เครือข่ายนักศึกษาผู้กระหายต่อสันติภาพยื่นจดหมายถึงนายก กรณีมัสยิดอัลฟุรกอน

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับมอบจดหมายเปิดผนึกและแถลงการณ์จากเครือข่ายนักศึกษาผู้กระหายต่อสันติภาพ ต่อกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงเข้าไปในมัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอปาแย ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ขณะที่ชาวมุสลิมกำลังทำพิธีละหมาดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา

 
 
 
จดหมายเปิดผนึก
 
17 กรกฎาคม 2552
 
เรียน     ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เรื่อง      ขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านไอร์ปาแย และหลายๆเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลือบแคลงใจ
 
เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ชาวบ้านมุสลิมในมัสยิดอัลฟุรกอน บ้านไอร์ปาแย ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ขณะที่ชาวบ้านกำลังประกอบการละหมาดอยู่นั้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 11 คน และบาดเจ็บกว่า 10 คน
 
จากเหตุการณ์โศกนาฏกกรรมดังกล่าว นำมาซึ่งความโศกเศร้าและความสลดใจอย่างมากต่อความรู้สึกของประชาชนทุกสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวบ้านที่บ้านไอร์ปาแยนั้น จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมแห่งนิติรัฐ หลักการที่ว่า “ความมั่นคงแห่งอธิปไตยของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมแห่งนิติรัฐ” จะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ถ้าภาครัฐยังคงปล่อยให้กงล้อประวัติศาสตร์ของความไม่เป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังหมุนอยู่ที่ในวงจรเดิมๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมของการไม่ต้องรับผิด หรือปล่อยให้คนร้ายตัวจริงลอยนวล เหมือนกับหลายๆเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของสถานการณ์ความไม่มั่นคงในคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิเช่น เหตุการณ์บังคับให้ทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหาย เหตุการณ์กรือเซะ เหตุการณ์ตากใบ เหตุการณ์ซ้อมทรมานให้รับสารภาพ และอื่นๆที่ยังไม่ถูกทำให้ปรากฏ
 
เครือข่ายนักศึกษาผู้กระหายต่อสันติภาพ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งในความไม่มั่นคงของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายพิเศษ คือ กฎอัยการศึก และพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศว่า “ไม่ได้ใช้การทหารนำการเมือง” และใช้การพัฒนานำความมั่นคงด้วยนั้น แต่บางครั้งก็กลายเป็นช่องว่างให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่มีวินัยเป็นผู้ละเมิดสิทธิและสร้างความไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเสียเอง ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริง ทุกภาคส่วนก็ได้รับรู้โดยทั่วกัน แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่รวมถึงความไม่เป็นธรรมในระดับโครงสร้างของสังคม ที่ประกอบด้วยเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
 
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ คือ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความกระหายถึงสันติภาพ และคิดว่าสันติภาพจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน ถ้าภาครัฐยื่นให้ประชาชนด้วยปลายกระบอกปืน ทางเครือข่ายฯจึงขอเสนอทางออกสู่สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังต่อไปนี้
 
ในระยะสั้น
โดยการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมแห่งนิติรัฐอย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา เพื่อพิสูจน์ความจริงใจของภาครัฐในทุกเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเคลือบแคลงใจว่า อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบความจริงขึ้นมา ซึ่งต้องมาจากบุคคลที่เป็นที่ยอมรับถึงบทบาทด้านความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์ของสังคมโดยภาพรวม โดยเริ่มจากเหตุการณ์ไอร์ปาแยเสียก่อน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมแห่งนิติรัฐขึ้นมาใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
ในระยะยาว
โดยการดำเนินการใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร และพัฒนานำความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้ได้กำหนดชะตากรรมตนเองตามวิถีชีวิตที่มีหลักประกันความสุข และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งสัมพันธ์กับความเป็นอัตตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาติพันธ์ และศาสนา เพื่อนำไปสู่การเกิดความเป็นธรรมในระดับโครงสร้างของสังคม คือ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ต่อไป
 
ทางเครือข่ายนักศึกษาผู้กระหายสันติภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โดยผ่านการตั้งใจจริงอย่างจริงใจของภาครัฐ สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไมไกลเกินความสามัคคี ทางความรู้สึกสู่ความคิดที่เข้าใจในรากเหง้าของปัญหา และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
 
 
ด้วยจิตรักสันติภาพ
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.)
สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (สนท.)
ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชมรมศาสนสัมพันธ์ สาขามุสลิม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชมรมนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย กลุ่มมุสลิมสัมพันธ์ วิทยาลัยราชพฤกษ์
ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยรังสิต
ชมรมศาสนสัมพันธ์มุสลิม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมนิสิตมุสลิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสายใหญ่
ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชมรมมุสลิม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอ.ปัตตานี
กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (PNYS)
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.)
เครือข่ายนักศึกษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน (คพช.)
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเพื่อสันติภาพ (คยนส.)
เครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ (Deep Peace)
International Movement of Catholic Student - Asia Pacific (IMCS-AP)
Asia Pacific Student and Youth Association (ASA)
 
 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท