมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย

19 ก.ย.49 "เผด็จการทหาร" ยึดอำนาจ "ล้มล้างรัฐธรรมนูญ" ล้มล้างระบอบประชาธิปไตย ปล้นอำนาจของประชาชน พธม.ที่อ้างว่ารักประชาธิปไตย/พรรคประชาวิบัติที่บอกว่านิยมประชาธิปไตย/นักวิชาการหางเครื่องที่เคยสอนวิชานิติศาสตร์-วิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง/สื่อมวลชนอ้างประชาธิปไตยแต่ไร้จรรยาบรรณ ฯลฯ ตามหลักการประชาธิปไตยแล้ว ต้องประท้วงการอ "ปฎิวัติรัฐประหาร" ตามแบฉบับของประชาธิปไต แต่กลับพากันไชโยโห่ร้อง
และแซ้ซ้องสรรเสิญเยินย่อสนับสนุน และเข้าข้าง "เผด็จการทหาร" สร้างภาพโดยการนำดอกไม้ไปเสียบแซมรถถังและปากกระบอกปืน สังคมไทยวิปริตกันไปกันใหญ่ ถึงกับแยกไม่ออกเลยหรือว่าอะไรคือ "ประชาธิปไตย" อะไรคือ
"เผด็จการ"

ต่อมาคณะทหารซึ่งออกมายึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญ ที่เรียกตนเองว่า คมช. ก็ได้แต่งตั้งคนของตนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลูกสมุน "อำมาตย์" บางคนนั้นเอง เข้ามาเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ไล่ล่าทำลายล่างทักษิณ ทุกเรื่องทุกอย่างทุกกรณี และทุกกระบวนการ แต่งตั้งตุลาการ แต่งตั้ง คตส.แต่ง คตง.แต่งตั้ง กกต. และร่างรัฐธรรมนูญตามที่พวกตนปรารถนา เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 "ผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้อันเป็นพิษ ผลย่อมเป็นพิษด้วย" ฉันใด "รัฐธรรมนูญที่เกิดจากอำนาจเผด็จการ ย่อมต้องเป็นเผด็จการด้วย" ฉันนั้น เพราะไม่มีเผด็จการทหารบ้าประเทศไหน เมื่อยึดอำนาจจากประชาชนไปแล้วมันจะคืนความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบให้กับประชาชนเหมือนเดิม

"ทักษิณ" หมดอำนาจ ทรัพย์สินถูกยึด (แม้แต่เงินของเขาที่หามาได้ก่อนการเป็นนายกยังเสือกทลึงไปยึดของเขา ถ้าว่าเขาโกงทำไม ไม่ยึดในเฉพาะส่วนที่เขาโกง) ถูกไล่ล่าไม่มีแผ่นดินจะให้เหยียบ ซึ่งก็ไม่เคยมีใครเขาทำกันถึงขนาดนี้ในอดีตที่เคยมีการปฎิวัติรัฐประหารมา ทักษิณไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วในสังคมไทย แต่พวก พธม./พวก ปชป.และพวก"อำมาตย์" ก็ยังพากันกลัวเงาของทักษิณ "ทักษิณ" หยุดแล้ว แต่พวกคุณไม่หยุด

พธม. ตัดสินใจตั้งพรรคการเมือง ประชาชนโห่ร้องสาธุ ประเทศชาติจะได้สงบสุขเสียที มีอะไรก็ไปว่ากันในสภา และผม
Red Shirt Soldier ก็ยกมืออนุโมธนา และก็อยากให้มีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ จะได้รู้ว่า พรรค กมม. จะได้ ส.ส. ถึง 2 คนหรือไม่ เพราะความเป็นจริงคือ ในปัจจุบันมีสมาชืก พธม.อยู่จังหวัดละ 50 - 1,500 คน (แต่สมอ้างว่ามีสมาชิกเป็นล้าน ก็ขอให้เป็นจริง) แต่คนที่จะเป็น ส.ส.ได้ ต้องมีคะแนนเสียงประชาชนเลือกเป็นหมื่น ๆ คะแนน

ขอให้พรรค กมม.ของ พธม.จงประสบความสำเร็จตามปรารถนาทุกประการ สาธุ อนุโมธามิ

ไอ้จิ้งจกแดรกยาคุมย้อนทางมาเห

ไอ้จิ้งจกแดรกยาคุมย้อนทางมาเหรอวันเนี๊ย! 57 ถึงเห่าไม่ค่อยออกเลยเนี่ยะ!

ก็เสือกไม่อ่านฉลากให้ดีก่อน เสิกแดรกยาคุมย้อนทางก็เป็นเงี๊ยะ! แหละ ก็กรูบอกเมิงแล้วให้หัดอ่านหนังสือให้ดีๆ ก่อน

เห็นมะ! เห่าไมค่อยออกเลย มานี่มะ เด๋วกรูเอาหัวแม่โป้งตรีนกวาดคอให้ แล้วเอาซร่นตรีนขวาลูบหน้าเมิงอีกที รับรองหาย
(แต่หายอะไรอันนี้พยากรณืไม่ได้นะ ขึ้นกับระดับสติปัญญาเมิงเองนะจิ้งจกผู้มีมาดาเป็นโสเภณีอาภัพ)

ตกลง 27 มิย. เนี่ยเอาไง ถ้าไม่กล้ารับปาก ถือว่าเป็นหมาตัวเมีย (แถมขี้เรื้อนด้วย)

ไอ้ ว.

ไอ้ ว. วันนี้กรูมาเตือนอะไรเมิงอย่างนึงนะ

กรูเคยเตือนใครในบอร์ดนี้ว้หบายคนแล้วว่า กรูมีนิสัยเสียอย่างหนึ่ง คือ กรูชอบ Copy คห. ที่กรูเห็นว่าไม่ค่อยเข้าท่าเอาไว้ดูเล่นๆ

โดยเฉพาะ คห. ที่บังอาจจาบจ้วงเนี่ยกรูชอบเก็บไว้เป็นพิเศษ

กลอนบทนี้ของเมิง กรูก็ Copy ไว้แล้วด้วย แต่เห็นว่านี่คือครั้งแรกของเมิงนะ ที่เข้าข่ายจาบจ้วงแต่ไม่รุนแรงเท่าไร

แต่ถ้ามีครั้งหน้า เมิงลองดูดิ้ ว่ากรูอยู่แล้วเอ็ดแล้วกรูจะสามารถตามไปแจ้วความถึง สน. ข้างบ้านเมิงได้มั๊ย และแน่นอนตอนนี้กรูยังไม่ได้เช็กที่อยู่เมิงหรอกเพราะถ้ากรูเช็คเอง สันติบาลเขาไม่รับเป็นหลักฐาน แต่ถ้ากรูจะเล่นเมิงกรูเช็คแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้ว

ฉะนั้น เมิงและพวกเมิง มาเล่นกันแค่ในระดับขี้ข้าแผ่นดินพอแล้ว อย่าทะลึ่งเอาของสูงมาเล่น

และขอย้ำกรูเตือนครั้งเดียวนะ

สำหรับเมิงด้วยนะ ไอ้จิ้งจก

สำหรับเมิงด้วยนะ ไอ้จิ้งจก ครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆ ที่กูอ่าน คห. เมิงแล้วเห็นข้อความ "เริ่มจะ" เข้าข่ายจาบจ้วงนะ

ถ้าเมิงไม่เชื่อคำเตือนกรูก็แล้วไปนะไอ้จิ้งจก เพราะกรูไม่เตือนใครบ่อยหรอก ดูไอ้สุวิชา ท่าค้อ เป็นตัวอย่างก็แล้วกัน แอบไปโพสต์ถึงนครพนมตำรวจยังตามไปลากคอยัดเข้าคุกได้นะ

ส่วนเมิงจะรักษาสันดานหมาๆ ของเมิงโดย แขวะ กรู หรือ เพื่อนๆ กรู ที่มาให้ความกรุณาให้แสงสว่างทางปัญญากับพวกเมิง นั้นพวกกรูหาได้สนใจไม่เพราะ เสียงเห่าของเมิงหาได้กระทบความรู้สึกกรูและพวกกรูไม่

แต่ ข้อห้ามมีเพียงหนึ่ง ก็อย่างที่เมิงเข้าใจนั่นแหละ ม. 112 น่ะ มันตีความได้หลายทางนะ อย่าเล่นกับไฟดีกว่า

มาล่นกันเองอย่างเก่าน่ะดีแล้ว ขี้ข้าแผนดินอย่างเมิงอย่างกรูน่ะเหมาะสมกันอยู่แล้ว

เออ! ต้องอย่างนี้ดิ้

เออ! ต้องอย่างนี้ดิ้ มาเล่นกันเองนี่แหละไอ้จิ้งจก

แต่ขอร้อง คนขายิ่งกล่าวหากันอยู่ว่า นปก. คิดมุขไม่เป็นชอบ Copy พธม. แถมทำได้แค่ Copy Cat ซะอีก มันดูม่มีราคานะเวลาคิดมุขเองไม่เป็นเนี่ย

ลูกkaหรี่ติดหนอง และ ลูกกาrheeตกยาก เนี่ย! กรูขนานนามให้เมิงเอง เมิงอย่าหน้าด้านเอาไปยกให้คนอื่น เด๋วกรูฟ้องลิขสิทธิ์ ซะเลย เมิงนี่ อ่านหนังสือก็ไม่แตก สมองยังขี้เลื่อยชอบก๊อปมุขชาวบ้านอีก กลับตัวเสียใหม่นะแม่ที่โสเภณีของเมิงคงยังให้อภัยหรอก

แต่มุขนี้เข้าท่านะ มุขหัวเราะเป็นภาษาชนบท เข้ากันกับระดับสติปัญญาและมารยาทเมิงเป๊ะเลย เห็งล่วยๆ (คุยกับหมาตัวนี้มาตั้งนาน เพิ่งเห็นมันเริ่มพัฒนาก็ตอนนี้แหละ)

ส่วนที่เมิงพลาดที่ โม้ Over ไปน่ะ อย่าแก้ตัวเลย ลองไปทำโพลดูได้กูว่า ไม่ต่ำกว่า 95 % ต้องเชื่อแน่ว่าเห่าตลอดเวลาอย่างเมิงไปถึงบ้านหนเขาคงยกให้เมิงก็แค่ ไม่ อีด่าง ก็ อีด่อน เท่านั้นแหละวะ แต่ใจ hee มด (มุขนี้ก็อย่าเสิกcop กรูไปอีกล่ะ เพราะกรูยกให้เมิงคนเดียวเจงๆ ไม่สมเพศกันจริง ไม่ยกให้นะเนี่ย) อย่างเมิง อีด่อน กรูว่าเมิงไม่กล้าเอาร๊อก กรูว่าเมิงกลัวโดนขวิดน่ะนะ

แล้วอย่าลืม คำถามสุดฮิตติดชาร์ทยังคงอยู่...... ถ้าไม่ใจ Hee มด จริง 27 มิย. ออกไปช่วย นปก. ด้วยนะ อย่ามาอ้างว่าว่างหรือไม่ เพราะศาลไม่รับฟังคำแก้ตัวข้อนี้

ตึ่ม ตึม ตึม ตึ่ม ตึ่ม ตึม จั๊งซี่มันใจหมา เอ๊ย! จั่งซี้มันต้องถอน เอิ๊ก เอิ๊ก เอิ๊ก

ตอนแรกว่าจะเข้ามาเล่านิทานเรื

ตอนแรกว่าจะเข้ามาเล่านิทานเรื่อง Coup d etat of the loser ให้ฟังแต่มาเจอไอ้จิ้งจก กับ คุณ Red soldier เสียก่อนเล่นเอาหมดเวลาเลย

ก็ขอตอบคุณก่อนละกันนะคุณ Red Soldier ส่วนนิทานเรื่องนั้นถ้าคืนนี้ว่างก็จะพยายามเข้ามาเล่าทีหลัง

คำตอบที่คุณตอบผมถือว่าผิดเกือบ 100% ไม่รู้ว่าคุณไปปฏบิติหน้าที่อยู่ที่ จว. ไหน ถึงได้ม่เห็นการเกิดขึ้น ตั้งต้น และ เติบโต ของ พธม. ในต่างจังหวัด เพราะ ผมอยู่ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แดงค่อนข้างจัดเอาการ แต่ก้าวย่างของ พธม. ในตัวจังหวัด ก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ ยกเว้นถ้าอยู่ยโสฯ ผมก็ยอมรับว่าที่นั้นดงเข้มข้นจน พธม. ไม่สามารถเปิดเผยตัวได้จริง (เพราะทุกครั้งที่รวมพลยโสฯ ต้องมาขอร่วมกับร้อยเอ็ดทุกครั้ง)

แล้วไอ้ที่คุณพล่ามมาเกี่ยวกับ คุณสนธิ ผมถือว่าเป็นความเห็นของคุณที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงก็แล้วกัน แต่ผมอยากให้ใช้หลักอนุมานดูนะ

คนชั้นกลางขึ้นไปมีฐานะ ดีกว่าชนชั้นแรงงานและเกษตรกร (ไม่ได้ดูถูกอะไรนะ แต่นี่คือข้อเท็จจริง)

คนชั้นกลางเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากกว่าชนชั้นเกษตรกรและกรรมกร

แล้วทำไมคุณจึงเชื่อว่าคนชั้นกลางจะถูกสนธิและแกนนำ พธม. จูงจมูกได้ง่ายๆ

ในทางกลับกันในเมื่อคนชนบทและกรรมกรมีช่องทางเข้าถึงข้อมูลได้น้อยกว่า และโดยลักษรธทางวัฒนธรรมคนชนบทก็มักจะเชื่อคนง่ายโดยนิสัยอยู่แล้ว แล้วทำไมคุณจึงจะไม่คิดบ้างว่า นปก. นั่นแหละกำลังถูกเขาหลอกใช้มากกว่า

สวนเรื่องคนเสื้อเหลืองที่เป็นบ้าปาดคอฆ่า (ความจริงเอามีดแทงนะครับ อ่านข่าวดูใหม่) คนเสื้อแดง นั้น ผมไม่มี คห. แต่อยากชี้ให้เห็น ความบิดเบี้ยวของสื่อ

เวลาหมดแล้ว เย็นๆ จะมาใหม่

555 กรูมาอีกแล้ว โอยยยยยยยย

555 กรูมาอีกแล้ว โอยยยยยยยย กรูกลัวมรึงจังเลย มรึง.....ไอ้ส้นตรี..... ถ้าไม่เอาเบื้องสูง มาหากินแล้วมรึงจะชักตายหรือไงว่ะ กรูจาบจ้วงตรงใหนมรึงไป coppy มา ให้หมดเลย เอามาเลย เอากรูมาแฉเลย กรูนี่แหละคนรักในหลวง กรูถึงเป็นเสื้อแดง มรึงไม่รู้ hee รู้ treed อะไรเรื่องภายใน ก็อย่ามากล่าวหากรู นิสัยพวกมรึงเหมือนกันหมด แล้วไอ้เรื่องข้อกฏหมาย มรึงนั่นแหละ เคยขึ้นศาลสักทีไหมว่ะ ระวังวันไหนกรูเซ็งๆ กรูจะชวนมรึงไป ถ้าจะเล่นข้อกฏหมายกะกรู มรึงเล่นผิดคนแล้วเพื่อน ในที่กรูหยิบยกมา เป็นคำพูด ระหว่าง ทักษิณ กะ สนธิ ว่าใครมีลักษณะหมิ่นกว่ากัน เป็นบทวิเคราะห์ เชิงวิชาการ ซึ่งเป็นกรณีของบุคคลที่ 1 และ บุคคลที่ 2 ซึ่งกรูไม่ใช่ บุคคลที่ 3 ที่เข้าไปมีส่วนร่วม ในครั้งนั้น ในบทวิเคราะห์ของกรู ได้วิเคราะห์แค่ 2 บุคคล ซึ่ง ต่างจากกรณี ของ สุวิชา หรือ ดาตอ ปิโด ดังนั้น ความคิดของกรู จึงไม่เข้าข่าย จาบจ้วงแต่อย่างใด แต่หมิ่นประมาทมรึง และ โคตะระเหง้าของมรึง อันนี้กรูยอมรับ จะฟ้องศาลไคฟง กรูก็จะไป 555 เพราะกรูจะฟ้องกลับเหมือนกัน 555 มรึงยังไม่รู้จักกรู ไอ้กบในกะลา

555 อยู่ร้อยเอ็ด ดีๆ เด่วได้เทียวมาขึ้นศาลที่กรุงเทพฯ นะมรึง บักปรอบบบบบ

รึมรึงอยากได้ คดี อาญาด้วย เด่วกรูจัดให้ 555 ร้อยเอ็ด กรูผ่านบ่อยนะมรึง 555 ไอ้ส้นตรี....

555 บัไอเพด แมร่.....

555 บัไอเพด แมร่..... แต๋วแตกแล้วว่ะ 555

555 บักไอเพด บักเอ๋อไอโอดีน

555 บักไอเพด บักเอ๋อไอโอดีน ไม่รู้ hee รู้ treed ใกล้บ้ายังว่ะ กรูเหลือตังค์ ไว้ค่าไป ศรีธัญญา ให้มรึงอยู่ ใกล้สุดยังว่ะ ถ้ามีโรงบาลบ้าแถวนั้น ช่วยบอกด้วย กรูก็ต้องเซฟค่าใช้จ่าย เหลือไว้ซื้อนมลูก 555 กรูจะรับมรึงเป็นภาระอีกหน่อย ก็ไม่เป็นไร เพราะคนที่เขาทำมรึงบ้า หนี้มันยังไม่ใช้เลย กรูดูข่าวทุกช่อง เขาว่าแทงแล้วปาดคอนะ คงเหลือแต่ astv กับผู้จัดกาก นี่แหละ แทงอย่างเดียว 555 เด่วกรูโทรฯไปเช็ค เพื่อนที่โคราชให้ เพื่อความชัวร์ เพื่อนกรูเยอะ 555

สรุปว่า นอกจากบักไอเพดจะบ้า ในคัมมิ่งซูนแล้ว มันยังโง่ อีกตะหาก 555 กรูมองคนไม่ผิดจริงๆ 555

ไอ้ผัดไม่ต้องมาอ้างเรื่องประช

ไอ้ผัดไม่ต้องมาอ้างเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญ50 นะโว้ย มันเป็นประชามติที่ถูกบังคับให้ต้องรับ แต่กูไม่รับด้วยคนหนึ่ง
ฉะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญ50 มันเฮงซวยมาก เอาไว้ให้ไอ้ฟันดำมันใช้ก็แล้วกัน

ขอต่อเลยนะคุณ Red

ขอต่อเลยนะคุณ Red soldier

ข่าวคนเสื้อเหลืองฆ่าคนเสื้อแดง เป็นข่าวที่ให้ผลลบกับ พธม. แต่ถ้าพิจารณาแล้วคนเสื้อเหลืองคนนั้นข่าวก็บอกเองว่าเป็นคนสติไม่ดี ฉะนั้นการกล่าวอ้างว่าคนๆ นั้นเป็น พธม. จึงบ้าถึงขั้นฆ่าคนเสื้อแดง ผมว่ามันฟังแล้วตลกดี และเป็นเรื่องตลบแตลงสิ้นดี

เพราะข่าวนี้ ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ หยิบเอามาพาดหน้าหนึ่งแล้วตีประเด็นว่า คนเสื้อเหลืองฆ่าคนเสื่อแดง และทำให้เหมือนว่าเป็นความผิดของ พธม. ทั้งๆ ที่ พธม. ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย และประเด็นที่ยกขึ้นมาเด็กอมมือยังรู้เลยว่าบิดเบือน

แต่น่าแปลกยิ่งกว่า ประชาไท ถึงกับเอาบทความของนายประวิตรที่ช่างบังเอิญคิดหมือน ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ โดยพยายามชี้นิ้วมาว่า เนี่ย! คือความผิดของ พธม.

ทีนี้ ที่ตลกบัดซบกว่า คือ อีกไม่กี่วันถีดมา มี 2 ข่าวที่แสดงด้านลบของคนเสื้อแดง คือ ข่าวการ์ดเสื้อแดงคนที่ไปถือปืนกลโชว์บนเวทีข้างทำเนียบถูกจับ กับ ข่าวคนเสื้อแดงหลอกเอาเงินคนเสื้อแดงด้วยกันไปหลายสิบล้านบาท

2 ข่าวนี้ถ้าจะว่าไปข่าวที่ 2 คือข่าวชาวบ้านๆ ที่เป็นอาหารชั้นดีที่เป็นที่ต้องการอย่างสูงของ ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ แต่ 2 หัวสีแห่งวงการหนังสือพิมพ์ไทย พร้อมใจกัน "ตกข่าว" นี้อย่างน่าประหลาดใจ ส่วนข่าวแรกนั้นผมเข้าใจว่าเนื้อหาข่าวมันดันไปมีเนื้อหาที่การ์ดคนนั้นให้สัมภาษณ์นักข่าวตอนแถลงข่าว โดย ยอมรับว่ามาเป็นการ์ด นปก. โดยได้รับเงินค่าจ้างวันละ 500 บาท ไทยรัฐ และ เดลินิวส์ จึงพร้อมใจกัน "ตกข่าว" นี้อีกโดยพร้อมเพรียงกันดีมาก

ประเด็นที่ยกขึ้นมาตรงนี้ก็คือการอยากบอกว่าจริงๆ แล้วทักษิณน่ะได้ไปพ้นสังคมไทยแล้ว และไม่มีทางได้กลับมาอีกแล้ว ยกเว้น ในวัด กับ ในคุก (ขออนุญาตเลียนแบบคำพูดมันที่สั่งไว้กรณีผู้ค้ายาเสพติดนะ ผมว่ามันขำดี แต่ไข่แม้วอ่านแล้วคงลมออกหู ฮิฮิ)

แต่ที่ทุกวันนี้ทุกส่วนในสังคมไทย โดยเฉพาะพวกผมเอง พธม. ยังไม่สามารถเลิกจับตาเรื่องทักษิณได้ ไม่ใช่เพราะพวกผมกลัวทักษิณหรอก แต่จากข่าวทั้ง 2 ที่ผมกล่าวมา มันแสดงให้เห็นว่า ขนาดทักษิณแทบจะไม่มีอำนาจในมือ แต่ด้วยอำนาจเงินที่ทักษิณยังมีหลงเหลืออยู่ สื่อมวลชนในประเทศไทย อย่างน้อยก็ 2 ราย ยังยอมเซ็นเซอร์ตัวเองเพื่อทักษิณ

ไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงองคาพยพอื่นในสังคม ทั้ง ตำรวจ ข้าราชการประจำ จนท. องค์กรอิสระต่างๆ นักวิชาการ ฯลฯ พวกเหล่านี้ก็พากันพร้อมใจจะช่วยทักษิณบิดเบือนข้อมูล ให้สังคมเข้าใจผิดคิดว่าทักษิณเป็นพระเจ้าของคนไทย ทั้งๆ ที่ แท้ที่จริงแล้วทักษิณ คือ ปลิงที่ดูดซับส่วนเกินไปจากสังคมไทยมากที่สุดนับแต่มีประเทศไทย ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทย และ พธม. ที่จะต้องจัดการสะสางขี้ข้าทักษิณเหล่านี้ให้อยู่ในที่ในทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเชื่อเหอะ อีกไม่นานหรอก

แล้วที่พวกคุณชอบยกคำพูดที่นึกเอาเองว่าเท่ห์ ที่กล่าวหาว่า พธม. และ อำมาตย์ฯ กลัวทักษิณ นั้น มันเป็นเรื่องตลกสุดๆ เรื่องนึงในบรรดาวาทะกรรมซ้ำซากหลอกเด็กที่ นปก. ชอบยกมาหลอกตัวเอง

คิดง่ายๆ นะ

สมมติ หนูเจอแมว ใครกลัวใคร คำตอบ หนูกลัวแมว แล้วใครเป็นฝ่ายวิ่งหนี คำตอบก็คือหนูเพราะหนูกลัวแมว

แต่ถ้าเอามาเทียบกับที่ นปก. พูด

พธม. ป๋าเปรม กลัว ทักษิณ แต่ ทักษิณหนี พธม. และ ป๋าเปรม ป่าราบไปเลย ไหงงั้นล่ะ! งงเฮะ!!!!!

ขออนุญาติหัวเราะ นิดนึง เพราะอั้นกับ คห. นี้มานาน

ฮี่ฮี่ฮี่

ตกลงให้กรูเรียกมึงใหม่ว่า

ตกลงให้กรูเรียกมึงใหม่ว่า ไอ้ลูกหมากระหรี่ ได้เลยใช่มะ เพราะไม่เห็นตอบเลยเรื่อง 27 เนี้ย

มึงกล้าๆ หน่อยดิ้ไอ้ลูกกะ ห-รี่ (ชื่อเมิงนี่แปลกนะเขียนได้หลายอย่างดีว่ะ!) เชื่อกรูเหอะ 27 มิย. และ หลังจากนั้นพวกเมิงไม่ถึงตายหรอกแค่เจ็บๆ คันๆ กล้าออกมาหน่อย

เหอ เหอ เหอ

ก็ถูกแล้วนี่ ในเมื่อมึงเป็น 1

ก็ถูกแล้วนี่ ในเมื่อมึงเป็น 1 ใน 12 ล้านกว่าเสียงที่เป็นส่วนน้อยที่ไม่รับ พวกมึงก็เป็นฝ่ายที่แพ้ต่อเสียงส่วนมากอีก 14 ล้านกว่าเสียงที่เขายอมรับ

แล้วทำไม ไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหน

สับสนกับประชาธิปไตยยังเงี๊ย! แล้วเสือกออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยทำซร่นไรเหรอ?

นปก. อย่างพวกเมิง วันๆ นั่งดมไข่ไอ้แม้วไปอย่างเก่าดีแล้ว อย่าฝืนธรรมชาติออกมาทำท่ารัก ปชต. เลย พวกเมิงหน้าตาไม่ให้หรอก

อ้อ! ลืมบอกไปช่วงนี้ชะลอการดมไข่เลียหำไอ้แม้วไว้หน่อยก็ดี เพาะข่าวไอ้เหลี่ยมไข่เน่านี่ค่อนข้างมาแรงนะ!!!! หลับหูหลับตาดม ก้มหน้าก้มตาเลีย ไปติดเชื้อขึ้นมาละมึงเอ๊ย! ดูไม่จืด (ฮาดีนะ ข่าวเนี๊ยะ พวกเมิงว่ามะ)

ขอบอกก่อนเมื่อกี๊ผมเพิ่งพิมพ์

ขอบอกก่อนเมื่อกี๊ผมเพิ่งพิมพ์เนื้อหานิทาน Cou d Etat of the loser เสร็จ แต่ เจ้ากรรมผมกดผิดไปลบทิ้งซะนี่

เอางี้ละกัน

จะว่าแต่หัวข้อนะ

ถ้าดูไม่ค่อยดีจะมาแก้ตัวใหม่ตอนสติกลับมา

12 เมษา ประมาณ 10 น. นายกฯ ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ที่มหาดไทย

หลังจากนั้นประมาณ 15 นาที นากยฯ โดนล้อมกรอบที่รถโดย นปก. และ ถูกทุบรถแบบไม่เหลือมาดนายกฯ

หลังจากนั้นจนบ่าย ไม่มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายทางการใดๆ ที่จะพยายามหยุดการชุมนุมประท้วงของ นปก. จนนายกฯ ต้องออกมาประกาศซ้ำอีกที โดยดูเหมือนเป็นการขอร้องให้ จนท. ตำรวจำตามคำสั่ง พรก. ฉุกเฉิน และที่สังเกตุได้ ทุกครั้งที่นายกฯ ออกทีวีเพื่อย้ำคำสั่ง พรก. ฉุกเฉิน ไม่มีใครยืนอยู่หลังนายกฯ เลย

ตกบ่าย มีทหารจากไหนไม่รู้นำรถหุ้มเกราะมาจอดที่แยกราชประสงค์ ประมาณ บ่ายสี่โมงเย็น มีทหารไม่ทราบสังกัดพร้อมอาวธ M. 16 ทุกคน เริ่มเคลื่อนกำลังมาจากด้านภูเขาทอง แต่หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงกำลังทหารชุดนั้นกลับล่าถอยออกมา

ระหว่างนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวจากทั้งฝั่งนายกฯ และฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายเลย

แต่ผิดสังเกตุมากทักษิณ VDO Link มาที่ทำเนียบประกาศว่า "โอกาศทองของพี่น้องเสื้อแดงมาถึงแล้ว ผมจะเข้าไปนำทัพพี่น้องเขากรุงทันทีที่มีโอกาศ" เพราะทักษิณไม่เคย VDO Link มาในช่วงเวลาบ่ายๆ อย่างนี้เลย

แหล่งช่าวของผมได้บอกว่า ตอนนั้น หัวหน้าลูกเสือดิน ขอเรียกพี่ป๊องละกัน ได้แอบทำติ๊ดชึ่งด้วยการให้เอารถหุ้มเกราะออกมา และรอจะประกาศทำติ๊ดชึ่ง รอแต่ให้กำลังลูกเสือทะเลกับกำลังลูกเสือดินสาขาเมืองกรุงเข้ายึดที่ทำการตามแผนเท่านั้น

เห็นมะ พี่ป๊องมีอาการแปลกๆ มีการนำรถหุ้มเกราะออกมา โดยไม่มีเหตุผล (เพราะการจะปราบจราจลไม่จำเป็นต้องใช้รถหุ้มเกราะ แต่การเข็นรถถังออกมาทุกครั้งคนไทยเข้าใจดีว่านี่คือ Coup) และพี่ป๊องก็ไม่ออกมาปรากฏกายคู่กับนายกฯ เลย ทั้งๆ ที่อยู่ในระหว่าง พรก. ตามหน้าที่ พี่ป๊อง และ พี่ป้อน ต้องออกมารับคำสั่งนายกฯ แต่ดันมีรถหุ้มเกราะออกมา

และทักษิณก็ VDO Link พูดเหมือนส่งสัญญาณว่าจะเข้ามายึดกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะทักษิณมีคดีติดตัวและรัฐบาลยังดูเหมือนยังอยู่ในอำนาจ

แต่อ้างแหล่งข่าว ตอนนั้นอำนาจนายกฯ โดนพยายามจะติ๊ดชึ่งไปแล้ว แต่ฝ่ายลูกเสือดินที่ไม่อยู่ข้างหัวหน้าลูกเสือดินกับหัวหน้าลูกเสือบิน ร่วมกันซ้อนแผนหักหลังพี่ป๊องที่พยายามจะทำติ๊ดชึ่งให้ทักษิณ จนแผนติ๊ดชึ่งล้มเลิกไป ซึ่งตามข่าวทำเสร็จตอนประมาณ 2 - 4 ทุ่ม

ฝ่ายหักหลังพี่ป๊องก็เข้าพบนายกฯ และรายงานสถานการณ์ว่าตอนนี้ลูกเสือทุกเหล่ากลับเข้าที่เข้าทางหมดแล้ว ขอให้นายกฯดำเนินการให้ พรก. ฉุกเฉิน ลุล่วงต่อไปได้

เราจึงได้เห็นนายกฯ โผล่หัวออกมาหลังจากที่หายหัวไปตั้งแต่ 5 โมงเย็น เอาอีกทีตอนเที่ยงคืน ซึ่งตอนนี้นายกฯ หน้าใส๊ใส โดยมีกำลังสนับสนุนทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำเป็น Back Up สนับสนุนคำสั่งของนายกฯ เต็มที่ และนายกฯ ได้พูดแบบชัดเจนเต็มที่เป็นครั้งแรก ว่า ขอสั่งให้ นปก. หยุดการกระทำทุกอย่างที่กำลังทำอยู่และกลับบ้านเสีย และขอสั่งให้ จนท. ทางการ ใช้วิธีการที่เหมาะสมตามหลักสากลในการสลายการชุมนุมของ นปก. ที่ยังฝ่าฝืนคำสั่งนี้

ซึ่งบอกตรงๆ ตอนนายกฯ ออกมาประกาศข่าวช่วงนี้ ผมก็โทรหาแหล่งข่าวกันอย่างสนุกสนาน ทุกแหล่งยืนยันว่า พี่ป๊องจะติ๊ดชึ่งจริงๆ โดยมีหัวหน้าลูกเสือทะเลเอาด้วย แต่ รองหัวหน้าลูกเสือเมืองกรุง กับรองหัวหน้าลูกเสือบูรพา (หลานย่า....) ไม่เอาด้วย รวมถึงกำลังลูกเสือบินทั้งหมด ซึ่งพวกนี้กลับมาช่วยนายกฯ โดยหักหลังพี่ป๊อง (แต่ก็ยังรักษานิสัยลูกเสือโดยปล่อยให้พี่ป๊องนั่งร่วมแถลงข่าวตอนเที่ยงคืนด้วย ซึ่งถ้าใครมีเทปตอนดังกล่าวดูสีหน้าพี่ป๊องดิ้ เหี่ยวขนาดไหน) ข่าวนี้พวกผมรู้กันแล้วมีการส่งซิกกันว่าเช้ามืดพรุ่งนี้ (13 เมษา) รอดูข่าวดี

ข่าวดีที่ว่าก็คือข่าวความวุ่นวายในวันที่ 13 เมษา ต่อ 14 เมษา นั่นแหละ แต่พวกผมก็ได้ข่าวแล้วว่า ลูกเสือดินสาขาบูรพา ขึ้นเครื่องจากโค..... มาลงที่ กทม. ตั้งแต่คืนที่ 12 เมษาเรียบร้อยแล้ว 1500 คน รอปฏิบัติการ

ซึ่งน่าแปลกใจที่ทำไม นปก. ไม่ระแคะระคายข่าวนี้กันเลย แต่ข่าวจากในที่ชุมนุมคนเสื้อแดงที่พวก พธม. เข้าไปแทรกซึม บอกว่า นปก. บางส่วนก็รู้ว่าแผนติ๊ดชึ่งช่วยทักษิณล้มเหลว และฝ่ายกองกำลังบูรพากำลังจะตีโต้คืนในตอนเช้ามืด โดย นปก. ที่รู้พยายามจะหนีออกจากเชิงสะพานชมัยฯ แต่การ์ด นปก. ไม่ยอมกลับกักตัวไว้

แต่โชคดีของ นปก. ที่คำสั่งเหนือจริงๆ สำทับซ้ำมาว่าให้การสลายการชุมนุมเป็นไปโดยนุ่มนวล ห้ามมีการตายเด็ดขาด แต่ก็ยังมี 2 วีรชนนางเลิ้งพลีชีพไปจากน้ำมือมารอยู่ดี ซึ่งนับเป็นความเศร้าโศกที่พวกผมรู้สึก

(รู้สึกสำนึกบุญคุณพ่อกันบ้างมัย นปก. ทั้งหลาย)

ขณะนี้ผมพิมพ์นิทานจบไปแล้ว

ขณะนี้ผมพิมพ์นิทานจบไปแล้ว โดยที่พิมพ์รอบแรกแล้วดันลบทิ้งทั้งหมดเพราะกดปุ่มผิด จึงขอออกตัวว่านิทานที่ผมเล่าอาจดูกระท่อนกระแท่นไปเยอะ เพราะพิมพ์ 2 รอบแน่ะ

แต่ก่อนจะไปขอเสนออีกประเด็น

ขณะนี้ทางการเยอรมันได้ยืนยันแล้วว่า ทางการเยอรมันเพิ่งทราบว่าทักษิณได้แอบเข้าพำนักในเยอรมันโดยขอวีซ่าแบบไม่ถูกต้อง ทางการเยอรมันจึงมีคำสั่งยกเลิกวีซ่านั้นของทักษิณ

แต่ติ่งเหล่ (ชื่อจริงนพดล) ก็แถไปอีกว่า วีซ่าที่เยอรมันออกให้นั้นประทับลงตราอยู่ในพาสสปอร์ตเล่มที่ทางการไทยยกเลิก จึงทำให้วีซ่านันถูกยกเลิกโดยปริยาย

ซึ่ง 2 คำอธิบายนี้ต่างกันประมาณ 180 องศา สำคัญที่ว่าคุณจะเลือกเชื่อติ่งเหล่ (ชื่อจริงนพดลป) หรือ เลือกเชื่อทางการเยอรมันดี

ประเด็นนี้ขอลงรายละเอียดที่คุณแสดง คห. ว่าทักษิณ ถูกอำนาจเบื้องบนของสังคมไทยกลั่นแกล้ง (ทั้งทหาร ทั้งป๋า) แต่คุณเห็นหรือยังว่าอย่างน้อยๆ 3 ประเทศแล้วที่ห้ามทักษิณเข้าประเทศ 1. อังกฤษ 2. เยอรมัน และ 3. จีน โดยที่ผมไม่ต้องนับทางการลาวที่ออกมาพูดหลายอาทิตย์ก่อน ที่ว่าทางการลาวให้ความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ไทยอีกด้วยนะ แล้วคุณอย่าไปคิดนะว่าทางการประเทศระดับ G 20 ทั้งสามนั่นจะยินยอมให้ทางการไทยบีบบังคับให้ทำกับทักษิณอย่างนั้น เพราะเราแค่มดตัวเล็กๆ นะครับถ้าเทียบกับ 3 ประเทศนั่น

ในที่สุดผมเชื่อว่าพาหนะที่ไอ้เหลี่ยมจะต้องรีบหาก็คือเรือเดินสมุทรลำใหญ่ๆ เพราะที่นั่นจะเป็นที่เดียวในอนาคตที่มันสามารถอยู่โดยไม่ถูกจับได้ (ว่ะ ฮ่ะ ฮ่า ข่าวนี้น่าขันที่ดของวันนี้เลย คุณเห็นด้วยมั๊ย)

ข่าววงในอีกแล้ว เขาบอกว่าตอนนี้ อินเตอร์โพล เริ่มดำเนินการรับเรื่องการตามล่าทักษิณให้ทางการไทยอย่างเป็นทางการแล้ว อย่าเชื่อผม แต่โปรดติดตามด้วยใจระทึกพลัน (ยืมสำนวนมติชนหน่อยนะ)

โธ่ !! ไอ

โธ่ !! ไอ เปรต
ความรุ้แค่หางอึ่ง คิดจะไป คอมเมนต์เรื่องบ้านเมือง
แค่ ความรุู้เรื่อง กาพย์ กลอน ก็ยังรู้ไม่จริง

"ทักษิณ ไปด้วย เผด็จการ
รัฐประหาร ต่ำตก ระหกระเหิน
รานสิทธิ์ เสรี ล่วงเกิน
มารเมิน ประชาธิปไตย"

จะบอกให้เอาบุญ นะ ชอบมั่วอยู่เรื่อย

กลอนที่ คุณ ยกมาข้างต้น นะ เขาเรียก 1 บท นะครับ ไม่ใช่ 1 บาท
กลอน 1 บท มี 4 วรรค ครับ(หรือ 2 บาท) 1 บาท มี 2 วรรคครับ

พี่น้องที่พึงใจจะเรียกตัวเองว

พี่น้องที่พึงใจจะเรียกตัวเองว่ารากหญ้าทุกท่าน(หรือไม่พึงใจ แต่ใคร ๆ เขาเรียกก็ตาม)
ผมคนกรุงเทพฯ เรียกได้ว่าชนชั้นกลางคนนึง เคยชอบอกชอบใจไปกับนักการเมืองไฟแรง คิดต่าง อย่างทักษิณ ชินวัตร
แต่พออยู่ ๆ ไป ให้โอกาส ให้เวลาเขาไปมาก ๆ เข้า ถึงได้รู้ความจริง
ทักษิณเหมือนรถแรง เครื่องใหญ่ ไปได้เร็วทันใจ แต่ก็สิ้นเปลือง"น้ำมัน"มากกว่าปกติหลายเท่า
ชั่งใจดูแล้ว "น้ำมัน" ที่ใช้มากไปนั้น ไม่คุ้มกันเลย
ตอนนี้ระหว่างมองหารถใหม่ เลยยอมใช้อีแก่สีฟ้าคันเก่าไปพลาง ๆ ก่อน
แต่ไม่ใช้รถแรงแล้วครับ แรงไปก็ไม่ไหวนะ

จะเรียกร้อง ปชต.

