สมัชชาสังคมก้าวหน้านัดเยี่ยม “ดา ตอร์ปิโด” 30 ก.ค. ครบรอบ 1 ปีคุมขังระหว่างพิจารณาคดีหมิ่นฯ

 
25 ก.ค. 52 กลุ่มสมัชชาสังคมก้าวหน้าส่งอีเมล์เชิญชวนประชาชนเยี่ยม ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ ดา ตอร์ปิโด ผู้ต้องหาในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจำคลองเปรม ในวันที่ 30 ก.ค. เวลา 9.30 – 11.30 น. ในวาระครบ 1 ปีที่เธอถูกคุมขัง ทั้งนี้ ดารณี ถูกจับกุมและคุมขังตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.51 ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112  ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบ ห้าปีหลังจากที่ดารณีขึ้นกล่าวปราศรัยบนเวทีเสียงประชาชนที่สนามหลวงในช่วงกลางปี 51 และหลังจากถูกจับกุมศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวเพื่อสู้คดีโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตาม คดีนี้มีการสืบพยานโจทก์ไปแล้วเมื่อ 23-25 มิ.ย. และกำลังจะมีการสืบพยานจำเลยในวันที่ 28 ก.ค. และ 5 ส.ค. โดยศาลมีคำสั่งให้เป็นการพิจาณาคดีลับ  (รายละเอียดคดีนี้ใน lmwatch.blogspot.com)
 

 
“โค่นล้มอำมาตยาธิปไตย   จุดไฟสรรค์สร้างสังคมใหม่
พัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ 
 
เราไม่ทอดทิ้งกัน
-- ทางเดินของชีวิต --
 
ทางเดินสำหรับชีวิตมีอยู่เพียงสองทางเท่านั้น 
นั่นคือต่อสู้เพื่อสัจจธรรมด้
วยความกล้าหาญ  
หรือยอมแพ้และตายอย่างทาส 
เกียรติยศอันรุ่งโรจน์มีไว้
สำหรับผู้ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ  
และแก่ทาสนั้นหรือ สิ่งที่เขาพึงได้รับก็คือ หลุมศพของคนขลาด! 
 
*กวีโดย มูสา จาลิล แปลโดยจิตร ภูมิศักดิ์อ้างใน "ถึงร้อยดาวพราวพรายกระจายแสง", สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, หน้า 233-4 
 
นับเป็นเวลา 1 ปีเต็มที่คุณดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือดา ตอร์ปิโด ได้ถูกจับกุมในคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
 
ช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีการขอยื่นประกันตัวเธอหลายต่อหลายครั้ง แต่ศาลก็พิจารณายกคำร้องโดยตลอด ทั้งๆที่ ผู้ต้องหาอื่นในคดีเดียวกลับสามารถขอประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีได้  
 
ขณะที่คุณดาต้องยืนหยัดต่อสู้เพียงลำพังในเรือนจำ เราได้ยินข่าวสารของเธออยู่บ้างจากผู้ที่ไปเยี่ยมเยียนเธอเป็นระยะ เราได้ติดตามอ่านข่าวของคุณดาด้วยความรู้สึกนับถือในหัวใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นเสรีชนของเธอ  ไม่ง่ายเลยที่ใครสักคนต้องถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยังสามารถรักษาความเข้มแข็งและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเอาไว้ได้ ภายใต้แรงกดดันจากสภาพแวดล้อมเหมือนที่เธอกำลังเผชิญ 
 
ในวันนัดสืบพยานโจทย์คดีของเธอครั้งแรก ในวันที่ 23 มิ.ย. 2552 ศาลได้มีคำสั่งให้พิจารณาคดีดังกล่าวเป็น "การลับ"  โดยคำสั่งดังกล่าวได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 177 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งได้สร้างข้อกังขาต่อสาธารณะชนทั่วไปถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยในการพิจารณาคดีนี้  ดังที่องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ได้ส่งแถลงการณ์ถึงผู้สื่อข่าวต่อมาในวันที่ 26 มิ.ย. 2552 ความตอนหนึ่งในแถลงการณ์ระบุว่า "ภายใต้หลักกฎหมายสากล การพิจารณาคดีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นหลักสำคัญในการปกป้องสิทธิของปัจเจกบุคคลจากการพิจารณาคดีและกระบวนการเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม...เมื่อศาลปิดประตูห้องพิจารณา นั่นคือสัญญาณเสี่ยงต่อความอยุติธรรม"
 
