“สนนท.” ชี้ “รัฐบาล” ละเมิดสิทธิ์ สลายการชุมนุมคนงาน แถมออกหมายจับข้อหา “ก่อความวุ่นวาย”

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทยออกแถลงการณ์ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยต่อกรณีการพยายามสลายการชุมนุม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการออกหมายจับที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการชุมนุมเรียกร้องของคนงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2552

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า คนงานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงาน อิเล็กทรอนิกส์และแม็คคานิคส์ในเครือ ซึ่งเป็นคนงานบริษัทเอนี่ออน อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคนงานบริษัท เวิล์ลเวลล์การ์เม้นท์ ได้ชุมนุมเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้แก่คนงาน แต่แทนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกลับใช้ความพยายามสลายการชุมนุม และละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการใช้เครื่องแอลแรด (LRAD) หรือ Long Range Acoustic Device ที่สร้างผลกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง มาทำร้ายผู้ชุมนุม อีกทั้งยังยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ชุมนุม และออกหมายจับแกนนำการชุมนุมในข้อหา “ก่อความวุ่นวาย” และ “ไม่เลิก” การชุมนุม ทั้งๆ ที่การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมที่คนงานพึงสมควรจะได้รับ

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุต่อมาว่า สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์กรนักศึกษา ที่ได้เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ขอร่วมกันประณามการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้ และขอให้รัฐบาลยกเลิกการออกหมายจับแกนนำการชุมนุม และการใช้เครื่องมือไม่ว่าจะทันสมัยหรือล้าหลังทำร้ายประชาชนที่เรียกร้องอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิเสรีภาพ และเร่งดำเนินการให้ความเป็นธรรมตามข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบต่อการเลิกจ้างและวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้
 

 

 
แถลงการณ์ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ต่อกรณีการพยายามสลายการชุมนุม การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการออกหมายจับที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการชุมนุมเรียกร้องของคนงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552
 
            เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงาน อิเล็กทรอนิกส์และแม็คคานิคส์ในเครือ ซึ่งเป็นคนงานบริษัทเอนี่ออน อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และคนงานบริษัท เวิล์ลเวลล์การ์เม้นท์ ได้ชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมต่อรัฐบาล จากกรณีที่คนงานถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และจากกรณีที่คนงานได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้แก่คนงานที่ประสบปัญหา
 
แต่แทนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะมีสามัญสำนึกที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว กลับใช้ความพยายามสลายและรบกวนก่อความวุ่นวายแก่การชุมนุมที่เป็นไปโดยถูกต้องตามสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยใช้เครื่องแอลแรด (LRAD) หรือ Long Range Acoustic Device ที่สร้างผลกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทผ่านคลื่นเสียงความถี่สูง มาทำร้ายผู้ชุมนุม และยังยัดเยียดข้อกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ชุมนุมและออกหมายจับแกนนำการชุมนุม ในข้อหา “ก่อความวุ่นวาย” และ “ไม่เลิก” การชุมนุม ทั้งๆ ที่การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรม ที่คนงานพึงสมควรจะได้รับ มิได้ก่อความวุ่นวายแต่ประการใด ไม่มีเหตุผลอันใดจะต้องเลิก เนื่องด้วยรัฐบาลไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของคนงานเลยในเวลาสองเดือนที่ชุมนุมเรียกร้องมาโดยตลอด
 
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์กรพื้นฐานดังรายชื่อข้างล่างนี้ ที่ได้เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ขอร่วมกันประณามการกระทำของรัฐบาลในครั้งนี้ และขอให้รัฐบาลยกเลิกการออกหมายจับแกนนำการชุมนุม และการใช้เครื่องมืออันใด ไม่ว่าจะทันสมัยหรือล้าหลังแต่เพียงใด มาทำร้ายประชาชนที่เรียกร้องอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิเสรีภาพ และเร่งดำเนินการให้ความเป็นธรรมตามข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบต่อการเลิกจ้างและวิกฤติเศรษฐกิจในครั้งนี้ และพวกเราจะขอยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ที่กำลังต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของสังคมต่อไป
 
ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552
 
กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครือข่ายนักศึกษาพิทักษ์ประชาชน
กลุ่มสะพานสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กิ๊ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาภาคอีสาน (สนนอ.)
ซุ้มยอป่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเถียงนาประชาคม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเพื่อนวันสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มคนสร้างฝัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา จังหวัดสงขลา (สนส.)
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา จังหวัดยะลา (สนย.)
กลุ่มรักบ้านเกิด (KAWAN-KAWAN) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มโลกสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ชมรม STP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (MLCC-WU)
องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ชมรม SADARA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์