จะเรียกร้อง ปชต. ก็หัดดูตัวเองซะก่อนเหอะ แค่แกนนำก็ไม่เป็นแล้ว

คุณปัญญา I Pad

คุณปัญญา

I Pad เค้าไม่เคยบอกว่าเก่งทางด้าน กาพย์ กลอน เลยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเกี่ยวกับการออกความคิดเห็นทางด้านการเมืองเลย เอาเรื่องประเด็นการเมืองมาคุยกันดีกว่ามั้ง เรื่องบาท บท วรรค ให้น้องว.เค้าว่าไป ผมชักสงสัยว่าคุณกับว.เป็นอะไรกัน คุณถึงเก็บอาการไม่อยู่อย่างนี้ แต่ไม่ต้องถามย้อนนะ เพราะผมกับ I Pad รู้จักกันมานานแล้ว

ชาละวัน คุณนี่ชอบไปเจาะแจ๊ะ I

ชาละวัน

คุณนี่ชอบไปเจาะแจ๊ะ I Pad เค้าอยู่เรื่อย จะไปสนใจทำไมแทงหรือปาดคอน่ะ หนังสือพิมพ์มันก็ปั้นคำมาให้น่าสนใจเท่านั้น บางทีมันยังลงชื่อ นามสกุลผิดๆเลย อยากรู้คงต้องไปขอดูศพที่รพ.เลยดีกว่า อย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยเพื่อยืนยัน ดีมั๊ย ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ ได้คุยการเมืองกับเพื่อน สองคนพธม. อีกคนแนวคิดตามเสื้อแแดง แต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นเสื้อแดง คงอายๆอยู่เหมือนกัน เถียงกันด้วยเหตุผล แต่ก็จบแบบโมเมทุกที เหมือนในเวปนี้ เชียงใหม่เงียบมาก เด็กๆหน้าคาราโอเกะหาแขกไม่ได้เลย ช่วงนี้หากคุณมาเที่ยวอาจได้ลดแลกแจกแถมเลยละ ไอ้ที่แถมไม่รู้เป็นเอดส์หรือเปล่านะ ผมพรุ่งนี้ค่อยกลับ อย่าซนมากแล้วกัน

ขอแนะนำHeatie

ขอแนะนำHeatie (visitor)
ให้ทดลองใช้รถคันใหม่เป็นสีแดงนะ บรรดาชนชั้นกลางทั้งหลาย

ตอนนี้..รถสีแดงกำลังซ่อมบางส่วน
เอาไปทดลองขับวันสงกรานต์ ชนกับรถถังบ้าง เอ็ม 16 บ้าง
ล้อแตก ตัวถังพรุนพอสมควร

ตอนนี้กำลังปรับปรุงพวงมาลัยใหม่
กำลังแก้จังหวะเบรค ...
จังหวังถอยให้คล่องแคล่ว
จังหวะบุกให้แรงกว่าใช้แก็สทักษิณ
แต่ประหยัดกว่า..เพราะใช้พลังงานความรู้ และความจริง

คือรถคันสีเหลืองก็หมดสภาพถูกเครื่องบินชน
ก็อยู่ระหว่าอัพเกรดจาดเสรีชนไปเป็นไพร่..ก็เลยตกรุ่นไปหน่อย

ส่วนรถสีน้ำเงินเนวิน ตัวถังมันห้อย
ก็เป็นรถปะผุมาจากรถสีฟ้านั่นแหละ
...............

ตอนนี้ แม้ว่ารถสีฟ้ามันวิ่งดี ได้แรงจากตลาดหุ้น
แต่ก็มีอัตรายมากเพราะเปลืองน้ำมันเครื่อง..ใช้งบประมาณ ใช้คน ใช้ทหารมาก

กว่าจะวิ่งทีก็ต้องให้ทหารออกมาเข็นทั้งกองทัพ
จอดไว้ก็ต้องบำรุงรักษาวันละ 2-3 แสนคน
หาข้าวเลี้ยง 3 มือทุกคน ก็ลำบากกันหน่อย

pad nont

pad nont อย่าลืมซื้อไส้อั่วตักบาตรไปให้นายใหญ่พวกมันด้วย เพราะตอนนี้อาการหนักถึงขั้นไข่เน่าแล้ว ทำบุญให้สัตว์โลกใกล้ตายเขาว่าได้บุญ "แฮง" นะ

ฮี่ฮี่ฮี่

ถึง I Pad จาก

ถึง I Pad
จาก Red Shirt Soldier

*** กรณีที่ผมตอบคุณไปเกี่ยวกับความเป็นมาและการก่อเกิด พธม. นั้น คุณบอกว่า ผิด 100 % งั้นเอาใหม่นะคุณ
I pad เอาให้ละเอียดหยิบแบบชัดแจ้งแดงแจเลยนะครับ

******************** สาเหตุความเป็นมาและต้นกำเนิดของ พธม. *************************

การก่อเกิดของ พธม. เริ่มต้นมาจาก "สนธิ ลิ้ม" ศาสดาของเหล่า "สาวกเหลือง" ทั้งหลาย มีชื่อจริงว่า
"นายสนธิ ลิ้มทองกุล" (ชื่อเดิมแต่กำเนิดคือ ตั๊บ แซ่ลิ้ม) เกิดเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2490 ที่จังหวัดสุโขทัย ในครอบครัวของคนไทยเชื่อสายจีนไหหลำ เป็นนักธุรกิจ นักหนังสือพิมพ์ นักเขียน เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของ หนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ และเจ้าของ Astv ทีวีอิภิสิทธิ์ชน เพราะอยู่เหนือกฎหมายทุกประเภทในประเทศไทย ด่าคนเช้า เทียง สาย บ่าย เย็น ตลอด 24 ชัวโมง ไม่มีผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2543 ศาลล้มละลายกลาง ได้พิพากษาให้ นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็น "บุคคลล้มละลาย" แต่ไม่น่าเชื่อว่า "บุคคลล้มละลาย" คนนี้จะกลับกลายมาเป็น"ศาสดา" ของเหล่าสาวกเหลืองและ พธม.ทั้งหลายได้ "สนธิ ลิ้ม" เขามีอะไรพิเศษจึงทำให้มีเพาเวอร์ และวาทะศิลป์มากมายเหลือหลาย ในการพูดโน้มน้าวและปลุกระดมมวลชน จนทำทำให้คนจำนวนหนึ่งยอมสวามิภักก้มยอมน้อมตนเข้าเป็นศิษย์และสาวกได้ โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อย และพร้อมที่จะเชื่อหรือปฎิบัติตามคำสั่งของเขาได้อย่างไม่ระแวงสงสัยในพฤติกรรม

ก็ ไม่น่าแปลกใจเลยเมื่อเข้าไปสืบค้นดูประวัติด้านการศึกษาของบุคคลผู้นี้ ผู้ที่ได้รับมากมายสารพัดฉายา ไม่ว่าจะเป็น "ศาสดาลิ้ม" "เจ็กกบฎ" "เจ็กขายชาติ" "เจ็กทรยศแผ่นดิน" หรือแม้แต่ "ศาสดาโกเต๊ก" ตามประวัติการศึกษาของเขานับว่าไม่ธรรมดา สมควรแต่งตั้งตัวเองเป็น "ศาสดา" จริง ๆ เพราะจบการศึกษามากมายหลายสาขา อาทิเช่น
- จบวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน
- จบปริญญาตรี ที่ UCLA เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริการ
- จบปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยยูทาร์สเตด เมืองโลแกน รัฐยูทาห์ สหรัญอเมริกา เช่นกัน
- จบปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
- ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง จากมหาวิทยาลัยรังสิต
- เคยเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์ มห่วิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยการศึกษาและความรู้ความสามารถของเขาที่ยกมาจึงไม่แปลกใจว่า ทำไมบุคคลล้มละลายค้นนี้ จึงมีวาทะศิลป์ในการพูดจูงใจให้สาวกคล้อยตามได้ โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อย

ด้วยความเชื่อมั้นในศักยภาพความรู้ความสามารถของตนเองอย่างล้นเหลือ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะได้ล้างแค้นเอาคืน"ทักษิณ" ในเรื่องความแค้นส่วนตัว ซึ่งทักษิณทำให้เจ็บแค้นยิ่งนักหลายเรื่องหลายกรณี ทั้งที่แต่ก่อนเดิมที เขาทั้งสองก็คือ "เพื่อนทางธุรกิจ มิตรทางธุรกรรม" ที่ดีต่อกันมาตลอด "สนธิ ลิ้ม" ถึงกับออกปากชมและการันตีว่า "ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนายกคนไหน มีวิสัยทัศน์และเก่งเหมือนทักษิณ" แต่ด้วยผลประโยชน์ไม่ลงตัวและทักษิณไม่กระทำตามที่ตัวเองร้องขอและต้องการ จึงทำให้เกิด "ความแค้นส่วนตัว" แล้วนำไปสู่การอ้างว่า "กู้ชาติ" ความแค้นส่วนตัวของ
"สินธิ ลิ้ม" ก็คือ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว แต่ไม่นานเท่าไหร ประมารณปี 2540-2542 มีบริษัทฝรั่งบริษัทหนึ่งที่ดำเนินการธุกิจเกี่ยวกับกิจการ นิตยสารหนังสือพิมพ์ ที่มีฐานการตลาดอยู่ที่ นิวยอร์ค และ ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริการ ประกาศขายกิจการชื่อ Buzz Magazine ด้วยความที่ "สนธิ ลิ้ม" เป็นคนทะเยอทะยาน ฉลาดแกมโกง พูดเก่ง ความรู้สูง มีความเชื่อมั้นในตตนเองสูง ได้ยินเข้าจึงตาโต ขนหัวลุก หัวใจเต้นแรง เพราะจะได้เป็นเจ้าของกิจการดังระดับโลก ตกลงใจซื้อด้วยเงิน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นคือ 1,600 ล้านบาท จนฝรั่งทีขายกิจการให้ยังงงไม่หายจนทุกวันนี้ว่า มันบ้าอะไรนักหนาจึงขายได้แพงขนาดนี้ จะด้วยฝีมือหรือเพราะถึงคราวซวยไม่ทราบได้กิจการของ Buzz Magazine ดำเนินการเพียง 1 ปีกับอีก 2 เดิอน ต้องปิดกิจการลงเพราะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานฝรั่ง พูดง่ายก็คือ "เจ้ง" นั้นแหล่ะครับ เงินจำนวน 1,600 ล้านที่ "สนธิ ลิ้ม" นำไปลงทุนในครั้งนั้นก็คือเงินคนไทยที่นำไปฝากแบงค์ไทยนั้นแหล่ะครับ เมื่อกิจการล้ม "สนธิ ลิ้ม" ไม่มีปัญญาจะใช้หนี้ จึงเข้าหา "ทักษิณ" เพื่อนเก่าเพ่อนกัน เพราะหวังว่า "ทักษิณ" ผู้ที่ตนเคยสนับสนุนมาแต่แรกจนได้เป็นนายก และได้เคยส่งลูกน้องคนสนิท หลายคนเข้ามาร่วมงานเป็นที่ปรึกษาและคณะรัฐมนตรีกับทักษิณ (ขออนุญาตไม่เอยนาม พูดเมือน ส.ส.) เพื่อช่วยพูดและผลัดดันคนของตนเข้าไปในธนาคารที่ตนกู้เงินไป(ขอนุญาตไม่เอยนามอีกแล้วครับท่าน) เพื่อจะได้ปรุงแต่งหนี้ให้ลดลงเหลือสัก 300 ล้านบาท ก็ยังพอมีกำลังส่งต่อ แต่พี่น้องครับ "ทักษิณ" เป็นนักธุกิจที่ยังมีคุณธรรมไม่ได้เลวร้ายเหมือน "สนธิ ลิ้ม" ทักษิณมองว่ากระกระทำเช่นนี้เป็นการผิกกฎหมายและจริยธรรมอย่างร้ายแรง "ทักษิณ" จึงไม่ยอมกระทำตามที่ "สนธิ ลิ้ม" ร้องขอ สุดท้ายความแค้นยิ่งฝั่งแน่นเป็นหลายเท่าทวีคูณเมื่อ ศาลล้มละลายกลาง ได้พิพาษาให้ นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นบุคคลล้มลาะลาย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 นั้นเอง

ด้วยสาเหตุนี้ที่เป็นเรื่องส่วนตัวแท้ ๆ จึงทำให้"มิตร"กลับกลายเป็น "ศัตรู" ชาตินี้ถ้ากูไม่ได้มึงก็อย่าเจริญเลยในประเทศไทย การขับไล่ "ทักษิณ" และถือโอกาสเอาคืนความแค้นส่วนตัวของ "สนธิ ลิ้ม" จึงได้ก่อเกิดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2548
โดยการนำของ "สนธิ ลิ้ม" ในรายการ "เมืองไทยรายสัปดาห์" และต่อมาได้เปลี่ยนสภาพมาเป็น "พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย" หรือ พธม. ดังที่เห็นและเป็นอยู่ และได้ขยายตัวออกไปยังบุคคลหลายสาขาอาชีพในเวลาต่อมา

นี่แหล่ะคือ "ต้นกำเนิด" ของ พธม. ครับคุณ I pad
liสรุปก็คือ ต้นกำเนิดของ พธม. "สนธิ ลิ้ม" ที่เคืองแค้น "ทักษิณ" ในเรื่องส่วนตัวนี่เอง มันเป็นเรื่องของคนสองคน แต่ได้ขยายวงจนทำให้ประเทศเสียหาย ดังที่อาจารย์ ชุมพล ศิลปอาชา กล่าวไว้ในวันเปิดสำนักงานพรรคฯ นั้นแหล่ะครับ
กล่าวเน้น ๆ ก็คือ "สนธิ ลิ้ม" คือต้นเหตุ ส่วนแกนนำคนอื่น ๆ เช่น จำลอง/พิภพ/สมศักดิ์/สมเกียรติ/กษิต ฯลฯ คนพวกนี้มาตามกระแสการเมือง และมาตามมนต์ขลังของ "ศาสดาลิ้ม" เหมือนสาวกเหลืองคนอื่นนั้นแหล่ะครับคุณ I pad

ชัดเจนพอไหมครับ ในเรื่องตันกำเนิน พธม.
ขอบคุณมากที่คุณคอยติดตามอ่านครับ

ยกเมฆอีกแล้วคุณ red soldier

ยกเมฆอีกแล้วคุณ red soldier เป็นการตอบคำถามที่ไร้ทิศทางที่สุด เหตุผลที่คุณยกมาก็มั่วเอาการ ที่สำคัญผมว่าคุณคงไม่เคยเฉียดกรายเข้าไปใกล้ที่ชุมนุม พธม. ทั้ง 3 เวทีอย่างแน่นอน

เพราะ ถ้าคุณเคยเข้าไปใกล้แถบๆ นั้นจนได้ซึมซับบรรยากาศผู้ร่วมชุมนุม พธม. ผมว่าคุณคงไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่า พธม. คือคนที่หลงผิดตามศาสดาโกตั๊บมาแน่นอน

ผมเข้าใจแล้วว่าเหตุไฉนคุณจึงกล้าเชื่อว่า นปก. คือของแท้ ผมขี้เกียจเถียงกับคุณแล้ว ไร้สาระ

แต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูละกัน

ถ้า พธม. เป็นพวกหลงผิด แล้วคนอย่าง อ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (จริงๆ ต้องเรียกแกว่า ดร. ด้วยซ้ำ), พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ, พล.ต.ท.สมเกียรติ พ่วงทรัพย์ (คนนี้ไม่อยากคุย ท่านคือมือปราบตี๋ใหญ่ เอาแค่นี้ละกัน), อ.เสรี วงศ์มณฑา, พล.ร.ท. ประทีป ชื่นอารมณ์, คุณวีระ สมความคิด, คุณรสนา โตสิตระกูล, คุณสุวัฒน์ อภัยภักดิ์, คุณนิติธร ล้ำเหลือ (คนนี้คือคนที่ร่วมมือกับคุณวีระ และ คุณรสนา รักษาให้การไฟฟ้ายังเป็นของคนไทยนะครับ), คุณสาวิท แก้วหวาน, คุณสุรชัย จันทิมาธร, คุณวสันต์ สิทธิเขตต์, คุณแม่อารมณ์ มีชัย, คุณธีระ แห่งเนชั่น และ ฯลฯ จารนัยไม่หมด นับได้เป็นพัน ยอมเข้าร่วมกับ พธม. คุณคิดว่าคนอย่างนี้จะโง่พอให้สนธิหลอกได้หรือ?

ในขณะที่อีกฝ่าย

มีคนอย่าง อีเพ็ญ วีระ ณัฐวุฒิ จตุพร ก่อแก้ว อริสมันต์ ครูประทีป วิสา อ.วรพล ขวัญชัย (อ้วก) และที่เหลือ ก็กเรวฬากที่ไหนก็ไม่รู้ แค่ดูคนระดับนำก็ขยะแขยงแล้ว แล้วคนเหล่านี้คนมีสติปัญญาที่ไหนจะยอมไปตาม พวกมันครับ

อีกสาเหตุหนึ่งที่ผมว่าคุณหลงทางตอบมาได้ยังไงยืดยาว (สิ้นเปลืองเวลาพิมพ์ชะมัด) พธม. ไม่เคยมาเพราะคุณสนธิเพียงอย่างเดียว ในระหว่างต่อสู้ผมนั่งคุยกับคนมากมายที่เวที พธม. บางคนก็รักสนธิ แต่บางคนไม่ชอบ (ถึงขั้นเกลียดก็มี) แต่ บางคนชอบลุงจำลอง ในขณะพวกที่เคยผ่าน พฤษภาทมิฬ จะเกลียดลุงเข้าใส้ และ อีกหลากหลายผู้คนที่มีเหตุผลหลากหลายที่มาเป็น พธม. แต่ทุกคนรู้ว่า การเป็น พธม. คือการสู้เพื่อใคร และ สู้ทำไม

ฉะนั้น นิทานเรื่องคุณสนธิที่คุณเล่ามานั่น ยังน้อยไป เพราะระหว่างต่อสู้ผมเข้าไปลุยตามเว็บไข่แม้วมาไม่รู้เท่าไรแล้ว เรื่องที่เคยฟังมาพิศดารยิ่งกว่านี้อีกครับ แต่อย่างที่บอก คุณเข้าใจผิดมากๆ ที่คิดว่าทุกคนมา พธม. เพราะคุณสนธิ

ในข้อเท็จจริงแล้ว ช่วงก่อนจะเกิด พธม. ปรากฏการณ์สนธิก็ใกล้ฝ่อแล้ว เพราะสู้มานานแล้ว ใกล้หมดมุข แต่ ทักษิณมันโง่เองเสือกโลภขายหุ้นเทมาเส็ก พอสัปดาห์แห่งการขายหุ้นเทมาเส็กผ่านไป ผมที่เคยนั่งดูปรากฏการณ์สนธิที่สวนลุมฯ แบบสบายๆ (เพราะคนน้อย) แทบต้องขี่คอกันเลย แล้วถัดจากนั้นสักพัก เมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าที่คุณสนธิพูดเกี่ยวกับทักษิณมันจริงทั้งสิ้น (ตัวอย่างก็เรื่องหุ้นชินคอร์ปนี่แหละ คุณสนธิเปิดประเด็นนี้ล่วงหน้ามาเป็นเดือนแล้ว โดยที่คนฟังส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อ เพราะเรื่องที่คุณสนธิพูดส่วนใหญ่มันดูเหลือเชื่อ แต่สุดท้ายเป็นจริงทุกที) 4 แกนนำที่เหลือจึงพร้อมใจกันก่อตั้ง พธม. เพื่อเข้าร่วมกับคุณสนธิต่อสู้ทักษิณ ต่างหากคุณ Red Soldier

แต่ก่อนจบคุณโจมตีคุณสนธิ ซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นพิเศษ แต่ผมจะลองเปรียบเทียบ 2 คู่หลักแห่งเรื่องราวดู เผื่อคุณจะรู้สึกอีกแบบกับ "ตัวพ่อ" ของพวกคุณ

คุณสนธิป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลว จริง เพราะทำธุรกิจเจ๊ง แต่คนเรามันพลาดกันได้ แล้วคุณสนธิก็ได้ชดใช้ไปแล้วด้วยการถูกฟ้องล้มละลาย

แต่

ทักษิณตั้งใจทำผิด กม. ซึ่งพิสูจน์ชัดแล้ว 1 เรื่อง อีก เป็นสิบเรื่องยังรออยู่ กระบวนการยุติธรรมตัดสินลงโทษ แต่ ทักษิณหนีไม่ยอมรับความผิดนั้น (แต่ตะแบงจะให้อภัยโทษ ทั้งที่ตามหลักการ การจะขออภัยโทษต้องถูกลงโทษก่อน)

คุณกล่าวหาคุณสนธิเป็นคนเจ้าเล่ห์ ขี้โกง แต่คนเจ้าเล่ห์ขี้โกงทำไมยอมขึ้นศาลให้เจ้าหนี้ฟ้องเอาๆ จนล้มละลาย ทำไมคนขี้โกงอย่างคุณสนธิไม่หนีไปอยู่เมืองนอกอย่างนาย...เอ้อ....พ่อมดการเงิน (ไม่ขอเอ่ยชื่อเด๋วโดนฟ้อง แต่คิดว่าคงรู้นะว่าใคร)

แต่

คนซื่อสัตย์ที่ชื่อทักษิณที่คุณอ้างถึง เหตุไฉน จึงไม่ยอมจ่ายภาษีกรณีหุ้นชินคอร์ป (ห้ามตอบว่าก็กรณีนี้เขาทำตาม กม. จึงไม่ต้องจ่ายภาษี เพราะถ้าจะตอบอย่างนี้ ขอให้คุณไปค้นคว้ากรณีนี้ให้ละเอียดก่อนค่อยมาตอบ เพราะถ้าให้ผมว่าเองมันจะยาวมากกกก)

ถ้าคุณสนธิคือไอ้โกหก อย่างคุณว่า 193 วัน ตั้งแต่ต้นยันจบคุณสนธิบอกว่าจะสู้ด้วยกัน และคุณสนธิก็ทำอย่างนั้นจริงๆ จนบางวันคุณสนธิยังมานอนที่เต๊นท์ผมเลย (ไม่ได้คุยว่าคนดังอยู่ใกล้แกนนำนะ แต่เต๊นท์ผมเผอิญไปอยู่ใกล้เต๊นท์การบินไทย ซึ่งพวกนั้นเขาซี้กับคุณสนธิ เวลาจะดึกๆ ที่นอนผมมักจะว่างเพราะผมเข้าเวรตลอด แกเลยมานอนที่ผมแทน)

แต่

นายทักษิณที่คุณอ้างว่าเป็นคนดี ทำไมไม่รักษาคำพูดว่าจะมานำคนเสื้อแดงถ้าเสียงปืนแตก ทำไมไม่รักษาคำพูดว่าผมจะไม่ยอมให้พี่น้อง (เสื้อแดง) เจ็บ

และสุดท้ายถ้าคุณสนธิเลวจริง ขนาดที่กระบวนการยุติธรรมบ้านเราวันนี้ยังเป็นทาสทักษิณเกือบทั้งหมด แล้วทำไมคดีที่ทักษิณฟ้องร้องคุณสนธิถึง ยกฟ้อง เกือบทั้งหมด มีเพียง 4 - 5 คดี เท่านั้นที่ตัดสินว่าผิดและยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์

แต่

ยิ่งนานวันเข้าทักษิณพ่อคนดีของคุณทำไมถึงถูกทางการระดับนานาชาติต่างๆ ปฏิเสธมากขึ้นๆ ทุกวัน ล่าสุด เยอรมันก็ปฏิเสธไม่ให้วีซ่าทักษิณไปแล้ว รวมแล้วขั้นเบาะๆ ก็ 3 ประเทศใหญ่ๆ แล้วที่ไม่คบหากับทักษิณ คือ 1. อังกฤษ 2. จีน และ ล่าสุด 3. เยอรมัน แล้วคุณคงไม่คิดนะว่าเป็นเพราะทางการไทยใช้อิทธิพลบีบบังคับพี่เบิ้มเหล่านี้ให้แบนทักษิณ เพราะถ้าคิดได้อย่างนี้ก็จี้เส้นสุดๆ เลย

ดังนัน ขอจบวิวาทะครั้งนี้ด้วยการตอบคำถามสุดท้ายของคุณว่า

ที่คุณตอบมาเป็นการแสดงความเห็น ที่ไร้เหตุผลโดยคิดไปเองที่สุดเลยครับ (ไม่สงสัยแล้วทำไม รบ. ขิงแก่ถึงทำงานมวลชนล้มเหลวเช่นนั้น)

สวัสดี (ดึกๆ ค่อยมาใหม่)

ถึง Red Shirt Soldier

ถึง Red Shirt Soldier ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองของผมอาจไม่เก่งเท่าคุณ แต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่คุณบอกว่าคนที่เป็นพันธมิตรเป็นสาวก สนธิ ลิ้ม ผมเคยเข้าร่วมต่อต้านทักษิณ ตั้งแต่ปี 49 ไม่ใช่เพราะสนธิ แต่เป็นการเห็นความไม่ชอบมาพากลในนโยบายประชานิยมของทักษิณที่ทำให้ชาวรากหญ้าเป็นหนี้มากขึ้น มีความฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุ และผมรู้สืกไม่ไว้ใจทักษิณตั้งแต่แรกแล้ว ตอนทักษิณให้การกับศาลว่า บกพร่องโดยสุจริตผมเห็นในแววตาว่าคน คนนี้ไม่น่าไว้ใจได้ แต่ตอนนั้นประชาชนต้องการการเปลี่ยนและคิดว่าคนรวยแล้วไม่โกง สุดท้ายที่เข้าร่วมประท้วงก็เพราะเรื่องไม่ยอมเสียภาษีในการขายหุ้นชิน ผมมีเพื่อนที่เป็นเสื้อแดงหลายคนและเคยถูกชวนไปร่วมการชุมนุมผมก็เคยไปแต่ผมก็ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการมาปรับปรุงความคิด และอีกอย่างเพื่อนที่เป็นเสื้อแดงผมส่วนมากดูรายการของ astv และก็เชื่อในข้อมูลนั้นแต่พวกเข้ามักจะมีคำตอบในการสนทนาตอบโต้เรื่องการเมืองว่า ใครๆมาเป็นรัฐบาลก็โกงทั้งนั้น ซื่งผมก็ไม่เคยตอบโต้อะไรมากและพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ณ ปัจจุบันและพวกเขาก็เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลในการทุจริตต่างๆ ของพวก อบต อบจ กรรมการหมู่บ้าน ข้าราชการ ทำให้ผมสามารถเข้าไปป้องกันได้บ้างถึงไม่หมดก็ตาม ทักษิณไม่ได้ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี แต่ทำให้ประชาชนเป็นง่อยทางปัญญาในการช้วยเหลือตัวเอง ความพอเพียงเท่านั้นที่จะนำประเทศให้เจริญได้อย่างยั้งยืน ผมทำแล้วและหลายร้อยคนกำลังทำและมีความสุขจริงๆกับชีวิต ผมแสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพต่อทุก ความคิดเห็น ขอบคุณ

555 ไปรอบก่อน โดนไป 2700

555 ไปรอบก่อน โดนไป 2700 มันบอกหาเงินได้เงินละ สองแสน กรูอยากเป็น เจ้าแม่โพซิดอน 555

อีกและ! เริ่มเห่าไม่ออกอีกละ

อีกและ! เริ่มเห่าไม่ออกอีกละ สงสัยจะ want โป้งตรีนซ้าย กะ ซร่นตรีนขวากูเจงๆ นะเมิงเนี่ย! มามะ เด๋วจัดให้ จิ้งจกผู้มีแม่เป็นโสเภณีติดหนอง

เมิงมีลูกด้วยเหรอ ตายห่า! กรูว่าลูกเมิงเป็นเด็กที่ซวยที่สุดในระบบทางช้างเผือกเลยนะ ที่มีพ่อเป็นสัตว์หมาติดหนองอย่างมึง โดยมีคนที่คลอดลูกมึง เป็นผู้หญิงที่ชะตาอาภัพที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติร่วมด้วยอีกคน รวมแล้วครอบครัวเมิงนี่เน่าตั้งแต่รุ่นแม่มึงมายันตัวมึงเลยเนาะ ไอ้จิ้งจกฝันหวานอยากเป็นตะกวด

แล้วจิงอ้ะ! เพื่อนมึงเยอะจิงอ้ะ แล้วเวลาเพื่อนเมิงแดรกข้าวด้วยกันนี่กัดกันแย่งชามข้าวด้วยรึเปล่า แล้วแดรก A pro หรือ เศษกระดูกที่ตลาดโต้รุ่งวะ วันหลังจะได้จัดให้ถูก เด๋วไม่ตรงรสนิยมจะพาลแดรกข้าวไม่ลงกรูบาปแย่

อ.เจิมสาก -

อ.เจิมสาก
- หลังศึกษาจบ ได้รับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ ชำนาญ-รู้ซึ้งเกี่ยวกับปัญหา “ข้าว” มากที่สุดคนหนึ่ง จนรัฐบาล “พล.อ.เปรม ต้องเรียกไปช่วยงานศึกษา- กำหนดนโยบายข้าว ปี 2525/2526 ( ผู้มีพระคุณ เหมือนดาราบางคน แค่หอมแก้ม จุ๊บๆ )

- 24 พ.ค.2543 ให้ความเห็นเรื่องปัญหาเงินบริจาคของ “หลวงตามหาบัว” ที่มีปัญหากับรัฐบาลชวน 2 ว่าเงินบริจาคของหลวงตามหาบัวนั้น คิดว่าหลวงตาไม่สามารถที่จะบังคับให้นำเงินไปทำอะไรได้ เพราะถือว่าได้บริจาคไปแล้ว “เป็นอรหันต์อย่าไปวิตก เป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่รู้ไปเปล่า ๆ ผมรู้ว่ามีคนไปโกหกหลวงตามากมาย หลวงตาก็เชื่อ ใครยุ ผมรู้ถึงขนาดรู้ว่ายุให้เอาเงินไปไว้ในฝ่ายออกบัตร หลวงตาจู้จี้มากก็จะเกิดกิเลส ละกิเลสไปแล้ว 50 ปี เป็นอรหันต์ไปแล้วก็สามารถกลับมาเป็นไม่ใช่อรหันต์ได้” ( ชอบชวน สมัยนั้นกรูก็ชอบ )

- ก.พ.2544 ออกมาระบุว่าได้รับข้อมูลจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กทช.ว่ามีการล็อบบี้และมีการเรียกร้องเงินจากผู้ถูกเสนอชื่อ โดย ส.ว.และผู้ติดตาม ส.ว.บางคนที่อยู่ ในกรรมาธิการคมนาคม จนวันที่ 27 ก.พ.2544 ได้ประกาศลาออกจากการเป็น กมธ.คมนาคม ระบุเพื่อแสดงสปิริตต่อข่าวฉาว ( ค่าของคน อยู่ที่คนของใครว่ะ )

- ส.ค.2544 ออกมาวิจารณ์หลังรายการ “ขอคิดด้วยคน” และ “ลานบ้านลานเมือง” ถูกตัดออกจากผังของช่อง 9 ยุค ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ เป็น ผอ.อ.ส.ม.ท.โดยยืนยันว่า ดร.สรจักร ยกเลิกเพราะมีใบสั่งและหวังประโยชน์ต่างตอบแทน เพราะอยู่ระหว่างการสมัครเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( กรูโกรธละ่นะ โดนเหมือนพี่ลิ้ม หมดกันสปอนเซอร์ )

