นักข่าวพลเมือง: “ชาวบ้าน” กว่า 200 รวมตัวค้านเวทีประชาคม “ผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน”

วันที่ 25 มิ.ย. 52 เวลาประมาณ 10.00 น. ชาวบ้านจากหมู่ที่ 2,3 ตำบลกำเนิดนพคุณ และตำบลแม่รำพึงซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียหลักจากชาวบ้านทั้ง 4 ตำบล ในการจัดทำผังเมืองชุมชนรวมบางสะพาน กว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ นายประสงค์ สมทรง นายกอบต.กำเนิดนพคุณ เพื่อให้นายกฯ ยกเลิกการประชุมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลกำเนิดนพคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552 นี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยระบุคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นตามเงื่อนไขที่ระบุเฉพาะกลุ่มและระบุอายุนั้น เป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน และขัดแย้งกับมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 เพราะในมาตรานี้ การจัดประชุมต้องเป็นการรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในท้องที่ที่จะมีการวางและจัดทำผังเมืองรวม และหากจะกำหนดให้มีผู้แทนร่วมประชุมต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งให้กำหนดโดยกฎกระทรวง

ดังนั้น การจัดประชุมที่จะมีในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2552 นั้น จึงไม่ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่วางผัง และการกำหนดเงื่อนไขก็มิได้มีกฎกระทรวงรองรับ จึงขัดแย้งกับมาตรา 19 ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 อีกทั้ง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ได้ระบุถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีขั้นตอนแสดงวัตถุประสงค์ แผนที่ แผนผัง รายการประกอบแผนผัง นโยบาย มาตรการ รวมทั้งข้อความเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม และต้องติดประกาศไว้ในที่เปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน จึงถือได้ว่าการจัดประชุมดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 315 ข้อ 3 และ ข้อ 4 หากดำเนินการต่อจะถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการขัดต่อกฎหมาย

หลังจากที่ชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียชี้แจงถึงเหตุผลในการขอให้ยกเลิกการประชุมในวันดังกล่าว นายประสงค์ก็รับปากว่าจะยกเลิกการประชุมดังกล่าว เนื่องจากตนเองก็ไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งภายในพื้นที่เช่นกัน

ด้านนายสุพจน์ ส่งเสียง แกนนำชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึง กล่าวว่า “ในความเห็นของชาวบ้านส่วนมากคือ ไม่ต้องการพื้นที่สีม่วงดังนั้นก็ไม่ควรมีการจัดประชุมแสดงความคิดเห็นอีกต่อไปเพราะจัดกี่ครั้งชาวบ้านก็ไม่ยอมรับพื้นที่สีม่วง”

กลุ่มชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสีย ยังได้ขอให้ นายก อบต.จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญโดยเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบางสะพานและชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุมกันเพื่อหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ซึ่ง นายก อบต.รับเรื่องและจะรีบดำเนินการตามคำร้องขอ

จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลร่อนทองเพื่อยื่นหนังสือให้ยกเลิกการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 52 เช่นกัน พร้อมทั้งแนบบันทึกการประชุมที่ อบต.กำเนิดนพคุณ ที่ นายก อบต.และชาวบ้านมีมติว่ายกเลิกการประชุมในวันดังกล่าว และจะรีบดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญโดยด่วน ให้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ แย้มพราย นายกเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ

พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกเทศบาลร่อนทอง 3 ข้อ คือ 1.ให้เสนอเรื่องในวันนี้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบ และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ รับทราบ 2.ให้ยุติการประชุมการแสดงความคิดเห็นการจัดทำผังเมืองในวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 52 นี้ 3. ขอให้ยุติการดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีมติของการประชุมสภาสมัยวิสามัญของ อบต.กำเนิดนพคุณร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่

ท้ายสุดนายกเทศบาลและปลัดเทศบาลตำบลร่อนทองก็ยอมรับเงื่อนไขข้อเรียกร้องของชาวบ้านทุกประการ
 
 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์