ครม.ไฟเขียว ขยายสิทธิประกันสังคมให้คู่สมรส-บุตรผู้ประกันตน

วานนี้ (5ส.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแก้ไขกฎหมายประกันสังคมโดยขยายสิทธิ์ให้กับคู่สมรสและบุตรของผู้ทำประกันสังคมด้วย เพื่อให้คนในครอบครัวได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ตนเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าน่าดำเนินการให้คนในสังคมมีสวัสดิการ และหลักประกันทั่วถึงมากขึ้นและจะได้พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งว่าจะต้อง มีการสมทบเงินลงไปเท่าใดแต่จะไม่มีส่วนของลูกจ้าง นายจ้าง จะมีแต่ส่วนของรัฐบาลที่จะสมทบเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นสัดส่วนอย่างไรจะขอดูสถานะของกองทุนประกันสังคมที่มีเงินไหลเข้าไหลออกก่อน

“เนื่องจากการทำประกันสังคม เป็นระบบบังคับเพราะฉะนั้นสิทธิในการรักษาพยาบาลในส่วนใดที่เห็นว่ายังด้อยกว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ควรไปปรับเพิ่ม ซึ่งตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะงานรัฐบาลพยายามดูว่าระบบสวัสดิการทั้งหมดจะขยายให้ได้อย่างไรบ้าง” นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวต่อว่า การขยายสิทธิให้กับครอบครัวของผู้ทำประกันสังคม ต้องแก้ไขกฎหมายจากนี้ไปคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจร่างกฎหมายเป็นเวลา 1เดือน ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา และเมื่อพิจารณาเสร็จก็จะออกมาเป็นกฎหมายใหม่ได้

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงแรงงานได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ใน 3 ประเด็นและ ครม.เห็นชอบ 2 ประเด็น คือให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับการทดแทนจากกองทุนประกันสังคมกว้างขวางขึ้น และทดแทนให้บุตร คู่สมรสของผู้ประกันตนกรณีได้รับอันตรายจากการเจ็บป่วย ทุพลภาพ เสียชีวิตส่วนกรณีที่กระทรวงแรงงานเสนอให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ทางนายกฯ ตั้งข้อสังเกตว่าจะต้องใช้เม็ดเงินเท่าใดและมีฐานการคำนวณจากไหน อีกทั้งนายกฯ ได้สอบถามถึงแนวคิดการทำให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระทางกระทรวงแรงงานจึงรับเรื่องนี้ไปดูในรายละเอียดก่อนเสนอ ครม.อีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมที่แก้ไขได้กำหนดให้คุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุก ประเภทของส่วนราชการและลูกจ้างทั้งหมดมีการแก้ไขนิยามคำว่าลูกจ้าง ทุพพลภาพ และภัยพิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างโดยเลือกกันเองกำหนดให้กองทุนต้องระบบบัญชีที่ เหมาะสมแก่กิจการ แก้ไขระยะการเสนองบการเงินกองทุนและกำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานประมาณการ รายรับและรายจ่ายของกองทุน แก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราจ่ายเงินสมทบการรับประโยชน์ทดแทน รวมทั้งแก้ไขระยะเวลาการขาดส่งเงินสมทบอันมีผลทำให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

นอกจากนี้ มีการแก้ไขการกำหนดให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน ได้รับการลดอัตราเงินสมทบและให้ยกเว้นหรือลดหย่อนการส่งเงินสมทบกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง และกำหนดให้การได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ตามกฎหมายอื่นกำหนดให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรส มีสิทธิเลือกสถานพยาบาลเพื่อรับบริการทางการแพทย์และกำหนดสิทธิหากมีเหตุ จำเป็นกรณีไม่อาจรับรับบริการแพทย์ในโรงพยาบาลและกำหนดให้ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเอง หรือผู้อื่นกระทำถึงแก่ความตายไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน แก้ไขหลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร อัตราการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพและถึงความตายและแก้ไขให้ ผู้ประกันตนซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือทุพพลภาพหรือผู้ประกันตนซึ่งรับ บำนาญชราภาพมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์