นักกิจกรรม-ขบวนการทางสังคม 36 ประเทศทั่วโลกสนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐประหารในฮอนดูรัส

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ขบวนการทางสังคม กลุ่มสังคมนิยม และนักกิจกรรม 36 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันลงนามในแถลงการณ์ซึ่งออกเป็นภาษาสเปน และภาษาคะตะลัน กรณีฮอนดูรัสและลาตินอเมริกา (Con Honduras, con toda América Latina. Declaración unitaria)

เนื้อหาในแถลงการณ์สนับสนุนประธานาธิบดีมานูเอล เซลายา ว่าเป็นประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญ สนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐประหารในฮอนดูรัส ต่อต้านคณะรัฐประหาร และประณามท่าทีของสหรัฐอเมริกาและชาติบริวารที่แสดงออกทางวาจาว่ารับรองเซลายา แต่อีกด้านหนึ่งก็ติดต่อกับคณะรัฐประหารในฮอนดูรัส และถ่วงเวลาขบวนการต่อต้านรัฐประหาร

ในแถลงการณ์ยังระบุว่าการรัฐประหารในฮอนดูรัสเป็นแผนการรุกของจักรวรรดินิยมอเมริกาเหนือและบรรดาบรรษัทข้ามชาติที่ต้องการรักษาอิทธิพลในละตินอเมริกา ทั้งเรื่องข้อตกลงการค้าเสรี การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นการต่อต้านประเทศในกลุ่มอัลบาที่นำโดยเวเนซุเอลา

แถลงการณ์ยังเตือนไปยังสาธารณชนให้ระวังประเทศโคลัมเบียจะกลายเป็นฐานทัพที่สำคัญของอเมริกาเหนือ อันหมายถึงสหรัฐอเมริกาและจะกลายเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของประเทศในลาตินอเมริกา นอกจากนี้ในท้ายแถลงการณ์ระบุว่าทำทุกวิถีทางเพื่อตอบโต้การรัฐประหารในฮอนดูรัส

“ขอต่อต้านพวกคณาธิปไตย การรัฐประหารของพวกฟาสซิสต์ในฮอนดูรัส และต่อต้านภัยคุกคามจักรวรรดินิยมอเมริกาในภูมิภาคละตินอเมริกา” แถลงการณ์ระบุ

อนึ่งในท้ายของแถลงการณ์ มีกลุ่มจากประเทศไทยใช้ชื่อว่า Progressive Redshirts (แดงก้าวหน้า หรือ สมัชชาสังคมก้าวหน้า) ร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้ด้วย สำหรับรายละเอียดของแถลงการณ์มีดังต่อไปนี้

000
 

(คำแปลภาษาไทย)
แถลงการณ์ร่วมกรณีฮอนดูรัสและลาตินอเมริกา
 
1 ส.ค. 2552
 
1. พวกเราสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการกลับฮอนดูรัสของประธานาธิบดีมานูเอล เซลายาโดยทันทีและไม่มีข้อแม้ และต่อการกลับคืนสู่สภาพบังคับของรัฐธรรมนูญฮอนดูรัสโดยปราศจากเงื่อนไข ยิ่งไปกว่านี้ เราเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับรัฐประหาร และให้ยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนซึ่งมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจในอนาคตของเขา ทั้งผ่านการลงประชามติ การปรึกษาหารือ หรือหนทางอื่นที่อยู่ในหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
 
2.เราขอประณามลัทธิเยาะเย้ยถากถางนิยมที่แสดงออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและชาติบริวารในองค์การรัฐอเมริกา (OAS) ที่แสดงทัศนคติด้วยวาจาว่ายอมรับความเป็นประธานาธิบดีที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเซลายา ขณะเดียวกันพวกเขาก็บรรลุข้อตกลงและคบหาสมาคมกับคณะรัฐประหาร และดำเนินทุกวิถีทางอันเป็นยุทธวิธีถ่วงเวลาโดยมีเป้าหมายเพื่อปลดระวางขบวนการต่อต้านรัฐประหารในฮอนดูรัสซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นแนวหน้าแห่งชาติต่อต้านรัฐประหาร ซึ่งขบวนการนี้กำลังเติบโตอย่างน่าทึ่ง
 
3.เราพิจารณาแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการรุกของจักรวรรดินิยมอเมริกาเหนือและบรรษัทข้ามชาติ เพื่อต่อต้านประเทศในกลุ่มอัลบา (พันธมิตรโบลิวาร์เพื่อทวีปอเมริกา) และพลังก้าวหน้าทั้งมวลในละตินอเมริกา เป็นไปเพื่อรักษาอิทธิพลในภูมิภาค เพื่อรักษาข้อตกลงการค้าเสรีและผลประโยชน์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และเพื่อรักษาการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา
 
