จำคุก 18 ปี ดา ตอร์ปิโด คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เวลา 9.00 น. ห้องพิจารณาคดี 904 ศาลอาญารัชดา นายพรหมาศ ภู่แส และองค์คณะขึ้นนั่งอ่านคำตัดสินคดีที่ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล หรือ ดา ตอร์ปิโด ถูกอัยการฟ้องเป็นจำเลยในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี) จากการปราศรัยที่สนามหลวง 3 ครั้ง คือวันที 7 และ 13 มิถุนายน 2551 และ วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2551

ศาลตัดสินว่า จากพยานหลักฐาน จำเลยกระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหา โดยจำเลยได้กระทำผิด 3 กรรม จากการปราศรัยที่สนามหลวง 3 ครั้ง ตัดสินจำคุกกรรมละ 6 ปี รวม 18 ปี
"นี่คือยุคของการต่อสู้ทางความคิด" ดารณีกล่าวหลังรับฟังคำพิพากษา
นายประเวศ ประภานุกูล ทนายจำเลยระบุว่าจะเตรียมการยื่นอุทธรณ์ต่อไปหลังได้สำเนาคำพิพากษา สำหรับบรรยากาศการฟังคำตัดสินวันนี้ มีประชาชนผู้สนใจและผู้ที่ต้องการมาให้กำลังใจ น.ส.ดารณี ประมาณ 30 คน
ถัดจากการพิจารณาคดี 112 นางสารดารณี ได้เข้ารับฟังการพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณา 908 ต่อทันทีในคดีที่ถูก พล.อ. สพรั่ง กัลยาณมิตร ฟ้องหมิ่นประมาท โดยวันนี้มีการสืบพยานจำเลย และศาลนัดพิพากษาคดีในวันที่ 16 ก.ย.นี้
ทั้งนี้ ทนายจำเลยได้แจกเอกสารแก่ประชาชนและผู้สื่อข่าวเป็นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่า การสั่งพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นการปิดลับซึ่งศาลอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 117 มีคำสั่งตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก เป็นการละเมิดสิทธิของจำเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ฝ่ายจำเลยระบุว่าการที่ศาลสั่งพิจารณาคดีลับดังกล่าว ห้ามมิให้ประชาชนทั่วไปเข้าฟังการพิจารณานั้นเป็นการใช้บทบัญัติกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราที่ 40 (2) ซึ่งระบุว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกันพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริง และการตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคำวินิจฉัย คำพิพากษาหรือคำสั่ง
และรัฐธรรมนูญมาตรา 29 บัญญัติว่า การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิดได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
ฝ่ายจำเลยเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 117 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ศาลอาศัยอำนาจสั่งให้การพิจารณาคดีลับนั้นขัดและแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญยังไม่เคยมีการวินิจฉัยเรื่องนี้ จึงขอให้ศาลส่งความเห็นของจำเลยไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญํติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 211 โดยขอให้ศาลอาญารอการพิพากษาคดีนี้ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ฝ่ายจำเลยได้ยื่นคำร้องดังกล่าวให้ศาลอาญาพิจารณาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. โดยร้องให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวและส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา อย่างไรก็ตาม ศาลยกคำร้องดังกล่าว โดยระบุว่าการพิจารณาไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 211 เนื่องจากจำเลยมีทนายแก้ต่าง และสามารถนำพยานหลักฐานมายังศาลได้อย่างครบถ้วน
ทนายจำเลย จึงได้ทำการยื่นคำร้องด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 ส.ค. โดยศาลรัฐธรรมนูญลงประทับรับคำร้องดังกล่าว

55555555555555555555555555555

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 สะใจโว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย

ยิ่งกว่าฆ่าคนตาย

ยิ่งกว่าฆ่าคนตาย ยิ่งกว่าวางระเบิดถล่มเมือง ช่างยุติธรรมดีแท้ประเทศไทย

28 สิงหา 2552

28 สิงหา 2552 เป็นวันไว้อาลัยให้ความยุติธรรมในประเทศนี้อีกหนึ่งวัน

อยากให้ สำนักข่าวต่างๆ

อยากให้ สำนักข่าวต่างๆ ช่วยกระจายข่าวออกไปทั่วโลก
ให้นานาชาติ ช่วยกดดันให้ปล่อยตัว

และขอร้อง ใครที่รู้จักคุณดา
อย่าแนะนำให้ยื่นฏีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
เดี๋ยวจะถูกหาว่ากระทำการ ระคายเคืองอีกคดี

เชือดไก่ 1 ตัว

เชือดไก่ 1 ตัว
ชีวิตของคนที่จะต้องถูก จองจำ 18 ปี
แลกกับ ความมั่นคง ??????

เธอเกิดมาทำไม ใน ประเทศนี้

ประเทศที่ ใจดำทมิฬ ยิ่งกว่า ชนเผ่าดึกดำบรรพ์ สมัย นุ่งใบไม้

บาปบุญคุณโทษ ของคุณดา จะจารึกไว้ตราบชั่วกาล กับ แผ่นดินนี้ ที่ แสนขมุกขมัว แต่ ทาสีฉาบตบตาคน

ธรรมะ ในใจคน พระพุทธเจ้า สอนให้ กระทำ มิใช่ไว้อวดโม้

รู้สึกเศร้าใจ และขอสาปแช่ง จงมีกรรม สนองต่อคนที่มีจิตใจเหี้ยมเกรียมด้วย

กฎหมายหมิ่นประมาทของไทยมีสองม

กฎหมายหมิ่นประมาทของไทยมีสองมาตรฐาน

1.สำหรับ คนทั่วๆไป คุณวิจารณ์เขาได้
ถ้าสิ่งที่คุณวิจารณ์เป็นเรื่องจริง
และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม คุณไม่ต้องรับโทษ
ยกตัวอย่างเช่น มีคนคิดกังหันยอดพัฒนาขึ้นมา
คุณสามารถวิจารณ์ได้ ว่ากังหันยอดพัฒนาไม่ดีอย่างไร

2.สำหรับในหลวง ราชินี รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
ถ้าคุณวิจารณ์
แม้จะเป็นเรื่องจริง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
คุณก็ต้องติดคุก 3-15 ปี

นี่คือกฎหมายหมิ่นประมาทของไทยที่มีสองมาตรฐาน

คุณพูดเรื่องจริง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
แล้วคุณถูกจำคุก เป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับ

สมควรแล้วอีทอมปากหมา

สมควรแล้วอีทอมปากหมา สะใจโว้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เออ สะใจว่ะ เชื่อว่า ดา

เออ สะใจว่ะ

เชื่อว่า ดา ตอร์ปิโด ก็สะใจว่ะ

สะใจที่ได้ตอกย้ำความงี่เง่าของสังคมไทย

สะใจที่ได้ประจานศักดินาไง

ยิ่งดาติดคุก ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้คนได้เห็นความเลวร้ายของศักดินา

เออจะบอกให้นะ

คนอย่างดา ตอร์ปิโด มีอีกเป็นล้าน ๆ

สะใจมั๊ย

ฮ่า ๆๆๆ

สุมเข้าไปครับ ไฟ

สุมเข้าไปครับ ไฟ อีกหน่อยก็มีสามจังหวัดชายแดนเพิ่มอีกเป็นสิบๆ

ช่วยกันสุมนะ

พธูเอย...หลับเถิด

พธูเอย...หลับเถิด และฝันถึง

สวรรค์ซึ่งแสนไกล ในเวหา

ลิบ ลิบผ่าน พิมานแมน...แดนดารา

และชาวฟ้า อรชร มาฟ้อนรำ...

โลกต่ำต่ำ ใบนี้ มีแต่สัตว์

มันผูกมัด เลวทราม กับงามขำ

แต่โลกหมุน ละเลง ตามเพรงกรรม

วันนั้น ธรรมจะชนะ ..นะ...น้อง"ดา"

ด้วยจิตคารวะ แด่ คนจริง ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล

คนทำผิดก็ต้องรับผิด

คนทำผิดก็ต้องรับผิด อย่าแถให้มากนักเลย เลวได้ใจอย่างอีดา โดนแค่นี้ยั้งน้อยไปเสียอีก ถ้าสำนึกผิดใครเขาก็อภัยให้แต่ที่นังดามันทำไม่เคยสำนึกผิด ทุเรศศความคิดควายแดง มีสมองเพื่อตัวเองเท่านั้น

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ แล้วจดจำเอาไว้ว่าอะไรควรพาดพิงอะไรไม่ควรพาดพิง อย่าไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ควรยุ่ง แต่คราวหน้าถ้าคิดจะทำอะไร ขอแนะนำให้ยึดสนามบินด้วยเหตุทางการเมือง ยึดทำเนียบด้วยเหตุทางการเมือง เพราะจะได้เป็นผู้ก่อการดี (แนวคิดแบบม็อบกบฎโกเต๊กเสื้อเหลืองสุดชั่ว)

นี่แหละประเทศไทย จำเอาไว้

นี่แหละประเทศไทย จำเอาไว้ ทำดีได้แต่อย่าเด่่น เด่นได้แต่อย่าดัง เพราะดังแล้วมีแต่คนอิจฉา ริษยา ไม่ว่าจะดังในทางใหนก็มีพวกปากหมา ปากมอม เคยกระแนะกระแหน ตลอด จำไว้

เป็นไงครับ สะใจไหมดา ตอร์ปิโด

เป็นไงครับ สะใจไหมดา ตอร์ปิโด รักทักษิณมิใช่รึ แล้วไอ้พวกควายแดงในเวปนี้ว่าไงกันบ้างล่ะ ไม่ต้องไปกล่าวหากระบวนการยุติธรรมเลยนะ เพราะศาลต้องพิจารณาไปตามข้อกฎมายที่บัญญัติไว้เท่านั้นเอง จะบิดพลิ้วหรือเพิ่มโทษโดยใช้ดุลย์พินิจในการพิจารณาหากระทำได้ไม่ ทักษิณเป็นรัฐบาลมานานอยู่จนครบวาระ ทำไมไม่แก้กฎหมาย แล้วตอนนี้จะมาร่ำร้องทำหอกอะไร เมื่อมีอำนาจแล้วไม่ดำเนินการ พอหมดอำนาจแล้วไอเดียผุดขึ้นมามากมาย แต่เสียใจด้วย กฎหมายมิได้ถูกแก้ไข จึงต้องเป็นเช่นนั้นแล

BBB BBB BBB ถึง เฮียคนเคยจวย

BBB
BBB
BBB

ถึง เฮียคนเคยจวย :

เฮีย ! ผมว่าถ้าเฮียจะประกาศหาแม่บุญธรรมละก็
ผมว่าเฮียท่าจะมาผิดเว็บซะแล้วว์....
เฮียต้องไปประกาศหาในเว็บแม่และเด็กโน่น-มันถึงจะได้เรื่อง !......

คนอาไร้ ! กำพร้าแล้วยังเอ๋อ&เซ่อร์อีกต่างหาก !......

สำหรับเจ๊ดาน่ะ
เฮียไม่ต้องไปเสียเวลารบกวนขอให้แกมาเป็นแม่บุญธรรมให้เฮียหรอก
ผมเคยได้ยินมาว่าแกไม่ชอบเด็กประเภทที่โง่แล้วอวดเซ่ออะไรทำนองนั้นน่ะ.....
แต่ก็ไม่แน่
ถ้าเฮียทำตัวโง่แล้วอวดเซ่อให้หนักๆกว่าที่เป็นอยู่-แกอาจจะใจอ่อนก็ได้.....
ตื๊อเท่านั้นเท่านั้นที่ครองโลกน่ะ-เฮีย !

ทั้งหมดนี้
เห็นว่าเฮียเป็นคนรักชาติศาสน์กษัตริย์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะเนี่ย
ผมเลยยอมเสียเวลามาแนะนำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ !.......

ก็ขอให้เฮียได้แม่บุญธรรมไวไวควิกสมปรารถนานะ
----------------------

รักนะเด็กโง่
คิกคัก คิกคัก
:)
BBB
BBB
BBB

มีใครเคยฟังคุณดา

มีใครเคยฟังคุณดา ตอร์ปิโด
ที่พูดสถาบันบ้างครับ

555555555

555555555 สะใจจริงโว้ยอีทอมปากหมา หน้าสนteen แม่เด็กชายบุ่ย หน้ามันเหมือนใครส่วนใหนของครอบครัวเด็กชาย บุ่ยหรือปล่าว

น่าเสียใจมากที่กฎหมายไทยล้าหล

น่าเสียใจมากที่กฎหมายไทยล้าหลัง ป่าเถื่อนมาก ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายเผด็จการนี้.

