ทางเลือกใหม่ของชาวสวนปาล์ม

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกที่ทำสวนปาล์ม จำนวน 18 ราย เพื่อหาข้อมูลการทำสวนปาล์มของสมาชิก ปรากฎว่า จากการสำรวจสมาชิกมีพื้นที่ทำสวนปาล์มรายละ 18 ไร่
 
ผลผลิตในรอบปี 2550 เฉลี่ยรายละ 40 ตันต่อปี แต่กว่าจะได้ผลผลิตจำนวนดังกล่าวสมาชิกแต่ละรายมีต้นทุนประกอบด้วย ค่าจ้างและปัจจัยการผลิตเจ้าของสวนปาล์มรายหนึ่งอยู่ที่ 52,484 บาทต่อปี ขณะที่มีรายได้จากการขายผลผลิตตกรายละ 140,944 บาทต่อปีต่อราย หักลบกลบหนี้กันแล้วเหลือเป็นกำไรให้ครอบครัวเจ้าของสวนครอบครัวละ 88,460 บาทต่อปี
 
หลายคนอาจจะเกิดคำปลอบใจว่า ''ยังดีที่ไม่ขาดทุน'' แต่น้าสุภาพ ภู่ทับทิม สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก แย้มความว่า ''ตัวเลขนี้ ยังไม่ได้รวมแรงงานของครอบครัวเจ้าของนะ''
 
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสวนปาล์ม ควรที่จะนำประสบการณ์ของผู้ที่อยู่กับสวนปาล์มจริงๆ มาถ่ายทอดสู่กันฟังว่า ''ปาล์ม'' มีธรรมชาติอย่างไร
 
คุณลุงสมพงษ์ สามเมือง หนึ่งในสมาชิกบอกว่า ปาล์มเป็นพืชกินน้ำอย่างมาก ระบบรากของปาล์มจะแผ่กระจายไปตามผิวดินเพื่อหาน้ำและธาตุอาหาร ส่วนปุ๋ยนั้นต้นปาล์มต้องการปุ๋ย 2 แบบ คือปุ๋ยบำรุงต้น กับปุ๋ยเพื่อให้มีลูก ซึ่งปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นนั้นใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ชาวบ้านผลิตเองทดแทนได้ แต่ปุ๋ยสำหรับเพื่อให้ได้ทลายปาล์มนั้นจำเป็นต้องอาศัยปุ๋ยเคมี เพราะธาตุอาหารตามธรรมชาติไม่เพียงพอให้ต้นปาล์มออกลูก
 
คุณลุงสมพงษ์ กล่าวต่อว่า ที่กล่าวกันว่า 15 วันตัดทีนั้น ความจริงคือว่า นับตั้งแต่ดอกปาล์มตัวเมียออกช่อจนกลายเป็นทลายปาล์มต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือนจึงจะได้ตัดขาย โดยเฉลี่ยต้นปาล์มแตะละต้นที่สมบูรณ์จะมีดอกตัวเมียออกครั้งละ 4-6 ช่อ แต่ก็ออกมาไม่พร้อมกัน ดังนั้นที่ว่า 15 วันตัดทีนั้นเป็นการตัดแบบเวียนเก็บเกี่ยวจากทลายที่สุกแล้วไปตลอดทั้งปี ไม่ใช่ว่าหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วอีก 15 วันก็จะผลผลิตใหม่ออกมาให้ตัดอีก ไม่ใช่อย่างที่คำโฆษณาเชิญชวนให้ปลูกปาล์มกล่าว
 
ลุงประเสริฐ แสงวิมาน สมาชิกอีกรายกล่าวเสริมว่า ปลูกปาล์มไม่ใช่ตัด 2 ครั้งต่อเดือน และไม่ใช่ตัดได้ตลอดปี เช่นปลูก 22 ต้นต่อไร่ เราจะตัดสลับเปลี่ยนไปไม่ได้ครบทุกต้น รอบการตัดอยู่ที่ประมาณ 2 เดือนตัด 3 ครั้ง  และยังมีช่วงที่เรียกว่าปาล์มขาดคอ เป็นช่วงเวลาที่ต้นปาล์มหยุดออกดอกตัวเมีย กินเวลานานราว 3 เดือน ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน หรือคือช่วงหน้าแล้ง
 