4.เราปฏิเสธการร่วมมือกันรณรงค์อย่างน่าสงสัยด้วยข้อกล่าวหาผิดๆ และคำโกหกเพื่อต่อต้านรัฐบาลเอกวาดอร์และเวเนซุเอลา ซึ่งเริ่มต้นจากสหรัฐอเมริกา ประเทศที่มีผู้บริโภคยาเสพติดมากที่สุดในโลก และจากโคลัมเบียประเทศผู้ผลิตมากที่สุดในโลก ขอขอบคุณรัฐบาลโคลัมเบียที่นำโดยประธานาธิบดีเสพย์ติดอย่างอูริเบ้ (Alvaro Uribe) ผู้ที่มีบทบาทสำคัญเรื่องการค้ายาเสพย์ติดระดับโลก ซึ่งกล้าไปพูดที่เวเนซุเอลาเรื่องนโยบายต่อต้านยาเสพย์ติดที่ล้มเหลว การมุ่งเป้าของการรณรงค์ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าประจำการในพื้นที่นี้ตามแผนการโคลัมเบีย (Plan Columbia)
 
5.เราขอเตือนไปยังสาธารณชนต่อประเด็นที่น่าตระหนกที่ว่าโคลัมเบียจะกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ จากการที่จะมีฐานทัพของอเมริกาเหนือมากถึง 7 แห่ง ซึ่งเป็นการคุกคามต่ออธิปไตยของทุกประเทศในลาตินอเมริกาอย่างโจ่งแจ้ง
 
นี่เป็นตัวแทนของการก้าวถอยหลังไปสู่การทำให้ความขัดแย้งภายในโคลัมเบียเป็นประเด็นสากล และเป็นการแบกรับความเสี่ยงต่อการสร้างภาวะไร้เสถียรภาพในภูมิภาคจากการสร้างแรงยั่วยุที่ไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ล่วงหน้า
 
6.เราขอประณามสื่อข้ามชาติจากซีเอ็นเอ็น จนถึงสื่อภาษาสเปนอย่าง Prisa group และเครือข่ายโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุที่เป็นส่วนหนึ่งของพวกคณาธิปไตยผ่านระบบผูกขาดของพวกเขาคือผ่านสมาคมผู้สื่อข่าวระหว่างทวีปอเมริกา (IAPA) ซึ่งร่วมกันให้ข้อมูลผิดๆ ที่มีการโกหก เพื่อสร้างมติมหาชนลวงในระดับโลก เช่นการวางพื้นฐานเพื่อพัฒนาการโจมตีทางทหาร
 
7.พวกเราขอแสดงฉันทามติร่วมกันเพื่อจัดตั้งการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความสมานฉันท์ทุกรูปแบบ อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในวันนี้และจะร่วมมือกันทุกวิถีทางให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อตอบโต้การคุกคามทุกรูปแบบด้วยความเข้มแข็ง
 
ขอต่อต้านพวกคณาธิปไตย การรัฐประหารของพวกฟาสซิสต์ในฮอนดูรัส และต่อต้านภัยคุกคามจักรวรรดินิยมอเมริกาในภูมิภาคละตินอเมริกา
 
(ส่งรายชื่อได้ที่ assembleabolivariana@gmail.com)

000

(ภาษาสเปน)
Con Honduras, con toda América Latina
Declaración unitaria (firmas actualizadas 1/8/09)
 
Las organizaciones sociales, políticas y solidarias abajo firmantes, ante el curso del golpe de estado en Honduras y el proyecto imperialista de instalar bases militares en Colombia para ahogar la esperanza de libertad y emancipación en el conjunto de América Latina, declaramos:
 
1. Nuestro pleno apoyo al regreso inmediato y sin restricciones de Manuel Zelaya y la restitución del orden constitucional, sin condiciones en Honduras. Asimismo, exigimos el castigo a los culpables del golpe de estado y el no cuestionamiento de la soberanía popular para decidir libremente su futuro, mediante referéndum, consulta o cualquier medio de democracia participativa.
 
2. Denunciamos el cinismo practicado por el gobierno de EEUU y sus satélites en la OEA con una política que habla de reconocimiento de la constitucionalidad de la presidencia de Zelaya mientras mantienen acuerdos, conversaciones con los golpistas y todo tipo de maniobras dilatorias destinadas a desmovilizar el formidable movimiento de resistencia que se ha despertado en el interior de Honduras coordinado en el Frente Nacional de la Resistencia al golpe de estado.
 
3. Consideramos que todo esto forma parte de una decidida ofensiva del imperialismo norteamericano y las transnacionales contra los países del Alba y todas las fuerzas progresistas de América Latina para preservar su hegemonía, los tratados de libre comercio y sus intereses de privatización y explotación de recursos.
 