- มิ.ย.2546 ถูก นายวิทยา มะเสนา ส.ว.มหาสารคาม พาดพิงว่าประพฤติตัวไม่เหมาะสม เพราะเป็นประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดตรัง โดยนำหมอนวดขึ้นโรงแรมด้วยขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเจิมศักดิ์ชี้แจงว่าเป็นการใช้บริการนวดแผนโบราณ ไม่ใช่หมอนวด ( กรูไม่เหมือนพี่ลิ้มนะ แค่ปวดเมื่อยตามร่างกาย )

- ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ( โบนัส หุๆ ตอนนี้กรูเข้าใจแล้วว่า ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร อิๆ )

- ได้เป็น สสร. ได้เป็น สว. ได้เป็น พธม. ( ป๋าครับ เพราะป๋า ผมจึงมีวันนี้ หากจะให้ทำอะไรอีก บอกได้นะครับ เพราะคว.... อย่างบัก " ไอเพด " มันตายแทนได้ เราเลี้ยงไว้เยอะ อิๆ เขาเรียกระบบอุปถัมท์ ต่างตอบแทนบุญคุณ )

555 กรูมาอีกแล้ว งงๆ บัก " ไอเพด " เนื้อหาข้างบน กรู ใช้ กูเกิ้ล เสริ์จ เหมือนมรึงนั่นแหละ แต่ไม่ได้เอามาจาก " ผู้จัดกาก " นะ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่ อิๆ ไม่รู้จะบอกว่ายังไงดี อ่านแล้วงง ใช่ไหม เพราะมันไม่ใช่ สไตล์ของกรู กรูบอกมรึงแล้ว บักส้นตรี.... ทุกอย่างล้วนมี เหตุ และ ผล ผล ย่อมมาจากเหตุ มันเป็นฟิสิกซ์ ไม่ใช่ ไสยศาสตร์ มรึงไม่เข้าใจหลักความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เหรอว่ะ กรูบอกมรึงเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ว่า " ทุกคนทำเพื่อตัวเอง " กรูยกตัวอย่าง มาคนเดียว นี่ไม่ได้เอาความขัดแย้งส่วนตัว ที่เกิดจากนโยบาย ทักษิณ มาเล่าให้ฟัง มันเปลืองหน้ากระดาษเขา มรึงลองไล่เช็คทีละคน มีปัญหากับ " ทักษิณ" ทั้งนั้น เขาเรียก รายการ " ร่วมด้วยช่วยกัน "

555 ส่วนที่ว่า ไอ้ลิ้ม แมร่.... โคตะระดี กว่า " ทักษิณ " อันนี้ยิ่ง ไม่จริง หมาที่บ้านกรู มันยังไม่เชื่อมรึงเลย ( หมาบ้านกรู มีซิกเซนท์ ว่ะ 555 ) เพราะสมัย ทักษิณ หมากรู กินไก่ทอด พอพวกมรึงเริ่มออกมาป่วน จนถึงตอนนี้ กินแต่น้ำแกง ต่อไปกรูอาจจะกินหมาตัวนี้แทน เพราะเงินกรูใกล้หมดแล้ว แต่บักใส บ่เคยทำเหี้...ไร วันๆ ขอแต่เงินแม่ เจือก ได้ขี่ บีเอ็ม ได้บ้าน ได้เงินใช้ รู้งี้ กรูไปเป็นแกนนำ พวกมรึงดีกว่า 555

ส่วนห้างร้านต่างๆ ที่ออกมาสนันสนุน พวกมรึง พวกนี้เขา " รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง " คนพวกนี้เอาไปปล่อยไว้ตรงไหนก็ไม่ตาย 555 มรึงอย่าลำพอง เหมือนอึ่งอ่าง อีกส่วนเจอนโยบาย เปิดประเทศ โชห่วยจะเจ๊ง พวกนี้ก็เกลียด ทักษิณ ( เขาก็ทำเพื่อตัวเองเหมือนกัน อิๆ )

555 ที่พวกมรึงว่า ทักษิณ โกง กรูจะลำดับความโกงให้ฟัง

- โกง แล้ว คนจนรักษา 30 บาท ( เขาบอกยาไม่ดี ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ตายเฉยๆ ในขณะที่พวก เอ็นจีโอ ไป มิทติ้ง เชิงวิชาการ )
- โกงแล้วยาบ้าหมดไปจากประเทศ ลูกหลานกรู ไม่ต้องติดยา ( ก่อนทักษิณ เป็นนายก กรูเห็นขายยา ยังกะ เซนเตอร์พ็อยท์ แมร่... ลด แหลก แจก แถม )
- โกงแล้วเศรษกิจดี ฝรั่งแห่กันมาลงทุน
- โกงแล้วมี โฮม สเตย์ ที่ไม่เคยมีใครพูดถึง นำเงินเข้าประเทศ แถมได้ลูกเขยฝรั่ง อีก ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว อิๆ ลูกออกมา เป็นดารา ส่งไป ฮอลลี่วูด ได้สบาย
- โกงแล้วเด็กเรียนฟรี มีกองทุน ศึกษาต่อต่างประเทศ ( ตอนนี้ ไม่มีแล้ว รบ. คิดจนสมองจะแตก ว่า พรก กู้ 4 บาท ผ่านแล้ว ใครจะให้ยืมว่า 555 )
- โกงแล้วยางพารา กก. ละ 120
- โกงแล้ว ประกันราคาพืชผลเกษตร ชาวนายิ้มได้
- โกงแล้วมี สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ซึ่งทักษิณ เอามาปัดฝุ่นทำจนเสร็จ เห็นสมัยนั้น ปชป. บอก เป็นไปไม่ได้ ( คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว ) แต่เหี้...ที่ไหนไม่รู้ ทำพิธีส่งมอบสนามบินคืน มีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย หลังจากทำส่งออก กับท่องเที่ยวฉิบหายหมดแล้ว แมร่....จัดปาร์ตี้เฉยเลย ไม่รู้บิดามันไปสร้างไว้ตอนไหน ตอนถ่ายรูปยิ้มใหญ่เลย
- สารพัด ความโกง เจ้ามือหวยใต้ดิน พอรู้ ทักษิณ โดนปฎิวัติ ร้องซะดัง กรูนึกว่าลูกตกเตียง 555 มันดีใจ ไม่รู้ตอนนี้ เงินขายหวย ทักษิณ ทิ้งไว้ให้ ปชป มันใช้หมดยัง
- โอท็อป การส่งออก ของคนรากหญ้า ( ทักษิณ ยืม แบบมาจาก ญี่ปุ่น แต่ก็ โอเค )
- โกง ไปยานใหญ่ กรู สาธยาย ไม่หมด เหนื่อยยยย
555 " กรูจะบอกว่า ถ้าโกงแล้ว มันเป็นเหมือนสมัยนั้น ทักษิณเอ้ยยยยยย กลับมาโกงต่อเถอะ คัมเบคคคคคคคคคคคคคคคค

" ส่วนว่า บักไอเพด ว่า สงกรานต์เลือด เกือบมี ติ๊ดชึ่ง นั้น ดูจากเหตุผลโดยรวม วิเคราะห์ และ สังเคราะห์ ด้วยสมอง 7200 รอบ ของกรูแล้ว มีความเป็นไปได้สูง แต่คงผิดพลาดทางเทคนิค เพราะดูจากประวัติแล้ว ใครจะ ติ๊ดชึ่ง ป๋า ยังไม่มีใครทำได้ ตั้งแต่ สมัย ป๋าเป็น นายก โดนหลายครั้ง เพราะหลายสาเหตุ แต่ไม่เคยสำเร็จ นี่คงเป็นความสามารถของป๋า กรูพูดตามเนื้อผ้า แกเก่งตรงนี้จริงๆ ทักษิณ เป็นพ่อค้า เก่งตลาด แต่ ไม่เก่งด้านวางแผนรบ ตากใบ เลยเละเป็นโจ๊ก เอ็นจีโอ ด่าไฟแล็บ แต่ไม่เคยไปช่วยแก้ไข แล้วจะมาติ๊ดชึ่ง ลูกป๋า ได้อย่างไร 555 บักไอเพด ยิ้มๆ อันไหน มีความเป็นไปได้ กรูก็ว่าเป็นไปได้ อันไหนมรึงพูดถูกกรูก็ไม่เถียง อันไหนแหกตา ก็เจอ ส้นตรี....กรู

ส่วน 27 นี้ มรึงถามว่ากรูจะไปไหม กรูตอบครั้งที่ 2 แล้วว่า กรูไม่ไป เพราะกรูไม่เคยไปประท้วงกับเขาเลย มรึงจะเรียกพวกกรูว่า แดงแท้ หรือ แดงเทียม ว่ะ กรูก็ไม่เข้าใจ สถานะของกรู แต่กรูเกลียดพวกมรึงเข้าใส้เลยหละ พวก พันธมาร กรูเชื่อว่าเสื้อเหลือง 90 เปอร์เซ็นในนี้เคยไป ร่วมการชุมนุมมาแล้ว ในขณะที่เสื้อแดง 90 เปอร์เซนต์ในนี้ ไม่เคยเข้าร่วมการชุมนุมเลย ถ้าคนอย่างพวกกรูไปร่วมชุมนุมนะ 555 กรูว่ากรุงเทพฯ ไม่มีที่ให้เดินว่ะ

แต่ถ้าพวกมรึงยังจะสร้าง action ไปเรื่อยๆ reaction ก็จะกระทำเหมือนเงาตามตัว แรงต้านจะวิ่งสูงขึ้น ในวันข้างหน้ามรึงอาจจะเห็นม็อบเสื้อแดง พร้อมป้ายผูกคอ " ชาละวัน กลายพันธ์ " ก็ได้ แต่อย่าวิ่งทะเล่อทะล่าเข้ามาหละ เด่วเจอ " เทารัส สแตนเลส " ของกรู ได้กลับไปเยี่ยมแม่นะมรึง 555

ควาย I pad

ควาย I pad กูว่ามึงต้องเปลี่ยนไปใช่ชื่อ อืนดีกว่าว่ะ รู้ความหมายป่ะว่ะ กูเห็นต่างชาติเค้าด่าพวกมึง เหลือง ว่าพวกมึงไม่รู้ความหมายเอามาใช้ตั้งชื่อตัวเอง แต่ทำตัวตรงข้าม ไอ้ที่ถามคุณ Red soldier เรื่องสถาบันถามทำไมว่ะ เป็นทหาร ก็ต้องรักประเทศชาติ รักประชาชนคนในชาติ สิว่ะ ไอ้ควาย เหี้ย แม้ง สถาบันก็ตามมาเอง แต่ถ้าสถาบัน แม้ง ดี ก็รักเองไม่ต้องมาสรรเสริญ กันรายชัวโมง 24/7ให้เปลื่อง เวลาทำมาหากิน กูเบื่อว่ะ จะดึงสถาบันลงมาซ่ะทุกเรื่องเลยไงไอ้ โกเต็กเหลือง กูว่ามึงคงใช่เหมือนกันดิถึงได้ บูชาไอ้สนธิ มันนัก ว่าง ๆ ก็ เอาผ้าถุง มานุง เลยน่ะมึง จะได้ไม่มีใครรู้ว่ามึง กำลังใส่โกเต็กอยู่ กู้ถามจริงมึงทำงานอะไรว่ะ ให้กูเดาน่ะ พวก ค้าขายป่ะว่ะ กูหมายถึง ขายโกเต็กว่ะ เห็นมึง เขียน ดาพี่กูน้องกู หยาบคาย ร้านมึงอยู่ไหนว่ะ กูได้ให้เสื่อแดงไปอุดหนุน มึงจะได้หุบหว่างขา เหม็นชึง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แม้งเหม็นไปทั่วเวป ก็เข้ามาที่ไร ต้องปิดจมูกทุกทีที่เห้นชื่อมึงว่ะ ไอ้ควายเหลือง F u c k u

โธ่เอ๋ย! บักหน้าหนัง Hee

โธ่เอ๋ย! บักหน้าหนัง Hee จิ้งจกเอ๊ย!

กรูอ่านตั้งนานสุดท้ายมาหมดท่าตอนจบ พวกม็อบหน้าจอเนี่ย ยิ่งกว่า ใจ Hee มด อีกว่ะ เอางี้ละกันกูลดราคาให้มึงหน่อยนะ

แค่เดินผ่านกล้องชูป้าย จิ้งจกลูกกรี่หนังหน้าหา ผ่านหน้าจอ ปีเปิ้นชันแน่ว ได้วันไหน กรูจะกลับมาคุยกะเมิงใหม่ละกัน

ฉะนั้น หลังจากนี้กูคงไม่คุยกะลูกโสเภณีนหนังหน้า hee อย่างเมิงอีก

แต่อันนี้ที่กูจะคุยกะมึงใน ควายคิดเห็น ของมึงอันนี้เพราะกูเริ่มเห็นว่าตั้งแต่มึงเจอ โป้งตีนซ้าย กับ ซร่นเท้าขวา กูเข้าไปแล้ว สันดานหมาๆ ของมึง (ที่เอามาจากบรรพบุรุษฝ่ายแม่ของมึง) เริ่มจะกระด้าง ฝ่าตีนกูน้อยลง (ดังนั้น มึงควรหมั่นมากราบตรีนกูให้เอา โป้งซ้ายและซร่นขวากูบำบัด เมิงบ่อยๆ ถ้าอาการดีขึ้นความฝันจะไปนอนกับลูกสาวชาวบ้านคงดีขึ้น แต่ เขาคงเอาคนบ้าแถวๆ บ้านเขาน่ะนะให้มึงเอาด้วย อย่าเพิ่งฝันหวานเกินไป นายจิ้งจกหนังหน้า hee ผู้มีกรี่หนองเฟอะเป็นมารดา)

มาว่าเรื่อง อ.เจิมศักดิ ก่อนละกัน ปว. อาจารย์มึงหามาก็ดี แต่อย่าเอาแต่ copy & paste นะ ต้องหัดอ่านมากๆ เข้าไว้ บ่มเพาะความดีไว้กับตัวมากหน่อย ชาติตระกูลที่มาจากกรี่มันก็จะเจือจางไปเอง

พอดีลูกค้ากูโทร. มาพอดี จึงขอ pause คห. นี้ไว้ก่อน นะ เด๋วเสร็จธุระกูมาใหม่ อย่าลืมอันนี้แค่ pause นะ ไม่ใช่ ดิ๊เอ็นด์ นะ อิ้อิ้อิ้

แล้วบ่ายๆ มาต่อเรื่อง อาจารย์เจิมศักดิ์ แต่สมองหมาอย่างมึงเดาไม่ออกหรอกว่ากูจะแสดงยังไง? ฉะนั้น รอไปด้วยใจระทึกพลัน

มาต่อกันเลย อ. เจิมศักดิ์

มาต่อกันเลย

อ. เจิมศักดิ์ เกียรติประวัติแกน่าจะมากมายกว่าที่มึงไป copy มากว่านั้นเยอะ ที่มึงยกมานั้นแค่เสี้ยวเดียวของแก เด๋ว! ขอกลับไปอ่านก่อนมึง copy อันไหนมามั่ง.......แหม! มึงไม่เอาผลงานแกมาเลยนี่หว่า เอาเถอะ พวกปัญญาน้อยอย่างมึงทำได้แค่นี้กูว่าก็เริ่มดูดีกว่าฐานะลูกกรี่ที่เป็นอยู่เยอะแล้ว

ฉะนั้น แนะนำมารับ โป้งตีนซ้ายและซร่นตรีนขวาบำบัด จากกูบ่อยๆ เมิงก็คงจะลดสันดานหมาๆ ไปได้เองในที่สุด แต่เรื่องใจ hee มด เนี่ย แก้ลำบาก เขาเรียกว่ามันเป็นกมลสันดานของตัวเองน่ะ กูแก้ให้ไม่ไหว สวนเรื่องความเป็นลูกกรี่หนองเฟอะน่ะนะ ถ้าเมิงไม่โชว์ถ่อยบ่อยๆ ก็ไม่มีใครรู้กำพืดมึงหรอก อย่าอายไปเลย

แต่กูยังยืนยันนะ ว่าพวกม็อบ ขี้hee ขี้tead หน้าจออย่างมึงเนี่ย ต่อไปกูไม่คุยด้วยว่ะ มันคนละระดับกับกูว่ะ ว่ะฮ่ะฮ่ะ

(ยกเว้นอย่างที่กูบอกนะ เอาแค่เดินชูป้ายผ่านหน้าจอ ปีเปิ้นชันแน่ว ให้กูเห็นชัดๆ กูอาจจะกลับมาเอา โป้งตรีนซ้ายกะซร่นตรีนขวา มา บำบัดให้มึงอีกก็ได้) ; )

แล้วที่มึงตอหลดว่าจะมีคนถือปายให้มึงน่ะ มึงรีบๆ ทำเลย อย่าเอาแต่ตอหลด เพราะม็อบใจ he มด หดอยู่แต่หน้าจอยั๊งมึงเนี่ย คงหาเพื่อนยากว่ะ อย่าฝอยเลยกูเชื่อไม่ลงจิงๆ ไอ้จิ้งจกใฝ่ต่ำ (เอ! ชื่อมึงนี่เยอะจริงๆ ว่ะ แล้วอย่างนี้เวลาไปแจ้งความจะตามจับมึงท่าจะยากนะเนี่ย แต่ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถกูหรอก)

กลับมาเรื่อง อ.เจิม ดีกว่า อ.เจิม ในสมัยอยู่ มธ. ก็ทำงานด้านมวลชนด้วยการทำวัจัยเศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economies) แบบเข้มข้นด้วยการลงพื้นที่จริง จนอาจารย์สนิทสนมกับกำนันทรงแห่งท่าข้าวกำนันทรงอันโด่งดัง และได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวและชีวิตชาวนาไทยเป็นอย่างดี จนรัฐบาลในอดีตเคยเอาแกไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องเกษตรกรรมมาแล้วหลายรัฐบาล

ผลงานที่เห็นชัดอย่างหนึ่งของอาจารย์ก็คือ การที่อาจารย์เสนอให้รัฐยกเลิกการแทรกแซงราคาผลิตผลการเกษตร (Priced Intervene) ด้วยการรับจำนำผลผลิต เพราะวิธีนี้มีช่องโหว่มากมาย เป็นเครื่องมือและช่องทางให้ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้ (รายละเอียดถ้ามึงกราบตรีนกูงาม 3 ครั้ง กูจะเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ เด๋วยาวไป)

โดยอาจารย์เสนอให้ใช้การแทรกแซงราคาผลผลิตฯ ด้วยการประกันราคาแทนการจำนำผลผลิต (อันเดียวกับที่รัฐบาลประชาธิปัตย์เริ่มพูดกันในช่วงนี้) แทน (นั่นคือ ไอเดียนี้ อ.เจิมแกเสนอไว้นานแล้ว แต่ในอดีต รบ. เก่าๆ ที่เป็นพวกการเมืองเก่า มันไม่เอา มันจะเอาแบบจำนำผลผลิตเพราะแด๊กซ์ง่ายดี แต่พอ ปชป. มาเป็น รบ. เที่ยวนี้ก็เริ่มปัดฝุ่นจะเอามาใช้ใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีของ รบ. มาร์ค)

นี่คือผลงานแค่เรื่องเดียวที่อาจารย์เจิมศักดิ์ทำมา

โอ้โฮ! คห. นี้ยาวว่ะ เอาไปต่ออันหน้านะ สงสารมึงสมองน้อยอ่านยาวๆ เด๋วหลงทางตายห่า!

ยก ตย. มาแล้ว

ยก ตย. มาแล้ว เอาแกนนำหน้าหำหน้าหอยพวก นปก. ทุกคนมารวมกัน ความดีที่เคยทำพวกหน้าหอยหน้าหำพวกนั้นยังมีไม่ถึงครึ่งของอาจารย์แกเลย

แล้วอย่าเสือกมาสงสัยว่ากูรู้ได้ไง เดามั่วเหรอ กูก็ขอตอบว่าเปล่า เพราะระดับกูไม่ใช่เอาแต่ search อย่างที่มึงเพิ่งมาเลียนแบบกูได้อย่างเดียว

ทั้งหมดนี่อยู่ในกัวกูหมด แล้วเอาตรีนซ้ายกูเป็นประกันไม่มีพลาดเพราะกูลูกศิษย์อาจารย์เจิม เรียน เศรษฐ์ศาสตร์ มธ. ตั้งก๊ะปี 27 (กูเรียน ศศ. 4 เอก 1. การคลัง 2. ทรัพยากรมนุษนย์ และ 3. ศศ. การเกษตร) เจอกะอาจารย์หลายตัว ให้กู C+ ประจำ แค้นไม่หาย แต่ก็รักแกนะ)

(ซึ่งพอกูเห็นมึงมาเถียงกะกูเรื่อง GDP กูถึงบอกมึงไว้ ไม่รู้ได้อ่านไหม ว่า ดูแต่ GDP น่ะมันพวก เศรษฐศาสร์ขั้นดูดนมนั่งอมข้อมูลจาก นสพ. เป็นหลัก ซึ่ง คนที่รู้แค่นั้นเจ๊งมาเยอะแล้ว

ที่สำคัญกูก็ไม่ได้บอกใน คห. นั้นซะหน่อยว่า ศก. ประเทศดีขึ้นจากการที่หุ้นทะลุ 600 จุด และก็ไม่ใช่เพราะฝีมือนายมาร์คด้วย แต่เหตุผลเป็นเพราะอะไรมึงไปหาอ่านเอาเอง นี่หัดให้มึงอ่านหนังสือเยอะๆ นะเนี่ย จะได้พ้นจากความเป็นหมาได้ซะที แต่ความจีงเรื่องเป็นลูกกรี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ดี ทำใจเถอะ ชะตากรรม!)

กลับมาเรื่องบุคคลใน พธม. แค่อาจารย์เจิม คนเดียว ฝั่ง นรกป่วนกรุง (นปก) ก็แพ้ฝุ่นไม่ติดแล้ว

จะเอาอีเพ็ญ ที่ทุกวันนี้ยังหนีหมายจับอยู่เลย

หรือ เอาหมอเหวงที่สงกรานต์ที่ผ่านมายืนพ่นบนเวที "ผมเห็นกับตาพี่น้องเราทั้ง 26 คน ถูกยิงด้วย M. 16" แต่คนโดน M. 16 ตกเย็นกลับบ้านได้เฉ๊ย แล้วหมอเหวงมีอีกอันนะ "พี่น้องที่ที่บ้านมี ตู้เย็น ทีวี ไม่ใช้แล้ว ให้เอามาโยนทิ้งขวางถนนไว้" นี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากหมาหรือปากหมอกันแน่เนี่ย อันนี้ต้องถามมึงเพราะปากประเภทเดียวกัน อิ้อิ้อิ้!

ดูแล้วก็อนาถนะที่ นปก. ต้องมาเดินนำ นรกปนชั่ว (นปช.) แบบนี้ เพราะตอนยังไม่โดนล้อมเห็นเก่งๆ ทุกตัว เหมือนมึงเลย จิ้งจกบุตรีกรี่ พองานเข้าจริงๆ เผ่นก่อนหมู่

(แล้วกูยังสงสัยนะ วันที่ 14 เมษา ทหารเขาบอกแล้วเขามายืนเข้าแถวเคาะเกราะเพื่อเตรียมกินข้าวเช้า เขายังไม่ได้มีความคิดต๊ะหน่อย ว่าจะบุกพวกมึง พวกมึงยอมแพ้ทำกระdoor อันใด หมดราคาจริงๆ เลยฉากเนี๊ย อยากรู้อย่างเดียว ถ้าถึงคราวมึงเจอแบบนี้จะมีฉากฉี่รดกางเกงประกอบด้วยมั๊ยวะ! จกหรี่) (อือ! ชื่อเมิงอันนี้เรียกง่ายดี จกหรี่ กูคิดไปได้ไงเนี่ย Genius จริงๆ เลย ฮี่ฮี่ฮี่ 555 เหอ เหอ เหอ)

แล้วที่มึงคุยเรื่อง 90% จะออกมาแล้วปิดถนนหมดเลยเนี่ย ขอถามว่าชาตินี้หรือชาติหน้าตอนบ่ายๆ วะ

เอาละตอบมึงมาเยอะแล้ว ก่อนจะเลิกคุยกับมึง กูตั้งปัญหาไว้ให้เมิงแก้เล่นๆ มั่ง

ไม่รู้มึงรู้หรือยัง แต่น่าจะยัง เพราะ ไลฟ์สไตล์อย่างมึงวันๆ ก็คงแดกก๋วยเตี๋ยวข้างถนน เย็นๆ ก็ก๊งแต่ 40 ดีกรี (เหล้าสีไม่มีวาสนาได้ดม) คงไม่อ่านหนังสือพิมพ์อะไรนอกจาก เดนิวส์ กับ ไทรัด ซึ่งข่าวนี้มันไม่ยอมลงให้จริงๆ ไอ้ 2 หัวสี เส็งเคร็งนี่ (แต่หัวสีอย่าง คม ชัด ลึก และ หัวการเมือง อย่างไทยโพสต์ เขาลงนะ ไม่รู้ทำไม)

ข่าวนั้นบอกว่า

ทางการเยอรมนีได้ทำการยกเลิกวีซ่า คนค. ทักษิณ เรียบร้อยแล้ว (อย่างงนะ คนค. ย่อมาจาก คนหนีคุก ฮิฮิฮิ)

เย็นวันนั้นที่ข่าวนี้ออกมา ติ่งเหล่ (นามเดิมนพดล) ออกมาแถเพื่อเจ้านายทันที ว่า วีซ่า อันนั้นไม่ได้ถูกยกเลิก แต่ วีซ่าอันนั้นของเยอรมนี ได้ประทับลงตราในพาสสปอร์ตเล่มที่ถูกยกเลิกไปแล้ว วีซ่าอันั้นเลย expire ไปเอง

วันรุ่งขึ้นเหมือนทางการเยอรมันเขาจะรู้ว่า เด๋วจะต้องมีไข่แม้วออกมาแถให้เจ้านาย เขาเลยขยายความจนจบว่า

ที่ทางการเยอรมนียกเลิกนั้นไม่ใช่ยกเลิกวีซ่าที่อ้างว่าประทับลงตราในพาสสปอร์ตที่ถูกยกเลิกเท่านั้น แต่ ทางการเยอรมนีได้ใส่ชื่อ คนค. ทักษิณ (อย่าลืมนะ คนค. ย่อมาจากอะไร) ไว้ในแบล็คลิสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่วีซ่านั้นจะได้รับการลงตรา แต่ทางการเยอรมนีไม่ทราบว่า คนค. ทักษิณ (จำได้แล้วนะ คนค.ย่อจากอะไร) ได้วีซ่านี้มาได้อย่างไร ซึ่งทางการเยอรมนีเชื่อว่าเป็นการได้วีซ่ามาโดยไม่ถูก กม. และขอประกาศว่าถ้า คนค. ทักษิณ (ไม่ถามแล้วว่ารู้ยัง? คนค. น่ะ) เข้าเยอรมนีอีกจะจับตัวส่งกลับทางการไทย

เห็นมะ จกหรี่ พ่อเมิง เนี่ย! มึงไปอ้างขี้hee ขี้tead จากไหนวะว่าเป็นคนดี ความผิดเล็กๆ น้อยๆ อย่างแอบทำวีซ่าเถื่อนแม่งยังทำเลยเห็นมะ (ที่มันพลาดเพราะมันคิดว่า อยู่เมืองไทยทำผิดเชี่ยอะไร ก็มีคนปัญญาควาย สมองหมา อย่าง นปก. ทั้งหลาย เชื่อเสมอว่ามันไม่ได้ทำ พอทะลึ่งไปทำผิด กม. นิดเดียว ที่เยอรมนีซึ่งเขาไม่โง่เหมือนใครบางคนที่เมืองไทย เขาเลยไม่ยอม ความมันจึงแตก เอาง่ายๆ ยังเงี๊ยะเอง!)

มึงจะเถียงกูต่อไปยังไงก็ไม่โต้ตอบตามเกณฑ์ ที่กูว่าไว้แล้วละนะ แต่มึงรอดู ฟ้าดิน ต่อไป นับแต่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มจะทวงคืนเอาสิ่งที่ คนค. ทักษิณ มันเอาไปจากแผ่นดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่วนพวกมึงจะยังโง่งมดมๆ ไข่แม้วกันต่อไปก็เชิญ แล้วตอนจบเรามาดูกัน ว่าเมิงจะกลายเป็นจกลูกหรี่ตกยากในที่สุดหรือไม่?

ฮะฮะ เหย

(หวังว่าคงไม่ยาวไป แต่ถ้ามังยังอ่านไม่เข้าใจก็อย่าตกใจ เป็นระดับสติปัญญาปรกติของเมิง ยังไม่ต้อง want โป้งซ้ายกะซ่นขวามาบำบัดแต่อย่างใด เฮี๊ยก เฮี๊ยก เฮี๊ยก กูขำแปลกดีเนาะ! ไอ้หน้าหนังtead เนาะ!)

ขอบคุณ pad nont

ขอบคุณ pad nont ที่ช่วยสีซอแทนผม

ที่นี่ จำเป็นต้องสีซอเยอะ ถ้าต้องสีทุกทีที่เจอ "เหยื่อ" ก็แย่เหมือนกัน นี่ขนาดต้องสีเป็นประจำให้ไอ้จกหรี่คนเดียว ก็สายบางจะแย่อยู่แล้ว

ขอบคุณมากครับ ที่แบ่งเบาภาระให้ผม

ฮิฮิฮิ ฮี่ฮี่ฮี่ ฮ่าฮ่าฮ่า โอยเยี่ยวจะเล็ดเลย

Dear Dr.

Dear Dr. J

คุณใช้คำผิดไม่ใช่แค่คำนั้นหรอก ทุก คห. ที่ผมตามไปอ่าน ที่คุณแสดงเป็นภาษาอังกิด ผมจอผิดเพียบเลย แต่ผมไม่เก่งภาษาถึงขั้นแสดง คห. เป็นภาษาอังกิดได้ ผมจึงไม่ขอชี้แนะคุณมากไปกว่านี้ แต่ยินดีแจ้งให้คุณทราบก็ได้ว่า ถ้าอยู่ที่ประชาไทก็ว่กันภาษาไทยก็ๆได้ เข้าใจง่ายดี แต่ถ้ามั่นใจภาษาอังกิดตัวเองว่าดีจริง ลองเข้า Nation ดูดิ้ เว็บบอร์ดที่นั่วก premitive อังกิดเพียบเลย จะได้รู้ว่าตัวเอง "แค่ไหน"

แล้วที่คุณพูดก็ถูกอีกเรืองคดีนี้เป็นอาญา แต่ผมก็บอกแล้วเรื่องทำไมตอนนั้นไม่เอาผิดมัน ผมก็ยกตัวอย่างไว้แล้ว ตอนนั้นที่พวกมันยังมีอำนาจแทรกอยู่ทุกองค์กรในสังคม ขนาดคำพูดอีเชี่ยเพ็ญ (ขอโทษ! สงสัยติดนิสัยนายจิ้งจกมา ชักปากจัดขึ้นเร่อยๆ แล้ว แต่ไม่ลบทิ้งหรอก พิมพ์ไปแล้วก็พิมพไปเลย) ที่ชัดเจนทั้งที่ FCCT และที่ สหรัฐอเมริกา ถึงวันนี้ 2 ปีกว่าแล้วคดีพวกนันไปถึงไหน

แล้วคดีที่ไอ้แม้วมันทำเองโดยยังไม่ concrete evidence พวกผมเดินเรื่องไปก็คงไม่มีผล และ พวกผมก็เคยลองแล้วแต่ตำรวจหัวขวดไข่แม้วทั้งหลายมันไม่รับฟ้องครับ

แต่มาวันนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยตีความคำพูดที่มันโฟนอินและวีดีโอลิ๊งค์มาแล้ว ว่าเข้าข่าย แล้ววันนี้ไอ้แม้วลองกลับมาดูดิ้ จะได้รู้ว่า "บ้านเมือง" เขาเห็นกับเร่องนี้ยังไง นั่นคือผมก็ยืนยัน คห. เดิมว่า ก็เพราะไอ้แม้วมันหนีก่อนที่คดีพวกนี้จะเริ่มดำเนินการ จึง ไม่ใช่เป็นการบอกว่าไอ้แม้วไม่ผิดในเรื่องจาบจ้วง

ขอขยายความคำตอบคุณที่ว่า ความผิดไอ้แม้วเป็นเพียงการสันนิษฐาน ผมขอบอกไว้ว่าเรื่องบางเรื่องถ้าจะรอแต่หลักฐาน บางครั้งมันก็สายเกินไป แล้วหลักฐานที่ยืนยันว่าการสันนิษฐานของ พธม. ก็ไม่ผิดก็คือ การกระทำของ นปก. และตัวพ่อมันเมื่อ สงกรานต์ที่ผ่านมา แค่นี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะมั้ง ที่จะฟันธงได้ว่า พธม. หรือ นปก. กันแน่ที่ ระยำ

แล้วคุณก็ "เด็ก" เหลือเกินที่อ้างว่า ยอมรับรัฐประหารไม่ได้ แต่ยอมรับเผด็จการทุนนิยมสามานต์แบบทักษิณได้ ผ่านสงกรานต์ 52 มาแล้ว เห็นฤทธิ์เดชทุนนิยมสามานต์หน้าเหลี่ยมหรือยังล่ะ? ว่าน่ากลัวกว่าเผด็จการรัฐประหารหน่อมแน้ม คมช. แค่ไหน ขนาดมันอยู่นอกประเทศมันยังหลอกควายหน่าโง่ (ขอโทษอีกที ติดนิสัยจกหรี่มาน่ะ ปากจัดเข้าทุกที) นปก. ให้ออกมาเผาบ้านเผาเมืองได้ขนาดนี้ คุณยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าการที่คุณยอมรับข้ออ้างว่ามาจากการเลือกตั้งของมันแล้วก้มหน้ายอมรับการ "ชำเรา" ประเทศของมันแล้ว ผลสุดท้ายประเทศจะตกอยู่ในอันตรายแค่ไหน

พธม. ยอมรอให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้หรอก พธม. มองออกก่อนที่พวกคุณจะทันนึกเสียอีกว่า ถ้าทักษิณยังอยู่ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น พธม. จึงออกมาทำอย่างที่ทำ (แล้วถามชัดๆ อีกที เปรียบเทียบกันแล้ว 193 วัน ของ พธม. ดูน่าเกลียด รับไม่ได้ กว่าแค่ 20 วัน ของกระบือเสื้อแดง จริงๆ หรือ?)