ศาลไม่ยุติธรรมเลย จริงๆ

ศาลไม่ยุติธรรมเลย จริงๆ อย่างอีดาสารเลวสมควรจะติดคุกตลอดชีวิตไปเลยต่างหาก คนสารเลวไม่รู้จักบุญคุณ ตลอดพระชนม์ของในหลวง และพระราชินี ท่านบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมานับไม่ถ้วย ช่วยเหลือคนมานับไม่ถ้วน(จำนวนคนที่พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือ มากกว่าที่ไอ้บัดซบทักษิณช่วยเป็นหมื่นเป็นแสนเท่า) แล้วยังจะมีหน้ามาด่าท่านได้อีก คนเรามันไม่ใช่ว่าจะออกมาด่าใครโดยไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลยได้นะ แถมนี่เป็นในหลวงซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งประเทศ(อาจจะยกเว้นพวกจิตใจสุนัขสัก หมื่นสองหมื่นคนในประเทศ) ไอ้พวกนี้สมควรจะไปตายซะให้หมดจากประเทศไทยซะ

ท่านผู้เจริญด้วยสติปัญญาแล้วท

ท่านผู้เจริญด้วยสติปัญญาแล้วทั้งหลายกรุณาอ่านความเห็นของท่านเอกอัครราชฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย Van Den Hout ที่เขียนลงในBangkok Post เรื่อง Europe's lese majeste laws and the freedom of expression ถ้าขี้เกียจอ่านภาษาอังกฤษ จะอ่านฉบับแปลก็ลองอ่านในประชาไทที่แปลไว้ในหัวข้อทูตเนเธอร์แลนด์ โต้บวรศักดิ์ ประเด็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในยุโรปและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ถึงเวลาหรือยังที่จะต้องพิจารณาแก้ไขกฏหมายฉบับนี้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับยุคสมัยเสียที ไม่อย่างนั้นผลลบที่เกิดจากการใช้กฏหมายนี้อย่างไม่เหมาะสมย่อมไม่เกิดกับตัวผู้ใช้กฏหมายแน่ แต่เกิดกับใคร ลองไปอ่านดูในหัวข้อสัมภาษณ์ ปริญญา เทวานฤมิตรกุล : ว่าด้วยความพอดีของคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จะได้เข้าใจเสียทีว่าใครหวังดีใครหวังร้ายกับสถาบันฯกันแน่

ใครกันแน่ที่กำลังบ่อนเซาะฐานรากของสถาบันฯ ใครกันแน่ที่กำลัง"ล้ม"สถาบันฯ

ดา...รา

ดา...รา ครามืดฟ้า............มัวฝน
ตอร์..ปิโดระเบิดตน........ต่อเป้า
ปิ...ย มิตรร่วมสิทธิชน.....เห็นอยู่........พร้อมนา
โด...ดั่งดินดำเร้า...........เขย่าห้วงเวหา

@..ดารณีดังดอกไม้.....สีแดง
ชูช่อล้อลมแรง...............แกร่งกล้า
ถึงมืดลับอับแสง............สูรส่อง....ฟ้านา
ยังบ่โอยโอดอ้า.............รุ่งฟ้าคอยหา

@..ดารณีนักต่อสู้..........เสรี
เพื่อสิทธิ์ผองชนมี...........มุ่งสร้าง
ถูกขังคุกยอมพลี............เสียสละ
ดาห่อนถึงอ้างว้าง..........ห่างผู้มิตรสหาย

. นี่ก็เป็นกระจกเงาสะท้อนระบบ

.

นี่ก็เป็นกระจกเงาสะท้อนระบบความยุติธรรมของประเทศนี้อีกบานหนึ่ง.....

คดีแบบนี้ ควรจะมีโทษมากกว่าคดีอาญาที่ล่วงละเมิดชีวิตทรัพย์สินประชาชนทั่วไปหรือไม่เช่น..... คดีปล้นทรัพย์ ทำยเจ้าทรัพย์ ฆ่าเจ้าทรัพย์....
คดีข่มขืนกระทำชำเรา โทรมหญิง.....
คดีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส.....
คดีค้ายาเสพย์ติด.....
คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา.....
ฯลฯ

และคดี....กบฏ

คดีที่ยกตัวอย่างมีโทษตั้งแต่จำคุกไม่กี่ปีแล้วพ้นโทษ แต่แทบทุกคดีสามารถประกันตัวได้แต่คดีนี้ประกันตัวไม่ได้ ?

คดีต่างๆ บางครั้งผู้ต้องหาไม่ต้องติดคุกให้รอลงอาญาแม้คดีฆ่าคนตาย....( ที่ ดร.คนหนึ่งเอาไม้กล๊อฟตีภรรยาตาย...รอลงอาญา บำเพ็ญประโยชน์ )

ผมไม่สนใจว่าคุณดาผิดหรือไม่เพราะหากผิดเขาควรได้รับโทษตามกฏหมาย....

แต่สงสัยว่า คดี.... ร้ายแรงกว่าเจตนาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.....ตรงไหน ?

.

ระบบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประ

ระบบเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ระบบฮีโร่ น่าจะคลี่คลายได้แล้ว
นี่ไม่ใช่สมัยอยุธยา
ขอให้คุณดาอยู่รอดปลอดภัย
ขอเป็นหนึ่งเสียงที่คอยเอาใจช่วย เหมือนเพื่อนของเราคนหนึ่งที่บอกว่ามีเป็นล้าน ผมเป็น 1 ในล้าน

ผมเป็นคนชอบเรียนรู้พฤติกรรมขอ

ผมเป็นคนชอบเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ เพราะบางครั้งมันเป็นประโยชน์มากหลายๆด้านรวมทั้งการต่อสู้ด้วย ขอยกตัวอย่าง ไก่แจ้ และ หมา ครับ เริ่มจากไก่แจ้ ไก่แจ้นี้ ไม่มีวันแพ้เมื่อตีกับคู่ต่อสู้แล้วสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนี แต่พอคู่ต่อสู้เผลอ ก็แอบวิ่งเข้ามากระโดดตีด้านหลังตลอด ถ้าสู้ไม่ได้ก็หนีอีก แล้วก็ใช้วิธีการแบบเดิมอีก รับรองไม่มีวันแพ้ หมา ก็เหมือนกัน ถ้าเวลาจะกัดคน ก็วิ่งเห่าไปรอบๆ เห่าไปเรื่อยๆ ถ้าคนเผลอก็วิ่งเข้ากัดด้านหลังทันที เขาจึงเรียกว่าหมาลอบกัดไง เมื่อคนคว้าไม้ไล่ตีก็วิ่งหนี พอคนหยุดไล่ก็วิ่งกลับมาเห่าอีก เผลอก็กัดอีกเช่นกัน ไม่จบ ไม่มีวันแพ้ ถ้านำมาเปรียบเทียบการต่อสู้ของมนุษย์ ถ้าคนฉลาดก็ควรเรียนรู้การต่อสู้ชนิดนี้ได้ ยกตัวอย่างการต่อสู้ของเหมาเจ๋อตุง จากคำกล่าวที่ว่า "เอ็งมาข้ามุด เอ็งหยุดข้าแหย่ เอ็งแย่ข้าตาม"
ผมให้ความเห็นแค่นี้แหละ ถ้าฉลาดก็จะไม่มีวันแพ้ ต้องประเมินกำลังตนเองก่อนว่าสู้ได้หรือไม่ ถ้าสู้ไม่ได้ก็เรียนรู้จากสัตว์ที่ผมกล่าว แต่ถ้าเป็นควายไม่ควรเอาอย่างครับ วิ่งชนดะเลยครับและถ้าแพ้แล้วแพ้เลย ใช้แต่กำลังไงครับไม่ใช้สมองเลย จบ การโพสยุแหย่

ศาลตัดสิน จำคุก 18 ปี

ศาลตัดสิน จำคุก 18 ปี ไม่รอลงอาญา

มันร้ายแรงเหมือนกับฆ่าคนตายโดยเจตนา หรือค้ายาเสพติด

แล้วพฤติกรรมของ คุณดา มันน่าร้ายแรง ดังโทษที่ได้รับหรือไม่

ถ้าเป็นสมัยอยุธยากรุงเก่าของเราเมื่อสามร้อยปีก่อน

ก็คงโดนตัดสิ้นประหารชีวิตเสียแล้ว อาจโดนเจ็ดชั่วโคตรเสียด้วย

คุณดา ก็เป็นได้แค่ปากร้าย เมาไมค์

คงไม่มีกำลังหรืออิทธิฤทธิมากพอที่จะประทุศร้ายใครได้

ถ้ามีกำลังจริงคงไม่ถูกจับเข้าคุก

เห็นทหารทำรัฐประหารกันตั้ง 20 ครั้ง ไม่เห็นมีคนถูกจับ

ใต้เท้าให้ 18 ปี ไม่ลดหย่อนกันเลย

แล้วที่เขาว่า การพิจารณาในคดีอาญา

ต้องทำโดยเปิดเผย

แต่เล่นปิดห้องพิจารณาลับกัน

คุณดายกข้อนี้ขึ้นสู้

ใต้เท้าจะว่าอย่างไร

ชื่อของท่านจะต้องติดตราไปในประวัติศาสตร์

การเอาสถาบันมาทำร้ายกันหรือแอ

การเอาสถาบันมาทำร้ายกันหรือแอบอ้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนั้นมีมานานและจะมีต่อไปอีกในอนาคตซึ่งความจริงแล้วไม่สมควรที่ใครจะไปดูหมิ่นสถาบันแต่มันเป็นการกล่าวหากันถ้าใครทำจริงก็สมควรจะถูกลงโทษแต่การที่ที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาคนละแบบนั้นไมสมควรจะทำเช่นคดีหมิ่นสถาบันของสนธินั้นทำไมจึงดึงเรื่องออกจากศาลทำไมดังนั้นควรออกกฎหมายใหม่ถ้าใครเอาสถาบันมาอ้างควรจะถูกลงโทษ

เรามีความเห็นเหมือนเยี่ยงท่าน

เรามีความเห็นเหมือนเยี่ยงท่านเหล่านี้
ขอคารวะ / /// เป็นกำลังใจให้คุณดา
นี่ก็เป็นกระจกเงาสะท้อนระบบความยุติธรรมของประเทศนี้อีกบานหนึ่ง.....

คดีแบบนี้ ควรจะมีโทษมากกว่าคดีอาญาที่ล่วงละเมิดชีวิตทรัพย์สินประชาชนทั่วไปหรือไม่ เช่น..... คดีปล้นทรัพย์ ทำยเจ้าทรัพย์ ฆ่าเจ้าทรัพย์....
คดีข่มขืนกระทำชำเรา โทรมหญิง.....
คดีทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส.....
คดีค้ายาเสพย์ติด.....
คดีฆ่าคนตายโดยเจตนา.....
ฯลฯ

และคดี....กบฏ

คดีที่ยกตัวอย่างมีโทษตั้งแต่จำคุกไม่กี่ปีแล้วพ้นโทษ แต่แทบทุกคดีสามารถประกันตัวได้แต่คดีนี้ประกันตัวไม่ได้ ?

คดีต่างๆ บางครั้งผู้ต้องหาไม่ต้องติดคุกให้รอลงอาญาแม้คดีฆ่าคนตาย....( ที่ ดร.คนหนึ่งเอาไม้กล๊อฟตีภรรยาตาย...รอลงอาญา บำเพ็ญประโยชน์ )

ผมไม่สนใจว่าคุณดาผิดหรือไม่เพราะหากผิดเขาควรได้รับโทษตามกฏหมาย....

แต่สงสัยว่า คดี.... ร้ายแรงกว่าเจตนาฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน.....ตรงไหน ?

หางไกลไปทุกทีจรืงๆ

ไปวางระเบิดจะมีโทษขนานนี้ไหม... สาน......ษาน.........

นังดา เธอแน่มาก กล้าหาญ

นังดา เธอแน่มาก กล้าหาญ กล้ารับผิด

กระโปรงเธอเลิกใส่แล้วหรือ

เอาไปให้ผู้ชายใจปลาซิวยิ่งกว่าหญิงเช่นเธอสวมใส่แทน

พวกชายที่ทำแล้วไม่กล้ารับ กลับเเอบซ่อนเป็นอีแอบ หรือแจ้นหนีไปต่างแดน

ไม่เคยได้ยินไม่เคยอ่านสิ่งที่

ไม่เคยได้ยินไม่เคยอ่านสิ่งที่คุณดา พูด ทำไมไม่เอามาลงให้อ่าน ทำไมศาลไม่อ่านความผิดที่จำเลยได้พูดได้ทำเพื่อให้ประชาชนฟังว่าสิ่งที่เขาพูดเรื่องจริงหรือเปล่า หรือกลัวความจริงจะถูกเปิดเผย คนที่เอาแต่ด่าและสะใจคุณดาว่าต้องติดคุก18ปี ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมว่าเธอพูดอะไรบ้าง ในแผ่นดินนี้มีพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวเท่านั้นที่ข้าพเจ้าคิดว่าควรเคารพนับถือ แต่หากกาลต่อไปยังคงมีกฏหมายแบบนี้อยู่เราไม่แน่ใจว่าอนาคตข้างหน้ากษัตริย์จะเป็นอย่างท่านได้หรือไม่ จึงไม่ควรมีกฏหมายที่ปิดปาก หรือเอามาใช้กำจัดศัตรูทางการเมืองแบบที่ทำกันอย่างนี้
ควายแดงมันไม่มีเส้น ไม่เหมือนอสูรเหลืองที่ทำอะไรก็ไม่ผิด เพราะมีศาลคอยแก้ต่างให้น่ะเอง นายสนธิ ลิ้มฯก็โดนข้อหาเดียวกับดาร์ แต่จนทุกวันนี้ยังลอยหน้าลอยตาข่มขู่นายกฯที่เขามีพระคุณ สามารถต่อรองหรือแม้กระทั่งขอให้ใครได้เป็น ผบ.ตร. ได้ ขอพวกเรารวมใจกันต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมให้ถึงที่สุด ต่อสู้กับชนชั้นสูงและอำมาตย์ให้ถึงที่สุด ให้ชาวโลกได้รู้ความจริงว่าประเทศนี้มีระบอบประชาธิปไตยโดยชนชั้นสูง เพื่อชนชั้นสูงเท่านั้น