4. Rechazamos la campaña de falsas acusaciones y mentiras, curiosamente coordinadas, contra El Gobierno de Ecuador y el de Venezuela provenientes de EEUU, el mayor consumidor de drogas del mundo y Colombia, gracias a su gobierno, el mayor productor, con su narcopresidente Uribe a la cabeza. Los principales actores del narcotráfico, tienen el valor de hablar de fracaso de la política antidroga en Venezuela. Todo ello, solo con el fin de justificar la presencia militar norteamericana en la zona: el “Plan Colombia”
 
5. Alertamos a la opinión pública sobre la gravedad de que Colombia se convierta en el portaviones   más grande de la historia con la instalación de hasta siete bases norteamericanas, amenazando ya sin veladuras la soberanía de todos los países Latinoamericanos. Supone un paso gravísimo en la internacionalización de su conflicto interno y amenaza con desestabilizar la región con una provocación de imprevisibles consecuencias.
 
6. Denunciamos a todas las transnacionales de la comunicación, desde CNN al grupo Prisa y toda la red de canales, diarios y emisoras pertenecientes a las oligarquías locales, con su “cartel”, el SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) que combinan la desinformación con la calumnia a fin de establecer una realidad virtual en la opinión pública mundial como base para poder desarrollar su ofensiva militar.
 
7. Nos comprometemos a desarrollar todo tipo de acciones solidarias, desde ahora y de la forma mas coordinada posible para responder de forma contundente a cualquier tipo de agresión.
 
 Contra las oligarquías, el golpe fascista en Honduras y la amenaza imperialista en toda América Latina
 
Para enviar adhesiones:  assembleabolivariana@gmail.com
 

000

 

 
(ภาษาคะตะลัน)
Amb Hondures, amb tota Amèrica Llatina
declaració unitària, Signatures actualitzades: 1/8/09
 
Les organitzacions socials, polítiques i solidàries sota signants, davant del curs del cop d’estat a Hondures i el projecte imperialista d’instal·lar bases militars a Colòmbia per ofegar l'esperança de llibertat i emancipació en el conjunt d'Amèrica Llatina, declarem:
 
1. El nostre ple suport a la tornada immediata i sense restriccions de Manuel Zelaya i la restitució de l’ordre constitucional, sense condicions a Hondures. Tant mateix, exigim el càstig als culpables del cop d’estat i el no qüestionament de la sobirania popular per decidir lliurement el seu futur, mitjançant referèndum, consulta o qualsevol mitjà democràcia participativa.
 
2. Denunciem el cinisme practicat pel govern d'EEUU i els seus satèl·lits en l'OEA amb una política que parla de reconeixement de la constitucionalitat de la presidència de Zelaya mentre mantenen acords, converses amb els colpistes i tot tipus de maniobres dilatòries destinades a desmobilitzar el formidable moviment de resistència que s’ha despertat a Hondures coordinat pel Front Nacional de la Resistència al cop d’estat.
 
3. Considerem que tot això forma part d’una decidida ofensiva de l'imperialisme nord-americà i les transnacionals contra els països de l'Alba i totes les forces progressistes d'Amèrica Llatina per preservar la seva hegemonia, els tractats de lliure comerç i els seus interessos de privatització i explotació de recursos.
 
4. Rebutgem la campanya de falses acusacions i mentides, curiosament coordinades, contra El Govern d´Equador i el de Veneçuela provinents d'EEUU, el major consumidor de drogues del món i gracies al seu govern, Colòmbia el major productor, amb el seu narcopresident Uribe al capdavant. Els principals actors del narcotràfic, tenen el valor de parlar de fracàs de la política antidroga a Veneçuela. Tot això, sol a fi de justificar la presència militar nord-americana a la zona: el "Pla Colòmbia"
 
5. Alertem a l’opinió pública sobre la gravetat que Colòmbia es converteixi en el portaavions més gran de la història amb la instal·lació de fins a set bases nord-americanes, amenaçant, ja sense embuts, la sobirania de tots els països Llatinoamericans. Suposa un pas gravíssim en la internacionalització del seu conflicte intern i amenaça amb desestabilitzar la regió amb una provocació d’imprevisibles conseqüències.
 
6. Denunciem a totes les transnacionals de la comunicació, des de CNN al grup Prisa i tota la xarxa de Canals de TV, diaris i a emissores pertanyents a les oligarquies locals, amb el seu "cartel" el SIP (Societat Interamericana de Premsa) que combinen la desinformació amb la calúmnia a fi d’establir una realitat virtual vers l'opinió pública mundial com a base per poder desenvolupar la seva ofensiva militar.
 
