กรุงเทพฯ โพลล์ชี้คน กทม.คิดว่ารัฐบาลมีผลงานมากขึ้น

8 ส.ค. 52 - จากการที่รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ได้แถลงผลการทำงานของรัฐบาลในโอกาสบริหารราชการแผ่นดินมาครบ 6 เดือนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และกำลังจะเริ่มฟื้นตัว อันเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ขณะที่ภาคเอกชนบางส่วนกลับมองว่าเศรษฐกิจไทยจะยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากยังขาดการลงทุนใหม่ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลงาน 6 เดือนของรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ และความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อสะท้อนข้อมูลความคิดเห็นให้รัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,114 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4 และเพศหญิงร้อยละ 50.6 เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคมที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

 
1. การรับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือนรัฐบาล ที่ได้แถลงไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา
            - ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน                                       ร้อยละ 37.6
            - ไม่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน                                   ร้อยละ 62.4
 
2. ความรู้สึกต่อผลงานของรัฐบาล หลังจากได้รับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือนแล้ว
   (ถามเฉพาะผู้ที่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)
 
            - รู้สึกว่ามีผลงานมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้แถลง                                             ร้อยละ 39.1
            - ไม่รู้สึกว่ามีผลงานมากขึ้น                                                                         ร้อยละ 60.9
 
3. คะแนนนิยมที่มีต่อรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ หลังจากได้รับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน 6 เดือน (ถามเฉพาะผู้ที่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)
 
            - คะแนนนิยมเพิ่มขึ้น                                                                                 ร้อยละ 24.9
            - คะแนนนิยมเท่าเดิม                                                                                 ร้อยละ 46.9
            - คะแนนนิยมลดลง                                                                                   ร้อยละ 28.2
 
4. ความมั่นใจว่ารัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ ได้นำพาประเทศเดินมาในทิศทางที่ถูกต้อง
    (ถามเฉพาะผู้ที่ได้รับฟัง รับชม หรือรับทราบเนื้อหาการแถลงผลงาน)
 
            - เชื่อว่าเดินมาในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว                                                           ร้อยละ 29.8
            - เชื่อว่าเดินมาในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง                                                             ร้อยละ 23.0
            - ไม่แน่ใจ                                                                                               ร้อยละ 47.2
 
 5. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
 
            - เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว                                                                    ร้อยละ 29.4
            - ไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว                                                                 ร้อยละ 51.5
            - ไม่แน่ใจ                                                                                               ร้อยละ 19.1
 
6. สิ่งที่ต้องการฝากถึงรัฐบาลเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
            - ขอให้สร้างความสมานฉันท์ในประเทศควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ            ร้อยละ 29.8
            - ขอให้ใช้งบประมาณในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโปร่งใสและคุ้มค่า             ร้อยละ 24.8
            - ขอให้ทำโครงการต่างๆ อย่างจริงจังต่อเนื่อง                                                  ร้อยละ 14.4
            - ขอให้ปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ -                         
              เพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับภาคธุรกิจ                                                       ร้อยละ 13.2       
            - ขอให้เน้นการสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน                                                    ร้อยละ 13.1
            - อื่นๆ อาทิ ลดปัญหาความขัดแย้งกันเองในรัฐบาล ส่งเสริมเรื่องการส่งออก           ร้อยละ 4.7
 
7. สิ่งที่คิดว่าคนไทยควรทำเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น คือ
 
            - กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย                                                      ร้อยละ 52.7
            - แสดงออกทางการเมืองอย่างมีสติ ภายใต้กรอบของกฎหมาย                            ร้อยละ 26.9
            - ทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยว                                                      ร้อยละ 16.7
            - อื่นๆ    อาทิ รักประเทศไทย ให้คนไทยรักและสามัคคีกัน       
                        และอยู่อย่างพอเพียง                                                                     ร้อยละ 3.7

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์