หมายเหตุ 20 วัน นี่คือการนับให้แบบเห็นใจแล้วนะว่า นปก. ชุมนุมกันตั้งแต่ 26 มีค. 52 จบ (แบบฝืนๆ) 14 เมษา 52 ทั้งๆ ที่ถ้าเอาเกณฑ์ พธม. เป็นหลักถือว่าใช้ไม่ได้นะ เพราะพอเริ่ม 26 มีค. 52 หลังจากนั้นไปไม่กี่วัน เหลือมวลชนกะหรอมกะแหรม แพลมๆ เหมือนขนเด็ก แต่ พธม. ก็ใจกว้างหยวนๆ ให้นับเป็นการปักหลักพักค้างแบบ พธม. ได้ ไม่ว่ากัน ไม่งั้นทำไงก็คง ปักหลักพักค้างให้เท่า พธม. ไม่ได้ซักที อิอิ อิอิ

555 กรูมาอีกแล้ว " บักไอเพด

555 กรูมาอีกแล้ว " บักไอเพด " แต๋วววว แตกกกกก อีกแล้ว อ่ะๆๆๆๆ แต่ก่อนกรูเห็นมรึง ครับผมๆๆๆๆ พอมาเจอกรู ปากแมร่..... ไม่รู้ตัวเหี้..... ไร อยู่ข้างในบ้าง นี่เขาเรียกสันดาน หรือ ธาตุแ้ท้ว่ะ 555 กรูด่ามรึงได้เสมอต้น เสมอปลาย เพราะกรูรักษามาตรฐานปาก อยู่ในระดับของกรู ส่วนมรึง โอเวอร์ฮีต วีนแตกกกกไปแย้วววว 555 กรูจะเร่งให้มรึงบ้า โดยไม่ต้องบ่มแก็ส มึงเรียนเหี้...ไรของมรึงว่ะ มรึงนั่นแหละ ยังไม่เข้าใจ จีดีพี บักปรอบบบบ ... เขายังให้มรึง c + ถ้าเป็นกรู มรึงต้อง รีไทย์ กลับบ้านไปเลี้ยงควายเลยมรึง มรึงกลับไปเรียนมาไหม่เลย กรูเห็นมรึง มั่ว มาหลาย คห แล้ว "ไอ้ด็อกเตอร์เจ " ตอบมรึงเป็นภาษาฝาหรั่ง มรึงยังตอบมันผิดประเด็นเลย คนละเรื่องเลยอ่ะ แถมยกตัวอย่างการปิดหนามบินมาอีก ซึ่งคนละอย่างกับที่พวกมรึงทำ 555 ยิ่งพูดมาก กรูยิ่งเห็นความโง่ของมรึง มรึงไปเรียนจีบหญิงเฉยๆ มั้ง กรูว่า เพราะแถวบ้านมรึงคงไม่อยากมีใคร เอาไปทำพันธ์ เสียดายเงินแม่มรึงจัง เป็นกรูจะเอาไว้เลี้ยงหมาจรจัด 555
เด่วกรูจะยก ความโง่ของมรึง ให้ดู กรูชักไม่แน่ใจแล้ว ว่ามรึง จบไรมา หรือกรูนั่งเถียงอยู่กับเด็ก ม.ปลาย พวก 18 ฝน อะไรทำนองนี้

นี่คือที่ บัก ไอเพด พูด พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ได้ อ่านคห นี้ มาดูเด็ก จบ การคลังคิด กับ ชาวะลัน ป.4

ไอเพด พูดว่า " ก่อนจบขอกูสอนมึงนิดนึง จีดีพี ก็ไม่ได้บอกความก้าวหน้าของระบบ ศก. นั้น ตัวเลขที่บอกสถานะความก้าวหน้าที่แท้จริงของระบบ ศก. ใดๆ เขาดูที่ 1. ระดับหนี้สาธารณะ, 2. เงินคงคลัง, 3. ดุลการชำระ ไม่รู้บอกไปแล้วพวกเมิงจะเข้าใจมั๊ย แต่ลองไปหาตำราศึกษาเพิ่มเติมเอาเองนะ เพราะดูแต่ GDP เนี่ย เจ๊งมาหลายรัฐบาลแล้ว "

555 เพราะข้อ 1 2 และ 3 ที่มรึงยกมา มันเป็นส่วนนึง ของ จีดีพี

พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ ผ่านมาเจอ คงขำขี้แตกขี้แตรนนนนนนน 555 เด่วงานเข้า พอก่อน เด่วขากลับกรูจะเอา ส้นตรี.... ไก่ มาฝาก 555

555 ไอ้ขี้เหลืองนนท์

555 ไอ้ขี้เหลืองนนท์ หายไปไหนแล้วว่ะ กรูมีข่าววงในมาบอก ไอ้ห้อย ไปสกลนคร ไปนอนตั้งหลายคืน ผู้ใหญ่บ้านเดินแจก มันนี่ กันกลางวันแสกๆ ส่วนพี่เหลิม ก็ไปเปิด เวทีช่วยลูกพรรคหาเสียง มีโอ็ค เอม ด้วย กะ น้องสาว ทักษิณ ด้วย เจ้าแม่ โพซิดอน ลงทุน ปักข้าวเอง เกือบไม่รอด เป็นลม ได้หามปีก กันขึ้นมาจากทุ่งนา 555 นี่เพื่อนกรูโทรฯมาบอกเอง เพราะเขาเป็นคน อ. สว่างแดนดิน ชัดเจน เปลี่ยน 555

ได้ความรู้มากเลยครับ ทั้ง 2

ได้ความรู้มากเลยครับ ทั้ง 2 ฝ่ายให้ข้อมูลที่มากๆ ขุดขึ้นมาอีกครับแต่ละฝ่ายจะได้รับรู้ความจริงในบางด้านติดตามอยู่ครับ

ถึง I pad จาก Red

ถึง I pad
จาก Red Shirt Soldier

เมื่อผมเอาข้อมูลความจริงมาบอกกล่าวถึงเรื่องต้นกำเนิด และที่มาของ พธม. คุณก็หาว่าผมยกเมฆ แต่ผมก็ไม่ว่าคุณหรอก สาเหตุเพราะว่าคุณได้ถูกปลูกฝังความเชื่อมาเช่นนั้น ไม่ว่ากัน

ความเป็นมาและจุดเริ่มต้นของ พธม. และสาเหตุแห่งความวุ่นว่ายของสังคมไทยทุกวันนี้ก็เริ่มจาก "สนธิ ลิ้ม" อย่างที่ผมว่าไว้นั้นแหล่ะ ชัวร์ ไม่มั่วนิ่ม เพราะถ้าไม่มี "สินธิ ลิ้ม" จุดประเด็นขึ้นก่อนก็คงไม่มีการขยายวงเป็นปัญหาวุ่นวายปั่นปวนเมืองไทย ผู้คนในสังคมแตกแยกทางความเป็นสองฝักสองฝ่าย ต้นธารของปัญหาและต้นกำเนิดของ พธม. ก็คือ "สนธิ ลิ้ม" คนนี้ล้านเปอร์เซนต์ และในส่วนของแกนนำคนอื่น ๆ นั้น ออกมาเพิ่มตามกระแสการเมือง และหรือออกมาตามแรงแค้นของแต่และคนที่ต่อ "นายกทักษิณ" หรือ ไพร่พล พธม.บางส่วนก็ออกมาตามการปลุกปั่นของ Astv และ "สนธิ ลิ้ม" ก็เท่านั้นเอง

ก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ คนที่ฟัง Astv และ"สนธิ ลิ้ม" บ่อย ๆ และนาน ๆ ฟังซ้ำ ๆ ก็เกิดความเชื่อในข้อมูล ทั้งทีบางเรื่องจริงบ้างเท็จบ้างปะปนกันไป และจะเป็นเท็จเสียมากกว่า แต่ด้วยเป็นคนมีศิลปะในการพูดโน้มน้าว พูดบ่อย ๆ คนก็เชื่อ ตามทฤษฎี "วัวกินนม" กล่าวคือคนเราเมื่อใส่ความรู้สึกและตอกย้ำอะไรบ่อย ๆ เข้าก็จะทำให้เชื่อไปตามนั้น ตัวอย่างถ้าเราใส่ความรู้สึกให้กับคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราให้พูดตามคำว่า "นม" โดยให้พูดคว่า "นม" สัก 20-30 เที่ยว เช่น นม นม นม นม นม ๆๆๆๆๆๆๆ ไปเรื่อย ๆ และไปนาน ๆ เมื่อเราพูดถามขึ้นในระหว่างนั้นที่เขาหยุดว่า "วัวกิน...." คนที่อยู่ตรงหน้าที่ถูกตอกยำคำว่า "นม" ก็จะตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่า "นม" แต่ตามความเป็นจริงแล้ว วัวมันกินหญ้าไม่ได้กินนม นั้นก็คือสาเหตุของการทำอะไรซ้ำ ๆ นั้นเอง
คนที่ฟัง Astv และ "สนธิ ลิ้ม" ก็เช่นกัน ถูกตอกย้ำนาน ๆ เข้าก็คล้อยตาม และกลายเป็นความเชื่อโดยปริยาย พัฒนานานเข้าก็กลายเป็นศรัทธา พาทำอะไรก็ทำ พาเอาโกเต๊กไปวางฐานพระบรมรูปฯ ก็ทำ พายึดสนามบินก็ทำ โดยไม่ได้คิด
แยกแยะชั่วดีผิดถูกแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่คุณยกตัวอย่างรายชื่อผู้ที่ออกมาร่วมชุมนุมและขึ้นเวที พธม. ว่าเป็นผู้มีสติปัญญา จะยอมให้ "สนธิ ลิ้ม" หลอกได้อย่างไร ? ถูกต้องครับคุณ I pad คนเหล่านี้ที่คุณยกตัวอย่างมาอาทิ ดร.เจิม ดร.เส และคุณธี ฯลฯ ไม่ยอมให้
"สนธิ ลิ้ม" หลอกแน่ครับ แต่คนพวกนี้ที่ออกมาขึ้นเวทีร่วมกับ พธม.ถล่ม "นายกทักษิณ" เพราะมีสาเหตุจากความแค้นส่วนตัวเหมือน "สนธิ ลิ้ม" นั้นแหล่ะครับ ในวงการเขารู้กันทั่วไปว่า "ปฎิบัติการจองเวรเหลี่ยม" ครับผม

ตามที่จริงแล้วผมว่าจะไม่กล่าวถึงบุคคลอื่นอยู่แล้วเชียว แต่เมื่อคุณยกตัวอย่างมาผมก็ขอตอบชี้แจงแถลงไขให้เห็นถึงที่มาที่ไปว่า คนเหล่านี้ออกมาเพราะอะไร เพื่อไม่ให้เป็นการเปิดแนวรบมากโดยใช่เหตุ ผมขอยกตัวอย่างตามที่คุณยกมาเพียงคนเดียวคือ ดร.เจิม (ส่วนคนอื่น ๆ ถ้าคุณอยากรู้ก็ค่อยมาว่ากันใหม่)

ดร.เจิม คนคนนี้ม มีความแค้นเป็นการส่วนตัวกับ "นายกทักษิณ" แค้นมาก ๆ เหมือนกับ "สนธิ ลิ้ม" นั้นแหล่ะครับ
เข้าสืบค้นประวัติของ ดร.เจิม แล้วพบว่ามีมูลเหตุความฝั่งใจกับ "นายกทักษิณ" อย่างมาก ดร.เจิม คนนี้ จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา มีความเชียวชาญด้านการตลาดสินค้าเกษตร สินค้าบริโภค และการพัฒนาชนบท เชี่ยวชาญเรื่องข้าวและราคาข้าว
ดร.เจิม กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศเพราะออกรายการทางสื่อทีวี แถมเมื่อลงสมัคร สว.ปี 2543 ก็ชนะเลือกตั้งได้เป็น สว.อีกต่างหาก

ในขณะที่เป็นพิธีกร TV ทางช่อง 9 รายการ "ขอคิดด้วยคน" มีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ ปัญหาก็เริ่มตามมาเมื่อหม้อข้าวถูกทุบ เพราะช่อง 9 ยกเลิกสัญญาเช่ารายการ "ขอคิดด้วยคน"ของ ดร.เจิม ซึ่งก็น่าจะทำให้เสียผลประโยชน์มากมายมหาศาลทีเดียว เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำขึ้นของ ดร.เจิม

ด้วยสาเหตุนี้ ทำให้ ดร.เจิม เข้าใจว่า "นายกทักษิณ" อยู่เบื้องหลังเล่นงานตนแน่ เพราะตนก็เคยวิพากษืวิจารณ์รัฐบาลเอาไว้แรงเหมือนกัน จึงชำระแค้นด้วยการออกหนังสือชุด "รู้ทันทักษิณ" ในขณะเดียวกัน "นายกทักษิณ" หลงกลลวง นำเอาหนังสือเล่มนี้มากล่าวในรายการ "นายกทักษิณพบประชาชน" ทำให้หนังสือเล่มดังเปรี๊ยงป้างขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ขยายวงในการโจมตีอีกต่างหาก

ด้วยสาเหตุ ดร.เจิม มีความแค้น "นายกทักษิณ" เป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว จึงได้ไปขึ้นเวทีกู้ชาติของ พธม.ร่วมกับ
"สนธิ ลิ้ม" และได้รับเชิญจาก "สนธิ ลิ้ม" ให้ไปจัดรายการ "รู้ทันประเทศไทย" ทาง Astv ของ "สนธิ ลิ้ม" ดร.เจิม ก็เลยได้โอกาสและร่วถล่ม "นายกทักษิณ" ให้หายแค้น
นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไม ดร.เจิม จึงไปร่วมกับ พธม.ถล่ม "นายกทักษิณ" ครับคุณ I pad

เมื่อยกตัวอย่างตามคุณที่ยกมาทางฝ่าย พธม.แล้ว ผมก็ต้องยกตัวอย่างตามที่คุณยกมาฝ่าย นปช.บ้างก็แล้วกัน จะได้บลานซ์ นะครับคุณ I pad ผมขอยกตัวอย่าง คุณจตุพร พรหมพันธุ์ สุดยอดของนักรบเพื่อประชาธิปไตย วีระบุรุษ ของพี่น้องมวลชน "คนเสื้อแดง" ก็แล้วกัน

คุณจตุพร พรหมพันธุ์
คุณจตุพร หรือชื่อเล่นว่า "ตู่" บุคคลคนนี้เป็น ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย มีอายุแค่ 44 ปี แต่มีความเชี่ยวชาญและรู้เรื่องการเมืองการปกครอง มีความเชี่ยวชาญด้านประชาธิปไตย เยี่ยมยอดเก่งกาจ มีคุณค่าต่อระบอบประประชาธิปไตยมากมาย มากกว่าคนแก่เฒ่าหัวงอก เป็นหลายร้อยเท่าหลายพันเท่า อนาคตต้องได้เป็น "นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแน่นอน" (คุณ I pad จะชำรักนะครับ)

คุณตู่ คือบุคคลที่สังคมประชาธิปไตยต้องการ คือบุคคลที่เป็นแบบอย่าง เป็นต้นแบบในการต่อสู้กับ "อำมาตย์" ในการต่อสู้กับ "เผด็จการทหาร" คุณตู่ คือต้นแบบของการต่อสู้ให้กับคนรากหญ้า คือคนทีกล้าบอกกับชาวรากหญ้าว่าไม่ต้องกลัวพวก "อำมาตย์" เพราะพวกมันก็คือ "ไพร่" เหมือนกับเรา ๆ ท่าน

คุณตู่ คือตัวอย่าง ส.ส.ในระบอบประชาธิปไตย คุณตู่ คือ ส.ส.คนแรก ๆ ที่กล้าออกมาต่อสู้กับ"เผด็จการทหาร"
คือคนแรก ๆ ที่กล้าออกมาต่อสู้กับ "อำมาตย์สามานย์" คุณตู่ คือ ผู้ที่กล้ายืนหยัดอยู่ข้างฝ่ายของประชาชนผู้เสียเปรียบในสังคม คุณตู่ คือ ส.ส.ที่มีความจริงใจกับมวลคนรากหญ้าอย่างแท้จริง คุณตู่ คือนักสู้ที่กล้ายืนอยู่ข้างประชาชนผู้ถูกกดขี่ ของแผ่นดิน คุณตู่ คือ ยอดนักรบ และคือยอด"วีระบุรุษ" ของมวลชนคนรากหญ้าโดยแท้จริง

ถ้าคุณจตุพร มีโอกาสได้อ่านและรับทราบขอความของ ขอโปรดได้รับทราบว่า ผม Red Shirt Soldier ขอชื่นชม
คุณจตุพร พรหมพันธุ์ (ตู่) ด้วยความใจจริง สมแล้วที่คุณเป็น สส.ของปวงชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตย ผมชื่นชมคุณจากใจจริง แม้บางครั้งผมจะอิจฉาคุณบ้าง เพราะผมเกิดมาก่อนคุณ แต่ได้สร้างคุณค่าให้กับแผ่นดิน ไม่ได้เชี่ยวเศษหนึ่งในล้านของคุณเลย คุณอะไรเก่งจริง ๆ "จตุพร พรหมพันธุ์"

แค่นี้ก่อนนะคุณ I pad จะมาใหม่เมื่อคุณต้องการ ขอบคุณ

ขอขัดหน่อยนะ

ขอขัดหน่อยนะ เห็นหางเหลืองชมยกย่อง อ. เจิมสาก
ขอโอกาสเอาขี้เลื่อยจากสมองน้อยๆของพวกสาวกโกเต็กหน่อย
2-3 อาทิตย์ที่แล้วดูASTV ช่วงหัวค่ำ อ.เจิมสาก
สัมภาษณ์ ทั่น กลอน ขุนคลังมือเศรษฐกิจพรรคประชาวิบัติ
ดูไปฟังไป แทบร้องไห้สงสารประเทศไทย

ทำไม กลอน และ อ.เจิมสาก มีความรู้ด้านแก้ปํญหาเศรษฐกิจพื้นๆอ่อนมั่กๆ
จะแก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศได้ไง แก้ผิดทิศผิดทาง
ถ้าเป็นนักเรียนก็เรียกว่าสอบตกทั้งคู่ สอบซ่อมก็ไม่น่าจะผ่าน
พยามถูหลู่ถูกังกันไป จนจบรายการ ทั้งที่พยามชงพยามเชียร์พยามป้อนคำถาม
ที่ไม่ได้เรื่อง แต่กลอนตอบได้แย่กว่า ถ้าชาวบ้านฟังคำพูดก็ฟังดูดีแต่สาระน้อย
สรุป ยังจับต้นชนปลายหาทางแก้ปัญหาไม่เจอ

คอยดูต่อไปปัญหาจะรุมเร้าทุกทิศทุกทาง ถ้ายังดันทุรังแก้แบบเดิมๆ
สอบครั้งหน้าถ้าพวกรัฐบาลไม่ได้กลับมาก็ต้องโทษ
ความอ่อนของมือเศรษฐกิจนั่นแหละ
ยิ่งปล่อยโครงการอภิคอร์รับชั่นของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคประชาวิบัติ
ยิ่งน่าห่วง ไม่เห็นเหมือนโฆษณาสร้างภาพ และพวกหางเหลืองคอยเชียร์เลย

ถึง คุณ

ถึง คุณ "คนเคยจน"

ผมก็ต้องขอโทษคุณด้วย ที่บางคำที่เขียนไปอาจกระทบความรู้สึกของคุณบ้าง
แต่ที่ผมเขียนไปนั้นมันคือความจริงของคนชื่อ"สนธิ ลิ้ม"
คนที่เป็นต้นธารในการสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง
จากความแค้นส่วนตัวที่มีต่อ "นายกทักษิณ"
ถ้าหากเราพิจารณาแยกแยะ และติดตามพิฤติกรรมของเขามาตลอด
เราก็จะเห็นได้ว่า "สนธิ ลิ้ม" คนคนนี้กระทำได้ทุกอย่างเพื่อมุ่งหวังเพียงอย่างเดียว
คือ การทำลายล้าง "นายกทักษิณ"
"สนธิ ลิ้ม" คนนี้กระทำได้แม้แต่การดึงฟ้าต่ำก็กระทำได้
หวังว่าคุณคงยังจำได้กับคำพูดของเขาที่บอกว่า
"ถ้าทักษิณไม่ลาออก ก็ให้...(เซนเซอร์)ลาออก"
คนคนนี้ดึงฟ้าลงให้ต่ำหลายครั้งหลายกรณี
แล้วยังมีหน้ามาแอบอ้างว่าตน "ปกป้องสถาบัน" อีก
อาศัยที่ว่าตนมี"สื่อ" อยู่ในมือ จะด่าใครก็ได้
ใครแหลมออกมาเป็นถูกด่าหมดไม่มีไว้หน้า

คุณว่าจริงไหมละครับคุณ "คนเคยจน"

ขอบคุณ

*เด็กอ้อล้อ งอแง

*เด็กอ้อล้อ งอแง เอาแต่ใจ
คิดว่าตัว ยิ่งใหญ่ กว่าใครสิ้น
รังแกคน เคยตัว ชั่วจนชิน
ชอบเล่ห์ลิ้น อ้างอำนาจ บังอาจแท้

*เด็กไม่ดี อย่างนี้ ยังมีอยู่
เที่ยวข่มขู่ ชิงชัย ใฝ่ตอแหล
เป็นเด็กบาป หยาบหยาม ลามรังแก
เป็นเด็กแย่ ในนิสัย ไม่รู้โต

*สู้กันด้วย เหตุผล บนความจริง
นับเป็นสิ่ง สร้างสรรค์ บั่นความโง่
อย่าอวดอ้าง อำนาจ ขาดธัมโม
อ้างอำนาจ ใหญ่โต เป็นโล่บัง

*แดงไม่คิด ล้มล้าง อย่างใครคิด
เพียงรักษ์สิทธิ์ เสรีเป็นที่ตั้ง
เพื่อประชาธิปไตย ไม่หยุดยั้ง
สู้ด้วยพลัง ประชาชน คนเสื้อแดง

รับคำท้าครับ คุณคิดถึง อ.

รับคำท้าครับ คุณคิดถึง อ. เจิมสาก

แต่ช่วยขยายรายละเอียดด้วยเพราะผมก็ไม่ได้ดูรายการนั้น ต้องยอมรับว่าเริ่มเป็นสาวกโกตั๊บที่ใช้ไม่ค่อยได้ซะแล้ว เพราะมัวแต่ไปดู ปีเปิ้นชันแน่ว บ่อยๆ น่ะ แต่ไม่ได้ดูเพราะสถานีน้องใหม่ใจแดงนี้ดีนะ เพราะผมถือคติท่านจันทร์และซุนวูที่ว่า "รู้เขารู้เรา ร้อยรบมิมีแพ้"

เลยนอกใจ Astv บ่อยหน่อยช่วงนี้ แต่ผมรู้น้องแพร น้องแอร์ และ น้องเก๋ ไม่โกรธผมหรอก เพราะผมก็คาบข่าวดีๆ ที่รายการช่อง ปีโป้ชันแน่ว! เอ๊ย ปีเปิ้นชันแน่น ออกอาการแปลกๆ ไปฝาก Astv บ่อยๆ

*คนเสื้อแดงเป็นเพียงจุดเริ่มต

*คนเสื้อแดงเป็นเพียงจุดเริ่มต้น
จะเปลี่ยนผลเป็นคนหลายหลากสี
ที่เรียกร้องสิทธิและเสรี
มุ่งให้มีประชาธิปไตย

*ยิ่งกดขี่ข่มเหงยิ่งเร่งไฟ
ในจิตใจไม่ปลุกก็ลุกไหม้
รอวันเผาเผด็จการตลอดไป
ให้อำมาตยาธิปไตยสลายลง

กลับมาเถิดทักษิณ มาโกงกินให้ป

กลับมาเถิดทักษิณ
มาโกงกินให้ปนปี้
เทศไทยนั้นยังมี
คนอัปปรีขาดอีกคน
อีกครั้งและอีกครั้ง
เรารักชาติน้ำหลายไหน
กลับมาเถิดอย่าไป
ประไทยไทยยังคงมี
มาตีแล้วก็ขาย
จนชีวายจะหาไม่
พวกกูนั้นเป็นควาย
ข้ารับใช้ท่านทักเอย

กลับมาเถิดทักษิณ มาโกงกินให้ป

กลับมาเถิดทักษิณ
มาโกงกินให้ปนปี้
เทศไทยนั้นยังมี
คนอัปปรีขาดอีกคน
อีกครั้งและอีกครั้ง
เรารักชาติน้ำหลายไหน
กลับมาเถิดอย่าไป
ประไทยไทยยังคงมี
มาตีแล้วก็ขาย
จนชีวายจะหาไม่
พวกกูนั้นเป็นควาย
ข้ารับใช้ท่านทักเอย

กลับมาเถิดทักษิณ มาโกงกินให้ป

กลับมาเถิดทักษิณ
มาโกงกินให้ปนปี้
เทศไทยนั้นยังมี
คนอัปปรีขาดอีกคน
อีกครั้งและอีกครั้ง
เรารักชาติน้ำลายไหล
กลับมาเถิดอย่าไป
ประไทยไทยยังคงมี
มาตีแล้วก็ขาย
จนชีวายจะหาไม่
พวกกูนั้นเป็นควาย
ข้ารับใช้ท่านทักเอย

กลับมาเถิดทักษิณ มาโกงกินให้ป

กลับมาเถิดทักษิณ
มาโกงกินให้ปนปี้
เทศไทยนั้นยังมี
คนอัปปรีขาดอีกคน
อีกครั้งและอีกครั้ง
เรารักชาติน้ำลายไหล
กลับมาเถิดอย่าไป
ประไทยไทยยังคงมี
มาตีแล้วก็ขาย
จนชีวายจะหาไม่
พวกกูนั้นเป็นควาย
ข้ารับใช้ท่านทักเอย

กลับมาเถิดทักษิณ มาโกงกินให้ป

กลับมาเถิดทักษิณ
มาโกงกินให้ปนปี้
เทศไทยนั้นยังมี
คนอัปปรีขาดอีกคน
อีกครั้งและอีกครั้ง
เรารักชาติน้ำลายไหล
กลับมาเถิดอย่าไป
ประไทยไทยยังคงมี
มาตีแล้วก็ขาย
จนชีวายจะหาไม่
พวกกูนั้นเป็นควาย
ข้ารับใช้ท่านทักเอย

ฮ่าฮ่าฮ่า! คุณ red

ฮ่าฮ่าฮ่า! คุณ red soldier

คุณพูดได้ตลกดี ช่วยให้ผมหายง่วงไปเยอะเลย

สงสัยคุณจะมีตรรกะแบบ นปก. จริงๆ

เอาใหม่นะ

ชุดนักวิชาการระดับ ดร.

1. ดร. เจิมศักดิ์ 2. ดร. เสรี 3. ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4. ดร. จรูญ ณ ระนอง 5. ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ 6. ดร. ไชยันต์ ชัยพร 7. ดร. สุรัตน์ โหราชัยกุล 8. ดร. ปราโมทย์ นาครธรรพ 9. ดร. ประยูร อัครบวร 10. ดร. ชัยอนันท์ สมุทวานิช 11. คนนี้จำชื่อไม่ได้แต่เป็น ดร. ด้านอักษรศาสตร์จากจุฬา 12. ดร.จรัส สุวรรณมาลา 13. ดร. สุริชัย หวันแก้ว

ชุด NGO

1. คุณบรรจง นะแส 2. คุณ สุทธิ อัชฌาสัย 3. คุณสุริยันต์ ทองหนูเอียด 4. คุณสุวิทย์ วัดหนู 5. นายวีระ สมความคิด

ชุด ผู้นำสหภาพฯ ต่างๆ

1. ศิริชัย ไม้งาม 2. สุวิทย์ แก้วหวาน 3. อำนาจ พละมี 4. พี่จี๊ด (แห่งการบินไทย โด๊ขนาดนอนอยูเต๊นท์การบินไทยตลอด อันลืมชื่อพี่จี๊ด โทดทีนะพี่)

ชุดข้าราชการ

1. พล.ต.อ. ประทิน 2. พล.ต.ท. สมเกียรติ พ่วงทรัพย์ 3. พล.อ. ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ 4. พล.ร.ท. ประทีป ชื่นอารมณ์ 5. นายอัษฎา ชัยนาม 6. นายสุรพงษ์ ชัยนาม 7. นาย กษิต ภิรมย์ (สงสัยคนนี้โดนพวกคุณโห่แหงๆ)

ชุดนักการเมือง

1. น.ส. รสนา โตสิตระกูล 2. นายสุชาติ ศรีสังข์ 3. นายพิเชษฐ์ พัฒนโชติ 4. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า 5. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ 6. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 7. สมชาย แสวงการ

ชุดศิลปิน

1. พี่ตั้ว 2. น้องจอย 3. น้าหงา 4. คุณวสันต์ สิทธิเขตต์ 5. คุณวรรณพร ฉิมบรรจง 6. สุกัญญา มิเกล 7. น้องพริก (คนนี้แกล้งเอามาลงให้ นปก. อิจฉาเล่นๆ เพราะน้องพริกคนเดียวก็กินสาวๆ นปก. ขาดกระจุย นี่ไม่เอาน้องจอยลงควบด้วยนะ อิ้อิ้อิ้) 8. คีตาญชลี 9. โฮป แฟมิลี่ (นี่ดก็ไม่เอา น้องลูกศร ลูกโซ่ ออกโชว์นะ เด๋ว นปก. จะลมออกหูเปล่าๆ) 10. สุชาติ ชวางกูล 11. อ๊อด คีรีบูน 12. อารักษ์ อาภากาศ 13. นิด กรรมาชน โฮ่ย! อีกเยอะ

ชุดแพทย์ศาสตร์

1. นพ. ตุล 2. ทพ. ศุภผล เอี่ยมเมธาวี 3. พญ มาลินี เอ สายนี้ทำไมนึกได้แค่นี้หว่า แต่จริงๆ มีมากกว่านี้เยอะ นะ เอาแค่นี้ละกัน

ที่ผมยกมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก ผมแค่จะเอามาให้คุณดูว่าถ้าตามที่คุณกล่าวว่า พธม. คือพวกถูกสนธิล้างสมอง

ข้างบนนั้นคือรายชือผู้ถูกล้างสมองตามที่คุณว่า (แต่ยังไม่หมดนะ นี่เอาเท่าที่ผมจำได้)

ผมตอบ คห. คุณอันนี้แค่นี้แหละ

ฮิฮิ ฮี่ฮี่ ฮ่าฮ่า

คุณ red

คุณ red soldier

ข้างล่างนี้คุณไปโพสต์ไว้ในกระทู้ข่าว "ตรรกะของสื่เลือกข้างฯ" ใช่ไหมครับ?

ข้างล่างเนี๊ยะ!

ความคิดเห็นของ Red Shirt Soldier (visitor) (127.0.0.1 192.168.1.102, 222.123.62.92) .. Wed, 2009-06-10 20:24
อ.สมศักดิ์
อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

คือบุคคลผู้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าเขียน กล้าแสดงออก
คือนักคิด นักเขียน และนักสู้เพื่อเสรีภาพ
คือตัวแทนของคนส่วนมาก ที่อยากคิด อยากเขียน อยากพูด อยากแสดงออก แต่ไม่กล้า
เพราะมันมีกฎหมายบ้าบอคอคอแตก ปิดปาก ปิดเสียง ปิดมันสมอง ของคนไว้

ผมเชียร์ อ.สมศักดิ์ฯ จงเป็นตัวแทน เป็นปากเป็นเสียงของเราต่อไป

แล้วคุณยังจะกล้าพูดอีกหรือว่าคุณยังคิดเหมือน คห. ข้อ (1) ย่อหน้า 2 ที่คุณพูดมา

เพราะผมไม่กล้า copy ที่ไอ้นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลมันโพสต์เอามา แปะ ให้ดูหรอก ว่าทำไมคุณถึงพูดว่านายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลมันน่ายกย่องยังไง

แต่ถามจิตสำนึกคุณซิ คำพูดกับการกระทำของคุณมันไปทางเดียวกันจริงหรือ?

คุณ red

คุณ red soldier

ข้างล่างนี้คุณไปโพสต์ไว้ในกระทู้ข่าว "ตรรกะของสื่เลือกข้างฯ" ใช่ไหมครับ?

ข้างล่างเนี๊ยะ!

ความคิดเห็นของ Red Shirt Soldier (visitor) (127.0.0.1 192.168.1.102, 222.123.62.92) .. Wed, 2009-06-10 20:24
อ.สมศักดิ์
อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

คือบุคคลผู้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าเขียน กล้าแสดงออก
คือนักคิด นักเขียน และนักสู้เพื่อเสรีภาพ
คือตัวแทนของคนส่วนมาก ที่อยากคิด อยากเขียน อยากพูด อยากแสดงออก แต่ไม่กล้า
เพราะมันมีกฎหมายบ้าบอคอคอแตก ปิดปาก ปิดเสียง ปิดมันสมอง ของคนไว้

ผมเชียร์ อ.สมศักดิ์ฯ จงเป็นตัวแทน เป็นปากเป็นเสียงของเราต่อไป

แล้วคุณยังจะกล้าพูดอีกหรือว่าคุณยังคิดเหมือน คห. ข้อ (1) ย่อหน้า 2 ที่คุณพูดมา

เพราะผมไม่กล้า copy ที่ไอ้นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลมันโพสต์เอามา แปะ ให้ดูหรอก ว่าทำไมคุณถึงพูดว่านายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลมันน่ายกย่องยังไง

แต่ถามจิตสำนึกคุณซิ คำพูดกับการกระทำของคุณมันไปทางเดียวกันจริงหรือ?

555 ไอ้ " เปต ฟอ ไท "

555 ไอ้ " เปต ฟอ ไท " คิดเหมือนกรูเลย ทักษิณ ถ้าโกง แล้ว บ้านเมืองเจริญ เหมือนครั้งนั้น เชิญกลับมาโกงต่อเลยคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ 555

555 กรูมาอีกแล้ว " มองทะลุ "

555 กรูมาอีกแล้ว " มองทะลุ " พิมพ์ยาว เลยไม่ค่อยอ่าน วันนี้ลองอ่านดู ลืมเรื่อง ภาษีโทรคมนาคม สนิทเลย ไอ้พวกปัญญาอ่อน ทำประเทศเสียหายหลายอย่าง จนลืมเรื่องนี้ 555 มันหลายเรื่องจริงๆนะ ไม่เชื่อ ค่อยๆ นั่งคิดดู 3g ก็เป็นอีกอย่างที่ สะท้อนให้เห็นความโง่ของ รบ. เห็นแต่เสื้อเหลืองที่ชมกัน ( ไอ้หล่อ บอกคนละพวก ไอ้ลิ้มบอก พวกเดียวกัน 555 )

ลืมไปชุดหนึ่ง ชุดสื่อสารมวลชน

ลืมไปชุดหนึ่ง

ชุดสื่อสารมวลชน

1. นายโรจน์ งามแม้น (อย่าสงสัย น้าเปลว สีเงินไง) 2. ธีระ ธัญเจริญ 3. กนก รักวงศ์สกุล 4. สุทธิชัย หยุ่น 5. ชัชรินทร์ ชัยวัฒน์ (ท่านขุนน้อย) 6. ชัย ราชวัตร 7. คุณสุทิน วรรณบวร

เอาอีก 2 - 3 ชุดแถมไปละกัน

ชุดทนาย นัก กม.

1. สุวัตร อภัยภักดิ์ 2. นิติธร ล้ำเหลือ (อย่าลืมนี่คือทนายที่ช่วยให้วันนี้การไฟฟ้ายังเป็นของคนไทย "ทุกคน") 3. ไพศาล พืชมงคล 4. อ. วันชัย ตันศิริ (ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับคู่หูแกอย่าง อ. ประมาณ) 5. อ.วิชา มหาคุณ 6. อ.จรัล ภักดีธนากุล (สงสัยโดนโห่อีก) 7. อ.อักขราทร จุฬาลักษณ์ 8. อ.วสันต์ สร้อยพิสุทธ์

ชุดนักธุรกิจ

1. คุณณรงค์ โชควัฒนา 2. คุณอมรินทร์ คอมันต์ 3. อ.มัลลิการ์ ชุดนี้ยอมรับจริงๆ ว่ามีข้อมูลน้อย

ชุดผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ 2. คุณแม่อารมณ์ มีชัย 3. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ 4. ดร. ประเวศ วะสี 5. ดร. ระพี สาคริก 6. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา 7. เอถ้ายก คตส. มาทั้งชุดนี่จะถือว่า ฟาวล์ไหม
แต่ยกมาละกัน 7 - 15 คือ คณะอนุกรรมการ คตส. ยกชุด

พอแค่นี้ละกัน แต่คนโดนสนธิล้างสมองนี่เยอะ ไม่ใช่เล่น เนอะ!