นอกจากทำความเข้าใจธรรมชาติต้นปาล์มแล้ว ลุงนิตย์ บุญเศษ สมาชิกจาก ต.คลองท่อมเหนือ กล่าวถึงปัญหาที่ต้องประสบในการปลูกปาล์มคือ นับตั้งแต่ต้นพันธุ์ เป็นความเสี่ยงที่ชาวสวนต้องเจอเพราะกว่าจะรู้ว่าได้พันธุ์ที่ไม่ดี ถูกหลอกขาย ต้องใช้เวลาพิสูจน์นานกว่า 3 ปี บวกกับการลงทุนทั้งหมดที่ผ่านมา และถ้าชาวสวนไม่อาจตัดใจโค่นทิ้งก็ต้องทนกับปัญหาผลผลิตปาล์มต่ำไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่ายาไปตลอดอายุปาล์มราว 25 ปี บางรายพบว่าในสวนของตนมีพันธุ์ปาล์มหลายพันธุ์ปนกัน เอาสายพันธุ์ไม่ดีขายปนมา ทั้งที่ลงทุนซื้อมาจากที่เดียวกันที่ได้ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตร
 
ลุงนิตย์ แก้ปัญหาเรื่องพันธุ์ปาล์มด้วยการเพาะพันธุ์เอง โดยเก็บผลปาล์มจากต้นที่สมบูรณ์มาเพาะพันธุ์ แล้วเลือกต้นที่โตขึ้นสมบูรณ์ไม่แคระแกรนไปปลูก และที่ผ่านมาก็ไม่ผิดหวัง
 
สมาชิกในเครือข่าย ยังได้ช่วยแถลงไขต่อไปอีกว่า ต้นทุนในการปลูกปาล์มนั้นมีมาก ตั้งแต่เริ่มแรกไถที่ดินประมาณแปลงละ 3,700 บาท จ้างปักหมุดวางแนวพร้อมขุดหลุมปลูกต้นละ 9 บาท จ้างตัดแต่งทางปาล์มต้นละ 10-15 บาท จ้างเก็บตันละ 300 บาท ค่าขนส่งครั้งละ 200-300 บาท ค่าน้ำมันตัดหญ้าครั้งละ 100-200 บาท ถ้าเป็นยาฆ่าหญ้าลิตรละ 250 บาท ค่าจ้างใส่ปุ๋ยสอบละ 10 บาท ค่าปุ๋ยราคาสูงขึ้นตลอดจากกระสอบละ 600 บาทเมื่อต้นปีที่แล้ว ปลายปีเป็นกระสอบละ 850 บาทและล่าสุดเมื่อข้ามปีเป็นกระสอบละ 1,150 บาท
 
สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ.คลองท่อม จ.กระบี่ สรุปบทเรียนออกมาตรงกันว่า รายได้จากการทำปาล์มไม่ใช่มีแต่รวย ๆ ๆ ตามที่ใครว่า กำไรครอบครัวละ 88,460 บาทต่อปี ตกเดือนละ 7,300 บาท หากหักค่าใช้จ่ายครอบครัวในยุคสมัยนี้อย่างต่ำวันละ 150 บาท ตกเดือนละ 4,500 บาท เหลือเป็นเงินเก็บของครอบครัวประมาณเดือนละ 2,800 บาท แต่ถ้าหักค่าผ่อนจ่ายหนี้ที่กู้มาลงทุนทำสวนปาล์มและหนี้ก้อนอื่นๆ เดือนหนึ่งก็อาจติดลบได้
 
ลงความคือ ''มายาคติ'' แม้ว่าราคาผลผลิตปาล์มจะพุ่งทะยาน แต่ต้นทุนอื่นๆก็พุ่งตามเป็นเงา
 
วันนี้เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กำลังทดลองหาทางออกไปให้พ้นจากภาพมายา เช่น การปลูกพืชผสมผสานในสวนปาล์ม การเลี้ยงวัว แพะ ขุดสระเลี้ยงปลา กระจายความเสี่ยง ไม่หวังพึ่งแต่ผลผลิตปาล์ม ทำปุ๋ยชีวภาพลดต้นทุนค่าปุ๋ย
 
บทเรียนที่สวนกระแส และการทดลองหาทางแก้ปัญหาของเกษตรกร จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง.
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์