สหภาพฯ ไทยพาณิชย์ ส่งจดหมายถึง “อานันท์” ระบุบริษัทฯ ยังไม่หยุดโอนย้ายพนักงาน

21 ส.ค. 52 สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ส่งจดหมายถึง นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุบริษัทฯ ยังไม่หยุดโอนย้ายพนักงาน ซึ่งถือว่าขัดคำสั่งนายกกรรมการฯ ชี้หากบริษัทฯ ยังไม่ยอมหยุด สหภาพแรงงานอาจจะจัดชุมนุมอีก รวมถึงประเด็นที่บริษัทฯ ได้นำ VOE มาเป็นเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบประจำปีของพนักงานผู้นั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นความลับ และถือเป็นการละเมิดสิทธิพนักงาน

 
จดหมายเปิดผนึก
 
ที่ สร.ธทพ.33/2552 21 สิงหาคม 2552
เรื่อง หน่วยงาน Collection และ การนำผล VOE มาเป็นตัววัดผลงาน KPI
เรียน ท่านอานันท์ ปันยารชุน
นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม
 
ตามที่ธนาคารมีนโยบายตั้งบริษัทติดตามหนี้โดยจะโอนย้ายพนักงานหน่วยงานพัฒนาสินเชื่อที่มีหลักประกันพัฒนาสินเชื่อไม่มีหลักประกัน และพัฒนาสินเชื่อรถยนต์ ไปบริษัทที่ธนาคารตั้งขึ้น ซึ่งสหภาพได้เรียกร้องให้ธนาคารปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงท่านเพื่อให้ยกเลิกนโยบายดังกล่าว ซึ่งท่านได้มีหนังสือตอบสหภาพว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปทำความเข้าใจกับพนักงานและสหภาพแรงงานหวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 สหภาพแรงงานได้ร่วมประชุมกับผู้แทนธนาคารในเรื่องดังกล่าวโดยสรุปว่า การโอนย้ายพนักงานกลุ่ม Collection ไปสังกัดบริษัท ไทยพาณิชย์ พลัส จำกัด นั้น ธนาคารจะให้พนักงานพิจารณาการโอนย้ายด้วยความสมัครใจ จะไม่มีการบังคับพนักงานและไม่มีกำหนดระยะเวลาในการโอนย้าย ซึ่งถือว่าข้อสรุปดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน สหภาพแรงงานขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้ แต่ขณะนี้มีผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารบางหน่วยงาน ไม่หยุดดำเนินการเพื่อให้พนักงานโอนย้ายไปบริษัทซึ่งถือว่าขัดคำสั่งท่าน หากไม่ยอมหยุดสหภาพแรงงานจะจัดชุมนุมอีก สหภาพแรงงานจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดมีคำสั่งให้ผู้บริหารหน่วยงานดังกล่าวหยุดกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสับสนแก่พนักงาน
 
อีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบ ตามที่ธนาคารว่าจ้างบริษัท Gallup เข้ามาทำ VOE พนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และถือว่าการทำ VOE เป็นความลับของแต่ละบุคคล แต่ปัจจุบันนี้ธนาคารทำผิดนโยบาย โดยนำผล VOE มาเป็นผลงาน KPI พนักงาน และหากพนักงานท่านใด VOE ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ก็จะถูกหัวหน้าหน่วยงานเรียกไปชี้แจงและแจ้งว่าจะนำผล VOE มาเป็นเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบประจำปีของพนักงานผู้นั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นความลับ และถือเป็นการละเมิดสิทธิพนักงาน และธนาคารเสียงบประมาณในการทำ VOE แต่ผลที่ออกมาไม่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของธนาคารได้ ในอนาคตก็เหมือนธนาคารเสียเงินเปล่า สหภาพแรงงานจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งใหสหภาพแรงงานทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นายสมศักดิ์ อู่มั่น
ประธานสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์
คู่ฉบับ - ประธานกรรมการบริหารธนาคาร
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: 
สหภาพฯ ผู้บังคับบัญชาธนาคารไทยพาณิชย์ยื่นข้อเรียกร้องประจำปี 2552
สหภาพฯ ไทยพาณิชย์ ร่อนจดหมายถึง ธปท.-กรมคุ้มครองแรงงาน กรณีธนาคารตั้งบริษัททวงหนี้
ไทยพาณิชย์ ปรับกลยุทธ์ตั้งบริษัททวงหนี้ การันตีโยกพนักงานไม่มีลอยแพ
สหภาพฯ ไทยพาณิชย์ บุกบ้าน อานันท์ ยื่นจดหมายให้ยกเลิกนโยบายการตั้งบริษัทติดตามหนี้
สหภาพแรงงานไทยพาณิชย์กระทุ้งธนาคารเป็นผู้นำตลาด อย่าเรียกเก็บค่าทวงหนี้
สหภาพแรงงาน ธ.ไทยพาณิชย์ หวั่นตกงาน หลังไทยพาณิชย์ตั้งบริษัททวงหนี้
สหภาพแรงงานไทยพาณิชย์รวมตัวประท้วง หวั่นถูกลอยแพ

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์