สู้พวก นปก. ไม่ได้มีแต่คนดีๆ อย่าง จักรภพ (หนีอยู่) จตุพร (เคยหนี แต่กลับตัวทัน 555) ขวัญชัย เพชรวรรต ฌัฐวุฒิ ชินวัฒน์ วิภูแถลง วีระ (คนละวีระของ พธม. นะ) ก่อแก้ว เป๋ คลองเตย (สงสัยจังว่าดีด้านไหนคนนี้เนี่ย) วราวุฒิ ฐานังกร (หรือ สุชาติ นาคบางไทร ที่หนีไปนั่นแหละ) ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล (ดาร์ ตอร์ปิโด บรื๋อวววว) ชูชีพ ชีวสุทธิ์ (นี่ก็ยังหนีอยู่) หมอเหวง ครูประทีป หมอลักษณ์ (ลืมไปต้องใส่หมอดู) หมอวัลลภ (นักหัวเราะ) วรพล พรหมมิกบุตร จรัล ดิษฐาอภิชัย เสถียร จันทิมาธร (ตั้งแต่โดนปลด แกจะยังยอมรับเป่าก็ไม่รุนะ) พระพยอม (เล่นพระจะบาปไหมหนอกู) โก๊ะตี๋ (สุพร อัตถาวงศ์) สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์ เจ๊ดา (แม่นายน้ำนิ่ง เมียลับนายโอ๊ค พิมพ์ไม่ผิดหรอก เชื่อเหอะ ผัวเมียกันจริงๆ) เสธ.แดง (เอ๊ะ สายทหารมีน้อยนะฝั่งนี้)

โอว! มีแต่ยอดคนทั้งนั้นเลยนะเนี่ย

ฮี่ฮี่ฮี่

ฝันเฟื้องเรื่องทักษิณโดยแท้

ฝันเฟื้องเรื่องทักษิณโดยแท้ เห็นผิดเป็นถูกไปได้จะได
โง่จั๊ด..อย่าเอาเยี่ยงปท.สิงคโปก มาอ้างความเจริญในทางวัตถุ
โปรดฉลาดในความดีมีวินัยสูงสุด..ซื่อสัตย์เยี่ยงญี่ปุ่นจะดีกว่า

*ขบวนการ คนรากหญ้า

*ขบวนการ คนรากหญ้า อันกล้าแกร่ง
ไม่เหี่ยวแห้ง โรยรา ท้าแดดฝน
ขยายราก ขยายต้น ขยายคน
นำสู่ผล ประชาธิปไตย

*การเลือกตั้ง พรรคการเมือง เป็นตัวแทน
กำจัดความ ยากแค้น แสนสดใส
ครั้งเคยมี ตัวแทน ที่ไว้ใจ
กลับถูกมาร ตัวใหญ่ ไล่ล้มล้าง

*รัฐประหาร เดือนกันยา สองห้าสี่เก้า
เป็นเรื่องเศร้า ประชาธิปไตย ให้หมองหมาง
เป็นเรื่องต้อน คนจน ให้จนทาง
เป็นเรื่องสร้าง บารมี ศรีอภิชน

*เมื่อรากหญ้า เลือกตัวแทน กลับอีกครั้ง
ก็ถูกพลัง อำมาตยา พากันปล้น
ทั้งยุบพรรค หักพลัง ประชาชน
กล่าวหาคน รากหญ้า ว่าโง่งม

*เมื่อรากหญ้า มาประท้วง ทวงอธิปไตย
ก็ถูกไล่ ล้อมปราบ หยาบหยามข่ม
ทั้งปิดปาก หูตา พาระทม
เมื่อยิ่งล้ม ก็ยิ่งย่ำ เหยียบทำลาย

*ในวันนี้ มวลชน คนรากหญ้า
จะกลับมา แน่วแน่ แผ่ขยาย
ด้วยหัวใจ สีแดง แกร่งมิคลาย
ด้วยจุดหมาย ประชาธิปไตย มหาชน

กูอ้างปฏิวัติ วิบัติการเมืองถ

กูอ้างปฏิวัติ
วิบัติการเมืองถ้อย
กูฉิบหายมิใช่น้อย
พวกกูคอยเศษกระดูก
ไล่ท่านไปทำไม
กูเอาไรให้ลูกกิน
กระดูกรสถูกลิ้น
ไม่ได้กินท่านไม่มี

จะโกงเรื่องของท่าน
ฉิบหายครันกูรับไหว
กระดูกรสถูกใจ
เบื่อกากใยเศษหญ้าเคย
รสฝาดปาดกับลิ้น
กูกลืนกินเข้าไปได้
หญ้าแก่มีเส้นใย
ป้อนให้ตอนท่านยัง

กลับมาโกงต่อนะท่าน
เทศไทยนั้นยังอยู่ได้
ถึงอัปปรีถึงจัญไร
กูรับได้กระดูกมัน
ติดฟันก็อยากเคี้ยว
ปัดเดี๋ยวเดียวก็ป่นได้
เทศชาติย่อยยับไป
ไม่เป็นไรไปอยู่โลง

เอะเดียวกวาดก่อนเศษกระดูกเกลื่อน ประชาไทย เลย

ชาละวันกลายพันธ์

ชาละวันกลายพันธ์ ไม่ใช่มั้งครับ หางแดงกลายพันธ์ มากกว่ามั้งครับแล้วไอ้ เปต นี้สงสัยที่บ้านเวลวเรียก พ่อ เรียกแม่นี่ คุณคงไว้ใช้ เติมนำหน้าชื่อ พ่อชื่อแม่คุณใช่รึเปล่าครับ แต่อย่าเอาสันดานแบบ นี้มาใช้ที่อื่นเลยนะครับ ที่อื่นเค้าไม่มีสันดานแบบนี้เหมือนคุณหรอกครับเอาไว้ใช้ที่บ้านเถอะครับ ฮาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

อืม........ลืมบอก เศษกระดูกกับหญ้าติดที่ปากนะครับเช็ดออกซะบ้างนะครับ

รู้สึกเอาเองนะว่า ผมตอบ คห.

รู้สึกเอาเองนะว่า ผมตอบ คห. นี้ของคุณ ออกแนว satire มากไปหน่อย ขอเข้าประเด็นแบบอิงหลักการหน่อยละกัน เด๋วโดนด่าว่าดีแต่ทำเล่น

ประเด็นที่คุณอ้างว่า อ.เจิม คือขาประจำ คนเกลียดทักษิณ นั้น คุณ กล่าวได้ถูกต้องที่สุดแล้วครับ แต่ยังมีแง่มี่ผิดอยู่ อ. เจิม นั้นต่างจากคุณสนธิ ตรงที่ คุณสนธิเดิมเป็นคนเคยรักทักษิณ ผมเห็นด้วย แต่สุดท้ายคุณสนธิอาจจะด้วยเหตุถูกทักษิณกลั่นแกล้งจริงอย่างคุณว่าจึงเปลียนใจ มาเป็น ขาประจำทักษิณ (ตรงนี้ผมไม่ทราบจริงๆ เพราะไม่อาจไปรู้จิตใจคุณสนธิได้)

แต่ อ.เจิม ไม่เหมือนคุณสนธิแน่ๆ ครับตรงนี้ อ.เจิม เหมือน คุณอัญชลี ไพรีรักษ์ คุณบุญยอด สุขถิ่นไทย และ สื่อที่กล้าหาญหลายคนในเมืองไทย (แต่มีน้อยจัง) ที่ วิจารณ์ทักษิณ ตรงๆ แรงๆ ตั้งแต่ทักษิณ ชนะการเลือกตั้งแล้วครับ คุณลองหาข้อมูลดูใหม่นะครับ ลองเอาหนังสือรู้ทันทักษิณมาดูในรายละเอียดดูนะครับ ในหนังสือนั้น (ผมเดาเอานะครับเพราะไม่มีอยู่ในมือขณะนี้) หลายบทความวิจารณ์ทักษิณตั้งแต่ก่อนที่คุณทักษิณจะปลด อ.เจิม อีกครับ

ดังนั้น คุณกล่าวถูกแล้วว่า อ.เจิม คือ ขาประจำของทักษิณ แต่คุณกล่าวผิด ที่ว่า อ.เจิม มาเป็นขาประจำทักษิณ เพราะ อ.เจิม ถูกปลดรายการ เพราะก่อนถูกปลดรายการแกก็ "ด่า" ทักษิณ เป็นเรื่องเป็นราวอบู่ก่อนแล้วครับ

ฉะนั้น ประเด็นนี้คุณน่าจะพูดว่า เพราะ อ.เจิม ด่า ทักษิณ ทักษิณ จึงแอบปลดรายการแก เหมือนกรณี ที่คุณอัญชลีโดน และเหมือนกรณีที่คุณบุญยอดโดน (เพราะทั้ง 2 คน หลังก็โดนปลดหลังจากเริ่มด่าทักษิณ เหมือนกัน โดยเฉพาะวันที่คุณบุญยอดโดนปลดผมยังดูอยู่เลย พอวันร่งขึ้นแกก็ไม่ได้มาอ่านข่าวอีก แล้วแกก็ไปปรากฎตัวที่ Astv แทน พร้อมเล่ารายละเอียดเบื้องหลัง "คำสั่ง" ปลด)

ดังนั้น เห็นหรือยังครับว่า ทักษิณ ในขณะดำรงค์ตำแหน่งนายกฯ นั้น "แตะต้องไม่ได้" ใครลองของ โดน! ซึ่งไม่ทราบว่าพอจะเรียกแบบนี้ว่า "แทรกแซงสื่อ" ได้หรือไม่? จะเรียกคนแบบนี้ว่า "เผด็จการทุนนิยมสามานย์" ได้หรือไม่?

ทราบแล้วเปลี่ยน!

เยี่ยมครับคุณ pad4thai

เยี่ยมครับคุณ pad4thai ยินดีต้อนรับสู่เว็บประชาไท แหล่งรวมของเน่าเสียต่อระบอบประชาธิปไตย "อันมีพระหมากษัตริย์เป็นประมุข" แหล่งสุดท้าย

ระวังไอ้ตัวที่คุณคุยด้วยดีๆ นะครับ ตัวนี้เป็นตัวอย่าง นปก. เก่งแต่ปาก (แบบ ปากกล้าขาสั่น เหมือนตัวพ่อมันเป๊ะ) ขั้นมารหัวขนเลยนะครับ

ไอ้ตัวนี้ ถ้าไม่เห็นหน้ากัน มันจะ"กล้า" เป็นพิเศษ แต่ถ้าเห็นหน้ากันเกิน 100 ม. มันจะ "วิ่งเร็ว" เป็นพิเศษ ยกเว้นวันไหนดวงมันซวยต้องประจันหน้ากันมันจะ "เยี่ยวแตก" เป็นพิเศษครับ

ฮี่ฮี่ ฮี่ฮี่

แนะนำรายชื่อ เพื่อนเราที่ชื่นชอบมา "สีซอ" สั่งสอนที่นี่มีดังนี้

1. คุณ The Other ผู้เยือกเย็นที่สุด
2. คุณ แช่ม
3. คุณ ก๊วยเจ๋ง
4. คุณ pad nont

และ

5. ผมเอง นาย I Pad

แต่ที่นี่มีอาการแปลกๆ นะครับ บางทีปลอมชื่อเรา มาด่าพวกเรากันเอง (คุณ pad nont เคยโดนมาแล้ว ต้องระวังดีๆ ครับ)

คุณ pad4thai ขอชมเชย ว่า

คุณ pad4thai

ขอชมเชย ว่า "วาทะกรรม"ดีมาก

สำนวน โหวาร ดีมาก...เอาไป 5 ดาวเลย

ขอเอาตีบตบให้ 5 ครั้ง

......
แหมถ้ามีข้อเท็จจริงบ้างสักนี๊ดดดดด...จะให้ 10 ดาว

ภาพถ่ายเศษกระดูกมีไหม๊...หรือจินตนาการเอา
....................

เอาของจริงดีกว่า เน๊าะ
...............

รางวัลแด่คนดีมีผลงาน

1.คนไม่โกง ...ได้เขายายเที่ยง
2.คนซื่อสัตย์....ได้บ้านสี่เสาอยู่ฟรี
3.คนอัจฉริยะ.....ได้คนช่วยคิด
4.คนเหน็ดเหนื่อย...ได้คนทำงานแทน
5.คนพอเพียง....ได้อยู่บ้านหรู

6.คนได้คะแนนเสียงจากปประชาชนน้อย...ได้เป็นนายก
7.คนส่วนน้อยที่มีปืน....ได้เป็นผู้มีอำนาจ
8.คนส่วนมากมีตีนตบ...ไปเป็นผู้ต่ำต้อย
9.ผู้ดี.....ไม่ต้องเลี้ยงไพร่
10.ไพร่..ได้รับเกียรติหาเลี้ยงผู้ดี

11.คนเป็นเจ้าของประเทศ..ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อาศัยเขาอยู่
12.คนต่างประเทศ...ให้มาเป็นเจ้าของประเทศ
13.คนมีรายได้มากที่สุด..ไม่ต้องเสียภาษี
14.คนไม่เสียภาษี..ได้เงินภาษีไปใช้มากกว่าเพื่อน
ฯลฯ

...

ลืมไป ลืมไป คุณ

ลืมไป ลืมไป

คุณ pad4thai

ไอ้ตัวที่มาโชว์ถ่อยให้คุณดูตัวเนี๊ย มันมีชื่ออย่างเป็นทางการที่ผมตั้งให้มันว่า นายจกหรี่ (ย่อมาจาก จิ้งจกลูกโสเภณีติดหนองใน น่ะ) ครับ วันหลังเรียกมันชื่อนี้ได้ครับ สั้น ง่าย กระชับ บอกตัวตนของมันแจ่มชัด และ เหมาะสมกับอุปนิสัยประจำตระกูล (ที่บ้านผมเรียกว่า สันดาน น่ะ) ของมัน เพะ เพะ

ยกเว้นว่าคุณคิดชื่ออื่นให้มัน (ผู้น่าสงสารวงศ์ตรกะกูลของมัน) ได้ ก็ เอามาบอกผมมั่ง เพราะตอนนี้ผมคิดได้เท่านี้

ปล. ระวังพิษสุนัขบ้าจากปากมันบ้างนะครับ เพราะผมลงไปตบกระโหลกมันมาหลายที ปรากฏว่าระยะหลังๆ พอไปตอบ คห. ท่านอื่นๆ เริ่มมีอาการติดเชื้อหยาบคายของมันมาหน่อยๆ แล้วครับ กลุ้มเลย!

@..ปฏิวัติ

@..ปฏิวัติ เป็นเรื่องหลอก
ถึงใครบอก อย่าหลงเชื่อ
ปฏิรูป ก็คลุมเครือ
รูปอะไร ไม่เห็นฝอย

@..รัฐประหาร เกิดขึ้นจริง
ไม่ใช่สิ่ง อ้างเลื่อนลอย
พาชาติ ไทยเสื่อมถอย
ถอยหลังยับ ไม่กลับฟื้น

@..ผลพวง รัฐประหาร
เผด็จการ เข้าข่มขืน
ทิ้งไข่ ให้กล้ำกลืน
ฝืนรับได้ หรืออย่างไร

@..ตื่นเถิด เสรีชน
สู้เพื่อผล อันยิ่งใหญ่
ประชาธิปไตย
ปวงมหา ประชาชน

@..สีแดง สีแห่งชาติ
กู่ประกาศ วาดหวังผล
คุณค่า ความเป็นคน
คนทุกคน เท่าเทียมกัน

ปลดแอกหรือแบกแอก เจ้าจงแยกใ้ห

ปลดแอกหรือแบกแอก
เจ้าจงแยกใ้ห้จงหนัก
อันสิ่งที่เจ้ารัก
อย่าทึกทักว่าใจบุญ
นักบุญหรือนักบาป
คนใจหยาบหรือใจยักษ์
สิ่งเป็นนั้นประจัก
เข้าปล้นลักภาษีชน
กฏหมายมีไว้แก้
โทรทัพท์แน่มีไว้ขาย
เลือกตั้งคือตราตาย
ไว้ละบายความชอบทำ
มันปล้นแล้วกดขี่
ประชาชีทุกแห่งหน
เศษเงินแลกเศษคน
ความเป็นคนแลกเป็นควาย
ปฏิวัติข้าไม่ค้าน
หลังจากผ่านเจ็บทุกคน
แม่งเลวไม่สับสน
อำมาตย์ชนใช่ราชา
พวกเราเพียงเห็นค่า
ทรงนั้นนะช่วยเหลือคน
ชาวบ้านทุกแห่งหน
ประชาชนอยู่สุขดี
อัดยายเข้าพกกู
ไอ้พวกสูแค่คนใช้
ลูกจ้างจงทำไป
เจ้าหาใช่ประชาชน
ทำงานให้เยี่ยงทาส
มันฉลาดไล่กดขี่
รีดไถ่ประชาชี
มันไล่บี้ ปตท.
อย่างอื่นมันจะขาย
จงเป็นควายมันหว่านไถ
พวกมึงทำงานไป
โคตรกูไซ้อยู่สบาย
มึงสู้กูไม่สู้
แต่พวกสูต้องไปตาย
ปืนแตกจะย่างกลาย
ไหงเป็นควายไม่มีคน
ลูกเมียเอาไปนอก
กูปอกลอกขนทรัพสิน
โคตรกูนั้นมีกิน
พวกมึงสิ้นชื่อแค่ "ควาย"

1.คนไม่โกง ...ได้เขายายเที่ยง

1.คนไม่โกง ...ได้เขายายเที่ยง ------------------------- ผมไม่ได้สนับสนุนคนพวกนี้
2.คนซื่อสัตย์....ได้บ้านสี่เสาอยู่ฟรี ------------------------- เปรมไม่เกี๋ยวข้องกับผม ไม่มีความจำเป็นต้องแก้แทน
3.คนอัจฉริยะ.....ได้คนช่วยคิด ------------------------- ไม่ทราบหมายถึงใคร แต่ทักาิณก็ใช้คน
4.คนเหน็ดเหนื่อย...ได้คนทำงานแทน ------------------------- ไม่เหนื่อยจะหาคนมาทำแทนทำไม
5.คนพอเพียง....ได้อยู่บ้านหรู ------------------------- พอเพียงไม่ใช่คนจนแต่เป็นคนรู้จักพอ

6.คนได้คะแนนเสียงจากปประชาชนน้อย...ได้เป็นนายก ------------------------- ระบบประชาธิปไตยใครมี ส.ส.ในมือได้เป็นนายก
7.คนส่วนน้อยที่มีปืน....ได้เป็นผู้มีอำนาจ ------------------------- มันเป็นมานานตั้งแต่ยุคหิน
8.คนส่วนมากมีตีนตบ...ไปเป็นผู้ต่ำต้อย ------------------------- คุณรู้ได้ไงว่าส่วนมาก
9.ผู้ดี.....ไม่ต้องเลี้ยงไพร่ ------------------------- มันเลิกไปนานแล้วคุณอย่าเอาแอกมาใส่ ทำไมเขาปลดไปนานแล้วอยากใส่จัง
10.ไพร่..ได้รับเกียรติหาเลี้ยงผู้ดี ------------------------- นักการเมืองไม่เคยให้อะไรประชาชน ไปดูประวัติศาสตร์ใครช่วยคนมากกว่ากัน

11.คนเป็นเจ้าของประเทศ..ได้รับเกียรติให้เป็นผู้อาศัยเขาอยู่ ------------------------- คิดเอาเองครับอันนี้ อย่าคิดเอง
12.คนต่างประเทศ...ให้มาเป็นเจ้าของประเทศ ------------------------- ก้ทำไมไม่แก้กฏหมาย 11 ฉบับละตอนหาเสียงก็บอกป่าวๆ เราก็หลงเลือกไปด้วย
13.คนมีรายได้มากที่สุด..ไม่ต้องเสียภาษี ------------------------- พวกนักธุรกิจ นักการเมือง ข้าราชการก็หนีภาษีกันอยู่เป็นปกติ แถมยังรึดไถชาวบ้านอีก ล่าสุดก็หนีภาษี สองหมื่นกว่าล้าน ไม่ยอมจ่าย
14.คนไม่เสียภาษี..ได้เงินภาษีไปใช้มากกว่าเพื่อน ------------------------- ไม่ทราบหมายถึงใครแต่โกงไปหลายแสนล้านนี่มันจะเอารถเมรุ อเวจีอีก ควายที่ไหนเลือกเข้ามาวะโง่ฉิบหาย เสือกจะสร้างรัฐสภาใหม่ บ้านเอื้ออาทร กล้ายาง ที่ดินรัฏดา อีกมาก ภาษีชาวบ้าน วันหยุดก็บอกเลือก กฏหมายก็แก้เพื่อตัวเอง โอนหุ้นหนึภาษีเพิ่งตัดสินไป แผลยังสดอยู่เลย

I pad สนใจอ่านเรื่อง

I pad สนใจอ่านเรื่อง อ.เจิมสาก แต่พลาดดูASTV รายการสำคัญของ อ. เจิมสาก(ถ้าจำไม่ผิด จบ เศรษฐศาสตร์ถ้าจำผิดต้องขออภัย) ออกรายการพร้อม ขุนคลัง กลอน แห่งพรรคประชาวิบัติ
หนุ่มไฮโซ นร.นอก สถาบันดัง(จำชื่อไม่ได้)
ที่ขวัญใจพวกหางเหลืองตะบี้ตะบันเชียร์กันนักหนาว่าเก่ง
แต่ถ้ามาเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคการเมืองใหม่
บอกได้เลยว่าเจ๊งแน่คนไทย

I pad ลูกแถวสาวกโกตั๊บ มัวแตกแถวก็เลยตกข่าวสำคัญ
แค่นี้ก็พิสูจน์ว่า คุณภาพคนเสื้อแดงหูตาไวพอตัวไม่หลับหูหลับตา
เชื่อและตกข่าวเหมือนสาวกหางเหลืองที่ฟังศาสดาโกเต็กเพียงอย่างเดียว
ถือเป็นรายการสุดยอดทั้งวิทยากรและคนตอบ ด้านเศรษฐกิจแห่งปีที่มาเจอกัน

อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาไม่มีบุตร I padขอให้ขยายความ
เอ้าจัดให้เป็นพิเศษ เพราะเห็นว่าเป็นหางเหลืองแตกแถวที่อยากมาอยู่กับคนเสื้อแดง อิอิ
(ถ้ามาจริงต้องติวเข้มหลายวิชา เช่น วิชาประชาธิปไตย วิชาอำมาตยาธิปไตย
วิชาเทพ แต่วิชามารคงไม่ต้องติว เพราะพวกหางเหลืองสอบผ่านหมดแล้ว อิอิ)

เมื่อคุณตกข่าวก็จะเล่าคร่าวๆเท่าที่จำได้
อาจไม่ละเอียดครบถ้วนต้องขออภัย
ตอนดูรายการก็ตั้งใจฟังเต็มที่เพราะคาดว่าจะมีหมัดเด็ดๆจากทั้ง2คน
ทั้ง อ.เจิมสาก และขุนคลังต้องแสดงกึ่นให้ประชาชน
มั่นใจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่บักโกรกในขณะนี้

ปกติรายการแบบนี้จะซูเอี๋ย เตี๊ยมกันมาก่อนเพื่อดึงคะแนนทั้งคู่
และถ้า กลอน พูดไม่เข้าประเด็น อ. ก็จะชี้โพรงแนะทางแก้ให้ หรืออะไรทำนองนั้น
ที่ตั้งใจก็กะว่าจะได้ความรู้ใหม่ๆ มาประดับสติปัญญา
แต่ที่ไหนได้พูดเฉไปเฉมาเกาไม่ตรงจุดคัน จนจบรายการ ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่
พูดเหมือนที่แก้ปัญหาตอนนี้ หนีไม่พ้นเรื่องแจกเงิน(แจกไม่เป็น)ก็แถไปตามสูตร

เรื่องขึ้นภาษี อันนี้ผิดหลัก 100 % ทำให้รู้ว่าอ่อน สอบตกทั้งคู่ ไม่ว่าจะแถไปทางไหน
เหมือนขับรถย้อนศร ผิดทั้งคู่แถมมาลำเลิกทำให้คนเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า
ขำจนจะตาย แถได้เนียนดี อิอิ ถ้าให้เจ๋งต้องขึ้นภาษียาสิ คนจะได้เลิก ป่วย อิอิ
ที่หนักๆอีกก็เรื่อง กู้ๆๆๆ มีความจำเป็นต้องกู้ๆๆ

บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าไม่กู้ ก็ต้อง 1ตัดงบ(ขยายความเอง)ไปตัดงบทหารซื้ออาวุธ
เดี๋ยวทหารทุบโต๊ะไม่หนุนให้เป็นรัฐบาลต่อก็จบเห่
ไปตัดงบพรรคร่วมหรือแย่งชามข้าวเพื่อนเดี๋วเพื่อนทิ้งก็พัง
งั้นจะหันไป 2ขายรัฐวิสาหกิจ สมบัติชาติ(เอาสมบัติเก่ามาขายกิน)ก็อายบรรพบุรุษ
ยังดีที่คิดเป็นไม่งั้นจะผิดมหันต์ มหาโง่เลยแหละ
ก็เลยมีทางเดียวคือ 3ต้องกู้ๆๆๆๆ พูดไปทำหน้าเหมือนจะร้องไห้เพราะไม่รู้จะทำยัง อิอิ

ไม่ยักพูดทางเลือกที่4 (ถ้าไม่เชื่อไปหาเทปดู)
อยากจะตอบแทน ทางที่4 ก็คือหาเงินเข้าประเทศ
เพราะหาเงินไม่เป็นทั้งคู่ อิอิ และทางที่ 5....ต้องอุบไว้เดี๋ยวลอก (แบบผิดๆ ถึงบอกไปอีก็อาจไม่เข้าใจ) อิอิ
เด็ดจริงๆ ไม่ได้โม้ อิอิ
ถ้าโอกาสเหมาะๆอาจจะลงให้ รอดูนโยบายพรรคการเมืองใหม่ก่อน
ทั้ง 2 คนคิดได้แค่ 3 เลือก จริงๆน่าจะมีตั้ง 4-5 ทาง ก็ต้องให้คะแนนตกทั้งคู่ละสิ
เพราะเป็นข้อสำคัญ
คือถ้าใช้วิธีอื่นเป็นถึงจะกู้ก็อาจจะไม่มากแบบที่ทำ
ยิ่งเอามาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ โครงการสั่วๆ ประเทศก็ยิ่งตกหลุมดำหนักนะสิ
เช่นเช่ารถเมล์ 4000 คัน ฯลฯ ขี้เกียจพิมพ์ อิอิ
แก้ปัญหาตรงจุด เหมือนรักษาโรคมีแต่จะดีขึ้น แข็งแรงขึ้น
แก้ผิดก็มีแต่ทรงกับทรุดรอวันตาย แบบดินพอกหางหมู
อื่นๆ ก็เรื่อง พรก กู้เงิน ก็ขำอีกแหละ ศาลเพียงตาก็เต้นตามกระแส
บรรยายหลักเศรษฐกิจแบบลอกๆ ผ่านเรียบร้อย ถ้าไม่ผ่าน
สงสัยพรรคประชาวิบัติสดุดเชือก แพ้น็อคแบบไม่คาดฝัน

แค่หอมปากหอมคอ ประชาวิบัติเพราะรัฐบาลชุดนี้แหละ
ถ้ายังแก้ปัญหาแบบเดิมๆ
ทั้ง มาร์ค กลอน ซาเล้ง ห้อย และน้องใหม่
พรรคการเมืองใหม่สาขาย่อย ปชป.
ของพวกหางเหลืองต้องรับไปเต็มๆ

" 555

" 555 ตะเองเค้าไม่ได้หยาบนะค้าาาาา ก็เชาอ่านภาษาอังกิด มะค่อยออก เค้าแค่เรียกชื่อตะเองเฉยๆ "

pad 4 thai = เปรต ฟอร์ ไท

" อันนี้ตอ้งเรียนถามผู้รู้ว่าเค้าแปลถูกมะ เค้ามะเก่งเรื่องภาษา ถ้าแปลผิดต้องขออำภัย นะคร้าาาาา อิๆๆๆๆ ไอ้ส้นตรี... "

555 นี่มันกลอน หรือ บท อา

555 นี่มันกลอน หรือ บท อา ขะ หยาน ว่ะ อิๆๆ กรูทำแมร่...บ้ามาตัวนึงแล้ว มรึงอยากคุยกะกรูป่าวล่ะ 555

คุณใช้เหตุผลบ้างซิครับแบบที่ค

คุณใช้เหตุผลบ้างซิครับแบบที่คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นกันไม่ใช่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว ด่ากราดหาสารามาโต้แย้งไม่ได้ก็ด่ากราดไปทั่ว ด่าคนที่ความคิดเห็นไม่ตรงกับตัว มีซักกี่ที่ก็ไม่พอสำหรับคุณหรอกครับถ้าแบบนี้ใครจะอยากว่าแสดงความคิดเห็นละครับ หรือ คนเสื้อแดงจะใช้วิธีนี้ในการต่อสู้ทางการเมือง หามวลชน

ประชาไท ตกต่ำถึงเพียงนี้แล้วเหรอครับ ไม่ใช่ที่ที่ผู้มีปัญญามาแสดงความคิดเห็นตามหลักการประชาธิปไตยเหรอ
ถุย freedom of speed มีแต่พวกสวะอย่างที่ I Pad บอกเสียดาย ฟ้าเดียวกันยังไม่สกปรกแบบนี้เลย

@..ปลดแอก

@..ปลดแอก อย่าแบกไว้
เพื่อให้ได้ สิทธิ์เสรี
คงไว้ ซึ่งศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สุดสร้างสรรค์

@..รัฐบาล เราเลือกได้
อย่ายอมให้ ใครขวางกั้น
หนึ่งสิทธิ์ หนึ่งเสียงนั้น
ต้องยั่งยืน อยู่ต่อไป

@..อำมาตยาธิปไตย
เข้ากันได้ การเมืองใหม่
แนวคิด และจิตใจ
เป็นเผด็จการ ต้านเสรี

@..แปรรูป รัฐวิสาหกิจ
เพื่อสัมฤทธิ์ ผลเต็มที่
อังกฤษ เขาก็มี
ไม่ถูกตี ว่าขายเมือง

@..ชอบอ้าง ประชาชน
เพียงแค่คน ใฝ่หัวเหลือง
สร้างทุกข์ ขุกเข็ญเคือง
เพื่อประโยชน์ โภชผลตน

@..วิสาหกิจ ที่ขาดทุน
ภาษีหนุน ไม่ได้ผล
แปรรูป ให้มวลชน
เกิดแข่งขัน มันต้องดี

แปรรูปเพื่อซื้อไว้เอง

แปรรูปเพื่อซื้อไว้เอง เหมือนที่อังกฤษ หรือเหมือนที่อเจนติน่า
แล้ววิสาหกิจ ที่แปลรูปก็ไม่ได้ขาดทุน กำไรนะครับ เช่น การไฟฟ้า จะแปลรูป ผูกขาดระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม ปตท. กำไร แปรรูปแล้วซื้อเอง กินหัวคิวน้ำมัน กินหัวคิวค่าการกลั่น การบินไทย ตะก่อนกำไรเท่าไหร่ ปั่นกันมาก โกงกันมากก็บักโกรก
แล้วอีกอย่าง พธม. ไม่ได้นิยม อำมาตย์ ถ้าจะหมายถึงอย่างอื่น ก็กล้าๆหน่อย แต่ ในหลวงนั้นทำประโยชน์ให้ประเทศนี้มากมายแล้วนะครับ เงินที่รัฐถวายนั้นน้อยกว่าที่ท่านทรงทำให้ประชาชนเทียบกันไม่ได้
นักการเมือง กับนายทุนซะอีกร่วมหัวกันขูดรีดเราทุกยุกละครับ ยิ่งเอาไก่ไปแลกเครื่องบิน อีกหลายเรื่อง
แล้วตอนหาเสียงเรื่องกฏหมาย 11 ฉบับ ยังจำได้ผมก็กาให้
โกงลำไย โกงข้าว ยางพารา ร่วมหัวนายทุนตั้งราคาสินค้า
แล้วแก้กฏหมายขายสัมปทานให้ต่างชาติ
แล้วยังมีอีกมากครับ
คุณจะแก้แทนเค้าหมดเหรอครับ
ไหน นปก. บอกไม่ได้สู้เพื่อทักษิณ
แต่สู้เพื่อตัวเอง

พธม. ที่ออกมาต่อสู้ก็เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันครับ เราไม่ได้มาสู้เพื่อ สนธิ ครับ เราไม่ใช่ อริ กัน ที่เราต่อต้านไม่ใช่ นปก.แต่เป็น นักการเมือง พ่อค้าข้าราชการที่กดขี่ และ รวมหัวกันโกงกินประเทศชาติ เราหัวกันเอาเปรียบเรา
เราไม่ได้เป็นพวก อำมาตย์หรือ คมช. เรามาต่อสู้เพื่อการเมืองที่ใสสะอาด พวกคุณไม่อยากให็ประเทศชาติสะอาดเหรอครับ
อย่าให้ประชานิยมทำให้เราต้องเหมือน อเจนติน่าเลย ขับรถไปทางไหนก้ต้องจ่ายเงิน เข้ากระเป๋านายทุน กับ ต่างชาติแทบทั้งนั้น

เยี่ยมครับ! ผมก็คิดจะเล่นกระท

เยี่ยมครับ!

ผมก็คิดจะเล่นกระทู้นี้แบบคุณเลย แต่คุณทำก่อนผม แถมทำได้ดีกว่าอีก ยกนิ้ว (โป้ง ที่ไม่ได้ปลว่าโกรธ นะ 555) ให้เลย

เวลาเล่นที่ manager ใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ ดูเหมือนไม่เคยเห็น

คุณ pad4thai

คุณ pad4thai ไม่ต้องตอบมัน

ตัวเนี้นเด๋วผมไล่ให้

ไอ้จิ้งจก! แม่ออหรี่เมิงเรียกกลับไปเฝ้าซ่องได้แล้ว

แล้วดันเสิกมาออกอาการ อีเก้ง อีกวาง อย่างนี้ แล้วเสือกมากล่าวหาคนอื่นแต๋วแตก ตกลง มึงนี่เอง อีแอบจิต (ฮี่ฮี่ฮี่ ฮ่าฮ่าฮ่า)

อาการอย่างนี้ตกลงต้องการ บาทาบำบัดของกูเพิ่มใช่มะ มา! จัดให้!

ป้าบ!