7. Ens comprometem a desenvolupar tot tipus d’accions solidàries, des d’ara, i de la forma mes coordinada possible per respondre de forma contundent a qualsevol tipus d’agressió.
 
Contra les oligarquies, el cop feixista a Hondures i l’amenaça imperialista a tota   Amèrica Llatina
 
Per enviar adhesions: assembleabolivariana@gmail.com
 

 

องค์กรและบุคคลที่ร่วมลงชื่อท้ายแถลงการณ์ 36 ประเทศทั่วโลก

เยอรมัน
[องค์กร]
COMUNA BOLIVARIANA DE BERLIN ALEMANIA, Berlín.
COLOMBIA EN EL EXILIO, Berlín.

[บุคคล]
Kemal Kutan
Dr. Klaus Engert.
Lilo Lottermoser, DIE LINKE, LV Hamburg

อาร์เจนตินา
[องค์กร]
Espacio de Carta Abierta de Tucumán

[บุคคล]
Alicia Beatriz Gonzalez Olivella.
Analia Averbuj-Periodista.
Claudio Katz, (economista).
Cristina Adrover- Piscóloga Social.
Eduardo Lucita (economista).
Eduardo Jorge Rauch - Secretario de Organización de la Asociación Trabajadores del Estado del Ministerio de Justicia.
Frenapo c-jardin.
Graciela Paiz de Delnegro, Miembro APDH (Asamblea Permanente por los DDHH) Rosario.
Ricardo Gustavo Espeja
Jorge H. Rinaldi, Psicólogo Clínico, Comodoro Rivadavia- Chubut
Maximiliano Burckwardt, Carta Abierta de Tucumán.
Patricia Gordon. Psicóloga. Secretaria General Colegio de Psicólogos. Distrito X Mar del Plata., Pérez Nélida Isabel.
Ricardo Gustavo ESPEJA

ออสเตรเลีย
[องค์กร]
Australia-Venezuela Solidarity Network
[บุคคล]
Federico Fuentes, Democratic Socialist Perspective
Susan Price, Sydney
Len Cooper [CEPU]

เบลเยี่ยม
[องค์กร]
ARLAC  (Asociación de Refugiados Latinoamericanos y del Caribe)
CADTM  (Comité pour l'annulation de la dette du Tiers Monde)
Grupo Colombia
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)

[บุคคล]
Alicia Jardel.
Mercedes Centena.
Stefan Wauters.

โบลิเวีย
[องค์กร]
Partido Obrero Revolucionario Combate (POR-Combate)
Voz Proletaria, órgano del Partido Comunista Boliviano

บราซิล
[องค์กร]
Coletivo de Mulheres UFRGS
Comité Ejecutivo del PSOL
Diretório Central do Estudantes da UFRGS - DCE Sempre em Frente
Juventude Liberdade e Revolução (LibRe/Brasil)
Mulheres Rebeldes. http://radicaldesdelaraiz.blogspot.com/
PROMUNDI
Refundação Comunista (RC / Brasil)

[บุคคล]
Adriana Gragnani, São Paulo – Brasil.
Heloisa Helena, presidenta del PSOL.
Chico Alencar, diputado federal por Rio de Janeiro.
Clarisse Castilhos.
Isabel Marazina, Psicoanalista. Analisa Institucional, San Pablo.
Ivan Valente, diputado federal por São Paulo.
João Alfredo Telles Melo - Concejal del Partido Socialismo y Libertad/ PSOL.
Jose Carlos - PSOL - Núcleo Niterói Coordenação.
Jose Nery, Senador Nacional por Pará. PSOL.
José Otavio D'Acosta Passos, economista.
Luciana  Genro diputada federal por Rio Grande do Sul.
Marian Pessah.
Maria Orlanda Pinassi, professora Brasil.
Silvana Conti.
Tárzia Medeiros - Marcha Mundial das Mulheres.

แคนาดา
[บุคคล]
Colleen Fuller, Vancouver
Jean-Pierre Daubois, sindicalista, Montreal.
Michael A. Lebowitz, economista.
Sid Shniad, Trade union researcher, Vancouver, British Columbia.
Siegfried Laser

คอสตาริกา
[บุคคล]
María Elena López

คิวบา
[องค์กร]
Proyecto Comunitario Espiral, La Habana.

