คนเสื้อแดงร้อง กก.สิทธิฯ ตรวจสอบรัฐใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง คุกคามสิทธิเสรีภาพ

(27 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และนายทรงชัย วิมลภัตรานนท์ แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย พร้อมด้วยกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 20 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบประกาศให้พื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2552 ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551 โดยมีนายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ เป็นผู้รับเรื่อง (ที่มา: ข่าวสดออนไลน์)

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข แกนนำกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิการรวมตัวและการชุมนุมโดยสงบของประชาชน รวมทั้งเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญจึงอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวของรัฐบาล ที่กล่าวหาให้ร้ายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ว่า จะเกิดความวุ่นวายทางการเมือง โดยขอให้คณะกรรมการสิทธิฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์การชุมนุมในวันที่ 30 ส.ค. เพื่อระงับเหตุการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลที่มีต่อผู้ชุมนุม

ด้านนายจรัล ดิษฐาอภิชัย แกนนำ นปช. และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ความเห็นชอบกับประกาศพื้นที่เขตดังกล่าวตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงฯ ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนเป็นการข่มขู่คุกคามสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิต เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพในการเดินทาง โดยหวังว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ต้องเข้ามาตรวจสอบโดยเร็ว เนื่องจากเป็นการกระทบกระเทือนเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจนซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศประชาธิปไตย

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะต้องแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ อย่าให้เหมือนกับคณะกรรมการสิทธิฯ ชุดที่แล้ว เวลาพันธมิตรฯ ถูกละเมิดสิทธิก็ออกมาพูดแล้วก็ลงไปตรวจสอบโดยไม่ต้องมีใครมาร้องเรียน เมื่อคนเสื้อแดงยื่นหนังสือร้องเรียนแล้ว คณะกรรมการสิทธิฯ ก็ต้องให้ความสนใจด้วย”

นอกจากนี้นายจรัลยังเรียกร้องให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ต้องออกแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้ด้วย ให้เหมือนกับในสมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และสมัยรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน

“เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน องค์กรสิทธิมนุษยชน ก็ออกมาโวยวาย ถ้าต้องการเป็นนักสิทธิมนุษยชน จะต้องไม่เลือกข้าง อย่าว่าอื่นไกลเลย เมื่อผู้ค้ายาบ้าถูกจับ ถูกตำรวจละเมิดสิทธิ คณะกรรมการสิทธิฯ ยังออกมาแสดงท่าที แต่เมื่อคนเสื้อแดงถูกคุกคาม ถูกจำกัดเสรีภาพและถูกละเมิดสิทธิอย่างชัดเจน นักสิทธิมนุษยชนกลับนั่งเฉยๆ” นายจรัล กล่าว

นายจรัลกล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับผู้ที่เคยประท้วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงฉบับนี้โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจีโอต่างๆ ซึ่งปีนเข้าไปในรัฐสภา จนถูกแจ้งข้อกล่าวหา จนกลุ่มเอ็นจีโอได้ล่ารายชื่อประชาชนเพื่อขอยกเลิกพระราชบัญญัติความมั่นคงฉบับนี้ จึงอยากขอให้กลุ่มเอ็นจีโอดำเนินการรวบรวมรายชื่อต่อไป ซึ่งทางกลุ่มเสื้อแดงจะให้การสนับสนุนในการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้

 

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
ตู้ปณ. 66 ดอนเมือง กท.10211
Email:june24democrazy@yahoo.com / www.siamreview.net

วันที่ 27 สิงหาคม 2552

เรื่อง ร้องเรียน ครม.อภิสิทธิ์ละเมิดสิทธิการรวมตัวและการชุมนุมโดยสงบของประชาชน
เรียน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) เป็นผู้เสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม และนายอภิสิทธิ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในประกาศและข้อกำหนดดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันมิให้การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่ 30 สิงหาคมขยายตัวลุกลามเป็นเหตุการณ์ก่อความไม่สงบ โดยระบุว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2552 เป็นต้นไปมีแนวโน้มจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองจากการที่มีกลุ่มบุคคล บางกลุ่มได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการปลุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมประท้วงและ ปิดล้อมทำเนียบรัฐบาล และสถานที่ใกล้เคียง เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ราชการของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรียุบสภาหรือลาออก ทั้งนี้ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 พรบ.ความมั่นคงฯ กำหนดให้

1.ให้เขตพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2.ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และจัดทำแผนการดำเนินการในการบูรณาการ กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้เป็นการเฉพาะการใช้พรบ.ความมั่นคงฯ ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนในการรวมตัวแสดงความคิดเห็น ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ ละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเดินทางสัญจร การติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชน เป็นการคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอันอาจนำมาซึ่งความรุนแรงในสังคม ทั้งนี้รัฐบาลมีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ให้ร้ายป้ายสีการชุมนุม กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย จึงขอร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดังต่อไปนี้

1.  ตรวจสอบพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551เพราะ เป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร 19กันยายน 2549 จึงเป็นกฎหมายเผด็จการ มีองค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนได้ออกมาต่อต้านคัดค้านกฎหมายดังกล่าวถึงกับ บุก ปีนรั้วเข้าไปยังที่ประชุมสภานิติบัญญัติ พรบ.ความมั่นคงฯดังกล่าวจึงขาดความชอบธรรม และพรบ.ดังกล่าวยังมีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ขัดต่อหลักประชาธิปไตย หลายประการด้วยกัน

2.  ตรวจสอบการใช้อำนาจตามพรบ.ดังกล่าวของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็นการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสีต่อการชุมนุมโดยสงบของ นปช. การที่รัฐบาลอภิสิทธิ์กล่าวหาว่ามีแนวโน้มจะเกิดความวุ่นวายทางการเมือง จึงเป็นการกล่าวหาที่มีเจตนาจะคุกคามเสรีภาพของผู้ชุมนุม สร้างเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงและการปราบปรามต่อผู้ชุมนุม เป็นการใช้อำนาจที่ละเมิดสิทธิประชาชน เหมือนที่เกิดขึ้นระหว่าง 13-14 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา

3.  ขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการชุมนุมในวันที่ 30 สิงหาคม2552 จนแล้วเสร็จการชุมนุมเพื่อสังเกตการณ์การชุมนุมและเพื่อระงับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่มีต่อผู้ชุมนุม

การประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงได้ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวต่อการเข้าร่วมการชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และโดยชอบด้วยศีลธรรมอันดีงามของ นปช. จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งให้รัฐบาลยกเลิกการใช้อำนาจทางกฎหมายที่เป็นเผด็จการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข นายทรงชัย วิมลภัตรานนท์
ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์