เอ๋ง เอ๋ง เอ๋ง งิ๊ด งี๊ด (จิ้งจก อะไรวะ? ร้องเหมือนหมา)

ออกอาการเห่าไม่ออกอีกละ

ออกอาการเห่าไม่ออกอีกละ สงสัยติดใจโป้งตรีนซ้ายและซร่นตรีนขวาบำบัด ตำรับนาย I Pad จริงๆ นะเนี่ย

มา อ้าปากค้างไว้ เด๋วเอาโป้งซ้ายกวาดคอให้ นายจกหรี่ (ผู้มีฝันลมๆ แล้ง ว่าจะได้นอนกับลูกสาวชาวบ้าน)

ฮี่ฮี่ฮี่

555 เค้ามาอีกแล้ว ตะเอง

555 เค้ามาอีกแล้ว ตะเอง ตะเองก็เสือกตั้ง นามซะแบบนี้ แล้ว ตะเอง จะให้เค้า อ่านแบบไหนอ่ะ อิๆ อ่านยังไง เค้าก็อ่านว่า " เปต ฟอ ไท " เค้าอ่านตามตัวอ่ะนะ ภาษาอังกิด มันดิ้นได้อ่ะ ตัว พี บางคนเขาก็ใช้เป็น ป. ปลา เช่น pracha เป็นต้นอ่ะ มะรู้เค้าผิดตรงไหน 555 แล้วที่ว่า เว็ปนี้ ไม่ดีอย่างโง้น อย่างงี้ ตะเองก็มะต้องเข้ามาซิจ๊ะ แก้ปัญหา โคตะระง่ายเลย

แก้ได้ แต่ไม่ทำกัน แล้วมาบอกคนโน้นเป็นแบบนี้ คนนี้เป็นแบบนั้น นี่แหละตะเอง คือ หลักเหตุ และ ผล ที่ตะเอง พยายามสอนเค้าอ่ะ การแก้ปัญหา ต้องแก้ที่ต้นเหตุ เหตุคือตะเอง ยังสนใจ "ชาละวัน " แล้วจะให้ " ชาละวัน " แก้ให้มันไม่ได้หรอก ต้นเหตุ คือ " เปต ฟอ ไท " ถ้าไม่สนใจ ปัญหาก็หมด นี่ใช่ไหม ที่อยากฟัง อิๆ

มันเป็นทฏษฎี ความสัมพันธ์ แบบ ผกผันตรง แก้ได้ไม่ยาก แต่คงยากที่จะแก้ ถ้าทางธรรม เขาพูดแบบกำปั้นทุบดิน เขาคงจะพูดว่า ตัวกู ของกู อะไรทำนองนี้แหละตะเอง 555 นี่คือแก่นแท้ ของหลักเหตุ และ ผล ที่ตะเอง เรียนตั้งแต่ อนุบาล จนถึง ด็อกเตอร์ ฟังง่าย เข้าใจยาก อยากฟังไรอีก บอกนะ 555

อิๆๆ ส่วนที่ว่า เว็ปนี้ ไม่สุภาพ ตะเองเคยเข้าไปเว็ป " ผู้จัดกาก " ไหมจ๊ะ ที่ " ไอ เปต " มันบอกว่าแสนดี โคตะระ สุภาพเลย ขาดเค้าปากสุนัข แล้วนะ ไปเจอ พลพรรคเสื้อเหลือง ด่ากัน น้องทรายจะเป็นลมเลย จะใช้คำว่า " สถุน " ก็คงไม่ผิดนะจ๊ะ เว็ปแบบนี้ไม่โดนแบน สงสัย มาตรฐาน iso 4 แสนล้าน อิๆๆ

อิๆๆ แล้วคนคุณภาพ มันเป็นตัวยังไง ระดับ ไอ - คิว เท่าไหร่ อี - คิว อย่างไร บอกด้วนนะจ๊ะ หรือ ไอ้ " ไอ เปต " คือ คนคุณภาพ ของเสื้อเหลือง ลองมาเทียบกับเศษดินแบบ " ชาละวัน " ดูก็ได้ อิๆๆ เผื่อคิดว่าเป็นทองคำ 555

เห็น คห. คุณ pad4thai

เห็น คห. คุณ pad4thai แล้วขอแจมด้วย เพราะรู้สึกว่าฝีมือนักกลอนหมู่นี้ under everage ไปเยอะ

เอาอันที่ 4 ก่อน บังเอิญผมเรียนเศรษฐศาสตร์มา (ที่บอกไม่ได้จะโชว์ว่าเรียนอะไรมานะ แต่อยากบอกว่าประเด็นการแปรรูปฯ ในยุโรปผมเรียนมาเท่าที่จำได้เป็นดังนี้)

การแปรรูปที่คุณยกเมฆมาไม่มีอันไหน เอารัฐวิสาหกิจไปขายในตลาดหุ้นครับ แต่ในยุคหนึ่งแนวคิดนี้เคยเป็นแนวทางที่พยายามคิดขึ้นเพื่อแก้ไขภาระของรัฐต่างๆ ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ แต่เขาก็ใช้วิธีหาทางปรับปรุง ปสภ. ของรัฐวิสาหกิจเหล่านั้นให้ดีขึ้น ครับ นั่นคือ หาทางทำให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นภาระของรัฐ ให้สามารถทำรายได้ให้ยืนอยู่ได้เอง

หรืออันไหนที่เกินจะแก้ไขได้จริง เขาจึงหาทางขายออกไปให้นักลงทุนที่สนใจเข้ามาทำแทน

ไม่มีอันไหนที่เอาเข้าตลาดหุ้นเลยครับ ยกเว้นในกรณีประเทศด้อยพัฒนาที่เอาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นช่องทางคอรัปชั่นหารายได้ให้ตัวเอง แบบนายเมเนมแห่งอาร์เจนตินา และประเทศด้อยพัฒนาอื่นๆ ที่ถูกหลอกให้เอารัฐวิสาหกิจของตนมาเข้าตลาดหุ้น

แล้วไม่ทราบคุณทราบหรือไม่ว่า กรณีรถใต้ดินของอังกฤษหลังแปรรูปไปแล้ว ประชาชนอังกฤษไม่พอใจรวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลเอาคืนมาเป็นรัฐวิสาหกิจดังเดิมนะครับ

จนในที่สุดในประเทศพัฒนาแล้วเขาได้ยกเลิกหลักการคิดเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ไปเลย (รู้ป่ะ)

แล้วก็ต่ออันที่ 6

ลองยกตัวอย่างรัฐวิสาหกิจที่ไอ้เหลี่ยมเอาไปแปรรูปเข้าตลาดหุ้นให้ได้ 1 แห่งซิครับ ว่ากิจการไหนหรือที่ขาดทุนก่อนเอาไปแปรรูปเข้าตลาดหุ้น?

ถ้าหาได้ผมยอมแพ้ในประเด็นนี้ยกให้คุณถูกทั้งบทเลย

แต่ถ้าหาไม่ได้ ก็แค่ขอชี้ให้เห็นว่า นาย ว. ผิดอีกแล้ว

กิจการใดเป็นของรัฐแถมทำรายได้เข้ารัฐปีละ 2 หมื่นกว่าล้าน เช่น ปตท. แล้วจะเอาออกไปแบ่งขายให้ประชาชนทำไม เหตุใดรายได้ที่รัฐวิสาหกิจอย่าง ปตท. เคยทำได้ให้คนไทยทั้งประเทศ จึงต้องเอาไปแบ่งให้นักลงทุนในตลาดหุ้นบางคนบางกลุ่มด้วย มันดูเป็นธรรมตรงไหน

แล้ว 2 วรรค (คงเรียกถูกนะว่าวรรค) สุดท้ายเนี่ยะ! ไม่มีที่ถูกเลย

แปรรูป ให้มวลชน มวลชนที่ไหนครับ มวลชนที่บ้านจันทร์ส่องหล้าเหรอครับ (จากข้อมูลที่อ้างเอาจากที่จำได้นะครับ ขี้เกียจกด google เด๋วไอ้จิ้งจกมันจะมาแดกดันผมอีก, ทุกวันนี้คนที่ถือหุ้น ปตท. มีไม่เกิน 20,000 คน 20,000 จาก 65 ล้านคนนี่ เป็นมวลชนที่ยุติธรรมแล้วหรือครับ?)

เกิดแข่งขัน มันต้องดี แข่งขันยังไงครับ กิจการอย่าง ปตท. และ การบินไทย เอกชนทั่วไปสามารถระดมทุนมาตั้งกิจการแข่งได้ด้วยเหรอครับ ไม่ใช่กิจการอย่างนี้มีกฏห้ามไว้ให้มีแห่งเดียวเพื่อผลประโยชน์คนในชาติหรือครับ หรือกิจการอย่างการสื่อสาร เราจะตั้งบริษัทการสื่อสารแห่งที่สองได้ด้วยหรือครับ

เลอะเทอะจริงๆ นะครับกลอนบทนี้ของคุณนักกลอนเนี่ย!

ปล. ผมเองเป็น พธม. ยังไม่รู้ชัดๆ เลยครับว่ารายละเอียดการเมืองใหม่เป็นอย่างไร แต่นี่ชี้นิ้วแล้วว่า การเมืองใหม่ = อำมาตยฯ อย่างนี้เขาเรียกติเรือทั้งโกลนนะครับ รอเด๋วก่อน! ใจเย็นๆ ครับ! ทำเสร็จแล้วจะเรียกมาดู!

อิๆๆ หวัดดีค้าาาาา คุณ "

อิๆๆ หวัดดีค้าาาาา คุณ " เปต ฟอ ไท " นี่คือผลงานของเค้าอ่ะนะ เป็น โมเดล ตัวล่าสุด จากทฏษฎีสมคบคิด ว่าทำไม คนที่ฟังลิ้มพูดนานๆ จึงกลายเป็นสาวกได้

" พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ ผ่านมาเจอ ได้โปรด อ่าน คห นี่ ให้จบ เพราะเป็นเป็นการทดลอง ที่คนทั้งประเทศถกเถียงกัน จากคำถามว่า "

### สนธิ มีอิทธิพล ที่สามารถ โน้มน้าม จิตใจ ของมนุษย์ได้ขนาดนั้นหรือ ###

ตัวอย่างข้างล่าง เป็น อีกหนึ่งคำตอบ ที่บอกได้ว่า เป็นไปได้ การพูดซ้ำๆ เสพข่าวสารนั้นทุกวัน จะทำให้คนคล้อยตามได้ ตัวอย่างข้างล่าง คือบุคคล ซึ่งเคยพูดแต่ ครับผม ๆๆๆๆ ในการออก คห และ ไม่เคยแสดง พฤติกรรม ก้าวร้าว มาก่อน เราจะได้ผลการทดลองแบบนี้

ไอ เปต พูดว่า " คุณ pad4thai ไม่ต้องตอบมัน

ตัวเนี้นเด๋วผมไล่ให้

ไอ้จิ้งจก! แม่ออหรี่เมิงเรียกกลับไปเฝ้าซ่องได้แล้ว

แล้วดันเสิกมาออกอาการ อีเก้ง อีกวาง อย่างนี้ แล้วเสือกมากล่าวหาคนอื่นแต๋วแตก ตกลง มึงนี่เอง อีแอบจิต (ฮี่ฮี่ฮี่ ฮ่าฮ่าฮ่า)

อาการอย่างนี้ตกลงต้องการ บาทาบำบัดของกูเพิ่มใช่มะ มา! จัดให้!

ป้าบ!

เอ๋ง เอ๋ง เอ๋ง งิ๊ด งี๊ด (จิ้งจก อะไรวะ? ร้องเหมือนหมา) "

สิ้นสุดการทดลอง...........................................................................................

อ้าว!

อ้าว! สุดท้ายก็เผยสันดานแท้ของพ่อมึงมาแล้วเหรอว่ามึงก็รับอาการกระเทยแอบจิตมาจากพ่อมึงนี่เอง นะไอ้หัวครวยจิ้งจก

เอ! ในเมื่อพ่อมึงเป็นกระเทยแล้วเอากับแม่มึงที่เป็นกระหรี่ งั้นก็แสดงว่าแม่มึงขืนใจพ่อมึงอ้ะดิ้

โหย! ฉากกำเนิดชีวิตมึงนี่ โค - ตะ - ระ โสโครก & บัดซบ เรยยยยยย ว่ะ!

แต่ก็เกือบจะรู้สึกเห็นใจมึงน่ะนะ ไอ้ลูกกะ rhee แต่ก็ได้แค่เกือบน่ะ

เพราะพอมารู้ทีหลังว่ามึงก็แค่พันธุ์ตาขาว เห่า หน้าคีย์บอร์ด แล้ว กูรู้สึกว่าเหี้ยเรียกพ่ออย่างมึง มัน "ฉงฉาน" ไม่ลงจินจินฟ่ะ! (แค่คิดก็จะรากแตกแล้วถ้าต้อง "สงสาร" มึง)

แล้วนี่คิดจะเลิกเกาะแกะกูแล้วใช่มะอีลูกหรี่กะเทยแอบจิต ดีดี! กูโมทนา ด้วย

มีลูกกะหรี่แอบจิตอย่างมึงมาเดินตามดมตูดกูเนี่ยะ! ยอมรับ! ทำใจลำบากจริงๆ แต่ถ้าออกปากว่าหิวเดี๋ยวกูเบ่งให้ เรื่องให้ทานสัตว์หน้าขนกูไม่ถือ แต่จะเอาอย่างน้ำหรืออย่างแห้งบอกล่วงหน้า 6 ชม. นะ จัดให้ (มึงขำ โคดไอเดีย อันนี้กูมั่งยังเนี่ย คนนั่งข้างๆ กู แอบอ่านไป ยังขำเยี่ยวแตกไปแล้วเลย ฮ่าฮ่าฮ่า โฮ่โฮ่โฮ่)

หวังว่าคงไม่เจอมึงมาเดินตามดมตูดกูอีกนะ ที่แล้วมากูถือว่าให้หมามันแดกไปแล้ว ไม่เป็นไร กูเฉยๆ

อิๆๆ หวัดดีค้าาาาา คุณ " เปต

อิๆๆ หวัดดีค้าาาาา คุณ " เปต ฟอ ไท " นี่คือผลงานของเค้าอ่ะนะ เป็น โมเดล ตัวล่าสุด จากทฏษฎีสมคบคิด ว่าทำไม คนที่ฟังลิ้มพูดนานๆ จึงกลายเป็นสาวกได้

" พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่ ผ่านมาเจอ ได้โปรด อ่าน คห นี่ ให้จบ เพราะเป็นเป็นการทดลอง ที่คนทั้งประเทศถกเถียงกัน จากคำถามว่า "

### สนธิ มีอิทธิพล ที่สามารถ โน้มน้าม จิตใจ ของมนุษย์ได้ขนาดนั้นหรือ ###

ตัวอย่างข้างล่าง เป็น อีกหนึ่งคำตอบ ที่บอกได้ว่า เป็นไปได้ การพูดซ้ำๆ เสพข่าวสารนั้นทุกวัน จะทำให้คนคล้อยตามได้ ตัวอย่างข้างล่าง คือบุคคล ซึ่งเคยพูดแต่ ครับผม ๆๆๆๆ ในการออก คห และ ไม่เคยแสดง พฤติกรรม ก้าวร้าว มาก่อน เราจะได้ผลการทดลองแบบนี้

ไอ เปต พูดว่า " คุณ pad4thai ไม่ต้องตอบมัน

ตัวเนี้นเด๋วผมไล่ให้

ไอ้จิ้งจก! แม่ออหรี่เมิงเรียกกลับไปเฝ้าซ่องได้แล้ว

แล้วดันเสิกมาออกอาการ อีเก้ง อีกวาง อย่างนี้ แล้วเสือกมากล่าวหาคนอื่นแต๋วแตก ตกลง มึงนี่เอง อีแอบจิต (ฮี่ฮี่ฮี่ ฮ่าฮ่าฮ่า)

อาการอย่างนี้ตกลงต้องการ บาทาบำบัดของกูเพิ่มใช่มะ มา! จัดให้!

ป้าบ!

เอ๋ง เอ๋ง เอ๋ง งิ๊ด งี๊ด (จิ้งจก อะไรวะ? ร้องเหมือนหมา) "

สิ้นสุดการทดลอง ...........................................................................................

1. แหม! ว่าเอาข้างเดียวเลยนะ

1. แหม! ว่าเอาข้างเดียวเลยนะ ไม่ดูตัวเองเลยนะ ว่ามาละเอียดออย่างนี้ก็แสดงว่าดู Astv ซะพรุนเลยไม่ใช่เหรอ?

ถ้างั้นแล้วนายเองไม่ตกข่าวเสื้อแดงมั่งเหรอ ไม่เอาน่าอย่าเปิดคางบ่อย เด๋วโดนตรีนเราสอยจะกลับมุมไม่ถูกนะ

2. นายเอาตรงไหนมาพูด ที่นี่ประชาไท เนี่ย! ก่อตั้งจากเงินภาษีบาปคนไทยล้วนๆ 100% 2 พันล้าน ฉะนั้น ที่นี่ไม่ใช่ถิ่นคนเสือแดง เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ยังเมาน้ำลายอีเพ็ญไม่สร่างอีกเหรอ?

แล้วการที่นายแอบ (ฮิฮิฮิ) ไปดูรายการรู้ทันประเทศไทย เนี่ยดิ้ เราอ้างได้ 100% ว่านายบุกรุกถิ่นเรา เพราะ Astv ก่อตั้งจากเงินคุณสนธิล้วนๆ แล้วคุณสนธิ run เองไม่ไหว พธม. อย่างพวกเราจึงพร้อมใจกันบริจาคให้ Astv อยู่ได้ (อย่ให้จับได้นะ ว่า จ่าย 200 ซื้อ SMS ด้วยน่ะ ไม่ง้นเสียสุนัข (เสียหมาน่ะ) แย่เลย

ส่วนนายอยากจะขายขี้เท่อนาย ด้วยการมั่ววิชาการอะไรให้เราฟัง เราก็พอฟังได้ ถ้านายพ่นมาผิดตรงไหน เด๋วเราชี้แนะให้ ไม่เป็นไร ไม่ต้องกังวล ยกเว้นวิชาหนีภาษี กับวิชาเผาบ้านเผาเมือง เนี่ย ไม่ต้อง เราไม่อยากได้ ว่ะ ฮ่ะฮ่ะฮ่า!

3. แล้วที่นายเล่ารายละเอียดรายการมา เรารู้แล้ว เราอ่านแล้วรู้เลยว่านายพูดไม่เป็นภาษามนุษย์เลยว่ะ ตกลงนายเป็นโรคเอ๋อหรือเปล่าเนี่ย skill ด้าน สื่อสารนายเหมือนจะเป็นเด็กออทิสติกเลยนะ แต่จับประเด็นได้อันเรื่อง ขายรัฐวิสาหกิจ ขายสมบัติชาติ เนี่ย แอบด่าทีกษิณ เหรอ! กล้าเหรอ! ไม่ดีนะเนรคุณแอบด่านายใหญ่ได้ไง!

แต่เอาละเราสรุปเลยดีกว่า ที่นายสรุปมาว่ารายการนั้นคือละคอนน่ะ นายฉลาดดีนะที่ดูแล้วรู้ทัน เพราะเราแอบบอกนายก็ได้ ตอนนี้ อ.เจิม ก็ไม่ได้ปลื้ม ปชป. และ อภิสิทธิ์ เท่าไรหรอก และตามแผนนายไม่ต้องใจร้อน เรารู้มาว่า ปชป. ก็อยูได้อีกไม่นานหรอก แต่ก็อย่าหลงดีใจไปนะ เพราะตามข่าวว่ามาว่า ถึง ปชป. จะไปเร็วแค่ไหน แต่คนที่ไปก่อนดันเป็น เพื่อไทย กะ ภูมิใจไทยว่ะ! เพื่อน!

ยู้ฮู....กลับมาแล้วเพือนๆ

ยู้ฮู....กลับมาแล้วเพือนๆ

ขอต้อนรับ pad4thai มาถึงก็นประเคนแข้งให้อะไรนะ อ้อ... "จกหรี่"ใช่มั๊ย เข้าชะเต็มชายโครงเลยะ เลี้ยงๆไว้หน่อย แกเป็นประเภทสัตว์หากยาก แต่ก็ไม่ได้เป็นสัตว์สงวน ถ้าอันตรายนักก็เก็บซะ ส่วนน้องหรือนายว.ณ.ก็ไม่รู้ปล่อยให้เขาฝันของเขาไปเถอะ คนนี้ ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี ซะแล้ว

I Pad ขอโทษที่ทิ้งเพื่อนไปนาน กลับมาต้องเคลียงานก่อนน่ะแล้วค่อยมาเคลียมารในนี้ มาอ่านย้อนหลังเห็นเพื่อนโดนรุม10ต่อ1 แต่เพื่อนก็ใช้กลยุทธม้าเล็มสวนจัดการที่ละคนได้เยี่ยมจริงๆ นังเลือกจำได้ว่าอยู่blogหัวไม้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูให้ เธอคงหลบๆเพื่อนเหมือนกันกลัวจับผิดได้ว่าเธอจบโทต๊องอังกิดตางูมานะซิ

จกหรี่ มีข่าวมาฝาก วันนี้คณะทำงานตรวจสอบกรณีคนหาย10คนเสื้อแดงน่ะ เขาหาเจอแล้ว9คน ที่น่าขำมีอยู่คนหนีตามชู้คนใหม่เสื้อแดงไป บางคนก็กลับบ้านแล้ว บางคนหนีไปนอก หาไม่เจอคนเดียวแต่คิดว่าเดี๋ยวก็เจอเด่อ บอกแล้วไม่มีใครตายหรอก ไอ้เรื่องที่ไอ้เชาวรัตน์ กับ พรทิวาไปดำนารู้แล้วเห็นข่าวอยู่ พรทิวามันเล็บฉีกน่ะไม่ได้เป็นลมหรอก ไม่คุ้มค่าทำเล็บเลยะทำที3-4พัน แต่เชาวรัตน์คงหน้ามืดจริงๆ อายุตั้ง80กว่าแล้วนิ แต่ถ้าเป็นไรไปก็ช่างหัวมันปะไร ไม่สนใจมันอยู่แล้วไอ้พวกโกงข้าวโกงข้าวโพด โกงเมล์ngvเนี่ยะ ไอ้เหลิมโวยวายใหญ่เลย เจอไม้นี้ของเนวิน เห้กับเห้เจอกันก็บรรลัย
มาทายกันพท.ของคุณหรือภท.จะมา ผมต่อภท.100บาทเอาขี้หมากองเดียว ทักกี้หมดน้ำยาแล้ว น้ำพริกก็บูดชะอีก น้ำเลี้ยงก็ตีบตันเพราะต้องผ่านคนอื่นมาก็โดนหักหัวคิวไม่รู้เท่าไหร่ แถมโดนมะโรงเล่นงานอีก นี่แหละกรรมไฮสปีดไง ใครไปยุ่งกับเขาพระวิหารโดนมะโรงเล่นงานหมด เร็วกว่าศาลซะอีกนะ จำไว้ จำไว้

คุณ จกหรี่ ### สนธิ มีอิทธิพล

คุณ จกหรี่

### สนธิ มีอิทธิพล ที่สามารถ โน้มน้าม จิตใจ ของมนุษย์ได้ขนาดนั้นหรือ ###

สนธิไม่มีอิทธิพลกับผมมากนักหรอก แต่เป็นเพราะทักษิณต่างหากที่ทำให้ผมต้องออกมาไล่ มันเลวได้ใจจริงๆ

555 กรูมาอีกแล้ว "

555 กรูมาอีกแล้ว " เสื้อเขียว " ไม่รู้มาแบบมิตร หรือศัตรู แต่เขาพูด กรูไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ แทบจะพูดได้ว่า ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ แต่ที่กรูอยากได้ คือผู้นำเหล่าทัพ ที่มีความสามารถจริงๆ รู้ว่าทำอย่างไรประเทศเราจะเจริญ ขอแค่เนี่ย!!!!

พ่อเมิงดิ้!ระดับหนี้สาธารณะ

พ่อเมิงดิ้!ระดับหนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลังเป็นส่วนหนึ่งของ GDP ไอ้หน้าหนังหีเอ๊ยยย!

กลับไปเลียไข่ไอ้แม้ว แถมอมหำให้มัน ตามที่มึงชอบอย่างเดิมดีกว่าว่ะ!

ไม่รู้แล้วอวดดีนี่เหมาะกับสันดาน นปก. อย่างมึงจริงๆ

แล้วนี่มึงมาเถียงกับกูทำควยไรเหรอ คห. ที่ว่ากูก็บอกอยู่แล้ว่า หุ้นขึ้นเพราะตลาดโลกมันขึ้น แล้วไปเกี่ยวเหี้ยไรกะ GDP

ไม่เอาน่ามาเถียงเรื่อง ความรู้ วิชาการ เนี่ยะ! หนังหน้ามึงไม่ให้หรอกไอ้ลูกกะหรี่แอบจิต อย่างมึงแค่เอาขวดน้ำไปวางหัวเตียงให้แม่มึงตอนทำงานยังตักผิด ไปเอาน้ำในคอห่านมาให้แม่มึงเลย แม่มึงถึงคันคะเยออย่างทุกวันนี้ไง! ไม่รู้ตัวอีกเหรอ? (อย่าขำนะ เสือกขำไอเดียนี้กูละมึงบาปตายห่า)

แถมมึงยังมาแถเรื่องเก่าๆ ที่กูสั่งสอน อีนังเลือก กะ ไอ้ Dr. J อีกเหรอ มึงไม่กลับไปหาอ่าน คห. อันเป็นวิชาการชั้นดีของกูซะก่อนแล้วค่อยมามั่ว ว่าตอนนี้เด๋วนี้นายJ มันเริ่มโพสต์เป็นภาษาไทยแล้วนะ เพรากูนี่แหละไม่ใช่มันที่จับผิดภาษาอังกิดเน่าๆ ของมัน แล้วไอ้เรื่องปิดหนามบินเนี่ยกูว่ามึงไม่รู้เรื่องหรอกเพราะข่าวมันเป็นภาษาอังกิด ฉะนั้นอย่าสะเออะออก คห. เลบ กูขำตายห่า

แล้วมึงรู้ไหมเมื่อวานอังกิดคนงานมันประท้วงหยุดวิ่งรถใต้ดินเลย เห็นมะหนักกว่า พธม. อีก ประเทศที่ผู้คนไม่เป็นทาสอดีตนายกฯ เขายังทำกันเป็นปรกติเลย เรื่องประท้งประท้วงเนี่ย

ควายเรียกพ่ออย่างมึงเนี่ย เอาเขามาโชว์บ่อยจิง กูกลัวนะ ว่าเขามึงจะมาเกี่ยวกูเข้า หุบเขาลงหน่อย ไอ้สัดเอ๊ย!

ก่อนไป วันนี้หุ้นแม่งทะลุ 620 จุดไปแล้วว่ะ แล้วอย่างเคย ไม่ต้องเถียง กูก็ว่าเหมือนมึง ไม่ใช่ฝีมือไอ้มาร์คมันหรอก อย่าร้อนตัวแทนพ่อเมิงไปเลย แต่เมิงน่าจะร้อนตัวแทนพ่อมึงเพราะอีกหน่อยคนเขาคงจับได้ว่าตอนพ่อมึงหุ้นขึ้นก็ไม่ใช่ฝีมือพ่อมึงเหมือนกันนี่ดิ้ น่ากลัวตรงนี้แหละ ฮ่าฮ่าฮ่า

ปล. แต่มึงพูดถูกอยู่ข้อว่า ดุลการชำระ เป็นส่วนหนึ่งของ GDP ทีนี้กูอยากรู้ว่ามึงฟลุค หรือ เดาถูกวะ ฮี่ฮี่ฮี่

ปุจฉา ถ้าเก่งจริง ตอบดิ๊ ไอ้หน้าหนังไข่แม้ว (แถมเป็นมะเร็งด้วย 5555) แล้วดุลการชำระ คืออะไร ห้ามตอบว่ากระดาษชำระนะไอ้ฟาย ไม่งั้นตบให้หนังตาปลิ้นเลยมึง

จกหรี่

จกหรี่ (เห็นมะชื่อนี้เริ่มเป็นที่นิยมแล้ว อิอิอิ ฮ่าฮ่าฮ่า โฮ่โฮ่โฮ่)

กรูว่าก่อนสร้างโมเดลอะไรมึงเอาโมเดส (อันที่แม่มึงใช้แล้วนั่นแหละ อันนั้นแหละ ถูกแล้ว อย่าเอาอันที่ยังไม่ได้ใช้ เปลือง)แช่น้ำแล้วยัดลงท้องมึงก่อนดีกว่า กูว่ามึงเริ่มออกอาการ ท้องเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว หนักข้อขึ้นทุกทีแล้ว

นี่กูเป็นห่วงมึงด้วยใจจริงนะ ถ้ามึงเป็นอะไรไปสักคน นปก. คงขาด ตย. นรกๆ ชั้นเลิศ หมดราศรีม็อบชั้นเลวแย่เลย

เพื่อแสดงความจริงใจ คห. นี้กูจบด้วยการไม่หัวเราะก็ได้

แต่

ขอเป็นโห่ 3 ลาแทน

โห่ ฮิ้ว ฮิ้ว ฮิ้ว (เอาละ 3 ลาละ! พอ)

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนเก่าค

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนเก่าครับ

ขาด pad nont ไปสักคนผมคงต้อง "สีซอ" ข้อแขนขึ้นเป็นมัดแน่ๆ เลย อิอิอิ

แต่คุณ pad4thai นี่เจ๋งจริงๆ นะครับ แต่โชคร้ายไปหน่อยที่ "ลีลา" แกเด็ดเกินไป จนสะดุดต่อมเสียวนังกะเทยแอบจิตจกหรี่เข้า มันเลยตามจิกตามเกาะแกะแกแน่นตรึมเลยครับ สงสารแก แต่ผมเชื่อระดับ "อีจกหรี่" เนี่ย pad4thai เขาบอก ชิว ชิว

ใช่คิดเหมือนกัน ที่ไหนที่มืดม

ใช่คิดเหมือนกัน

ที่ไหนที่มืดมิดต้องการปัญญา พธม. ก็นำพาแสงสว่างไปให้ (เอ๊ะ! นี่ผมเริ่มจะประชันกับ นาย ว. ได้หรือยังเนี่ย! อิ้อิ้อิ้)

555 กรูมาอีกแล้ว อิๆๆๆๆๆๆ

555 กรูมาอีกแล้ว อิๆๆๆๆๆๆ มรึงเห็นการทดลองของกรูยังอ่ะ แมร่.... บ้าไปเลย อ่าๆๆๆ ปากจัดกว่ากรูอีก กรูก็ไม่น่าเลย คิดทดลองอะไร ไปเรื่อยเปื่อย สงสารมันก็สงสาร แต่เสือกมาเข้าทางกรูเอง กรูเลยจับแมร่... ทดลองซะเลย 555

โหสิ ให้กรูนะ เด่วยังไง ถ้าบ้ามาจริงๆ เด่วกรูไปเยี่ยม เออ! ไอ้ขี้เหลืองนนท์ มรึงเห็น คห ข้างบนกรูแล้วใช่ไหม กรูไม่อยากพูดมากว่าไอ้ห้อ...มีการแจกเงินแล้ว ที่นี้มรึงจะเห็นว่า เงิน ซื้อ คนอิสานได้ไหม ( กรูกลัวแต่วิชามารอ่ะดิ )

กรูขอเดาอย่างมีเหตุผลนะ ไม่ต้องซีเรียส กรูว่าสู้เพื่อไทยไม่ได้ แต่ เพื่อไทยจะโดนใบแดง ( ถ้าไม่ยุบสภาก่อน )

สุดท้าย คงเป็น ห้อย เข้าป้ายเหมือนเดิม

โอย !! กี่ทุ่มแล้วเนี่ย เริ่มหิวข้าวว่ะ เด่วกรูไปหาอะไรกินก่อน ช่วงนี้ไม่ค่อยว่าง เด่วมะรืนจะไปดูฟาร์มอีก ทั้งต้องเตรียมอุปกรณ์ ออกรอบไปตกปลา ฤดูการพวก ฮาร์คอ เริ่มแล้ว อิๆๆ ถ้ามรึงไม่เสื้อเหลืองนะ เด่วกรูพาไปขึ้นห้าง ยิง หมูป่า เคยของยังว่ะ ผีสางนางไม้ เคยเห็นยัง เคยวิ่งป่าราบยัง ถ้ายังต้องลองไป มันส์สุดๆ 555 กรูไปล่ะ

สามคำถาม: ใครต่อสู้เพื่อประเท

สามคำถาม:

ใครต่อสู้เพื่อประเทศไทยที่รักของเรายกมือขึ้น................ : )

ใครต่อสู้เพื่อประโยชน์สุขของต้วเองยกมือขึ้น............................: (

ใครต่อสู้ด้วยวิธีการโสโครก ต่ำ สถุล ยกมือขึ้น..................................................................... : ?

ไงล่ะ รับมาเด่ะ กล้า กล้า หน่อย

สามคำถาม: ใครต่อสู้เพื่อประเท

สามคำถาม:

ใครต่อสู้เพื่อประเทศไทยที่รักของเรายกมือขึ้น................ : )

ใครต่อสู้เพื่อประโยชน์สุขของต้วเองยกมือขึ้น............................: (

ใครต่อสู้ด้วยวิธีการโสโครก ต่ำ สถุล ยกมือขึ้น..................................................................... : ?

ไงล่ะ รับมาเด่ะ กล้า กล้า หน่อย

สามคำตอบ

ใครต่อสู้เพื่อประเทศไทยที่รักของเรายกมือขึ้น................ : )

ใครต่อสู้เพื่อประโยชน์สุขของต้วเองยกมือขึ้น............................ผมมาต่อสู้เพื่อเตาเองและอนาคตลูกหลานของผมเพื่อให้อยู่ในสังคมและประเทศที่ดีกว่านี้ ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่น : )

ใครต่อสู้ด้วยวิธีการโสโครก ต่ำ สถุล ยกมือขึ้น....................................... อั้นนี้ผมไม่ทราบและไม่ใช้เพราะมันสกปรกครับ การทำเรื่องอะไรซ้ำกันเกิน 21 ครั้ง มันจะกลายเป็นสันดานครับ

ไม๊ละ!

ไม๊ละ! มีคนกล้าแล้วหนึ่งคน

มีมือเพิ่มไม๊ค่ะ?

ตีนก็ได้ค่ะ ถ้ากด click ถึง....

หนึ่งด่า นับเป็นหนึ่ง vote ในคำถามแรก ถ้าเป็นด่าเพื่อชาติ

ใครเป็พธม.หรือพวกไม่มีสีก็ยกม

ใครเป็พธม.หรือพวกไม่มีสีก็ยกมือขึ้น

ใครเสื้อแดงหรือนปชให้ยกตรีนขึ้นมาเสมอหน้า (ตีนตบ) ใช่ป่าว ใช่มั๊ยๆ หรือไม่ใช่ เอะหรือใช่.......................งงงงง

มี 2 ผู้กล้า

มี 2 ผู้กล้า แล้วค่ะ

มีมือเพิ่มไม๊คะ

ไม่รังเกียจ ตีน นะคะ

ไม่รังเกียจปากที่แปรงฟันแล้วด้วยค่ะ

แหม..ตอบได้ดีจริงนะพ่อคุณปากเ

แหม..ตอบได้ดีจริงนะพ่อคุณปากเหม็น

ตอบเกือบถูก เฉียดไป เฉียดมา

ก่อนจะตอบ ให้เงยหน้าสูงๆ เปิดตากว้างๆ นะ

อ้อ ถ้าเป็นไปได้ก็ไปถามอาจารย์สมศักดิ์ เจียมดู เผื่อเกิดปัญญา
................
เป็นธรรมดา..ไพร่ไม่กล้าด่านาย

อีลูกหรี่แอบจิต! นี่กูอุตส่าห

อีลูกหรี่แอบจิต!

นี่กูอุตส่าห์ลดตัวลงมาเสวนากับลูกหรี่แอบจิตอย่างมึงแล้วมึงทำเฉยเหรอ? หรือว่าตั้งใจหนี? อย่างไหนกันแน่! แต่ไม่ต้องตอบ กูไม่อยากรู้หรอก

แต่เพื่อให้มันชัดเจนกูตามมาเสวนาปัญหาก๊ะมึงตรงนี้ก็ได้ ไม่เห็นยากอีแอบจิต (เห็นมะ มึงคุยกะกูเรื่อยๆ มึงก็จะได้ชื่อใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ มันๆ ฮาๆ ไปอีกพะเรอ)

ตอนนี้กูจะถามมึงดีๆ เอาใหม่นะ GDP บิดามึง (คนที่เป็นต้นแบบแอบจิตให้มึง) สอนมาเหรอว่า มี ระดับหนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลัง อยู่ในสมการด้วยน่ะ

ตรงนี้ 1. ละที่มึงถ้าไม่ใจรูแหมมดจริง ต้องกล้าตอบ!

