สช. หนุนปรับ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อสร้างความเป็นธรรม

วานนี้ (9 ก.ย.52) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่า การปฎิรูประบบหลักประกันสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จากข้อมูลของคณะกรรมมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาชี้ชัดว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากร 46.95 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากรทั้งประเทศ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 76,598.80 บาท ด้านระบบกองทุนประกันสังคม มีผู้ประกันตน 9.2 ล้านคน ใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นเงิน 17,666.96 ล้านบาท ในขณะที่งบประมาณค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุมข้าราชการและบุคคลในครอบครัว จำนวน 5.6 ล้านคน ตั้งไว้ 38,700 ล้านบาท แต่มีการจ่ายจริงสูงถึง 54,900 ล้านบาท

หากเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายรายหัวของ 3 กองทุน ในปี 2551 พบว่า กองทุนสวัสดิการข้าราชการฯ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยด้านการรักษาพยาบาลสูงที่สุด คือ 9,782.63 บาท รองลงมาคือ กองทุนประกันสังคม คือ 1,900.98 บาท และน้อยที่สุด คือ กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,631.50 บาท จะเห็นว่างบประมาณด้านการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาโครงสร้างทั้ง 3 ระบบ คือ สวัสดิการข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในครั้งนี้ สอดคล้องกับมติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2551 ที่ระบุว่า “ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ คือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดทำแผนปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกระยะ 5 ปี และมีการทบทวนการทำงานทุก 1 ปี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างระบบหลักประกันทั้ง 3 ระบบ โดยมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน” ซึ่ง ครม.ได้พิจารณามตินี้แล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา

นายแพทย์อำพล ยังกล่าวอีกว่า การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพนั้นต้องมอบภาพรวมทั้งระบบและแก้อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยควรมีแผนงานและขั้นตอนที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

“สช. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่เสนอแนะและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จะประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือหาแนวทางที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายภายในเดือนนี้ และจะนำเข้าสู่การพิจารณาใน คสช. ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วย” นายแพทย์อำพลกล่าว
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์