นร.ร้อง สนง.เขต ปัญหา19 ข้อ รับวันไหว้ครู

 

 
 
ขณะคณะนักเรียนดินทางไปชี้แจง ระยะทางไปกลับร่วม 200 กิโลเมตร
 
 

นายยงยุทธ สายคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร
ได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมทั้งเชิญให้คณะนักเรียนเข้าประชุมเพื่อชี้แจงสภาพปัญหา
 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 37 คนของโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก (กปส.) ได้จ้างเหมารถโดยสารสองแถวจำนวนหนึ่งคันเดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร โดยที่ในวันดังกล่าวเป็นวันไหว้ครูของโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ฯ และการเดินทางจากโรงเรียนไปยังสำนักงานเขตฯ รวมระยะทางไปกลับรวม 200 กิโลเมตร
 
ในวันดังกล่าวได้ถูกกำหนดเป็นวันไหว้ครูของทางโรงเรียนจึงเป็นเหตุให้ไม่มีนักเรียนในชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเลย และมีนักเรียนชั้น ม.3 เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าร่วม
 
นายยงยุทธ สายคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนพร้อมทั้งเชิญให้คณะนักเรียนเข้าประชุมเพื่อชี้แจงสภาพปัญหา ตัวแทนของนักเรียนได้อธิบายถึงความเป็นมาและสภาพปัญหาที่เป็นวิกฤตและอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน อาทิเช่น มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนต่ำลง การขาดการสนับสนุนกิจกรรมและการไม่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนจากผู้บริหาร การใช้งบประมาณทรัพยากรที่ดินของสถานศึกษาไปในทางไม่เหมาะสมจนเป็นข้อกังขาว่ามีเจตนาทุจริตในโรงเรียน (ดูล้อมกรอบ) โดยนายยงยุทธได้รับฟังและสอบถามถึงรายละเอียดแล้วจึงให้ความมั่นใจต่อคณะนักเรียนว่า จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วน
 
หลังจากที่ได้เสนอสภาพปัญหาเสร็จสิ้นตัวแทนนักเรียนผู้เดือดร้อนจึงได้ขึ้นรถเดินทางกลับ
 
น.ส.พรเพชร ศรีเครือ นักเรียนชั้น ม.6 ตัวแทนนักเรียนกล่าวว่า ปัจจุบันมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนต่ำลงมาก ในบางวิชาบางหัวข้อที่ค่อนข้างยาก อาจารย์ผู้สอนก็จะข้ามไปไม่ยอมสอน ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาให้กับนักเรียนที่กำลังจะต้องไปสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ
 
ในส่วนกิจกรรมนักเรียนทางโรงเรียนก็อ้างกฏระเบียบต่างๆทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เว้นแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นที่สนใจของอาจารย์เท่านั้นถึงจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เมื่อถามว่าทำไมถึงต้องมายื่นข้อเรียกร้องในวันไหว้ครูตัวแทนนักเรียนผู้นี้ตอบว่าเราไม่อยากเสียเวลาเรียนจึงตัดสินใจเลือกมาวันนี้ “ตอนนี้เรากำลังมีปัญหาเนื่องจากผู้ปกครองของเพื่อนเราบางคนเกิดความหวาดกลัวว่าพวกเราจะเรียนไม่จบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ๆพวกเราจะต้องช่วยกันอธิบาย
 
นายชยากร เศษฤทธิ์ กรรมการสถานศึกษา ได้กล่าวกับประชาไทในภายหลังว่า ปัญหาดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความขัดแย้งแบ่งเป็นฝักฝ่ายทำให้ครูส่วนใหญ่ใส่เกียร์ว่างไม่ยอมทำงาน ผลกระทบจึงเกิดกับเด็กนักเรียนจนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนออกมาเคลื่อนไหว ปัญหานี้เกิดขึ้นเรื้อรังมาเป็นเวลาแรมปีแล้ว กรรมการสถานศึกษาได้เคยท้วงติงแต่ไม่ได้รับการรับฟัง การเคลื่อนไหวของเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการตรวจสอบกระตุ้นเตือนข้าราชการครูให้มีสำนึกและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดและสุจริต ถือว่าเยาวชนกลุ่มนี้เป็นความหวังใหม่ของสังคม
 
อาจารย์ผู้ไม่ประสงค์ออกนามในโรงเรียนท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกับคณะกรรมการสถานศึกษา เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้อำนวยการคนปัจจุบันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องการทุจริตแต่มีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษามากกว่า ประกอบกับผู้บริหารเป็นคนที่มีท่าทีไม่รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานและนักเรียน “หากสำนักงานเขตจะแก้ไขปัญหาโดยการโยกย้าย ก็อยากจะขอให้โยกย้ายคู่กรณีของผู้อำนวยการไปพร้อมกันเลยเพื่อไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นการสลายขั้วความขัดแย้ง ไม่เช่นนั้นแล้วปัญหายังคงค้างคาไม่จบไม่สิ้น”
 
อนึ่ง โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก ( กปส.) ตั้งอยู่ที่บ้านปากช่อง หมู่ที่ 9 ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีนักเรียน ชั้น ม.1-ม.6 จำนวนประมาณ 190 คน มีครูผู้สอน 13 คน
 

 
 
