กรุงเทพโพลล์ระบุ คนกรุงเทพฯ ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะรับมือไข้หวัด 2009ได้ 63.4%

19 ก.ค. 52 - จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้วลุกลามขยายวงจนส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 6 ของโลก สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตสูงที่สุดในประเทศ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจ “ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ต่อมาตรการป้องกันโรคไข้หวัด 2009” ขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร อายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

1.ความพึงพอใจต่อมาตรการรับมือกับโรคไข้หวัด 2009 ที่ผ่านมาของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า

พอใจ
ร้อยละ   49.5
ไม่พอใจ
ร้อยละ 50.5
 โดยกลุ่มที่ไม่พอใจให้เหตุผลว่า รัฐบาลไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่จริงจังชัดเจน จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน ปิดบังความจริง และข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง
2.ความชัดเจนและเพียงพอของการได้รับทราบข้อมูลความรู้เรื่องโรคไข้หวัด 2009

ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนเพียงพอแล้ว
ร้อยละ 46.9
ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่ชัดเจนเพียงพอ
ร้อยละ 53.1
 
โดยเรื่องที่ต้องการรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลักษณะอาการและความรุนแรงของโรค
ร้อยละ 15.9
ขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้อง 
ร้อยละ 14.8
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อสงสัยว่าป่วยเป็นโรค
ร้อยละ 13.6
วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ         
ร้อยละ 12.4
ตัวเลขสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิต
ร้อยละ 6.9
อื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา และประสิทธิภาพของวัคซีน ฯลฯ
ร้อยละ 1.2
                       
3. สิ่งที่เป็นห่วงและกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด 2009 ในประเทศไทย คือ

ห่วงความปลอดภัยของชีวิต
ร้อยละ 47.9
ผลกระทบเรื่องการเรียน อาชีพการงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
ร้อยละ 21.4
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ร้อยละ 9.6
 
ผลสำรวจในข้อนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาชนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต มากกว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

คุณภาพและมาตรฐานในการตรวจรักษาโรคของสถานพยาบาลต่างๆ
ร้อยละ 9.2
การฉวยโอกาสทุจริตคอร์รัปชันเงินงบประมาณโครงการรับมือกับโรคไข้หวัด 2009
ร้อยละ 6.1
การปกปิดตัวเลขข้อมูลความจริง
ร้อยละ 4.3
อื่นๆ อาทิ ความปลอดภัยของเด็กๆ ฯลฯ
ร้อยละ 1.5
 
4. ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด 2009 ไม่ให้ลุกลามจนถึงขั้นต้องปิดประเทศ

เชื่อมั่น
ร้อยละ 36.6
ไม่เชื่อมั่น
ร้อยละ 63.4
 
5. สิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อรับมือกับโรคไข้หวัด 2009 ในขณะนี้ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้จริงจังชัดเจนขึ้น
ร้อยละ 64.9
เร่งจัดหาวัคซีนป้องกันโรคให้เพียงพอ           
ร้อยละ 60.1
ให้บริการรักษาฟรีกับผู้ป่วยโรคไข้หวัด 2009 ทุกคน    
ร้อยละ 55.3
ประสานการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปในทิศทางเดียวกัน
ร้อยละ 37.3
อื่นๆ อาทิ เปิดสายด่วนให้คำปรึกษาเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และไม่ปิดบังข้อเท็จจริง                       
ร้อยละ 3.1
 
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์