คนเชียงใหม่เตรียมถกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ‘ฟื้นฟูประตูเมือง เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่’

คนเชียงใหม่เตรียมถกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ‘ฟื้นฟูประตูเมือง เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่’ เชิญผู้เชี่ยวชาญรื้อประเด็นประตูเมืองและกำแพงเมือง เชิญทุกฝ่ายร่วมหาทางออกและฟื้นฟูก่อนจะเสียหายหนัก ย้ำต้องร่วมกันสร้างสังคมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาอย่างแท้จริง

12 มิ.ย. 52 - ศ. เฉลิมพล แซมเพชร ประธานภาคีคนฮักเจียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานจัดงานเสวนาวิชาการเรื่องฟื้นฟูประตูเมือง เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์กรภาคเอกชนในเมืองเชียงใหม่ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ (กป.อพช.เหนือ) ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ภาคีคนฮักเจียงใหม่ และกลุ่ม Lanna Watch เล็งเห็นว่า เขตโบราณสถานคูเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่สำคัญต่อทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี การท่องเที่ยว และทั้งยังความเชื่อและเป็นจิตวิญญาณของชาวเมือง การพัฒนาหรือดำเนินการใด ๆ ในเขตดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนและจะมีผลต่อภาพรวมของเมือง ดังเช่นที่เคยมีการคัดค้านการก่อสร้างอาคารสูงในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตคูเมืองมาแล้ว
กรณีกำแพงเมือง และประตูเมืองเชียงใหม่เคยเป็นจุดสนใจจากสังคมมาแล้วหลายครั้งเช่น ระหว่างปี 2542-2549 มีการคัดค้านการสร้างน้ำพุที่ปากประตูช้างเผือก จนที่สุดต้องรื้อย้ายน้ำพุดังกล่าวออกไป กรณีน้ำพุดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่อง “ขึด” ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าหากมีการ “ถมสมุทร ขุดกระแส แหม่รู(ท)วาร ฮานสลี” ถือเป็นขึดหลวง หรืออาเพศที่ร้ายแรงต่อเมือง การสร้างน้ำพุ ณ จุดดังกล่าวตรงกับขึดหลวงเรื่อง แหม่รู(ท)วาร ก็คือไปปิดทางเข้าออกสำคัญ เพราะประตูช้างเผือกเป็นประตูทิศเหนือตรงกับทิศ “เดช” ในตำราทักษาเมือง การเข้าออกเมืองระหว่างพิธีสำคัญของท้าวพระยามหากษัตริย์ในยุคก่อนต้องเข้าออกทางประตูด้านนี้เพื่อเป็นสิริมงคล ดังนั้นการเอาน้ำพุปิดปากประตูเมืองทำให้บ้านเมืองเกิดอาเพศ ตรงกันข้ามกับสวัสดิมงคล
นอกจากเรื่องน้ำพุช้างเผือกที่จบสิ้นลงแล้วด้วยดี ระยะที่ผ่านมาได้เกิดความเห็นแย้งการพัฒนาประตูเมือง และกำแพงเมืองอีกครั้ง โดยทางกรมศิลปากรได้พบหลักฐานภาพถ่ายว่าประตูเมืองช้างเผือกก่อสร้างเป็นประตู 2 ชั้น มีที่โล่งตรงกลางระหว่างประตูชั้นหนึ่งกับสอง จึงมีโครงการขุดค้นหาหลักฐานเพื่อยืนยันหลักฐานภาพถ่ายแต่ทว่าการขุดค้นยังไม่ครบถ้วนต้องหยุดไปเนื่องจากมีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ระงับการดำเนินการใด ๆ บนพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงมีการปลูกสร้างอาคารขึ้นมาบนพื้นที่ปากประตูด้วย
กรณีการสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมาดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร นอกจากนั้นยังมีกลุ่มประชาชนยื่นหนังสืออีกฉบับเพื่อขออนุญาตทำลานสาธารณะ หรือ ข่วงบริเวณปากประตูเมืองพร้อมกันด้วย โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาขออนุญาตเช่นเดียวกัน
องค์กรประชาชนที่ร่วมกันจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ หาได้ต้องการแสดงความเห็นแย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ต่อการยื่นขออนุญาตจากกลุ่มประชาชนที่กำลังดำเนินการอยู่ เพียงแต่เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สังคมเชียงใหม่โดยรวมน่าจะรับรู้ ได้ร่วมกันศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบการตัดสินใจให้ครบถ้วนที่สุด เพราะกำแพงเมืองและประตูเมืองด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่สำคัญทั้งด้านประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและเป็นจิตวิญญาณของเมือง ดังนั้นหากภาครัฐหรือกลุ่มเอกชนจะดำเนินการใด ๆ น่าจะเปิดกว้างให้มีกระบวนการรับรู้และมีส่วนร่วอย่างกว้างขวาง เพื่อให้มีการร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ประธานภาคีคนฮักเจียงใหม่ กล่าวในตอนท้ายว่า การเสวนาครั้งนี้ จะเน้นไปที่การเชิญวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญกับประเด็นประตูเมืองและกำแพงเมืองโดยตรง และคิดว่าจะเป็นพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันสร้างสังคมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมงานเสวนาวิชาการ เพื่อความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประตูเมือง และ กำแพงเมืองเชียงใหม่ กรณี ประตูช้างเผือก ร่วมรับฟังข้อมูลวิชาการจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อจะร่วมกันคิดและกำหนดทิศทางของประตูสำคัญที่ได้รับการยกเป็นประตูหัวเวียง ว่าควรจะเป็นเช่นไร

 
เสวนาเชิงวิชาการ “ฟื้นฟูประตูเมือง เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่”
 
เสาร์ 13 มิถุนายน 2552
 
เวลา 13.00-17.00 น ณ ห้องประชุม คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ (เชิงสะพานนวรัฐ)
จัดโดย องค์กรภาคประชาชนเชียงใหม่ : ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ภาคีคนฮักเจียงใหม่ กป.อพช.(เหนือ) และกลุ่ม Lanna Watch
 
13.30 น. พิธีเปิด
 
13.45 น. บรรยายเรื่อง“หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประตูช้างเผือก:ทำไมต้อง 2 ชั้น ?”
                        โดย คุณ ไกรสิน อุ่นใจจินต์ นักวิชาการโบราณคดี กรมศิลปากร
 
14.45 น. พัก ของว่าง
 
15.00 น. บรรยายเรื่อง “ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ประตูช้างเผือกในฐานะประตูหัวเวียง
                        โดย อ.เกริก อัครชิโนเรศ นักวิชาการด้านล้านนาคดี
 
16.00 น. แลกเปลี่ยน ซักถาม
                        ดำเนินการโดย อ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร คณะการสื่อสารมวลชน ม.ช.
 
17.00 น. ปิดการเสวนา
 
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์