คุณดา คุณเป็นผู้นำในการต่อสู้

คุณดา คุณเป็นผู้นำในการต่อสู้ เป็นเสรีชนคนกล้า ขอน้อมคารวะด้วยจิตใจที่ชื่มชม หวังว่า 18 ปีที่ศาลภูมิของอำมาตย์ตัดสินคงไม่นานเช่นนั้น เมื่อเวลาผ่านไปอีกสักระยะหนึ่ง หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเช่นตอนนี้ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มันเป็นกฏของพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา คุณดาคูณจะอยู่ในคุกไม่ถึงระยะเวลานั้นแน่ จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่พะเร้อเกวียน

แหะ แหะ อื่อ จริงเหรอวะ

แหะ แหะ อื่อ จริงเหรอวะ เอ่อ ขอให้สะใจจริงๆนะ แหม มันช่างสะใจเสียจริงๆ นิ อิ อิ อิ กร๊ากกกก กั่กกกๆๆๆๆๆๆ

ผมว่านะ ให้มันแพ้ๆ

ผมว่านะ ให้มันแพ้ๆ ไปซักฝ่ายหนึ่งเถอะ จะใครก็ช่างแมร่งเถอะ เรื่องจะได้จบๆ เบื่อจะตายอยู่แล้ว ไปยุให้มันกัดกันอีกทำไม บาปกรรมเปล่าๆ อิ อิ อิ กร๊ากกกกกก กั่กกกกๆๆๆๆๆๆ

สนัยสนุนความเห็นคุณ คน

สนัยสนุนความเห็นคุณ คน ครับ
สู้ตรงๆไม่ได้เลือกตั้งทีไรก็แพ้ ปฏิวัติแม่งเลย

ขอเป็นกำลังใจให้คุณดา ที่กล้า

ขอเป็นกำลังใจให้คุณดา
ที่กล้าออกมาต่อสู้

ถ้ายายไฮไม่ลุกขึ้นมาทุบเขื่อน ก็คงไม่มีใครรู้ว่าประชาชนเดือดร้อน

ถ้าคุณดา ไม่ออกมาพูด ก็คงไม่มีใครรู้ว่าสังคมไทยไม่ยุติธรรม

ทั่วโลกเขารู้แล้วว่าประเทศไทยน่ากลัวที่สุด ไม่น่ามาเที่ยวที่สุด เพราะเมืองไทยอันตรายจะพูดจะทำอะไรก็ต้องระแวงไปเสียหมด นี่หรือที่บอกว่าเป็นคนดี มีกรุณา ไอ้สาด

ขี้ข้าก็ยังเป็นขี้ข้าอยู่วันยังค่ำ ไม่มีทางได้เป็นเสรีชนไปจนวันตาย

กราบไปเถอะใต้ขี้ตีน กราบเข้าไป

เด็กสามย่าน

ไอ้โกเต็กลิ้มและสาวกพันธหมาเอ

ไอ้โกเต็กลิ้มและสาวกพันธหมาเอาโกเต็กใช้แล้วไปถู%นพระบรมรูปทรงม้า ไม่ได้หมิ่กษัตินะตรับ แต่เป็นการหมิ่น ราชวงศ์เลยนะครับ แต่ไม่เห็นศาลทำไรเลย และพวก ที่จบ จปร.ก็กลับเห็นดีกับมันด้วยเพราะไม่เห็นออกมาทำไรเลย ก็เท่ากับเนรคุณต่อราชวงศ์เหมือนกัน แล้วปากบอกจงรักภักดี ไอ้พวก........เอ้ย

ยิ่งกว่าฆ่าคนตายอีกโว้ยประเทศ

ยิ่งกว่าฆ่าคนตายอีกโว้ยประเทศนี้ โคตรยุติธรรมเลยประเทศนี้ ใครที่สะใจโดยเฉพาะไอ้ visitor ขอให้มรึงจงพินาจตายห่าตายโหง โง่แบบวัดไม่รับเผา ถูกกดขี่แบบนี้ยังอุตส่าห์โง่เป็นควายอยู่ได้ เอาไว้สักวันมรึงหรือโคตรเง่ามรึงโดนแบบนี้บ้างละก็ มรึงถึงจะสำนึก

ในชีวิตนี้ผมเกิดมา

ในชีวิตนี้ผมเกิดมา ผมหวังนะว่าจะเห็นความเป็นธรรมในสังคม อยากเห็นความเท่าเทียมกันของคนในสังคม แต่สิ่งที่คิดที่

หวังมันคงไม่มีทางเป็นจริงได้ ในเมื่อโดยโครงสร้างที่เป็นอยู่มันไม่เปิดช่องให้เกิดความเท่าเทียม ผมไม่รู้หรอกว่า คุณดา

พูดอะไร แต่สิ่งที่คุณดาได้รับนั้นยิ่งถ่างช่องว่างทางสังคมให้กว้างออกไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อไหร่มันจะหดเเคบลงมา ผมเป็นคน

หนึ่งที่รักเเละเถิดทูนสถาบัน พอๆกับคนไทยทุกคน และพวกม็อบที่ใส่เสื้อสีเหลือง เเต่บางครั้งมันก็มีคำถามที่เราอยากรู้

เเละอยากแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อมันไม่มีช่องทางก็คงต้องเก็บงำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

ถ้า 1 ชีวิตไม่เท่ากัน เราก็อย่าหวังเห็นประเทศแห่งนี้พัฒนาได้เลย

ไอ้โกเต็กลิ้มและสาวกพันธหมาเอ

ไอ้โกเต็กลิ้มและสาวกพันธหมาเอา โกเต็กใช้แล้วไปถูฐานพระบรมรูปทรงม้ามันหมิ่นราชวงศ์เลยนะครับ ทำไมยังลอยนวลอยูได้ ไอ้พวก จปร.ไหนบอกจงรักภักดีนักหนาไม่เห็น.....ทำไรเลย บักซกจริงๆ

ไม่เห็นจะต้องระวังที่จะต้องกล

ไม่เห็นจะต้องระวังที่จะต้องกลายเป็นออง ซาน ซู จี เลย

ดีซะอีกทั่วโลกเขาจะได้รู้ว่าประเทศเป็นเผด็จการ แล้วเขาก็จะคว่ำบาตรกันทั้งโลก ดีออก

ประกาศให้โลกรู้ไปเลย ว่านอกจากพม่าแล้วยังมีประเทศด้อยพัฒนาอยู่ตรงนี้อีกประเทศหนึ่ง

ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ

ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ เพื่อให้คุณดายิ้มได้ ทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเมื่อไหร่เท่านั้นเอง

กรรณิกาไม่เคยรู้ว่าคุณดา

กรรณิกาไม่เคยรู้ว่าคุณดา พูดหมิ่นว่าอะไร
แต่โทษจำคุก 18 ปี ไม่ยุติธรรมแน่นอน
หากจะต้องรับโทษหนักกว่าอาชญากร สู้เป็นอาชญากรเสียเลยจะได้เสมอภาค สมดุลย์กันกับการกระทำ
ประเทศไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยพวกไม่พูด แต่โหดและอำมหิต มากขึ้นแน่นอน

ได้แต่กลุ้มใจแทนคุณดา ไม่รู้ว่าจะแก้ไขตรงไหนก่อนหลัง ไม่รู้ว่าต้องร้องทุกข์กับใคร
ศาลยุติธรรมอยู่ตรงไหนในประเทศไทย?

*ยุคสว่าง อย่างนี้

*ยุคสว่าง อย่างนี้ มีแม่มด
ที่ถูกกฎ คุมขัง ตั้งใจเผา
ความมั่นคง ของมนุษย์ สุดเปลี่ยวเปล่า
ไม่เห็นเงา ของความเมตตา

*โอ้แม่มด หมดโอกาส ประกันตัว
ยิ่งกว่าชั่ว ปล้นฆ่า พาบาปหนา
เพราะความกลัว ความชัง ตั้งใจฆ่า
ข้อกล่าวหา กำหนด สลดใจ

*การสอบสวน กล่าวหา ว่าแม่มด
ไม่ปรากฏ ให้เห็น เป็นโปร่งใส
ทำกันโดย มิดชิด ปิดบังได้
เหมือนตั้งใจ ไฟเผา สถานเดียว

*สร้างความกลัว หัวหด บดบังใจ
ควบคุมขัง เข้าไว้ ให้ซ่านเสียว
ความเป็นธรรม ห่างหาย ไม่ข้องเกี่ยว
ความมั่นคง สถานเดียว ที่อ้างอิง

*ข้อกล่าวหา ว่าแม่มด กำหนดให้
ทำเหมือนไร้ ความเป็นคน จนทุกสิ่ง
ศักดิ์ศรีความเป็นคน ถูกก่นทิ้ง
จึงต้องยิ่ง ต่อสู้ ชูยุติธรรม

คุกไม่อาจมีไว้ขังสุนัข ======

คุกไม่อาจมีไว้ขังสุนัข
============

๏ คุกไม่อาจมีไว้ขังสุนัข แลจักแสดงผลก่อทำเข็ญ

วาจาดุร้ายสาธยายเป็น ถึงได้เห็นผลกรรมที่ทำตัว

๏ คุณให้โทษประสงค์สิ่งใด วาจาไซร์ตอบสนองดีชั่ว

ทำแล้วอย่าโอดครวญเมามัว เพราะตัวทำกรรมใดรู้ผลดี

๏ รุมปลูกฝังตรรกะวิปริต เกิดความคิดเมามายหน่ายดี

คุณธรรมมโนธรรมหาได้ไม่มี ก่อเพียงที่ระราน เพื่อใครเบื้องหลัง

๏ คุณฆ่าตัวคุณเองใช่ใครทำ จดจำไว้ในมโนย้อนคิดไว้บ้าง

จริตใดมารยาจึงพาอับจนหนทาง เลยอ้างว้างจองจำ ช้ำชดใช้กรรม

๏ คุกไม่อาจกักขังสุนัข คนจมปลักโคลนหนาเช้าค่ำ

จะกู่ก้องร้องบอกใครให้ช่วยนำ เพราะคุณทำกฎหมาย ตีตรวนกระบวนความ

กฎหมายแห่งความป่าเถื่อน มีประ

กฎหมายแห่งความป่าเถื่อน

มีประเทศไหนบ้างที่ประชาชนในรัฐ ด่า วิจารณ์ ประมุขรัฐ แล้วต้องสังเวยคุก 18 ปี

พิพากษาโดยกระบวนการปิดลับ

กฎหมายแห่งความป่าเถื่อน มีประ

กฎหมายแห่งความป่าเถื่อน

มีประเทศไหนบ้างที่ประชาชนในรัฐ ด่า วิจารณ์ ประมุขรัฐ แล้วต้องสังเวยคุก 18 ปี

พิพากษาโดยกระบวนการปิดลับ

ผมไม่ค่อยชอบกฎหมายตรงส่วนนี้เ

ผมไม่ค่อยชอบกฎหมายตรงส่วนนี้เท่าไหร่ ผมว่าคนเรามันน่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันได้
ถ้าละเมิดก็มีโทษหมิ่นประมาทอยู่แล้ว

อีกอย่างผมมองเป็นเมืองการเมืองนะ ผมว่าคนกลุ่มหนึ่งพยายามโหนสถาบันเพื่อเล่น
งานคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไล่ตั้งแต่ นายกฯพระราชทาน ฯลฯ ผมว่ามันเป็นวิธีที่เลวร้ายมากๆ

อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้ เกลียดโคตรๆ เลยระบอบอุปถัมภ์

กักขังฉันเถิดกักขังกาย

กักขังฉันเถิดกักขังกาย แต่อย่าหมายขังใจฉันได้
ความเสื่อมไม่เคยปราณีใคร

น่าเห็นใจ…คุณดา แต่ตอนที่เธอก

น่าเห็นใจ…คุณดา

แต่ตอนที่เธอกระทำความผิด เธอก็ไม่คิด

ตอนนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้ว

กฎหมายเขาก็มีบัญญัติไว้ชัดเจน

จะบอกว่า กฎหมายผิดก็คงไม่ถูก

น่าเสียใจจริง…

คุณกรรณิกา ราชปรารภ

คุณกรรณิกา ราชปรารภ คุณอย่ามาโพสดีกว่าครับว่าศาลตัดสินไม่ยุติธรรม มีโทษจำคุก 18 ปี ขอถามหน่อยครับ คุณคิดว่าคุณดา ตอร์ปิโด รู้หรือไม่ว่ามีกฎหมายหมิ่นนี้อยู่ ผมเชื่อว่าคุณดา ต้องรู้แน่นอน ดังนั้นเมื่อเขารู้กฎหมายอยู่แล้วจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายคงไม่ได้ แล้วเขาพูดทำไม ? มีจุดประสงค์อะไร ? ดังนั้นถ้ารู้กฎหมายแล้วยังฝืนกระทำผิด ก็ต้องรับโทษซิครับ ก็ในเมื่อจงใจพูด ก็ต้องรับผิดชอบในคำพูดของตนเองด้วย เพราะคำป่าวประกาศของคุณดา มีประสงค์ร้ายต่อกษัตริย์แน่นอนครับ