ทีนี้บังเอิ๊ญมึงเสือกเดาถูก เพราะกูมั่นใจว่ามึงเดาเอา ไม่ได้รู้หรอกว่า ดุลการชำระ อยู่ในสมการ GDP ด้วย มึงเดาเก่งมาก ดช. จกหรี่ กูเลยขอถาม ดุลการชำระเงิน คืออะไร

ตรงนี้ก็ 2. ที่มึงถ้าไม่ใจรูแหมมดอย่างกูว่าจริงก็ลองตอบมาดิ๊ (ตอบถูกมีบาทาบำบัดแถมให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการ)

อนุญาติให้เปิดโพยตอบได้ แต่ตอน Copy เอามาแปะก็ดูก่อนเน้อ cop มาผิดก็ได้หน้าแตกอีกหน จะอับอายพาราเอาได้

ที่สำคัญ ดูอาการมึงดีขึ้นแสดงว่าเอาโมเดสที่แม่มึงใช้แล้วยัดห่าลงท้องไปแล้วใช่มะ ดีมาก ดช.จกลูกหรี่ เป็นเด็กดีอย่างนี้ อีกไม่นานก็คงมีควายตัวผู้มาเอามึงไปทำเมียเองแหละ แหม แอบจิตอยู่นาน มาออกอาการเพราะ pad4thai คนนี้นี่เอง คุณ pad4thai ไม่รู้ว่าได้ทุก หรือ สุข ลาภ ไปนะ ระวังตัวเอาเองหละ โชคดีเพื่อน (จะฮา ก็ไม่กล้ากลัว pad4thai เคือง ฮี่ฮี่ ฮี่ฮี่)

ของผมยกมือตบขึ้น 2 อัน

ของผมยกมือตบขึ้น 2 อัน แล้วเขย่าดังๆ 5 นาที ไม่ผิดผกติกาใช่มะ

1. พธม. คือ ผู้ที่ต่อสู้เพื่อเมืองไทย เพราะการต่อสู้ของ พธม. ทุกครั้งขับไล่ทรราชออกไปจากอำนาจอธิปไตยได้ทุกครั้ง

2. นปก. เอ้อ.....จะว่าต่อสู้เพื่อประโยชน์สุขของตนเองก็ไม่ถูกนัก เพราะจริงๆ แล้ว ที่ นปก. ต่อสู้ไปนึกว่าเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและเครือญาติตัวเอง แต่ นปก. หารู้ไม่ว่าโดนหลอกให้ไปสู้เพื่อประโยชน์สุขของโคตรเหง้า ชินวัตร ซึ่งถ้าหาก สมมติ ให้ นปก. ชนะ (ซึ่งมีโอกาสประมาณ 1 ใน 10 ยกกำลัง 65 หรือ เปรียบเทียบง่ายๆ ว่า นปก. เกิดแล้วตายไปอีก พันล้านหนก็ยังแพ้เหมือนเดิมเลย น่าสงสาร!) คนที่ได้ประโยชน์กลับกลายเป็นคนในโคตรเหง้าสักกะหลาด ชินวัตร อย่างเดียวเลย

3. ข้อนี้ยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอ เอางี้ เรียก youทุบ ขึ้นมา 2 จอเปิดพร้อมๆ กันเลยก็ได้ ฝั่งนึงเปิดดู พธม. อีกฝั่งเปิดดู นปก. (แต่ต้องเปิดดู พธม. ก่อนซัก 2 ชม. นะ เพราะอย่างว่า พธม. ทำได้ตั้ง 193 วัน ไม่นับรอบแรกด้วยนะ ม็อบ 20 วัน มันจะสู้ได้ไง) ดูจุดเริ่มต้นจนจุดจบ แล้วเห็นวีรเวร ย้ำ! วีรเวร นะครับ ของใครมากกว่ากัน ก็อันน้นแหละ พวกม็อบต่ำสถุล โสโครก

แต่ที่แย่ ก็คือ ผลมันจะออกมาว่า ม็อบ 193 วัน มีวีรเวร น้อยกว่า ม็อบ 20 วัน ประมาณ 6.725 เท่าตัว นี่ดิ้ อับอายกันแดงทั้งหน้าทั้งเสื้อทั้งแผ่นดินเลย ฮี่ฮี่ ฮี่ฮี่

(ต้องเรียกใหม่ว่า Red all face all T-shirt and all Land.) ; )~

ลืมบอกมึงไป หุ้นแม่งทะลุ 625

ลืมบอกมึงไป หุ้นแม่งทะลุ 625 จุด ไปอีกแล้ว

แม้วแม่งหน้าแตกเป็นรอบที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้ ตลาดหุ้นนี่แม่งก็ดื้อชิบหาย! ไข่แม้วพูดอยู่ทุกวันว่ารัฐบาลนี้ต่างชาติไม่เชื่อถือ ศก. ไม่มีทางดีหรอก แต่ SET เนี่ย! แม่ม ไม่ไว้หน้าไอ้แม้วเล๊ย เนอะ!

ฝรั่งแม่มก็โง๊ โง่ เนาะ! ไอ้แม้ว ไอ้ตู่ ไอ้เต้น บักอดิศร พูดอยู่โต้งๆ ว่า เมืองไทย ศก. ไม่มีทางดีหรอก กับ รัฐบาลฯ เทพประทานเนี่ย อีกไม่นานประเทศต้องล่มจนแน่น๊อน! แม่งก็ยังเสือกเข้ามาซื้อกันอยู่ได้

กูช่วยภาวนานะ อย่าให้ทะลุ 650 จุด เร็วๆ นี้เลย ไม่งั้นนะ 700 ก็เอาไม่อยู่แหงมๆ

แล้วที่กูต้องมาบอกมึงบ่อยเรื่อง SET Index เนี่ย! มึงก็หัดดูเอาเองมั่งดิ้

ไม่ใช่วันๆ มัวแต่ดู ดงบังชิงกิ, super jinior, Rain ไป ช่วยตัวเองไป ห่ามึงเอ๊ย จอเจอเลอะหมด แต่มึงนี่ก็แปลกเนอะ ดู wonder girl เสือกเฉย แต่พอเห็นหำบักเรนเสือกเซี่ยน อือ! เป็นเอามากนะมึงเนี่ย

ฝากเอากลอนนี้ไปลงด้วยนะ .....

ฝากเอากลอนนี้ไปลงด้วยนะ

........

***พันธมิตร พันธมาร บานทะโรค

ต้องสังโวก ถูกสังเวย เป็นเขยท่าน

ถูกถล่ม ระดมยิง กลิ้งแหลกลาน

เพราะสันดาน ชอบคลานหมอบ เป็นปอบเลว

**ทำอวดเก่ง เบ่งคับฟ้า ว่าข้าแน่

ถูกคนแก่ สั่งให้ฆ่า ล่าลงเหว

รู้ความลับ จับมาเหลิง ดั่งเพลิงเปลว

สำนึกเร็ว อย่ารอรี ขอชีวา

คุณ น้องใหม่ ทั้ง 14 ข้อ

คุณ น้องใหม่

ทั้ง 14 ข้อ ผมว่า

ข้อ 5. 9. 13. 14. ที่คุณพยายามแอบแฝงเนี่ย ถ้าผมเอาให้สันติบาลดู ผมว่าสันติบาล คงไม่คิดแบบที่ อ.สมศักดิ์ แซ่เจียม คิดหรอก

แต่ถ้าเขาคิดว่าเขาอยากรู้จักตัวจริงคุณ น้องใหม่ เพื่อจะเอาไปเป็นเพื่อน นายสุวิชา ท่าค้อ ละก็ คุณอาจจะต้องไปเป็น "น้องใหม่" ในนั้น มันจะทำให้ระบบชีวิตคุณผันแปรเป็นอย่างสูงนะครับ (เรียกสั้นๆ ว่า ซวย น่ะ)

อยากให้ฟังคำแนะนำดีๆ จากผม เพราะผมจะไม่หลอกให้คนหลงโง่อย่างคุณ เหมือนพวกคุณที่หลอกนายสุวิชามาก่อนแล้ว อย่าง "สุวิชานายแน่มาก" "พี่สุวิชาเจ๋งจริงๆ" อะไรเงี๊ย แล้วสุดท้ายปล่อยสุวิชาท่าค้อไป "แน่" อยู่คนเดียวที่นั่น

ผมจึงขอแนะนำคุณว่า ความคิดแบบนี้คุณเก็บไว้กับตัวดีที่สุดครับ

เพราะอย่างน้อย ไม่มีนิติรัฐไหนในโลกหรอกครับที่ปล่อยให้ประชาชนของตน ดูหมิ่น โจมตี ใส่ร้าย อาฆาตมาดร้าย ผู้นำ (หรือประมุข) ของรัฐนั้นโดยเสรีได้

ฉะนั้น ถ้าคุณยังไม่ได้ศึกษา ก็ลองไปศึกษาให้ดีๆ lese majeste ไม่ได้เป็นเรื่องล้าสมัย ประเทศพัฒนาทุกประเทศมีหมด

อาศัย free of speech แล้วไป insult ประชาชนด้วยกันเองยังมีโทษ ถึงผิดติดคุกทุกประทศเลยคุณ! นี่จะ insult head leader of state มันก็เกินไปนะ

เอาไปคิดใหม่ให้มากๆ

คุณโพสเองได้รึเปล่าครับ

คุณโพสเองได้รึเปล่าครับ ผมเปิดกว้าง อยากโต้กลอนหรือข้อความไหนก็ได้สบายครับ งดเว้นไว้สำหรับคำพูดหยาบคายนะครับ กลอนพาไปไม่มีปัญหาครับ พอเข้าใจ มีคนมาโพสตอบโต้ด้วยกลอนก็มีเหมือนกันครับ

pad4thai

เต็ม 10 ให้ได้แค่ 2 ครับ

เต็ม 10 ให้ได้แค่ 2 ครับ คุณน้องใหม่

แต่ถ้าเอาเต็ม 100 ก็ให้ได้แค่ 15.225 เลยปัดเป็น 2/10

เพราะ บัญญัติศัพท์มั่วซั่วเอามาใช้เอง เพื่อให้คล้องจอง ก็เลยได้คะแนนต่ำ (คำว่า สังโวก น่ะ เอางี้แนะนำ กลอนโอ้ก เอาให้เข้าก็ วิปโยค อุปโลกน์ ไง ได้ความห,ายด้วย)

อีกอัน

แล้วรู้ความลับ จับมาเหลิง ดั่งเพลิงเปลว

จับมาเหลิง สำนวนอ่อนมาก ไม่ให้ความหมายอะไรเลย อย่าพยายามแต่จะเอาให้ลงกลอนอย่างเดียวสิคุณ

ไปฝึกมาอีก!

ฮี่ฮี่ ฮี่ฮี่ เด๋วมีคนมาด่าผมแน่ แล้วจะรอ เน้อ!!!!

555 กรูมาอีกแล้ว

555 กรูมาอีกแล้ว กรูต้องหลบมรึงก่อน เพราะมรึง กะลังจะบ้า อิๆๆ ( ผลงานชิ้นล่าสุด ของกรู )

กรูแค่ต้องการทดลองว่า การที่มนุษย์ ซึบซับพฤติกรรม เหล่านั้นนานๆ จะทำให้บุคคลิก อุปนิสัย เปลี่ยนไปหรือไม่
และสมมุติฐาน ก็ถูกต้อง จะเห็นได้ว่า i pad ช่วงนี้มีพฤติกรรม ก้าวร้าว ปากจัด ควบคุมตัวเองไม่ได้ ต้องได้รับการบำบัด

555 เอาดัชนีหุ้นมาเปรียบเทียบอีกแล้ว น่าขัน กรูบอกแล้วไง การเอาประเทศมาอิงกับดัชนีหุ้น มันไม่ถูกหลัก เขาดูที่ จีดีพี กรูขอหลับตาเดา หุ้นที่มันถีบตัวสูงขึ้น คงเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน น้ำมัน แก็ส ปริโตเคมี มรึงภูมิใจอะไรนักหนา ไม่รู้จักที่ตาย เด่วราคาน้ำมัน ก็จะพุ่งสูงขึ้น เขาก็ซื้อเก็งกำไร ถ้ากรูเล่นหุ้น กรูก็ต้องซื้อเหมือนกัน เมื่ออุปสงค์ มันอยู่เหนืออุปทาน เทขายเมื่อไหร่ กำไรเมื่อนั้น

555 หุ้น มันก็เหมือนกระดานหมากรุก ดีกว่าซื้อหวยหน่อยเดียว set index มันเปลี่ยนทุกวัน เห็นหุ้นขึ้นแล้วเสือกดีใจ 555 ไอ้เว..... มรึงปั่นจักรยานไปทำงานรึไง ไม่รู้เรื่องเหี้...ไรเลย

ส่วน ไอ้ขี้เหลืองนนท์ บอก สนธิไม่ค่อยมีผลในการตักสินใจ แต่ทักษิณต่างหาก ที่ทำให้ต้องออกมาต่อต้าน นี่ก็แถถถถถ อีกเช่นกัน เพราะคำตอบมันขัดแย้งในตัวมันเอง เพราะ คห ก่อน บอกว่า เคยเลือกทักษิณ ถึง 2 ครั้ง พอมีไอ้ลิ้ม
ก็เลยเพิ่งเห็นความเลว ของทักษิณ 555 กรูอยากหัวร่อเป็นภาษาจีน ไหหลำ กั๊ดดิเนีย จีบาย หล่านเจี้ยว ท่ง อิๆๆๆ

" ไอ เปต มาม่า หนี่ คั่นเต้า หว่อ หล่านเจี้ยว เคออี่ หนี่ปู้ตง สะมอ ฟักกิ่ง "

ไปเก็บเอาของผมมั่ง อันเก่าๆ

ไปเก็บเอาของผมมั่ง อันเก่าๆ ที่เคยโพสไว้ แต่ออกแนว ฮาร์คอ หน่อยนะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ 555

ที่ไม่ตอบโต้ไม่ใช่ด่าไม่เป็น

ที่ไม่ตอบโต้ไม่ใช่ด่าไม่เป็น หรอกครับ แต่ไม่อยากทำมันจะติดเป็นนิสัยเดี๊ยวเอามาใช้กับคนอื่นมันไม่ดีครับ

อีกอย่างไอ้สัด หางแดงกลายพันธ์ กูพูดจาเหมือนคนปกติไม่ใช่ก็เป็นกระเทยแบบพ่อมึง มึงไปดูกระจกมั่งมั้ยหา เหี๊ย มึงหาสาระ มาโต้แย้งไม่ได้ เพราะพวกมึง โง่ ไอ้เหลี่ยมมันก็แล้วจริง พวกมึงไม่ได้ทำเพื่อชาติหรอก มึงทำเพื่อโคตร ชินวัด

555 กรูมาอีกแล้ว

555 กรูมาอีกแล้ว กรูต้องหลบมรึงก่อน เพราะมรึง กะลังจะบ้า อิๆๆ ( ผลงานชิ้นล่าสุด ของกรู )

กรูแค่ต้องการทดลองว่า การที่มนุษย์ ซึบซับพฤติกรรม เหล่านั้นนานๆ จะทำให้บุคคลิก อุปนิสัย เปลี่ยนไปหรือไม่
และสมมุติฐาน ก็ถูกต้อง จะเห็นได้ว่า i pad ช่วงนี้มีพฤติกรรม ก้าวร้าว ปากจัด ควบคุมตัวเองไม่ได้ ต้องได้รับการบำบัด

555 เอาดัชนีหุ้นมาเปรียบเทียบอีกแล้ว น่าขัน กรูบอกแล้วไง การเอาประเทศมาอิงกับดัชนีหุ้น มันไม่ถูกหลัก เขาดูที่ จีดีพี กรูขอหลับตาเดา หุ้นที่มันถีบตัวสูงขึ้น คงเป็นหุ้นในกลุ่มพลังงาน น้ำมัน แก็ส ปริโตเคมี มรึงภูมิใจอะไรนักหนา ไม่รู้จักที่ตาย เด่วราคาน้ำมัน ก็จะพุ่งสูงขึ้น เขาก็ซื้อเก็งกำไร ถ้ากรูเล่นหุ้น กรูก็ต้องซื้อเหมือนกัน เมื่ออุปสงค์ มันอยู่เหนืออุปทาน เทขายเมื่อไหร่ กำไรเมื่อนั้น

555 หุ้น มันก็เหมือนกระดานหมากรุก ดีกว่าซื้อหวยหน่อยเดียว set index มันเปลี่ยนทุกวัน เห็นหุ้นขึ้นแล้วเสือกดีใจ 555 ไอ้เว..... มรึงปั่นจักรยานไปทำงานรึไง ไม่รู้เรื่องเหี้...ไรเลย

ส่วน ไอ้ขี้เหลืองนนท์ บอก สนธิไม่ค่อยมีผลในการตักสินใจ แต่ทักษิณต่างหาก ที่ทำให้ต้องออกมาต่อต้าน นี่ก็แถถถถถ อีกเช่นกัน เพราะคำตอบมันขัดแย้งในตัวมันเอง เพราะ คห ก่อน บอกว่า เคยเลือกทักษิณ ถึง 2 ครั้ง พอมีไอ้ลิ้ม
ก็เลยเพิ่งเห็นความเลว ของทักษิณ 555 กรูอยากหัวร่อเป็นภาษาจีน ไหหลำ กั๊ดดิเนีย จีบาย หล่านเจี้ยว ท่ง อิๆๆๆ

" ไอ เปต มาม่า หนี่ คั่นเต้า หว่อ หล่านเจี้ยว เคออี่ หนี่ปู้ตง สะมอ ฟักกิ่ง "

คุณก็อย่าหยาบนักซิครับ

คุณก็อย่าหยาบนักซิครับ ไปโพสกันได้ครับไม่ปิดกั้น กลอนความเห็นไปแลกเปลี่ยนกันไม่ปิดกั้นครับ
ถ้าเล่น twitter มาคุยกันได้นะครับ ส่วนมาก ออนไลน์ตลอดครับ

pad4thai
@pad4thai twitter

555 กรูมาอีกแล้ว (GDP = C

555 กรูมาอีกแล้ว (GDP = C + I + G + (X - M)) ประกอบด้วย สี่ส่วนหลักๆ คือ การบริโภค (C) การลง (I) ทุน การใช้จ่ายของภาครัฐ (G) และผลสุทธิของการส่งออก (X) และนำเข้า (M)

i pad พูดว่า " ตอนนี้กูจะถามมึงดีๆ เอาใหม่นะ GDP บิดามึง (คนที่เป็นต้นแบบแอบจิตให้มึง) สอนมาเหรอว่า มี ระดับหนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลัง อยู่ในสมการด้วยน่ะ "

" ตรงนี้ 1. ละที่มึงถ้าไม่ใจรูแหมมดจริง ต้องกล้าตอบ! "

ชาละวัน ตอบ ระดับหนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลัง เป็นส่วนหนึ่งของ ( I )

ประชาไท เวอร์ชั่นไหม่

ประชาไท เวอร์ชั่นไหม่ ทำไมเวลา ออก คห แล้ว มาช้าจัง อิๆๆ งงงงงงง

ที่ไม่อยากตอบโต้

ที่ไม่อยากตอบโต้ แล้วตะเองมาพิมพ์ หาพระ แส.... ทำไมละจ๊า บอกแล้ว แก้ง่าย ถ้าคิดจะแก้ แต่คงแก้ไม่ได้ เพราะตะเอง ยังชอบอ่าน คห ของเค้าอยู่

ผมไม่ใช่พวกนิยมจ้าวนะครับแต่ค

ผมไม่ใช่พวกนิยมจ้าวนะครับแต่คิดว่าตราบใดที่ ประเทศนี้สังคมนี้ยังไหว้ต้นกล้วยขอหวย
เราก็จำเป็นต้องคงไว้เพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองครับ
อีกอย่างผมไม่เป็นลูกน้องใครคุณเข้าใจผิด ไปอ่าน เว็บล็อก ผมดู ถ้าคุณเล่น twitter จะทราบดีผมมีแนวคิดยังไง
ผมต่อต้าน ปชป. มาตั้งแต่แรก และ คุณบอกว่าชอบหมอบคลานนะคุณคิดผิด คุณพูดจาคล้ายใครคนหนึ่งที่เคยคุยด้วย แต่เขาไม่พูดส่อเสียดนะครับ ผมเป็นพวก อ่านทุกแนว รวมทั้งไฟลามทุ่ง เอะ รู้จักรึเปล่า ฟ้าเดียวกันก็อ่าน ความคิดคุณไม่มองภาพความเป็นจริงของสังคม คนคิดแบบนี้คิดว่าตัวเองหัวก้าวหน้า แต่ถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวคนรากหญ้าไว้ได้มันจะวุ่นวาย คิดว่าต่อสู้กับอำมาตย์ หรืออย่างอื่น อืม ไม่กล่้าพูด งั้นบอกให้
อำมาตย์คืออะไร รู้รึเปล่า พ่อค้า นักการเมือง ข้าราชการ นายทุน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับอำนาจรัฐ
ทักษิณก็ อำมาตย์ พวกที่เป็นแกนนำของคุณ นะก็ใช่ นักวิชาการ นะยิ่งแล้วใหญ่

555 พวกมรึง ก็โง่ จริงๆ

555 พวกมรึง ก็โง่ จริงๆ เจือกไปเล่น ตามเกมส์ ของ Kannika Rachaprarop 555

เขาก็ทดลองพวกมรึง เหมือนกรู ทดลอง i pad นั่นแหละ อิๆๆ ขอโทษนะจ๊ะ Kannika Rachaprarop รู้ทัน ไม่ไปตามเกมส์ หรอกจ้าาาา

ตายละ ตาลาย ขอโทษ

ตายละ ตาลาย ขอโทษ แก้คำผิด

ระดับหนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลัง เป็นส่วนหนึ่งของ ( G ) โทษที อิๆๆ

จ๊ะเอ๋!

จ๊ะเอ๋!

เจอกันจนได้นะลูกหรี่จก หรือ จกหรี่ วะ!

ขอเอาเปรียบมึงนิดนึง cop มาให้มึงดูเลย ขี้เกียจพิมพ์

Investment (I) หมายถึง การลงทุนของธุรกิจในสินค้าทุน เช่น การก่อสร้างเหมืองแร่ใหม่ การซื้อซอฟต์แวร์ การซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับโรงงาน เป็นต้น การใช้จ่ายโดยครัวเรือนเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ถูกรวมไว้ในการลงทุนเช่นกัน ทว่า การซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่น การซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ ไม่ถูกจัดว่าเป็นการลงทุนแต่เป็นการออม (Saving) จึงไม่ถูกรวมใน GDP เพราะเป็นเพียงการสับเปลี่ยนเอกสารทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเงินนั้นไม่ได้ถูกแปลงให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการ จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่แท้จริง และถูกจัดให้เป็นรายจ่ายประเภทเงินโอน (Transfer payment)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิของภาคการเงินเท่านั้นที่ถูกมองว่าเป็นการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงถูกรวมไว้ใน GDP

กรงไหนเหรอ ที่ I มีส่วนผสมของ ระดับหนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลัง น่ะ

บอกเมิงแล้วจะ cop ก็เลือกให้ถูก เลือกผิดอีก ก็หน้าแหกอีก

@..อำมาตยาธิปไตย เข้ากันได้

@..อำมาตยาธิปไตย
เข้ากันได้ การเมืองใหม่
ความคิด สุริยะใส
ให้สัมภาษณ์ สื่อขั้นนำ

@..อำมาตยาธิปไตย
ยืนยงได้ ไม่ตกต่ำ
มีการเมืองใหม่ค้ำ
ดียิ่งนักจักคอยดู

อ่อ! ตาลายเหรอ ไม่ใช่ I เหรอ

อ่อ! ตาลายเหรอ

ไม่ใช่ I เหรอ เป็น G เหรอ

ด้ายยยยย จัดให้

Government Spending (G) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลที่ใช้ซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงเงินเดือนของข้าราชการ การซื้ออาวุธทางทหาร และค่าใช้จ่ายลงทุนของรัฐ แต่ไม่รวมรายจ่ายประเภทโอนเงินอย่างเช่น สวัสดิการสังคมหรือผลประโยชน์จากการว่างงาน

ตรงไหนเหรอ หนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลัง

เอาให้แน่ อย่าเริ่ม กางแฟลบ ดิ้ นี่เตรียมจะแถอีกแล้วใช่มะ

แต่โชคร้ายหน่อยนะ จกหรี่ ที่วันนี้ เรา online กันว่ะ

*ปีสองห้าสองหนึ่ง

*ปีสองห้าสองหนึ่ง ซึ่งขาดแคลน
น้ำมันแสน หายาก ลำบากใหญ่
ฉันเองคุย กับแฟน ต้องดับไฟ
การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย ก่อเกิดมา

*ปีสองห้าสามสาม สงครามอิรัก
มีการกัก ตุนน้ำมัน หวั่นผวา
รัฐส่งเสริมเอก ชนให้เข้ามา
ปตท.ตรึงราคา คานกันไว้

*ปีสองห้าสี่ศูนย์ วิกฤตเศรษฐกิจ
ปตท.ต้องฟิต ปรับปรุงใหญ่
ต้องหาเงิน ลงทุน เพื่ออยู่ได้
หนี้สินท่วม ท้นไป ไม่มั่นคง

*ปีสองห้าสี่สี่ ที่แปรรูป
วิ่งเต็มสูบ คล่องตัว ตามประสงค์
หุ้นรายใหญ่ กระทรวงคลัง ยังดำรง
หนี้สินก็ ลดลง ได้กำไร

*ทั้งรักษา เครือข่าย เอาไว้ได้
จนพ้นภัย ฝรั่งงาบ พ้นบาปใหญ่
สามารถวาง ท่อก๊าซ สำเร็จไป
เพราะแปรรูป จึงยิ่งใหญ่ ในวันนี้

*ผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่ เป็นคนไทย
ธรรมาภิบาล ยิ่งใหญ่ ไม่เสียศรี
บริษัท มหาชน มีผลดี
ถูกตรวจสอบ เต็มที่ จากทุกทาง

แล้วกลัวเมิงลืม ไหนๆ

แล้วกลัวเมิงลืม ไหนๆ เมิงก็ตกหลุมมาเจอกะกูสดๆ แล้ว

ดุลการชำระ ล่ะ คืออะไร อยู่กรงไหน ของสมการ

เฮ๊ย! อย่าเพิ่งเยี่ยวแตกดิ้ ตอบก่อน

ตกลงเวอร์ชั่นนี้มันช้าจริงๆ

ตกลงเวอร์ชั่นนี้มันช้าจริงๆ น่ะแหละ จกหรี่

กูเลยกลัวมึงไม่เห็นที่กูตอบมึงไป

ขอถามซ้ำเลย

มึงตอบ หนีสาธารธ กะ เงินคงคลัง ยังผิดอยู่นะ ไป ดู คห. บนได้ ว่าผิดยังไง ไม่ฉายซ้ำ

ตรงนี้ขอเดินหน้าต่อ

คำถามที่ 2 ดุลการชำระเงินคืออะไร อยู่ตรงไหนของ สมการที่มึงไปลอกเขามาว่า

GDP = C + I + G + NE

อย่า กางแฟลปเตรียมแถอีกน้า!!!

วันนี้รายการสดเว๊ย จกหรี่

Whoa,Youngman,........ All

Whoa,Youngman,........
All people have the right to think for themselves eventhough how they pathetically misled by some disgusting stupid bad asses.

The third runner up was already in,

Any hand raise?

Any clean toes?

Any more bark?

c'mon.....don't be shy-nist,

let finish the vote before six.

ไม่ทราบคุณจกหรี่หนีไปหรืออย่า

ไม่ทราบคุณจกหรี่หนีไปหรืออย่างไร? (ไม่รู้ว่าเพราะทราบว่าได้มีวาสนา online กะผมหรือไง เลยเปิดแน่บไปแล่ว)

ผมรอไม่ไหว ผมเลยขอเพิ่ม คห. ใหม่มาอีก เพื่อให้ความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ (ย่อ ว่า ศศ. นะ เพราะพิมพ์ยาวเกินเมื่อยมือ)

GDP เป็นพารามิเตอร์ ทาง ศศ. ตัวหนึ่งที่ใช้วัดกิจกรรมทาง ศก. ของกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง ในช่วงเลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น การจะกล่าวว่า ถ้าจะดูการเจริญเติบโตในขณะนั้นโดยดู GDP แบบที่ ดช. จกหรี่ กางแฟลป แล้ว แถ กะผม ข้างๆ คูๆ มานั้น เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้

เพราะ ณ จุดเวลานั้น เราจะหา การเจริญเติบโตทาง ศก. ณ จุดเวลานั้นได้อย่างไรครับ? เพราะ นิยามของ GDP ก็บอกชัดอยู่แล้วว่าค่าของมันเป็นการวัดเป็น "ช่วง" เวลาหนึ่ง อย่างเช่น อาทิตย์หนึ่ง เดือนหนึ่ง ปีหนึ่ง เป็นต้น

แต่ที่ผมบอกว่าผมจะดูการเติบโตทาง ศก. ของวันนั้นที่หุ้นทะลุ 600 จุด เป็นครั้งแรก ก็ เป็นการดูแบบอนุมานคร่าวๆ ได้ว่า ศก. น่าจะดีขึ้น ไม่งั้น Set index มันคงไม่ขึ้นหรอก จริงมะ

การที่ SET ขึ้นมั่นใจได้แน่ๆ อย่างหนึ่งว่า ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นเรามากกว่าขาย ก็หมายถึงได้เลยว่า ต่างชาติมอง ศฏ. ไทยจะดีขึ้น ไม่งั้นเขาคงไม่โง่ขนเงินมาลงทุนซื้อหุ้นเราหรอก

นี่คือ การที่ผมพยากรณ์ว่า ศก. เราจะดีขึ้นเมื่อ SET ทะลุ 600 จุด โดยไม่ต้องดู GDP เพราะถ้าจะดูว่า GDP ตอนที่หุ้นทะลุ 600 จุด ดีขึ้นจริงไหม ก็ต้องรอไปอีก 3 เดือน เพราะทางการไทยจะคำนวณ GDP ทุกไตรมาศ (ทราบไว้นะ พวก นปก. ทั้งหลาย จะได้ไม่มาเสล่อแบบนายจกหรี่อีก)

แล้วมันมาหรือยังเนี่ยไอ้จกหรี่ เว๊ย!

กูสงสัยนะจกหรี่ ว่ามึงไปลอกสม

กูสงสัยนะจกหรี่

ว่ามึงไปลอกสมการ GDP พอเห็นคำว่า ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล มึงเลยหลงนึกล่ะดิ้ ว่านี่ไง ใน ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลต้องมี หนี้สาธารณธ ก๊ะ เงินคงคลังอยู่ในนี้แน่เลย

เลย กางแฟลป พรึบ แล้ว แถ พรั่บ ดำน้ำตอบกูมาทันทีเลยนะ ว่า G ไง G มี หนี้สาธารณะ กะ เงินคงคลังอยู่

แต่ ซวยชิบเลยมึง เงินคงคลัง ก็ เงินคงคลัง หนี้สาธารณะ ก็ เป็น หนี้สาธารณะ มันก็อยู่ของมัน เฉยๆ มันไม่ยอมมาอยู่ใน สมการด้วย ซวยเลยเนาะ เดาผิด (เอ๊ะกูก็เริ่มจะว่าเป็นกลอนมั่งแล้วนี่นะ สังเกตุมะ จกหรี่ เด๋วต่อไป ไปทาบชั้น กลอน ว. ได้เลยกูเนี่ย เอิ๊ก เอิ๊ก เอิ๊ก)

สงสัย รู้ ว่า ได้ป๊ะแหมกัน

สงสัย รู้ ว่า ได้ป๊ะแหมกัน สดๆ กะผม แม่มเลยหัวใจวายไปแล้วละมั๊ง จกหรี่ เอ๊ย!

เอางี้! กูจะรอมึงไม่ไหวแล้ว เพราะมี Call of duty มาแล้ว กูจะกลับมาอีกทีประมาณ 3 ทุ่ม มึงกล้าจริงมาเจอกันเลย หรือไม่สะดวกนัด วัน ว. เวลา น. มา (ถ้าวันนี้กางแฟลปแล้วมันไม่กาง กะแถ แต่ดันตก ก็ไปหาตำรามาใหม่ได้) พร้อมปะทะกับเด็ก โง่ แต่ อวดดี อย่างมึงได้ทุกเมื่อ

กูต่อให้ แนะนำ Search จาก กระทรวงการคลังสิไอ้โง่! มันจะได้มีรายละเอียดเกี่ยวกะ GDP เยอะ จะได้ไม่หน้าแหก

(เฮ้อ! ตกลงนี่กูต้องมาอาสาเป็นครูให้ควายเรียกพ่ออย่างมึงนี่ กูจะเหนื่อยมากไหมเนี่ย?)

แล้วเห็นอ้าง I คือ

แล้วเห็นอ้าง I คือ คำตอบ

กูขยายให้ก็ได้ว่า I คือ Investment หรือการลงทุน แต่กูจะทดสอบมึงอีกข้อนึง

เอาแบบไม่โหดหรอกนะ คำถามนี้ อ.เจิม ถามกูในห้องตอนกูหลับ พอถามปั๊บกูตื่นมาตอบได้ทันทีเลย

คำถามนั้นถามว่า การซื้อรถมือสอง หรือ ซื้อบ้านมือสอง หรือ ซื้อสินค้ามือสอง เป็นการลงทุนหรือไม่? ถ้าเป็นทำไมถึงเป็น? ถ้าไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็น?

เห็นมะคำถามกูไม่โหดหรอก เพียงแต่คำถามกูเป็นคำถามชั้นดีว่ะ รู้ไม่จริงเตรียมกางแฟลป ปุ๊บ ตก ปั๊บ รับรองแถไม่ได้หรอก คำถามนี้

ฉะนั้น ห้ามแถ ไม่รู้ก็ยอมรับมาได้เลย เพราะตอนนี้หนังหน้ามึงก็แหกยับเยินอยู่แล้ว จะแหกอีกซักหน่อยก็ไม่เป็นไร!

ขอใช้คำมึงนั่นแหละ อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาอดเสียว (เอ๊ะ! รู้สีกท่อนสองไม่เหมือนของมึงว่ะ แต่ใช้ได้น่ะ!)

แต่มึงมารับการโม (modify) จากกูไปเนี่ยะ! รับรองควายเลิกเรียกพ่อแน่ๆ (แต่จะเปลี่ยนมาเรียกเพื่อนแทน เพราะโง่เท่าๆ กันแล้ว)

ปล. วันนี้มุขกูก็สุดตีนอีกแล้ว ขนาดเด็กนั่งข้างๆ กู อยู่ ป. ....เอ้อ.... ป.อะไรนะลูก?

อ๋อ ปป. เหรอ! เด็กเปรตเด๋วตบหัวคะมำเลย เด็กมันตอบกู ปป. จริงๆ ท่าท่างไม่เกิน ป. 5

มันเห็นมุขกูมันกลิ้งเลย!

ไม่รุมึงขำมั๊ย? ถ้าไม่ต้องเช็คประสาทเพิ่มนะ หรี่ นะ!

หมดเวลาจริงๆ แล้ว 3

หมดเวลาจริงๆ แล้ว 3 ทุ่มคืนนี้มาเลย เจอกัน

แต่ถ้าไม่กล้า ขอมาใหม่วันหน้า นัด วัน เวลา ได้เลย ช่วงนี้กูว่าง เพราะเด็กๆ กูที่โรงงานฉลาดกว่ามึงเยอะ สอน เที่ยวเดียว เจ้านายอย่างกูก็แว่บได้ตลอด

เอ! ลองเพิ่มอีกข้อดีกว่า

อันนี้ง่าย

อะไรคือ อุปสงค์ และ อะไรคือ อุปทาน อันนี้พื้นสุดแล้วนะเว๊ย!

ไปละ

แต่ถ้าแอบบมา แถ ลับหลังกู ก็ถือว่า ใจมดเหมือนกันนะ

any more vote

any more vote dear?,

where....are.....you........, yhoo.......huuuuuuuuuuuuuuuuuu.

