สหภาพแรงงาน ธ.ไทยพาณิชย์ หวั่นตกงาน หลังไทยพาณิชย์ตั้งบริษัททวงหนี้

สืบเนื่องจากการออกประกาศของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เรื่องการจัดตั้งบริษัท Collection เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ก.ค. สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายสมศักดิ์ อู่มั่น ประธานสหภาพแรงงานฯ ทำหนังสือถึงนางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว

โดยสหภาพแรงงานไทยพาณิชย์ ระบุว่า การดำเนินการของธนาคารไทยพาณิชย์ ในกรณีดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พนักงานหน่วยงานพัฒนาสินเชื่อที่มีหลักประกัน พัฒนาสินเชื่อไม่มีหลักประกัน และพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งจะถูกยุบเลิกหน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติงานกับบริษัทที่ธนาคารตั้งขึ้น โดยธนาคารกำหนดให้พนักงานส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 กรกฎาคม นี้ ซึ่งพนักงานไม่ต้องการไปปฏิบัติงานกับบริษัทดังกล่าว เพราะกลัวความไม่มั่นคงในอนาคต สหภาพแรงงานฯ จึงขอสอบถามรายละเอียดจากธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแจ้งให้พนักงานในหน่วยงานดังกล่าวนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินว่าจะไปปฏิบัติงานกับบริษัทหรือไม่ ต่อไป

จดหมายเปิดผนึก

ที่ สร.ธทพ. 16/2552                                                                 14 กรกฎาคม 2552
เรื่อง ขอความกระจ่างกรณีอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ตั้งบริษัทติดตามหนี้
เรียน ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเรื่องการจัดตั้งบริษัท Collection

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) ได้ออกประกาศเรื่องการจัดตั้งบริษัท Collection เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยกล่าวอ้างว่าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทดังกล่าวจะเริ่มปฏิบัติการในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น ขอเรียนว่าการดำเนินการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเรื่องดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พนักงานหน่วยงานพัฒนาสินเชื่อที่มีหลักประกัน พัฒนาสินเชื่อไม่มีหลักประกัน และพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ ที่จะถูกยุบเลิกหน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติงานกับบริษัทที่ธนาคารตั้งขึ้น โดยธนาคารกำหนดให้พนักงานส่งใบสมัครภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 นี้ ซึ่งพนักงานไม่ต้องการไปปฏิบัติงานกับบริษัทดังกล่าว เพราะกลัวความไม่มั่นคงในอนาคต สหภาพแรงงานจึงเรียนสอบถามมายังท่าน ดังนี้

1. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อบังคับหรือประกาศให้ธนาคารพาณิชย์จัดตั้งบริษัทติดตามหนี้หรือไม่
2. ธนาคารพาณิชย์ไม่จัดตั้งบริษัทติดตามหนี้ แต่ให้ดำเนินการในนามธนาคาร ธนาคารสามารถทำได้ หรือไม่
3. หากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยมีข้อบังคับหรือประกาศ หรือไม่เคยอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ตั้ง

บริษัทติดตามหนี้ แล้วธนาคารพาณิชย์นำมากล่าวอ้างจะมีความผิดหรือไม่ สหภาพแรงงานขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดให้ความกระจ่างแก่สหภาพแรงงานเพื่อจะได้นำมาแจ้งให้พนักงานหน่วยงานดังกล่าวนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินว่าจะไปปฏิบัติงานกับบริษัทหรือไม่ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดให้คำตอบแก่สหภาพแรงงาน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 จะได้หรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ และหากผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สหภาพแรงงานทราบ
ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมศักดิ์ อู่มั่น)
ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์