นี่ขนาดไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ

นี่ขนาดไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ จำคุก 18 ปี

ถ้าเอ่ยชื่อคงโดนประหารชีวิต

ต่อไปนี้ก็อย่าพูดถึงคนนั้นอีกนะ เดี๋ยวโดนจำคุก

อ้อ อย่าคิดอะไรเกี่ยวกับคนนั้นด้วยนะ เดี๋ยวอาจจะมีเจ้าแม่นั่งทางในได้ยินความนึกคิดของเรา แล้วไปแจ้งความ

ที่สะใจคือว่าคนแบบนี้สมควรโดน

ที่สะใจคือว่าคนแบบนี้สมควรโดนบ้าง ในหลวงคือพ่อ มึงเหี้ ย สุด ๆ แล้วถึงได้ด่า และจาบจ้วงพระองค์แบบนั้น
ถ้าเป็นสมัยก่อนเค้าตัดหัว 7 ชั่วโครตแล้ว นี่ถือว่ายังน้อย

ไอ้นวมทองไอ้สากกระเบือหัวแดง

ไอ้นวมทองไอ้สากกระเบือหัวแดง คนที่ตัดสินคือศาลครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า องค์คณะตุลาการที่ทำหน้าที่ผู้พิพากษา
ไม่ใช่เจ้าตัดสินเอง ต้องเข้าใจด้วย ไอ้สากกระเบือหัวแดง อย่ามามั่ว

อ้อ เหรอ กลัวจังเลย

อ้อ เหรอ กลัวจังเลย กลัวจังเลยค่ะคุณ ธรันทด เอ๊ย ธรัญพจน์ เสียงเสนาะ

โถ...

โถ... ถ้าขอพระราชทานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

ไม่ทำกร่างขอพระราชทานอภัยโทษขณะหนีคุก

ไม่มีใครต่อว่าดาหรอกครับคุณ

คุกก็มีเหลือสำหรับคนเป็นล้านๆ

คุกก็มีเหลือสำหรับคนเป็นล้านๆเหมือนกัน ขังไม่พอแมร่งก็ตัดหัวประจานบ้างไม่เห็นเป็นไร คนพวกนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดิน ไล่มันไปอยู่กับพ่อแม้วมันให้หมด

ดาผิดหลายกระทงนี่

ดาผิดหลายกระทงนี่ โทษเลยเยอะหน่อย ส่วนการพิจารณาโดยการปิดลับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี เพราะแค่ห้ามคนภายนอกเข้าฟังก้แค่นั้น ผิดก็ต้องยอมรับผิดสิครับ ถ้าไม่ยอมรับผิด ก็อย่าขอพระราชทานอภัยโทษแล้วกัน

แล้วพวกคุณมีทุกข์เรื่องอะไรล่

แล้วพวกคุณมีทุกข์เรื่องอะไรล่ะครับ นั้นก็เป็นภาษาที่ใช้มานานแล้ว ผมเองก็อยากให้มีการปรับเปลี่ยนน่ะ แต่เรื่องหมิ่น ก็ไม่ต่างจากคดีหมิ่นของคนปกติเเหละ ยังไงๆ ก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเหมือนกัน

เอ่ยหรือไม่เอ่ย

เอ่ยหรือไม่เอ่ย โทษก็เท่าเดิมครับ แต่ถ้าเอ่ยนี่สิ ดาได้เละมากกว่านี่แน่ๆ แล้วเวทีหางแดงจะไม่รับผิดชอบต่อการพูดของดาหรือครับ? หรือว่าพวกหางแงก็คิดเหมือนดา แถมยังมีคนหนีคดีหมิ่นอีกเยอะ พวกสนับสนุนทักษิณทั้งนั้น

วิพากษ์วิจารณ์เหมือน อาจารย์

วิพากษ์วิจารณ์เหมือน อาจารย์ ส.ศิวรักษ์ นี่ ผมว่าสร้างสรรน่ะ แต่ดาเขาแสดงความอาฆาตมาดร้ายแบบนี้ มานหมิ่นฯ แน่ๆ ครับ

คำนวณอัตราโทษยังไงคะ หนึ่งคำต

คำนวณอัตราโทษยังไงคะ

หนึ่งคำต่อหนึ่งวัน?

แล้วคุณทราบหรือเปล่าว่าเธอหมิ่นอะไร หาอ่านได้ที่ไหน?

เธอกล่าวเท็จหรือจริงประการใด....

งั้นถ้าเราเสนอความคิดเห็นอะไร

งั้นถ้าเราเสนอความคิดเห็นอะไรต่อใครก็ผิดไปหมด พาดพิงถึงใครก็หมิ่นไปหมดก็ฟ้องหมิ่นกันวุ่นวาย ลูกบอกว่าพ่อแม่ทำ

ร้าย ข่มขืนลูก ก็หมิ่นพ่อแม่ หาว่าครูพานักเรียนเข้าโรงแรมก็หมิ่นครู ยังไม่ทันได้พิสูจน์ความจริงก็หมิ่นหมดงั้นสิ แล้วสังคม

จะเจริญไหม เห็นใครผิดเห็นใครเลว ไม่ต้องตีหน้าตอแหลกันไปตลอดชาติเหรอ แล้วที่ตั้งชื่อว่าควายแดงก็หมิ่นดิ

ก็นั่นแหละคือความไม่ยุติธรรมใ

ก็นั่นแหละคือความไม่ยุติธรรมในระบอบศักดินา เห็นคนเป็นผักเป็นปลาจะฆ่ายังไงก็ได้ แล้วทีตัวเองสั่งฆ่าคนมากมายไม่มี

ความผิด สักวันมันจะเหมือน พอนพจ ซัดดัม ที่ฆ่าคนเป็นล้าน ตอนสั่งฆ่าก็คงมีคนเห็นดีเห็นงามด้วยอย่างนี้แหละ สุดท้ายก็

ไม่ได้ตายดี ที่จริงควรจะสั่งฆ่าคนที่เห็นด้วยกับซัดดัม พอนพจ ด้วยนะไม่เอาเจ็ดชั่วโครตอ่ะ เอาแบบว่าให้สูญพันธุ์ไปเลย

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นหม

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นหมื่นๆ ปี จะได้นำพาประเทศนี้เจริญอย่างยั่งยืนตลอดไป มีแต่พระองค์ท่านเท่านั้นที่ทรงทำได้ เพราะพระปรีชาความสามารถของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง ทรงพระเจริญๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ กราบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

แกนั่นแหละหมิ่น

แกนั่นแหละหมิ่น ไปหาว่าในหลวงเป็นพ่อแกได้ไง เอา DNA ไปตรวจสิว่าตรงหรือเปล่า อยากได้สมบัติเขามากหรือไงถึงได้อ้างว่าเขาเป็นพ่อ ก๊าก

ศาล

ศาล ?

แล้วทำไมต้องพิจารณาที่ลับ ?

โทษ กบฏ....โทษฆ่าคนตายโดยเจตนา....โทษปล้นฆ่าข่มขืน....

มันทำไมได้รับโทษน้อยกว่าคดีนี้....

ศาลยุติธรรม?......ศาลไหน ?

.

คุณกรรณิกา ราชปรารภ ครับคุณดา

คุณกรรณิกา ราชปรารภ ครับคุณดา ตอร์ปิโด ไม่ได้หมิ่นเลยครับ ด่าชัดๆเลย ผมคงนำถ้อยคำมาโพสไม่ได้แน่นอนในเวปนี้คุณต้องไปหาฟังเอาเองครับ ผมฟังมาแล้วหัวเราะงอหายเลย สงสัยพอคุณดาเค้าคว้าไมค์ได้คงจะมัน พ่นด่าจนหูอื้อ แหมคนฟังใช่ว่าจะน้อยซะเมื่อไหร่ ตำรวจเค้าต้องอัดเทปไว้อยู่แล้ว หลักฐานมันจะ จะ มันดิ้นไม่หลุดหรอกครับ ก็ไม่ต้องอุธรณ์ก็ได้นี่ครับแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษเอาก็แล้วกัน ถึงสู้คดีไปก็ไม่ชนะ หลักฐานออกทนโท่ขนาดนั้น ขออภัยโทษเอาก็แล้วกันผมเชื่อว่าได้อยู่แล้ว คราวหน้าก็อย่าไปพูดแบบนั้นอีก ผมไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนเลย การขอพระราชทานอภัยโทษคดีลักษณะนี้ถ้าสำนึกผิด และทำการตามขั้นตอนของกฎหมาย ผมเชื่อว่าได้อภัยโทษทุกคนและครับ สาเหตุที่ศาลไม่ปล่อยให้มีการไต่สวนอย่างเปิดเผย เปิดไม่ได้อยู่แล้ว แหมฟังคำด่าแต่ละคำแล้ว ถ้าให้เปิดเผยองค์คณะตุลาการที่ทำหน้าที่ก็ซวยตายห่าซีครับ สรุปแล้วคุณดาแกคงจะมันมากเวลาพูด ก็เลยใส่แบบเต็มๆเลย

U r my hero miss Da,be strong

U r my hero miss Da,be strong million...million thais supports u. No fair justice no peace,why worry u r origin born in Thailand.Wish u well stands for the change,all the judges must be elected by the people!!!

*ยุติธรรม หรือไม่

*ยุติธรรม หรือไม่ ใครกล้าหือ
เพราะนี่คือ เมืองยิ้ม ยิ้มสยาม
ทุกทุกอย่าง ถูกกำหนด ให้งดงาม
อย่าไปถาม พูดอะไร ได้ติดคุก

*ถึงถามได้ ตอบไม่ได้ ใครกล้าตอบ
ตามระบอบ กินพออิ่ม ยิ้มไม่สุข
ห้ามคิดเห็น เล่นความจริง สิ่งเป็นทุกข์
คนกลัวคุก ต้องซุบซิบ จิบกาแฟ

คำลาน เทวา ...เอ้ย..ดิ

คำลาน เทวา ...เอ้ย..ดิ ออเท่อร์ พยายามมากนะงั้นช่วยแปลงบทภาคภาษาอังกฤษ ที่คุณมะม่วงหนุ่มแปลจาก "คุกไม่อาจกักขังกวี" ของไม้หนึ่งหน่อยสิ

Outside the Law

No prison shall hold the poet
He shall not ask for pardon
When justice serves dictatorship
Is the time to establish the people’s court

You support power-craving groups
The people’s rights and freedom are robbed
Your end justifies any means
You deny the voice of the people

You forcibly plant the seeds of insane logic
That drug people tame
Covered with empty morals
Underneath, they are full of crime

You kill progressive thoughts
And people of poor status
Too honest to see through your tricks
You imprison them in poverty, hunger, sickness, and death

No prison shall hold the poet
And the millions who are free
We will shout and condemn you forever
Until the law serves the people

มะม่วงหนุ่ม

เห็นด้วยกับ อ.ปริญญา

เห็นด้วยกับ อ.ปริญญา

วิธีการทำให้สถาบันพระมหาษัตริย์อยู่ได้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่วิธีนี้ ดูตัวอย่างในยุโรป นั่นคือความยั่งยืนของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ต้องให้สถาบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ด้วยความที่ประชาชนรักจึงช่วยกันปกป้อง ไม่ใช่ใช้ politic of

fear ใช้ความกลัว ใช้โทษแรง พอโทษแรงมาก คนที่เขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็จะต่อต้าน เปิดเผยไม่ได้ก็ใต้ดินทางเว็บไซ

ต์ เว็บบอร์ดต่างๆ พอแรงขึ้นปุ๊บ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ยิ่งจับมากขึ้นๆ ๆ ๆ คนต่อต้านก็ต่อต้านมากขึ้นๆ ๆ ๆ สุดท้ายแล้วด้วย

การกระทำของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแบบนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้รับผล ปัญหามันไม่เกิดกับคนจับแต่มันเกิดกับสถาน

บัน ยิ่งจับมากคนก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมมาก ผมว่าใช้ให้เหมาะ พอดีๆ มันก็จะไม่เกิดปัญหาเหมือนในปัจจุบัน...