คำร้องของนักเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร
 
เนื่องด้วยคณะนักเรียนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนที่เป็นวิกฤตและอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงขอเรียนเป็นข้อ ๆ ดังนี้
 
1. โรงเรียนไม่พัฒนา วิชาการไม่เด่น
2. เด็กนักเรียนไม่มีระเบียบ วินัย กฎระเบียบไม่เคร่งครัด
3. ครูแยกเป็นสองฝั่งสองฝ่าย รวมทั้งนักการภารโรงของโรงเรียน
4. กิจกรรมก็ไม่มี งบประมาณหายไปไหน
5. ครูบางคนสอนไม่รู้เรื่อง รวมทั้งพูดไม่สุภาพ
6. ครูผู้ชายส่วนหนึ่งสูบบุหรี่ในโรงเรียนให้นักเรียนเห็น เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
7. ผู้อำนวยการสนใจแต่ดนตรีพื้นเมือง มีการซ้อมดนตรีขณะเรียนหนังสือ รบกวนห้องอื่น นักดนตรี นักแสดง ก็ไม่ได้เรียน เรียนไม่ทันเพื่อน
8. การใช้พื้นที่เพาะปลูกของโรงเรียนไม่ควรปลูกพืชระยะยาว เช่น ยางพารา ซึ่งเห็นผลช้า
9. ผอ.ไม่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน ใช้ระบบเผด็จการ
10. ผอ.ไม่ให้ความร่วมมือกับนักเรียนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งเป็นโครงการของนักเรียน กลัวแต่จะมีปัญหาตามมา แล้วไม่อยากรับผิดชอบ
11. มีการนำต้นกล้าหวายของโรงเรียนซึ่งขอมาจากหน่วยงานอื่น ไปปลูกในพื้นที่ของอาจารย์บางท่าน
12. ปรัชญาของโรงเรียนมีไว้ทำไม ถ้าไม่นำมาเป็นแนวปฏิบัติ
13. โรงเรียนไม่มีสิ่งใดเจริญก้าวหน้า มีแต่ถอยหลังลงคลอง โดยเฉพาะคุณภาพของนักเรียน
14. พื้นที่ของโรงเรียนปล่อยให้ครูและนักการภารโรงบางท่านปลูกพืชหารายได้เข้ากระเป๋าตนเอง โดยไม่ปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องแม้แต่คนเดียว
15. ครู อาจารย์ นักการภารโรงมีการบ่ายเบี่ยงหน้าที่ที่รับผิดชอบเนื่องจากผู้อำนวยการไม่เด็ดขาดไม่กล้าออกคำสั่ง ไม่มีความชัดเจนในการมอบหมายงาน มอบงานให้ครูทำไม่ตรงกับความสามารถของครู
16. โรงอาหารและโภชนาการในโรงเรียนย่ำแย่ ผอ.ก็ไม่เคยเหลียวแล สนใจแต่เรื่องปรับพื้นที่-จ้างชาวบ้านมาตัดหญ้า ทั้งที่ภารโรงก็มีถึง สาม คน
17. สถานที่ราชการไม่ควรนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในโรงเรียน เช่น วัว แต่ถึงกระนั้นผู้อำนวยการก็ไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ
18. ผู้อำนวยการไม่เห็นความสำคัญของนักเรียน รับฟังแต่ไม่เห็นชอบแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดีก็ตาม
19. สถานที่ ภายในอาคารต่างๆ ไม่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียน ระบบไฟฟ้าในห้องเรียนก็ใช้การไม่ได้ ชำรุดจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ท่านผอ.ก็ไม่ได้สนใจ ทำแต่กิจกรรมที่จะได้บริหารเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเลย เช่น จ้างรถไถปรับพื้นที่ จ้างฉีดยาฆ่าหญ้า จ้างตัดหญ้า จ้างซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ
 
ปัจจุบันโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเหลือเพียงแต่ร่องรอยของความเจริญใน อดีต แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีความรุ่งเรืองเหลืออยู่ให้เห็นอีกแล้ว นักเรียนก็ไม่มีคุณภาพ สอบแข่งขันก็สู้ใครไม่ได้ แต่เดิมทำไมเขายังพัฒนากันได้ แล้วทำไมผู้อำนวยการคนนี้ถึงทำให้โรงเรียนเจริญยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่
ได้ มิหนำซ้ำ ยิ่งทำให้โรงเรียนและนักเรียนแย่ยิ่งกว่าเดิม
 
พวกเราไม่อยากให้โรงเรียนเดินทางมาถึงยุคเสื่อมหรือจุดล่มสลาย พวกเราฝากชีวิตในอนาคตไว้กับโรงเรียนแห่งนี้ แต่กลับไม่ได้รับการดูแลจากผอ.อย่างที่ควรจะเป็น ตลอดเวลาที่ผอ.ท่านนี้ย้ายมาก็มีแต่รับปากว่าจะทำเรื่องนั้น พัฒนาเรื่องนี้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการพัฒนานักเรียนอย่างจริงจังสักที ทางคณะนักเรียนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดมุกดาหารในการดูแลพวกเราเด็กบ้านนอกตาดำ ๆ ที่หวังจะมีอนาคตที่สดใสเหมือนกับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง มา ณ ที่นี้ด้วย
 
 จึงเรียนมาโปรดทราบและพิจารณา
 
 ด้วยความเคารพอย่างสูง
 คณะนักเรียนโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 
 
 

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์