สมานฉันท์แรงงานไทยร้อง ป.ป.ช. สอบโครงการสารสนเทศแรงงาน

13 ก.ค. 52 - ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ตัวแทนคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธาน ป.ป.ช.เพื่อขอให้ตรวจสอบโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน โดย น.ส.วิไลวรรณ กล่าวว่า ป.ป.ช.ได้มีการชี้มูลความผิดในโครงการนี้แล้วว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่สำนักงานประกันสังคมยืนยันจะดำเนินการต่อ ดังนั้น คสรท.ขอเรียกร้องให้ป.ป.ช.เข้ามาสอบโครงการดังกล่าวโดยละเอียด หากพบผู้กระทำผิดหรือทุจริตในกระบวนการ ให้มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดเหล่านั้น
 
 
ที่ คสรท. ๕๐/๒๕๕๒
 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 
เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน
 
เรียน  ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบความเข้าใจ เรื่อง ความไม่โปร่งใสของโครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีการชี้มูลความผิดไปแล้วว่า โครงการจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน มูลค่า ๒,๘๙๔,๑๓๖,๐๐๐ บาท ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ทางสำนักงานประกันสังคมก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป โดยอ้างว่าได้ปรับลดวงเงินการดำเนินการเหลือเพียง ๒,๓๕๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท แล้วนั้น
 
ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึ่งเป็นองค์กรแรงงานขับเคลื่อนหลักของผู้ใช้แรงงาน ที่ถือว่ามีส่วนเป็นเจ้าของเงินกองทุนประกันสังคม อันประกอบด้วยองค์กรสมาชิกในระดับสหพันธ์แรงงาน , กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอุตสาหกรรม , สหภาพแรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานต่างๆ กว่า ๓๐ องค์กร ขอตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการดำเนินการ ดังนี้
 
๑. ข้อสังเกตต่อบริษัทผู้ได้รับการประมูล พบว่า มีผู้ยื่นซองประมูลเพียง ๒ รายเท่านั้น และในที่สุดบริษัทธุรกิจค้าร่วม เอส โอ เอ คอนเซอร์เทียม เป็นผู้ประมูลได้ ซึ่งสะท้อนถึงความผิดปกติ ไม่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มเปิดประมูลโครงการ รวมถึงการเสนอวงเงินโครงการที่สูงเกินความเป็นจริง มีความเร่งรีบในการเซ็นสัญญาและดำเนินการ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ เอส โอ เอ คอนเซอร์เทียม ได้ฟ้องศาลปกครอง เรียกค่าเสียหาย ๕๐๐ ล้านบาท โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการชะลอโครงการ เพราะได้สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ แล้ว แต่ทางสำนักงานประกันสังคมยังเลือกใช้วิธีการเจรจาเพื่อให้ถอนฟ้อง และใช้วิธีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยการการยินยอมให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาดำเนินการต่อ แทนที่จะพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบ หรือชะลอโครงการตามคำแนะนำของผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง
 
๒. ข้อสังเกตต่อสัญญาในโครงการ พบว่า จากการพิจารณาข้อมูลสัญญาเช่าในโครงการ พบว่าอาจมีการจ่ายเงินขัดแย้งกันในข้อสัญญาที่ได้กำหนดไว้กับเอกสารแนบท้ายสัญญา ที่มีการระบุไม่ตรงกัน นอกจากนั้นในรายละเอียด “การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์” ไม่ชัดเจนว่ามีขอบข่ายงานพียงใด และไม่ระบุขอบเขตเนื้องาน ว่ามีอะไรบ้าง ระบุเพียงเรื่องการจ่ายเงินเพียงเท่านั้น
 
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีความโปร่งใส คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจึงขอเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ และหากพบผู้กระทำผิดหรือทุจริตในกระบวนการดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้ ให้มีการเอาผิดตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดเหล่านั้น
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตรวจสอบตามที่ร้องขอ
ขอแสดงความนับถือ
วิไลวรรณ แซ่เตีย
ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
 
 
 
 

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์