ฟ้องกราวรูด 8 หน่วยงานรัฐละเลยหน้าที่ปล่อยให้มีผู้บุกรุกป่าชุมชนทุ่งเขาหลวง

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (STOP GLOBAL WARMING ASSOCIATION) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคมนี้ เวลา 11.09 น. สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด และชาวบ้านในตำบลทุ่งเขาหลวงกว่า 142 คน ได้เข้าชื่อและจะเดินทางไปฟ้องศาลปกครองนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวหาหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องฐานเป็นเจ้าพนักงานหรือหน่วยงานของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร โดยมี 8 หน่วยงานที่ถูกฟ้อง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลทุ่งเขาหลวง เจ้าพนักงานที่ดินทุ่งเขาหลวง นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่าไม้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลยให้เอกชนจำนวน 6 รายบุกรุกเข้าไปยึดครอง แผ้วถางพื้นที่ป่าชุมชนป่าดอนยางเหี้ยน (นางเฮี้ยน) ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันมายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งมีพันธุ์ไม้สมุนไพรมากกว่า 200 ชนิด สัตว์ป่าขนาดเล็ก สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก มากกว่า 150 ชนิด ที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ไปออกเป็นเอกสารสิทธิ์ส่วนตัว ทำให้ชาวบ้านไม่อาจใช้พื้นที่ป่าชุมชนในการเก็บเห็ด เก็บหน่อไม้ ยอดผักอาหาร สมุนไพร ที่ใช้ในครัวเรือน และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และใช้ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันได้เต็มที่

โดยผู้บุกรุกได้โค่นต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นยางนา ที่มีอยู่หนาแน่นมากในพื้นที่ ทำการเผาป่าเพื่อทำลายสภาพความเป็นป่าลง นำรถไปไถเกรดดินเพื่อทำลายร่องรอยของความผิด ทำการล้อมรั้วไม่ให้ชาวบ้านผ่านเข้าออกได้ ฯลฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวชาวบ้านทุ่งเขาหลวงกว่า 5 หมู่บ้านได้รวมตัวกันคัดค้าน ร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลงมาแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติมาโดยตลอด แต่ก็ได้รับการเพิกเฉยจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ชาวทุ่งเขาหลวงไม่มีหนทางอื่นใด จึงได้มาร้องเรียนและขอความร่วมมือกับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เพื่อให้ดำเนินการฟ้องร้องขอความยุติธรรมต่อศาลปกครองนครราชสีมา

การฟ้องร้องหน่วยงานรัฐทั้ง 8 หน่วยงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กรมที่ดินเพิกถอนสิทธิในที่ดินบางแปลงที่เอกชน 6 รายบุกรุกยึดเอาป่าดอนยางเหี้ยนไปออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เฉพาะในส่วนที่ยังมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชุมชน รวมทั้งให้หน่วยงานรัฐฟื้นฟูสภาพป่าชุมชนให้กลับมาเหมือนเช่นเดิม รวมทั้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ใช้อำนาจตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ออกกฎกระทรวงประกาศให้พื้นที่ป่าดอนยางเหี้ยน (นางเฮี้ยน) เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกับชาวบ้านในการกำหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในการปกป้อง รักษา ฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ ที่เหลืออยู่น้อยอยู่แล้วในพื้นที่อีสาน เฉกเช่นเดียวกับพื้นที่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเคยประกาศมาแล้ว คือ ป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้กลับมาเป็นแหล่งอาหาร เป็นซุปเปอร์มาเก็ตของชาวทุ่งเขาหลวง และเป็นปอดผลิตออกซิเจนให้กับชาวโลกได้ตลอดไป นายศรีสุวรรณ กล่าว
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์