แม้สัญญาณจากศาลที่จะดำเนินการพิจารณาคดีแบบปิดลับ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณดาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพียงพอในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง แต่ดูเหมือนเจตจำนงในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคุณดา หาได้หวาดหวั่นต่ออำนาจอยุติธรรมเลย เธอยังคงยืนยันศักดิ์ศรีของความเป็นคนอย่างเต็มเปี่ยม ดังคำแถลงที่คุณดาเขียนขึ้นในวันที่ 24 มิ.ย. 2552 คุณดาได้เผยแพร่คำแถลงถึง "สื่อมวลชนและพี่น้องผู้รักความเป็นธรรม" ต่อกรณีการพิจารณาคดีแบบปิดลับของศาล โดยบางส่วนของคำแถลงคุณดาได้เขียนว่า  "ข้าพเจ้าขอประณามว่าการพิจารณาคดีโดยลับนั้นเป็นการทำลายหลักการยุติธรรมของกฎหมายโดยสิ้นเชิง วันนี้เมื่อ 77 ปีก่อน มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตย ผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองยืนยันในหลักการที่จะให้ราษฎรได้รับความยุติธรรมมาก ขึ้นกว่าจากเดิมที่เคยถูกกดขี่จากผู้ปกครองโดยตามอำเภอใจ แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ข้าพเจ้าขอสรรเสริญเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่ดังกล่าว แม้ว่าในวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ก็เชื่อมั่นว่าเจตนารมณ์ ของคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 จะต้องได้รับชัยชนะในที่สุด”   
 
วันนี้ 22 กรกฎาคม 2552 ครบรอบ 1 ปีเต็มที่คุณดา ถูกจับกุมและคุมขังอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิทางกฎหมาย เราจึงขอเชิญพี่น้องเสรีชนผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลาย ไปร่วมให้กำลังใจแก่คุณดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือดา ตอร์ปิโด นักสู้ประชาธิปไตยผู้ทรนงของพวกเรา ที่หน้าเรือนจำคลองเปรม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.30-11.30 น.
  
ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมไปให้กำลังใจคุณ นำดอกไม้และป้ายผ้าให้กำลังใจคุณดามาพร้อมเพรียงกัน เราจะส่งแรงกำลังใจไปสู่คุณดาในยังอีกฟากของกำแพงซี่กรงขังของเรือนจำว่า "เราจะไม่ทอดทิ้งกัน"  
  
  
เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จงเจริญ! 
  
สมัชชาสังคมก้าวหน้า (social move)  
24 กรกฎาคม 2552
 
 

คุกไม่อาจกักขังกวี  
โดย  ไม้หนึ่ง ก.กุนที
๏ คุกไม่อาจกักขังกวี                      และจะไม่ขอความปรานีศาล 
 
ตุลาการเมื่อรับใช้เผด็จการ               ถึงเวลาสร้างศาลประชาชน 
   
๏ คุณให้ท้ายกลุ่มลัทธิคลั่งอำนาจ      สิทธิ์เสรีประชาชาติถูกชิงปล้น 
 
เสาะแสวงทุกวิธีให้จำนน                   ไม่ยอมรับ 1 เสียงของพลเมือง 
     
 ๏ รุมปลูกฝังตรรกะวิปริต                 ชุดความคิดมอมเมาให้คนเชื่อง 
 
ติดคุณธรรมความดีที่เปล่าเปลือง        เพราะเบื้องหลังอำพรางอาชญากรรม 
 
 ๏ คุณฆ่ากลุ่มความคิดที่ก้าวหน้า        คนชั้นล่างที่ต้นทุนสังคมต่ำ 
 
อ่อนจริตมารยาทแต่งชี้นำ                  จองจำเขาในความจน อด เจ็บ ตาย
 
๏ คุกไม่อาจกักขังกวี                 และล้านล้านเสรีชนทั้งหลาย 
 
จะกู่ก้องก่นประณามคุณเรื่อยไป           กว่ากฎหมายจะรับใช้มหาชน. 
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์