ที่แก้ตัวว่าไม่มีผล

ที่แก้ตัวว่าไม่มีผล เพราะไม่มีคนเชื่อ
แสดงว่าตัวเองยังไม่มั่นใจในลมปากตัวเอง
เคยฟังได้แป๊ปเดียว เครียดเป็นบ้า

คุณนายกรรณิกาที่เคารพ

คุณนายกรรณิกาที่เคารพ ในเมื่อคุณไม่เคยฟังอีดามันพูดหมิ่นว่าอะไร คุณจะเข้าใจได้อย่างไรว่าศาลตัดสินถูกแล้ว วันที่อีดาทอมชาติชั่วมันพูดผมอยู่ฟังมันพูดจนจบ แทบอยากเอาตีนไปตบปากมันตอนนั้นเลย คุณเคยรู้ไหมว่าอีดา มันเคยถูกแม่ค้าในตลาดเอาขี้สดๆขว้างหน้า อยู่ในคุกนะดีแล้วปลอดภัย ถ้าออกมาข้างนอกอาจมีอันเป็นไปได้ และอย่าพยายามแสดงความตอเเhลให้มากนัก จะอวก

คุณ อภิสัตย์

คุณ อภิสัตย์ ถ้าคุณรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนคุณจะอิจฉาผม ที่ๆ ผมอยู่ ตื่นขื้นมาจะเห็นทะเลหมอกทุกเช้า อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ต้องพึงพาทุนนิยมจอมปลอม เสื้อผ้าไม่ต้องมีมากเพราะไม่ได้แต่งตัวแข่งกับใคร มีกาแฟ หอมๆ ที่คั่วเอง หนังสือดีๆ ดนตรีไพเราะ เสียงธรรมชาติคุยกัน นึกไม่ออกละซิว่าที่ไหน ควายจริงๆพวกหางแดง

อยากล้มเจ้านักใช่ไหมพวกมึง

อยากล้มเจ้านักใช่ไหมพวกมึง แล้วถ้าเกิดมีผู้มับุญบารมีถึงที่จักรพรรดิราชเจ้า เกิดขึ้นในตระกูลชิงหมาวัตร ให้ได้อภิเษกขึ้นในแผ่นดิน กัมพูเจีย ทรงพระนามว่า สมเด็จอัครหมาผไทเดโช พายับ ชิงหมาวัตร แลได้ครองแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบที่มีชื่อว่า เกาะกง พวกมึงจะตามไปกราบไหว้ ขอหญ้าแดกประทังชีวิต หรือตามไปล้มแม่งถึงแผ่นดินเขมรอีกวะ ช่วยตอบที่ พ่อมึงคนนี้อยากรู้ว่ะ

ใช้อำนาจกับคนไม่มีทางสู้

ใช้อำนาจกับคนไม่มีทางสู้ ไม่มีอำนาจต่อรอง ..... การใช้อำนาจอย่างนี้ก็ยังคงมีอยู่เสมอในโลกอันสับสนวุ่นวายเสมอ มันทำให้ได้รูสึงจริงๆว่า ไม่มีผู้ทรงเมตตาธรรมบนอาสนะในโลกวัตถุนี้อยู่จริง(สมมุติกันเอาเองทั้งนั้น)...

ดังนี้จึ่งมีคนเลือกที่จะเป็นใหญ่(ไม่เกี่ยงว่าทำดีชั่ว)เพราะต่อรองได้เสมอ....หลายคนลองเสี่ยงวัดดวง...ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง หลายคนเพียรพยายาม...บางคนไต่ปีนได้สูง บางคนร่วงลงมา มีหลายคนย่ำยอู่กับที่

ถ้าคนสักสามสี่ล้านมันบังเอิญ...อยากจะเสี่ยงดวงพร้อมๆกัน....มันก็น่าคิดนะ....

คุณอยากรู้ คนจนมากๆ

คุณอยากรู้ คนจนมากๆ ไม่มีในประเทศไทย มีแต่คนอยากจนเท่านั้น ไม่มีคนอดตายในประเทศที่อุดมสมบูณร์ ด้วยอาหารการกิน เราคิดว่าเราจนเพราะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่รวยตลอดเวลา เราเลยรู้สึกว่าจน ถ้าคุณมีโอกาส ลองไปเที่ยวประเทศที่แย่กว่าเราดู แล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยน่าอยู่มาก อย่าอยากรวย เพราะคนรวยไม่เคยมีความสุขที่แท้จริง คนที่มีความสุขจริงคือคนที่ค้นพบว่าตัวเองมีแล้วพอไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แค่นี้ก็สุข ลองใช้ชีวิตแบบ เรียบง่าย สงบ และอบอุ่นดูนะ แล้วคุณจะรู้ว่า ไอ้ที่ว่ารวยแล้วมีความสุขมันไม่จริง ผมผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้ว

เข้ามาให้กำลังใจนะครับ

เข้ามาให้กำลังใจนะครับ ช่วยอะไรไม่ได้
จะทำอะไรต้องรอโอกาศที่เหมาะสมก่อน อย่าบุ่มบ่าม
โอกาศกำลังใกล้เข้ามา อดทนรอกันหน่อย

แล้วคุณจะให้ศาลเค้าเปิดเผยได้

แล้วคุณจะให้ศาลเค้าเปิดเผยได้ไง ถ้าเปิดเผยทั้งทนายโจทย์และจำเลยก็ใส่กันเต็มที่ซีครับ ถ้าเปิดเผยแล้วนักข่าว เอาไปลงเมื่อเอาไปลงข่าวแล้ว ก็ต้องมีการวิจารณ์กัน มันก็จะเกิดคดีความในกรณีนี้อย่างมากมาย ต้องพิจารณาลับครับ แต่ก็มีทั้งทนายโจทย์และจำเลยร่วมรับฟังด้วยนี่ครับ เมื่อมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยก็ไม่เห็นว่าจะลับตรงไหนเลย ทนายจำเลยก็น่าจะรู้ดี

ก็ไม่ได้อยากล้มอ่ะครับ

ก็ไม่ได้อยากล้มอ่ะครับ แต่อยากให้เป็นสถาบันที่อยู่เหนือการเมืองจริงๆ อย่ามายุ่งกับการเมือง และอย่าให้ใครยกมายุ่งกับ

การเมือง ก็เหมือนที่อาจารย์ปริญญาบอกนั่นแหละ

ถึงทักษิณเป็นเจ้าปกครอง ก็ไม่เอา เพราะไม่ได้ต้องการให้เจ้ามาปกครอง

ให้กษัตริย์เป็นที่เทิดทูลเลื่อมใสตลอดไป ผู้ที่จะมาปกครองบ้านเมืองคือนายก หรือ ประธานาธิบดีเท่านั้นจ้า

เขียนแล้วหม่อมป้าจะติดคุกไปด้

เขียนแล้วหม่อมป้าจะติดคุกไปด้วยไหมคะเนี่ยะ เสียวดากค่ะ
หม่อมป้าว่านะ อย่าไปเสียเวลาโพสต์โต้เล่นกับไอ้พวกขี้ข้าสันดานเหลืองพวกนั้นเลย เปลืองตัวเปล่า คืองี้ มันออกมาแบบนี้ แค่เอาหัวแม่ตีนคิดก็เห็นกันจะจะแล้วว่า พวกแม่ง..ใจสัตว์นรกอยู่แล้ว ดังนั้น เราอยู่กันแบบเดิมไม่ได้แล้ว เราต้องไม่ปล่อยให้ลูกหลานเราต้องทนทุกข์อยู่ในสังคมทรามแบบนี้ สังคมต้องถูกยกระดับ พวกมันเป็นตัวถ่วงความก้าวหน้าของสังคม เป็นตัวหนักแผ่นดินมานานมากแล้ว ขอเราตั้งสติ คิดค้น ลงหามวลชน ร่วมกับมวลชนเข้าบดขยี้ล้างชำระสิ่งโสโครกให้สิ้นซาก อย่าให้เหลือแม้แต่กากเดน DNA อย่าให้เหลือแม้แต่ซากกลิ่นหืนเน่าเหม็นของมัน แต่เราจะทำอย่างไร?

ยิ่งมันทำอย่างนี้ ยิ่งเป็นประเด็น ให้มันแสดงสันดานออกมาอย่างนี้แหล่ะดี
นึกภาพสิ ตัวเชี่ยตัวแลนอยู่ในรูไม่ยอมออกมาซักที ต้องหมั่นเอาไม้แหย่ เคาะหัวเล่น ทิ่มหูทิ่มตามันเล่น ยั่วให้มันหงุดหงิด เดี๋ยวมันอดไม่ได้ มันก็โผล่หัวออกมาจนได้ รอจังหวะตอนนั้นแหล่ะ พี่น้องเอ๋ย เอาDDTฉีดแม่งเลย...อ้าว..อ๋อ ตะเกียบดีดเพี้ยะๆๆๆๆๆ

เปิดโปงพวกมันโดยผ่านประเด็นความเลวระยำของกระบวนการยุติธรรมนี่แหล่ะ ประเด็นความไม่เท่าเทียมกันของคน ประเด็นเสรีภาพ ขยายผลออกไป ทุกวันทุกที่
อย่าไปเล่นของร้อน อันตราย นะหม่อมป้าจะบอกให้

ครับขอให้กำลังใจคุณดารณีมีกำล

ครับขอให้กำลังใจคุณดารณีมีกำลังใจต่อสู้กับความไม่ถูกต้องชอบธรรมในสังคมนี้ต่อไป และ "พวกเราอยากเชิญคุณดารณีมาเที่ยวบ้านของเรา" ครับผม

ขอขอบคุณ เสรีชน อย่าง ดา

ขอขอบคุณ เสรีชน อย่าง ดา ตอร์ปิโด

เธอได้ประกาศตนให้เป็นไท แล้ว โดย ไม่ร้องขอ แล กราบกราน

เธอเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอพูดและทำ คนอีกมากมายก็เช่นกัน

ไม่ยอมจำนน ดา ตอร์ปิโด เธอก้าวพ้นความกลัวไปไกลแล้ว

ผู้ที่ยังกลัวที่จะ วิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครอง สักวัน เขาคงคิด

และวิจารณ์กันดังกว่านี้ แน่นอน แต่ผู้ที่ยังสมัครใจ เป็นทาส แล ไพร่

โดยที่ไม่มีโซ่ตรวน แลกรงขังไว้ แน่ใจนะว่าคุณปรารถนาเช่นนั้น

และคุณจะภักดี ศิโรราบกราบกราน แม้ต้องพลีชีพ ให้เขา ก็จะยอม

และจะเป็นเยี่ยงนั้นไปชั่วลูกชั่วหลาน ~~~~~~~~~~~~~~~แน่ใจแล้วหรือ?!

ขอผองชนจงตรอง แลใคร่ครวญ ...........................................................

ขอขอบคุณ เสรีชน อย่าง ดา

ขอขอบคุณ เสรีชน อย่าง ดา ตอร์ปิโด

เธอได้ประกาศตนให้เป็นไท แล้ว โดย ไม่ร้องขอ แล กราบกราน

เธอเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอพูดและทำ คนอีกมากมายก็เช่นกัน

ไม่ยอมจำนน ดา ตอร์ปิโด เธอก้าวพ้นความกลัวไปไกลแล้ว

ผู้ที่ยังกลัวที่จะ วิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครอง สักวัน เขาคงคิด

และวิจารณ์กันดังกว่านี้ แน่นอน แต่ผู้ที่ยังสมัครใจ เป็นทาส แล ไพร่

โดยที่ไม่มีโซ่ตรวน แลกรงขังไว้ แน่ใจนะว่าคุณปรารถนาเช่นนั้น

และคุณจะภักดี ศิโรราบกราบกราน แม้ต้องพลีชีพ ให้เขา ก็จะยอม

และจะเป็นเยี่ยงนั้นไปชั่วลูกชั่วหลาน ~~~~~~~~~~~~~~~แน่ใจแล้วหรือ?!

ขอผองชนจงตรอง แลใคร่ครวญ ...........................................................

ขอขอบคุณ เสรีชน อย่าง ดา

ขอขอบคุณ เสรีชน อย่าง ดา ตอร์ปิโด

เธอได้ประกาศตนให้เป็นไท แล้ว โดย ไม่ร้องขอ แล กราบกราน

เธอเชื่อมั่นในสิ่งที่เธอพูดและทำ คนอีกมากมายก็เช่นกัน

ไม่ยอมจำนน ดา ตอร์ปิโด เธอก้าวพ้นความกลัวไปไกลแล้ว

ผู้ที่ยังกลัวที่จะ วิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครอง สักวัน เขาคงคิด

และวิจารณ์กันดังกว่านี้ แน่นอน แต่ผู้ที่ยังสมัครใจ เป็นทาส แล ไพร่

โดยที่ไม่มีโซ่ตรวน แลกรงขังไว้ แน่ใจนะว่าคุณปรารถนาเช่นนั้น

และคุณจะภักดี ศิโรราบกราบกราน แม้ต้องพลีชีพ ให้เขา ก็จะยอม

และจะเป็นเยี่ยงนั้นไปชั่วลูกชั่วหลาน ~~~~~~~~~~~~~~~แน่ใจแล้วหรือ?!

ขอผองชนจงตรอง แลใคร่ครวญ ...........................................................

ไอ้เอี้ยเหลี่ยม น่ะ

ไอ้เอี้ยเหลี่ยม น่ะ โคตรอุปถัมป์ตัวจริง ใจทมิฬหินชาติ ฆ่าคนเป็น1000 โดยไม่แคร์อะไรเลย โกงบ้านกินเมือง ไร้คุณธรรม มิพักจะต้องพูดถึงคนใน ตระกูล ทั้ง ลูก เมีย พี่ น้อง ทั้งโกงข้อสอบ โกงวุฒิการศึกษา เอาของหลวงไปให้เพื่อนใช้ สำมะเลเทเมา อยากได้คนทั้งตระกูลนี้มาปกครองหรือ ...........กู ไม่เอาโว้ย

แล้วลิ้มล่ะ

แล้วลิ้มล่ะ โดนคดีหมิ่นเหมือนกันมิใช่เหรอ ลิ้มหายหัวหมูไปหนายยยยย
ลิ้มควรได้รับโทษเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ที่หมิ่น มิใช่เหรอ.... ศาลโปรดพิจาณาลิ้มด่วนนนนน อิ อิ
โธ่ แล้วยังงงี้จะเรียกว่ายุติธรรมเหรอวะ แสร่ดดดดดด !!!