เอกวาดอร์
[องค์กร]
Agencia de los Pueblos En Pie http://www.agenciaenpie.org
Colectivo Feminista de Ecuador
LibreRed (Diario Digital Alternativo) http://www.librered.net/wordpress/
Refundación Socialista de Ecuador

[บุคคล]
Alberto Acosta, economista ex-presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador.
Dimitri Cevallos Defranc.
Luis Alberto Mendieta.
Oscar Sanchez Lopez, MOVIMIENTO COLIBRI
Jenny Velez Pinzón, RED DE CUS LMGYAI EL ORO
Rosalia  Iñigez, PROGRAMA LA TALEGUITA SOLIDARIA
Marcia Castillo Tandazo, CENTRO ATENCION INTEGRAL ROSA VIVAR
Patricia Bao Ramirez, RED DE CAC Y BANCOS COMUNALES EL ORO
Blanca Maldonado Murillo, RED CIVICA DE ANTICORRUPCION DE EL ORO
Teresa Rodrigues Chiles, COMITE DESARROLLO MUJERES DE FRONTERA - CODEMUF
Rosa Lopez Machuca, MOVIMIENTO MUJERES DE EL ORO

เอลซัลวาดอร์
[องค์กร]
Grupo Trova 
Super Pakito Chac
ESTADO ESPAÑOL
AAVV can Ricart (Barcelona)
AVeins de Sant Antoni de Llefià (Badalona)
A B F Boliviano SAYARIY-URUS
Agrupación Local del PCPV-PCE de Sant Joan d'Alacant.
Ara 9barris (Assemblea de Resistència Activa de 9barris)
Asociación Asturiana Gaspar García Laviana
Asociación Ateos y Republicanos
Asociación Coordinadora de Colectivos Sociales - ACCS "Córdoba Solidaria 
Asociación Cultural Iberoamericana "SCORZA"
Asociación de Solidaridad Bolivariana
Asociación Socialismo XXI
Assemblea Bolivariana de Catalunya
Assemblea Penedès Nord de St. Pere de Riudebitlles, Catalunya.
Asamblea de Apoyo a Evo Morales y al Proceso Constituyente en Bolívia
Ateneu Art i Cultura de l’Escala.
Ateneu Popular de Sarrià. Ictus
Ateneu Rebel (Poble Sec, Barcelona)
Brigada Vallesana Simón Bolívar
Casa de Nicaragua
Casal Argentino de Barcelona
Casal d´amistat amb Cuba de Badalona
Casal d’amistat Català-Cubà de Barcelona.
Central de Trabajadores de la Argentina - Barcelona
Círculo Bolivariano de Las Palmas Alí Primera
Col•lectiu Maloka (Colombia)
Central de Trabajadores de la Argentina CTA -Barcelona
Col•lectiu Kaosenlared (kaosenlared.net)
Colectivo 26 de Julio (Madrid)
Colectivo Latinoamérica XXI
Colectivo Chileno Mapuche Peuma Trawün Chile
Col•lectiu Local de EUPV - Sant Joan. (Alacant)
Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos (CCCP)
Comitè de  Solidaritat Amb els Pobles Indígenes
d´America.
COP- CpR Ripollet.
Diario digital inSurGente, http://www.insurgente.org
ECUADOR LLACTACARU
Educació per a l'Acció Crítica- EdPAC
En Defensa del marxismo  (Revista)
En Lucha/En Lluita
Entrepobles
Espai Marx
Esquerra Unida del Pais Valencià (EUPV)
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
FAIV, Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Valles
FARGA (Fòrum Anticapitalista per la Reflexió y Generació d’alternatives)
Foro Social de Murcia
Grupo de Apoyo a la Central de trabajadores de la Argentina de Barcelona
Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad.
Iniciativa Solidaria Internacionalista (ISI), Burgos.
Izquierda Anticapitalista.
Izquierda Unida de Murcia (IURM).
Libres del Sur-Argentina (Red en el Estado Español)
LLEIDA TREBALLADORA, (Comité Local) 
Marxa Mundial de Dones de Catalunya.
Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC)
PCE (m-l),  Catalunya.
Partido Obrero Revolucionario (POR)
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)
Plataforma Bolivariana de Solidaridad con Venezuela de Madrid
Plataforma Q'atary Perú en Barcelona
PLATAFORMA SIMÓN BOLIVAR DE GRANADA
PSUC (viu)
Qui deu a qui ? (Catalunya)
RADIOCHANGO http://www.radiochango.com 
RED CANARIA POR LOS DD.HH. EN COLOMBIA
RedS (Red de Solidaridad para la Transformación Social)
REPSOLMATA
SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA (Xixón - Asturies)
Soldepaz pachakuti
Trobada Alternativa de Nou Barris, Barcelona
 
