นักข่าวพลเมือง : สหภาพแรงงานโซนี่ ประกาศยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง

บุญยืน สุขใหม่ รายงาน
 
สหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทโซนี่เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด (เฉพาะส่วนอมตะนคร) หลังจากฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปลายปี 2551 และ ต้นปี 2552 มาได้ จำนวน 12 ข้อ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 และจะมีการเจรจากันครั้งแรกในวันที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดข้อเรียกร้องดังนี้
 

 
ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย ยื่นต่อ
บริษัท โซนี่เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (เฉพาะส่วนอมตะนครชลบุรี)
 
1. ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าครองชีพให้กับ สมาชิกสหภาพแรงงานฯ คนละ 1500 บาท/เดือน
2. ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าเช่าบ้านให้กับ สมาชิกสหภาพแรงงานฯ คนละ 1500 บาท/เดือน
3. ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าเสี่ยงภัยในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนคนละ 500 บาท/ เดือน
4. ขอให้บริษัทฯ แจกนมกล่องให้กับพนักงานทุกคน วันละ 1 กล่อง
5. ขอให้บริษัทฯ จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน และครอบครัวตามจ่ายจริง โดยให้ครอบคลุมถึง บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร
6. ขอให้บริษัทฯ ปรับเพิ่มค่ากะให้กับพนักงานที่ทำงานในกะกลางคืนจากเดิมคนละ 80 บาท/คืน เป็นคนละ 100 บาท/คืน
7. ขอให้บริษัทฯ ปรับค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงานทุกคนไม่น้อยกว่า 4% และบวกเพิ่มพิเศษค่าอายุงานให้กับพนักงานตามอายุงานปีละ 12 บาท โดยนำไปรวมกับการปรับเงินขึ้นประจำปี
8. ขอให้บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคนไม่น้อยกว่า 4 เดือน และบวกเพิ่มพิเศษอีกคนละ 10,000 บาท
9. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2551 (ฉบับที่ 2) มาตรา 11/1
10. ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสหภาพแรงงานดังต่อไปนี้
1) ขอให้บริษัทฯ หักค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ผ่านบัญชีเงินเดือนของสมาชิกสหภาพแรงงานให้กับให้กับสหภาพแรงงานฯ
2) ขอให้บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมของสหภาพแรงงานในการไปร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกโดยให้สิทธิ์คณะกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 30 วัน/ปี โดยไม่ถือเป็นวันลาและได้รับค่าจ้าง
3) ขอให้บริษัทฯ จัดห้องทำงานให้กับสหภาพแรงงานฯ
11. ขอให้บริษัทฯ มีนโยบาย VRP สำหรับสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ที่มีอายุงาน 7 ปีขึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายค่าเลิกจ้างให้ไม่น้อยกว่า 40 เดือนของค่าจ้าง
12. สภาพการจ้างอื่นใดที่ดีอยุ่แล้วให้คงไว้ดังเดิม
 
หลังจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปรากฎว่าในรอบปีบัญชี 2551 บริษัทโซนี่ฯ มีผลประกอบการที่เป็นกำไรสุทธิประมาณ 400 ล้านบาท และในปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากข้อเรียกร้องที่เป็นตัวเงินเพื่อการต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจแล้วแล้ว สหภาพแรงงานยังตระหนักในความปลอดภัยจากการทำงาน ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้นายจ้างดำเนินการให้พนักงานที่ทำงานในจุดที่เสี่ยงกับอันตรายได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
 
สืบเนื่องจากสหภาพแรงงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานที่เคยทำงานให้กับบริษัทฯ มาได้ระยะหนึ่งต่อมามีอาการป่วยบ่อยและทนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีแต่ควันจากการบัดกรีแผงวงจรไฟฟ้าจึงได้ลาออกจากงานไปแล้วและได้เกิดการเจ็บป่วยในภายหลัง หลังจากนั้นไปตรวจที่โรงพยาบาลผลปรากฏว่าตรวจพบสารตะกั่วในเม็ดเลือดที่กว่ามาตรฐาน และอยู่ระหว่างที่สหภาพแรงงานกำลังดำเนินการเพื่อให้อดีตพนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งคาดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และขณะเดียวกันภายในสถานประกอบการก็มีพนักงานจำนวนมากที่มีอาการปวดหลังเนื่องจากยืนทำงานในลักษณะและท่าทางเดิมๆ เป็นจำนวนกว่า 12 ชั่วโมงต่อวันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน สหภาพแรงงานโซนี่ ประเทศไทย จึงได้ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อบริษัทโซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้บริษัทฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานให้ดีขึ้นต่อไป
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์