หลัง19กันยา49

หลัง19กันยา49 กรรณิกาไปฟังคุณสมบัติพูดที่ท่าพระจันทร์ 2-3ครั้ง
ครั้งหนึ่งมีคุณดาขึ้นพูด เรื่องสื่อที่เธอทำงานด้วย.. เธอลาออกจากงาน แต่ก็ไม่เห็นเธอหมิ่นใคร
ช่วงตุลา49 มีสองเวที ที่สนามธรรมศาสตร์ และที่สนามหลวง ครั้งหนึ่งมีตำรวจมาลื้อเวทีที่สนามหลวงด้วย

เดือนมิถุนายน 2551 กรรณิกาวุ่นวายกับงานศพคุณแม่ไม่อยากรับรู้ข่าวสารอะไร รวมทั้งมีคอร์สต้องเรียนด้วยเลยไม่ได้ร่วมกิจกรรมการเมือง ไปฟังอีกเป็นครั้งแรกที่ลานคนเมือง หลังจากนั้นก็มาร่วมฟังคนเสื้อแดงกับญาติๆและเพื่อนๆจนถึงวันนี้

กรรณิกาเห็นว่าโทษหมิ่นในบางประเทศมีแค่โทษปรับ
จำคุก 18 ปี เพราะหมิ่นประมาท มันไม่เป็นธรรม

คุณคนเคยจน

คุณคนเคยจน อารมณ์อ่อนไหวมากกว่าผู้หญิงอีก
ถ้าเราโกรธสะเปะสะปะไปหมด เราก็เครียด
กรรณิกามีเพื่อนคนหนึ่งตายตรงหน้าคอมพิวเตอร์
อีกคนเครียด ใช้ไฟช็อตตัวเองตาย
เป็นผู้มีอันจะกินและมีการศึกษาดีทั้งคู่

เราแต่ละคนพยายามเลวลดลงกันคนละหน่อย ก็นับว่าช่วยชาติแล้วละค่ะ
คนชั่วกระทำความผิดสมควรต้องรับโทษ
ความลับไม่มีในโลก ปกปิดไม่ได้

คุณคนเคยจนด่าใครต่อใครตั้งหลายคน รวมทั้งกรรณิกาดัวย : )
กรรณิกาก็ไม่เคยเกลียดคุณ เพราะเข้าใจว่าเครียดมาต่อเนื่องยาวนาน
บางทีถ้ามีใครหายไปไม่มาโพสต์ก็กลัวว่าจะไขมันจุกอกตายบ้าง หัวใจวายบ้าง เส้นโลหิตแตกบ้างฯลฯ
3 ปีมานี่เสียเพื่อนรัก คนที่รักเราและคนที่เรารักไป 6-7คน ร้องไห้จนเหนื่อยแล้ว
ไม่อยากเสียคนดีๆไปอีก

คุณคนเคยจนรักษาสุขภาพตัวเอง เพื่อคนที่รักคุณด้วยนะคะ

กรรณิกา ราชปรารภ

เรื่องศาลลงโทศผู้กระทำผิดนั้น

เรื่องศาลลงโทศผู้กระทำผิดนั้นทุกคนยอมรับได้แต่ควรจะให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกคนที่ต้องออกมาพูดก็เพราะความไม่มีมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรายอมรับไม่ได้

ไม่มีเหตุผลอะไรที่ประชาชนจะไป

ไม่มีเหตุผลอะไรที่ประชาชนจะไปดูถูกดูหมิ่นสถาบันเพราะสถาบันเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องยกไว้เหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วนอกเสียจากคนที่ไม่ชอบกันหาเรื่องมากล่าวหากันมากกว่าการกระทำอย่างนี้จะทำให้ไม่มีใครจะพูดถึงสถาบันได้เลยเพราะกลัวจะถูกฟ้องร้องทั้งๆที่ชาวไทยทุกคนเคารพนับถือสถาบันยกไว้เหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้ว

ครั้งแรกที่ผมเข้ามาในประชาไท

ครั้งแรกที่ผมเข้ามาในประชาไท ผมมาเพื่ออ่าน ศืกษา ดูพฤติกรรมของเสื้อแดง คุณกรรณิกา ถ้าคุณสังเกตุ ผมจะตอบโต้เรื่อง คุณดา ตอร์ปิโด บ่อยมากเพราะผมรู้เช่นเห็นชาติผู้หญิงที่เป็นทอมคนนี้ดี ว่ามีรากเหง้าทางความคิดที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติและเธอมักใช้ปากว่าร้ายคนอื่นโดยไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะเสียใจหรือปล่าว ขอบคุณในความหวังดี ผมจะรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อจะได้มีกำลังเอาไว้ทำความดีเพื่อแผ่นดินที่ผมรัก

แล้วทีพวกมัน

แล้วทีพวกมัน ทำเลวระยำชั่วช้าต่อบ้านต่อเมือง ต่อระบอบประชาธิปไตย ยึดอำนาจ ฉีกรัฐธรรมนูญ ทำผิดทุกอย่างเห็นๆ
ล่าสุด อีชั่วจารุวรรณ มันโยกย้ายข้าราชการไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตัดสินแค่เพิกถอนคำสั่ง ไม่ลงโทษอะไรเลย นี่ยังไม่นับความชั่วตั้งแต่ที่มันขึ้นมาเป็นผู้ว่าสตง.แบบหน้าด้านไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ยังงี้เขาเรียก ยุติธวยหัวคำ
บ้านเมืองนี้จะอยู่กันยังไงละเนี่ยะ

ความยุติธรรมของการพิจารณาคดี

ความยุติธรรมของการพิจารณาคดี บางครั้งก็ไม่มีมาตรฐาน

เคยมีใครอ่าน คำกลอน ของ ส.ศิวลักษณ์ ที่เขียน ในวันก่อน 5 ธ.ค หลายปีแล้ว ใน เว๊บเขาไม๊ นาย ส. เขียนโจ่งแจ้ง แทบ จะ เปลือยความคิดของเขา
นายส. เขียนว่า การกระทำที่ จะจารึกไว้ ในใจ ปชช คือ อะไร

มีข้อเสนอ ในคำกลอน ของเขาอีกว่า สิ่งใดควร ละเว้น

ตรงไปตรงมา เสมือน คำชี้แนะ และ ภาษาที่เขียน ตรงจุด อ่านแล้ว ชัดเจน

หากเป็นคนอื่นเขียน ต้องโดนข้อหา หมิ่น แน่นอน เพราะ บังอาจ จาบจ้วง

ไม่นาน กลอนบทนั้น ก็หายไป

แต่นาย ส. ก็ยังเขียนใน หนังสือ หลาย กรรม หลาย วาระ และ เคยโดนข้อหา หมิ่น ถูก จับกุม หลายครั้ง

นาย ส. มี แบ็คดี ฝรั่ง ช่วย เยอะ เขาจึงได้รับ ประกันตัว และคดี ก็เงียบ หายไป กับ กาลเวลา

ฝรั่ง ออสซี่ เขียน หนังสือ โดน จับติดคุก เขาคือ นาย นิโคล
ประเทศเขา ก็ช่วย พาตัวออกไปได้

ก็ เมื่อมีการ ไม่เอาโทษ กับ บางคน ที่ทำผิด กรณืเดียวกัน อาจเป็น เพราะ การรู้ไม่เท่าทัน หรือ อยากแสดงความรู้สึก ที่เก็บกดไว้

ทำไม บางคน จึงไม่ได้รับโทษ

และ ทำไม บางคนจึง ต้องจบชีวิต ลง อย่างโหดร้าย

ความยุติธรรม จากข้อหาเดียวกัน ควร ให้กับ มนุษย์ ในประเทศนี้ เท่ากัน ไม่เลือกว่า เป็นใคร

หาก เลือก เล่น เชือด ลูกไก่ แต่ ปล่อย ไก่แก่ บางตัว

บางที ลูกไก่ อาจนอนตายเป็นเบือ !!!

ไม่บังอาจชี้แนะ แต่ ขอเขียนดังนี้

อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ

ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน
แม้องค์พระปฎิมายังราคิน
คนเดินดินหรือจะพ้นคำนินทา

คำนินทาจะไร้ค่า
หากคำนั้น เพียงกล่าวหา

คำนินทานั้น บางครั้ง มีราคา
หากนินทา ความจริง ควรตรึกตรอง !!!

" กฎหมายที่ดี

"
กฎหมายที่ดี ไม่ค่อยมี
กฎหมายที่มี ไม่ค่อยใช้
กฎหมายที่ใช้ ไม่ใช่เพื่อไพร่ข้า
แต่เพื่อฟ้า และเจ้านาย

"

คนที่รักเคารพคุณดา

คนที่รักเคารพคุณดา ก็กรุณาไปเยี่ยเยียนแกที่คุกบ้าง อย่าเอาแต่มาโพสท์เยี่ยมอยู่ทีนี่เลยครับ แกกำลังต้องการกำลังใจอย่างใหญ่หลวงในช่วงนี้....

ส่วนท่านที่เกลียดชังนังดามัน ก็รอไปเยี่ยมถึงตัวได้ หลังจากแกออกจากคุก ไม่ว่าจะขอพระราชทานอภัยออกมา หรือครบกำหนดโทษ ก็ได้ครับ....

ความเห็นผมกลางๆดีนะครับ

ถูกต้องคับคุณ 777(visitor)

ถูกต้องคับคุณ 777(visitor) เราสะใจที่ประชาชนหู ตา สว่างกันเสียที่ ไม่เหมื่อนพวกไอ้หน้าโง่หลอกพวกขี้เหลืองมันจะไปรู้อะไร ดา ตอร์ปิโด เป็นนักสู้ ประชาธิปไตย ของแท้ แน่นอน...

*สิบแปดปี โหดร้าย

*สิบแปดปี โหดร้าย กฎหมายหมิ่น
เพียงใช้ลิ้น วาจา ท่าผยอง
หนักที่สุด ในโลกา น่าคิดตรอง
ขอเรียกร้อง แก้กฎหมาย ให้เหมาะควร

*เอาให้เท่า นานา อารยะประเทศ
อย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์กระสวน
อารยะ ประชาธิปไตย ในกระบวน
กล้าพูดคิด ทบทวน ที่ควรเป็น

*อย่าให้ใช้ เป็นเครื่อง มือพิฆาตซ้าย
จะเกิดความ เสียหาย ให้ได้เห็น
ประเทศชาติ ที่สงบ สบร่มเย็น
เขาไม่เล่น กฎหมายหมิ่น กินหัวคน

อะไรของคุณวะ ไอ้คุณ

อะไรของคุณวะ ไอ้คุณ b

หัดอ่านซะมั่งว่าเขาด่าใคร มาด่าอะไรผมวะ ก็ผม สะใจ สมน้ำหน้านังดามันน่ะ ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีใจที่โดนติดคุก ไอ้พวกเสื้อแดง มันผิดหวัง มันใจเสีย ไม่มีใครช่วยมันได้ มันแค้น ก็เลยพูดแก้เก้อไปยังงั้นเอง คุณก็อย่าไปไร้เดียงสาให้มากนัก หรือว่า จะเป็นพวกเสื้อแดง ทำมาแกล้งโง่วะ อิ อิ อิ กร๊ากกกกก กั่กกกกกกๆๆๆๆๆ

oh my god ขังลืมเลย

oh my god ขังลืมเลย ยังกับฆ่าคนตายเลย
ธรรมชาติของโลกคือ สวนแห่งป่า
เมืองนอกเขาก็ไม่น่าขนาดนี้นะ น่าเห็นใจ เมืองแห่งสันติสุข
เป็นกรณีตัวอย่างเลย ต่อจากนี้คง สงบสุข(เงียบ) โดยแท้จริง

คุณกรรณิกาและคุณ ว ณ ปากนัง

คุณกรรณิกาและคุณ ว ณ ปากนัง ถ้าคุณจะมาจีบกันในเวป พวกคุณไปหาที่หาทางให้เหมาะสมจึบกันดีกว่าครับ ผมจะอ่านโพสเรื่องการเมือง ไม่ใช่อยากมาอ่านหนุมสาวจีบกัน รำคาญครับเกะกะตา คนอะไรไม่รู้จักดูกาลเทษะบ้างเลย ก็นัดเจอกันซะก็หมดเรื่อง เวทีนี้เป็นเวที่การเห็นแย้งหรือโต้ ตอบวิเคราะห์ข่าวหรือแสดงความเห็นครับ ไม่ใช่มาจีบกันให้สาธารณชนอ่าน มันทุเรศ ผมเห็นมาหลายโพสแล้วนะคุณสองคนเนี่ย

ไม่เกี่ยวกับคุณ ว ณ ปากนัง

ไม่เกี่ยวกับคุณ ว ณ ปากนัง

และKannika จะ..ไม่..ขอโทษคุณ ควายแดงนะคะ เพราะความเห็นคุณควายแดงก็น่าเบื่อ ด่าหยาบคายมา 3 ปี จนตาห้อยหูเหี่ยว ไม่เบื่อเหรอ ด่ากันหยาบๆคายๆ ไม่เกี่ยวการเมืองไม่เคยเห็นคุณโวยวาย? คุณจะวิเคราะห์อะไรนักหนา จะขึ้นปกครองประเทศรึไงคะ

กรรณิกา ขอเสียงไล่อีกสองเสียง แล้วจะพิจารณาตัวเองไม่กลับมาโพสต์ความเห็นในประชาไทอีกเลย

กลัว..........กลัว...........

