กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ 6 เดือนรัฐบาล “อภิสิทธิ์” ประชาชนพอใจ 4.06 เต็ม 10

 

เมื่อวันที่ 20 มิ.. 52 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 6 เดือนในการทำงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประเมินผลงาน 6 เดือน รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปจากทุกสาขาอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,337 คน เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

1. คะแนนความพึงพอใจผลงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจเมื่อตอนที่รัฐบาลทำงานครบ 1 เดือน (ได้คะแนน 5.42 คะแนน) พบว่าคะแนนลดลง 1.36 คะแนน หรือลดลงร้อยละ 13.6 โดยมีคะแนนความพึงพอใจผลงานด้านต่างๆ ดังนี้

            - ด้านการต่างประเทศ                                                                    ได้ 4.58 คะแนน

            - ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                                                           ได้ 4.13 คะแนน

            - ด้านเศรษฐกิจ                                                                            ได้ 3.95 คะแนน

            - ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย                                 ได้ 3.91 คะแนน

            - ด้านความมั่นคงของประเทศ                                                          ได้ 3.73 คะแนน

2. คะแนนความพึงพอใจต่อการทำงานของพรรคแกนนำรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน มีดังนี้ (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

            - พรรคแกนนำรัฐบาล (พรรคประชาธิปัตย์)                                          ได้ 4.38 คะแนน

            - พรรคร่วมรัฐบาล (พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อแผ่นดิน)    ได้ 3.40 คะแนน

- พรรคฝ่ายค้าน (พรรคเพื่อไทย พรรคประชาราช)                                   ได้ 3.46 คะแนน

3. กระทรวงที่ประชาชนมีความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด (3 อันดับแรก) ได้แก่

            - อันดับ 1 กระทรวงคมนาคม                                                           ร้อยละ 34.6

            - อันดับ 2 กระทรวงการคลัง                                                            ร้อยละ 24.2

            - อันดับ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                              ร้อยละ 7.7

4. เรื่องที่ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันสมควรได้รับการชื่นชมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- เรื่องที่นายกฯ ใช้ความสุขุม ประนีประนอม ในการแก้ปัญหา-                           

 ความขัดแย้งของคนของชาติ                                                          ร้อยละ 17.6

- เรื่องการให้ความช่วยเหลือ มอบสวัสดิการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 16.5

            - เรื่องการสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น โครงการเรียนฟรี                        ร้อยละ 14.8       

5. เรื่องที่ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันสมควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

- เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และราคาสินค้าเกษตร      ร้อยละ 37.3

                        - เรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน สร้างความชัดเจนและโปร่งใสในการทำงาน ร้อยละ 10.5

                        - เรื่องการทำงานล่าช้า ไม่เด็ดขาด ไม่มีผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ร้อยละ 9.6

6. ความมั่นใจว่าในช่วง 6 เดือนที่เข้ามาบริหารประเทศ รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ได้นำพาประเทศเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ พบว่า

- เชื่อว่าถูกต้องแล้ว                                                           ร้อยละ 33.7

                        - เชื่อว่าไม่ถูกต้อง                                                             ร้อยละ 21.9

                        - ไม่แน่ใจ                                                                       ร้อยละ 44.4       

7. สำหรับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับระยะเวลาในการอยู่บริหารประเทศของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธ์ พบว่า

                        - เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ได้เกิน 1 ปี                                           ร้อยละ 64.5

                        - เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบ 1 ปี                                           ร้อยละ 35.5

 (สำหรับสาเหตุที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ครบ 1 ปี เนื่องจาก ความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาล ผลงานไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน และ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตามลำดับ)

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์