กรุงเทพโพลล์ : คน กทม. ไม่เห็นด้วยกับพ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมทางการเมือง

21 ส.ค. 52 - จากการที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 26 พ.ค.- 3 ธ.ค. 51 และวันที่ 26 มี.ค.-1 เม.ย. 52   โดยประธานรัฐสภาได้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างโดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,206 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4 และเพศหญิงร้อยละ 50.6 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 สรุปผลได้ดังนี้
 
1. ความคิดเห็นหากจะมีการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่ 26 พ.ค.- 3 ธ.ค. 51 และวันที่ 26 มี.ค.-1 เม.ย. 52   พบว่า
- เห็นด้วย                                                                                                           ร้อยละ 33.4
(โดยให้เหตุผลว่า เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ทำให้บ้านเมืองสงบสุข ให้ความยุติธรรมกับผู้กระทำผิดทุกฝ่ายโดยไม่เลือกปฏิบัติ คนไทยด้วยกันควรอภัยให้กัน และอยากให้มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่)
- ไม่เห็นด้วย                                                                                                       ร้อยละ 66.6
(โดยให้เหตุผลว่า ไม่ควรมีใครอยู่เหนือกฎหมาย คนทำผิดจะได้ใจและทำผิดต่อไปอีก เป็นการช่วยเหลือคนบางกลุ่มที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ส่วนรวม เสียภาพลักษณ์ประเทศทำให้ประเทศไทยไม่น่าเชื่อถือในสายตาต่างชาติ จะเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งวุ่นวายตามมา และเชื่อว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงที่ไม่ชอบมาพากล) 
 
2. เมื่อถามว่าใครน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด หาก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ มีผลบังคับใช้ พบว่า
- สำหรับผู้ที่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ระบุว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ
- ประชาชน                                                                                                        ร้อยละ 66.7
- กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)                                                      ร้อยละ 9.1 
- พรรครัฐบาล                                                                                                      ร้อยละ 6.8
- กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)                                        ร้อยละ 6.1
- ข้าราชการ ทหาร ตำรวจที่เกี่ยวข้อง                                                                        ร้อยละ 3.8
- พรรคฝ่ายค้าน                                                                                                   ร้อยละ 1.5
- อื่นๆ อาทิ ทุกฝ่าย นักการเมืองทุกคน                                                                      ร้อยละ 6.0
- สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ระบุว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด คือ
- กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)                                                       ร้อยละ 22.1
- กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ( นปช.)                                         ร้อยละ 17.9
- พรรครัฐบาล                                                                                                      ร้อยละ 12.9
- ประชาชน                                                                                                         ร้อยละ 10.3
- ข้าราชการ ทหาร ตำรวจที่เกี่ยวข้อง                                                                        ร้อยละ 8.4
- พรรคฝ่ายค้าน                                                                                                    ร้อยละ 6.7
- อื่นๆ อาทิ ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรง นักการเมืองบางกลุ่ม
และเจ้าของความคิดเรื่อง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ                                                           ร้อยละ 21.7
 
3. ผลที่น่าจะเกิดขึ้นหาก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ผ่านเป็นกฎหมายออกมามีผลบังคับใช้ พบว่า
-จะเป็นการจุดชนวนและก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตามมา                                        ร้อยละ 62.5
-จะช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างความสมานฉันท์ปรองดองภายในชาติ                             ร้อยละ 37.5
                       
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์