กลัว..........กลัว...........กลัวววววววววววว.........แล้วจ้า

ตอนนี้ได้แต่รอว่าเมื่อไรจะถึงวันนั้นเสียที เชื่อว่าถ้าถึง....ก็จบ

น่าสงสารคนเสื้อแดงอย่างคุณดาแ

น่าสงสารคนเสื้อแดงอย่างคุณดาแต่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็ต้องสู้เพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรมและประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เป้นเพราะเสื้อแดงเกิดมาใหม่และเติบโตเร็วผิดปกติจึงขาดประสบการและส่วนประกอบอื่นๆไม่เหมือนพวกเผด็จการเขาเกิดมานานแล้วความพร้อมของเขาจึงมีมากกว่าทั้งด้านกำลังและอุบายต่างๆรวมทั้งเครือข่ายเขาก็มีมากและแข็งแรงกว่าดังนั้นเสื้อแดงต้องรู้สถานะของตนให้ดีอย่าไปใช้กำพลังกับเผด็จการเป็นอันขาดเพราะเรามีกำลังน้อยกว่าเขาเราต้องใช้วิธีสงบสันติอหิงสาเป้นแนวทางการต่อสู้แม้เขาชวนเราไปในทางเขาเราไม่ไปแต่ชวนให้เขาเดินตามทางของเราตัวอย่างที่น่านิยมยกย่องมากๆก็คือการที่แกนนำบอกเลื่อนการชุมนุมหลังการประกาศพรบ.ความมั่นคงเป้นวันถัดไปซึ่งเป็นการลดควาเสี่ยงที่มวลชนจะได้รับการที่เราไม่ไปชุมนุมตามที่ประกาศอย่าไปคิดว่าเรายอมแพ้แต่เป็นการต่อสู้ของเราตามวิถีของเราเราไม่จำเป็นต้องเดินหน้าไปหาความวิบัติแต่เราสามารถรักษาสถานะชีวิตความปลอดภัยของสมาชิกไว้เป็นดีที่สุดเพราะเราจะชุมนุมเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนเล่นสงครามประสาทกับมันบ้างอย่างนี้สิเขาเรียกว่าแดงเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้วไม่ใช่ใหญ่แต่ตังอย่างเดียวเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นเสื้อแดงยังต้องเรียนรู้หาประสบการณ์อีกมากสิ่งสำคัญที่สุดอย่าประมาทศัตรูเป็นอันขาด

น่าสงสารคนเสื้อแดงอย่างคุณดาแ

น่าสงสารคนเสื้อแดงอย่างคุณดาแต่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็ต้องสู้เพื่อเรียกร้องหาความเป็นธรรมและประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เป้นเพราะเสื้อแดงเกิดมาใหม่และเติบโตเร็วผิดปกติจึงขาดประสบการและส่วนประกอบอื่นๆไม่เหมือนพวกเผด็จการเขาเกิดมานานแล้วความพร้อมของเขาจึงมีมากกว่าทั้งด้านกำลังและอุบายต่างๆรวมทั้งเครือข่ายเขาก็มีมากและแข็งแรงกว่าดังนั้นเสื้อแดงต้องรู้สถานะของตนให้ดีอย่าไปใช้กำพลังกับเผด็จการเป็นอันขาดเพราะเรามีกำลังน้อยกว่าเขาเราต้องใช้วิธีสงบสันติอหิงสาเป้นแนวทางการต่อสู้แม้เขาชวนเราไปในทางเขาเราไม่ไปแต่ชวนให้เขาเดินตามทางของเราตัวอย่างที่น่านิยมยกย่องมากๆก็คือการที่แกนนำบอกเลื่อนการชุมนุมหลังการประกาศพรบ.ความมั่นคงเป้นวันถัดไปซึ่งเป็นการลดควาเสี่ยงที่มวลชนจะได้รับการที่เราไม่ไปชุมนุมตามที่ประกาศอย่าไปคิดว่าเรายอมแพ้แต่เป็นการต่อสู้ของเราตามวิถีของเราเราไม่จำเป็นต้องเดินหน้าไปหาความวิบัติแต่เราสามารถรักษาสถานะชีวิตความปลอดภัยของสมาชิกไว้เป็นดีที่สุดเพราะเราจะชุมนุมเมื่อไรก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนเล่นสงครามประสาทกับมันบ้างอย่างนี้สิเขาเรียกว่าแดงเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาบ้างแล้วไม่ใช่ใหญ่แต่ตังอย่างเดียวเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นดังนั้นเสื้อแดงยังต้องเรียนรู้หาประสบการณ์อีกมากสิ่งสำคัญที่สุดอย่าประมาทศัตรูเป็นอันขาด

การต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าต้อ

การต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าต้องเดินหน้าอย่างเดียวหรือถอยหลังหรือหยุดตั้งหลักอย่างไดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ความเหมาะสมกับสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งแตกต่างกันไหยามใดที่เรายังไม่พร้อมเราก็สู้แบบที่คนกำลังน้อยคือใช้สติปัญญาให้มากกว่ากำลังยามใดยังไม่แน่ใจก็ต้องหยุดดูทีท่าของคู่คต่อสู้ให้แน่ใจเสียก่อนว่าจะบุกดีหรือถอยดีสิ่งสำคัญต้องอย่าใจร้อนคิดเผด็จศึกให้ได้ตามใจต้องรอความพร้อมของตนก่อนพยายามทำอย่างไรให้ศัตรูอ่อนกำลังเมื่อศัตรูหมดกำลังจึงค่อยจู่โจมใช้กำลังได้

กลับไปทบทวนไตร่ตรองสรุปได้ว่า

กลับไปทบทวนไตร่ตรองสรุปได้ว่าที่สถาบันต้องลงมาแปดเปื้อน มาโดนวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เพราะบุคคลเพียง2คน
คือ 1 ผู้เฒ่าผมขาวอายุ89ปีแล้วปีนี้
2 ไอ้หัวเถิก ศาสดาของเสื้อเหลือง นายคนนี้เป็นต้นเหตุที่ดึงเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือปลุกระดม และเป็นเกราะป้องกันตัวเองและพรรคพวก พวกThey do things for themself อมตะวาจาของเจ้าหญิงผู้ทรงพระปรีชา

*คนถูกกัน พูดกัน

*คนถูกกัน พูดกัน ฉันเพื่อนพ้อง
อย่าจดจ้อง จับผิด คิดอกุศล
เย้ากันบ้าง ไปมา ประสาคน
อย่ากังวล คนเขารู้ พอเหมาะควร

*เรื่องของดา ตอร์ปิโด เป็นเรื่องเศร้า
ความปวดร้าว เสรีชน ทนปั่นป่วน
อยากจะเห็น แก้กฎหมาย ใฝ่ทบทวน
จึงต้องชวน ร่วมกันคิด พิจารณา

*อย่ามองคน แง่ร้าย ใฝ่หาญหัก
โลกมันหนัก แบกไว้ ไม่เข้าท่า
เป็นควายแดง ขวิดดะ ระรานมา
ไร้ความคิด พิจารณา ประสาควาย

ผมสงสาร ในหลวง

ผมสงสาร ในหลวง ของเราเหลือเกิน พระองค์ท่าน คงลำบากพระทัยอย่างยิ่งที่จะห้าม พวก ศาล พวกไอเปรม ให้หยุดทำร้าย ประชาชนของพระองค์ ดดยใช้ข้อหา หมื่นเบื้องสูง เช่นนี้

ยิ่งตัดสินเอาความ กับประชาชนรากหญ้า ให้ผิดขัอหาหมิ่นเบื้องสูงอย่างทุกวันนี้ ในขณะที่ ไอ้สนธิลิ้ม เอาโกเต๊กซ์ที่ใช้แล้วไปทำกับ ร.5 ไอ้เปรม ทหาร ศาล ไม่มีใครออกมา ปกป้อง สถาบันเบื้องสูงกันเลย ประชาชนยิ่งจะ แดงทั้งแผ่นดิน ไม่เชื่อคอยดู

ถ้าอยากให้ บ้านเมือง สงบ ทำได้ง่ายๆ ทำเพี่ยง คน คนเดียว เท่านั้น ครับ ถ้าเขาเป็นห่วง สถาบันเบื้องสูงจริงอย่างที่ ปาก เขาพูดไป ไอ้เปรม ลาออกจาก องคมนตรี เสีย เท่านั้นครับ บ้านเมือง สงบเรียบร้อง พันเปอร์เซ็น

กองทัพไทย ทุกวันนี้ ยังเป็น ทหารของ ในหลวง อยู่หรือเปล่า ผมสงสัย ไม่เห็นพวกทหารใหญ่ ออกมาปกป้อง สถาบันเบื้องกันเลย แต่ถ้าใครจะมาใกล้ บ้านสี่เสา ไอเปรม ทหารน้อยใหญ่ เรียงหน้าออกมาปกป้อง ไอเปรม ยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเสียอีก

พวกเราอดสงสัยในพฤติกรรมของพวก สื่อมวลชนบางค่าย ทหารใหญ่ๆ เดี๋ยวนี้กันบ้างใหม พวกเขากำลัง คิดการใหญ่ก้นอยู่หรือเปล่าครับ พวกเขาจะตั้ง ราวงค์ใหม่ เอาไอ้เปรม ขึ้นครองราชกันเลยหรือเปล่า เพราะพวกเขาดูรู้สึกเดือนร้อยกันอย่างมาก ถ้าใคร ด่าไอ้เปรม แต่ไอสนธิลิ้ม หมื่นเบื้องสูงแท้ๆ พวกเหล่านี้กลับเงียบสนิท และพยายามกระทำการทุกอย่างให้ ประชาชนอีกฝ่าย เกลียดในสถาบันเบื้องสูง เช่นการตัดสินจำคุก คุณดา นี่ น่าคิดน่ะครับ น่าคิด

ฉนั้น เราชาวไทยเสื้อแดง ต้องออกมากันมากๆ เพื่อปกป้อง สถาบันเบื้องสูง อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน อย่าหลงกล เหล่าสื่อมวลชนบางค่าย ทหารใหญ่เดี๋ยวนี้ บางคน เพราะฑฟติกรรมมันฟ่องครับ จับตากันให้ดีๆๆ

เอาไว้ให้ ดา ตอปิโด

เอาไว้ให้ ดา ตอปิโด ด่าบุพการี ของคุณแล้วไม่ต้องใช้กฎหมายไทย ให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบเขาหวังว่าคุณคงจะไม่โกรธ ดา น่ะ

ดาเขาดีใจจนต้องชู 2 นิ้ว

ดาเขาดีใจจนต้องชู 2 นิ้ว ได้เข้าไปอยู่ในที่สมควรอยู่ ตั้งหลายปี ก็เลยดีใจ

"ขอเสียงไล่อีกสองเสียง

"ขอเสียงไล่อีกสองเสียง แล้วจะพิจารณาตัวเองไม่กลับมาโพสต์ความเห็นในประชาไทอีกเลย" ผู้หญิงนี่แปลกนะ แซวแค่นี้หน่อย มีการงอน ผมว่าเป็นผู้นำไม่ได้หรอก ใช้แต่อารมณ์ ตลกดีครับ แล้วทำไมพวกคุณเลื่อนการชุมนุมซะงั้นเล่าครับ กลัวไง ถึงพวกคุณจะเลื่อนไปวันไหน รัฐบาลเค้าก็ประกาศไปใช้วันที่คุณชุมนุมอีกก็ได้ รัฐบาลต้องปลดพัชรวาทและประวิทย์อย่างเด็ดขาด ถึงจะอยู่ต่อไปได้ นี่มันต้องวิเคราะห์แบบนี้เพราะชอบการเมืองไงกรรณิกา

ยุคมืดของระบอบประชาธิปไตยในปร

ยุคมืดของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ทุกอำนาจพื้นฐานในระบบประชาธิปไตยถูกกระทำเพื่อคนบางกลุ่มที่หวงและบ้าอำนาจจริงๆ

คนบางกลุ่มล้มรัฐธรรมนูญ ไม่มีความผิด
คนบางคนแค่เซ็นชื่อรับรองการทำธุรกรรมให้ภรรยา ติดคุก 2 ปี
คนบางกลุ่มสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมนับไม่ถ้วน ยังเดินลอยนวล
คนบางกลุ่มพยายามลอบสังหารบุคคล ติดคุก 6 ปี ในข้อหาที่ไม่เกี่ยวกับการสังหารฯเลย
คนบางคนแม้จะอาฆาตมาดร้าย แต่ตัวเล็กเท่าลูก... ติดคุก 18 ปี