[บุคคล]
Alberto Herbera Lopez, obrero metalúrgico, Catalunya.
Alicia Fernandez Gomez, Enseñante-Asturias.
Ana Montero, Assemblea Bolivariana de Catalunya.
Anna Gabarró Haro.
Antoni Lucchetti, advocat, economista i doctor en Historia Económica
Belén Gopegui. Novelista. España.
Carlos Fernández Liria, Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
Carlos Soriano Clemente, Catalunya.
Carme Gelabert, Catalunya.
Catherine Hernández García, del Movimiento Bolivariano en Canarias.
Cesk Freixas, cantautor i militant d'Endavant (OSAN).
Claudia Calvo Dufort, Catalunya.
Constantino Bértolo. Editor.
Cristina Berlanga Olmeda (Euskal Herria)
Cristóbal Crespo, Murcia
Daniel Pereyra  Perez, escritor.
Diosdado Toledano Gonzalez, miembro de la Comisión Ejecutiva de Izquierda Unida Federal.
Esther Vivas, activista y miembro de Izquierda Anticapitalista.
Francisco Morote Vidal, Foro Social de Murcia
Gara Franchy Gil, Canarias.
Giniveth Soto Quintana. Partido Socialista Unido de Venezuela. (Plataforma Bolivariana de Madrid)
Iñaki Errazkin, Periodista.
Jordi Miralles (diputat per EUiA)
Jaime Balaguer, Madrid.
Joan Josep Nuet i Pujals,  Senador de Izquierda Unida.
Jorge Rios Martínez.
Josep Cruelles, activista, Assemblea Bolivariana de Catalunya.
José Gregorio Bracho Reyes.
Josep Maria Antentas, profesor de sociología de la UAB.
Juan Montero Ruiz, miembro de la Xarxa Solidària contra els Tancaments i la Precarietat (Catalunya).
Juan Ramón Rodríguez Madridejos. Abogado del Movimiento Intercultural por los DDHH. España.
Kilian Ramiro Grau, Artista.
Luis Gonzalez – informático.
Manel Ros, militant d'En lluita.
Marta Capdevila Guasch, Catalunya
Mariano Franchy Rodríguez. Islas Canarias.
Maria Paz González, Tarragona.
Mariona Cruelles, estudiante de la UAB
M. Gabriela Serra. Entrepobles.
Mercè Civit. (Diputada per EUiA)
Mertxe Gómez Llanos, EUSKAL HERRIA (pais vasco)
Miquel-Dídac Piñero Costa, president de l'Ateneu Art i Cultura (l'Escala)
Mònica Monroy Jurado, Catalunya.
Montse Campoy Mestres, Catalunya.
Nydia Mayela Rangel Cárdenas.
Òscar Diego Garcia, Catalunya.
Patricio Arenas
Pepe Mejía, periodista. Madrid
Ramón Franquesa, Profesor Economía Mundial, Universitat de Barcelona
Robert Gonzàlez Garcia, profesor de secundaria i militante de la USTEC
Rosa Maria Ingles Orobitg, Catalunya
Sudaka Topo
Sandra Perez de Tudela Caimons
Verónica Diaz Costanti
Vicente Cervantes Sánchez, Coordinador Azogue.net, http://www.azogue.net/
Vinx – RadioChango
Yolanda Dalmau Carreño.

สหรัฐอเมริกา
[บุคคล]
Alfred L. Marder, President, US Peace Council
James Petras, Professor (Emeritus) de Sociología de la Binghamton University, New York.
Frank Scott writes political commentary which appears in the Coastal Post
San Rafael, California
Joe Carolan, Editor SocialistAotearoa.org. Aotearoa, Nevada.

บาสก์ (สเปน)
[องค์กร]
CNT - Bilbao
Euskadi Cuba
Kimetz Kolektiboa
Komite Internazionalistak

ฝรั่งเศส
[องค์กร]
Cercle Venezuela Toulouse
MRAP - France (Movimiento contra el Racismo y por la Amnistía entre los Pueblos)
NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
 
[บุคคล]
Alain Krivine
Beatrice Whitaker (NPA)
Charles Giuseppi
Daniel Bensaid.
Elisenda Panadés
François Sabado
Franck Gaudichaud - France Amerique Latine / Rebelion.org
Jardel Alicia
Julien Terrié, Toulouse.
Michael Lowy
Myriam Martin.
Olivier Besancenot (NPA)
Omar Slaouti.
Pierre Rousset (Europe solidaire sans frontières, ESSF, France)
Ramón Chao
Roseline Vacheta. 
Milagros Riera

ฟินแลนด์
[องค์กร]
handsoffvenezuela-Finlandia

เฮติ
[องค์กร]
PAPDA, Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif
 
[บุคคล]
Didier Dominique, BATAYE OUVRIYE

ฮอลแลนด์
[องค์กร]
Socialistische Alternatieve Politiek from the Netherlands

อินเดีย
[องค์กร]
Radical Socialist
 
[บุคคล]
Sushovan Dhar

อินโดนีเซีย
[องค์กร]
Political Committee of the Poor- People's Democratic Party (KPRM-PRD)

อิตาลี
[องค์กร]
Comité de Emigrantes de la C.G.I.L. Roma

[บุคคล]
Dra. Elda Ordonez.
Dra. Debora Leiva.

