กรรมการสิทธิฯ ไล่ซี 9 ทำผิดวินัยร้ายแรง แอบเพิ่มค่าตอบแทนช่วงปฏิบัติงานทีวีไทย

 
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีคำสั่ง ที่
29/2552 ลงวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมาให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ นายโสภณ ตะติโชติพันธุ์ ข้าราชการสามัญตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานฯ (เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน 9 ช ช) ระดับ 9 เนื่องจากได้กระทำผิดร้ายแรง โดยในคำสั่งระบุว่า ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2551 นายโสภณ ได้ไปช่วยปฏิบัติงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือทีวีไทย และได้ทำสัญญาจ้างได้รับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ด้านบริหารจัดการองค์การและกฎหมาย รับค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยสัญญาให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ 16 มกราคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่ไปปฏิบัติงานจริง ต่อมาวันที่ 10 มีนาคม 2551 นายโสภณได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการองค์การ กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 10 ประการ
 
และต้นเดือน เมษายน 2551 นายโสภณได้เจรจาขอให้นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพิ่มค่าตอบแทนให้เป็นเดือนละ 100,000 บาท โดยกลางเดือนเมษายน นายโสภณได้นำร่างสัญญาจ้างฉบับใหม่ไปให้นายเทพชัยลงนาม ซึ่งนายเทพชัยก็ได้ลงนามให้ โดยให้มีผลนับแต่วันลงนามในสัญญาจ้างฉบับใหม่ แต่นายโสภณไม่ได้นำร่างสัญญาจ้างฉบับนี้ไปดำเนินการให้เป็นผลทางปฏิบัติ แต่กลับใช้อำนาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำสัญญาจ้างฉบับเดิมมาให้ แล้วนายโสภณได้ทำการเปลี่ยนแปลงยอดเงินค่าตอบแทนที่อยู่ในเอกสารแผ่น 2 ของสัญญาเดิม โดยดึงเอกสารซึ่งมีค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาทออก แล้วนำเอกสารแผ่นใหม่ที่มีค่าตอบแทนเดือนละ 120,000 บาทใส่เข้าไปแทน
 
ทั้งนี้นายโสภณยังได้โกหกเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งควบคุมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย ว่าให้เงินเดือนใหม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 16 มกราคม 2551 เป็นเหตุให้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่นายโสภณเกินกว่าข้อตกลงตามสัญญาจ้างฉบับจริง
 
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของนายโสภณ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงควรได้รับโทษไล่ออกจากราชการ อาศัยตาม พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 20 ประกอบกับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2535
 
ด้านนางอรินณพงศ์ สูตรสุคนธ์ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่าไม่ขอเปิดเผยผลการพิจารณาเพราะเป็นเรื่องลับ แต่ยอมรับว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแล้วเสร็จแล้ว อีกทั้งกรณีนี้นายเทพชัย ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายโสภณไว้ด้วย
 
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์