นิติรัฐ นิติธรรม หายไปแล้วจากบ้านเมืองนี้

หากภายภาคหน้ามีเหตุการณ์อะไรที่เลวร้าย
ขอให้พวกคุณอย่างไปโทษคนอื่นๆ
จงโทษตัวพวกท่านเองที่ได้กระทำสิ่งเลวร้ายที่ทำลายทุกอำนาจพื้นฐานในระบบประชาธิปไตย

*โทษเป็นธรรม หรือไม่

*โทษเป็นธรรม หรือไม่ ใครกล้าหือ
เพราะนี่คือ เมืองยิ้ม พิมพ์สยาม
ทุกทุกอย่าง ถูกกำหนด ให้งดงาม
อะร้าอร่าม ฟองสบู่ ดูย้อนยุค

*ถึงถามได้ ตอบไม่ได้ ใครกล้าตอบ
ตามระบอบ กินพออิ่ม ยิ้มไม่สุข
ห้ามคิดเห็น เล่นความจริง สิ่งเป็นทุกข์
คนกลัวคุก ต้องซุบซิบ จิบกาแฟ

* หากวันใด ฟองสบู่ ที่ฟูฟ่อง
มีอันต้อง แตกไป ใครคงแย่
ยอมรับ ความเป็นไป ในแก่นแท้
ที่มีแต่ ความจริง สิ่งสมมุติ

*คนส่วนใหญ่ รู้จำแนก แยกเท็จจริง
รู้ในสิ่ง ที่เป็นฟอง ตรองหาจุด
เห็นมนุษย์ ก็ยังเป็น เช่นมนุษย์
ไม่ยั้งหยุด ความคิด พิจารณา

คิดว่าเราใช้ระบบการปกครอง

คิดว่าเราใช้ระบบการปกครอง สมบรูณ์ญาราชาธิราชย์ แม่งมันไปเลยไม่ดีกว่าหรือ แล้วเอานางดาไปตัดหัวที่สนามหลวง แล้วสถาปนาระบบขุนหลวง ศักดินา มาใหม่ โอ้ยสนุกมากงานนี้ รักชาติฉิบหายเลย พระพุทธเจ้าข้า.

ุ ฟังดูแล้ว

ุ ฟังดูแล้ว น่ากลัวกว่าคดีฆ่าคนตาย คอร์รับชั่น ปิดสนามบิน ปิดทำเนียบ แล้วคล้ายๆๆกับการยัดข้อหาให้กับอองซานซุจียังไงไม่รู้ดิ มืดอีกแล้วครับประเทศนี้ เอวัง

...........

........... ถ้าได้อยู่ในคุกถึง 18 ปี คงจะได้เป็น อองชานชูจี แน่ๆ เลย ....................

ผมเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม

ผมเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม กบฏโทษฐานทำรัฐประหาร ยึดทำเนียบรัฐบาล ยึดรัฐสภา ยึดสนามบิน ออกทีวีข่มขู่ขับไล่รัฐบาลของผบ.เหล่าทัพ เดินสายยุยงให้ทหารกระด้างกระเดื่องไม่เชื่อฟังคำสั่งรัฐบาล เป็นทหารของพ๋ร๋ะเจ้าอ๋ยู่หัว๋ ไม่ใช่ทหารของรัฐบาล ทหารใหญ่ต้องออกมากราบกรานอวยพรงานวันเกิดของผู้ยิ่งใหญ่รัฏฐาธิปัตย์ตัวจริง.

ผมเห็นว่าน่าจะแก้ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องหมิ่นพระราชอำนาจ/หมิ่นพระบรมเดชานุภาพหมิ่นราชวงศ์ หมิ่นสถาบันกษัตริย์ เพราะเรื่องเหล่านี้มันไม่เหมาะกับระบอบประชาธิปไตย พวกคนเลวจัญ๋ไร๋มันนำมาใช้เป็นเครื่องมือทำลายกันกันทางการเมือง ขยายช่องว่างระหว่างกษัตริย์องค์ประมุขให้ถ่างห่างออกไปจากประชาชน มันเป็นเรื่องจิตใจ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ควรยกเลิกหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน

ผมเห็นว่าคนที่หมิ่นพระราชอำนาจ หมิ่นสถาบันกษัตริย์ตัวจริง คือ คณะที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน คนที่เอาผ้าอนามัยเปื้อนเลือดประจำเดือนของผู้หญิงไปเช็ดฐานพระบรมรู)ทรงม้าสัญญลักษณ์ของกษัตริย์ผู้เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลก พวกที่ปิดกั้นถนนราชดำเนินมิยอมให้พ๋ระเจ้าอยู่หั๋ว๋ พ๋ระร๋าชินี และพ๋ร๋ะราชวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทางรถยนต์ผ่านถนนราชดำเนิน น่าอับอายขายหน้าไปทั่วหล้าฟ้าเมืองไทย พวกอั้งยี่ผีบุญมันกำเริบเวิบสานอหังการ์เพราะมันมีแบ็คหนุนหลังอยู่ที่บ้านเสานัก

ผมเห็นว่า รัฐธรรมนูญ 2550 บัญญัติขึ้นมาโดยจอมโจรขุนทหารภายใต้การบัญชาการชองขันทีเฒ่าบ้านเสานัก โดยพวกนักกฎหมายทรยศต่อวิชาชีพ โดยสมุนทรราชย์หมารับใช้เผด็จการทหารทรชนคนไร้ค่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือต้นตอของความอยุติธรรม บิดเบือนกระบวนการยุติธรรม สร้างความแตกแยกในสังคมอย่างมากมาย ทำความเสียหายให้บ้านเมือง ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนทุกหย่อมหญ้า มีแต่ข้อปัญหาที่บัญญัติฝืนความจริง ขัดหลักนิติธรรม มีบทลงโทษมากมายมีหุ้นก็ไม่ได้ ทำอาหารออกอากศทางทีวีไม่ได้ แต่เป็นอาจารย์สอนหนังสือทางวิทยุที่มหาวิยาลัยได้ ไม่ได้แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในตำแหน่งหน้าที่ มีข้อบัญญัติเป็นอุปสรรคขัดขวางการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ฝืนต่อความจริง ที่สำคัญยกเว้นการกระทำความผิดของคณะทำรัฐประหารและพวก กกต. คตส. สนช.สสร. ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ สตง.

ผมเห็นว่ากกต.ปปช.สตง. ศาลรธน. คตส.ตุลาการรัฐธรรมนูญ ถูกตั้งขึ้นโดยคณะรัฐประหาร ที่บังอาจลบหลู่พระราชอำนาจตีตนเสมอเจ้า อ้างว่าคมช./คปค.เป็นรัฏฐาธิปัตย์มีอำนาจเสมอกษัตริย์ ในวันที่ทำรัฐประหารก็เหนือกษัตริย์อยู่แล้ว ไม่มีใครมีอำนาจสูงสุดยิ่งกว่าคณะรัฐประหารที่นำโดยบิ๊กบังธิ เมื่อคมช.ตั้งกกต.ปปช.สตง.คตส.....แล้วก็มิจำเป็นต้องทูลเกล้าเสนอให้ก๋ษัตริย์แต่งตั้งอีก แม้พรบ.และรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้ก็ตาม แต่ทำไมปปง. สนช. สสร.จึงเสนอให้กษัตริย์แต่งตั้ง ทำไมคณะรัฐประหารมิตั้งเสียเองทั้งที่มีอำนาจล้นฟ้า.

ผมเห็นว่า คนที่เป็นคตส.ตุลาการรธน.กกต.ปปช.สตง.ตุลการศาลรัฐธรรมนูญ ล้วนแล้วแต่เป็นคู่อริ เป็นปรปักษ์ กับทักษิณ ..ในการสอบสวนตั้งข้อกล่าวหาจึงโอนเอนเอียง ไม่เป็นธรรมเพราะความมีอคติ ...จะรัญ นาม วิชา กล้าน๋รงค์ แก้วสรร สัก ประพันธ์ สุเมธ อภิชาติ ...หยั่งงี้แล้ว จะเป็นธรรมได้อย่างไร.

ผมเห็นว่า เพื่อสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550ต้นตอแห่งปัญหาทั้งปวงทำให้บ้านเมืองเสียหาย ประชาชนเดือดร้อน ประชาชนแตกแยกแตกความสามัคคี ลงโทษคณะรัฐประหารคมช. ลงโทษอั้งยี่ผีบุญที่วมกันกระทำการต่างกรรมต่างวาระ ก่อการกบฏก่อการร้าย ล้มรัฐบาลประชาธิปไตย ยึดทำเนียบฯยึดรัฐสภา ยึดสนามบิน ปิดถนนราชดำเนิน

ผมเห็นว่า พวกที่ทำลายชาติตัวจริง เป็นพวกที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 และคัดค้านการถวายฎีการ้องทุกข์ขอพระราชทานอภัยโทษให้ทักษิณ เพราะถ้ายกเลิกมาตรา 309 หริอยกเลิกรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหา 2550 เสีย ก็ดี ปล่อยให้ฎีกาถึงพ๋ร๋ะเจ้าอยู่หัวก็ดี พวกทรพี ทรยศต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันจะสิ้นอำนาจ ขาดผลประโยชน์ มันถึงทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ความฝันของประชาชนที่รักประชาธิปไตยเป็นความจริง.

พวกมารสังคมมหาโจรปล้นแผ่นดินมันกลัวหมดอำนาจ กลัวได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมาย ในหลวงเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาของประชาชนได้ -ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 สถานเดียว แก้ปัญหาได้หมด..

วิษณุ บวรศักดิ์ สุรพล สมคิด มีชัย คมสัน ..ฃัยอนันต์ อานันท์ กมล ระพี ประเวศ ธีรยุทธ์ ประสาร ประสงค์.. วสิษฐ์ พิจิตร สุเมธ สุรยุทธ์ เปรม..ปนัดดา แก้วสรร ขวัญสรวง ..เจ๊กลิ้มแป๊ะลองและพวกเสือหิว..เนวิน ชัย ชวรัตน์ บุญจง โสภณ ..อภิสิทธิ์ ชวน กอร์ปศักดิ์ วิฑูรย์ อลงกรณ์ ถาวร สุเทพ เทพไท บุรณัชย์ ศิริโชค และเสื่อโหย..อนุพงษ์ บิ๊กบัง ประยุทธ์ ประวิตร ชลิต บรรณวิทย์ สพรั่ง สมเจตน์ สมคิด ปฐมพงษ์ ทรงกิตติ อภิชาติ พะจุณณ์ อิทธพร ..เป็นคนที่เห็นแก่ตัว ไม่รู้จักหน้าที่ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี พยายามตะแบงกฎหมาย พยายามทำลายกระบวนการยุติธรรม สร้างความแตกแยก แทรกแซงองค์กร บ่อนทำลายบ้านเมือง ใช้สถาบันกษัตริย์เป็นเครื่องมือกำจัดศัตรูคู่อาฆาต บ้านเมืองจะพินาศ ประชาราษฎร์จะเดือดร้อน มันไม่แคร์.

เปรมตั้งชื่อบ้านของตัวเองว่า

เปรมตั้งชื่อบ้านของตัวเองว่า
บ้าน "ไร้กังวล"
ใกล้เคียงคำว่า "ไกลกังวล".............

แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น บ้าน "แม่ทัพ"
ใกล้เคียงคำว่า "จอมทัพ"................

มีปัญหาอะไรมะ ?

-------------------------------------------------------------------
คิกคัก คิกคัก

:)
BBB
BBB
BBB

ไม่โกรธหรอกจ้า

ไม่โกรธหรอกจ้า ถ้าพ่อแม่เราทำผิดจริง

ขี้ครอก

ขี้ครอก ไอ้ขี้ข้า...มีหน้ามาคุย..ทุเรศ...

ผมชอบทั้งKannikaและวณ.ปากนัง

ผมชอบทั้งKannikaและวณ.ปากนัง
หนับหนุนให้จีบกันต่อ...
ลงเอยกันเมื่อไร...ผมยินดีด้วย...เพราะลูกออกมาต้องเป็นสีแดงแหง๋...

ความรัก...สร้างโลกนะไอ้ควาย(เหลือง)
อิจฉาเขาละสิแก ไอ้ควาย(เหลือง)

ถูกของคุนค่ะ

ถูกของคุนค่ะ ถ้าคุนพวกคุนอยากอยุ่กับพ่อแม้วก้ออกจากแผ่นดินไทยไปเลยค่ะ ที่นี่แผ่นดินไทย
คนที่รักพ่อของแผ่นดินเท่านั้นที่อยุ่เขาถึง
พวกคุนที่รักแม้วอยุ่ไปก็หนักแผ่นดิน
สมหน้านังดา อย่างนี้น่าจะประหารเลยด้วย

ใช่

ใช่

ผมชอบทั้งKannikaและวณ.ปากนัง

ผมชอบทั้งKannikaและวณ.ปากนัง
หนับหนุนให้จีบกันต่อ...
ลงเอยกันเมื่อไร...ผมยินดีด้วย...เพราะลูกออกมาต้องเป็นสีแดงแหง๋...

ความรัก...สร้างโลกนะไอ้ควาย(เหลือง)
อิจฉาเขาละสิแก ไอ้ควาย(เหลือง)