เกาะมาตินิก (ฝรั่งเศส)
[องค์กร]
Groupe Revolution Socialiste(GRS) (Martinique)
Centrale Democratique Martiniquaise des Travailleurs(CDMT)
Union des Femmes de la Martinique
Association Martinique/Venezuela

เม็กซิโก
[บุคคล]
David Barkin
René Ortiz M, Asesor Parlamentario de la, Senadora Yeidckol Polevnsky
Vicepresidenta del Senado
Silvia Abalos/Cantante.

นอร์เวย์
[องค์กร]
Grupo Internacional Oslo del Partido Socialista de Izquierda Noruega
Nettverk for Venezuela
 
[บุคคล]
Efraín Navarro, Círculos Bolivarianos de Noruega.

นิวซีแลนด์
[บุคคล]
Vaughan Gunson, National Chair of Socialist Worker.

คาตาลัน (สเปน)
[องค์กร]
Endavant (OSAN)
SOLIDARA, Solidaritat catalana per a la cooperació i els drets humans.
Revolta Global-Esquerra Anticapitalista

ปานามา
[องค์กร]
Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria (MJP)
Partido Alternativa Popular (P.A.P)

โปแลนด์
[บุคคล]
Zbigniew Marcin Kowalewski, investigador y editor

โปรตุเกส
[องค์กร]
Bloco de Esquerda
SOS RACISMO de Portugal

เปอร์โตริโก
[องค์กร]
Frente Socialista de Puerto Rico

สหราชอาณาจักร
[องค์กร]
Socialist Workers Party (Britain)

[บุคคล]
Alex Callinicos, Socialist Workers Party (Britain)
Alfredo Saad Filho
Dave Hill, Professor, University of Northampton, England
Marina Kaplan, Associate Professor Emerita of Spanish and Portuguese
Mark Shotter
Norman Traub, Socialist Resistance
Smith College, Northampton
Sarah Parker, Socialist Resistance supporter, London

สวีเดน
[องค์กร]
RESOLVER Red de Solidaridad con Venezuela Revolucionaria.

สวิสเซอร์แลนด์
[องค์กร]
Centro de Estudios Marxistas de Ginebra
Comité Bolivariano de Suiza
Presencia Latinoamericana de Suiza
Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el mundo, AIPAZCOMUN Sec. Suiza,   Ginebra.

ไทย
[องค์กร]
Progressive Redshirts.

ตุรกี
[องค์กร]
DSIP (Revolutionary Socialist Workers Party)
Social Freedom Platform
Toplumsal Özgürlük Platformu
Yeni-Sentez, http://www.yeni-sentez.net/
 
[บุคคล]
Gülnur Aksop- Editor-Istanbul
İkbal Polat - Movement of libertarian left/ Turkey
L. Nilgün Aklar, Ankara
Mustafa Akgun
Mustafa MAYDA, Glass & Ceramics Trade Union DISK
Necati Abay (journalist)
Nil Mutluer
Turkan Uzun, antikapitalist 

อุรุกวัย

[องค์กร]
Plataforma DESCAM (ddhh)
Universidad Popular Joaquin Lencina
 
[บุคคล]
Eduardo Viera - Facultad de Psicología - Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
Dr.Ramiro Chimuris Sosa
Maestro Gonzalo Abella

