องค์กรเด็กอีสานโวยประเด็นรณรงค์ระดับประเทศคิดจากส่วนกลาง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเชษฐา มั่นคง และ นางสาวอัญชนา สดากร จากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคอีสาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน (ศสอ.) ที่ ห้องประชุมตึกทานตะวัน สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายเชษฐา เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ของแผนงาน สสย. ในระยะสามปี (พ.ศ.2552 -2554) คือ
1.สนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องแต่ละกลุ่มวัย สามารถนำออกเผยแพร่ทางช่องทางหรือกลไกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
2.ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเยาวชน มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่ออย่างเป็นระบบ และมีกลไกการสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เช่น ผู้ที่มีความรู้เรื่องการพัฒนาเด็ก ผู้บริโภค พ่อแม่ รวมถึงเด็กเยาวชน ชุมชน ได้เข้าร่วมในกระบวนการผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชน
3.สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาช่องทางหรือกลไกการเผยแพร่ การกระจายสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ทั้งช่องทางสื่อกระแสหลัก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และช่องทางสื่อทางเลือก สื่อใหม่ ที่สอดคล้องกับการรับสื่อของเด็กเยาวชน
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆ ในการสร้างสรรค์สื่อ เฝ้าระวัง สร้างกระบวนการเรียนรู้สื่อและใช้สื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน
5.สนับสนุนการสร้างนโยบายสาธารณะ การพัฒนามาตรฐานและกลไก การจัดการความรู้เพื่อให้มีการพัฒนาระบบสื่อที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของเด็ก เยาวชน
ส่วนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นนั้น สสย.ได้ทำงานกับ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก , เครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและครอบครัว , เครือข่ายหนังสือเพื่อเด็กและครอบครัว , เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ , เครือข่ายสิทธิ(พลัง)ผู้บริโภคสื่อ
ด้านนายสุชัย เจริญมุขยนันท ประธาน ศสอ. ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การทำงานเชิงประเด็นเท่าที่เห็นมักเป็นประเด็นที่คิดจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็น สื่อเพื่อเด็ก, วิทยุเพื่อเด็ก, หนังสือเพื่อเด็ก ฯลฯ ขณะที่ประเด็นในพื้นที่อาจมีเรื่องสำคัญที่นอกเหนือจากที่คิดจากส่วนกลางก็ได้ เป็นต้นว่าปัญหาพ่อแม่ทิ้งลูกไปทำงานกรุงเทพฯ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย เป็นเรื่องใหญ่พบเห็นในเกือบทุกชุมชนแต่น้อยคนจะคิดแก้ปัญหา
นายเชษฐากล่าวว่ายอมรับว่าประเด็นต่าง ๆ มักจะเกิดขึ้นจากส่วนกลาง ด้วยเหตุนี้ทาง สสย.จึงได้จัดประชุมองค์กรที่ทำงานด้านเด็กใน 5 ภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน หาวิธีเชื่อมโยงข้อมูล จะทำให้มีการชูประเด็นในพื้นที่และนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น โดยจะมีการประชุมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์