สหภาพฯ ไทยพาณิชย์ ส่งจดหมายถึง “อานันท์” ระบุบริษัทฯ ยังไม่หยุดโอนย้ายพนักงาน

21 ส.ค. 52 สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ส่งจดหมายถึง นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุบริษัทฯ ยังไม่หยุดโอนย้ายพนักงาน ซึ่งถือว่าขัดคำสั่งนายกกรรมการฯ ชี้หากบริษัทฯ ยังไม่ยอมหยุด สหภาพแรงงานอาจจะจัดชุมนุมอีก รวมถึงประเด็นที่บริษัทฯ ได้นำ VOE มาเป็นเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบประจำปีของพนักงานผู้นั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นความลับ และถือเป็นการละเมิดสิทธิพนักงาน

 
จดหมายเปิดผนึก
 
ที่ สร.ธทพ.33/2552 21 สิงหาคม 2552
เรื่อง หน่วยงาน Collection และ การนำผล VOE มาเป็นตัววัดผลงาน KPI
เรียน ท่านอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม
 
ตามที่ธนาคารมีนโยบายตั้งบริษัทติดตามหนี้โดยจะโอนย้ายพนักงานหน่วยงานพัฒนาสินเชื่อที่มีหลักประกันพัฒนาสินเชื่อไม่มีหลักประกัน และพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ ไปบริษัทที่ธนาคารตั้งขึ้น ซึ่งสหภาพได้เรียกร้องให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงท่านเพื่อให้ยกเลิกนโยบายดังกล่าว ซึ่งท่านได้มีหนังสือตอบสหภาพว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปทำความเข้าใจกับพนักงานและสหภาพแรงงานหวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 สหภาพแรงงานได้ร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารในเรื่องดังกล่าวโดยสรุปว่า การโอนย้ายพนักงานกลุ่ม Collection ไปสังกัดบริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด นั้น ธนาคารจะให้พนักงานพิจารณาการโอนย้ายด้วยความสมัครใจ จะไม่มีการบังคับพนักงานและไม่มีกำหนดระยะเวลาในการโอนย้าย ซึ่งถือว่าข้อสรุปดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน สหภาพแรงงานขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ แต่ขณะนี้มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารบางหน่วยงาน ไม่หยุดดำเนินการเพื่อให้พนักงานโอนย้ายไปบริษัทซึ่งถือว่าขัดคำสั่งท่าน หากไม่ยอมหยุดสหภาพแรงงานจะจัดชุมนุมอีก สหภาพแรงงานจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดมีคำสั่งให้ผู้บริหารหน่วยงานดังกล่าวหยุดกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนแก่พนักงาน
 
อีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบ ตามที่ธนาคารว่าจ้างบริษัท Gallup เข้ามาทำ VOE พนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และถือว่าการทำ VOE เป็นความลับของแต่ละบุคคล แต่ปัจจุบันนี้ธนาคารทำผิดนโยบาย โดยนำผล VOE มาเป็นผลงาน KPI พนักงาน และหากพนักงานท่านใด VOE ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ก็จะถูกหัวหน้าหน่วยงานเรียกไปชี้แจงและแจ้งว่าจะนำผล VOE มาเป็นเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบประจำปีของพนักงานผู้นั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นความลับ และถือเป็นการละเมิดสิทธิพนักงาน และธนาคารเสียงบประมาณในการทำ VOE แต่ผลที่ออกมาไม่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของธนาคารได้ ในอนาคตก็เหมือนธนาคารเสียเงินเปล่า สหภาพแรงงานจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งใหสหภาพแรงงานทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นายสมศักดิ์ อู่มั่น
ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์
คู่ฉบับ - ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: 
สหภาพฯ ผู้บังคับบัญชาธนาคารไทยพาณิชย์ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี 2552
สหภาพฯ ไทยพาณิชย์ ร่อนจดหมายถึง ธปท.-กรมคุ้มครองแรงงาน กรณีธนาคารตั้งบริษัททวงหนี้
ไทยพาณิชย์ ปรับกลยุทธ์ตั้งบริษัททวงหนี้ การันตีโยกพนักงานไม่มีลอยแพ
สหภาพฯ ไทยพาณิชย์ บุกบ้าน อานันท์ ยื่นจดหมายให้ยกเลิกนโยบายการตั้งบริษัทติดตามหนี้
สหภาพแรงงานไทยพาณิชย์กระทุ้งธนาคารเป็นผู้นำตลาด อย่าเรียกเก็บค่าทวงหนี้
สหภาพแรงงาน ธ.ไทยพาณิชย์ หวั่นตกงาน หลังไทยพาณิชย์ตั้งบริษัททวงหนี้
สหภาพแรงงานไทยพาณิชย์รวมตัวประท้วง หวั่นถูกลอยแพ

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์