เวเนซุเอลา
[องค์กร]
Adelante Pueblo, Comunistas Río Chico
Aquí Está...! Comunistas Carrizal
Aquí Estamos...! Comunistas Miranda
Arte  Experimental al Aire Libre (AREXALI)
Artesanias Cocorote
Así Es...Comunistas Cúa
ATENEO ANDRAGOGICO FELIX ADAM
Avance Popular Comunistas Sta. Teresa
Batalla Popular Comunistas Sta. Lucía
Bandera Roja Comunistas Yare
Casa Comunitaria de San Diego
Célula Manuel Taborada  PCV, Los Teques
CENTRO Cultural Carlos Augusto Leon
CENTRO CULTURAL CINEMATOGRAFICO MIRANDA
Circulo Bolivariano Simón Rodriguez
CODAINE
Combate Popular Comunistas Charallave
Comité Regional Gustavo Villaparedes PCV Miranda
CONSERVEMOS NUESTRAS ABEJAS SALVEMOS LA MIEL
De Frente Comunistas San Diego-Miranda
El Martillo Comunistas Guarenas
El Patriota Comunistas Caucagua
El Popular Comunistas Guaicaipuro
En Lucha Comunistas Chacao
En Marcha Comunistas El Hatillo
Espuela Roja Comunistas Zona A Carrizal
Estrella Roja Comunistas Cúpira
Floricultores y Artesanos del Vetiver
FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA ALTOS MIRANDINOS
FUNDACIÓN HOMBRE NUEVO
FUNDESO,   Frente Unido Nacional  De Deportistas Socialistas
Gallo Rojo Comunistas Andres Bello
GRUPO DE TITERES LAS TAPARITAS
Grupo Ecológico Conservación FLORYFAUNA
GRUPO SOLIDARIDAD NIÑOS POR LA PAZ
La Verdad Comunistas Baruta
Los Ñángaras..! Revista Comunista Mirandina
Lucha Popular Comunistas Mamporal
MISION ARBOL
Organización Intermunicipal Comunistas Miranda Centro
Organización Comunista Gustavo Machado Carrizal
Organización Comunista Juan Bautista Fuenmayor, Los Salias
Organización Comunista Marcelino Cedeño, Chacao
Organización Comunista Salvador de la Plaza, San Diego de los Altos
Organización Comunista de Baruta
Organización Comunista de El Hatillo
ORPROS
Prensa Popular Solidaria, Comunistas Miranda 
Propagando.org
Propuesta Popular Comunistas Los Salias
Radio Comunitaria de Carrizal
Radio Comunitaria de San Diego de los Altos
Radio Comunitaria Guaicaipuro de Los Teques
RADIO COMUNITARIA PARAIPA DE SAN PEDRO DE LOS ALTOS
Rebeldía Popular...! Comunistas Zona B Carrizal
Red de Comunicación Comunista Mirandina (REDECCOMI)
Rescate Popular Comunistas Miranda Centro
Resistencia Popular Comunistas Higuerote
Trinchera Popular Comunistas Ocumare Tuy
Vanguardia Popular Comunistas Petare
Voz Popular Comunistas Guatire

[บุคคล]
Alejandra León
Alejandra Morales Hackett, Caracas
Alicia Galindo
Ana Elisa Osorio
Andrés Sánchez
Angel Rivas
Aura Silva.
Alvaro Sánchez
Belén Rojas Guardia
Carlos Rodríguez
Carlos Graterol
Carlos Martínez
Carmen Cecilia Lara- Periodista y Profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela
Carmen Rojas
Carmen Villegas
Celestino León
Cesyen Cedeño (Mérida)
David Bello
David Daniel Vallespí i Zambudio
Demelis Flores
Douglas Regalado
Edgar Silva Reverón (Caracas)
Emil Villaparedes
Henry Mosquera
Estrella Sanoja
Faustino Rodríguez Bauza
Francisco Rodríguez Adam
Freddy Balzán, periodista
Gisela Sotillo
Gladys Ayala
Gladis Ocanto
Gustavo Meléndez
Henriette Adam de Rodríguez
Hermes Flores
Jessie Blanco /Revista para el debate Feminista MATEA
Jesús Rafael Fernandez Rodríguez
José Castillo
José Gregorio Bracho Reyes, Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Estambul
Juan Carlos Espinoza Izaguirre
Juanita González
Leonardo Ocanto
Luis Antonio Henríquez  Arocha, (Caracas)
Luis Aponte
Luis Emilio Fernandez Rodríguez
Luis Rodríguez
Maigualida Rivas
Manuel Terán
Marcos Fuenmayor
Maria Gorgina González
Mercedes Centena, Venezolana-argentina
Milagros Rosales
Millie Zurita
Mirna Navarro
Natalia Rodríguez Adam
Olga Castillo
Oscar Flores
Pablo Molina
Paula Galindo
Pierre Coulange
Rafael Darío Yanez
Rafael Quintero
Raquel Galindo
Raul Bracho, Fundación Hombre Nuevo.
Reinaldo Sánchez
Roberto González
Roberto López. Maracaibo. Unión Nacional de Trabajadores del Estado Zulia.
Rocío Cordovez
Roland Denis
Salomé Da Silva
Sergio Abzueta
Sergio Rodríguez Adam
Simón Alzón
Stalin Pérez Borges. Coordinador nacional de la Unión nacional de
Trabajadores. Miembro del Comité Operativo del Frente Socialista de Trabajadores del PSUV y de  la corriente Marea Socialsta
Thais Ojeda
Tati Villegas
Thirza Espinal
Valentín Troconis
Víctor Aguilar
Victor Manuel Rodriguez, corresponsalesdelpueblo (mitjans alternatius)
Yolanda Villaparedes
Zulima Peréz Jiménez

นานาชาติ
[องค์กร]
Forum Mondial des Alternatives
IJAN Europe, réseau international juif antisioniste
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์