ปตท

ปตท เจ้าหากินแบบขี้ฉ้อ
เจ้าวางท่อผ่านศพคนเท่าไร
เจ้าวางท่อนะเจ้าทำไปเพื่อใคร
ทำเพื่อไทย ทำเพื่อธรรม ทำเพื่อทุน
กี่บ้านเรือนร้อยหลังต้องพังพลัด
ยิ่งกว่ามัดมือไม้แล้วเข้าปล้น
อำนาจรัฐเหนือใหญ่ชีวิตคน
อำนาจตนทำเพื่ออำนาจเงิน

ป่าใหญ่สวยสดและงดงาม
ทุกโมงยามเฝ้ารักษามานานนม
เก็บรักษาคนรุ่นหลังได้ชื่นชม
โง่บรมตัดโค่นวางท่อมัน
แล้วลากไม้ไปขายรวยกันใหญ่
ชาวบ้านเผากิ่งใบอุ่นเต็มที่
สามคนโอบสิบคนโอบล้วนมากมี
คนอัปปรีตัดไปขายถึงชายแดน
มันวางท่อแล้วก่นก่อด้วยต้นหญ้า
ไม้ในป่ามันเอาไปไวครัน
มันทำท่อแต่น้ำมันไม่เคยลด
ใจมันคดหากินสิ้นกักตุน
ขุนราคาน้ำมันเรื่องของข้า
เอ็งอย่ามาสู่รู้กำเริบใหญ่
กูกักตุนไว้ขายใครทำไม
ใครสนใจจะจนคนเป็นควาย
น้ำมันขึ้นข้าวขึ้นของก็ขึ้น
โอ๋บึกขึนทำงานเป็นการใหญ่
งานประจำไม่พ่อกินรันทดใจ
ไถนาได้ไม่เป้นไรได้หญ้ากิน

สร้างโรงกลั่นใหญ่โตข้ายอมรับ
ข้าคอยนับใครคือผู้ถือหุ้น
อ้าวแกล้งโง่หรือโง่จริงกันพ่อคุณ
มันถือหุ้นสี่สิบเก้ากว่าเปอร์เซ็น
นั่งตัวเย็นกินกำไรให้อ้วนพี
คนหัวดีมีคนโง่ป้อนเงินให้
ได้หัวคิวเช้าประเคนเย็นสบาย
ค้าของตายของมึงหรือของกู
หลับในรูจู๋อมดมอยู่ไหน
ค่ากลั่นใครแพงกว่าประเทศนี้
ข้าไม่ว่าถ้าหากมันทำดี
เสือกอัปปรีทำกำไรให้โคตรมัน

It is now 6:00 pm No more

It is now 6:00 pm

No more votes please.

And the winners are........

the answers given by 3 similar P1 P2 and P3, the triples!!!

CASE CLOSED.

อยากให้ออกมา

อยากให้ออกมา กระซิบที่ข้างหู
มึงคิดดูมัน ไม่คิดรึการใหญ่
ที่มันพูดมัน แหกปากไปบอกใคร
หรือบอกควาย โง่โง่ อย่างพวกมึง
ทำใจซื่อ หนอ ไอ้ใจคด
ทำโป้ปด จิตใจ แสนสัจซื่อ
ไอ้ชาติหมา ทำอวดดี อยู่ในรู
ใจอุดอู้ อยากใหญ่ กว่าใครครัน
จัดวันเกิด ทำไมใหญ่ ไม่ได้
อยากจัดไหญ่ ทั้งประเทศ อาเขตนี้
สยบยอม ราบคาบ กราบตีนกู
ต้องอยู่รู ทนทุก ต่ำกว่าองค์
กูอยากใหญ่ ใครใค รไม่ได้บอก
ก็ปอกลอก ประเทศ เพื่อการใหญ่
เกิดหนเดียว ตายหน เดียวช่างประไร
เลวได้ใจ คนอย่าง กูคอยดูกัน

อยากให้ออกมา

อยากให้ออกมา กระซิบที่ข้างหู
มึงคิดดูมัน ไม่คิดรึการใหญ่
ที่มันพูดมัน แหกปากไปบอกใคร
หรือบอกควาย โง่โง่ อย่างพวกมึง
ทำใจซื่อ หนอ ไอ้ใจคด
ทำโป้ปด จิตใจ แสนสัจซื่อ
ไอ้ชาติหมา ทำอวดดี อยู่ในรู
ใจอุดอู้ อยากใหญ่ กว่าใครครัน
จัดวันเกิด ทำไมใหญ่ ไม่ได้
อยากจัดไหญ่ ทั้งประเทศ อาเขตนี้
สยบยอม ราบคาบ กราบตีนกู
ต้องอยู่รู ทนทุก ต่ำกว่าองค์
กูอยากใหญ่ ใครใค รไม่ได้บอก
ก็ปอกลอก ประเทศ เพื่อการใหญ่
เกิดหนเดียว ตายหน เดียวช่างประไร
เลวได้ใจ คนอย่าง กูคอยดูกัน

ไหนบอกว่าตกข่าวขอให้ขยายความ

ไหนบอกว่าตกข่าวขอให้ขยายความ เห็นแก่ไมตรีก็อุตส่าห์จัดให้เป็นพิเศษ
พิมพ์จนนิ้วหงิก ไหงเนรคุณมาแว้งกัดได้

ขอออกตัวก่อนเรื่องคำหยาบกับความรุนแรงผ้มไม่นิยม
แต่ก็ไม่อยากขัดใจเพื่อนๆไปใช้บริการ คุณชาละวัน แล้วกันนะ

1 เอ คุณนี่มั่วเก่งไม่เบานะ ผ้มจ่ายค่าเคเบิ้ลไม่เห็นเขาบอกว่าห้ามเปิดดูASTV
ถ้าไม่อยากให้เสื้อแดงดู เชิญขี่ม้าสามศอกไปฟ้องศาสดาโกเต็ก สิ อิอิ
ให้ประกาศผ่านเว็ปหรือASTVสิ
แต่โกเต็กคงไม่บ้าจี้เพี้ยนเหมือนเด็กน้อย I Pad หรอก มันเด็กเกินไป

ถ้าI Pad หรือหางเหลือง จะดูPeople channel ก็ยินดีครับ(จะได้หายโง่ อิอิ)
เสื้อแดงใจกว้างเสมอ อิอิ ไม่ได้ชมพวกเดียวกัน จิงจิง

ไอ้โปรตีนนี่ เสื้อแดงขอสงวนลิขสิทธิ์ หางเหลืองต้องใช้มือตบอย่างเดียว
ไม่งั้นผิดคำสาบานศาสดาโกเต็ก ฟ้าผ่าใส่หัวได้นะ อิอิ
เอาเป็นว่า คุณ I Pad กับ ชาละวันหาที่เหมาะๆไปนัดเจอกัน
ให้ชาละวันใช้โปตีน ส่วน คุณหางเหลืองก็ใช้มือตบก็แล้วกัน
อยากรู้จริงๆ ว่ามือ กับ ติง นี่อะไรจะเร็วกว่ากัน จะรอฟังข่าว อิอิ

2 อ้อ ประชาไท หมายความว่า คนเสื้อแดงเขามาใช้บริการกันเยอะ
เพราะออกความคิดเห็นได้ตามสบาย ไม่ต้องทำตามคำสั่งศาสดา
ที่นี่ใจคอไม่คับแคบเป็นเผด็จการแบบเจ้าของแมนเนเจอร์
ซึ่งพวกหางเหลืองไปสุ่มหัวกัน I Pad น่าจะไปรวมกลุ่มรวมฝูง
เวลาคุยจะได้ไม่ขัดคอ แต่ถ้าI Pad ติดใจที่นี่มากกว่าก็ตามใจ อิอิ

เสื้อแดงเผาบ้านหลังไหน เผาเมืองไปกี่เมืองชื่อเมืองอะไร
บอกให้ละเอียดหน่อย อย่ามาซี้ซั้ว
มุสาขัดคำสั่ง ศาสดาโกเต็ก หมู่บ้านศีล5 วันแรกบักใสก็ตอแหล หางเหลือง
ไปชุมนุมเป็นแสน แสนสาหัส สิ แหกตาตั้งแต่วันจะตั้งพรรค ขำ ฟ่ะ อิอิ
ที่แน่ๆ พวกหางเหลืองนั่นแหละตัวดี ทำยิ่งกว่าเผาบ้านเผาเมือง ป่นปี้กันหมด

ทักษิณไปแล้ว คอร์รัปชั่น คนโกงหมดแล้วเหรอ เห็นมันกำลังแย่งชามข้าว
จะยัด รถเมล์เป็นคันๆ โกเต็กค้านแผ่วเบานุ่มนวล แบบกลัวตกขบวน นี่ก็ขำอีก
ไม่หนักแน่นแบบไล่ ล่าทักษิณสักนิด อิอิ

3 เราเอ๋อ เหรอเพิ่งรู้ เรา เอ๋อ นายก็ เอ๋งๆๆๆๆ นะสิ อิอิ ขนาดจับผิด
อ.เจิมสาก (อาจานของI Pad กับพวกหางเหลือง) กะ ขุนคลัง กลอน
ได้นี่เรียกว่าเอ๋อเหรอ เชิญนายก็โง่งมให้ อ.เจิมสากลากจูงต่อไปเถอะ
ถ้า อ.เจิมสาก ยังไม่พัฒนาความรู้เพิ่มกว่าขั้นนี้
เกิดได้เป็นทีมเศรษฐกิจ ของพรรคหางเหลือง
บอกคำเดียว ว่า เจ๊ง แน่ไทยแลนด์

พูดแล้ว คิดถึงทักษิณตะหงิดๆ เขาทำมาดีแล้ว ไม่ถูก 100 % หรอกอาจจะสัก 50-60%
แต่รวมๆเศรษฐกิจประเทศดีกว่าก่อนนี้ และตอนนี้เยอะ
เทียบผลงาน พรรคประชาวิบัติ ๆน่าจะได้แค่ 5-10%
เทียบผลงาน ของพวกหางเหลืองๆ น่าจะได้สัก -180 ถึง 2,3%
ประเทศถอยหลังไปไม่น้อยกว่า 5-10 ปี

เรื่องรัฐวิสาหกิจ ใครหรือ ทักษิณ จะคิดยังไงผ้มไม่รู้
ผ้มเห็นว่าควรเก็บเป็นสมบัติของชาติให้ลูกหลานไทย
ได้มีธุรกิจดีๆ บริษัทดีๆไว้ทำมาหากิน
จะพัฒนาปรับปรุงการทำงาน
ไล่พวกโกงกินออกไปให้หมดก็ว่าไป
แต่ไม่ควรขายให้ต่างชาติหรือนายทุน

วิกฤติปี 40 ก็ยังแทบไม่แปรรูปหรือขาย ประเทศก็รอดมาได้
แต่ตอนนี้ อาการก็น่าห่วงกว่า เพราะพวกหางเหลืองป่วนบ้าน ป่วนเมือง
จนพรรคประชาวิบัติกะ พรรคไอ้ห้อยมาเป็นรัฐบาล
หาเงินไม่เป็น ใช้เงินก็ไม่เป็น ประเทศ ถังแตก
วันสองวันนี้ เห็น ไอ้ถาบันสังสิต นักวิชาการปัญญาอ่อน
ฮึ่มๆ ออกมาเอาหน้า จะขายหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจอีกแล้ว
พวกหางเหลืองสาย รสก. ว่าไง เตะหมูเข้าปากหมา
ตอนนี้งานจะเข้าอีกแล้ว สมน้ำหน้า อิอิ

I pad กับ ชาละวัณฯ

I pad กับ ชาละวัณฯ ยังต้องสู้กันอีกนาน

แต่ผมขออนุญาตพักสายตาก่อนนะครับ

จะกลับมาใหม่เมื่อ"สาวกลิ้ม"เปลี่ยนพฤติกรรม

ชาละวัณฯ สู้ ๆ

เพราะวาทะศิลป์

เหมาะสมกับ"สาวกลิ้ม"ที่สุด

เฮ้ย.... ไอ้จก-กะ-หรี่

เฮ้ย.... ไอ้จก-กะ-หรี่ ชักจะเห็นด้วยกับI Padแล้ว มรึงนี่จัดอยู่ในประเภทคบไม่ได้ซะแล้ว มรึงมันอยากกินแต่ขี้กรูบอกให้มาลองกินข้าวบ้างก็ไม่เอา มรึงอยากจะกินขี้ต่อไปก็เอาเหอะ พักนี้ไม่มีประเด็นอะไรจะมาเล่นแล้วซิ ไอ้ที่เสื้อแดงถูกทหารยิงตาย เสื้อแดงปลอมไปทุบรถนายก ทหารปลอมเป็นเสื้อแดงเอารถแก๊สมาให้ร้ายเสื้อแดง กรูไม่รู้พวกมรึงเชื่อไปได้ยังไง อย่างred shirt soldier(ไม่แน่ใจอ่านผ่าน หากผิดก็ขออภัยด้วย)ยังอุตส่าห์ไปเทิดทูลไอ้จตุพรมันอยู่ได้ แถมยังบอกว่ามันจะได้เป็นนายกซะอีก สงสัยนายกประเทศเจ้ามูลเมืองละมั้ง ไม่อยากไปสืบเสาะประวัติมันที่ราม เอาแค่ดูมันในทีวีทุกๆวันก็รู้แล้วว่ามันเป็นคนยังไง นอกจากโกหกพวกมรึงแล้วมันยังสามารถโกหกตัวเองได้ด้วย อย่างมันบอกว่านายกไม่อยู่ในรถที่ถูกทุบ พอมันโกหกมากๆเข้าตัวมันเองยังหลงเชื่อว่าเป็นจริงเลย มรึงสงสัยเป็นประเภทเดียวกับไอ้ตู่มัน ตะแบงไปเรื่อยไม่สนใจว่าจะผิดหรือถูก จริงหรือไม่จริง เอาเรื่องไม่ใช่สาระมาเป็นสาระ ย้ำนะ เอาเรื่องไม่ใช่สาระมาเป็นสาระ แต่กรูก็ยังพยายามเข้าใจมรึงอยู่นะว่า2-3วันนี้มรึงโดนI Padอัดซะเซไปเซมา โดนนับไม่รู้กี่ครั้งแล้ว หากหาทางลงไม่ดีจะเสียมวยเลยนะจะบอกให้ บอกว่าติดธุระด่วน หรือไก่ติดโรคตาย อะไรก็ได้นะ เชื่อกรูเหอะ

@..วานนี้

@..วานนี้ สร้างวันนี้
คือศักดิ์ศรี ปตท.
ขี้ฉ้อ ใครเล่าหนอ
ท่อวางที่ เหมาะสมดี

@..วิสัยทัศน์ สร้างโอกาส
สมบัติชาติ สมศักดิ์ศรี
มั่นคง อย่างเต็มที่
มีพลังงาน ที่ก้าวไกล

@..โชติช่วง ชัชวาล
สร้างรากฐาน เศรษฐกิจไทย
พาชาติ มั่นคงได้
ในเศรษฐกิจ แบบเสรี

@..พลังงาน สร้างพลังงาม
ไม่มองข้าม คุณความดี
สร้างเสริม เติมเต็มที่
สิ่งแวดล้อม ที่สวยงาม

@..กำไรก็ ไทยได้
โคตรของใคร ไม่หยาบหยาม
ถือหุ้น หุ้นงดงาม
ตามมีสิทธิ์ จิตเสรี

@..วันนี้ น้ำมันแพง
ต้องด่า แช่งรัฐบาลนี้
ไหนว่า เป็นคนดี
บริหารผี น้ำมันแพง

เฮ้ย.... ไอ้จก-กะ-หรี่

เฮ้ย.... ไอ้จก-กะ-หรี่ ชักจะเห็นด้วยกับI Padแล้ว มรึงนี่จัดอยู่ในประเภทคบไม่ได้ซะแล้ว มรึงมันอยากกินแต่ขี้กรูบอกให้มาลองกินข้าวบ้างก็ไม่เอา มรึงอยากจะกินขี้ต่อไปก็เอาเหอะ พักนี้ไม่มีประเด็นอะไรจะมาเล่นแล้วซิ ไอ้ที่เสื้อแดงถูกทหารยิงตาย เสื้อแดงปลอมไปทุบรถนายก ทหารปลอมเป็นเสื้อแดงเอารถแก๊สมาให้ร้ายเสื้อแดง กรูไม่รู้พวกมรึงเชื่อไปได้ยังไง อย่างred shirt soldier(ไม่แน่ใจอ่านผ่าน หากผิดก็ขออภัยด้วย)ยังอุตส่าห์ไปเทิดทูลไอ้จตุพรมันอยู่ได้ แถมยังบอกว่ามันจะได้เป็นนายกซะอีก สงสัยนายกประเทศเจ้ามูลเมืองละมั้ง ไม่อยากไปสืบเสาะประวัติมันที่ราม เอาแค่ดูมันในทีวีทุกๆวันก็รู้แล้วว่ามันเป็นคนยังไง นอกจากโกหกพวกมรึงแล้วมันยังสามารถโกหกตัวเองได้ด้วย อย่างมันบอกว่านายกไม่อยู่ในรถที่ถูกทุบ พอมันโกหกมากๆเข้าตัวมันเองยังหลงเชื่อว่าเป็นจริงเลย มรึงสงสัยเป็นประเภทเดียวกับไอ้ตู่มัน ตะแบงไปเรื่อยไม่สนใจว่าจะผิดหรือถูก จริงหรือไม่จริง เอาเรื่องไม่ใช่สาระมาเป็นสาระ ย้ำนะ เอาเรื่องไม่ใช่สาระมาเป็นสาระ แต่กรูก็ยังพยายามเข้าใจมรึงอยู่นะว่า2-3วันนี้มรึงโดนI Padอัดซะเซไปเซมา โดนนับไม่รู้กี่ครั้งแล้ว หากหาทางลงไม่ดีจะเสียมวยเลยนะจะบอกให้ บอกว่าติดธุระด่วน หรือไก่ติดโรคตาย อะไรก็ได้นะ เชื่อกรูเหอะ

เฮ๊ย! นายก็ด้วย Red

เฮ๊ย! นายก็ด้วย Red soldier

อย่าพึ่งหนี เรายังมีกระทู้ค้างกันอยู่

ตกลงแล้ว จะเลือกจงรักภักดี หรือ จะบอกมาตรงๆ ว่าชอบสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สำหรับท่านที่ไม่ทราบเบื้องหลังเรื่องนี้ ผมในฐานะคนจริง ผมขอท้าวความ

กระทู้แรกที่ผมกับ red soldier โต้ตอบกัน นาย red คนนี้ยืนยันกับผมว่าเขา จงรักภักดีแน่นอน แถนยันด้วยว่า ตั้งแต่ออกมาต่อสู้ นปก. ไม่เคย คิดจาบจ้วงสถาบัน

แต่ ใน กระทู้ข่าว อันหนึ่ง นายสมศักดิ เจียม มาสำรากข้อความซึ่งจาบจ้วงสถาบันอย่างร้ายแรงมาก นาย red คนนี้ได้ไปตั้งกระทู้ คห. ตอบ คห. ของนายสมศักดิ์ เจียม อันนั้นว่า เขาชื่นชอบและนับถือ นายสมศักดิ์ เจียม มาก

ตกลง คนที่มีใจเป็นธรรมฃ่วยพิจารณาหน่อยครับว่า ใครกันแน่ครับที่ออกอาการ บิดเบือน กันแน่ แล้วใครกันครับที่มี 2 พฤติกรรม ไว้เลือกใช้ครับ

สวัสดี pad nont ผมคือ I Pad

สวัสดี pad nont

ผมคือ I Pad แต่ที่ไม่ใช้ชื่อเดิมเพราะผมจะมาโพสต์ฟ้องเพื่อนให้ทราบว่า

วันนี้ผมเข้าประชาไท ตามที่ประกาศไว้แล้ว โดยที่ต้องมาเข้าที่ร้านเน็ทร้านใหม่ เพราะร้านเน็ทร้านเดิมที่ผมเคยเข้าถูกบล็อคไปเรียบร้อยแล้ว

ผมไม่รู้ว่านายจกหรี่ เป็นหนึ่งในเว็บมาสเตอร์ของประชาไทหรือเปล่าไม่รู้? เพราะว่า ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละ ไอ้จกหรี่มันเกิดอาการโดนซร่นตรีนผมติดคอมันอย่างหนัก ปรากฎว่าร้านเน็ทนั้นโดนบล็อคเซิฟเวอร์หลังจากผม log out ทันทีเลย

ฉะนั้นถ้าคุณยังเข้าได้โดยปรกติต่อไป วันไหนเจอมัน (ไอ้จกหรี่) ฝากถามมันอีกว่า กระทู้ที่ผมตั้งไว้ให้มันทั้งหมด ตอบมาก่อนเลย แล้วจะไปแถอะไรที่ไหนก็เชิญ

แล้ววันไหนถ้ามันตอบแล้ว แต่คุณเห็นผมไม่มาตอบมันหลังจากนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผมคงเข้าประชาไทไม่ได้อีก คุณช่วยไปฝากข่าวไว้ในเว็บบอร์ดผู้จัดการด้วย ที่เหลือเด๋วผมหาทางมาจัดการมันเอง ไม่ยาก (แต่อยากทราบว่าพวกที่กล่าวหาว่า ฟ้าเดียวกัน ถูกทางการบล็อค กับการที่ผม คนธรรมดาถูกเว็บไซท์สาธารณะบล็อคเนี่ยอย่างไหนทุเรศกว่ากันวะ)

บอกตรงๆ วันนี้ผมเสียอารมณ์มาก เพราะร้านเน็ทที่ผมไปเล่นใน ร้อยเอ็ด ถูกประชาไทบล็อคเวอฟเวอร์ไป 2 ร้านแล้ว

สุดยอดจริงๆ ประชาไท สื่อทางเลือก (เลือกที่จะไม่มา)

เอาละนาย red soldier นี่คือ

เอาละนาย red soldier

นี่คือ คห. ของนายที่โพสต์ไว้ในข่าวฟ้าเดียวกันนะ

ความคิดเห็นของ Red Shirt Soldier (visitor) (127.0.0.1 192.168.1.102, 222.123.62.92) .. Wed, 2009-06-10 20:24
อ.สมศักดิ์
อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

คือบุคคลผู้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าเขียน กล้าแสดงออก
คือนักคิด นักเขียน และนักสู้เพื่อเสรีภาพ
คือตัวแทนของคนส่วนมาก ที่อยากคิด อยากเขียน อยากพูด อยากแสดงออก แต่ไม่กล้า
เพราะมันมีกฎหมายบ้าบอคอคอแตก ปิดปาก ปิดเสียง ปิดมันสมอง ของคนไว้

ผมเชียร์ อ.สมศักดิ์ฯ จงเป็นตัวแทน เป็นปากเป็นเสียงของเราต่อไป

คห. นี้ อยู่ที่ ลิงค์นี้ http://www.prachatai.com/node/24554/talk#comment-221454

เอาละคุณ red soldier ช่วยยืนยันอีกทีซิ ว่า นปก. ไม่เคยจาบจ้วง และคุณก็จงรักภักดีเหมือนเดิมหรือไม่

ตอนนี้อย่างที่ผมตอบกระทู้ pad

ตอนนี้อย่างที่ผมตอบกระทู้ pad nont ไว้ ผมเพิ่งย้ายร้านมาเล่นที่ร้านใหม่ (นี่คือครั้งที่ 2 แล้ว ที่ประชาไทมีปัญหากับ คห. ของผม) ถ้าแน่จริงช่วยไปปลดบล็อคที่ร้าน Tik Tap net และ ร้านล่าสุด (ผมจำชื่อไม่ได้) ที่คุณบล็อคเซฟเวอร์ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ด้วย นะ เว็บมาสเตอร์

ตอนนี้ ผมจะยังให้โอกาสนายจกหรี่ว่า นายจกหรี่เป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้รู้เห็นกับการบล็อคเซฟเวอร์ และนายจกหรี่ก็ยังคงบริสุทธิ์ยังไม่ได้มาเห็น คห. ที่ผมตั้งเป็นกระทู้ไว้ให้เขาตอบ เพราะผมแฟร์พอ ที่จะไม่กล่าวหาใครเรื่องอะไรชุ่ยๆ อย่างที่คนกลุ่มหนึ่งชอบทำ

ดังนั้น ผมจะเล่นบอร์ดนี้รอนายจกหรี่ไปเรื่อยๆ ถึง 5 ทุ่มโน่น

แต่ถ้าคืนนี้ไม่มีการโต้ตอบจากนายจกหรี่เลย ผมก็ยังจะเชื่อว่ายจกหรี่คืนนี้ไม่ได้เข้าประชาไทเลยก็ได้ (ทั้งๆ ที่ตามพฤติกรรมเก่าๆ ของเขามักจะไม่หายหน้าไปไหน) แต่ภายใน 2 - 3 วันนี้ หวังว่านายจกหรี่จะนัดหมาย วัน ว. เวลา น. ที่เรา (ผมนาย I Pad และ นายชาละวันกลายพันธุ์) จะได้มาถกกันต่อ

ผมจะรอ

(ผมยอมรับว่าขณะนี้ผมกำลังโกรธอย่างมาก ที่จู่ๆ ร้านเน็ทร้านเดิมของผมเข้าประชาไท ไม่ได้ ต้องมาเข้าใหม่ที่ร้านนี้ แต่ไม่เป็นไร ไม่มีทางที่จะบล็อคผมหมดทั้งจังหวดร้อยเอ็ดหรอก)

ปอ ตอ ทอ ประเสริฐ

ปอ ตอ ทอ ประเสริฐ เสรีดีเจ้าข้าาาาาาา
ชาวบ้านค้าขายหุ้นเสรีเหลือ
ไม่มีใครเผาพริกหรือเผาเกลือ
หุ้นเหลือเฟือ หกสิบสามฟ่าล้านคน
ไม่มีใครผูกขาดให้โคตรตน
ไม่มีคนปลุกหรือปั่นหุ้น

ปอ ตอ ทอ ไม่ใช่เพื่อนายทุน
เพื่อเกื้อหนุน ชาวบ้านประชาชี
การตลาดค่าราคาก็แสนต่ำ
ไม่ระยำกดราคาค่าการกลั่น
นอกไม่มีในไม่มีให้ชีช้ำ
คนระยำไม่กักตุนฟันกำไร
ต่างชาติไม่ผูกขาดบ่อน้ำมัน
อเมริกันก็ไม่ได้ขุดกันใหญ่
ทั้งประเทศล้วนแต่เป็นของพี่ไทย
แหมยิ่งใหญ่และแสนดี ปอ ตอ ทอ

ที่กล่าวมาทั้งหมดข้าโกหก
เรื่องตลกทำไม่ได้ไร้ศักดิ์ศรี
กลุ่มนายทุนกินหัวคิวกันอ้วนพี
โคตรอัปปรีได้ปันผลคนหลายตังค์

ผมก็เคยโดนมามากแล้วไปด่าในทวิ

ผมก็เคยโดนมามากแล้วไปด่าในทวิตเตอร์มาช่วงหลังถึงเขียนได้ แล้วมีอีกวิธีก็เล่นกับ proxy ครับ แต่ถ้าบล็อก user นี่ต้องเปลี่ยนชื่อ

555 กรูมาอีกแล้ว อิๆๆ

555 กรูมาอีกแล้ว อิๆๆ พี่พูดแบบนี้หาว่าผมปากหมาอะ่ดิ อิๆๆ ไม่ใช่ไรหรอกพี่ ผมแค่ยั่วมันเล่นเฉยๆ มันชอบทำตัวสุภาพ ผมแค่เผยธาตุแท้ของมนุษย์ ให้ดูแค่นั้นเอง มันเป็นจิตวิทยาเหมือนกับที่ ไอ้ลิ้ม ทำกับมัน 555

คราวนี้ ผมจะทำกับมันบ้าง อิๆๆ คอยดูนะ คราวนี้ผมไปไหน พวกมันจะแห่ ตามผมเป็นพรวนเลย 555 แค่ผมส่ายหัว พวกมันก็จะกระดิกหาง ดิ๊กๆๆๆ

เฮ๊ย!

เฮ๊ย! นี่จะถือโอกาสหนีเหมือนกันเหรอ

กูอยู่นี่แล้ว จกหรี่

ตกลงตอบว่าไง GDP ที่มึงเข้าใจน่ะ

กูดูเวลามึงเข้ามาแล้ว

กูดูเวลามึงเข้ามาแล้ว หลังกูตอบ 10 กว่านาทีเอง

มึงไม่เห็นกูจริงๆ เหรอจกหรี่

หรือ "ตั้งใจ" ไม่เห็นวะ

ขอร้องวันนี้อย่าแถมากนะ เพราะวันนี้กูใจดีเป็นพิเศษ เลยมึง

ถ้าพ้นคืนนี้แล้วมึงไม่มึงตอบก

ถ้าพ้นคืนนี้แล้วมึงไม่มึงตอบกู ก็แสดงว่าที่กูกล่าวถึงมึงไว้ใช่หมดทุกอย่างนะ

แล้วหลังจากนั้นวันไหน มึงตามมาเจ๊าะแจ๊ะกูอีก กูจะไม่ตอบมึงหรอก แต่กู จะ ก็อป คห. ทั้งหมดของวันนี้ที่กูสอนเรื่อง GDP มึงเอาไปยันหน้ามึง

จะเอางั้นเหรอ จกหรี่

555 กรูมาอีกแล้ว ใครจะบ๊อง

555 กรูมาอีกแล้ว ใครจะบ๊อง ใครจะบล็อค อะไรว่ะ หาว่ากรูมีส่วนรู้เห็นอีก 555 กรูนั่งเล่นอยู่บ้านกรู หาว่ากรู เป็น บอร์ด กรูก็ไปธุระของกรูอะดิ ชิวิตกรูไม่ได้ติดอยู่กะมรึงซะหน่อย กรูจะไปผูกใจเจ็บอะไรกะมรึงว่ะ 555 เพ้อเจ้อ ไอ้นี่ กรูจับทดลองหน่อยเดียว บ้าไปกันใหญ่ 555

ใครจะบ้าตามไปบล็อคมรึง 555 ขำจริงๆ ให้ดิ้นตาย คห กรู ยิ่งโดนแบนเยอะกว่ามรึงอีก เด่วหาว่ากรูเป็นเว็ปมาสเตอร์ 555 ไม่มีปัญญา ซื้อคอมฯ ใช้เองเหรอว่ะ ใหนบอกจบการเศรษฐดากไง ไม่เอาประเทศไปอิงกะดัชนีหุ้นแล้วเหรอ

555 บทบาทหรือหน้าที่เงินคงคลังอีกอย่างหนึ่งทางเศรษฐกิจที่คนไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญก็คือ ทำหน้าที่เป็นตัวรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติ หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า "economic automatic stabilizer" ในยามที่เศรษฐกิจรุ่งเรือง รายได้ของรัฐบาลเกินรายจ่าย หรือรัฐบาลมีงบประมาณเกินดุล เงินคงคลังในบัญชีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะสูงขึ้นเท่ากับเงินไหลกลับไปที่ธนาคารกลาง ปริมาณเงินในระบบก็จะน้อยลง เมื่อปริมาณเงินในระบบลดลง เศรษฐกิจก็จะไม่ขยายตัวเร็วเกินไป

" ยามที่เศรษฐกิจตกต่ำ รายได้ของรัฐบาลต่ำลง แต่รายจ่ายของรัฐบาลมีความจำเป็นต้องคงเดิมหรือสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จะใช้เงินคงคลังชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เงินก็จะไหลออกจากธนาคารกลาง ปริมาณเงินในระบบก็จะมากขึ้น เท่ากับเป็นการพยุงระบบเศรษฐกิจไว้ไม่ให้ชะลอตัวเร็วเกินไป "

" เพราะฉะนั้นกรูถือว่า เงินคงคลัง เป็นส่วนหนึ่งของ G มรึงจะเรียนแบบนกแก้วนกขุนทอง ก็เรื่องของมรึง แต่กรูถือว่า เงินคงคลัง ก็มีส่วนในรายรั รายจ่ายของรัฐ หากรัฐเก็บภาษีไม่ตามเป้า แล้วเงินคงคลังจะมาจากไหน ไอ้ส้นตรี..... "

" ส่วนอุปสงค์ กับ อุปทานหมู่ กรูไม่ตอบ เพราะกรูจะให้มรึงไล่ตามกรู เพราะกรูเป็นอุปสงค์ มรึง เป็นอุปทาน 555 กรูจะทำให้มรึงไล่ตามกรู เหมือนที่มรึงคอยเชลียไอ้ลิ้ม ต่างกันแค่เส้นด้าย 555 "

มรึงต้องเล่นตามเกมส์กรู 555

เอาละ

เอาละ นี่ก็จะห้าทุ่มละ

แต่ไอ้จกหรี่ก็เดินหลบผมไปมา ทั้งๆ ที่ก็ online พร้อมกันอยู่นี่แหละ

เอาเถอะ กูยอมเชื่อก็ได้ว่ามึงไม่เห็นกูจริงๆ จกหรี่

แต่ก่อนกูไป กูถามมึงใหม่ก็ได้ว่า

มึงตอบว่า G หรือ Govermemt Spending มี หนี้สาธารณะ และ ระดับเงินคงคลัง ประกอบเป็น GDP กูถามมึงชัดๆ อีกทีว่าแน่ใจหรือ ถ้าแน่ใจอธิบายมา เพราะกูขอยืนยันว่ามึงตอบผิด!

แล้วคำถามเดิมค้างเก่ามาตังก๊ะเมื่อวานก่อน ดุลการชำระ ล่ะ ไม่เห็นมึงตอบเลย ไอ้ตาขาว

ส่วนของวันนี้กูถามเพิ่มเติมอีกว่า มึงพูดถึงการงทุน (I) หรือ Investment ถ้างั้น การซื้อสินค้ามือสองทุกชนิด เป็นการลงทุนหรือไม่? ถ้าเป็น "ทำไม" ถึงเป็น ถ้าไม่เป็น "ทำไม" ถึงไม่เป็น ตอบมาเลย

แต่กูอยากบอก คำถามนี้ให้ต่อให้มึง Search จน Google ไหม้ กูรับรองไม่มีให้มึงไปลอกมาแน่ ต้องคิดเองนะไอ้ใจมด

แล้วหลังจากวันนี้ถ้ามึงไม่ตอบกู วันหน้ามึงตามมาเจ๊าะแจ๊ะกับกูเมื่อไร กูจะ copy กระทู้ของวันนี้ทั้งหมด ระหว่าง มึง กะ กู เอาไปยันหน้ามึงให้หงายไปเลย มึงจะทนได้หรือ? (ที่แย่กว่า กู Copy เอาไว้เรียบร้อยซะแล้วด้วยนี่ดิ้ พรุ่งนี้จะลองเอามาแปะ เป็นหนังตัวอย่างให้มึงดู ถ้ายังไม่ตอบกูอีก)

ฉะนั้น ตอบกูมาซะดีๆ หรือไม่ก็สารภาพมาก็ได้ว่าไม่รู้ ถ้ากล้าสารภาพ กูก็กล้ารับปาก (เพราะกูลูกผู้ชายแท้ไม่ใช่แอบจิตอย่างมึง) วันหน้ามึงมาเจ๊าะแจ๊ะกับกูอีก กูก็จะกลับมาเบิ๊ดกระโหลกหนาๆ ของมึงอีก โดยไม่เอา กระทู้ของวันนี้ไปประจานมึงหรอก (ถ้ากูผิดคำ ขอให้ไอ้เหลี่ยมต้องตัดพวงทิ้งได้เลย เอ๊ย! ให้กูจู๊ดๆ ก็ได้ เอ้า)

มีเวลาตอบถึงแค่เที่ยงวันพรุ่งนี้นะ จกหรี่แอบจิต

555 ไอ้นี่เอาอีกแล้ว

555 ไอ้นี่เอาอีกแล้ว อยากบ้ารายตัวเหรอ เด่วกรูก็จัดให้หรอก กรูจะเอาข่าวที่ไหนมาเล่นว่ะ ก็ช่วงนี้มันไม่มีอะไรอ่ะ มันมีแต่ " หลินหุ้ย " ลูกหมีแพนด้า แล้วกรูจะเอามาทำไม กรูก็ต้องทำมาหากินเหมือนกัน มรึงจะให้กรู ไปเป็น สปาย ได้ไงว่ะ

กรูก็รู้เท่าที่รู้ อันไหนไม่รู้ กรูจะไปตรัสรู้ ได้ไง ช่วงนี้ทุกอย่างมันดูเหมือน ต่างฝ่าย ต่างอยู่ในแนวรบ ของตัวเอง มรึงจะให้กรูเต้าข่าว ได้ไง กรูไม่ใช้ บรรณาธิการ หนังสือ การ์ตูน นี่หว่า

รึมรึงเสพ ติด กรู เกินไปว่ะ เอามะ เด่วกรูพาไปวัดถ้ำกระบอก 555