ไทใหญ่ร่วมจัดวันเกิด 66 ปี “เจ้าขุนทุนอู” ผู้นำการเมืองที่ถูกพม่าจับกุม